Voor studenten van officiële propaganda, mind control, emotionele dwang en andere verraderlijke manipulatietechnieken is de uitrol van het Nieuwe Normaal een goudmijn. Nooit eerder hebben we de toepassing en de effecten van deze krachtige technologieën op zo’n grote schaal in real time kunnen waarnemen, schrijft CJ Hopkins.

In iets meer dan tweeënhalf jaar tijd is onze collectieve “werkelijkheid” radicaal herzien. Onze samenlevingen zijn radicaal geherstructureerd. Miljoenen (waarschijnlijk miljarden) mensen zijn systematisch geconditioneerd om een aantal volslagen belachelijke beweringen te geloven, beweringen die nergens op gebaseerd zijn en die herhaaldelijk zijn weerlegd door alom beschikbaar bewijsmateriaal, maar die niettemin de status van feiten hebben gekregen. Er is een hele fictieve geschiedenis geschreven op basis van die ongegronde en belachelijke beweringen. Dat zal niet gemakkelijk of snel ongedaan worden gemaakt.

Ik ga uw tijd niet verspillen aan het ontkrachten van die beweringen. Ze zijn herhaaldelijk en uitputtend ontkracht. U weet wat ze zijn en u gelooft ze of u gelooft ze niet. Hoe dan ook, ze opnieuw bekijken en ontkrachten zal niets veranderen.

In plaats daarvan wil ik me concentreren op één bijzonder effectieve mind-control technologie, één die tijdens de invoering van het Nieuwe Normaal veel gewicht in de schaal heeft gelegd en ook nu nog veel gewicht in de schaal legt. Ik wil dat doen omdat veel mensen ten onrechte denken dat mind-control ofwel (a) een “complottheorie” is ofwel (b) iets is dat alleen kan worden bereikt met drugs, microgolven, chirurgie, marteling of andere invasieve fysieke middelen. Natuurlijk is er een uitgebreide en goed gedocumenteerde geschiedenis van het gebruik van dergelijke invasieve fysieke technologieën (zie bijvoorbeeld de geschiedenis van het beruchte MKULTRA-programma van de CIA), maar in veel gevallen kan mind-control worden bereikt met veel minder ingewikkelde technieken.

Een van de meest elementaire en effectieve technieken die sektes, totalitaire systemen en individuen met een fascistische persoonlijkheid gebruiken om de geest van mensen te desoriënteren en te controleren, is “gaslighting”. U kent de term waarschijnlijk wel. Zo niet, dan volgen hier enkele definities:

“De manipulatie van een andere persoon om te twijfelen aan zijn waarnemingen, ervaringen of begrip van gebeurtenissen.” American Psychological Association

“Een verraderlijke vorm van manipulatie en psychologische controle. Slachtoffers van gaslighting krijgen opzettelijk en systematisch valse informatie, waardoor ze gaan twijfelen aan wat ze weten dat waar is, vaak over zichzelf. Ze kunnen uiteindelijk gaan twijfelen aan hun geheugen, hun waarneming en zelfs aan hun geestelijke gezondheid.” Psychology Today

“Een vorm van psychologische manipulatie waarbij de misbruiker probeert zelftwijfel en verwarring te zaaien in de geest van het slachtoffer. Gewoonlijk proberen gaslighters macht en controle over de andere persoon te krijgen, door de werkelijkheid te vervormen en hen te dwingen hun eigen oordeel en intuïtie in twijfel te trekken.” Newport Institute

Het belangrijkste doel van gaslighting is om uw slachtoffer te verwarren, te dwingen en emotioneel te manipuleren zodat hij zijn eigen perceptie van de werkelijkheid opgeeft en de nieuwe “werkelijkheid” die u hem oplegt, aanvaardt. Uiteindelijk wilt u hun vermogen om te vertrouwen op hun eigen waarneming, emoties, redeneringen en herinneringen aan historische gebeurtenissen volledig vernietigen, en hen volledig afhankelijk maken van u om hen te vertellen wat echt is en wat er “echt” is gebeurd, enzovoort, en hoe zij zich daarover moeten voelen.

  Orban over het Westen, sterven op vier verschillende manieren

Iedereen die ooit gaslighting heeft meegemaakt in de context van een gewelddadige relatie, of een sekte, of een totalitair systeem, of die heeft gewerkt in een opvangcentrum voor mishandelde vrouwen, kan u vertellen hoe krachtig en destructief dit is. In de meest extreme gevallen worden de slachtoffers van gaslighting volledig ontdaan van hun gevoel van eigenwaarde en geven ze hun individuele autonomie volledig op. Tot de bekendste en meest dramatische voorbeelden behoren de zaak Patty Hearst, de People’s Temple van Jim Jones, de familie Manson en diverse andere sektes, maar de waarheid is dat gaslighting elke dag gebeurt, buiten de schijnwerpers van de media, in talloze persoonlijke en professionele relaties.

Sinds de lente van 2020 zijn we onderworpen aan officiële gaslighting op een ongekende schaal. In zekere zin is de “Apocalyptische Pandemie” PSYOP één grote uitgebreide gaslighting-campagne (bestaande uit talloze individuele gevallen van gaslighting) die de massa’s over de hele wereld wordt aangedaan. De gebeurtenissen van de afgelopen week waren daar weer een voorbeeld van.

Het komt erop neer dat een kaderlid van Pfizer afgelopen maandag voor het Europees Parlement bevestigde dat Pfizer niet wist of zijn Covid-“vaccin” de overdracht van het virus verhinderde voordat het werd aangeprezen als precies datgene wat het in december 2020 aan de massa zou doen. Mensen zagen de video van de directeur die dit toegaf, of hoorden het, en werden boos. Ze twitterden en Facebookden en plaatsten video’s van Pfizer CEO Albert Bourla, Bill Gates, de directeur van het CDC, officiële propagandisten zoals Rachel Maddow, en diverse andere “deskundigen” en “autoriteiten” die schaamteloos tegen het publiek logen, en mensen beloofden dat “vaccinatie” overdracht zou “voorkomen”, “andere mensen zou beschermen tegen besmetting”, “het virus zou stoppen”, enz, leugens) waren de rechtvaardiging voor de systematische segregatie en vervolging van “de ongevaccineerden” en het aanwakkeren van massale fanatieke haat tegen iedereen die het officiële “vaccin”-verhaal en de officiële Nieuwe Normaal-ideologie in twijfel trok, welke haat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Het Nieuwe Normaal propaganda-apparaat (d.w.z. de bedrijfsmedia, gezondheids”deskundigen” enz.) reageerde voorspelbaar op het verhaal. Ze negeerden het, in de hoop dat het gewoon zou verdwijnen. Toen dat niet gebeurde, lieten ze de “factcheckers” (d.w.z. gaslighters) komen.

  EU keurt 'digitale ID' van Bill Gates goed die niet-conforme burgers uitsluit van deelname aan samenleving

De Associated PressReutersPolitiFact, en andere officiële “gaslighting nieuwsorganen” publiceerden onmiddellijk lange officiële “factchecks” die een tweedejaarsstudent zouden doen blozen. Lees ze en u zult zien wat ik bedoel. Het zijn perfecte voorbeelden van officiële gaslighting, gemaakt om u af te leiden van het punt en u mee te slepen in een discussie over betekenisloze details en definities. Ze klinken precies als holocaustontkenners die pathetisch beweren dat er geen schriftelijk bewijs is dat Hitler opdracht gaf tot de Endlösung … wat niet zo is, maar dat doet er verder niet toe. Natuurlijk gaf Hitler opdracht tot de Endlösung, en natuurlijk logen ze over de “vaccins”.

Het internet staat vol met bewijs van hun leugens … tweets, video’s, artikelen, enzovoort.

Dat maakt gaslighting zo frustrerend voor mensen die denken dat ze te goeder trouw argumenteren over feiten en de waarheid. Maar zo werkt het totalitarisme niet. Wanneer de Nieuwe Normalen herhalen wat de autoriteiten hen vandaag hebben opgedragen (bv. “vertrouw op de wetenschap”, “veilig en effectief”, “niemand heeft ooit beweerd dat ze overdracht zouden voorkomen”), kan het hen niet schelen of het werkelijk waar is, en zelfs niet of het ook maar enigszins logisch is.

Deze gaslighting “factchecks” zijn niet bedoeld om hen ervan te overtuigen dat iets waar of onwaar is. En ze zijn zeker niet bedoeld om ons te overtuigen. Het zijn officiële scripts, discussiepunten en gedachtenondermijnende clichés voor de Nieuwe Normalen om te herhalen, zoals sekteleden mantra’s chanten om hun gedachten af te sluiten en alles te blokkeren wat de “realiteit” van de sekte tegenspreekt of bedreigt.

U kunt hen de werkelijke feiten voorleggen, maar zij zullen u willens en wetens toegrijnzen, ze in uw gezicht ontkennen en u neerbuigend bespotten omdat u “de waarheid niet ziet”.

Maar dit is het lastige van gaslighting.

Om iemand effectief te kunnen belazeren, moet u een gezagspositie bekleden of een andere vorm van macht over hem uitoefenen. Zij moeten iets vitaals van u nodig hebben (bv. levensonderhoud, veiligheid, financiële zekerheid, gemeenschap, carrière, of gewoon liefde). U kunt niet naar een willekeurige vreemdeling op straat lopen en hem gaan belazeren. Ze zullen je in je gezicht uitlachen.

De reden waarom de Nieuwe Normaal-autoriteiten de massa zo effectief hebben kunnen belazeren, is dat de meeste massa’s iets van hen nodig hebben … een baan, voedsel, onderdak, geld, veiligheid, status, hun vrienden, een relatie, of wat dan ook dat ze niet willen riskeren door de machthebbers en hun leugens uit te dagen. Gaslighters, sekteleden en machtswellustelingen weten dit over het algemeen. Dat is waar zij van afhankelijk zijn, uw onwil om te leven zonder wat dan ook. Zij richten zich daarop en dreigen u met het verlies ervan (soms bewust, soms gewoon intuïtief).

  Verkiezingen behoren binnenkort tot het verleden volgens globalist Klaus Schwab, die wijst op AI als de komende koning van de democratie

Gaslighting werkt niet als u bereid bent op te geven wat de gaslichter u dreigt af te nemen (of u niet langer te geven, al naar gelang het geval), maar u moet bereid zijn het daadwerkelijk te verliezen, want u wordt gestraft als u zich verdedigt, als u uw autonomie en integriteit niet opgeeft en zich schikt naar de “werkelijkheid” van de sekte, of de gewelddadige relatie, of het totalitaire systeem.

Ik heb het Nieuwe Normaal (d.w.z. onze nieuwe “werkelijkheid”) beschreven als gepathologiseerd-totalitarisme, en als een “cultus in het groot, op maatschappelijke schaal”. Ik gebruikte de “Covidische sekte”-analogie omdat elk totalitair systeem in wezen werkt als een sekte, met als belangrijkste verschil dat in totalitaire systemen het machtsevenwicht tussen de sekte en de normale (d.w.z. dominante) samenleving volledig is omgekeerd. De sekte wordt de dominante (d.w.z. “normale”) samenleving en niet-leden worden de “devianten”.

Wij willen onszelf niet zien als ” abnormalen” (want wij zijn niet veranderd, de samenleving wel), en ons instinct is om het etiket te verwerpen, maar dat is precies wat we zijn … abnormalen. Mensen die afwijken van de norm, een nieuwe norm, die wij verwerpen en waartegen wij ons verzetten, maar die desondanks de norm is, en dus zullen wij worden beschouwd en behandeld als abnormalen.

Ik ben zo’n afwijking. Ik heb het gevoel dat u dat ook bent. Gezien de omstandigheden is dat niets om je voor te schamen. Integendeel, we moeten het accepteren en omarmen. Bovenal moeten we duidelijk maken waar we staan in deze nieuwe “realiteit”.

We zijn op weg naar de Nieuwe Normale Winter nr. 3. Ze voeren de officiële propaganda al op, vijzelen de verzonnen “gevallen” op, praten over de herinvoering van maskerplichten, wakkeren massahaat tegen “de ongevaccineerden” aan, enzovoort. De gasrekeningen van de mensen verdubbelen en verdrievoudigen. De wereldkapitalistische heersende klasse omarmt openlijk neonazi’s. Er wordt gesproken over een “beperkte” kernoorlog. Fanatisme, angst en haat zijn er in overvloed. De gaslighting van de massa wordt niet minder. Het neemt toe. De onderdrukking van afwijkende meningen neemt toe. De demonisering van non-conformisme neemt toe. Er worden lijnen getrokken in het zand. U ziet en voelt het net als ik.

Maak duidelijk wat voor u essentieel is. Maak duidelijk wat u bereid bent te verliezen. Blijf afwijkend. Blijf koel. Dit is nog niet voorbij.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nee, ik wil uw prik niet. Hier is waarom (Update)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPoetin’s Astana persconferentie – Hij is geen Biden
Volgend artikelWaarom de Globalistische Elite de Georgia Guidestones moest vernietigen in 2022
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

27 REACTIES

 1. +Ik ben verbaasd over de intelligente mensen di ik ken die blind de MSN en politieke uitleg volgen, en zelfs geen vragen stellen….maar misschien is intelligentie niet de sleutel, misschien is gezond verstand wel wat de mens heeft laten evolueren. een IQ is geen garantie voor wat dan ook, en met wat ik zie eerder een score in domheid en lafheid.

  • Inderdaad, misschien moeten we het woord IQ herdefiniëren. Wat mij opviel in 2020 was dat het vaak de lager opgeleiden waren die het spel doorzagen. Ik denk dat zij, in hun ruigere leven, meer “street wise” zijn dan mensen die nooit echte problemen gehad hebben, die nooit besodemieterd zijn. Als je eerder besodemieterd bent, herken je het kwaad feilloos.

   • @Spooked >> (Als je eerder besodemieterd bent, herken je het kwaad feilloos.)

    Spreekwoorden zijn er niet voor niets.
    Door schade en schande wordt men wijs.

  • Ik merk dat vooral mensen die heftige dingen mee hebben gemaakt, (daardoor uit hun comfortabele leventje zijn gerukt) de ervaring hebben meegekregen dat het leven niet is wat je voorgeschoteld krijgt door de beeldbuizen. Geen verschil tussen domme mensen of slimme mensen, in mijn ervaring gaat het voor het overgrote deel om echt pittige emotionele ervaringen waardoor je open geopend zijn.
   Er zijn veel mensen die door netjes de regels te volgen zoals goed je best doen op school en luisteren naar authoriteit ‘succesvol’ zijn geworden en die verdedigen met hand en tand de raarste regels als het maar van de juiste authoriteiten komt.

   • Het hebben van een ‘moeilijke’ jeugd blijkt meer dan ooit zijn vruchten te hebben afgeworpen tijdens deze verdomd zware tijd.
    Oftewel when the going gets tough, the tough get going.

    • Ja echt hoor. Onze pa was een dikke narcist. Hij gaslichtte ons als de pest. Elke millimeter van je bestaan bepaalde hij. Heeft ons leven verziekt, veel doden gemaakt in ons gezin. Onze jeugd was een gruwelhel.
     Nu in deze tijd heeft onze opvoeding het voordeel. Dat ik zie dat ons land en andere landen door narcisten worden geleid. Alles komt me bekend voor en ik kan al voorspellen wat er gaat gebeuren. Zo voorspelbaar zijn narcisten ook. Als je ze heel lang hebt meegemaakt zie je al aankomen wat er nou weer uit de koker komt. Dus mijn pa heeft toch nut gehad.

  • Hans Klok: ‘Hoogopgeleiden zijn mijn makkelijkste publiek’ Die denken veel te ingewikkeld. Hoe hoger opgeleid iemand is, hoe makkelijker diegene in de maling is te nemen. Professoren zijn makkelijkste publiek
   Kinderen zijn volgens de illusionist het moeilijkste publiek. Die zijn ‘onbevangen’ en merken veel op.
   Was in de uitzending Zomergasten.

  • Inderdaad. Mijn vader bv. is ronduit SUPERintelligent, maar hij is zo goedgelovig als een kleuter.
   Mogelijk omdat ie zelf ook zeer integer is en het niet bij hem opkomt dat overheden de boel bewust zouden bedriegen (of toch niet op zo’n grote schaal).
   Mijn moeder daarentegen is zeker geen dom kalf maar is beduidend minder slim dan mijn vader. Maar daardoor heeft ze ook meer een open geest. Ze beseft dat zijzelf (bv. o.b.v. wat ze ergens gelezen heeft) niet steevast gelijk heeft en is daardoor meer bereid te luisteren naar een alternatief geluid. En daarom was zij al bij al degene die ik als eerste wist te overtuigen om geen gifspuit te nemen. Mijn vader volgde dan haar voorbeeld uit solidariteit/lotsverbondenheid. Eind goed, al goed. Maar punt is dus dat juist de slimste van beide het sterkste blinde geloof had in de mainstream narrative.

  • Ik heb het al vaker gezegd beste Duchesne…. je hebt IQ en EQ.

   De mensen met een hoog IQ zijn er over het algemeen in getrapt.. dus ook “hoogbegaafden” en “Autistische” mensen. Waarom? Omdat hen Béta deel in de hersenen actiever is. Dan de alpha helft.

   EMOTIONEEL INTELLIGENTE MENSEN hebben de test overleefd…

   Dan heb je nog mensen die én IQ én EQ hebben (lucky bastards 😉 ) en die hebben de test OOK behaald…

   Kortom; je hebt HOOG ontwikkeld en HOOG opgeleid (= afgeleid).

   Meeste mensen zijn HOOG ONTWIKKELD die de test hebben doorstaan… kan EQ hoog zijn of EQ én IQ hoog. Maar alléén IQ hoog; die mensen zijn ten onder gegaan.

   Mensen die wél een hoog EQ hebben of in balans hebben met IQ en tóch in de propaganda zijn getrapt… hebben vaak het Stockholm syndrome..nog niet verwerkt… en hebben zich (wederom) laten misbruiken.

   = in de manipulatie en indoctrinatie en gaslighting trappen.
   Het was gewoon een test voor ons allemaal….

   Want: we zijn allemaal weleens misbruikt. mishandeld of.. nadelig behandeld in het leven.. opvoeding etc.

   Dit was dé test HOE DICHT STA JE BIJ JEZELF.

   Hopelijk heb je nu eindelijk een afsluiting voor je verontwaardiging.

   Fin.

   • goed verwoord. Heb ik een afsluiting? als mijn laatste ademtocht uit mijn mond komt in elk geval wel, tot die tijd is mijn geest ontdekkende en reizende,mijn verstand zoekende en lerende, en mijn hart vol hoop, haat en drang tot correctie, alles in ene wens tot terugkeer naar menswaardigheid.

    Daarvoor zal ik een beest moeten loslaten en een zwijn moeten zijn. je mordre…

   • Intelligentie: IQ-punten boven de 120 geven je niet meer kans op maatschappelijk
    succes.
    Einsteins IQ was 150. Een IQ van 180 maakt het niet waarschijnlijker dat je de Nobelprijs wint dan een IQ van 130.
    Er spelen zoveel andere factoren mee: creativiteit, praktische en sociale intelligentie, de manier waarop je tijdens je ontwikkeling met andere hebt leren omgaan en voor jezelf hebt leren opkomen…

 2. Die psychotherapeuten zijn zielenknijpers waarvan ook veel in een ideële god geloven.
  En die gaan je dan als mens ontleden en stempel geven, haha.
  We kunnen hun spel omdraaien; een psychotherapeut wil controle en voelt zich sterker of voelt zich goed naarmate de patiënt zwakker is…
  Alles gaan ze een naam en betekenis geven zodat hun uitleg wel moet kloppen.
  Terwijl het heel simpel is; als gij in de verhaaltjes trapt van iemand anders dan sta je HEEL DUIDELIJK niet sterk in je schoenen, je bent naïef of je kan niet rationeel denken.
  Naïviteit is vooral de grootste boosdoener.
  Rationeel denken – de drie categorieën mensen :
  1. Hebben het in hun bloed
  2. Moeten het leren
  3. Zullen, willen of kunnen het nooit leren

 3. Ik wordt ook getrokken in levensomstandigheden van vroeger waaraan ik mij niet conformeerde.
  Erg bewust was dat niet!
  Ik kan niet anders zeggen dan dat mijn of ook jouw levenspad beschermd wordt door gidsen of andere hogere vormen van bestaan.
  Vaccinvrij blijven was voor mij logisch.
  Ik had geen logische rationele verklaring op grond van wat het ” nieuws” zei.
  Het was gewoon nee!
  De frequenties van dit narratief was heftig aanwezig! En ik kon voelen hoe door die hoge frequentiedruk mij over te geven aan het narratief aanwezig was.
  In mijn motorclubje van zo’ n 7 a 8 personen
  Waaronder 2 artsen ben ik de enige die baccinvrij is en blijft!
  Waar zij opgetogen en met een soort van blij hun groene vinkje lieten zien in een restaurant onderweg daar ging ik mee naar binnen maar had mijn eigen koffie en brood mee mocht de testauranthouder mij toegang weigeren.
  Bizar om met mensen met een eigen denkvermogen het narratief te zien volgen!
  Tegen mij zeggend : ze komen wel aan je deur.
  Ik zei, we gaan het zien.
  2 van hen hebben ernstig de griep gehad.
  1 daarvan heeft ernstige nierklachten met duizeligheid. 1 heeft zware hartoperatie gehad wegens ritmestoornissen.
  1 heeft alvleesklier kanker nu.
  Ilzelf heb wel covid gehad maar goed op eigenkracht hersteld.
  Het is een breemde gewaarwording als ik dan
  Tijdens ons laatste ritje van 3 weken geleden een van hen hoor zeggen ; nou ik ben 63 maar ik mag toch mijn Booster halen volgende week. En ” ik heb mijn booster gehaald zal ik dan ook nog mijn pneumocokken prik doen” zei een ander!?
  De beide artsen zwegen!!?
  Voor hen is het religie!
  Ik kijk er naar. Bizar.

  • Lol, wie zegt dat je COVID gehad hebt?
   Die PCR-test is een zeer onbetrouwbare hond… en maken die te gevoelig met de cycles.
   Die COVID is zeer dodelijk vooral dichtbij een Chinees restaurant, maar blijf je 10 dagen achter je tv hangen zonder speciale medicatie dan ben je op eigen krachten hersteld…
   Mijn vermoeden is dus zeer groot dat je griep hebt gehad, haha.

  • Beste lieve Frans ik sta 100% achter jouw schrijven hoe het er nu voorstaat het is jouw spirit jouw ziel die voor dit doel wat we nu met zijn allen meemaken bescherld blijft want het zijn alleen de sterke zielen de krijgers die tegen de wind moeten blijven opboksen.

  • Frans : Dank voor het delen van dit bericht.
   Zo herkenbaar.
   Het is de bedoeling zo lijkt het wel dat we aan onszelf gaan twijfelen.
   Hou stand en kijk hoe dit gaat aflopen.
   Nu al flinke complicaties in z’ on klein aantal ( groep ) mensen ziet er niet goed uit.
   Maar je hebt gelijk “ het lijkt wel religie” en mensen verachten je als je dit niet met hen deelt.
   Hou vol, volgens mijn informatie zal het nog gekker gaan worden.
   Grt Anna

  • Nog zo iets over psycho…
   Wil je wat aandacht? Zeg dan nooit kwetsende waarheden maar lul wat over emotionele dingen.
   Plots komen er 10 emotionele vliegen naar je toe, succes verzekerd.
   Veel mensen zijn té empathisch, té emotioneel…
   Wat die gaan doen wanneer de echte miserie en chaos naar ons toe komt weet ik niet.

   • Inderdaad! Emotionele dingen en argumenten ad hominem zijn ook goed om rond de pot te draaien en de aandacht af te leiden van waar het eigenlijk om gaat.

  • Frans… ik ben het 100% eens met je…

   ECHTER…. hoe ongelooflijk ben je dat je nog met dat soort volk om wilde gaan en mee ging naar een restaurant met eigen koffie en brood… ze mochten erin stikken wat mij betreft.

   Ik ben bewust niet mee gegaan met afscheidsfeestjes of borrels… ik heb de maskers zien afvallen en daar associeer ik mezelf gewoon niet mee.

   Het verraad gevoel was voor velen (mij ook) heel diep… en ik wil dat altijd als rode draad behouden in mijn visie naar mensen toe.. niks vergeven en vergeten… vergeven dan wel ok … maar vergeten zeker nooit.

   Moet je ook niet willen… want het zegt iets over de karakters…. dus in mijn ogen best logisch dat dát soort mensen de prik(ken) hebben gekozen.

   Levenloze, verbitterde mensen die zichzelf al opgegeven hadden.. de prik was alleen maar een bevestiging!

 4. Tegen de tijd dat je 50 bent heb je al.zo veel.rare.dingen meegemaakt dat.je begint aan “autoriteiten” te twijfelen. Ik ken de tijd dat je geen eieren mocht eten vanwege cholesterol, het verhaal van doktoren dat twee glazen rode wijn per dag gezond zou zijn, dat margarine (palmolie) gezonder zou zijn dan echte boter, dat je moest sparen via de zilvervloot, dat hard werken loont, dat je een exacte studie moest kiezen, omdat je dan een studie met perspectief had (politicologen, juristen, apothekers, artsen, bedrijfskundigen verdienen allemaal beter en hebben minder last van mondiale concurrentie van slimmere Aziaten, bovendien is de bedrijfskundige vaak de teamleider van de programmer of ingenieur). Dan nog het verhaal van de stervende bossen door zure regen, etc…
  De massavernietigingswapens van Sadam Hoessein en hoe gelukkig en vrij we de Irakezen zouden maken.. beursbedrog, zoals Theranos, World Online, Enron, Lernaut en Hauspie, US food.services en Albert Heijn, Bernie Madoff, SNS reaal.
  Allemaal gevallen waarbij miljoenen mensen erin getuind zijn.
  ik kan zo nog wel uren doorgaan.

 5. “Tegen de tijd dat je 50 bent heb je al.zo veel.rare.dingen meegemaakt dat.je begint aan “autoriteiten” te twijfelen.” ???

  Mensen zijn al zo geboren, sinds 1980/ 1990 / 2000….. op een gegeven moment heb je geen excuus meer om niet buiten de box te denken. Mijn generatie toch zeker niet (20-30 jaar).

 6. Trouwens @ Rommel; mooi artikel ! Thnx !!

  Kijk ik vind het helemaal niet erg als er berichten geplaatst worden die gaan over andere culturen…. maar als er een polarisatie effect het doel is; vind ik dat walgelijk.

  Zoals die mensen op het cruise ship; vluchtelingen ja verschirkkelijk… MAAR

  DE OVERHEID LAAT AL DIE MANNEN (over het algemeen 80% dacht ik zo maar ff) TOE IN NL.
  DE OVERHEID ACTVEERT POLARISATIE.

  En als jij je eigen angst daar dan in verwerkt… vind ik dat maagdraaiend triest.

  Zodoende maar verder; super top dat je FN omhoog houdt met interessante berichten.

  Dank.

  • Hehe onze Lee,
   Eerst verlaat je FN vol woede met serieuze onzin verwijten naar Rommel…
   En nu zie ik je slijmen… zijn ze allemaal zo in je thuisland?
   Maar OK welkom back!

 7. Ik vond de slaafse opvolging van overheidsregels ook vreemd. Het leek alsof mensen niet meer zelf konden denken en via media moesten vernemen hoe ze mochten leven. Je kreeg de indruk dat ze zouden beweren dat het regende terwijl de zon scheen, omdat het weerbericht dit zei. Maar toen besefte ik dat ik vroeger ook zo was. Waarom? Te weinig tijd om na te denken, bezig met carrière, kinderen, huishouden en allerlei beslommeringen. Als je het rustiger krijgt komt de douche en het is een koude douche. Niet bij iedereen, spijtig genoeg. We worden dan ook geconditioneerd vanaf onze geboorte. Homo puppy, zo noemt Rutger Bregman dat.

 8. hier komen verschillende dingen aan de orde : hoe kwam het vatikaan aan het geld om Hitler zijn oorlog te steunen: door reeds eeuwen de mensen bang te maken als ze niet naar de kerk gingen en niet betaalden gingen ze naar de hel.
  dan is er het gegeven :wij steunen uw oorlog maar laat de nazis hun werk doen (holocaust) want de joden dragen niks af aan het vatikaan , ze hebben hun goud n sieraden en geld afgenomen en in zwitserse banken ondergebracht
  nu gaan we naar het heden waarin onze staat geeft en neemt , ze nemen en geven iets minder terugen langsaam worden we er aan gewendt tot er eigenlijks niets van zou overblijven.
  daar moeten we wat aan doen word wakker mensen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in