Het is een boeiende analyse over de rol van de media in het teweegbrengen van onze zogenaamd vrije samenleving in zo’n ondoordachte conformiteit en meegaandheid. Dit is het tweede van drie bewerkte fragmenten uit het recente podcastinterview van James Delingpole met Mark Crispin Miller, hoogleraar mediastudies aan de New York University, schrijft Kathy Gyngell.

JAMES DELINGPOLE: De oorlog tegen de waarheid heeft een ongekend niveau van leugenachtigheid bereikt. Ik zag je in een eerdere podcast spreken over Hydroxychloroquine. Jij en ik weten dat Hydroxychloroquine en Ivermectine beide zeer effectief zijn bij de behandeling van Covid. Als je deze medicijnen neemt, ga je niet dood, in principe, als je het vroeg genoeg krijgt. En ze maken deze zogenaamde vaccins overbodig, die geen vaccins zijn, maar experimentele gentherapie, die we gedwongen worden te krijgen. Nu, de reden waarom ik zo blij ben om je in de podcast te hebben is dat je de aard van propaganda kent en goed begrijpt. En één van de dingen die ik je wilde vragen is: hoe komt het dat er zo’n eensgezindheid is in de mainstream media? Ik bedoel, in het verleden was er rivaliteit tussen kranten, dus als de ene krant Ivermectine en Hydroxychloroquine afkeurde, zei de andere: “Primeur! Top Scoop! Ivermectine is het antwoord of Hydroxychloroquine is het antwoord”…

Maar hoe komt het dat journalisten, normaal gesproken mensen die het leuk vinden om met stenen te gooien, om moeilijk te  doen, we zijn niet afgericht, we zijn journalist geworden omdat we geen echt werk konden doen, omdat we rebellen zijn, hoe komt het dat alle journalisten, ik bedoel, in het Verenigd Koninkrijk, behalve ik, bijvoorbeeld, geloven dat vaccins geweldig zijn en dat Trump terecht de verkiezingen heeft verloren? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

MARK MILLER: Nou, er zijn vele redenen voor. En ik zal proberen de belangrijkste aan te wijzen.

De eerste hebben we al aangestipt, en dat is dat de media nu deel uitmaken van een enorm kartel dat eigendom is van dezelfde paar belangen – de BBC even buiten beschouwing gelaten omdat die nominaal openbaar is, en ik denk dat dat ook NPR (National Public Radio, of National Propaganda Radio zoals sommigen het noemen) en de CBC in Canada omvat – maar voor de rest worden de media, aan de commerciële kant, volledig gedomineerd door slechts een paar entiteiten zoals AT&T, bijvoorbeeld, bezit stukken van alle grote netwerken enzovoort. BlackRock, het hedgefonds, zij zijn zeer invloedrijk, Vanguard. Dus je hebt hetzelfde hoofd aan de top, met misschien vier of vijf breinen erin gepropt, en ze zijn hetzelfde brein. En dan hebben ze vele, vele, vele tentakels. En dus heeft dezelfde boodschap de neiging om door te dringen tot alle lokale zenders en alle grote tv-netwerken en alle kranten. Nou, dat is bedrijfsstructuur.

Dan is er het homogeniserende effect van reclame – dat is cruciaal. Dat is een probleem sinds het einde van de 19e eeuw, toen de Amerikaanse pers verschoof van een op oplage gebaseerd medium, wat het sinds de revolutie was geweest, naar een op reclame gebaseerd medium. Ze konden het zich niet langer veroorloven om de technologie van het drukken van kranten en tijdschriften bij te houden met alleen de opbrengsten. Reclame is een veel rijkere bron van inkomsten en dus had je nu glanzender, dikkere publicaties, met meer verleidelijke illustraties en dat soort dingen. Maar dit zijn allemaal organische processen. Maar wat bijna onmiddellijk gebeurde, was dat de bronnen met de meeste inkomsten een soort van… ze oefenen controle uit over de inhoud. En dit begon met de patent-medicijnen industrie, beginnend in de late 19e eeuw. Kranten en tijdschriften verdienden meer geld aan reclame voor patent-medicijnen – dit is slangenolie, ik bedoel, soms letterlijk slangenolie – ofwel nutteloze of giftige of verslavende serums en poeders enzovoorts… Dit is in de late 19e eeuw.

Dat maakte plaats voor sigaretten – hetzelfde. Het is een fascinerende geschiedenis. Maar het feit is dat nu big tech en big pharma obsceen veel geld uitgeven aan reclame… Het is wat Upton Sinclair ‘het indirecte smeergeld’ noemde. Weet je, het is eigenlijk omkoping. Dus als je dat geld aanneemt, sta je niet toe dat de redactionele inhoud een schaduw werpt op de reclame. Dus geen tv-netwerk, geen krant, geen tijdschrift gaat tegen de stroom in. Dus dit zijn de economische delen van het antwoord.

Ze voldoen niet genoeg. Ze verklaren een groot deel van de nachtmerrieachtige unanimiteit waar je het over hebt, maar ze verklaren het niet allemaal. Wat echt alles verklaart is dat bovenop die economische concentratie en die financiële belangen, er ook nog het feit is dat naarmate het mediakartel groter en geconcentreerder is geworden, zijn relatie met de staat nauwer is geworden… Het is echt een tweede natuur voor inlichtingendiensten om nauwe banden aan te gaan met de media, omdat het mediasysteem in elk land essentieel is voor het denken en het gedrag van de bevolking. Je komt nergens als je mensen probeert te manipuleren als je de pers niet in handen hebt. Daarom, wanneer echte staatsgrepen plaatsvinden – en ik zeg “echte staatsgreep”, omdat deze farce op 6 januari, je weet wel, de poging tot staatsgreep in het Capitool weer een verbijsterend succesvolle psychologische operatie was, die zelfs Noam Chomsky, moge God het hem vergeven, dit is niet de eerste keer dat hij een zeer achterdochtige neiging verraadt, dit “een poging tot staatsgreep” noemde. Noam Chomsky, ik weet dat hij erg oud is, maar hij is ook erg scherp. En ik weet zeker dat hij zich 9/11, 1973 en Chili herinnert. Dat was een staatsgreep. Oké, zo ziet een staatsgreep eruit, oké? Er komt geweld bij kijken. Het gaat om een gewelddadige overname van de regeringsleiders, en het gaat om het overnemen van de media. Dat is essentieel.

Is dat gebeurd op 6 januari? Wat je had was een stelletje overheidsagenten en een aantal naïeve, organisch, opgewonden burgers, die hadden alle reden om te protesteren tegen het falen van het Hooggerechtshof om te kijken naar de verkiezingen, hadden alle reden om dat te doen. Ze hadden alle recht om bijeen te komen. Een stel van hen werd het Capitool binnengeloodst, binnengeleid door de politie zodat ze hun voeten op een paar bureaus konden leggen, misschien een ruit inslaan, schreeuwen – is dat een poging tot staatsgreep? Dus het feit dat al deze pratende hoofden, hoofden op lichamen die knappe salarissen verdienen, als corporate media werknemers, allemaal naar de universiteit gingen, dat ze daar konden staan en zeggen dat dit een poging tot staatsgreep is – en ze zeggen het allemaal – vertelt ons iets anders dat ik moet vermelden. We hebben het gehad over mediaconcentratie. We hebben het gehad over het effect van reclame. We hebben het gehad over de heimelijke relatie met de CIA en MI6 en de FBI en de CDC, die in feite een farmaceutisch bedrijf is.

Daarbovenop – en ik weet dat je weet waar ik het over heb – is er de volledige corruptie van de professionele klassen… en dat omvat academische wetenschappers en artsen; dat omvat natuurlijk ook de medische professie; dat omvat natuurlijk ook de journalistiek; en het omvat waarschijnlijk ook het grootste deel van de juridische professie – omdat dit mensen zijn die allemaal een tamelijk strenge opleiding hebben gehad die heeft geleid tot de geleidelijke uitroeiing van elke idealistische impuls in die jonge werknemers in spe. Dit is iets dat bestudeerd is in het boek Disciplined Minds van Jeff Schmidt… Het kwam uit in 2001 of zoiets, 2004. Het is een studie over hoe jonge mensen met echte idealen, zoals de jouwe over journalistiek of de mijne over het bestuderen van literatuur – het introduceren van de schoonheden ervan aan studenten, enzovoort – het opleidingssysteem binnenkomen met deze idealen intact, idealen die hen ertoe aanzetten die opleiding te volgen en dan, zonder dat ze het weten, wordt dat idealisme als het ware onverbiddelijk uit hen gestampt. En dit is vooral desastreus voor de wetenschappers. Jonge mensen willen in de wetenschap gaan werken om zuivere wetenschap te bedrijven, je weet wel, kennis omwille van de wetenschap enzovoort, of misschien om de mensheid te dienen. Maar uiteindelijk werken ze, op de een of andere manier, voor het militair-industrieel complex of voor de farmaceutische industrie. Zeker studenten journalistiek beginnen met bewonderenswaardige bedoelingen. Ze denken niet bij zichzelf: “Goh, ik wil een baan waarbij ik betaald word om niet zelf na te denken en bepaalde onderwerpen niet te onderzoeken.” Maar dat is wat ze uiteindelijk doen. Dus ik denk dat dat alle factoren waren die hier een rol speelden. Daarom hebben we een systeem dat net zo eenduidig is als het systeem onder Goebbels. En het is effectiever dan dat, want het heeft de dekmantel van een vrije pers.

  Vaccin shedding eindelijk bewezen!

DELINGPOLE: Ja, absoluut. De kranten lezen, wat ik tegenwoordig nauwelijks meer doe, maar af en toe doe ik het om mezelf te kwellen en om te zien wat er aan de andere kant gebeurt. En het is alsof de wereld nog steeds normaal doordraait en er niets is om je zorgen over te maken en, “Hier is een verhaal over dit.” Nou, ik bedoel, ik veronderstel, bijvoorbeeld, de PsyOp dat is de terugtrekking uit Afghanistan, plotseling, “Kijk, kijk prolletjes, hier is een internationaal verhaal waar je aandacht aan moet besteden om jezelf af te leiden van wat er gaande is in je eigen landen.” Ik bedoel, ik denk dat ik op dit moment bijna liever onder de Taliban leef dan onder Biden of Johnson, omdat de Taliban er tenminste voor zorgen dat het vaccin niet meer wordt toegediend in elke provincie die ze overnemen.

Maar… mijn frustratie, en ik ben er zeker van dat de jouwe hetzelfde is, is dat zo weinig mensen zich bewust zijn van de mate waarin ze gemanipuleerd worden. Het is een enorme PsyOp. En ik vraag me af, ik wilde je vragen: hoe brengen we de mensen de waarheid? Hoe krijgen we de mensen bij elkaar?

MILLER: Dat is de vraag die mij ertoe heeft aangezet propaganda te onderwijzen – niet hoe je het moet doen, natuurlijk, maar hoe je het moet waarnemen en hoe je je ertegen kunt verzetten. Dat is de missie van mijn propagandacursus, die ik meer dan 20 jaar aan de NYU heb gegeven, en die ze mij nu verboden hebben te onderwijzen, althans voorlopig. Het is gebaseerd op de veronderstelling – ik zou het een feit willen noemen – dat we propaganda altijd kunnen herkennen als we het er niet mee eens zijn, maar dat het extreem moeilijk is om het te herkennen als je het er wel mee eens bent, omdat je dan denkt dat het geen propaganda is, maar dat het gewoon informatie is die we moeten weten. Dus het is een zeer tribalistisch proces. Als je rechtse mensen vraagt wat propaganda is, dan wijzen ze naar de New York Times en daar hebben ze gelijk in. Vraag je iemand van zogenaamd links naar een voorbeeld van propaganda, dan zeggen ze Fox News en ze zullen gelijk hebben. Allebei juist. De uitdaging is om mensen zover te krijgen dat ze onpartijdig proberen te zijn in het aangezicht van een overweldigende propagandadrift, vooral één die gebaseerd is op angst. Probeer mensen zover te krijgen dat ze de noodzakelijke eerste stap zetten, namelijk hun hoofd erbij houden – geloof niet zomaar wat je op Google te zien krijgt als je een zoekopdracht uitvoert. Scrol ver, ver, ver, ver naar beneden en dan zul je alternatieve verhalen vinden…

Dus de cursus is opwindend voor mij, juist omdat jonge mensen over het algemeen veel ontvankelijker zijn voor tegenverhalen, zeker meer dan mensen van mijn generatie die zijn uitgegroeid tot ideologen, liberale ideologen wier Woke militantie hun geest heeft verzegeld. En het heeft allemaal te maken met de PsyOp die Donald Trump was.

DELINGPOLE: Vertel me daar eens over.

MILLER: Nou, kijk, op rechts, en ik zeg dit zonder minachting, omdat ik voor het grootste deel een veel beschaafder gesprek kan hebben met conservatieven en christenen dan met liberalen of zogenaamde progressieven wier geesten zijn als jonge oesters, weet je, er is geen opening, het is onmogelijk. Met dat soort weerstand kun je niets doen, helaas. Je zegt gewoon tegen hen, weet je, ‘God zij met je’ en laat ze hun gang gaan en laat ze zich vaccineren. Dit is hartverscheurend voor mij, want ik heb, net als jij misschien, veel goede vrienden verloren sinds dit Covid-gedoe begon … een zeer isolerende en teleurstellende zaak.

En dat is natuurlijk een deel van het proces. Dat proberen ze te bereiken. Ze willen ons… scheiden in verschillende stammen.

Vandaar de opkomst van identiteitspolitiek, die niet van Lenin komt, niet van Mao. De inlichtingendiensten hebben ijverig en heel slim die verschuiving op links aangemoedigd sinds de late jaren ’60…

De laatste anderhalf jaar is een doorlopend propagandaspektakel geweest met als doel tegelijkertijd de onafhankelijke economie te verwoesten – dat zijn kleine bedrijven, te vernietigen – zodat de rovers kunnen binnenvallen en deze eigendommen voor een appel en een ei kunnen opkopen. En dan hebben we het over Amazon en Costco en Walmart en dat soort zaken. En ook om meer en meer handel op het internet te drijven, samen met de meeste… wat vroeger een menselijke gemeente was, is nu online. Dus dat maakt mensen als Bill Gates en Bezos etc veel rijker… Maar we moeten altijd verder kijken dan dat, want geld is niet alles. Samen met de verwoesting van de onafhankelijke economie is de mensheid opzettelijk geatomiseerd en verdeeld in oorlogvoerende sekten of stammen. Divide et impera, juist – verdeel en heers. Het is zo oud als het imperialisme, eigenlijk. Het is een deel van dat draaiboek. Dat is altijd zo geweest. Het is zo geweest. En het is nu. En nu is het uitgevoerd naar zijn exquise hoogtepunt in een moment waar we bang zijn om binnen een meter van elkaar te komen omdat het dodelijk zou kunnen zijn. En dan wordt dat nog verergerd door de verdeling van hele bevolkingsgroepen in deugdzame mensen die de bevelen opvolgen – hoe irrationeel en stompzinnig die bevelen ook mogen zijn. Ze maskeren hun kinderen; ze dragen twee maskers; ze maskeren als ze alleen in hun auto rijden. Ik bedoel, dit is pure waanzin. En ze staan in de rij, gretig in de rij, om geïnjecteerd te worden met dit heksenbrouwsel waar God weet wat erin zit. En ze zijn blij dat ze die injectie kunnen krijgen. Het is als, “Schatje, goed nieuws. Ik heb een paar plaatsen in de volgende trein naar Auschwitz.” Het is echt… zo is het.

  Professioneel worstelaar Kurtis 'Mad Kurt' Chapman overlijdt plotseling op 26-jarige leeftijd en conservatieve media negeren nog steeds het overduidelijke

Dus het maakt mensen roepen voor uitsterven, terwijl ze degenen volslagen demoniseren die zeggen: “Woah, weet je, niet op dit paard. Wacht eens even, heb je dit gelezen? Heb je dat gelezen?” Je wijst mensen daarop, je laat ze video’s zien van enkele van de meest eminente, nogmaals, deskundigen – vies woord – video’s van Mike Yeadon… video’s van Sucharit Bhakdi, video’s van Dr Peter McCullough, video’s van Robert Malone die de mRNA-technologie heeft uitgevonden. Als je ze dat laat zien, wat doen ze dan? Ze worden kwaad. Ze zijn woedend op je. “Nou, dat is nepnieuws”. Ze denken dat het valse informatie is.

En dat wat Dr. Fauci zegt, weet je, deze duidelijke charlatan. Deze leugenaar. Die een afschuwelijk verleden heeft vanaf het moment dat hij meedeed aan de HIV/Aids fraude, wat het begin was – dit is belangrijk – dat het begin was van het idee dat je een geval van iets kon zijn zonder symptomen. “Je hebt HIV” – dit verwoestte het leven van mensen. Dit was als een doodvonnis. Degenen onder ons die oud genoeg zijn om het zich te herinneren, vonden dit verschrikkelijk en het had tot gevolg dat mensen gingen denken dat een seksuele verbintenis een dans met de dood was. Dus plotseling moest je voorzichtig zijn. Je moest je terugtrekken. Nu, dat had alleen effect op een deel of delen van de bevolking. Dat was, in zekere zin, de generale repetitie voor dit. En ik ga iemand de eer geven die mij heeft opgeleid over deze specifieke geschiedenis, het is Celia Farber die de beste van de Aids journalisten was eind jaren 80 en 90 en daar duur voor heeft betaald, want het is nooit … je kunt nooit echt wegkomen met het vertellen van waarheden die zulke enorme winsten bedreigen.

Het punt is dat het medicijn AZT, van Burroughs Wellcome, een chemotherapeutisch medicijn is dat Dr. Fauci beschikbaar hielp maken na de meest minimale veiligheidstesten door de FDA, die voorheen jaren nodig had gehad om de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen te testen. Nu, plotseling, kreeg Dr. Fauci, met homoactivisten achter zich, aan zijn zijde, hen aan het aandringen om deze behandelingen. We willen ze nu. Als jullie deze medicijnen niet beschikbaar maken, vermoorden jullie homo’s. Zwijgen is gelijk aan dood. Je kent dat allemaal wel. Ja, het werd bewapend door Dr Fauci voor Burroughs Wellcome. En je hebt tienduizenden homo’s die zijn vermoord door AZT. Ik overdrijf niet. Het is een horrorverhaal. AZT, even vooruitspoelen, AZT komt in de vaccins, deze dodelijke vaccins, die al aantoonbaar meer dan 12.000 mensen in Amerika hebben gedood, op zijn minst meer dan 20.000 Europeanen. De aantallen zijn zeker veel groter dan dat, want het Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS – vertegenwoordigt maximaal één procent van het werkelijke aantal van dergelijke gevallen. Dus je kunt, zoals ze zeggen, de rekensom doen. En dan te bedenken dat in 1976 met de varkensgriepfraude een varkensgriepvaccin op de markt werd gebracht, waarover 60 Minutes toen berichtte, en dat vaccin begon mensen te doden. En ik geloof dat het aantal 46 was, het kan ook 78 zijn geweest, zoiets. Toen het aantal doden dat aantal bereikte, hebben ze het hele programma afgebroken. Dat was in 1976. Het is maar een paar decennia geleden. Dat aantal doden was genoeg om de autoriteiten te laten zeggen, “Wacht, vergeet het, dit is schadelijk voor mensen.” Nu hebben we duizenden die sterven of doorbraakgevallen door dit vaccin. Het is meer dan grotesk en het laat mensen zoals jij en ik hier in de wildernis fulmineren. Maar weet je, ik wanhoop niet, ik wanhoop nooit. Ik zou niet met je praten als ik niet dacht dat we het kunnen omdraaien. En ik denk dat we het kunnen keren door vol te houden in wat we doen en de mensen de waarheid te vertellen en diegenen aan te spreken die niet gesloten zijn. En in het bijzonder jonge mensen die, zoals ik al zei, meestal het meest ontvankelijk zijn voor het idee om verder te kijken dan het officiële narratief. Wanneer ik hun ontvankelijkheid prijs, prijs ik dat niet omdat, “Oh jongen, nu kan ik ze indoctrineren in mijn opvattingen.” Nee, dat is het niet. Dat is wat veel van mijn collega’s doen, want ze zijn allemaal verschrikkelijk woke en zo. Nee, het punt is dat je jezelf altijd afvraagt: is dit waar?

Is het waar dat bijvoorbeeld de klimaatverandering weer heel, heel hard aan het toenemen is. Dat heeft niets te maken met het redden van de planeet. Wil je de planeet redden? Je wilt de planeet redden – je praat over luchtvervuiling. Je praat over watervervuiling. Je praat over het wegvloeien van landbouwmeststoffen. Je praat over straling in de oceanen. Er zijn veel ernstige problemen die we met onze eigen ogen kunnen zien en het is niet CO2. Dat is niet het probleem. Dat is een afleidingsmanoeuvre. Dat is een kans voor verdere financialisering van de planeet. En geloof me, het gaat over klimaatlockdowns. Dit gaat allemaal over lockdowns. Het heeft niets te maken met gezondheid. Het heeft niets te maken met het milieu. Het gaat over het overnemen van de wereldeconomie, het digitaliseren van alle valuta en het creëren van een soort bio-fascistische staat, waar als je een officieel verhaal in twijfel trekt, je een binnenlandse terrorist bent. Het is zover gekomen. Twee dagen geleden stuurde ik een screenshot van een NBC News reportage over het laatste bulletin van het Departement van Binnenlandse Veiligheid met een lijst van potentiële terreurdreigingen vanaf nu. De eerste terreurdreiging zijn mensen die tegen de Covid-maatregelen zijn. Dat is een terreurdreiging. Mensen die denken dat de laatste verkiezingen zijn gestolen, dat is een terreurdreiging. En ze voegen er aan toe ‘en dat Trump opnieuw kan worden aangesteld’. Weet je, ze willen deze twee zaken samen laten komen, zodat als je de resultaten van de laatste verkiezingen in twijfel trekt, je een Trump-aanhanger bent. De derde potentiële terreurdreiging is de 9/11 verjaardag en religieuze feestdagen. Dus als je een 9/11 Truther bent, met andere woorden, word je stilzwijgend in verband gebracht met een soort religieus fanatisme, waarmee volgens mij niet langer islamitische fundamentalisten worden bedoeld, maar Amerikaanse christenen.

  Vaccinslachtoffer publiceert partijnummer van haar vaccinatie en krijgt onverwachte reacties

Als je deze lijst van bedreigingen goed leest, dan zie je: ‘complottheoretici’ van welke aard dan ook zijn een potentiële terreurdreiging, onlosmakelijk verbonden met de blanke nationalistische beweging. Trump, over wie we het nog niet hebben gehad, diende om de volledige demonisering mogelijk te maken van iedereen die ontevreden is over het establishment en de agenda van de Democratische Partij. Dit omvat natuurlijk christenen, niet-woke christenen, en het omvat een heleboel conservatieven en rechts, natuurlijk, maar het omvat ook een aantal mensen aan de echte linkerkant. Ik bedoel, ik ken er die de tweede keer op Trump hebben gestemd, uit afschuw voor de gedachte dat Biden/Harris de macht zouden overnemen. In ieder geval was dat een van de doelen die Trump diende, maar dat is slechts een kleine glimp van het volledige plaatje van zijn functie in deze hele grote PsyOp, die, om het heel beknopt te zeggen, erin bestond het onmogelijk te maken om over enig onderwerp te discussiëren waarover hij een standpunt heeft ingenomen.

Je kunt Hydroxychloroquine niet bespreken. Ik heb geprobeerd met een aantal van mijn goed opgeleide, liberale/progressieve vrienden of vroegere vrienden te praten en te zeggen: “Kijk, weet je, Hydroxychloroquine werkt. Er zijn tientallen studies die dit bewijzen. Ik kan je naar ziekenhuizen in het hele land wijzen waar ze het vroegtijdig hebben gebruikt om Covid-19 te behandelen. Het werkt.” En zij zullen zeggen, “Nee, het doodt mensen. Het doodt mensen. Trump is een leugenaar.” Zie – omdat Trump het aangeprezen heeft. Wat heeft dat er mee te maken? … Weet je, mensen die reflexmatig alles afwijzen wat hij zegt zijn… hij is de, hij is de poolster van hun hele universum… Dit soort dingen zouden we moeten bestuderen in mijn propagandacursus. Nadat Trump HCQ had aangeprezen – ze gebruiken dat woord altijd – Trump “prees” het medicijn aan, en op de achtergrond zat Tony Fauci met zijn ogen te rollen. Dus alle mensen die getraind zijn om te denken dat de andere kant absoluut gelijk heeft, heb je ook  Fauci. HCQ, kun je je dat voorstellen? Ze weten er niets van, ze zien Fauci dit doen. Dat is het. En dan? Plotseling zijn er nieuwsberichten over een stel, ergens in het zuidwesten, misschien herinner je je dit, ze namen…

DELINGPOLE:

Vistank schoonmaakspul.

MILLER:

…waar chloroquine in zat. Dit staat overal in de New York Times en ze zeggen, “Oh, Trump – ze luisterde naar Trump en hij doodde deze man en de vrouw is net herstellende.”… Nou, vervolgverhaal, dat geen aandacht kreeg behalve lokaal, die vrouw, de vrouw, werd gearresteerd voor de moord op haar man. Ze heeft hem vergiftigd. Dat is wat de politie zei, of de officier van justitie. Ze vergiftigde die man, nam er zelf een beetje van en, ‘We keken naar Trump, weet je, we keken naar Trump en we namen dit. Oké? Weet je, woorden schieten me te kort…

Ik kan nog veel meer voorbeelden geven, maar het feit is dat je deze verhalen niet kunt geloven. En ik denk dat het … Ik ben bang, James, dat er over een week of twee, misschien morgen – ik weet niet wanneer dit gebeurt – maar op een gegeven moment heel snel, een groot, verschrikkelijk ding gaat gebeuren, dat de moeder van alle harde optredens gaat rechtvaardigen. Eerder in de zomer speculeerde ik dat ze een buitenaardse invasie in scène zouden zetten, omdat buitenaardsen ineens een ding waren, toch? En ik dacht: “Oké, hier komt Independence Day, de film, want ze hebben allerlei soorten ruimteschepen die er heel eng uit kunnen zien.” En ik dacht dat dat een mogelijkheid was. Dat hebben ze heel snel laten vallen. Nu voeren ze de Covid paniek op. Ze versterken die sirene weer, ze zwengelen het weer aan. En ze zeggen ook dat de planeet te heet is, de planeet is te heet. Ik denk dat er te veel van dit soort gesprekken gaande zijn. Ik denk dat er meer en meer tekenen zijn dat ze op het breekpunt komen. En dit is een zeer belangrijk historisch punt dat ik wil maken over dit. Deze vaccins doden een ongekend aantal mensen en het wordt steeds moeilijker om dat te ontkennen.

Op de publieke televisie van PBS, die altijd uitgesproken eerbiedig is voor Dr. Fauci en de rest van hen, zei de interviewer onlangs… beleefd: “Dr. Fauci, er is dit zeer grote aantal zogenaamde doorbraakgevallen, ook al zijn mensen volledig gevaccineerd, ze krijgen Covid en worden in het ziekenhuis opgenomen. Wat is uw reactie hierop?” En Fauci hield zich bezig met zijn gebruikelijke leugenachtige en onbegrijpelijke dubbelzinnigheid. Ik denk dat hij zei, “Ik hou niet van die uitdrukking doorbraakgevallen,” of wat hij ook zei, het doet er niet toe. Het punt is dat wanneer het zover komt dat zelfs een sokpop als deze man op de publieke tv een dergelijke vraag stelt aan Dr. Fauci, dit betekent dat het niet langer mogelijk is te doen alsof er niet iets werkelijk afschuwelijks aan de hand is…

Dus keren we terug naar de metafoor waar we het eerder vandaag over hadden: op een gegeven moment wordt het bonzen op de deuren van het theater waarin je opgesloten zit overweldigend. Dat lawaai overstemt gewoon wat ze op het scherm zeggen. De leugens die ze vertellen worden overstemd. Misschien breken mensen een gat in de muur van dat theater en komt er wat zonlicht naar binnen en is het beeld op het scherm niet meer zo helder. Maar het punt is, ze kunnen het niet laten doorgaan. Men kan het niet aan de gang houden. En ik denk niet dat ze dit inentingsprogramma kunnen laten doorgaan. Ik denk het niet. En je kijkt naar plaatsen als Frankrijk, je kijkt naar plaatsen als Guyana. Ik bedoel, niemand weet dit, maar de regering heeft zich daar volledig teruggetrokken vanwege te veel protest, te veel werknemers die ontslag nemen. Ze nemen de injectie niet.

In het laatste deel van het gesprek van morgen kijkt professor Miller naar de geschiedenis van de eugenetica-beweging, tegenwoordig omgedoopt tot bevolkingsbeheersing (en het redden van Moeder Aarde), als aanjager van de huidige repressie, de huiveringwekkende gebeurtenissen in Australië en Nieuw-Zeeland, zijn eigen radicale verandering van visie teweeggebracht door deze afdaling naar het fascisme en tenslotte zijn twijfels over Trump als de figuur om dit aan te vechten.

De Covid-leugens van de media zijn als propaganda van nazi’s, zegt professor (Deel I)

Het kwaad verliest … maar we moeten blijven vechten, zegt professor (Deel III)


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

WHO geeft eindelijk toe dat Bill Gates’ “vaccine” Polio in Afrika verspreidtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSchizofrene Coronapaniek als gevolg van statelijke hetze: Man schoot zijn vrouw dood om zakdoeken
Volgend artikelDe Covidiaanse Cultus (Deel III)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Pers en regering is hetzelfde. Veel mensen hebben niet gehoord van de drie dolle dagen van Dijon met totale anarchie op 6 uur rijden van Nederland….vorig jaar juni. De pers heeft er de deksel op gelegd en het na het gebeuren met een klein berichtje gemeld. Berichtgeving voor algemeen belang en welzijn is relatief….

  De pers is in alles hoofdverantwoordleijke en hoofschuldige, omdat wij burgers opzettelijk verkeerd worden voorgelicht, omdat zaken worden verzwegen, worden verdraaid of totaal omgedraaid.
  Als ergens de bezem door moet, of beter de hoge drukspuit, dan zijn het de pers outlets met hun minions.

  Pas dan kan de waarheid en de neutralitiet terug in zicht komen.

 2. Als ik zo naar alle bekende mensen om mij heen kijk. En ook naar familieleden……
  De meeste prikkennemers waren altijd al een beetje nazi. Altijd op negatieve manier met de zogenaamde minderen bezig. Vaak naar onderen trappend. Naar boven trappen als iets van ‘daar doe je toch niets aan.

  Ik kan dit schrijven na anderhalf jaar eigen onderzoek.

  Ben niet helderziend, maar ik kan voor- en tegenstanders met één blik al bijna onderscheiden.
  Voor mij is deze pandemie/plandemie een bevestiging van hoe mensen altijd zijn geweest.
  En ook hierin gaat het niet om een virus.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in