Ik wil u wijzen op de wezenlijke absurditeit van deze onderneming, en ik hoop dat u die ook inziet: een bedrijf met winstoogmerk brengt een product uit en iedereen op de planeet wordt gedwongen redenen te bedenken waarom hij het niet wil hebben. Dit is waanzin, schrijft James Edward Taylor.

Voor om het even welk ander product, in om het even welk zinnig universum, zouden wij zeggen dat het de verantwoordelijkheid van het winstmakende bedrijf is om de mensen ervan te overtuigen dat zijn product het consumeren waard is, en niet omgekeerd.

Het feit dat zij een wijdverspreide, overhaaste, onbetwiste consumptie tot stand hebben gebracht (en een wijdverspreide belastering van iedereen die dat niet doet) kan alleen verklaard worden door propagandistische manipulatie.

Telkens weer stel ik vast dat, wanneer ik deze informatie aan mensen voorleg, zij er geen flauw idee van hadden. Zij hadden geen flauw idee, omdat zij niet de moeite namen er vragen over te stellen of er naar te kijken. Zij wilden dat iets waar was, en zij gedroegen zich daarnaar. Zij wilden dat de prikken het einde van COVID zouden betekenen, dus stonden zij ervoor in de rij.

Ik ben een kritisch denker. Ik neem de dingen niet klakkeloos aan. Ik onderzoek. Ik denk na over dingen. Ik stel vragen.

Ik ben niet “aarzelend”. Het onderzoek is duidelijk.

Nee, dank u. Ik wil het niet. U kunt met uw injecties naar de hel lopen.

Is dat duidelijk genoeg?

Mijn bezorgdheid is er het afgelopen jaar niet minder op geworden. Die is toegenomen.

Ik zeg niemand wat hij moet doen. Dat is hun keuze. Dit zijn mijn redenen om de prik niet te nemen.

In grote lijnen vallen ze in vier categorieën uiteen:

1. Ik ben niet overtuigd van de veiligheid. (57 redenen)

2. Ik ben niet overtuigd van de noodzaak. (15 redenen)

3. Ik ben niet overtuigd van de werkzaamheid, (d.w.z., het werkt niet.) (18 redenen)

4. Ik ben niet overtuigd van de eerlijkheid van de betrokken actoren. (25 redenen)

Concreet gezegd, op dit moment ben ik ervan overtuigd dat deze injecties niet veilig zijn, niet nodig, niet werkzaam, en dat de betrokken actoren oneerlijk zijn geweest in het manipuleren van de publieke opinie voor hun producten.

Volg de links die ik geef. Denk na. Beslis zelf.

Daar gaan we…

A. Gebrek aan veiligheid:

1. Spike-eiwit is schadelijk voor de bloedvaten en de organen. Of het nu door een infectie of door een prik komt, spike-eiwit veroorzaakt vasculaire endotheliitis, dat wil zeggen stolling in het hele vatenstelsel. De prik veroorzaakt dat het lichaam van de ontvanger meer spike-eiwit gaat produceren. Dit zou het einde van de discussie moeten zijn, maar op de een of andere manier is het nog maar het begin. Onderzoek van het Salk Instituut.(30 april/21)

2. De lipide nanodeeltjes passeren de bloed-hersenbarrière. In feite worden lipide nanodeeltjes in andere geneesmiddelen gebruikt om specifiek de bloed-hersenbarrière te overbruggen. Daar zijn ze goed in. Maar in het geval van dit geneesmiddel, SLECHT. Als spike-eiwitten tot expressie komen in de hersenen, krijgen we hersenontsteking, stolling, en een heleboel neurologische problemen, zoals GBS, Bell’s Palsy, beroerte, enz.

3. Wij zijn herhaaldelijk gewaarschuwd voor door vaccins veroorzaakte ziekten: “Het verkeerde vaccin kan de dingen erger maken” door het immuunsysteem te sterk aan te zetten. Dit is de reden waarom coronavirusvaccins in het verleden zo moeilijk te maken waren. (19/20 april)

4. Ziekteversterking is een historisch bekend probleem bij vroegere pogingen om een coronavirusvaccin te ontwikkelen. De dieren in die vaccinproeven kregen te maken met pathogene priming, of ziekteversterking, die ontstekingen in hun hele lichaam veroorzaakte, en/of de dieren doodde. (5 maart/20)

5. Mensen met ACE2-deficiëntie hebben de neiging vatbaarder te zijn voor ernstige COVID-19. Het spike-eiwit onderdrukt ACE2. Dus, meer spike-eiwit maakt de deficiëntie nog erger. (20 april/20)

6. Ernstige ongewenste bijwerkingen in de proeven: Twintig procent van de proefpersonen in het cohort met de hoge dosis (250 mcg) kreeg binnen 43 dagen na ontvangst van de Moderna-prik een “Graad 3 systemische bijwerking” (door de FDA gedefinieerd als “verhindering van dagelijkse activiteit en medische interventie noodzakelijk”) . Analyse hier. (18/20 mei)

7. Het spike-eiwit in deze mRNA shots is genetisch veranderd om te voorkomen dat de ACE2 receptoren goed sluiten, waardoor de ontvanger ACE2 gaat dereguleren. Dit leidt tot een verhoogd risico op pulmonale hypertensie, ventriculair hartfalen, en beroerte. (Juli/20)

8. Nog meer bevestiging dat spik-eiwit, op zichzelf, hartspiercellen ernstig kan beschadigen “door hartspiervezels in kleine snippertjes te snijden en DNA te verwijderen”. Jakkes. (9/20 sep.)

9. Spike-eiwit heeft een inflammatoire werking op de endotheelcellen van de hersenen, waardoor de functie van de bloed-hersenbarrière veranderd wordt, zodat ze gemakkelijker kunnen oversteken. Niet goed. Twee studies. (December/20)

10. Pfizer’s eigen onderzoeksgegevens laten een 300% hoger risico op ongewenste bijwerkingen zien – inclusief overlijden – in ruil voor een 0,84% lager risico op het krijgen van COVID – een risico/voordeel verhouding die niet alleen laag is, maar ook obsceen.

11. Dit is de eerste keer, ooit, dat polyethyleenglycol in een injectie gebruikt is. Deze onderzoekers identificeren het als de oorzaak van anafylaxie. (April/21)

12. Dit paper, gepubliceerd in het International Journal of Vaccine Theory Practice and Research, bespreekt in tweeënveertig bladzijden de onbedoelde gevolgen van in allerijl toegediende injecties, waaronder het verband van spike-eiwit met een breed scala van zowel acute als op lange termijn veroorzaakte pathologieën, zoals bloedziekten, neurodegeneratieve ziekten, auto-immuunziekten, en prionziekten. (26/21 mei)

13. De Japanse Biodistributiestudie van Pfizer heeft uitgewezen dat de lipide nanodeeltjes van de injectie in elk orgaan van het lichaam zijn aangetroffen (mogelijk vervoerd door lymfe), overweldigend in de eierstokken. Dus, nee, ze blijven niet gelokaliseerd op de injectieplaats, zoals men ons heeft gerustgesteld. (14/21 juni)

14. Men heeft ons gezegd dat spike-eiwitten ongeveer zes maanden in het menselijk lichaam zouden kunnen overleven. Uit een recenter onderzoek bleek dat het spike-eiwit bij herstelde COVID-patiënten 15 maanden bleef bestaan. Wie weet hoe lang ze met boosters zullen aanhouden? (25/21 Juni.)

15. In dit peer reviewd beoordeelde paper staat: “best-case scenario kosten-batenanalyse toonde zeer conservatief aan dat er vijf maal zoveel sterfgevallen zijn toe te schrijven aan elke inenting dan aan COVID-19 in de meest kwetsbare 65+ demografie. Het risico van overlijden door COVID-19 neemt drastisch af naarmate de leeftijd daalt, en de effecten op langere termijn van de inentingen op lagere leeftijdsgroepen zullen de risico-batenverhouding ervan verhogen, misschien wel aanzienlijk.” (17/21 september)

16. In dit peer-reviewed paper staat: “voor 6 sterfgevallen die door vaccinatie voorkomen werden, waren er ongeveer 4 sterfgevallen gemeld … die na vaccinatie optraden, wat een potentiële risico/voordeel verhouding oplevert van 2:3.” (Augustus/21)

17. De eigen studie van Pfizer toont 4X meer sterfgevallen door hartstilstand in de groep die de prik kreeg. (15 september/21)

18. Dr. Doran Fink, adjunct-directeur van de afdeling vaccins van de Amerikaanse FDA, vertelt tijdens de hoorzitting van het raadgevend comité (op 6:28 ongeveer) dat zij van de fabrikanten meer onderzoek naar myocarditis nodig hebben, dat er “toerekenbaar risico” is (d.w.z. dat de myocarditis aan de vaccins toegeschreven kan worden) in alle leeftijdsgroepen, en dat de risico-batenverhouding weliswaar zinvol is voor oudere mensen, die vatbaarder zijn voor complicaties van COVID, maar dat voor jongere mensen (vooral mannen onder de 40) de prikken gewoon meer myocarditis betekenen. Het antwoord: “Laten we verder gaan”. (26/21 sep)

19. Uit deze analyse blijkt dat de NNTV (Number needed to vaccinate) voor kinderen van 5-11 jaar de risico-batenanalyse voor die leeftijdsgroep obsceen hoog maakt. In de woorden van de auteur: “Om het eenvoudig te zeggen… voor elk kind dat door de prik gered wordt, zouden er nog eens 117 gedood worden door de prik.”

20. Gegevens van Johns Hopkins tonen enorme pieken in COVID-sterfte in tientallen landen na massavaccinatie. (26/21 sep.)

  Twintig grimmige realiteiten blootgelegd door lockdowns

21. De auteurs van deze studie vonden dat de natuurlijke immuniteit wordt aangetast door het aannemen van gevaccineerde immuniteit, waardoor mensen kwetsbaarder worden voor nieuwe varianten. (27 september/21)

22. Het Israëlische Ministerie van Volksgezondheid zegt de mensen een week na de inenting niet te sporten, wegens een “klein aantal” voorvallen van myocarditis. Dus “gezond” zijn = medicijnen slikken die het onmogelijk maken om te sporten zonder een hartkwaal te ontwikkelen. Begrijp het. (7/21 okt.)

23. Zweden, Noorwegen en Finland schorsen het Moderna mRNA-vaccin wegens het verhoogde risico op myocarditis bij jongeren (vooral bij mannen). (11/21 okt.)

24. Deze artsen voelden zich door hun geweten gedwongen om de FDA te schrijven over een alarmerend aantal verwondingen en sterfgevallen na injecties die zij op hun IC-afdeling hadden gezien. En elf andere artsen volgden hun voorbeeld. (1/2 november)

25. Verwoestende getuigenissen van mensen die door deze injecties ernstig gewond zijn geraakt. (8/21 november)

26. Meer getuigenissen hier. En hier. Ja, het zijn anekdotische getuigenissen. Maar het grote aantal (en de gelijkenis ertussen) is verbijsterend.

27. Deze studie in het medische tijdschrift Circulation toonde aan dat de MRNA COVID vaccins de endotheelontstekingsmarkers en de scores die een verhoogd risico over vijf jaar op het ontwikkelen van een nieuw Acuut Coronair Syndroom (ACS) voorspellen, drastisch verhoogd hebben. (8/21 nov.)

28. Taiwan stopt met de tweede dosis Pfizer voor adolescenten. Andere landen schijnen er zeker om te geven hun kinderen niet te verwonden… (10 Nov/21)

29. Het is dodelijk voor kinderen. De CDC heeft een analyse gepubliceerd van 14 kinderen die gestorven zijn nadat ze hun COVID injecties gekregen hadden (maar verzuimde een eigenlijke analyse op te nemen). (11 november/21)

30. Uit een recente studie uit Hong Kong blijkt dat het risico op myocarditis na een tweedosis mRNA-vaccinatie bij jonge mannen ongeveer 1 op 1000 is. Dit getal werd ook gevonden door een Canadese studie. (28/21 nov.)

31. Een groep van 22 artsen schrijft in een brief aan de BMJ: “Voor jonge leeftijdsgroepen, bij wie covid-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit laag is, en voor degenen die al een covid-infectie gehad hebben, en een lang bestaand immunologisch geheugen lijken te hebben, zijn de nadelen van het nemen van een vaccin bijna zeker groter dan de voordelen voor het individu, en het doel om de overdracht naar andere mensen met een hoger risico te verminderen, is niet veilig aangetoond.” (3/21 dec.)

32. Ernstige, levensbedreigende boostereacties zetten Quebec ertoe aan geen boosters meer te geven aan eerder geïnfecteerde ouderen. (11 dec/21)

33. 17.000 artsen en medische wetenschappers hebben een openbare verklaring ondertekend tegen het vaccineren van kinderen voor COVID-19, vanwege de gevaarlijke en mogelijk dodelijke gevolgen van het veranderen van de genen om giftige spike-eiwitten te produceren, die onherstelbare en onomkeerbare schade kunnen veroorzaken. (14/21 december)

34. Uit een recente analyse van onderzoekers van de Universiteit van Oxford is gebleken dat bij mannen tussen 16 en 39 jaar het risico op myocarditis na vaccinatie aanzienlijk groter was dan na besmetting met COVID. De gevallen van myocarditis waren hoger na de tweede en derde dosis van het Pfizer mRNA-vaccin, na de eerste en tweede dosis van het Moderna mRNA-vaccin, en na de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin. (14/21 dec.)

35. Zelfs vaccin-ijveraar Paul Offit vindt boosters voor de hele bevolking een slecht idee. (15 dec/21)

36. Verschillende landen zijn gestopt met adenovector vaccins (J&J, AstraZeneca) wegens problemen met de bloedstolling. (17 dec/21)

37. Veel landen hebben een negatieve effectiviteit van de vaccins tegen infecties gemeld, wat betekent dat gevaccineerde mensen een hoger infectiepercentage hadden dan ongevaccineerde mensen. (24 dec/21)

38. VAERS: Het vaccinsurveillancesysteem van de CDC heeft op 12/21 de grens van 1 miljoen meldingen van ongewenste bijwerkingen overschreden (1.016.999 op 31/12/21) voor de COVID-vaccins, waaronder 21.382 sterfgevallen, waardoor dit verreweg de dodelijkste vaccins zijn die ooit zijn toegediend. Onder de sterfgevallen zijn 71 kinderen onder de 18 jaar. (31 december/21)

39. Uit een recente studie is gebleken dat 67% van de VAERS-rapporten ingediend werd door gezondheidswerkers (wat de bewering van leken die de rapporten scheeftrekken, logenstraft) slechts ongeveer 14% van de gemelde sterfgevallen na de vaccinatie kon niet veroorzaakt zijn door COVID-vaccins. (Jun/21)

40. Bijna een kwart van de sterfgevallen (5.252) deed zich voor binnen de eerste achtenveertig uur na de injectie. Dat is geen statistisch toeval of “achtergrondruis”. Elke student statistiek zal u zeggen dat dit een oorzakelijk verband is. (31 december/21)

41. De CDC geeft toe dat bijwerkingen in VAERS met een factor 6,5 te weinig gerapporteerd worden. Vermenigvuldig de bovenstaande getallen met 6,5 en u begint de gruwel te begrijpen van het massaal injecteren van hele bevolkingsgroepen (en waarom wij het niet doen). (31 december/21)

42. Verzekeringsmaatschappijen melden een alarmerende stijging van 40% van het sterftecijfer van mensen in de werkende leeftijd (18-64 jaar), in 2021, het jaar van de massavaccinatie.

43. Uit onafhankelijk onderzoek van deze artsen blijkt dat “de overgrote meerderheid van de sterfgevallen die na vaccinatie optreden, in feite veroorzaakt worden door de prikken”. (22 januari). U kunt hun onderzoeksartikel hier vinden.

44. Deze verpleegster, die getuigde tijdens een hoorzitting van de Commissie Gezondheid en Welzijn van het Huis van Louisiana, zei dat haar ziekenhuis getuige is van bloedstolsels, hartaanvallen, beroertes, encefalopathie en hartritmestoornissen na COVID-vaccinatie, en dat het personeel verzuimt iets aan de VAERS te melden, en dat de meeste medici in haar ziekenhuis niet eens weten dat de VAERS bestaat. (6/22 januari)

45. Deze studie uit Denemarken laat een negatieve Omicron werkzaamheid zien (wat betekent dat de gevaccineerden MEER vatbaar waren voor het virus dan de ongevaccineerden), en bevestigt nog eens dat vaccinatie iemands immuniteit tegen nieuwe varianten vermindert. (7/22 januari)

46. Nobelprijswinnaar in de geneeskunde Professor Luc Montagnier waarschuwt voor de prion-component van de injecties, die “in staat zijn om op onvoorspelbare wijze eiwitmodificaties aan te brengen. Als arts kende ik 21 mensen die 2 doses Pfizer-vaccin kregen, er is nog iemand die Moderna kreeg. De 21 zijn gestorven aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, veroorzaakt door prionen.” (13/22 januari)

47. Journal of Microbiology and Infectious Diseases publiceert een artikel over het risico van prionziekte na de prikken. (18/22 januari)

48. Ik wil geen myocarditis. 98 studies leggen een verband tussen myocarditis en de injecties. (2/22 februari.)

49. Wij hebben momenteel 148 studies (komen nog meer) die de risico’s van deze injecties benadrukken. (2/22 februari.)

50. Dit Nature Medicine paper laat een duidelijke associatie zien met myocarditis na vaccinatie. (Februari/22)

51. In deze preprint studie vonden de auteurs dat de Pfizer prik kritische mitochondriale functies in de hersenen terugschroefde. (2/21 maart)

52. Aan de hand van de gegevens van de CDC zelf kunnen wij zien dat door de injecties tienmaal zoveel kinderen (leeftijd 5-11) in het ziekenhuis opgenomen zullen worden dan er gered worden. (18/22 maart)

54. VAERS Update: Tot 25 maart 2022 heeft VAERS 26.396 sterfgevallen geregistreerd die met COVID-prikken te maken hebben. (17.234 van Pfizer injecties). Tot de massaal gemelde bijwerkingen behoren miskramen, hartinfarcten, myopericarditis, trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes), gordelroos, Bell’s verlamming en een verscheidenheid van blijvende handicaps, waarvan vele neurologische disfunctie. (25 maart/22)

56. Een rapport waaruit blijkt dat 992 jonge sporters zijn ingestort (en 644 zijn overleden) door een hartstilstand tijdens het beoefenen van hun sport, sinds zij COVID-prikken kregen. (26 april/22)

57. De Wikipedia-lijst van “tijdens het spelen omgekomen bondsvoetballers” laat momenteel 21 spelers zien die in 2021 gestorven zijn, dat is ongeveer twee tot drie keer zoveel als in de voorgaande jaren. (15 mei/22)

B. Gebrek aan noodzaak

1. Het COVID-sterftecijfer voor mijn leeftijdscategorie is 0,08%. Ongeveer evenveel als de kans om per ongeluk te verdrinken. En dat is alleen rekening houdend met de leeftijd. Zelfs geen rekening houdend met andere risicofactoren zoals zwaarlijvigheid, vit-D tekort, vroegere gezondheidsaandoeningen (die ik geen van allen heb) verlaagt mijn sterfterisico zo dicht bij nul dat het niet eens de moeite van het bespreken waard is. COVID-19 Sterfterisico voor niet-bejaarden (8 april/20)

  Arts legt uit: Zo beschadigen covidvaccins de hersenen

2. COVID is veel minder dodelijk dan we aanvankelijk dachten. Duitse viroloog legt uit. (5 mei/20)

3. De meeste gezonde mensen hebben T-Cel immuniteit tegen Sars-COV-2 door levenslange blootstelling aan andere coronavirussen. Daarom is de infectie bij de meeste mensen asymptomatisch of mild. (29 jul/20)

4. Artsen hebben vroege behandelingsprotocollen ontwikkeld die doeltreffend en veilig zijn, en geen van de risico’s van de mRNA injecties met zich meebrengen. (December/20)

5. Deze meta-analyse van 15 proeven vond dat grote verminderingen van COVID-19 sterfgevallen mogelijk zijn door ivermectine vroeg te gebruiken. (21 jun/21)

6. Deze studie toont aan dat natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van SARS-CoV-2, vergeleken met de door twee doses vaccin opgewekte immuniteit. (25/21 aug.)

7. Israëliërs die een infectie hadden gehad, waren beter beschermd tegen de Delta coronavirus variant dan degenen die een vaccin hadden gehad. Science artikel (dat amusant zijn best doet om zo vaak mogelijk “zeer effectief” en “vitaal” te vermelden, ondanks de onderzoeksresultaten). (26/21 augustus)

8. Deze studie in het European Journal of Immunology toont aan dat natuurlijke immuniteit van een voorafgaande infectie zowel duurzaam als langduriger is dan gevaccineerde immuniteit. (27 sep/21)

9. Deze preprint studie toont aan dat herstelde immuniteit veel sterker is dan gevaccineerde bescherming. (20/21 nov.)

10. Uit dit overzicht blijkt dat uit meerdere epidemiologische en klinische studies, waaronder studies tijdens de overdracht van de Delta-variant, blijkt dat het risico van herhaalde SARS-CoV-2 infectie met 80-5-100% afnam bij degenen die eerder COVID-19 hadden gehad. Natuurlijke immuniteit werkt. (1/22 jan.)

11. De Indiase provincie Uttar Pradesh heeft hun COVID-sterftecurve uitgeroeid door aan hun bevolking een verzorgingspakket uit te delen bestaande uit traditionele geneesmiddelen en supplementen. Als wij echt bevolkingsimmuniteit wilden, zouden wij dit kunnen doen. (15/22 januari)

12. Mijn leeftijdsgroep heeft een genezingspercentage van 99,632% van COVID. Nogmaals, alleen rekening houdend met de leeftijd, en niet met andere gezondheidsfactoren en behandelingen, die dit getal nog hoger doen kantelen. (24 febI 22)

13. Er zijn meer dan 1600 studies die de veiligheid en werkzaamheid aantonen van over de toonbank geneesmiddelen bij de behandeling van COVID. (6 april 22)

14. 72 landen hebben vroege behandelingen voor COVID goedgekeurd. De officiële lijn van de VS is natuurlijk dat er geen dergelijke vroegtijdige behandelingen bestaan of te bespreken zijn. (6/22 apr.)

15. 156 Onderzoeksstudies (and counting) bevestigen de superioriteit van natuurlijk verworven immuniteit ten opzichte van gevaccineerde immuniteit. Lijst van studies op 11 jul/22.

C. Gebrek aan werkzaamheid (Het werkt niet…)

1. Het werkt niet #1 ALLE apen in deze proeven werden geïnfecteerd toen zij met het levende virus werden geconfronteerd. Hmm. Forbes (16/20 mei)

2. Het werkt niet #2 Dit CDC-paper: “driekwart van de gevallen deed zich voor bij volledig gevaccineerde mensen.” Ook uit hetzelfde paper: “The viral load of vaccinated and unvaccinated persons infected with the coronavirus is similar,” een beleefde manier om te zeggen dat het vaccin de viral load niet vermindert. (6/21 augustus)

3. Het werkt niet #3 Deze studie toonde een “marginaal positief verband aan, zodanig dat landen met een hoger percentage van de bevolking dat volledig gevaccineerd is, hogere COVID-19 gevallen per 1 miljoen mensen hebben.” In gewone taal: meer gevaccineerden = meer gevallen. Let op de positie van Israël: zij vaccineerden het vroegst en het hardst en staan nu op de hoogste gevallen ter wereld. (17/21 augustus)

4. Het werkt niet #4 Klokkenluidergegevens: Van 90% van de personen die in [het] ziekenhuis opgenomen waren, was gedocumenteerd dat zij dit vaccin hadden gekregen. (17 oktober/21)

5. Het werkt niet #5 Dit artikel onderzocht de COVID-percentages in 68 landen en vond dat ze geen verband hielden met de vaccinatiegraad. Soms meer vax = minder COVID, soms meer vax = meer COVID. De auteurs merken ook op dat de effectiviteit veel lager was dan in proeven gerapporteerd, en minder effectief dan natuurlijke infectie en herstel. (30/21 sep.)

6. Het werkt niet #6 Ziekenhuizen zitten vol met gevaccineerde patiënten. (9 november/21)

7. Het werkt niet #7 Ondanks 9 maanden inentingen is het aantal COVID-doden in 2021 al hoger dan in 2020, en dat is nog maar tot oktober gerekend. (22 november 21)

8. Het werkt niet #8 Ondanks massale inname door ouderen is het sterftecijfer onder ouderen helemaal niet gedaald. Sterker nog, in de categorie 65 tot 74 is het gestegen. (4 december/21)

9. Het werkt niet #9 Ondanks bijna 100% vaccinatiegraad in bepaalde landen en staten, zijn de gevallen toch geëxplodeerd. De vaccins verminderen de gevallen duidelijk niet. (11 december/21)

10. Het werkt niet #10, en geen wonder, want het kan niet werken, volgens deze onderzoekers. De reden: de COVID-prikken produceren het verkeerde soort antilichamen. “Vaccins die in de spier – d.w.z. het inwendige van het lichaam – ingespoten worden, zullen alleen IgG en circulerend IgA opwekken, geen secretorisch IgA. Dergelijke antilichamen kunnen en zullen de slijmvliezen niet doeltreffend beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2.” (15/21 december)

11. Het werkt niet #11 Deze analyse herhaalt: Wanneer u geïnjecteerd wordt met de COVID prik, zal uw lichaam alleen IgG en circulerend IgA opwekken – geen secretorisch IgA, en deze soorten antilichamen beschermen uw slijmvliezen niet doeltreffend tegen SARS-CoV-2 infectie. Verkeerde antilichamen = geen bescherming. (18/21 december)

12. Het werkt niet #12 Deze Deense studie toont aan dat VE (vaccineffectiviteit) tegen Omicron snel (binnen een paar weken) tot nul daalt. (21 dec/21)

13. Het werkt niet #13 COVID uitbraak in een volledig gevaccineerd Antarctisch onderzoeksstation. (1/22 januari)

14. Het werkt niet #14 Het sterftecijfer door alle oorzaken is op een historisch hoog peil, ondanks een jaar van de injecties. (3/22 januari)

15. Het werkt niet #15 COVID uitbraken op volledig gevaccineerde cruiseschepen. (4/22 januari) “Op alle 92 cruiseschepen die momenteel in de Amerikaanse wateren varen, waren mensen aan boord geïnfecteerd met COVID-19.” (6/22 januari.)

16. Het werkt niet #16 Uit de laatste gegevens van het VK blijkt dat gevaccineerde personen de meerderheid uitmaken van alle ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de groep boven de 50, (6/22 januari)

17. Het werkt niet #17 De mortaliteit door alle oorzaken was hoger in 2021 (het jaar van de massavaccinatie) dan in 2020 (het jaar van geen vaccinatie). (22 jan.)

18. Het werkt niet #18 Deze Britse studie, gepubliceerd in de Lancet, toont aan dat volledig gevaccineerde personen de infectie efficiënt overdragen in huiselijke kring, en dezelfde viral load hebben als niet-gevaccineerde personen. (1/22 feb.)

D. De oneerlijkheid van de betrokken actoren

1. Haastig op de markt gebracht… voordat er zelfs maar een markt was. Hier is een Nature artikel dat waarschuwt om de uitrol van COVID vaccins niet te overhaasten… in maart 2020?? Moderna had zijn mRNA-vaccin al naar het NIAID gestuurd. Ongelooflijk. (16/20 maart.)

2. Volgens de PREP Act zijn vaccinfabrikanten en iedereen die het COVID-vaccin toedient, volledig gevrijwaard van productaansprakelijkheid en rechtszaken wegens wanprestatie bij de burgerlijke rechter. Waarom dat aansprakelijkheidsschild als de produkten volkomen “veilig en doeltreffend” zijn? (19 jun/20.)

3. Een financiële prikkel om snel op de markt te komen: 9 miljard dollar aan federale uitgaven, verdeeld over zeven bedrijven. (20 aug/20)

4. Massavaccinaties hebben een misdadige staat van dienst: Het varkensgriepvaccin van 2009 bijvoorbeeld leidde tot ernstige neurologische schade en rechtszaken die in de miljoenen liepen.

5. De meeste vaccins doen er minstens tien jaar over om de volledige test- en vergunningsprocedures te doorlopen. Het product van Pfizer werd slechts 248 dagen getest, met gloednieuwe, nog nooit eerder in mensen gebruikte technologie. (nov 20/20)

6. Het is al jaren bekend (artikel is van 2016) dat lipide nanodeeltjes giftig zijn, vooral bij het innemen van herhaalde doses gedurende maanden of jaren. “Novartis heeft het verwante domein van RNA-interferentie verlaten uit bezorgdheid over de toxiciteit, net als Merck en Roche.” Pfizer en Moderna hebben die bedenkingen niet, denk ik.

  Slachtoffers van massamoord, wij vertrouwen nog steeds onze moordenaars - Vertrouwt u uw dokter?

7. Peter Doshi, associate editor van de BMJ, bekritiseert de manier waarop de proeven worden uitgevoerd, overhaast, en slecht doordacht. (26 november/20)

8. Dit zijn de snelst ontwikkelde vaccins voor massaal menselijk gebruik in de geschiedenis. Dit wordt geprezen als een wonder, maar kan niet elk product wonderbaarlijk snel gemaakt worden als men de veiligheidsprotocollen negeert? (10 dec/20)

9. Een hoeksteen van wetenschappelijk onderzoek is dat wanneer u een experimentele proef doet, u een controlegroep doet. Daaruit kunt u opmaken of datgene wat u uitprobeert ook werkelijk werkt. Pfizer en Moderna hebben hun controlegroepen echter geëlimineerd, wat opzettelijk schijnt te zijn geweest. (Ik blijf maar al te graag in de controlegroep.) (feb/21)

10. Relatieve vs. Absolute werkzaamheid. Pfizer en Moderna meldden relatieve risicovermindering (ten opzichte van de controlegroepen) van 94%-95%. Klinkt prachtig, totdat u de absolute risicovermindering berekent (d.w.z. de risicovermindering voor de hele populatie, beschouwd in vergelijking met het achtergrondrisico), die eerder 0,7% tot 1% blijkt te zijn. Dit is een “outcome reporting bias“, die gebruikt wordt om het publiek te misleiden. Zouden de meeste mensen deze inentingen riskeren als ze wisten dat ze maar 0,7% meer bescherming boden? (26/21 februari)

11. In dit paper wordt gewezen op veel van de belangrijke gebreken in de klinische proeven van fase III: het ontbreken van berekeningen van absolute risicovermindering (en de daaruit voortvloeiende “reporting bias”), tegenstrijdige studieprotocollen, tegenstrijdige definities van “geval”, welke bevolkingsgroepen van de proeven werden uitgesloten, welke eindpunten werden gemeten, enz. Bovendien wijzen de auteurs erop dat deze studies hun werkzaamheidsresultaten alleen baseren op het al dan niet aanwezig zijn van een milde infectie, niet (zoals ons verteld is) op het voorkomen van ziekenhuisopname, ernstige ziekte, of overlijden, noch op het voorkomen van overdracht. (20/21 april)

12. Bepaalde artsen wordt de mogelijkheid ontzegd VAERS-rapporten in te dienen. Tot zover het toezicht op veiligheidssignalen. (okt/21)

13. In deze studie van Yale, werd onderzocht wat de beste methoden van berichtgeving aan het publiek zijn om de opname van vaccins te verhogen, ook wat veiligheid en doeltreffendheid betreft, voordat er ook maar iets bekend kon zijn over veiligheid en doeltreffendheid. Zij hielden rekening met schuldgevoel, woede, eigenbelang, plicht tegenover de maatschappij, vertrouwen in de wetenschap, verlegenheid, enz. Maanden van manipulatieve openbare berichtgeving en ostracisme van uw vrienden en collega’s kwamen hieruit voort. (okt/21)

14. De uiterst schimmige manier waarop de proeven van Pfizer veiligheidsprotocollen oversloegen, met de statistieken speelden (door alleen op jonge gezonde mensen te testen en risicovollere groepen uit te sluiten), en de natuurlijke immuniteit volledig negeerden. Zie deze video.

15. Maddie de Garay, een 12-jarig meisje in de klinische proef van Pfizer, is nog geen 24 uur na haar prik voor het leven verlamd. Dit werd in de proefgebeurtenissen gemeld als “buikpijn”. Zij is in zes maanden na haar injecties negen keer de eerste hulp in en uit geweest, maar de artsen zullen haar symptomen alleen toeschrijven aan “angst”. Dit is een overduidelijk bewijs van een doofpotoperatie door Pfizer en de FDA. (26 okt/21)

16. De CDC geeft toe dat zij geen gegevens hebben waaruit blijkt dat een natuurlijk geïnfecteerde en herstelde patiënt het virus overdraagt, ondanks dat zij herhaaldelijk beweren dat gevaccineerde immuniteit superieur is aan natuurlijke immuniteit. (11/21 november.)

17. Apothekers worden onder druk gezet om het vaccin te geven, in weerwil van de internationale wetten over geïnformeerde toestemming, en zonder zelf geïnformeerd te zijn. (24 december/21)

18. De flagrante lokkertjes waar het publiek in is getrapt: er is geen door de FDA goedgekeurd vaccin beschikbaar in de VS. De “goedkeuring” van Pfizer waarover u in de media hoorde, was slechts een uitbreiding van de EUA (emergency use authorization) die een experimenteel geneesmiddel in geval van nood beschikbaar maakt. De goedkeuring was voor Comirnaty, waarvan niet één flacon in de VS verkrijgbaar is. Het nietsvermoedende publiek denkt dus “ik neem een door de FDA goedgekeurd produkt”, maar de fabrikant geniet nog steeds van het aansprakelijkheidsschild dat de EUA hem biedt. Slimme truc, farma. (29/21 december.)

19. Definitiespelletjes. Door de boosters pas 2 weken na de prik als “boosters” te tellen, wordt iedereen die in die fase COVID krijgt, ondanks de booster, niet als “geboosterd” geteld, waardoor de booster veel effectiever lijkt dan zij is. (Hier is een naam voor: het heet fraude.) (16/22 januari)

20. Schaamteloos gesjoemel met de statistieken over de werkzaamheid, zoals het laten vallen van alle COVID-gebeurtenissen (gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen) die binnen 14 dagen na de prik plaatsvinden (en het verkeerd toepassen van deze gebeurtenissen op het “ongevaccineerde” cohort, waardoor ze er veel slechter uitzien). Alles kan er prachtig uitzien, als je alle slechte dingen maar negeert. (20 jan/22)

21. “De CDC publiceert grote delen van de COVID gegevens die zij verzamelt niet.” De titel van het artikel in de NY Times zegt het al. Zij hebben gegevens, waarvan zij toegeven dat zij die verbergen, omdat die “vaccin aarzeling” zullen veroorzaken. Welnu, als de vaccingegevens prachtig zijn, waarom zou men dat dan doen? (20 feb/22)

22. Artsen worden bedreigd door hun bestuurs- en vergunningsraden omdat zij in het openbaar de bezorgdheid over myocarditis en andere risico’s van het vaccin aan de orde stellen. Hier is een Britse arts die de dreigbrief bespreekt die een van zijn collega’s ontvangen heeft. (27 feb/22)

23. In deze video legt voormalig BlackRock beleggingsadviseur Edward Dowd uit hoe Pfizer en de FDA gegevens verborgen hielden waaruit bleek dat hun klinische proeven mislukten.

24. Deze video van meerdere FDA functionarissen die toegeven dat ze onwetend zijn over de resultaten van deze injecties voor kinderen, maar er toch op aandringen om ze goed te keuren, omdat ze de veiligheidssignalen pas zullen zien als ze ze op grote schaal gaan toedienen. Dit is hoe de FDA u en uw kinderen “veilig” houdt – als proefkonijnen in een experiment. (15 mrt/22)

25. Duidelijke VAERS-signalen worden volkomen genegeerd. Vanaf 20 jan. 2021, een maand na de massale vaccinatiecampagne, was er een sprong in de meldingen van longembolie met 1219X het normale percentage. Het percentage voor Bell’s palsy was 1553X hoger. De myocarditis-cijfers sprongen 76X in één maand. Hoe kunnen dit geen veiligheidssignalen zijn? (16 mrt/22.)

*LET OP: dit is bedoeld als een levend document. Ik zal er punten aan toevoegen naarmate de tijd het toelaat (ik heb een privé-lijst met honderden en nog eens honderden punten van bewijs om toe te voegen). Ik heb het “onvolledig” gepost om er snel iets uit te kunnen halen als een vriend of kennis zegt: “Heb je je COVID-prikken niet gehad?”, alsof ik masochistisch een rechtstreeks geschenk van de goden had afgeslagen.

Als u een bijzonder saillant punt hebt dat volgens u moet worden toegevoegd, voeg het dan toe in de commentaren, samen met een link die uw bewering staaft. Ik zal het lezen, erover nadenken, en het toevoegen als de tijd het toelaat.

**LET OP 2: Ik sta open voor rede. Als u mij ervan kunt overtuigen dat een reden die ik hier heb opgesomd geen reden tot ongerustheid is, d.w.z. dat ik iets verkeerd begrepen heb of de gegevens of de logica verkeerd geïnterpreteerd heb, dan zal ik het verwijderen. Als u denkt mij van het tegenovergestelde te overtuigen, waag uw kans wagen. Veel succes.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Eindelijk! Medisch bewijs dat de covid-prik “moord” isVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne, Vladimir Poetin, en de Globale Cultuuroorlog
Volgend artikelGeen concessie: Boeren beëindigen nutteloze besprekingen “voor de galerij”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

31 REACTIES

 1. Ik heb maar een reden nodig, het gaat niemand gene zak aan, wat ik met mijn lichaam doe.

  En als de overheid dat wel vind, dan;
  Doe maar een eerst wat eigen jullie coke gebruik, ik wed dat de wc’s nog altijd uitslaan onder blauw uv licht.
  Doe wat aan de zwervers, dak boven hun hoofd, warme maaltijd
  Doe wat aan de verslaafden, probeer ze er vanaf te krijgen, of maak ze functioneel junkie
  Doe wat aan de straat hoeren, geef ze dak boven het hoofd, bescherming
  Doe wat aan pedofilie, oh wacht nee jullie willen continu de leeftijd om te neuken verlagen…..
  Doe wat aan de vermiste kinderen
  Doe wat aan standaard inbraken, meer dan een rapportje schrijven…
  etc etc etc….

   • Dat brengt niets op zal Oosterhout zeggen het gaat niet om jullie gezondheid dat interesseert mij geen reet zij geld en macht daar is waar ik voor sta jullie dood heeft twee goede reden, ik wordt er rijk van en ik ontvolk de wereld en zo kom ik ook de VVD en D66 tegenmoet want zij zijn jullie kut volk helemaal zat en nu spuiten en dansen met Jansen je weet wel dat het broer van Hugo er ook zijn zakken goed met heeft gevuld, en nu is het genoeg de dood aan jullie en ons het geld suffers. RIP.

    • De Hugo’s hebben geen spuit gehad Rutte ook niet kaag ook niet wie dan wel??het domme schapenvolk!!!!!!!! In een bericht van de Rabobank staat vandaag dat ondernemers pleiten om vast te houden aan de corona pas ja dat waardeloos vodje papier/app……. Ze denken dat dan nog niet weer alles op slot zal gaan als corona weer uitbreekt dit jaar!??? Echter hier voel je eigenbelang en een zeer domme redenering dat een corona pas helpt met de bestrijding van de ziekte.en besmetting . Bovendien zijn de horecaondernemers overeind gehouden door de steungelden maar vandaag op het nieuws dat maar 70000 bedrijven het loodje hebben gelegd Hoe achterlijk moet je dan zijn om dit(coronapas) te eisen van Rutte en Co? Antwoord dan hoeven ze niet te werken en krijgen weer steungeld van sinterklazen Rutte en Co het vervelende is……..de bodem van de schatkist van Rutte is zichtbaar en is vrijwel leeg!!!!!!!!!!!!

  • Inderdaad, het feit alleen al dat het zo duidelijk is, dat de vaccins niet deugen, vraag naar de bijwerkingen, wie is er verantwoordelijk als je onverklaarbare aandoeningen krijgt, heel simpele vragen die elke burger zich moet stellen aan artsen, medisch specialisten, men kan gewoon geen antwoord geven op deze en nog veel meer vragen, wat met de noodgoedkeuring (goedkeuring is er niet) als je dan maar blindelings een arts vertrouwd, moet je naderhand ook niet gaan komen janken, jou arts deert het echt niet, domme en heel domme schapen, wel als eerste staan gaan bleten, als het fout loopt. Nou geef ze voor mijn part meteen een overdosis, meteen opgeruimd.

 2. Euhum , nou daarom niet.
  Quote;
  Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

  • 15 jaar geleden moesten we de wapens registreren een tijd later was het inleveren en de woke slappelingen vonden dat fantastisch. het begon in de jaar 68 toen mocht je plots geen speelgoed wapen meer hebben op de school alles werd in beslag genomen door de woke leerkracht ouders kregen te horen geen speelgoedwapens meer te geven aan hun jongens en we kregen meer homos in ruil en zwakkelingen prikschaapjes vuurwerk mocht ook al niet meer gelukkig maakte ik alles zelf boog en pijlen slinger en katapult, blaaspijp met naalden van 12cm die een afvoer buis kunnen doorboren doe er curare aan en je kan iedere vaccinpucher inenten tegen dominantie.

 3. Gezien de overweldigende hoeveelheid negatieve gevolgen van de covid19 injecties zou je toch verwachten dat de halve mensheid ziek of dood is. Ook dat zie ik om me heen echt niet gebeuren. Dus overdrijven maakt alles ook ongeloofwaardig en draagt niet bij aan de discussie. Ik wil die mafiaspuit ook niet maar graag de echte statistieken.

  • Haal je ogen uit je broekzak. En kijk eens helder om je heen.
   Wij wonen in een klein dorpje en hier zeer zorgwekkend veel mensen met kanker en mensen die aan de lopende band terugkerend doodziek zijn. Veel klagen over allerlei ongemakken en zijn dodelijk vermoeid.
   Maar het zal wel door Poetin komen.

  • precies wat jij zegt Alice !!

   Ik zie het om me heen ook veel; mensen die de boosters hebben gehad, kanker plotseling… overleden plotseling…. hart problemen (collega’s) en ook lichamelijke aandoeningen (buurman voeten waar pus uit komt en op sloffen naar zijn werk moet daardoor en veel in het ziekenhuis is) etc. etc.

   buurvrouw van 31; nooit meer ongesteld geworden na 2e prik, 1 jaar geleden (!). En Voelt zich elke dag een tikkende tijdbom alsof haar “buik uit elkaar ploft en hart ermee ophoudt”.

   Ik heb het vaker gezegd… DUINSNIP en CRUYFF; PRAAT met mensen.
   Toon interesse.
   DURF diepere vragen te stellen…

   Mensen stellen zich niet zomaar open.. ik ken jullie niet maar ik kan me voorstellen met jullie mind set (best bekrompen) dat men zich niet (familie misschien nog maar vrienden en collega’s ???) zich uitgebreid erover uitspreken…. is lef voor nodig.. en daarvoor moet je je vertrouwd voelen bij de persoon…

   Nogmaals; iedereen die de prikken gehad heeft, kwijnt langzaam weg.
   Zelfs een oud collega van me; zijn buurvrouw..plots kanker.. van de week overleden.
   MOeder van mijn beste maat ook …. was kerngezond… 5 kinderen en in de bron van haar leven op 65 jarige leeftijd….. woning in het buitenland… gelukkig getrouwd met haar man….. en BOEM hoppa…. na 2 maanden na de BOOSTER ontwikkelde bij haar een agressieve tumor… ze voel 40 kilo af in 2 maanden en sinds vorige maand.. overleden…..

   Zelf hoor ik de ambulance hier in Zuid Holland (Rijswijk) wel 15 keer per dag !
   Maat van me in Naaldijk ervaart hetzelfde..

   Maat van me in Overschie ook…

   Dus we kunnen wel blijven ontkennen dat we geen mensen dood zien neervallen…. maar het is maar net waar je naar wilt kijken… en hoe je de dingen wilt zien maar vooral; wat men tegen je durft te vertellen….!!!

   Ik heb de meest vreemde uitslag op het lichaam van de buurvrouw gezien…. en ze zegt zelf ook niet te weten wat het is… Je bent een MEDISCHE raadsel … eenmaal geprikt ….

   En tja.. ik weet niet of ik het mensen zou durven vertellen als ik ineens zweertjes zou hebben op specifieke plekken op mijn lichaam… nee…. houd ik dan wel voor mezelf…

   Gelukkig niet geprikt dus als ik het zou hebben denk ik een SOA test te moeten doen …….. eerder nog…maar de mensen die geprikt zijn… tja… tjaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.. dokters “weten het allemaal niet”.

   Succes.

   • Ik heb een aantal in mijn WhatsApp kring die ik regelmatig video’s of links van kritische verslagen stuur. Tja ze zijn geprikt en de kinderen vaak ook (!). Ze zullen nooit toegeven dat ze misschien een fout hebben gemaakt en zullen niet zeggen dat in hun omgeving ziektegevallen zijn toegenomen ook al is die omgeving ook mijn omgeving en ik zeg en zie net als zij wel de toenamen! Wordt niet over gediscussieerd…..tegen mij zeggen ze dan dat ik het bestaan van covid19 ontken en zodoende het niet zal krijgen (foute conclusie maar ala).

    Nu denk ik: zal ik doorgaan met kritische video’s sturen of zal ik denken: sterf maar. Ik heb voortdurend gewaarschuwd!
    Ik heb al eens voorgesteld een eenvoudig bloedbeeld onderzoek tussen ons collega’s te laten doen. We hebben licht microscopen en ik zou het dus kunnen uitvoeren. Gewoon uit interesse. Mijn baasje zei toen:”O …dat is best grappig!” Die is altijd wel voor zoiets te vinden namelijk.

    Maar de rest zapt TV en is druk met familie zaken omdat ouders nu eenmaal zeeeeeer druk zijn met hun kroost en wat moeder de vrouw vindt dat manlief (als die afgepijgerd van zijn stress job naar huis komt) allemaal nog moet ondernemen voor het gezin.
    Ook zo’n moderne ziekte tegenwoordig en gelukkig nooit aan meegedaan.

    Dus….ik dank Rommel voor de enorme samenvatting en ik zal er gebruik van maken. Zeer veel dank!

   • @Lee1990
    Quote”ik ken jullie niet maar ik kan me voorstellen met jullie mind set (best bekrompen) “ben een beetje fedup met jouw Aanmatigend gedrag .
    Je profiel van kijk mij nu eens fijn bewoorden .
    Zuter van Kaag zeker familie trekje ?
    🥱

  • Ik woon in de VS. Je kunt hier geen winkelstraat of bedrijvenpark langslopen zonder de borden te zien ‘now hiring’ en ‘help wanted’ etc.
   De grap is dat vorig jaar veel mensen thuis bleven omdat ze meer bijstand kregen dan ze konden verdienen met werken vanwege covid-toeslagen etc. Maar dat is al maanden niet meer. Rekening houdend met het feit dat er best veel kleine zaakjes kapot zijn gegaan door alle sluitingen, lockdowns en andere maatregelen ga je jezelf toch afvragen waarom men niet aan genoeg mensen kan komen.
   Werkloosheidsuitkering hier is max 6 maanden. En uiteraard nooit zoveel als je met werken zou verdienen. En voor veruit de meeste mensen loopt je ziektekostenverzekering via je werkgever. Priveverzekeren kan, maar is extreem duur. (Ik ben via mijn werkgever verzekerd. Voor alleen mijn vrouw en mijzelf is dat $115, – per WEEK, als ik dat prive zou doen dan is dat zeker 2x zoveel, voor goede dekking nog meer) Dus hoe mensen zonder baan verzekerd zouden zijn is maar de vraag. En je wilt hier echt niet zonder zitten, een bezoekje aan het ziekenhuis zou je failliet kunnen laten gaan, of tenminste opzadelen met een schuld van tienduizenden dollars.
   Als ik kijk naar waar ik werk hebben we veel meer ziekmeldingen dan voorheen. En hier krijg je niet betaald gedurende de eerste 3 dagen van je ziekmelding. Veel mensen leven letterlijk van loonstrookje tot loonstrookje, dus ziekmelden is niet iets wat je zomaar even doet.
   Al met al toch raar.

   • Ik heb dat vorig jaar van onze collega’s in het oosten van USA ook gehoord. Basis was wel het basisloon was overal nagenoeg gelijk dus het maakte de gewone loonslaaf niet uit of ie voor een technisch relatief hoogstaand bedrijf aan het werk was of voor de supermarkt. Perspectief op een opleiding met dito meer inkomen 3 jaar later was geen optie voor de meesten. Het was belangrijk dat hun smartphone community ze de hemel in prees als ze een job hadden gevonden die 1 dollar per uur meer betaalde, toekomst perspectief of niet. Kortzichtig denken.

    In Nederland was de MCDonalds s middags gesloten wegens…..gebrek aan personeel…..echt waar….MCDonalds…..

    • Ja bij Mac Donalds eet je het afval van de slachthuizen Echter de ondernemers eisen van Rutte en Co dat de coronapas redding brengt voor het ingebeeld naderend onheil!???? dat dit jaar weer kan uitbreken Dus slogan Eigen belang en steungelden als het weer mis gaat!???Wat misgaat weten ze niet Ze hebben alleen een glazen bol!

  • Juist, maar wat mij opvalt de laatste weken, is dat veel bekende mensen sterven, ik ben geen nieuwslezer, ik kijk naar de grote lijnen, zeker niet diepgaand, sommige op nog jonge leeftijd, sommige op een gezegende leeftijd, men vermeld er dan bij dat ze overleden zijn aan een slepende ziekte, ineens hebben al deze mensen een slepende ziekte, terwijl je daar anders nooit iets over hoort, ja, ze maakte nog liedjes op haar 73ste bv, de leugens stapelen zich op, als je de dingen logisch bekijkt, benadert, zie je dat het telkens leugens zijn die men ons wil vertellen, ze praten zichzelf tegen.

 4. haha … geduld !! nog even wachten voordat de hel losbreekt en in de tussentijd mag je spelen met je echte statistiekjes … helaas, voor mensen zonder intuitie wordt het wel schrikken ….

 5. Ik ben het bovenstaande mail van Ikberookhelemaalklaarmee.gvd. helemaal mee eens.
  Wat ik doe met mijn lichaam, dat is mijn zaak.
  De Regering van ons land zijn stel Criminelen, die moeten de burger helpen en niet met dodelijke vaccinaties.
  NL is een smerige verrotte maatschappij dank zij de zieke Linkse Marxistische Fascisten .

 6. Zou de EMA nu echt zo gek zijn dat ze voor de komende winter, deze inferieure ziekmakende prikken weer goed gaat keuren. ??????
  Volgens Kuipers moet dit nog gebeuren, want anders is hij aansprakelijk voor de bijwerkingen…..

  Is de “ publieke opinie, en of de politiek “ ECHT ZO ZIEK DAT HIER WEER HONDERDEN MENSEN WORDEN OPGEOFFERD AAN EEN ONVOLDOENDE WERKEND EXPIRIMENTEEL MIDDEL, WAT NIET WERKT…… MAAR WEL ERNSTIGE SOMS DODELIJKE COMPLICATIES GEEFT……

  Hoeveel doden gaat dit eisen.
  Het is onbegrijpelijk hoe mensen zonder na te denken zichzelf overleveren aan deze levenslange lichamelijke beschadiging door farmaceuten.
  Als je dit artikel leest met alle “ noten “ dan is dit hele proces is crimineel !!!!
  Het draait om geld en macht, en talloze mensen stropen hun mouwtje op uit angst en laten zich BLIJVEND ZIEK MAKEN OF ERGER DODELIJK VERWONDEN MET DEZE. mRNA VACCINS.

 7. Weer zo’n l*l van de C- geloof sekte

  En dat noemt zich een kritische denker.
  De rest van zo’n debiel niet meer gelezen.
  Ik denk liever zelf kritisch.

 8. @Rommel; HARTELIJK DANK Voor de 25 onderbouwingen en sub onderbouwingen.

  100000% eens…

  En NATUURLIJK weten we allemaal wel dat we niets hoeven te onderbouwen of te verantwoorden;; maar hoe fijn is het om eens een weerwoord uit de kast te kunnen trekken met deze krachtige waarheden.

  Ik maak extra printjes zodat mensen het rustig nog eens kunnen doornemen :-).

 9. Laten we hopen dat er een geneesmiddel komt voor: liegverslaving, machtsverslaving, geldverslaving, vernietigingsdrang, etc. Het is er wel maar daar willen de lijders aan deze ziekten niet aan: Wat is dat geneesmiddel dan ? Ze noemen het de dood. Dus blijft pharma zoeken naar iets anders hetgeen wel eens heel lang kan gaan duren…………

 10. Landen die het zich kunnen veroorloven kunnen beter de pharma betalen om hun bevolking niet te vaccineren. Uiteindelijk veel goedkoper dan voor zoveel zieken te moeten zorgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in