De globalisten hebben een nieuw offensief gelanceerd tegen de burgers van de Aarde, een offensief dat op de meest slinkse manier probeert ons tegen elkaar op te zetten door cultuur, ras en gewoonte te gebruiken om ons te verdelen, zodat wij geen allianties, federaties of zelfs gemeenschappen kunnen vormen, die gewijd zijn aan het neerhalen en uit elkaar halen van criminele syndicaten zoals het World Economic Forum, die de controle over het wereldbestuur in handen hebben genomen, en steeds meer wraakzuchtig hun controle uitbreiden naar de nationale en de lokale overheid, schrijft Emanuel Pastreich.

Deze schaduw huurlingen van de private kapitaalmarkt hebben dit gedaan door de opgeleiden onder ons om te kopen, en te intimideren; de besten en de slimsten, die beter wisten, namen de dertig shekels, een mooie prijs, om een oogje dicht te knijpen voor het kwaad in het volle zicht.

De huidige poging om een “valse” wereldoorlog te creëren tussen het denkbeeldige “Westen” aan de ene kant en Rusland, China, Noord-Korea en Iran aan de andere kant, terwijl men tegelijkertijd de economische en politieke systemen van al die landen, van alle naties van de wereld, manipuleert en domineert, is een zowel afzichtelijk als ingenieus plan, dat in zijn omvang zijn weerga niet kent.

Maar dergelijke complotten voor absolute overheersing zijn zeker niet nieuw in de geschiedenis, zij zijn alleen nog nooit gelanceerd met gebruikmaking van AI, supercomputers, CCTV-camera’s, 5-G, lage omloopbaan satellieten, drones, en een weaponized media-entertainment complex dat geen grenzen kent.

Als u denkt dat niemand zo kwaadaardig kan zijn, of zo zelfverzekerd, om iets op die schaal te proberen, dan heb ik u een droevig verhaal te vertellen.

De eerste stap voor het scheppen van een “valse” wereldoorlog bestond uit de (nog steeds geheime en ontoegankelijke) acties om Rusland zover te krijgen dat het de Oekraïne binnenviel.

Wij weten zeker dat deze operatie lang en ingewikkeld was, en dat de Verenigde Staten, NAVO-leden zoals Duitsland, en andere naties erbij betrokken waren, en dat er hoogstwaarschijnlijk ook facties binnen Rusland zelf bij betrokken waren.

Rusland heeft zich niet verzet tegen de misdadige agenda van het Economisch Wereldforum en zijn schimmige geldschieters. Als er al iets was, dan was president Poetin een kaartdragend lid van deze mondiale instellingen. Maar de teerling is geworpen in Kiev, en nu stelt Rusland als reactie op deze aanval het hele wereldbestuur ter discussie, te beginnen met zijn terugtrekking uit de Wereldgezondheidsorganisatie.

Er is geen ruimte meer voor dialoog; de naties van Europa, en Azië, te beginnen met Duitsland en Japan, verhogen radicaal hun militaire budgetten en hun binnenlandse bewaking, en het aantal naties met kernwapens zou in het komende decennium gemakkelijk kunnen verdubbelen. Dus ook het totale aantal kernwapens zou kunnen verdubbelen. Kortom, wij staan voor de realiteit van een wereldoorlog, ook al waren de verraderlijke politici niet van plan zo ver te gaan.

  Verschillende Franse en Zweedse ziekenhuizen schorten Covid-19 vaccinatie van verpleegpersoneel op – 1 op de 4 werd ziek van de spuit

Na de inval in Oekraïne kwam de lockdown van Shanghai door onzichtbare krachten, ongetwijfeld betaald door de miljardairs.

Shanghai werd een gevangenis, de leiders gebruikten de valse COVID -19 als voorwendsel om de mensen in hun huizen op te sluiten en hen met de hongerdood te bedreigen.

Een duidelijke boodschap werd uitgezonden naar de hele wereld.

Natuurlijk zijn de particuliere aandelen en de multinationale ondernemingen al tientallen jaren eigenaar van Shanghai. Het verschil deze keer was dat iedereen, behalve de superrijken, opgesloten zat.

De bedrijfsmedia verdraaiden het verhaal over Shanghai zodanig dat het onherkenbaar werd. De bedrijfsmedia verkondigden dat het niet de parasitaire miljardairsklasse was die Shanghai had overgenomen, maar dat het “links”, “socialisme”, en vooral de “Chinese Communistische Partij” was die bloed aan haar handen had.

De “Westerse” bedrijfsmedia beschrijven grinnikend hoe premier Li Keqiang het plaatselijke bestuur steunt en zich verzet tegen de COVID-19 lockdowns, terwijl president (voorzitter) Xi Jinping, die nu als “communist” rood geschilderd wordt, blijft aandringen op een totalitair zero-tolerance beleid.

Waarschijnlijk is Xi gedwongen de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor deze door globalisten in binnen- en buitenland geïnstigeerde lockdowns, en wordt Li opgeworpen als een heroïsche figuur met wie het Westen kan samenwerken – en valt hij onder de invloed van de globalisten, die zich haasten om hun voetafdrukken te bedekken.

De wereldfinanciën hebben deze nachtmerrie in Shanghai geschapen, en vervolgens de schuld gegeven aan het socialisme, om de burgers van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan, naties die nu volledig in handen zijn van de wereldfinanciën, ervan te overtuigen dat zij vrij zijn en dat China een communistische dictatuur is.

Elk “socialistisch” systeem waarin de regering de rol speelt van controleur van de wereldfinanciën, herverdeler van rijkdom, of beschermer van de werkende mensen, moet bespot en afgedaan worden als een dictatuur.

Rechtse bloggers hebben verslagen en grafieken gepubliceerd waaruit zou blijken dat de geavanceerde Kaukasische landen van Europa, Australië en de Verenigde Staten het doelwit zijn van bevolkingsvermindering in een dodelijk complot dat door de Aziaten is gesmeed.

Het is twijfelachtig of deze oorlog tegen Kaukasiërs is, maar het is heel goed mogelijk dat de echte of verzonnen statistieken die aangeboden worden om dat perspectief te ondersteunen, in omloop worden gebracht om ervoor te zorgen dat de klassenoorlog verward wordt met een rassenoorlog. Dat is per slot van rekening wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. In feite hebben de Verenigde Staten een oude traditie van het verbergen van een klassenoorlog achter een rassenoorlog, die teruggaat tot de jaren 1850.

  Tucker Carlson durft te vragen: "Waarom zijn we eigenlijk in oorlog met Rusland?"

Soortgelijke strategieën worden toegepast in Iran, een andere officiële vijand van het “Westen”. Iran heeft de aanval van de globalisten beter weerstaan dan de meeste andere landen, maar nu wordt het aangekondigd als het eerste land dat biometrische ID’s, dat wil zeggen digitale paspoorten, eist voor de aankoop van voedsel.

De globalistische agenten dringen dit beleid op de armen en hulpelozen als een middel om Iran in de kudde te trekken. Het is ook een gelegenheid voor anti-globalistisch rechts, degenen die smeergeld van de globalisten aannemen om het globalisme op een scheefgetrokken racistische manier aan te vallen, om te beweren dat Iran de vijand is, dat het zijn volk op een unieke, onchristelijke manier misbruikt.

Tenslotte is er de Democratische Volksrepubliek Korea, de natie die het langst stand heeft gehouden tegen de COVID-19 fraude, en die geweigerd heeft bekend te maken dat een van haar burgers deze mythische ziekte had opgelopen, of te pleiten voor dat medische wapensysteem van vaccins, sociale distantie, en maskers.

Toen, op 12 mei 2022, kondigde het hoofd van Noord-Korea, voorzitter Kim Jung-un, plotseling aan dat er COVID-19 gevallen, meer bepaald de belachelijke variant Omicron, in zijn natie waren. Hij verklaarde dat Pyongyang zou worden vergrendeld.

Als hitsige hyena’s sprongen de bedrijfskranten op en neer over deze verzonnen crisis.

Voordat wij wisten wat er gebeurd was, droegen de Noord-Koreanen domme maskers en spoten overal nutteloze en gevaarlijke ontsmettingsmiddelen.

Noord-Korea wordt aangevallen door dezelfde verborgen krachten die het World Economic Forum en andere globalistische instellingen leiden die de superrijken bedienen. Noord-Korea was geen Utopia, maar zij konden zich tegen deze overname verzetten en nu kunnen zij dat niet meer. Waarschijnlijk werden de besluitvormers in Pyongyang bedreigd, en ook afbetaald. Dat is in elk ander land gebeurd.

Veelbetekenend is dat Noord-Korea COVID-19 hardhandig heeft aangepakt op hetzelfde moment dat Zuid-Korea de eisen voor maskers versoepelde en een einde maakte aan vaccinpaspoorten voor restaurants en winkels. Deze gang van zaken was geen toeval.

  De waarheid over Covid komt eindelijk naar buiten

Voorspelbaar vertelden de bedrijfsmedia ons dat deze ideologisch vreemde naties hun volk onderdrukten met extreme COVID-19 maatregelen, in tegenstelling tot het rationele en democratische “Westen” dat zich aan het openstellen is.

Het plan is om beelden van totalitarisme op China, Noord-Korea en Iran te projecteren op hetzelfde moment dat de miljardairs de basis leggen voor techno-tirannie in de “Westerse” naties die gecontroleerd worden door particuliere technologiebedrijven uit de Verenigde Staten, Duitsland, en Israël (en andere naties) met behulp van CCTV-camera’s, geo-fencing, 5G en meedogenloze gerichte reclame via televisie, internet, school, of onderzoeksinstelling.

Dat wil zeggen dat de naties die zich tegen de neoliberale ideeën hebben verzet, worden beschreven als de bron van het resulterende totalitarisme. Dat te doen is een geniale daad van de meesters van de propaganda.

De mist die daardoor ontstaat stelt hen in staat ons digitale munteenheden op te dringen die elk moment door de corporatieve staat kunnen worden geblokkeerd, slimme steden en slimme auto’s die ontworpen zijn om ons gevangenen te maken in onze huizen, die allemaal onderworpen zijn aan voortdurende bewaking.

Zoals Cindy Niles het uitdrukte, “de weg naar de hel is geplaveid met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.”

Dat betekent dat wij ons moeten scharen achter de burgers van Pyongyang, en van Shanghai, tegen de overname door de globalisten. Wij mogen nooit toestaan dat de narcistische retoriek van de miljardair ons ervan overtuigt om deze medeslachtoffers als agressors te behandelen.

Wij kunnen de globalisten niet verslaan, tenzij wij op plaatselijk niveau alternatieve voorlopige regeringen vormen en tegelijkertijd een internationale, niet “globalistische” alliantie vormen tegen het fascisme van de ondernemingen.

De miljardairs weten dat het met hen gedaan is, als wij in alle landen van de Aarde gelijkgezinden voor een gemeenschappelijk doel bijeenbrengen. Zij zullen elk bedrag betalen om ons te verwarren en te verdelen, om zoveel mogelijk publieke figuren te bedreigen en om te kopen, om hun radicale herstructurering van de Aarde door te voeren.

Uitreiken naar de burgers van de naties die opzettelijk als de vijand gebrandmerkt zijn als deel van het globalistische complot is een kritieke strategie om de strijd in ons voordeel te doen omslaan.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Door ontmaskering hebben de demonen die de wereldwijde ontvolkingscampagne leiden hun plannen voor 2022 – 2024 bekend gemaaktVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHoelang moeten wij nog elke dag naar die lul Zelensky op televisie en kranten en internet staren zonder misselijk te worden?
Volgend artikelRussisch Ministerie van Defensie onthult gegevens over buitenlandse huurlingen in Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. eindelijk iemand die het hele totaal plaatje weer geeft. Globalisten zitten in Rusland, china, Iran, Europa, VS, UK, overal. Geen land is slechter of beter, de enige remedie is alle volkeren tegen de globalisten, maar ja hoe komen we daar? Een gevaccineerde is ook niet meer volledig in control over zijn of haar lichaam en zijn dus daardoor beinvloedbaar. Anyway het is een goed stuk, dank daarvoor

 2. Daaaaar gaan we dannnn;

  Het kabinet en de Tweede Kamer hebben bezwaren tegen de Europese plannen voor een digitale identiteit. Dat blijkt donderdag uit een motie die is ingediend namens verschillende partijen.

  De Europese Commissie kondigde de plannen in juni 2021 aan. Brussel wil een app – zelf spreekt de Europese Unie van een wallet – uitbrengen waarin van alles van je zelf te vinden is, zoals een rijbewijs, diploma’s en medische verklaringen.

  Met de digitale identiteit moet je zaken kunnen doen met de overheid, maar ook met bedrijven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aantonen dat je meerderjarig bent als je alcohol wil kopen, een bankrekening openen of je aanmelden bij sociale media.

  Hoewel nog niet duidelijk is hoe de app er technisch uit gaat zien, ziet de Tweede Kamer bezwaren vanwege de “gevaren voor burgers en risico’s van misbruik”. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt na berichtgeving van de NOS dat er ook zorgen zijn over het Europese identiteitsnummer binnen het kabinet.

  BRON:
  https://www.nu.nl/tech/6204382/kabinet-en-tweede-kamer-hebben-bezwaren-tegen-europese-digitale-identiteit.html#coral_talk_wrapper.

  EN DE REACTIES OOK WEER;
  [wat een volk zeg!!];

  Imeand zegt:
  Dit valt me tegen van de Nederlandse overheid. Met een digitaal BSN zoals de overheid voorstelt kun je met dat nummer alleen maar data opvragen die op centrale (door de overheid beheerde) servers staat opgeslagen. Door het gebruik van wallets op basis van blockchain technologie kun je nu juist die data decentraal op je eigen device opslaan. Alleen jij kunt besluiten die data te delen, op het moment dat jij daarvoor kiest en aan de persoon aan wie je het wil delen. Controlemomentjes zullen in veel gevallen alleen een goedkeuring (groen vinkje) zien in plaats dat ze de data inzien om goedkeuring te verifiëren. Ik vind het juist een mooi plan van de EU. Neem bijvoorbeeld DigId. Met DigId kun je alleen inloggen op servers waar data van jou staat opgeslagen. Mooi verzameld voor een hacker die naar die informatie op zoek is. Dat is de huidige situatie. De NL overheid stelt nu voor dat zo te houden, in plaats van burgers te beschermen.

  Een ander zegt:
  Dit valt me tegen van de Nederlandse overheid. Met een digitaal BSN zoals de overheid voorstelt kun je met dat nummer alleen maar data opvragen die op centrale (door de overheid beheerde) servers staat opgeslagen. Door het gebruik van wallets op basis van blockchain technologie kun je nu juist die data decentraal op je eigen device opslaan. Alleen jij kunt besluiten die data te delen, op het moment dat jij daarvoor kiest en aan de persoon aan wie je het wil delen. Controlemomentjes zullen in veel gevallen alleen een goedkeuring (groen vinkje) zien in plaats dat ze de data inzien om goedkeuring te verifiëren. Ik vind het juist een mooi plan van de EU. Neem bijvoorbeeld DigId. Met DigId kun je alleen inloggen op servers waar data van jou staat opgeslagen. Mooi verzameld voor een hacker die naar die informatie op zoek is. Dat is de huidige situatie. De NL overheid stelt nu voor dat zo te houden, in plaats van burgers te beschermen.

  Weer een ander zegt:
  Ik hoop dat deze Europese identiteit tegen te houden is. Ik vertrouw de Europese leiders niet en ik vrees toenemende totalitaire controle die de Europese leiders kunnen uitoefenen op de burgers.

  En iemand zegt;
  Het gaat erom hoe het wordt gemaakt. Technisch kan je jet zo doen dat de gegevens niet allemaal centraal worden opgeslagen met alle risicos van dien. Met een self sovereign digital identity hoe je controle over je eigen data. Maar verkeerd,is het een enorm risico. De corona check app is een voorbeeld van hoe het niet moet. Zolang er nog veel andigibeten op cruciale posten zitten zou ik ook zeer skeptisch zijn.

  Nog een naieveling erbij (is zelfs werkzaam in de IT dus zou moeten weten welke gevaren hier bij kunnen komen kijken!!);

  Ik zie wel voordelen in, zeker als je verhuist naar een ander EU-land. Geen gedoe meer met andere ID-bewijzen zien te krijgen of te verlengen via een ambassade. Als het vrijwillig is, dan heb ik er geen probleem mee.

  MANMANMAN…..

 3. De nieuwe energie voor de komende 2000 jaar is “We geloven niet meer blindelings in de overheid, onze ouders of beroemdheden, maar meer in onszelf.” En waar willen we heen is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde, zelfliefde en naastenliefde nastreven.
  De overgang van Vissen naar Waterman brengt veel chaos met zich mee.

  Maar ook dat is volgens de expert normaal. 

  “Eens je een verandering inzet door uit je comfortzone te komen, kom je in de chaos.
  Dat is een wetmatigheid. Vanuit die chaos stroom je in een nieuwe comfortzone.
  Dit zie je nu gebeuren op wereldvlak.

  Wat de aarde momenteel doet lees je hier en bereid de hele wereld voor op de volgende stap in evolutie hier op aarde en is jouw wereld creëren. Jij die “JIJ” wil zijn…..

  https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=771

  Die brengt vreugdevolle rust.”

  https://www.goedgevoel.be/artikel/happy-living/het-watermantijdperk-gaat-in-en-zal-ruim-2000-jaar-duren-wat-kan-je-volgens-astrologen-verwachten?referrer=https%3A%2F

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in