Dr. Joseph Mercola licht een tipje van de Build Back Better sluier op, en het is een naargeestig gezicht dat erachter schuilt – Top politieke figuren en Big Tech leiders gebruiken het gemeenschappelijke refrein dat de Covid-19 pandemie een kans heeft geboden om te “resetten” en “build back better”. Maar wat betekent “build back better” echt?

Oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum (WEF) Klaus Schwab begon als eerste het idee van “The Great Reset” te verspreiden, waarvan “build back better” een integraal onderdeel is.

Het is dringend nodig dat globale belanghebbenden samenwerken om tegelijkertijd de directe gevolgen van de crisis van Covid-19 te beheersen”, aldus het WEF op zijn Great Reset-website. Dus startte het WEF het Great Reset initiatief als een methode om “de toestand van de wereld te verbeteren”.1

Het is een verheven beschrijving, maar opnieuw een die je in feite niets zegt. “Build Back Better” is een soort slogan voor The Great Reset, en hoewel dit wordt afgeschilderd als een nieuw initiatief, is het gewoon een herformulering van termen voor technocratie en de oude “Nieuwe Wereldorde”.

Een elite-oligarchie zit achter dit technocratische plan om de samenleving te besturen door middel van technologie, geprogrammeerd door wetenschappers en technici en geautomatiseerd door het gebruik van kunstmatige intelligentie, in plaats van door middel van democratisch gekozen politici en regeringsleiders.

Covid-19 gebruikt om de noodzaak te rechtvaardigen om ‘beter te herbouwen’

De huidige pandemie wordt gebruikt als rechtvaardiging voor de beweging, maar de agenda heeft niets te maken met gezondheid en alles met een langetermijnplan om de wereld te monitoren en te controleren door middel van technisch toezicht. Zoals Schwab schreef: “Er zijn veel redenen om een ​​Great Reset uit te voeren, maar de meest urgente is Covid-19″.2

Onder verwijzing naar de door een pandemie veroorzaakte werkloosheid, de recordhoogte van de globale staatsschuld en een krimpende wereldeconomie, waarschuwt Schwab dat de Covid-19 crisis de milieuproblemen en sociale crises, zoals de toenemende ongelijkheid, zal verergeren. De oplossing? “We moeten volledig nieuwe fundamenten leggen voor onze economische en sociale systemen”.3

Gelukkig, schrijft hij, is er een lichtpuntje in de pandemie en dat is dat “zij heeft aangetoond hoe snel wij radicale veranderingen in onze levensstijl kunnen aanbrengen”.4

Dit zal de sleutel zijn tot “building back better”, dat een wereld voor ogen heeft waarin je gebonden bent aan een elektronische ID die gekoppeld is aan je bankrekening en gezondheidsdossiers, en een “sociaal krediet” ID hebt dat elk facet van je leven kan besturen. Schwab heeft drie hoofdcomponenten van The Great Reset agenda beschreven:5

1. De markt sturen in de richting van “eerlijkere uitkomsten” – Om dit te bereiken moeten regeringen de coördinatie verbeteren (bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, regelgeving en fiscaal beleid), handelsafspraken verbeteren en de voorwaarden scheppen voor een ‘stakeholder economie’.

Ook bekend als stakeholder kapitalisme, beschreef Forbes stakeholder economie als “het idee dat een bedrijf zich richt op het voldoen aan de behoeften van al zijn stakeholders: klanten, werknemers, partners, de gemeenschap en de samenleving als geheel”.6

Het idee van stakeholderkapitalisme bestaat al sinds ten minste 1932, en werd in augustus 2019 ook onderschreven door bijna 200 CEO’s van grote bedrijven.7 Het wordt nu echter versneld ingevoerd als onderdeel van The Great Reset.

  Musk's Twitter - Zwemmen met haaien

“In een tijd van afnemende belastinggrondslagen en stijgende overheidsschulden, hebben overheden een krachtige prikkel om dergelijke actie na te streven”, schreef Schwab. “Bovendien moeten regeringen hervormingen doorvoeren die al lang hadden moeten plaatsvinden die rechtvaardigere resultaten bevorderen. Afhankelijk van het land kunnen dat onder meer wijzigingen in de vermogensbelasting zijn, de afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen en nieuwe regels voor intellectuele eigendom, handel en concurrentie”.8

Maar, zoals Forbes opmerkt, vormen van stakeholderkapitalisme zijn al geprobeerd en mislukt, omdat het in evenwicht brengen van tegenstrijdige claims van stakeholders d.w.z. belanghebbenden, bijna onmogelijk was en alleen maar leidde tot massale verwarring en slechte opbrengsten. Het falen van deze strategie is wat grote bedrijven ertoe bracht om zich in plaats daarvan te richten op het maximaliseren van aandeelhouderswaarde.

2. Zorg ervoor dat investeringen gedeelde doelen bevorderen – Gedeelde doelen, zoals gelijkheid en duurzaamheid, zouden centraal moeten staan ​​bij overheids- en particuliere investeringen, en in plaats van overheidsherstelfondsen en economische stimuleringsfondsen te gebruiken om “scheuren in het oude systeem te dichten”, moeten deze worden gebruikt om “een nieuw systeem te creëren dat veerkrachtiger, rechtvaardiger en duurzamer is op de lange termijn”.

Schwab voegt daaraan toe: “Dit betekent bijvoorbeeld de aanleg van ‘groene’ stedelijke infrastructuur en het creëren van stimulansen voor industrieën om hun staat van dienst op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) -statistieken te verbeteren”.9 Het klinkt allemaal goed en wel, behalve, zoals Technocracy News in juni 2020 meldde, “het beloofde Utopia komt met een prijs – het legt ketenen op onze persoonlijke vrijheid”. 10

De vereiste offers zijn niet van toepassing op de technocraten die het systeem runnen, dus uiteindelijk zal The Great Reset resulteren in twee niveaus of mensen: de technocratische elite, die alle macht en heerschappij heeft over alle activa, en de rest van de mensheid, die geen macht, geen bezittingen en nergens iets over te zeggen heeft.

3. Benut de innovaties van de Vierde Industriële Revolutie – De Vierde Industriële Revolutie, waarover Schwab al sinds 2016 spreekt,11 “wordt gekenmerkt door een samensmelting van technologieën die de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische sferen doet vervagen”.

In termen van de overheid zal de Revolutie nieuwe technologische krachten brengen die meer controle over de bevolking mogelijk maken via “alomtegenwoordige bewakingssystemen en het vermogen om digitale infrastructuur te controleren”.12 Wat betreft de effecten ervan op mensen, schrijft Schwab:13

“De Vierde Industriële Revolutie zal uiteindelijk niet alleen veranderen wat we doen, maar ook wie we zijn. Ze zal invloed hebben op onze identiteit en alle kwesties die daarmee samenhangen: ons gevoel van privacy, onze noties van eigendom, onze consumptiepatronen, de tijd die we besteden aan werk en vrije tijd, en hoe we onze carrière ontwikkelen, onze vaardigheden cultiveren, mensen ontmoeten en relaties koesteren.

Het verandert nu al onze gezondheid en leidt tot een “gekwantificeerd” zelf, en sneller dan we denken kan het leiden tot menselijke vergroting. De lijst is eindeloos omdat hij alleen door onze verbeelding wordt begrensd”.

Verhoogde bewaking is noodzakelijk voor de Reset

  Waarom zet de liberale media aan tot genocide?

De geplande hervorming zal van invloed zijn op alles, van de overheid, energie en financiën tot voedsel, medicijnen, onroerend goed, politie en zelfs hoe we omgaan met onze medemensen in het algemeen. Onderdeel hiervan is meer toezicht, dat nu al wordt ingevoerd in naam van de volksgezondheid.

Vaccinpaspoorten zijn daar een voorbeeld van. Deze paspoorten, die snel zijn ingevoerd als bijproduct van de Covid-19 pandemie, zullen naar verwachting in de eerste helft van 2021 “op grote schaal beschikbaar” zijn.14

Als het initiatief slaagt, moet u waarschijnlijk een vaccinatiecertificaat op uw telefoon laten zien waar en wanneer u bent ingeënt, samen met welk type vaccin, om in het vliegtuig te stappen of een evenement binnenshuis bij te wonen, zoals als concert, om te beginnen.

Het WEF en het Commons Project hebben het Common Trust Network opgericht, dat de CommonPass-app heeft ontwikkeld die in de nabije toekomst als gezondheidspaspoort moet gaan fungeren. Met de app kunnen gebruikers medische gegevens uploaden, zoals een Covid-19 testresultaat of een bewijs van vaccinatie, waarna een QR-code wordt genereert die u aan de autoriteiten laat zien als uw gezondheidspaspoort.15

Het voorgestelde gemeenschappelijke kader “voor een veilige heropening van de grenzen” over de hele wereld houdt het volgende in:16

 1. Elk land moet zijn criteria voor gezondheidsscreening voor binnenkomst in het land publiceren aan de hand van een standaardformaat op een gemeenschappelijk raamwerk.
 2. Elk land moet betrouwbare faciliteiten registreren die Covid-19 laboratoriumtests voor buitenlandse reizen uitvoeren en vaccins toedienen die in het CommonPass-register zijn opgenomen.
 3. Elk land zal de gezondheidsonderzoeksstatus van buitenlandse bezoekers aanvaarden via apps en diensten die op het CommonPass-raamwerk zijn gebouwd.
 4. Patiëntidentificatie moet worden verzameld op het moment van monsterafname en/of vaccinatie aan de hand van een internationale norm.
 5. Het CommonPass-raamwerk zal worden geïntegreerd in de incheckprocessen voor vluchten en hotelreserveringen.

Uiteindelijk zal het CommonPass-raamwerk worden geïntegreerd met reeds bestaande persoonlijke gezondheidsapps zoals Apple Health en CommonHealth. Als u wilt reizen, zal u persoonlijke gezondheidsdossier worden geëvalueerd en vergeleken met de toelatingseisen van een land, en als u daar niet aan voldoet, word u doorverwezen naar een goedgekeurde test- en vaccinatieplaats.

Er bestaat echter nog steeds bezorgdheid over de privacy, en daarom wordt alles in het werk gesteld om de mensen ertoe te bewegen hun mening over het recht op privacy te laten varen. In de VS is er ook nog de grondwet die in de weg staat, en daarom worden er steeds meer pogingen ondernomen om die te ondermijnen, te omzeilen, te negeren of teniet te doen.

Zelfs voedsel zal worden beïnvloed

Voor degenen die controle hebben over hulpbronnen zoals voedsel, is de macht grenzeloos, en controle over de voedselvoorziening is ook onderdeel van “building back better”. Het WEF is een samenwerkingsverband aangegaan met het EAT Forum, dat de politieke agenda voor de wereldwijde voedselproductie zal bepalen. Het EAT Forum is mede opgericht door de Wellcome Trust, dat op zijn beurt is opgericht met financiële hulp van GlaxoSmithKline.

EAT werkt samen met bijna 40 stadsregeringen in Afrika, Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië, en onderhoudt nauwe banden met bedrijven die imitatievlees produceren, zoals Impossible Foods, dat mede werd gefinancierd door Google, Jeff Bezos en Bill Gates.17

  De weg naar een nieuwe mens: groen, kleurrijk, gevaccineerd en gehoorzaam

Bill Gates bezit overigens meer landbouwgrond in de V.S. dan welke andere particuliere landeigenaar ook, door in de afgelopen jaren in totaal 242.000 acres te hebben gekocht – waarvan een groot deel wordt beschouwd als de rijkste grond van het land.18 Gates is ook een voorstander van The Great Reset,19 wat merkwaardig is omdat zijn enorme accumulatie van rijkdom en land het tegenovergestelde is van wat The Great Reset promoot.

In werkelijkheid zullen de rijke technocraten hun eigen rijkdom niet herverdelen tijdens de reset, maar zullen ze hun financiële imperiums alleen maar verder laten groeien naarmate de rest van de wereld toestemt in het opgeven van hun privacy en eigendom van alle bezittingen.20

EAT heeft een “Planetair Gezondheids Dieet” ontwikkeld dat is ontworpen om te worden toegepast op de wereldbevolking en dat inhoudt dat de inname van vlees en zuivel met 90% wordt verminderd en grotendeels wordt vervangen door voedsel dat in laboratoria is gemaakt, samen met granen en olie.21

Ze willen niet terug naar normaal

Veel mensen over de hele wereld tellen de dagen af tot de Covid-19 pandemie voorbij is en het leven weer normaal kan worden. Maar het eigenlijke doel van “beter herbouwen” is weg te nemen wat ooit “normaal” was en het te vervangen door iets anders. Volgens het WEF betekent dit “het kapitalisme opnieuw uitvinden”:22

“Een echt herstel van Covid-19 zal er niet in bestaan de dingen weer in elkaar te zetten zoals ze waren: we moeten ‘build back better’, ‘resetten’, als we de diepe systeemkwetsbaarheden willen aanpakken die de pandemie aan het licht heeft gebracht”.

“… Als we deze kans om build back better niet grijpen – om te resetten en opnieuw uit te vinden in plaats van ’terug te keren naar normaal’ – zullen de systeemrisico’s en kwetsbaarheden zich blijven opstapelen, waardoor toekomstige schokken zowel waarschijnlijker als gevaarlijker worden”.

“Ondanks de tragedie moeten we de Covid-19 pandemie als hefboom gebruiken en ervoor zorgen dat ze de katalysator wordt voor een diepgaande positieve transformatie van de wereldeconomie, die ons dichter brengt bij een wereld waarin iedereen goed kan leven, binnen de planetaire grenzen”.

De waarschuwingssignalen zijn overal, voor degenen die bereid zijn ze te zien voor wat ze werkelijk zijn – een ongekende inspanning om menselijk gedrag te monitoren, te wijzigen en te controleren, vermomd als pandemiebestrijding.

Great Reset-Schwab spreekt van een cyberpandemie na de pandemie

Vorig artikelNu 55 vaccins gerelateerde sterfgevallen gemeld in Zweden
Volgend artikelIllegale migranten vieren feest in het hotelzwembad op Gran Canaria alsof ze op vakantie zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

6 REACTIES

 1. Dus is de pLandemie ook onderdeel van The Great Reset, en wordt deze niet alleen opgevoerd als de aanleiding?
  De pLandemie kan geen toeval zijn.
  Zie ook Event 201 (eind 2019).

 2. Tword tijd dat deze facisten achter dit plan zitten kapot worden gemaakt want uiteindelijk wie zijn zei die zeggen wat ge wel en niet moogt bezitten terwijl die door verschillende generatie is opgebouwd is en met welk recht eigenlijk??

 3. De gehele grote reset is niets anders dan een hypocriet dwangmiddel voor de mensheid. Dat alleen de super rijken alles mogen behouden en vrij zijn in hun doen en laten. Zonder enig verantwoording af te leggen aan wie dan ook en hun vermogens mogen uitbreiden en eten/drinken wat zij maar willen. Maar de rest van de mensheid moet onder constante controle staan van de super rijken en mogen geen eigendommen meer bezitten en mogen helemaal niets meer zelf bepalen van wat dan ook. Zij moeten enkel gehoorzamen aan die super rijken. Want alleen zo kunnen die super rijken alles naar zich toe eigenen en het behouden tot de eeuwigheid. Zonder bang te hoeven zijn, dat zij ooit hun vermogen en hun macht met andere behoeven te delen. Dat wordt verstaan onder de grote reset. Het wordt enkel met vele mooie woorden vertelt, zodat het net lijkt alsof het voor iedere burger op de aarde geldt. Alleen om zo met list en bedrog de mensheid met valse beloftes alle medewerking te krijgen om voor de super rijken hun gedroomde utopia te kunnen creëren. Vandaar dat alle informatie die hun list en bedrog door prikken. Weggezet worden als complotdenkers e.d. en compleet gecensureerd worden. Want de echte waarheid mag nooit boven komen en publiekelijk tentoon gesteld worden, want dan valt hun gedroomde utopia in het water.

 4. Komt er op neer dat je als je wil dat je kinderen en kleinkinderen in vrijheid kunnen leven op deze aardbol, je de strijd moet aangaan tegen de super rijken en geen enkele politieke partij te vertrouwen is. Het is niet de Duitser met pothelm op, maar de super rijke die álles wil, met aan de andere kant het verzet van de ongevaccineerden die de vrijheid van de “armen” bevecht.

 5. Klaus Schwab is the front man for the globalists project and WEF. They that tell him what to do. The higher ups are not seen and don’t want a high profile. Who are these hidden globalists who control Klaus’ and Soros and WHO’s Tedros and tell them all what to do next? That’s what I would like to know. Any ideas?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in