Vladimir Poetin is de sleutelfiguur van de 21e eeuw geworden. Daar is geen twijfel over mogelijk. De omvang en de reikwijdte van de grondoperatie in Oekraïne zijn, ondanks enkele fouten, indrukwekkend geweest.

Voordat ik verder ga, wil ik er zeker van zijn dat wij duidelijk zijn. Hoewel de situatie zich duidelijk in het voordeel van Rusland lijkt te ontwikkelen, ben ik bereid alle berichten die ik tot nu toe heb gezien met een zekere mate van scepsis te behandelen, schrijft Tom Luongo.

De vertraging in de informatiestroom van de laatste dagen is even indrukwekkend geweest als de verklaarde vooruitgang van het Russische leger in Oekraïne in datzelfde tijdsbestek.

Aangezien de verslagen herhalingen en uitbreidingen zijn van dezelfde kaarten en bronnen, mag niets als vanzelfsprekend worden aangenomen over de resultaten in Oekraïne voor Poetin en Rusland. Dat gezegd hebbende, moet men ons niet doen geloven dat het Oekraïense leger hier enige strijd van betekenis levert, want dat doet het niet.

Het artikel van Bill Roggio in de Times of London is er op de een of andere manier in geslaagd om de media-blokkade over bijna alles wat maar half positief is over Rusland te doorbreken en de zaken uiteen te zetten voor de normies in het publiek.

Sympathie voor de in aantal en wapens tekortschietende verdedigers van Kiev heeft geleid tot overdrijving van de Russische nederlagen, misverstanden over de Russische strategie en zelfs ongegronde beweringen van amateur-psychoanalytici dat Poetin zijn verstand verloren heeft.

Een nuchtere analyse toont aan dat Rusland weliswaar uit was op een knock-out slag, maar altijd goed doordachte plannen hadden voor vervolgaanvallen, voor het geval zijn eerste stappen onvoldoende zouden blijken.

De wereld heeft Poetin al eerder onderschat, en die fouten hebben voor een deel geleid tot deze tragedie in Oekraïne.

Het is mij duidelijk dat Poetin een veel ambitieuzer plan in gang heeft gezet dan het Westen oorspronkelijk had voorzien. Hun hysterische overreactie op deze onthoofding van Oekraïne is mijn barometer daarvoor. Door deze hysterie worden er nu allerlei vragen gesteld over waarom Poetin dit gedaan heeft en waarom hij het Westen zo op deze oorlog heeft laten reageren. Dit leidt tot enkele nogal fantasierijke theorieën.

Deze konijnenholen worden bijna even snel gegraven als de Russische troepen de noordkust van de Zwarte Zee hebben ingenomen.

En ik heb het gevoel dat ze allemaal een kern van waarheid bevatten.

Maar ze leiden, naar mijn mening, allemaal tot dezelfde fundamentele conclusie. Dit is een wedloop geworden tussen twee radicaal verschillende versies van de plannen van The Davos Crowd voor een Grote Reset.

En wat er in de komende dagen/weken in Oekraïne gebeurt, zal bepalen in welke richting wij terechtkomen.

Meer vragen dan antwoorden

Een van de grote vragen die opkomen is de volgende: Waarom zou Poetin zo’n grootscheepse campagne lanceren, wetende dat de reactie van het Westen zo sterk zou zijn?

Is het omdat hij eigenlijk een geheime stroman van het WEF is, die hun plannen versnelt door Oekraïne op te offeren op het altaar van hun Brave New World?

Kortom, nee. Dit is duidelijk een theorie die verwant is aan de hele Q-Tard, 4-D schaak menigte die CIA/MI6 desinformatie opzuigen om hun groeiende solipsistische fantasieën te voeden. Dit is gewoonweg dom. Davos et.al zijn open en eerlijk in hun haat jegens hem. Hij staat hun plannen al meer dan twee decennia in de weg. Er zijn facties die hem minder haatten voordat de troepen Oekraïne binnentrokken, nu hebben ze allemaal hun marsorders.

Poetin moet vernietigd en MIlosevic’d worden.

De betere manier om deze vraag te formuleren zou zijn, te stellen dat Poetin hier hun onwetende dwaas was; hij werd in een oorlog gedreven die hij niet wilde, om hun een excuus te geven om de Grote Reset voort te zetten door de mislukking van COVID-19 op hem te dumpen.

Zo konden zij de verstoringen van de markt naar hun hand zetten.

Dit is precies waar mensen als Martin Armstrong deze week terecht zijn gekomen. En ik misgun niemand die conclusie. Naar mijn mening is het in ieder geval dichter bij de waarheid. Ik denk dat ze de motivatie van Davos goed hebben, maar ik denk niet dat ze die van Poetin goed hebben.

Want dat impliceert dat Poetin dit niet gepland heeft. Ik denk dat ook dat onjuist is, wat zelfs Bill Roggio met tegenzin toegeeft.

  Zelensky geeft toe dat verliezen worden verzwegen, ziekenhuizen eisen bloed, Polen rekruteert artsen

Ik zou zelfs denken dat Davos dat financieel DEFCON 5 gaat, nr. 1 op zijn lijstje van mogelijke reacties van zijn tegenstanders zou zijn geweest, omdat dat de manier is waarop zij in het verleden gereageerd hebben op grote uitdagingen voor hun plannen, b.v. de verkiezing van Trump en de Brexit.

Het zou dwaas van u zijn te denken dat Poetin zo dom is.

Denkt u echt dat hij de laatste zes jaar niet heeft opgelet? Dat hij heeft geslapen tijdens de duidelijke operatie om Trump via verkiezingsfraude en sociale omwenteling in de VS in 2020 uit te schakelen?

De vier jaar waarin de liberalen zich druk maakten over elk woord dat uit zijn mond kwam?

Het schijnproces van impeachment van 2019 over een telefoontje naar Oekraïne?

Nee, natuurlijk niet. Poetin en de zijnen zijn volledig op de hoogte, omdat het voortbestaan van hun land dat vereist. Zij weten beter dan de mensen die deze theorieën verzinnen, met wie zij precies te maken hebben.

En daarom is het scenario dat mij het meest zinvol lijkt, het scenario dat ik in mijn recente berichten heb voorgesteld (hierhier en hier).

Wiens ketel is het eigenlijk?

Poetin voert het operationele tempo op van de Davos groep neoliberalen in Europa en het Witte Huis en hun neoconservatieve nuttige idioten in de kringen van het Amerikaans en Brits buitenlands beleid, het Congres en de inlichtingendiensten, om de ultieme Russische geopolitieke ketel te creëren voor hun hebzucht.

Oekraïne is een existentiële bedreiging voor allen.

Als de neocons verliezen, zal hun invloed in de kringen van het buitenlands beleid van het Westen voorgoed verdwenen zijn, omdat zij er niet in zullen slagen door te dringen tot Fort Rusland.

Als Davos verliest, zullen hun grootse plannen voor wereldheerschappij in het beste geval beperkt blijven tot de Europese Unie en sommige delen van het Gemenebest.

Als Rusland verliest, kan het hele Mondiale Zuiden, zoals Pepe Escobar het noemt, niet ontsnappen aan de op schulden gebaseerde slavernij van het Westerse centrale bankkartel, omdat zij de stroom van Russische bodemschatten zo zullen beheersen dat ze niet tegen te houden zijn. Hierover later meer.

Als u zich afvraagt waarom alles aan deze oorlog vreemd of buitenissig aanvoelt, dan is dat omdat er voor iedereen zoveel op het spel staat. De hele wereld staat hier op het spel. En om die reden moest u verwachten dat de kwaliteit van de informatie over deze kwestie letterlijk gedaald is tot de internationale kostprijs van de Russische staatsschuld, die nul is.

Laat u niet verblinden door het feit dat Poetin erop gericht is Oekraïne militair af te maken, en geloof niet dat dit zijn ware einddoel is. Dit is, zoals ik onlangs zei, een openingssalvo, zie Frontnieuws De openingssalvo’s zijn geworpen – Wat zijn de volgende stappen van Poetin in Oekraïne?

Wij hebben reeds gezien dat er binnen de NAVO, d.w.z. zowel bij de Amerikaanse militairen als bij de politici van de EU, geen trek is in een rechtstreeks gevecht met Rusland. Dat betekent dat er geen trek is in een kernoorlog. Het betekent niet dat de kans op een kernoorlog nul is.

Het betekent dat er op het ogenblik geen trek in is.

En de reden daarvoor is dat in de hoofden van de neocons van Buitenlandse Zaken en Davos nog steeds de overtuiging leeft dat er een manier is om Poetin in Oekraïne te stoppen. Dat geloof berust op het binden van Poetin in een landoorlog in Oekraïne die hij niet kan winnen tegen een opstand van het soort en type dat Whitney Webb zojuist ontmaskerde, en dat de CIA nu al jaren over de hele wereld (ook hier in de VS) aan het opbouwen is.

Dit is nu officieel VS-beleid geworden, waarbij een Oekraïense regering-in-ballingschap in Polen wordt opgezet, terwijl daar geld naartoe wordt gestuurd om een al-Qaeda-achtig guerrillaleger te steunen om de Russen te treiteren. Dat is logisch, want dit is precies wat wij in Syrië hebben gedaan, Turkije gebruiken als verzamelplaats voor hun aanvallen op Idlib en Aleppo.

Dit is waarschijnlijk de reden waarom Poetin zo onvermurwbaar is over het “denazificeren” van Oekraïne, en in absolute termen spreekt over het feit dat zij geen bescherming genieten krachtens de Conventie van Genève. Velen van hen zijn in feite door het buitenland gesteunde actoren, althans volgens zijn inlichtingen.

  Konijnenholen en mannen achter gordijnen

Ongeacht het “feit” dat het uitroeien van deze mannen juridisch gezien “oorlogsmisdaden” zouden zijn, kan het Poetin, met zijn doctoraat in het internationaal recht, ofwel niets schelen, of hij denkt dat hij, als hij de oorlog wint, zijn zaak zal kunnen bepleiten voor een tribunaal na de oorlog.

De pogingen om Poetin als roekeloos af te schilderen zijn overal. De gebeurtenissen in de kerncentrale van Zaporozhye werden zo afgeschilderd dat alle schuld op Rusland werd geschoven, terwijl tot zwijgen gebrachte Russische informatiebronnen, waaronder het Ministerie van Defensie, een ander verhaal vertelden. Ik ben blij dat ik tussen de twee heen en weer kan pendelen om achter de waarheid te komen.

Hoe langer de officiële oorlog in Oekraïne voortduurt, hoe meer tijd de door Davos gesteunde opstandelingen hebben om zich te formeren en West-Oekraïne te bevoorraden. Dit is ook de reden waarom Poetin het tempo van de operaties in Oekraïne spoedig moet opvoeren, anders zouden hij en zijn leger wel eens in grote problemen kunnen komen.

De race naar de olieberg

De race om de grondoorlog te beëindigen is dus begonnen. En met deze verschuiving is het tijd om het slagveld te verlaten en naar de kapitaalmarkten te kijken om te zien wat zij zien. Want er komt geen ander militair antwoord van de NAVO dan guerrilla’s.

De kapitaalmarkten zijn zogenaamd het terrein van Davos, terwijl Rusland financieel zwak is. Maar dat is alleen waar als u de dingen nominaal bekijkt, in dollars, euro’s, enz. Rusland heeft wapens tot zijn beschikking, die het hier nog maar pas begint in te zetten.

Act II moet dus de financiële oorlog zijn, want de guerrilla-oproerstrategie werkt alleen als de regeringen in de spillanden van de NAVO niet ineenstorten. Daarom zal Poetin in de komende weken een financiële zet moeten doen.

Twee kleine zetten zijn al gedaan. De eerste is de afschaffing van de BTW op de aankoop van goud voor Russische burgers. De tweede die hij gisteren aankondigde, is het vermijden van wanbetaling op Russische schulden in buitenlandse handen door obligatiebetalingen in roebels aan te bieden aan obligatiehouders.

Maar dit zijn slechts kleine stapjes. Zij zijn slechts een signaal aan de wereld dat Rusland voornemens is zijn beloften na te komen en niet degenen te straffen die “omstanders” zijn in deze oorlog tussen regeringen.

Poetin kennende, zal hij wachten om maximale schade aan te richten op de financiële markten alvorens zijn volgende grote stap te zetten, en dat betekent wachten om te zien hoe de centrale banken en de kapitaalmarkten reageren op de grote veranderingen die daar plaatsvinden.

Ik zinspeelde laatst op een van deze bewegingen en zei.

Degenen die het aandurven {shell tegen -$28,50 ten opzichte van Brent} zullen hun {Russische} olie met een fikse korting krijgen, degenen die dat niet doen zullen diep in de buidel moeten tasten, wat de neergang van deze economieën nog zal versnellen naarmate de inflatie uit de hand loopt en de mensen niet Poetin maar de verantwoordelijken de schuld geven.

Bovendien heeft Rusland de gasstromen in stand gehouden om ervoor te zorgen dat er geld naar het land blijft stromen om de verdere uitbreiding van zijn goudreserves te financieren.

En dat is de sleutel: goud. Rusland heeft olie die het voor meer dan $10 per vat uit de grond haalt.

Als Biden besluit om Russische energie van de Amerikaanse markten te weren (en de besprekingen met Maduro in Venezuela zijn hier een duidelijk signaal), dan zet Davos zich in om Russische energie verder te isoleren. Het JCPOA zou deze week ondertekend worden om de Iraanse olie weer op de markt te brengen, maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft dat verhinderd.

Maar het Iraanse model van verzet tegen de sancties van de VS is het Russische model voor de toekomst. Eenvoudig gezegd, goud verkopen voor olie. In het pre-JCPOA tijdperk deed Iran dit door kopers het goud in Turkse banken te laten deponeren. Iran zorgde ervoor dat de olie bleef stromen.

Olie verhandelen via derden (misschien Hong Kong?) zal Rusland ook de sancties besparen en het in staat stellen olie te verkopen terwijl het China een fortuin aan transactiekosten oplevert.

Maar de grote zet voor Poetin is heel eenvoudig (dank aan Luke Gromen hiervoor), namelijk om zijn olie aan te bieden met een fikse korting op de termijnprijs, maar alleen in goud, fysiek goud. De huidige verhouding van goud tot olie is ~17 bbls/oz.

  Britse regering verklaart dat dalend geboortecijfer zal helpen "de planeet te redden"

Het enige wat Poetin hoeft te doen is een wereldwijde run op fysiek goud uitlokken. Olie is de M-nul van de wereldhandel. Het is de handel waarop de hele financiële macht van het Westen is gebouwd. En dat fundament is gebouwd op de petrodollar. Door de Russische marginale productie rechtstreeks te koppelen aan de goudprijs, die ver onder de marktprijs ligt, worden twee dingen bereikt.

Ten eerste schept het een enorme arbitragekans voor olie en goud, waarvan de markt gebruik zal maken. Ten tweede doet het de waarderingen van alle in papiergoud geprijsde activa ineenstorten met de prijs van fysiek goud. Ofwel stort de prijs van alles in om de fictie van een goudprijs van $2.000 in stand te houden, ofwel stijgt de goudprijs om de nieuwe prijs te bereiken.

Dit dwingt het Westen om schoon schip te maken met de vraag hoeveel goud het eigenlijk heeft, creëert een massale run op korte termijn op fysiek goud en dwingt een herwaardering van ieders balans af.

En dat, mijn vrienden, is het grote wapen dat Poetin in reserve houdt. Hij kan het zich veroorloven zijn olie tegen een sterk gereduceerde prijs te verkopen. Ik denk dat 50 vaten/ounce genoeg moet zijn. Hij dwingt de wereld om de prijs van olie te herberekenen in termen van goud, en dan, in het verlengde daarvan, in roebels in plaats van in dollar.

Dit zal leiden tot een positieve goudinstroom in Rusland om een tweeledige roebel te creëren – de lang gekoesterde droom van Sergej Glazjev – een binnenlandse roebel die door goud wordt ondersteund en een wereldwijd circulerende roebel die zweeft.

De sleutel om te begrijpen of de zaken er klaar voor zijn, ligt niet in Europa maar in Saoedi-Arabië.

U beseft toch wel dat dit code is voor “Wij maken ons klaar om de Riyal los te koppelen van de US-dollar”.

En dat betekent het officiële einde van de petrodollareconomie die sinds het begin van de jaren zeventig bestaat, en maakt de weg vrij voor een volledige herwaardering van energie door degenen die het leeuwendeel ervan produceren.

Degenen die energie importeren zijn het kwetsbaarst. De VS zijn lang niet zo afhankelijk van buitenlandse energie als Europa, dat bijna niets anders dan steenkool produceert. Iedereen die vandaag de dag deugdsignalen geeft over het zich terugtrekken uit Russische energieprojecten, snijdt zichzelf de keel door.

Het maakt mij niet uit of u het over Exxon-Mobil of Statoil hebt.

Het bewijs is nu op de markten. Goud breekt hoger naast olie, wat betekent dat valuta’s crashen ten opzichte van energie en getoken energie (geld). De euro crashte vrijdag tot $1,0886. Alle andere grondstoffen prijzen zich hoger, van metalen tot granen tot meststoffen tot koffie, op niveaus die de wereld nog nooit heeft gezien.

Embargo’s op de uitvoer van levensmiddelen komen er snel aan. Als dit het plan van Davos was, dan was het een dom plan. Want Poetin en Rusland hebben alle kaarten in handen om ervoor te zorgen dat zij bepalen wat de prijs van deze grondstoffen zal zijn, en niet zij.

En dat is het ultieme wapen hier.

Daarom is de wedloop nu gaande naar een of andere nieuwe Grote Reset. Maar is die van Davos of van Poetin?

Davos moet Poetin en Rusland vernietigen voordat Poetin Davos vernietigt. Zij vechten nu op zijn terrein in beide arena’s – militair en financieel. En Poetin heeft, ondanks de media blitz die het tegendeel beweert, veel vrienden in heel Azië, die meer dan de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Als ik nu Klaus Schwab was, zou ik heel voorzichtig zijn met te krijgen wat ik wenste, want hij zou het wel eens goed en hard kunnen krijgen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De openingssalvo’s zijn geworpen – Wat zijn de volgende stappen van Poetin in Oekraïne?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMOSSAD: “Wij weten wat er van Oekraïne zal overblijven”
Volgend artikelZelenski geeft te kennen dat hij de voorwaarden van Poetin voor het beëindigen van de oorlog wil aanvaarden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

38 REACTIES

 1. “The United States aids Ukraine and her people,” Adam Schiff declared in January 2020, “so that we can fight Russia over there, and we don’t have to fight Russia here.”

  • Putin verover ukraine, op dit moment 75% in zijn bezit.
   Er is niets dat dat zal veranderen. Klaas schwaab heeft verloren troll🤣

 2. Ik denk dat het ook een goede zet zou zijn als Rusland zilveren roebels uit gaat geven als betaalmiddel, bijv zilveren € 25 . Daar profiteert straks ook de Russische bevolking van en snijdt het mes aan 2 kanten.

  Rusland heeft de levering van goud en zilver al gestopt naar de UK.

 3. “Is het omdat hij eigenlijk een geheime stroman van het WEF is, die hun plannen versnelt door Oekraïne op te offeren op het altaar van hun Brave New World?”

  Heb ik ook al keer op keer aan moeten denken, in ieder geval speelt de oorlog in Oekraïne wel heel duidelijk Klaus Schwab en zijn internationale henchmen flink in de kaart. Ik weet het niet, niemand buiten Poetin en zijn militaire adviseurs weten het, ik weet wel dat Rusland wel overal rekening mee heeft gehouden hoe het psychotische westen zal gaan reageren op de Oekraïne kwestie.

  • Ik blijf ook wat achterdochtig. Ik zie veel overeenkomsten met de wereldwijde covid hoax.
   Of het westen is nog dommer dan ik ze al inschatte. Alle sancties zullen als een boemerang terugkomen naar het westen waar het nog meer armoede zal veroorzaken…. precies wat WEF criminelen nodig hebben, meer vluchtelingen, meer verdeeldheid, meer armoede, hogere belastingen, honderden miljarden voor legers ( die straks tegen eigen bevolking ingezet gaat worden ) maar geen geld om inflatie en enorme energie stijging te compenseren. Precies wat ze nodig hebben, hongersnood, armoede zodat men het digitale ID en digitale munt plus basisinkomen zal slikken.

   • Ja, maar dat is dan het gevolg van hun stommiteit. Ik denk niet dat Putin de bedoeling heeft Schwab in de kaart te spelen, maar gewoon zichzelf wil redden om niet als slavenland in het Schwab 4e Reich te vallen. Dus als de EU u nog door wil zetten met hun digitale identiteit dan moeten ze dat vooral doen, als ze zichzelf kapot willen maken. Maar dan is het wel door hun eigen toedoening, en door niks anders. Ze kunnen nu heel duidelijk zien waar nog wel echte waarde zit. Om dan keihard door te gaan met de digitale slavengang is je eigen onderspit delven tov een grootmacht die op echte waarde is gefundeerd. Wat houdt die inteelter Schwab er aan over? Een hele bevolking scheel-gespoten debielen, die geen geld meer hebben, honger lijden en nergens meer heen kunnen. Lekker stuiptrekkend met hun digitale identiteit onder de 5G terwijl Schwab op zijn borst klopt. Zeg niet dat je niet voldoende gewaarschuwd bent voor die digitale identiteit en hoe die je kapot gaat maken. Dat is nu wel verdomde duidelijk!

  • Niet zo somber 100% zeker dat putin los staat van dit alles, verdiep je in rusland en hin sterke banden met hun land. Die gaan tot de dood om hun land moedertje rusland te verdedigen.
   Zij hebben zelfs nog barden die zingen anno 2022…..

 4. Super. Dat geeft weer een beetje hoop. Liever Rusland dan die globo-cap ratten en inteelters. En als het Schwab plan straks in duigen valt, dan staat de hele EU en al zijn vazallen van Kuipers tot belastingdienst tot Rutte goed voor lul met hun digitale identiteit en de absolute ellende die het veroorzaakt. Het hele Europa hard gekneveld aan de digitale enkelband en er is totaal geen waarde om van te spreken. Schapen hebben er zelf voor gekozen, dus laat ze maar. Tijd om naar Rusland te verhuizen.

  • Ik ben geen schaap en zeer wakker .Toch heb ik er beslist niet voor gekozen!!! voor al die jaren plannen. Slachtoffers zijn wij uiteindelijk allemaal .

  • Jep, inderdaad slachtoffer, maar ik heb toch zo’n donkerbruin vermoeden dat je als slachtoffer beter naar Rusland kunt verhuizen, daar hadden ze zelfs tijdens de sovjetoverheersing in Oekraïne meer vrijheid dan wij hier in Nederland met al onze fijne overheidsbemoeienis…

  • Immortal dat ben ik totaal met je eens waar die D voor staat bij de VVD kunnen ze beter een S plaatsen. Zelfde als d666 daar kunnen ze de D ook beter weghalen en een S neer zetten van Slaplingen 66.

 5. Overpeinzing:
  Uiteraard bestaat de kans dat wij, de zgn “wakkeren” het falikant mis hebben. En dat Putin, Zelensky, en de Chinees allemaal onder 1 hoedje spelen om het 4e Reich voor Klaus voor elkaar te krijgen. Daarbij de EU bloedend en beroofd achter latend, en de VS crying over his pretzels. Dat zou stroken met het feit dat Rusland en West China hun mensen niet hebben ingespoten met mRNA/grafeen en geen 5G hebben; daarbij een gezonde bevolking voor een sterke natie hebben behouden, terwijl west Europa langzaam krepeert aan de mRNA rotzooi en de digitale identiteit onder de straling van de 5G.

  Klaus zal vast gepland hebben om specifiek Rusland en China als verenigde natie op te zetten in de NWO, als het 4e Reich, met nog een paar andere landjes die ze er later bij harken. En daar moet je gezond bloed in laten stromen. De rest van de wereld mag dan naar de donder gaan met de hybride tech troep en de constante pandemische aanvallen waar ze gifspuiten voor moeten halen, en feesten met de LGBTQ waanzin en de transsexuele ombouw van jonge kinderen en de pedofilie en de rest van het weerzinwekkende verval met verslavingen en afbraak van sociale waarden.

  Dus de mogelijke doorgestoken kaart strookt niet met de plannen van der Schwabhund voor een GLOBALE digitale identiteit en de globale hybride techno-human en de globale 5G, voor de globale NWO. Wat Schwab wil brouwen zijn wreed-gesmeden marionetjes die op gifspuiten leven, met een willekeurige digitale waarde om nog een beetje in leven te kunnen blijven. Hun echte geld heeft hij dan gejat tijdens de Reset fase van de Great Reset. Die fase en de Digiteit zijn dit jaar ingepland, heel stiekem, achter je rug.

  Maar nu is Putin bezig om dat echte geld te jatten. Dus er blijft nog weinig over voor Schwab. Dus het lijkt meer op waar drie honden vechten om een been, daar loopt de derde snel mee heen. Het lijkt er niet op dat Rusland meespeelt met Schwab. Verder gedraagt de VS zich, net zoals altijd, nog steeds zo onbeschoft en leugenachtig als het maar kan, dus die weten óf ook niets van het samenspel tussen die drie, óf ze spelen ook hartstikke mee, in de hoop ook een graantje mee te kunnen pikken van het rottend EU karkas straks. De VS loopt al jaren te aasgieren op de ondergang van de EU. En verder strookt een mogelijk samenspel ook niet met het feit dat Rusland totaal gelijk heeft dat hij die NAVO niet in zijn achtertuin wil, met alle bedreigingen van dien; vooral niet in deze idiote tijden waar de ziomafia koortsachtig bezig is de wereldmacht te behalen. Ze bezitten de VS al.

  Maar als we er helemaal naast zitten, dan zijn we ongelooflijk beetgenomen.

 6. Het gaat niet meer over olie of gas maar over de lithiumproduktie (nodig voor de 4e industriele revolutie van Klaus Schwab en klimaat) in vnl Oost Oekraine (lithiummijnen). Investeerders zijn o.a. European Lithium cy en Petroconsulting cy. gevestigd in Australia en Oostenrijk. Servie beschikt ook over een ruime voorraad maar (milieuactivisten) wil absoluut geen lithiummijnbouw ivm verwoesting landschap. Speciale toestemming voor mijnbouw was gegeven vanuit Kiev zonder openbare aanbesteding! Niet zo democratisch toch. Er is een gigantische behoefte aan dit mineraal op korte termijn anders is The Great Reset mislukt. De prijs van dit mineraal is gigantisch ah stijgen op de wereldmarkt en dat weet Poetin. Het oostelijk deel Donetsk e.a. zijn nu onafhankelijke pro russische staten met zicht op gigantische inkomsten van de produktie van lithium.

  • Dan zijn we gigantisch beetgenomen en gaat de digitale identiteit gewoon door, met alle ellende van dien die de EU beroofd en bloedend achterlaat. Want dan is Putin broeder Schwab gewoon aan het helpen. Bedankt voor de info.

   • Als Poetin het aan EU wil verkopen, denk het niet. Zie lijst met ‘onvriendelijke’ landen die tegen Rusland zijn. China zal mogelijk een grote koper zijn, want hier worden de lithiumbatterijen gerecycled en geproduceerd.

  • p.s. er is ook een gigantische lobby in de VS, olv Biden die alle olie boringen heeft stopgezet, voor electrische auto’s. Deze gebruiken lithium accu’s, die tussen de 20 en 30,000 dollar kosten. Dus vandaar het heftige keffen van de VS naar Rusland.

 7. Of is de bedoeling van een specifieke groep al eeuwenlang om Rusland te vernietigen en te confiskeren, zoals in documenten beschreven staat. 11 USA biowapen laboratoria aan de grens van Donbass en constant sprayen van bevolking incl Operatie Seaspray vanaf schepen. Vreemde ziekten die daar uitbreken, In NL, UK en andere EU landen amerikaanse kruisraketten gericht op Rusland. Alleen door Amerikaanse militairen te bedienen. En een broedervolk van Slaven in de Donbass praktisch uitgemoord door het reguliere Ukrainse leger. Men moet wel idioot zijn om te vinden dat dat ok is. 600.000 demonstranten destijds in Den Haag. Lubbers die beloofde ze weg te halen. Nooit gebeurd en vervangen door de meest moderne. De echte Slaven door de joodse bolsjevisten, opgeleid in de USA grotendeels uitgemoord en vervangen. En is Putin te vertrouwen of gewoon een broeder Vrij Metselaar, grote vrienden met joodse rabbijnen in Israel, ws van joodse afkomst, speelt hij zijn rol in 1 groot theaterstuk. Bedoeld om de Europese staten te vernietigen en het blanke ras volledig uit te roeien. Wat een mensheid . Nog steeds niet in staat in vrede te leven en conflicten zonder wapens op te lossen. Giga winsten worden er gemaakt door oorlogen. Eindigt er 1 dan creeeren ze er gelijk een andere ergens anders. Alleen al de bedrijven die beveiligen hebben inkomsten voor hun werknemers nodig. En Syrische rebellen die tegen Rusland vechten. In Syrie is voor hen geen werk te vinden en met vechten verdienen ze beter. Alhoewel ws niet meer dan het minimum loon.

 8. Uiterlijke schijn allemaal…Poetin heeft al van in 1992 banden met Klaus Schwab en het WEF en brengt de agenda van de elites achter de schermen ten uitvoer.

 9. Wat er nu aan het gebeuren is komt niet onverwachts dat is allemaal gepland en ook deze oorlog en zie het wordt gebruik om de volkeren tegen mekaar op te zetten en ja hoor het stom volk laat zich wederom voor de gek houden en begin nu bewondering te hebben voor dat zooitje in Den Haag als de volkeren zo dom zijn om de elite en de rijkste der aarde alle macht te geven dan zullen wij de rekening krijgen en het is ook maar goed, ik zal niemand helpen het volk is genoeg gewaarschuwd dat er de grote reset op komst is met al onze bewijzen in ons hand geloofde zij de grootste leugenaar Rutte nog en ik durf te stellen Rutte heeft zich aan zijn woord gehouden en alle werkende heeft inmiddels zijn beloofde 1000 euro gekregen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in