Pixabay

We moeten vooral niet vergeten dat de overheid een kwaad is, een toe-eigening van het persoonlijke oordeel en het individuele geweten van de mensheid.” ~ William Godwin (1793) “An enquiry concerning political justice, and its influence on general virtue and happiness”, p.143

Laten wij niet vergeten, dat het geen nep of mysterieuze ziekte of “virus” is, dat verantwoordelijk is voor de onnodige dood en vernietiging die de mensheid overkomen is, maar de doelbewuste uitroeiing van hen die als ongewenst beschouwd worden door de heersende klasse van monsters en hun pionnen in de regering. Dit is geen “samenzweringstheorie”, zoals die door de machtigen en hun media wordt aangehangen, het is een werkelijk complot, schrijft Gary D. Barnett.

Er zit een methode in de waanzin van deze heersende cabal, want eerst waren de ouderen onder ons het doelwit, daarna de afbraak en de verdeling van de maatschappij, de aanval op jonge mannen, en nu worden de kinderen bedreigd en het doelwit van de experimentele bio-wapeninjectie om de controle over de toekomst te verstevigen. Om deze progressie te begrijpen is alleen logica nodig, en natuurlijk een open geest.

De ouden en gevestigden, zij die ook door de staat beschouwd worden als een aderlating voor de maatschappij, worden beschouwd als een gevaar voor de machthebbers, omdat zij de geschiedenis geleefd en begrepen hebben, en de geschiedenis en de historische boekhouding moeten vernietigd worden door hen die een nieuw paradigma trachten te scheppen, gebaseerd op wat men zou kunnen bestempelen als progressief postmodernisme. De splitsing van de samenlevingen is nodig om het volk voldoende afgeleid te houden en onderling te laten vechten, zodat het geen bedreiging vormt voor de staat. De klaarblijkelijke aanval tegen jonge mannen door nadelige bijwerkingen als gevolg van een giftige injectie, is een poging om huidige of toekomstige opstand door mannen van “gevechtsleeftijd” uit te schakelen, zoals blijkt uit de agressie van de regering tegen de huidige opstand voor de vrijheid van trucker in Canada en andere delen van de wereld, waarvan de meesten jongere mannen zijn. Het vernietigen van de lichamen en de geesten van alle kinderen, althans vanuit het oogpunt van de staat, is het uiteindelijke doel dat men nastreeft, want de kinderen van nu, evenals de jongste generatie, gevangen nemen en beheersen, is de toekomst beheersen.

Met deze achtergrond in het achterhoofd is het belangrijk te begrijpen dat er geen pandemie is geweest, en dat de geclaimde sterfgevallen ten gevolge van “Covid” historisch gezien uniek zijn, in die zin dat bepaalde gebieden boven andere aanzienlijk meer sterfgevallen hadden ten gevolge van de zogenaamde “Covid”;” zozeer zelfs dat het zeer verdacht van aard is, omdat dit nog nooit gebeurd is vóór deze ten onrechte geclaimde “pandemie”. New York en de zuidelijke staten zijn uitstekende voorbeelden van deze tegenstrijdige beweringen. Het slaat eigenlijk nergens op, en er is geen enkele geldigheid betreffende de “Covid” verklaring voor deze ongehoorde anomalieën, anders dan fraude en bedrog. Eén ding is zeker, de reactie van de staat op deze neppandemie heeft veel schade veroorzaakt, en onnoemelijk veel doden; deze doden zijn opzettelijk gebruikt om de sterftecijfers van “Covid” op te krikken, om zo een vals narratief op gang te brengen, dat tot doel heeft nog meer angst bij het publiek te zaaien.

  "Vaccin-Geïnduceerde AIDS" - VS Militairen registreren 500% toename van HIV na COVID-19 Vaccin

De duidelijke tegenstrijdigheden worden bijna altijd weggeredeneerd door gissingen, valse uitvluchten en leugens, maar waarom zou dat een denkend mens verbazen? Het patroon van sterfgevallen dat vandaag gemeld wordt, heeft zich nog nooit voorgedaan, als het gaat om een “virale” ziekte van de luchtwegen, en dat zou onmiddellijk harde vragen moeten oproepen, en een zeer kritische analyse van alle ongefundeerde onzin die doorgaat voor “nieuws”-verslaggeving in dit milieu van bedrog.

Om nog meer olie op het vuur te gooien voor de onverschillige en gehoorzame dwazen, en degenen in de manipulerende media, is het overduidelijk dat de depopulatie-agenda springlevend is. Velen zullen deze bewering bespotten, maar waarom zouden de heersende klasse en de regering anders bereid zijn om met snode middelen zoveel mensen te vermoorden, die óf het staatstotalitarisme in de weg staan, óf een bedreiging vormen voor de gewenste status quo, die zou bestaan uit een bevolking die bestaat uit onwetende en vrijwillig volgzame burgers?

Bedenk dat deze communistische overnamecoup aanvankelijk gebaseerd was op een “virus”, dat de meest vrijheidsvijandige, vrijheidsvernietigende en dodelijke reactie nodig maakte die ooit hier in dit land en wereldwijd ondernomen is. Wij zullen nooit precies weten hoeveel er gestorven zijn en nog zullen sterven door deze kwaadaardige draconische reactie op een wereldveranderende, terroristische en valse-vlag-gebeurtenis, bedoeld om een totalitair resultaat te bereiken.

Velen hebben gezegd dat de reactie erger was dan de dreiging, maar dat is een rookgordijn en een hypocriete reactie, want er was in de eerste plaats nooit enige legitieme dreiging, behalve dan de democidale neigingen van de staat tegen het volk. Dit is letterlijk een oorlog tegen de gewone man, en een gretige bereidheid van de machthebbers om bepaalde individuen, groepen, etniciteiten, selecte leden van bepaalde demografische samenstellingen, de armen en achtergestelden, de hele middenklasse, de psychisch zwakken, en de meest kwetsbaren onder ons te vernietigen of te genocideren; gewoon om totale macht en controle te krijgen over alle monetaire, financiële, economische, geopolitieke, en maatschappelijke systemen wereldwijd. Met dit doel voor ogen is de volgende voor de hand liggende stap het verkrijgen van volledige controle over alle kinderen door middel van bio-wapeninjecties, bedoeld om de geesten en lichamen van de toekomstige generaties te onderwerpen. Dit complot is reeds aan de gang.

  Hoe een denkgeest te openen: Hoe kunnen "we mensen wakker schudden" voor de gevaren van de Covid-prik

Door eenvoudig te kijken naar de behandelingsprotocollen die geëist en uitgevoerd worden, kan men alleen maar tot de zekere conclusie komen dat de dood van velen in deze bevolking door de reactie op een “virus,” niet alleen gepland en nagestreefd is door de machtigen en hun pionnen, maar de afgelopen twee jaar opzettelijk tot stand gebracht is. Dit is een lang gepland plan, bedoeld om een bepaald resultaat van dood en controle te bereiken. Dit te betwisten is voorbijgaan aan de werkelijkheid, en een standpunt innemen dat op drogredenen berust.

Neem nu Remdesivir, een dodelijk middel dat willens en wetens door de kwaadaardige Fauci gepromoot werd. Het werd in feite reeds vroeg in deze zwendelde de enige ziekenhuisbehandeling voor de fraude die “Covid-19” heet. Het was algemeen bekend dat het uiterst giftig en dodelijk was. Het werd op 1 mei 2020 door de FDA goedgekeurd voor noodgebruik, en werd vervolgens op 22 oktober 2020 door de FDA volledig goedgekeurd voor de behandeling van “Covid-19”. Onlangs nog, op 22 januari 2022, heeft de FDA versnelde goedkeuring verleend voor een nieuwe aanvullende medicijnaanvraag voor Remdesivir, op aanbeveling van Fauci en het NIH. Negen van de mensen van het NIH die dit vergif hebben aanbevolen, hebben financiële banden met de maker van Veklury (Remdesivir), Gilead Sciences.

Denk eens aan het massale gebruik van beademingsapparatuur, vooral in New York. De meeste patiënten die voor de behandeling met “Covid” op deze machines gezet werden, stierven. Volgens een studie die in een vroeg stadium gedaan werd door het American Medical Association Network: “De sterftecijfers voor degenen die mechanische beademing kregen in de leeftijdsgroepen van 18 tot 65 jaar en ouder dan 65 jaar waren respectievelijk 76,4% en 97,2%. De sterftecijfers voor degenen in de leeftijdsgroepen van 18 tot 65 jaar en ouder dan 65 jaar die geen mechanische beademing kregen, waren respectievelijk 19,8% en 26,6%.”

  Worden we klaargestoomd voor massale ontvolking?

Bedenk dat stress een bekende belangrijke moordenaar is, en dat extreme stress, veroorzaakt door de nepreactie op een “virus”, vele doden veroorzaakte; niet alleen in de V.S., maar over de hele wereld. Dit was het gevolg van lockdowns, quarantaine, verlies van contact met familie en vrienden, zelfmoord, isolatie, afstand nemen, maskerdragen, baanverlies, faillissement, bedrijfssluitingen, reisbeperkingen, en nog veel meer tirannie gericht tegen de algemene bevolking.

Denkt u eens aan de beperking van behandelingen voor alle ziekte, doordat bijna elke ziekte en elk symptoom gecoöpteerd werd en “Covid” werd genoemd.

Ziekenhuizen weigerden patiënten te behandelen, medische inrichtingen sloten hun deuren, bepaalde geneesmiddelen en natuurlijke behandelingen werden verboden, noodzakelijke operaties werden geannuleerd, en uiteindelijk werden veel, zo niet de meeste, medische diensten opgeheven voor degenen die weigerden een experimentele injectie met een biowapen te nemen. Mensen stierven in hun huisgevangenissen of verpleegtehuizen, zonder enig medeleven of versoepeling van de beperkingen door de evil staat.

De regering en haar bazen waren en zijn bereid om te moorden, en hun handhavers en politieke bondgenoten zijn bereid om te helpen bij deze moord op onschuldigen, allemaal in naam van staatscontrole en tirannie, maar er is de laatste tijd bij grotere aantallen mensen een verandering van hart opgetreden, veel dankzij degenen die bereid zijn om terug te vechten om een beetje vrijheid terug te winnen. Dit gebeurt wereldwijd, niet alleen door truckers, maar ook door anderen.

Wij hebben ons lot in eigen handen, en als wij allen als individuen “nee” zeggen en diegenen steunen die bereid zijn zich in te zetten voor het welzijn van allen, kunnen wij deze vijand, die de staat heet, verslaan, en een eind maken aan de waanzin die deze planeet heeft verteerd. Het is aan ieder individu om voor zijn eigen vrijheid te vechten; zij zal niet voor u veilig gesteld worden; u moet voor uzelf handelen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Nieuwe Wereld Orde: Wees gelukkig, eet wormen en drink pis



Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. Robert Malone: Brief van een gedwongen moeder
Volgend artikel40.000 sterfgevallen na COVID-prikken in Europese gegevensbank terwijl overlijdensclaims van levensverzekeringen omhoogschieten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. “de bereidheid van regeringen om hun eigen mensen te vermoorden”….

  Dit is dus de clou: burgers zijn voor regeringen zoals de Canadese maar ook de Nederldnse geen mensen maar rekeneenheden. Pax al dan niet af te schrijven cq te vervangen. Het heel immigratie beleid is rekensommen maken via een ideologie en niet via logica. Het resultaat totale verloedering, en met geld bijdrukken is dat probleem niet opgelost maar vergroot en doorgeschoven. Het beleid van vele regeringen is puur gericht op het veroorzaken van oorlog op lokaal niveau en daarmee relatief controleerbaar. Dit is waarmee alle bezit kan worden onvreemd, door oorlog en financieel verval. Na oorlog komt zuivering, geld ontwaarding of zelfs het totaal waardeloos maken van geld. Goud en ander waarde bezit als criminele handeling bestempelen en strafbaar stellen hoort daa rook bij. Nationalisatie van alles, incluis huizen, ook aleen aantal keren gedaan na het einde van een oorlog. Zo kun je alles ontnemen en geef je daarna iemand “rechten”, bijvoorbeeld een flat in een wooncomplex / huurkazerne dan is er dankbaarheid, zelfs als men eerst een kasteel bezat…

  Onze regering, die zogenaamd is verkozen is een school voorbeeld van het vermoorden van burgers. Simpelweg door ons als nazaten van de oorspronkelijke bewoners van dit land te vervangen door horden lieden uit een ander deel van de wereld pleegt men genocide. Het is een natuurwet dat er ene gevecht komt als twee verschillende soorten elkaar ontmoeten in het gebied van een soort. In vrijwel alle gevallen van het dierenrijk word er gevochten en blijft er een soort over. Door het vechten te beperken tot de beschikbaarheid / gebruik van stenen en stokken / geweren en handgranaten om het voorbeeld duidelijk te maken, blijven grote werken zoals bruggen,dammen, sluizen, systemen in stand. Dat huizen en fabrieken zullen branden maakt niet uit: build back better…..en de rekening, die word betaald cq met de boeken glad gestreken door het ingenomen bezit van de burgers te waarderen en dat te gebruiken.
  …voor iedere erkende asielzoeker die een huis krijgt zal iemand anders met een eigen huis de rekening betalen, door verlies van het eigen huis. Als je alle woningen en al het geld en land van de burgers opteld weet je welk krediet er is voor het bijdrukken van geld, geld waarmee de waarde van dat algemeen bezit word ondergraven. Wie en eigen huis bezit en asielzoekers toejuicht heeft nog niet begrepen dat het eigen huis het onderpand is dat slechts wacht om te worden opgeeist. Men juicht feitelijk het verlies van einge bezit toe.

  Laat u s’nachts ook uw voordeur open en de kluis met juwelen en contant geld? Er is geen verschil, behalve de verpakking waarmee u een hoop stront met slagroom verkocht krijgt als taart met slagroom.
  Wacht maar tot je gaat eten….

 2. Met grote overheden hebben we een monster geschapen.
  Er zou een wet moeten zijn dat een overheid niet groter dan 20% van het BNP mag zijn.
  Nu bemoeien ze zich overal mee, terwijl ze maar een paar taken heeft.

  • 10% meer dan voldoende. Nachtwakersstaat à la Adam Smith. Of ’tienden’ uit Bijbelse tijden.
   Het zijn de (centrale) bankiers die overheden in hun zak hebben.
   IRS (Inkomstenbelasting VS) is in het leven geroepen, tegelijk met het oprichten van de FED in 1913.
   Het geld dat ze in omloop brengen voor eigen belang moet natuurlijk wel weer worden afgeroomd.
   Anders ontstaat er inflatie.
   Alles over economie in schoolboekjes en op universiteiten is net zulke non-sense als de idiote evolutietheorie.
   Bijna alle gevestigde wetenschap is desinfo. En kijk om je heen naar de gevolgen.
   Het gaat nog veel erger worden. Openbaring 6-19 staat voor de deur.
   De Bijbel is 100% waarheid. ‘Uw Woord is de waarheid’.
   Ook de redding die de Bijbel biedt. Voor iedereen die wil horen. Kom tot Jezus zolang het nog ‘dag’ is.
   Straks breken de 7 jaar van inktzwarte duisternis aan – Daniëls 70e en laatste jaarweek (Daniël 9).

 3. De basis van de vrije burgers.

  De enige taak van de overheid is het reguleren van zaken waardoor het leven van burgers soepel en stabiel verloopt waaruit welvaart en een gelukkig leven kunnen groeien.
  Het reguleren om te kunnen bepalen door zowel politiek als ambtenarij is de stap te ver die ongewenst is.

  Leiding geven is niet hetzelfde als heersen, het is geen vrijbrief om de eigen wil of die van derden op te leggen aan de samenleving, verkiesbaar zijn en verkozen worden is ten dienste staan van de gemeenschap in het belang van die gemeeschap.

  Iedere grote beslissing die als een inbreuk op de stabiliteit van de samenleving kan worden gezien dient door de samenleving eerst te worden goedgekeurd. Verkozen zijn is geen Goddelijke status verwerven maar dienstbaarheid willen verlenen. Heeft het voor de verkozene een andere inhoud of betekenis dan is deze persoon ongewenst voor de samenleving.

  Wanneer een regering en vooral een ambtenaren apparaat zelf gaat beslissen is het einde zoek en dient er hard te worden ingegrepen door de burgers zelf. Immers de bedienden zijn de orders aan het uitdelen, en dat is niet de taak van de overheid. Wanneer ambtenaren de regels bepalen is er sprake van insubordinatie en samenlevings bedreigende activiteiten, en word de vrijheid van iedere burger bedreigd. Dat dit kan gebeuren komt voort uit het handelen van falende of corrupte politici.

  De reden dat een samenleving noodzakelijk is komt voort uit veiligheid, stabiliteit en samenwerking.
  Het voordeel van een samenleving is gedeelde kennis en veiligheid door een groot getal en veelzijdige kennis en kunde, stabiliteit volgt dan.
  Samenleven word niet gedaan om gezamelijk onderdrukt te worden of onder dwang plichten opgelegd te krijgen. Onderdrukking en dwang is wat men slaven oplegd.

  …wanneer er in een samenleving instabiliteit komt is dit te wijten aan de leiding van die samenleving, die ofwel faalt om stabiliteit te handhaven, ofwel die stabiliteit opzettelijk verwoest.
  Zulk een regering is bezig met eigen gewin of werkt in opdrcht van derden en kan als corrupt worden omschreven of crimineel, of in sommige gevallen als beide. Dat is het best merkbaar als men met geweld de eigen macht moet handhaven, de samenleving is dan aan het versplinteren. Dit gebeurd als enkelen het eigen belang boven het algemeen belang plaatsen en anderen die moeten waken dit toelaten en niet handelen.
  Politici die zulk een beleid voeren zijn volksvijandig en moeten direct worden verwijderd in het belang van de veiligheid van de samenleving.

  Nederland word geregeerd door een groep lieden wiens enige belang het einge belang is en die met list, bedrog en geweld de bevolking trachten te onderdrukken….zulke lieden mogen nooit vruchten plukken van hun misdaad en van hun misdaad mogen geen vruchten worden gepluckt. Dit is de meest complete manier om te omschrijven hoe ver straffen moet gaan wanneer een volk word bedrogen, wanneer een samenleving word geruineerd.

  Dit is waarom totale destructie van de schuldigen en het vruchtgebruik van hun misdrijven de enige manier is om herhaling te voorkomen. Een voorbeeld met een les voor de toekomst in algemeen belang met een motivatie die het bestaansrecht en de bescherming van de samenleving als basis heeft.

  Als een gezwel niet word uitgesneden word het geheel aangetast.

  De uiteindelijke verantwordelijkheid voor een samenleving ligt bij ieder in die samenleving. Zien dat er misstanden zijn en deze laten voortduren is goedkeuring geven en feitelijk medewerking. Ieder in de samenleving moet daarom het stemrecht begrijpen en iedere inbreuk daarop zien als verraad aan het geheel.

  Stemrecht teniet doen door uitsluiting of opzettelijk uitslagen forceren is een misdrijf dat als verraad van de hoogste orde moet worden gezien.

  Opzettelijk rechten van burgers schenden is een misdrijf, ongeacht wie aan dat misdrijf deelneemt. Het blijft een misdrijf.

  Dit is de basis van de vrije burgers.

  Duchesne.

  • De overheid en samenleving die je zo eloquent beschrijft, heeft alleen op papier bestaan.
   De achterliggende werkelijkheid is nooit en te nimmer zo geweest.
   Het was het papieren model om de burgers een rad voor ogen te draaien.
   We hebben ons gewoon een eeuw lang voor de gek laten houden. Soms wordt de werkelijkheid heel even zichtbaar, met de moord op JFK, met 9/11, met de moord op Pim Fortuin. Maar nu worden er stappen gezet waarbij iedereen ‘wakker’ zou moeten worden en zich zou moeten realiseren hoe de zaken ervoor staan. Echter, door 75 jaar lang een mantra te herhalen van ‘nie wieder’ bij een vrijmetselaarsmonument op de dam is het Nederlandse volk zeer diep in slaap gesukkeld.
   Dat is de reden waarom de maatschappij nu de uiterlijke vormen aanneemt die inwendig altijd al golden.
   Een mooi beeld zijn de tien tenen in het beeld van Daniël 2, dat vier opeenvolgende wereldrijken beschrijft nadat God Israël had gestraft met een ballingschap van 70 jaar vanwege alle afgoderij onder het volk. De laatste fase van het vierde rijk is er één van tien tenen van klei en leem. De uitleg is meervoudig (1) het koninkrijk zal deels hard zijn deels zacht (2) zij (de machthebbers) zullen zich wel door menselijk zaad vermengen en toch geen samenhangend geheel vormen (de koningshuizen die de achterliggende oorzaak zijn van alle oorlogen). Het ‘deels hard, deels zacht’ is precies waar we mee te maken hebben: ‘zacht’ staat voor de uiterlijke schijn van een democratie en ‘hard’ voor de achterliggende ambtelijke bestuursstructuur, waarbij alles volgens de (door het rookgordijn van alle media onzichtbare) machtspiramide wordt bepaald.
   Het is nu van het grootste belang te weten in wat voor wereld we leven.
   Iets daarvan zie je ook in deze video – de diepere betekenis van de tempelreiniging.
   https://youtu.be/0mdDoewBRcw

   • “heeft alleen op papier bestaan”….hoeft niet, maar er zal een en ander moeten worden opgeruimd en terechtgesteld. Het is aan ons en ik heb een donker vermoeden dt het eraan komt, de chaos waarin het schoonmaken kan beginnen….

   • Goed om te weten dat de Tempelpriesters uit het geslacht van Zadok in 165 B.C. verbannen werden en de Tempel overgenomen werd door de Farizeeën en Hasmonians welke hun oorsprong hadden in Samaria waar men hun pagan godsdienst mengde met het Woord van God. Synagogen werden er gebouwd en waarvan Yahusha zei dat ze de synagoge van satan is. De Tempelpriesters waaronder Johannes de Doper vestigden zich in Qumran waar schone wateren waren en waar yahusha/Jezus zich heeft laten dopen. 😉 Door de ware naam van Gods volk – Yahudim – door toedoen van Roomse jezuïeten uit de schriften te schrappen en deze te vervangen door ‘joden’ gaan vandaag de dag de ‘joden’ (farizeeërs) door het leven als Gods volk hetgeen een groot misverstand is en velen op het verkeerde been zet. Zij zijn dus niet de Hebreeërs welke zij verondersteld worden te zijn. Dezen draaien de wereld – en wellicht ook zichzelf – een rad voor ogen. Of in ieder geval degenen onder hen die een vinger in de pap te roeren hebben zoals bijvoorbeeld de rabbi’s, naast degenen welke worden genoemd in de video en zich graag in kostuum voortbewegen.

 4. “Leiding geven is niet hetzelfde als heersen, het is geen vrijbrief om de eigen wil of die van derden op te leggen aan de samenleving, verkiesbaar zijn en verkozen worden is ten dienste staan van de gemeenschap in het belang van die gemeeschap.”; is iets wat me wel aanspreekt en veel andere dingen die Duchesne aanbrengt.
  Een vraag die steeds bij mij opkomt is of burger er zelf niet toe bijdraagt dat topmensen , of het nou om politici gaat, topzakenlui of zelfs sportlui- met grote capaciteiten -naast een riante verloning ook teveel op een voetstuk worden geplaatst door hen het gevoel te geven dat hun werk meer bijdraagt aan de samenleving dan dat van de “gewone man”Een belangrijke presteerder werkt hard, heeft veel verantwoordelijkheid maar word ook aanzienlijk meer betaald dan de gewone bediende of werkman and -that’s it -Dus dient niet buitengewoon meer aandacht krijgen maar gewoon beoordeeld te worden naar hun correct (werk)gedrag net zoals bij de gewone dagelijkse mens van 13 in een dozijn,denk ik..Ik pleit dus zo’n beetje voor de “banalisering” van bekende mensen..

  • Die enorme beloningen voor spreekbuizen, uitgedost als kabinetsleden en kamerleden, is de machtsbasis voor de elite. Alles in Den Haag is poppenkast. Ook de controlled opposition van het FvD. Wie kwam als eerste met mondkapjes? Waarom mekkeren ze over het niet correct naleven van wetten, terwijl die wetten er nooit hadden mogen komen en dat op een moment dat die wetten aflopen – maar door hun gemekker stilzwijgend worden verlengd?
   Elke bestuurder is daarmee een verrader van het eigen volk.
   Dat is al minstens een eeuw het geval. Waarschijnlijk al twee eeuwen.

 5. Een regering moet gewoon ,zorgen voor de infra ,energy .wetten social wetten om de bevolking te besturen.En vrije verkiezingen ,en afromen van grootverdieners die de economie uithollen met beleggen en zo meer macht op macht krijgen.. Die lui zijn de ziekte.

  • Het probleem is dat ‘de regering’ slechts bestaat uit marionetten van een klein elitair clubje, dat het gewone volk niet ziet als ‘mensen’ die recht hebben op een ‘fijne samenleving’ maar als kankergezwel op de planeet, dat in toom gehouden moet worden. Als je vanuit dit zwarte perspectief naar de wereld kijkt, valt alles wat er de laatste twee jaar gebeurt op zijn plek.

 6. Met de invoering van de echte democratie zijn 90% van problemen opgelost.
  Zal het uitspellen.
  –parlement: alleen voor voorlichting publiek. Parlementsleden moeten ter zake geschoold zijn.
  –Kabinet; niet-partij-gebonden zakenkabinet–uitsluitend voor uitvoering besluiten
  –beslissingen: door publiek, via electronisch referendum
  –Ontslag parlementslid/kabinetslid: als 6000 mensen daarvoor stemmen, accuut eruit en 10 jaar beroepsverbod voor politiek.
  —nep-koning eruit; alle bezittingen naar staat. Sinds 1940 geen rechten.
  Bijstand zal effe wennen zijn, maar allez…
  vervangen door een man/vrouw voor een periode van 7 jaar. Geen koters, moet tenminste 3 talen spreken, academisch gevormd, reprentatief. Max. een maal herkiesbaar.

  Verkiezingen: eenmaal per zes jaar voor parlement en gemeenten en provincie en kabinet
  Note: voor alle plaatsen: relevante opleiding

  Dan komen we ergens.

 7. Het volk heeft deze monsters zelf gekweekt zij in feite zijn zij gewoon mede plichtig en je ziet het weer dat het volk weer helemaal in het klimaat verhaal zitten want nu blijk dat dat dit komt door het klimaat of nooit anders stormen zijn geweest, maar het laat weer zien hoeveel idioten hier leven en wat te denken dat Kaag elk jaar viermaal de aarde rondvlieg en het volk zich dood lieten spuiten om op vakantie konden gaan toen was het klimaat niet zo belangrijk ik begrijp jullie achterlijk volk helemaal niet meer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in