Vanaf het allereerste begin heb ik mij afgevraagd hoe het zit met de titels voor EU-ambtenaren. Ik kende alleen “commissarissen” uit het Sovjet-rijk. Na verloop van tijd werd het steeds duidelijker dat de EU-posten even ondemocratisch werden toegekend als de benoemingen in het Moskouse Politburo. Het sanctieregime tegen Rusland plaatst de EU nu in dezelfde positie als de ooit gesanctioneerde USSR, met dit verschil dat de EU deze sancties tegen zichzelf oplegt, schrijft Peter Haisenko.

De burgers van het Oostblok wisten het: als je een glimp van de waarheid wilde opvangen, moest je tussen de regels van de officiële media door lezen. Er waren alleen officiële media. Veelzeggend is dat het toonaangevende blad “Pravda” heette, wat in het Nederlands “De Waarheid” betekent. Zonder het internet in het Westen, waar u alternatieve informatie kunt krijgen, zouden wij al lang in de mediale situatie van de Sovjet-Unie geweest zijn. Alle gevestigde media zijn verworden tot spreekbuizen van de regering. Sinds enige tijd wordt echter geprobeerd de onafhankelijke internetmedia onder controle te krijgen en zo mogelijk helemaal uit te schakelen of op zijn minst kritische bijdragen te verwijderen.

Sinds enkele jaren is er een nieuw instrument. De zogenaamde “factcheckers”, die men ook het Ministerie van de Waarheid zou kunnen noemen. In hun gedrag verschillen zij niet van de Pravda, want ook hier beweren zij gewoon dat wat de factcheckers zeggen de zuivere en ultieme waarheid is en niet in twijfel getrokken mag worden. Tegelijkertijd onthouden deze monopolistische media ons informatie die de regering niet wil dat wij weten. Ik bedoel bijvoorbeeld het niet melden van soms enorme demonstraties die het politieke landschap in onze buurlanden doen schudden. Het zou immers navolging kunnen aanmoedigen. Ik blijf er dus bij dat wij op het gebied van de media reeds op het niveau van de voormalige Sovjet-Unie zijn. Maar dat is niet mijn hoofdonderwerp vandaag.

Hoe zou de Sovjet-Unie zich ontwikkeld hebben zonder embargo’s?

Wij kunnen niet meer doen dan speculeren over hoe de ontwikkeling van de USSR zou zijn verlopen als het Westen niet voortdurend sancties en embargo’s tegen haar had ingesteld; als er ongehinderde handel en toegang tot de westerse technologie was geweest. Er is echter een parallel voorbeeld. China. Hoewel China het enige rijk is dat al 5.000 jaar alle stormen heeft doorstaan, heeft het Westen in zijn overmoed China volkomen als achterlijk beschouwd. Zij wilden gewoon niet geloven dat daar een ontwikkeling mogelijk was die tegen het Westen op kon. Zo begonnen zij in het begin van de jaren zeventig de productie naar China te verplaatsen, met inbegrip van de bijbehorende technologie. Het achtergebleven communistische China werd zo de economische leider van de wereld. Zou een soortgelijke ontwikkeling voor de Sovjet-Unie denkbaar geweest zijn, als de toegang tot handel en technologie toegestaan was geweest, zoals in China het geval was? Wij zullen het nooit te weten kunnen komen.

  EU-leiders waarschuwen: "We moeten nog meerdere jaren vaccineren"

Het oude gezegde van het communistische rijk is dus van toepassing op China: de kapitalisten zullen ons de schoppen geven waarmee wij hun graf graven. Maar wij zien ook hoe doeltreffend embargo’s en sancties de ontwikkeling van staten kunnen beïnvloeden. De Sovjet-Unie werd door het Westen altijd in een toestand tussen verval en nipte overleving gehouden. De Sovjet-Unie kon zich daartegen niet verdedigen. Bovendien werd de USSR door de agressieve bewapeningspolitiek van de VS gedwongen buitensporig veel middelen aan bewapening uit te geven. De Chinezen, een volk van 1,5 miljard mensen, bleven dit bespaard en droegen zo bij tot de positieve ontwikkeling van het land. En nu kijken we naar de huidige toestand van Europa, en van Duitsland in het bijzonder.

Sancties tegen onszelf

De Europese economie staat aan de rand van de afgrond door de sancties, net zoals dat tientallen jaren het geval was met de Sovjet-Unie. Maar het verschil is dat Europa zichzelf deze sancties heeft opgelegd. Mag men er bijna om lachen omdat er geen verschil is? Nogmaals, het is Europa, of liever Amerika, dat verantwoordelijk is voor deze sancties. Sancties die tot doel hebben de economie van Rusland te vernietigen. Maar er is een verschil, want deze keer werken de sancties tegen Rusland “averechts”. Europa, Duitsland, sanctioneert zichzelf op dit ogenblik. U kunt dus zeggen dat Europa zich sovjetiseert, in die zin dat zijn economie, net als die van de Sovjet-Unie, massaal ontwricht wordt door sancties. Of is het toch geen wezenlijk verschil, omdat het toch weer de VS zijn die deze sancties doordrukken?

Is het misschien zelfs zo dat de VS deze keer Duitsland en Rusland willen vernietigen om van alle Euraziatische concurrentie af te zijn? Zoals de Britten dat al 150 jaar proberen te doen met twee wereldoorlogen? Moeten wij de “Brexit” in deze zin opnieuw evalueren? En daarnaast de agressie tegen China? Maar de sovjetisering van Europa houdt daar niet op. Sovjetisering in de zin dat Duitsland met volle kracht op weg is naar het socialisme. En anderzijds is zij aangekomen in een economie van schaarste, die niet alleen voorziet in energie-rantsoenering, die in de Sovjet-Unie niet eens bestond. Maar de Sovjet-Unie heeft zichzelf ook nooit sancties opgelegd.

  Oekraïne zal "onvoorwaardelijk capituleren"

Op weg naar het socialisme

Met Corona werden alle oude economische regels afgebroken. De mensen mochten niet werken, maar kregen toch geld om te overleven. Zomaar. Nu, met de galopperende energieprijzen en de algemene inflatie, wordt er ook gewoon geld uitgedeeld, vooral aan de lagere inkomensgroepen. Degenen die al een uitkering hebben, hoeven zich geen zorgen te maken over de energieprijzen. De staat betaalt toch voor de flat en de verwarmingskosten ook, hoe hoog die ook zijn. Er is een minimumloon dat een van de zogenaamd rijkste landen onwaardig is.

Het is veeleer zo dat met het minimumloon, op socialistische wijze, een klasse geschapen is die alleen mag leven met een inkomen dat te weinig is om van te leven en te veel om van te sterven, en de staat bepaalt dat. Bovendien wordt voor de laagstbetaalden reeds een standaardpensioen vastgesteld, dat onafhankelijk is van hetgeen gebruikt wordt om het pensioenniveau te bepalen. Juist omdat dit minimumloon niet voldoende is om een behoorlijk pensioen te verwerven. Tegelijkertijd zullen er miljarden belastinggeld naar de energiebedrijven vloeien, die als oorlogsprofiteurs toch al overwinsten maken.

Waar moet al dat geld vandaan komen? Wie kan het wat schelen, en ik denk ook aan de reddingsoperaties voor de banken van het laatste decennium. Het is dus al als het ergste communisme. Een leger arbeiders wordt marginaal betaald en de nomenklatura, die tegenwoordig managers en politici heet, vetmest zich met de rijkdom die door de arbeiders met lage lonen in het zweet des aanschijns wordt vergaard. Ik vind het moeilijk om enig verschil te zien tussen dit en de omstandigheden in de Sovjet-Unie. Tegelijkertijd is er een bewakingssysteem ingesteld dat genadeloos superieur is aan dat van de Stasi of de KGB. Ook dit wordt gecontroleerd door oligarchen, pardon, eigenaars van grote bedrijven. Dit is de westerse nomenklatura.

Hoe komen wij weer tot echte democratie?

Democratie? Op papier wel, maar… Net als in de Sovjet-Unie kunnen wij alleen partijlijsten kiezen die van tevoren op volstrekt ondemocratische wijze zijn uitgewerkt. Slechts een select groepje mag de federale president “kiezen”. Referenda? Niet op federaal niveau. Dit is dus onze heilige democratie, die verdedigd zou moeten worden in Oekraïne, dat fundamenteel corrupt is. Heeft iemand ons gevraagd of wij een oorlogspartij wilden worden? Wanneer uit een opiniepeiling blijkt dat meer dan 70 procent geen “gender praat” wil op de televisiezender ÖRR, doen ze het toch. Een meerderheid wil dat de kerncentrales blijven werken en dat Nordstream 2 op gang komt. Ze luisteren niet. Wij worden heropgevoed zoals in de beste tijden van Stalin. Wie in opstand komt, wordt niet doodgeschoten, maar naar de maatschappelijke zijlijn verbannen. Dus deze “democratie” moet verdedigd worden?

  Hoe Amerika zichzelf en de oude wereldorde vernietigt

De landen van het Oostblok zaten onder de duim van Moskou. Wij moeten buigen voor de wil van Washington. De paladijnen van Washington zitten in alle westerse regeringen, terwijl die van Moskou al lang niet meer in de voormalige Oostbloklanden zitten. De situatie is omgekeerd. Als ik vandaag iets zie dat op democratie lijkt, dan is het in Rusland, Wit-Rusland of Hongarije. Daar respecteren de regeringen de wil van het volk in die mate dat zij met een overweldigende meerderheid in hun ambt bekrachtigd worden.

Hier daarentegen roepen partijen al “overwinning” wanneer zij er niet in geslaagd zijn 25 procent van de kiesmannen te halen. Niemand heeft werkelijk deze regeringen gekozen, die in onmogelijke coalities aan de macht zijn gekomen. Zo heeft Rusland zich met succes gedesovjetiseerd, terwijl Europa, Duitsland, zich gesovjetiseerd heeft. Wij zullen niet in staat zijn om op eigen kracht uit deze puinhoop te komen. Mijn hoop is dan ook dat het Rusland met zijn Oekraïne-operatie is, dat ons uiteindelijk zal helpen om na een loutering de weg naar de vrijheid terug te vinden; dat de weg naar sovjet-toestanden zal worden gestopt en omgekeerd; dat ons leven niet langer zal worden bepaald door ongekozen commissarissen en lobbyisten; dat wij weer echte democratie en soevereiniteit zullen kunnen ervaren, die momenteel in ons land niet meer bestaan.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

EUROPESE UNIE DOSSIER

Ongelooflijk: EU-ambtenaren trakteren zichzelf nu op 8,5% meer loon!



Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet Westen dreigt Afrikaanse landen secundaire sancties op te leggen wegens Russische olie
Volgend artikelBent u al kwaad?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Als we een normale welvarende staat terug willen, zoals NL was in de jaren 70-80, moeten we:
  uit de Nato, uit EU, uit de euro, uit WHO, uit de VN, grenzen dicht en bewaakt, visa intrekken van werkloze “vluchtelingen”en hen uitwijzen naar DE, “gezinsherenigingen”met meer dan een vrouw terugdraaien, onbegeleide “minderjarigen”uitwijzen, “vluchtelingen”zonder ID uitwijzen.

  Dan gaan we verder. na in totaal trillioenen aan ontwikkelingshulp naar Afrika gestuurd te hebben vanaf de hele westerse wereld, is er niets verbeterd. Integendeel: zie Zimbabwe en Zuid Afrika, Jemen, Nigeria.
  Het enige wat ontwikkeld is is kannibalisme.

  Volledig stoppen met ontwikkelingshulp dus.

  Dan ons ambtenaren bestand.
  Vanaf jaren 80 waren computers gemeen goed.
  Kijk eens hoeveel ambtenaren er toen waren per millioen inwoners, en hoeveel er nu zijn.
  Moeten dus 30% uit.

  Onderwijs reorganiseren.
  Lager en middelbaar onderwijs: stoppen met groepen onderwijs, weer klassikaal. Is goedkoper en effectiever.
  Bijzonder onderwijs opheffen; ben voorstander van Frans systeem: bijzonder onderwijs toestaan (behalve islamitisch) maar geen cent van de staat er naar toe.

  Maar het meest aan reorganisatie is het WO; de universiteiten.
  Er zijn idiote leerstoelen, vrouwen werk, emancipatie, slaven verleden. Die moeten opgeheven worden.

  Dan zijn er universiteiten zoals de RUG die 19 vrouwelijke hoogleraren aanstellen, zonder leerstoel.
  Het aantal tieten moest omhoog.
  Per direct eruit; in een stad waar veel armoede heerst, is dat een aanfluiting voor normaliteit en fatsoen.

  Hoogleraren en docenten: minimaal 20 klokuren per week college geven.
  Te weinig zalen: dan overgaan in twee ploegen; de ruimten kunnen ook ’s avonds gebruikt worden, en in het weekend.

  Stempelklokken invoeren voor deze vakantiegangers; min 40 uur aanwezigheid.
  maximum 4 week per jaar betaald vrij.
  Het aantal studenten uit arbeiders klasse is lager dan 6%; lager dan in 1940.
  De universiteiten verplichten die 6% per jaar met 10% te verhogen.
  Bij geen succes: lonen hoogleraren en docenten verlagen met zelfde percentage.

  Totale duur studie: max 3 jaar.
  Er was een ongeschoolde (4 jaar lagere school) van 32 die baan verloor en ging studeren via een CD.
  Hij deed twee studierichtingen binnen 3 jaar.

  Zelfde boekenlijsten voor alle universiteiten in NL; geen door docenten geschreven boekjes verplicht op de lijst.

  De zorg
  Voor laagst betaalden: premie max 20 euro; dat moet medicijnen en alle medische behandelingen dekken.
  Ziekenhuizen uitbreiden, evenals verzorgingstehuizen. Logisch, bevolking wordt ouder, tenminste de niet gevaccineerden.

  Gebouwen van ziekenhuizen nationaliseren; medisch personeel in loondienst van ziekenhuizen.
  Apotheken ook in–en van –ziekenhuizen; kostprijs drukken.

  Rechtshulp weer gratis.

  Arbeidsrecht: net zoals in jaren 70.
  Werkgever heeft geen verplichtingen na einde werkverband.
  Controle bij ziekte is voor uitkerings instantie, niet voor werkgever.
  Een gemeentehuis “te wit” welke achtelijke idioot heeft dat uitgevonden??? Terugdraaien; per direct!

  religie: islam verbieden; net zoveel moskeetjes toestaan als dat er kerken in Mekka worden toegestaan.
  Aanwezige moskeetjes: slopen of andere bestemming; varkensslachterij of zo.

  Dienstplicht.
  Sociale dienstplicht invoeren; ook voor meiden.
  Altijd goed om het tekort aan thuiszorg e.d. op te heffen.
  ===================================================
  Kijk, dan komen we ergens.
  Maar voor alles: NOOIT meer die linkse idioten aan de macht laten komen!
  D66, VVD, PvdA, GL zijn desastreuzer voor NL dan bezetting door Nazi’s.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in