Wij willen u eraan herinneren dat Rusland in zijn hele geschiedenis nog nooit iemand heeft aangevallen”. ∼ Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin

“De leiders van de NAVO zijn nu bezig met de meest schaamteloze en onverantwoordelijke destabilisatie- en hybride oorlogsoperatie sinds zij islamitische terroristen gebruikten om Libië te vernietigen en probeerden hen te gebruiken om Syrië op te breken.” Nick Griffin, politiek analist en voormalig Europees Parlement lid, Unz Review.

Auteur: Mike Whitney

Hier is uw VS Buitenlands Beleid quiz voor de dag: welke van deze militante organisaties heeft de Verenigde Staten in de loop der jaren gesteund?

 1. Marxistische guerrilla’s in Oost-Syrië (De YPG, De Volksbeschermingseenheden, De Syrische Democratische Strijdkrachten)
 2. Extreem-rechtse neonazi’s in Oekraïne (Oekraïense veiligheidsdiensten, Azov Special Operations Detachment)
 3. Islamitische extremisten in Syrië, Libië, Kosovo, Tsjetsjenië en Afghanistan. (alias Al Qaida, Al Nusra enz.)
 4. Anti-linkse doodseskaders in El Salvador en Nicaragua
 5. Al het bovenstaande

Als u “Nummer 5” koos, geef uzelf dan een schouderklopje. Dat is het goede antwoord. De VS heeft al deze ongelijksoortige groepen “bewapend en getraind” en steunt vele van hen vandaag nog. En de reden waarom Washington ze steunt, is omdat ze helpen de geopolitieke agenda van Amerika vooruit te helpen. Het maakt niet uit of de groepering “rechts” of “links” is. Het doet er niet toe of het religieuze extremisten zijn of goddeloze atheïsten. Waar het om gaat is of zij kunnen worden omgevormd tot een effectieve strijdmacht die in staat is de strategische doelstellingen van Amerika te bereiken. Dat is het allesoverheersende doel.

Waar het op neerkomt: ideologie is irrelevant. Wat voor Washington telt is macht; pure, ijzeren macht.

Het punt dat wij proberen te maken, is dat andere landen hun zaken niet regelen zoals de Verenigde Staten. Rusland, bijvoorbeeld, ziet staatsgrepen, kleurenrevoluties en militaire agressie niet als een aanvaardbare manier om hun buitenlands beleid te voeren. Zij geven de voorkeur aan diplomatie, onderhandeling en compromis. Moskou hecht aan het internationaal recht, de universele veiligheid en de vreedzame oplossing van conflicten. Zij zien agressie of interventionistisch geweld niet als legitieme manieren om hun nationale belangen te bereiken en daarom – zoals de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zaterdag zei – “heeft Rusland in zijn geschiedenis nog nooit iemand aangevallen”.

Laat dat even tot u doordringen: “Rusland heeft in zijn geschiedenis nog nooit iemand aangevallen”.

Als dat waar is – en het is waar – wat moeten wij dan denken van de eindeloze beweringen van de media dat Rusland van plan is Oekraïne binnen te vallen?

Of Rusland is van plan te breken met een aanpak die eeuwen teruggaat, of de media zwepen het publiek op tot razernij om de indruk te wekken dat Rusland een externe bedreiging vormt voor zijn buren? Wat is het?

De meeste mensen weten het antwoord op die vraag al, omdat zij deze zelfde voorstelling al vele malen eerder hebben gezien. Helaas kunnen diezelfde mensen overweldigd worden door de stortvloed van angstzaaiende uitspraken en bittere waarschuwingen voor een naderend conflict. Tegen beter weten in zullen zij misschien geloven dat de media deze keer de waarheid spreken. Maar de media spreken niet de waarheid. Er is geen Russische Boeman en het Russische leger gaat zeker niet op rooftocht door heel Oekraïne om onschuldige mensen te doden en te verminken. Dat is pure fictie.

Wat er werkelijk aan de hand is, is niet moeilijk te begrijpen, maar wij moeten eerst begrijpen dat het doelpubliek niet het Amerikaanse volk is. Nee. De huidige psyops is eigenlijk gericht op Europa. Het doel is de Europeanen ervan te overtuigen dat zij de veiligheidsparaplu van Washington (aka- NAVO) moeten versterken en bestendigen om hen te beschermen tegen buitenlandse vijanden. Het plan is ook bedoeld om de schoothondjes van de Europese leiders terug te drijven in de verstikkende omhelzing van Uncle Sam. Dit zijn de doelstellingen van de huidige operatie. De VS nemen noodmaatregelen om ervoor te zorgen dat hun Europese koloniën niet uit hun economische en politieke orbit glippen.

  Rusland staat open voor overleg over wapenbeheersing met VS, maar wil "begrip voor de parameters en beginselen van coëxistentie"

Ten tweede probeert Washington een wig te drijven tussen de EU en Rusland om een grotere economische integratie te voorkomen, die onvermijdelijk zou leiden tot een enorme vrijhandelszone die Europa en Azië omspant. Washington moet dat plan saboteren om zijn dominante rol in de wereldorde te behouden. Hier volgt meer over dit onderwerp door politiek analist, Nick Griffin:

“De fundamentele doelwitten van de oorlogsstokers van de NAVO in deze crisis zijn niet Donbass, en zelfs niet Rusland, maar Duitsland, en het “One Belt, One Road”-initiatief van China. Zij proberen Duitsland onder de voet te lopen, en China buiten de deur te houden; als zij daar niet in slagen, zullen de VS een geïsoleerd eiland in de roestgordel worden, duizenden mijlen verwijderd van het economische kernblok van de wereld.

Dezelfde ontwikkeling betekent ook het naderende einde van de dollar als de financiële reservevaluta van de wereld, terwijl Amerika’s tijd als enige militaire supermacht al duidelijk voorbij is. Dit is een klassiek voorbeeld van de val van Thucydides, het moment waarop een opkomende macht een bestaande grote macht dreigt te verdringen als de hegemon van de tijd, een overgang die maar al te vaak gepaard gaat met een wanhoopsoorlog…

de beleidsmakers in Washington… weten dat Nord Stream 2 over veel meer gaat dan een wederzijds voordelige energiehandelsrelatie tussen Duitsland en Rusland. Op kortere termijn betekent het ook een verdere financiële ramp voor de reeds mislukte klantstaat Oekraïne. Op langere termijn is Nord Stream een voorbode van een steeds nauwere relatie tussen Duitsland en Rusland, die op haar beurt een enorme stap zou zijn in de richting van de oprichting van een reusachtig Euraziatisch vrijhandelsblok.” (“Ukraine Implementing Minsk Accords & Ending Conflict ‘Very Last’ Thing US, UK Want, Ex-MEP Says”, Nick Griffin, The Unz Review)

Lezers hebben misschien gemerkt dat Griffin wel degelijk de mogelijkheid overweegt dat Rusland de aanstichter van de huidige crisis zou kunnen zijn. Waarom is dat?

Omdat het onmogelijk is, zo simpel is het. Zoals wij al hebben opgemerkt, heeft Washington alles te winnen bij een conflict in Oekraïne, terwijl Rusland alles te verliezen heeft. Als het plan van Washington slaagt, zal Rusland nog meer geïsoleerd en gedemoniseerd worden, zijn handelsbetrekkingen met Duitsland zullen worden verbroken, en het zal universeel geminacht worden als een bloeddorstige en tirannieke oorlogszuchtige. Hoe kan dit alles Rusland ten goede komen?

Dat doet het niet, en toch is dit de huidige richting van het beleid van de VS, een beleid dat het beeld dat het publiek van Rusland heeft dramatisch beïnvloedt, terwijl de opvallende pogingen van Washington om zijn controle over Europa te versterken en zijn greep op de hefbomen van de wereldmacht te verstevigen, genegeerd worden.

Dus, hoe doorbreekt men de betovering van de media, zodat de mensen zien wat er werkelijk aan de hand is? Hoe kunnen wij de mensen bewust maken van het geopolitieke spel dat zich afspeelt achter het rookgordijn van desinformatie? Hoe snijden wij door de overdadige berg kletspraat van de media heen en bepalen wij wie verantwoordelijk is voor de huidige crisis en wie niet?

Het zou gemakkelijk moeten zijn, per slot van rekening hebben wij allen deze voorstelling reeds vele malen eerder gezien. De mensen zouden nu toch wel een goed idee moeten hebben van wat er aan de hand is. En – als dat niet zo is – dan kunnen wij misschien hun geheugen opfrissen door een paar eenvoudige vragen te stellen die licht zullen werpen op de motieven en het historische gedrag van de hoofdrolspelers, de Verenigde Staten en Rusland. Dat zou voldoende moeten zijn. Dat zou ons moeten helpen om te zien welk land de provocaties uitlokt, en welk land niet. Welk land de crisis aanwakkert en welk land probeert de vlammen te doven.

  Video 18+: Russen vernietigen Oekraïense aanvalsgroepen in Krynki

Dus, wat weten wij over deze twee landen uit het verleden? Hoe voeren zij hun respectieve buitenlandse politiek? Volgen zij de duidelijk geschreven “internationale” regels die buitenlandse inmenging, militaire interventie en agressie verbieden, of handelen zij eenzijdig wanneer dat hun belangen dient, ongeacht de verwoesting, de chaos en de dood die dat kan veroorzaken?

De beantwoording van deze vragen zal ons boven het gejoel van de gevestigde media doen uitstijgen. Het zal ons helpen in te zien dat wij niet een vreedzame, gezagsgetrouwe natie vergelijken met een andere vreedzame, gezagsgetrouwe natie. Wij vergelijken een land dat zich nauwgezet aan de regels houdt, of dat nu goed uitkomt of niet, met een ander land dat steevast blijk geeft van een volslagen minachting voor de grondbeginselen van het internationale recht. Terwijl Rusland nooit een aanvalsoorlog heeft ontketend, hebben de VS een reeks conflicten ontketend die grote delen van het Midden-Oosten en Centraal-Azië in anarchie en verderf hebben gestort. Het doel van deze vragenlijst is dus de lezers in staat te stellen de feiten, zoals wij die allen kennen, door te nemen, en zelf te bepalen waar de bron van de huidige crisis vandaan komt.

Vraag 1– Welk van deze twee landen heeft militaire interventies uitgevoerd – of helpen uitvoeren – in Afghanistan, Irak, Libië, Servië en Syrië?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 2– Welk van deze twee landen bouwde detentiefaciliteiten op de luchtmachtbasis Bagram (Afghanistan), Abu Ghraib (Irak), en Guantanamo Bay (Cuba), waar gevangenen routinematig werden onderworpen aan een verachtelijke en mishandelende behandeling die in strijd was met de Verdragen van Genève?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 3– Welk van de twee landen verzon een voorwendsel om Irak binnen te vallen en doodde daarbij tienduizenden Irakezen?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 4– Welk van deze twee landen heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan 50 regimes omvergeworpen of getracht omver te werpen?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 5– Welk van deze twee landen heeft 800 militaire bases in landen over de hele wereld?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 6– Welk van deze twee landen is meer geneigd militair geweld te gebruiken om zijn geopolitieke doelstellingen te bereiken?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 7– Welk van deze twee landen heeft herhaaldelijk valse vlaggen gebruikt als voorwendsel om militaire interventies te lanceren? (N.B.: “Remember the Maine”, Pearl Harbor, Golf van Tonkin, Saddams massavernietigingswapens, Assads aanvallen met chemische wapens, Khadafi’s Viagra-waanzinnige verkrachtingssquadrons, enz)

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 8– Welk van de twee landen bouwt nucleaire raketplaatsen aan de grens van het andere land, waardoor hun belangrijkste stedelijke centra slechts 10 minuten verwijderd zijn van nucleaire vernietiging?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 9– Welk van deze twee landen vormt (volgens recente peilingen) “de grootste bedreiging voor de wereldvrede” en vormt “de grootste bedreiging voor de democratie”?

Rusland
De Verenigde Staten

(Opmerking: Volgens de resultaten van de enquête: “The US was the overwhelming choice for the country that represents the greatest threat to peace in the world today.” Ook, “Threat to Democracy?” Guardian)

  Poetin neemt de Russische nucleaire "handkoffer" mee naar China (video) - Eerste keer dat de Russische president met de "rode knop" wordt gezien

Vraag 10– Welk van deze twee landen legt zware economische sancties op (die in strijd zijn met de regels en voorschriften van de WTO) aan elk land dat een bedreiging vormt voor zijn mondiale primaat?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 11– Welk van deze twee landen “heeft in zijn hele geschiedenis nog nooit iemand aangevallen”?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 12– Welk land heeft militaire adviseurs en geavanceerde wapens aan het Oekraïense leger geleverd, zodat zij Oost-Oekraïne kunnen binnenvallen en etnische Russen kunnen doden?

Rusland
De Verenigde Staten

Vraag 13– Welke media van welk land verzuimen te melden dat het Oekraïense leger momenteel etnische Russen beschiet in het oosten van het land?

De Russische media
De westerse media

Vraag 14– Welke media van een land blijven ongeverifieerde beweringen over een “Russische invasie” herhalen, terwijl ze de opbouw van Oekraïense gevechtstroepen (op de “Contactlijn”) negeren, die een massale etnische zuiveringsoperatie in Oost-Oekraïne aan het plannen zijn?

De Russische media
De westerse media

Vraag 15– Welke media van welk land hebben een 4 jaar durende desinformatiecampagne volgehouden, waarin beweerd werd dat het andere land hun presidentsverkiezingen gehackt had en de uitslag veranderd had?

De Russische media
De westerse media

Vraag 16– Welke media van een land zijn een betrouwbaardere bron van informatie gebleken en fungeren niet als propaganda-orgaan van de staat dat ongeverifieerde beweringen verspreidt die afkomstig zijn van corrupte inlichtingendiensten die kritiekloos de kletspraatjes napraten die hun globalistische betaalmeesters verzinnen?

De Russische media
De westerse media

Vraag 17– (Extra krediet) Welke president van welk land heeft meer kans om zijn natie in een catastrofale oorlog te leiden die herinnerd zal worden als “de grootste strategische ramp in de geschiedenis van zijn natie”?

Vladimir Poetin
Joe Biden

De bedoeling van dit artikel is niet om de Verenigde Staten te bashen, maar om historisch bewijs te leveren van het grote verschil tussen de aanpak van het buitenlands beleid van Washington en dat van Rusland. De vragen zijn bedoeld om de lezer te helpen de historische feiten – zoals wij die allemaal kennen – nog eens te bekijken en voor zichzelf te beslissen of de dader van de huidige crisis waarschijnlijker de Verenigde Staten of Rusland is. De bewijzen – denken wij – wijzen er duidelijk op dat de schuld bij Washington ligt, dat weer een regionaal destabiliserende operatie uitvoert om zijn greep op de wereldmacht te versterken.

Zwanenzang voor de Amerikaanse Gouden Eeuw?

Voor wat het waard is, wij verwachten dat deze operatie een spectaculair averechts effect zal hebben en een hevige crisis op de aandelen- en obligatiemarkten zal veroorzaken die niemand in de regering Biden heeft voorzien. De operatie zal ook onherstelbare schade toebrengen aan het broze transatlantische bondgenootschap, wat uiteindelijk zal leiden tot de desintegratie van de NAVO. Zelfs de trouwste bondgenoten van Amerika zullen gedwongen worden hun betrekkingen met Washington opnieuw te bezien om te bepalen of de reputatierisico’s groter zijn dan de marginale voordelen. 30 jaar onophoudelijke agressie, unilateralisme en dwang hebben het land naar een catastrofe geduwd die het helemaal zelf heeft veroorzaakt.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over DuitslandVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelOnze dodelijke vijand Trudeau
Volgend artikelRusland trekt Oekraïne binnen; erkent afgescheiden gebieden, nu de strijd officieel lijkt te zijn begonnen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Zelfs het ontstaan van de VS is gebaseerd op bloed van andere volkeren ( indianen )
  Heden ten dagen is het koloniseren in een modern jasje.

  Het is voor de gemiddelde westerling moeilijk te verteren dat wij de ‘bad guy’ zijn.

 2. Amerika wil al sinds de eerste wereldoorlog totale economische en militaire wereldmacht. Maar geef rusland en china de kans dan proberen ze het ook. Maar amerika doet het open en bloot en komen er mee weg omdat ze de zogenaamde redders van ww2 zijn.
  Dit gaat zoals altijd om geld en niks anders. Met name om de gaspijpleiding naar duitsland. Waar ook een versie van in de maak is naar turkije. Amerika intreseert het geen reet of europa naar de kloten gaat. Als ze geen geld aan europa kan verdienen dan zal niemand er iets verdienen. Wij hebben amerika niet nodig.. zij hebben europa nodig.
  Maar de politiek brult blind mee hier. Voorzichtig zijn. Ja ja. Ondertussen wel militair materieel naar oekraine sturen en adviseurs. Oh ja. Dat zijn geen miltairen. Europa laat en word genaaid door haar eigen beleid. Whe are fucked and i dont give a shit anymore. Lets end this bullshit with a mushroom bang.

 3. Hoe werden de Nederlanders in 1995 genaaid door onze bondgenoten
  Srebrenica – 1995 – Het verraad van de de NAVO aan de nederlandse troepen aldaar. De nederlanders vroegen om luchtsteun en artillerie steun, beide werden niet gegeven. Onderdeel van het spelletje wat de VN daar speelde met de Bosniërs – Verraden door Fransen – Engelse – en Amerikaanse legerleiding. In opdracht van de VN werd al het Nederlandse materiaal daar achter gelaten om gebruikt te worden door de Bosniërs om de moslims te onderdrukken en uit te roeien.
  In Libanon werd eenzelfde tactiek gebruikt. Ook daar speelden belangen die door gebruik te maken van de VN – door de financiële wereld en de oorlogsindustrie – de wereld jarenlang een rad voor de ogen draaien. En zo zijn er wel meer zogenaamde “missies” geweest die alleen financiële doelen hadden om de belangen van olie en andere grondstoffen of INVLOED aan te passen aan de heersende klasse in de USA

 4. Amerikanen onder de demente president Biden leven nog steeds in de waan dat zij de andere landen hun wil op kunnen leggen. Ze zien zichzelf nog steeds als the “ lead nation of the world”

  HOE DOM KUN JE ZIJN ❗️

  Dat tijdperk is toch echt voorbij.
  Hopelijk houdt Europa hier de poot stijf en doen ze niet mee aan een aanval op de Ukraine want Rusland is per slot van rekening een kernmacht. En de nAVO daagt Putin gewoon uit.
  Toen Rusland met kernraketten in Cuba stond vond Kennedy dit ook niet leuk. Nu wordt Rusland steeds meer door NAVO landen omringd en daar steekt Putin nu een stokje voor.
  Merkel en Putin hadden een wederzijds vertrouwen, wel en wankel even wicht maar er ontstond geen onrust.
  Nu Merkel weg is ziet Putin zijn kans om HALT TE ZEGGN TEGEN DE OPRUKKENDE NAVO schoon en dat voert hij ook meteen uit.

  Het lijkt er ook op dat Amerika een falsche flag zoekt voor hun COVID DEBACLE, en dat doen ze dan liever in Europa dan dat in hun eigen land een opstand komt tegen de vaccins en het IDIOTE BELEID VAN MANDATEN ONDER Biden.

  Laat ze, de Amerikanen met heel hun troep: d.w.z. Oorlogstuig wapens enz. en hun biologisch oorlogs tuig : de dodelijke vaccins lekker in Amerika blijven.

 5. Rusland heeft nog nooit andere landen aangevallen? ,wat een onzin ,Afghanistan ,gedeelten Japan .Georgie en oostblok na dewo2 en het grote rijk rusland is door inlijjfen ontstaan. door de romanovs

 6. En als ze allemaal aan het zelfde plan werken ( Putin is namelijk ook opgeleid door Klaus S. The Young Global Leaders! )
  En dat dit spel gespeeld word om ONS MENSEN allemaal af te leiden van Corona en het plan daarachter die achter gesloten deuren plaats vind ?
  Om ons nog meer uit te nemen tot we verkocht zijn ( klaargestoomd en voorbereid om de NWO te installeren ?)
  Elk land op de wereld die Young Global Leaders aan de macht hebben zijn geïnstrueerd alles voor te bereiden voor de Great Reset .
  You will own nothing and you will be happy !
  En dan zal zich de WEF voordoen als de redders !!!
  Het is een en hetzelfde plan !

 7. Op een gegeven moment volgt er in het artikel het nu volgende citaat: “…Laat dat even tot u doordringen. Rusland heeft in zijn geschiedenis nog nooit iemand aangevallen. Als dat waar is en het is waar…” (einde citaat)

  En bij de vragenlijst van desbetreffende artikel luidt vraag 11: “…Welk van deze twee landen – de VS en/of Rusland – heeft in zijn hele geschiedenis nog nooit iemand aangevallen?…”

  Nou kun je natuurlijk stellen, welk Rusland? Het Tsaristische Rusland, de Sovjet-Unie, ofwel het communistische Sovjettijdperk van 1917-1989, en/of de huidige Russiche Federatie, maar als frontnieuws in genoemd artikel stelt: “…dat Rusland in zijn hele geschiedenis nog nooit iemand heeft aangevallen…”, dan is dat mijn inziens – en vergeef me de woordspeling – geschiedvervalsing! Want de Russen hebben in het verleden, zeker in de twintigste eeuw, wel degelijk andere staten aangevallen en/of agressieoorlogen gevoerd. Over het Rusland in het Tsaristische tijdperk is mij te weinig daarover bekend, maar de Sovjet-Unie is wel degelijk een bloeddorstige agressor geweest. Als je bovenstaande stellingname aan een Pool zou voorleggen, dan is de kans levensgroot aanwezig dat hij (of zij) je rechtstreeks naar de keel zal vliegen. Hieronder volgt een beknopt historisch overzicht van overduidelijke Sovjetrussische agressie;

  _ Toen in 1918 zowel Wit-Rusland als de Oekraïne hadden gekozen voor de onafhankelijkheid werd die onafhankelijkheid in een mum van tijd door de communisten onder Lenin en Trotski op een uiterst bloedige wijze in de kiem gesmoord en werden die landen onder het tyrannieke gezag van Moskou geplaatst.

  _ In 1919 en 1921 de aanvalsoorlogen tegen Polen onder het mom van “…de communistische revolutie van Rusland naar Duitsland te transporteren…”

  _ Vergeet niet dat de Sovjet-Unie onder Stalin in het najaar van 1939 samen met nazi-Duitsland de oorlog in is gegaan. Gedurende de beruchte periode van Molotov-Ribbentrop van augustus 1939-juni 1941, was, naast het Derde Rijk, ook de Sovjet-Unie overduidelijk een agressor in Oost-Europa; Polen (september 1939) Finland (november 1939), de Baltische staten Estland, Letland, Litouwen (juni 1940) en Roemenië (augustus 1940), waarbij de Sovjetrussische aanval op Oost-Polen op 17-09-1939 toch wel omschreven mag worden “…als één van de meest laffe dolkstoten in de rug in de geschiedenis van de conventionele oorlogvoering…” En daarbij moet ook genoemd worden dat door de grootschalige militaire en economische leveranties van de USSR aan Duitsland de nazi’s in staat waren om de Britse zeeblokkade te omzeilen. Toen Frankrijk in juni 1940 voor Hitler capituleerde werd de Duitse ambassadeur in Moskou openlijk door Molotov, de Sovjetrussische Volkscommissaris voor Buitenlandse zaken, hiermee openlijk gefeliciteerd! De gezamenlijke bezetting van Polen door Duitsland en de Sovjet-Unie heeft in die donkere periode aan meer dan 200.000 Poolse burgers het leven gekost. En wat te denken van de massamoorden op ongeveer 25.000 Poolse officieren in het voorjaar van 1940 bij Katyn en nog andere locaties in de USSR. Van een groep van 12.000 Poolse burgers die in februari 1940, bij een temperatuur van min 30 als beesten in tereinen werden gedeporteerd naar Siberië en Kachastan, waren er in 1941 nog maar 250 van in leven!

  _ En vergeet niet de Rode terreur onder Lenin begin jaren twintig van de vorige eeuw, de Holodomor, de gruwelijke massamoord door het Stalinregime op de Oekraïners begin jaren dertig, die miljoenen op een uiterst wrede wijze het leven heeft gekost en de Grote Stalinistische Terreur (The Great Terror) halverwege jaren dertig!

  _ En vergeet daarbij ook niet dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa (1939-1945) de grootste concentratiekampen niet in Duitsland en ook niet in Polen lagen, maar…………………in de voormalige Sovjet-Unie; de Goelag, het stelsel van Sovjet-concentratiekampen van de NKVD was gedurende het Stalintijdperk 26 keer groter dan alle konzentrationslager van de SS bij elkaar en dat gedurende de oorlogsjaren er in de Sovjetkampen tien keer zoveel kampgevangenen zaten dan in de nazi-kampen! Het grootste concentratiekamp tijdens W.O. II was ‘Vorkoetalag’, ook wel bijgenaamd “…De vallei der doden…”

  _ En daarbij moet ook vermeldt worden de grote wreedheid waaraan de Sovjetsoldaten gedurende de oorlog door hun eigen regime werden blootgesteld; men was meedogenloos en een soldaat in het Rode Leger was voor het Sovjetregime niet “…dan een wegwerpartikel…” Gedurende de oorlog aan het Oostfront – juni 1941-mei 1945 – zijn er door de NKVD, staatsveiligheidsdienst van de Sovjet-Unie onder Beria, meer Sovjetsoldaten standrechtelijk doodgeschoten of in beruchte strafbattaljons aan het front de dood ingejaagd, dan het totaal aantal westerse militairen die gesneuveld zijn bij gevechtsacties in Noord-Afrika, Italië en West-Europa. Alleen gedurende de Slag om Stalingrad van 1942 op 1943 werden er meer dan 13.000 Sovjetsoldaten standrechtelijk doodgeschoten.

  _ Het Rode Leger keek passief toe hoe Warschau en haar bevolking, gedurende de Opstand van Warschau in het najaar van 1944, door wrede SS-troepen werden afgeslacht, om zo het Poolse verzet, wat trouw was aan de Poolse regering-in-ballingschap, die gedurende de oorlog in Londen zetelde, te vernietigen!

  _ En wat te denken van de tyrannieke Sovjetonderdrukking van de Oosteuropese landen in het naoorlogse tijdperk; Berlijn (1953), Boedapest (1956) en Praag (1968). En de Sovjetagressie jegens Afghanistan (1979-1989), die meer dan één miljoen Afghaanse burgers het leven heeft gekost.

  _ Alle hoofdaanklachten die werden ingediend die de gevangengenomen nazi-leiders, die terecht stonden gedurende de Neurenberger processen, konden net zo goed tegen het Sovjetregime in stelling worden gebracht; van agressie oorlogen tegen de vrede, oorlogsmisdaden tegen burgers en krijgsgevangenen op grote schaal tot misdaden tegen de mensheid. De officiële vertegenwoordigers namens de Sovjet-Unie bij de Neurenberger processen was tevens Stalins hoofdaanklager gedurende de showprocessen van de jaren dertig!

  Ik eindig met een citaat van de bekende Britse historicus Norman Davies:
  “…De bevrijders van Auschwitz waren dienaren van een moorddadig totaliteir regime wat zelf evenzo wrede en dodelijke concentratiekampen kende…”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in