Wij maken allemaal een van de meest drastische veranderingen mee in onze cultuur, ons economisch systeem en ons politiek systeem in de geschiedenis van onze natie en in de rest van de wereld. Men heeft ons verteld dat wij nooit meer naar “normaal” zullen terugkeren en dat er een grote reset is ontworpen om een “nieuwe wereldorde” te scheppen. Dit is allemaal geschetst door Klaus Schwab, hoofd van het Wereld Economisch Forum, in zijn boek over de “Grote Reset”, schrijft Rhoda Wilson.

Het boek van Schwab geeft veel inzicht in de denkwijze van de utopisten, die er prat op gaan deze pandemische “crisis” op te eisen als hun manier om een nieuwe wereld in te luiden. Deze nieuwe wereldorde ligt al meer dan een eeuw op de tekentafels van de elitaire manipulators. In dit artikel heb ik mij geconcentreerd op de verwoestende gevolgen die dit heeft gehad voor de medische zorg in de Verenigde Staten, maar ook voor een groot deel van de westerse wereld. In vorige verhandelingen heb ik de langzame erosie van de traditionele medische zorg in de Verenigde Staten besproken, en hoe dit systeem steeds meer gebureaucratiseerd en gereglementeerd is geworden. Dit proces was snel aan het versnellen, maar het verschijnen van deze, naar mijn mening, gefabriceerde “pandemie” heeft ons gezondheidszorgsysteem van de ene dag op de andere veranderd.

Zoals u gezien hebt, heeft zich binnen dit systeem een ongekende reeks gebeurtenissen voorgedaan. Zo hebben de ziekenhuisdirecteuren de positie van medische dictators ingenomen en de dokters bevolen protocollen te volgen die niet afkomstig zijn van mensen met veel ervaring in de behandeling van dit virus, maar van een medische bureaucratie die nog nooit één COVID-19 patiënt behandeld heeft. Het verplichte gebruik van beademingsapparatuur bij COVID-19 patiënten op de intensive care werd bijvoorbeeld in alle medische systemen opgelegd, en andersdenkende artsen werden snel uit hun functie als zorgverleners verwijderd, ondanks hun demonstratie van duidelijk verbeterde behandelingsmethoden. Verder werd de artsen gezegd het geneesmiddel Remdesivir te gebruiken, ondanks de bewezen giftigheid, het gebrek aan doeltreffendheid en het hoge complicatiepercentage. Zij kregen te horen dat zij medicijnen moesten gebruiken die de ademhaling belemmerden en elke patiënt moesten maskeren, ondanks de verminderde ademhaling van de patiënt. In elk geval werden degenen die weigerden hun patiënten te mishandelen uit het ziekenhuis ontslagen en riskeerden zij zelfs het verlies van hun vergunning – of erger.

Voor het eerst in de moderne medische geschiedenis werd een vroegtijdige medische behandeling van deze geïnfecteerde patiënten in het hele land genegeerd. Uit studies is gebleken dat een vroegtijdige medische behandeling 80% of meer van deze geïnfecteerde mensen redde, wanneer zij door onafhankelijke artsen werd ingesteld. Vroegtijdige behandeling had in de loop van deze “pandemie” meer dan 640.000 levens kunnen redden. Ondanks de demonstratie van de kracht van deze vroegtijdige behandelingen, gingen de krachten die de medische zorg beheersten door met dit destructieve beleid.

  Hoe heeft een kleine groep dit gedaan?

Families mochten hun geliefden niet zien, waardoor deze zeer zieke mensen in de ziekenhuizen gedwongen werden hun dood alleen onder ogen te zien. Tot overmaat van ramp werden begrafenissen beperkt tot een paar rouwende familieleden, die niet eens bij elkaar mochten zitten. Al die tijd mochten grote winkels, zoals Walmart en Cosco, met minimale beperkingen hun gang gaan. Verpleeghuispatiënten mochten ook geen familiebezoek ontvangen, en werden weer gedwongen een eenzame dood te sterven. Al die tijd werden in een aantal staten, waarvan de meest duidelijke die van New York was, geïnfecteerde bejaarden doelbewust van ziekenhuizen naar verpleeghuizen overgebracht, met als gevolg zeer hoge sterftecijfers voor deze verpleeghuisbewoners. Aan het begin van deze “pandemie” vond meer dan 50% van alle sterfgevallen in verpleeghuizen plaats.

Gedurende deze hele “pandemie” zijn wij gevoed met een eindeloze reeks leugens, verdraaiingen en desinformatie door de media, de ambtenaren van de volksgezondheid, de medische bureaucratieën (CDC, FDA en WHO) en de medische verenigingen. Artsen, wetenschappers en deskundigen in infectiebehandelingen die verenigingen oprichtten om effectievere en veiligere behandelingen te ontwikkelen, werden regelmatig gedemoniseerd, lastiggevallen, aan de schandpaal genageld, vernederd, en kregen te maken met verlies van vergunning, verlies van ziekenhuisprivileges en, in ten minste één geval, met een psychiatrisch onderzoek.

Anthony Fauci kreeg tijdens dit gebeuren in wezen de absolute controle over alle vormen van medische zorg, waarbij hij er onder meer op stond dat de geneesmiddelen waarvan hij profiteerde door alle behandelende artsen werden gebruikt. Hij beval het gebruik van maskers, ondanks het feit dat hij eerst nog lachte over het gebruik van maskers om een virus te filteren. Gouverneurs, burgemeesters, en veel bedrijven volgden zijn bevelen zonder vragen op.

De draconische maatregelen die gebruikt werden, maskers, lockdowns, het testen van de ongeïnfecteerden, het gebruik van de onnauwkeurige PCR-test, sociale distantiëring, en het traceren van contacten, waren bij voorgaande pandemieën van weinig of geen nut gebleken, maar alle pogingen om deze methoden te verwerpen, mochten niet baten. Sommige staten negeerden deze draconische bevelen en hadden evenveel of minder gevallen, en ook minder sterfgevallen, als de staten waar de maatregelen het strengst gehandhaafd werden. Ook hier had geen enkele hoeveelheid bewijs of duidelijke demonstratie van deze strekking enig effect op het beëindigen van deze sociaal destructieve maatregelen. Zelfs toen hele landen, zoals Zweden, die al deze maatregelen vermeden, evenveel besmettingen en ziekenhuisopnamen aantoonden als de landen met de strengste, zeer draconische maatregelen, kwam er geen beleidsverandering van de controlerende instellingen. Geen enkele hoeveelheid bewijsmateriaal veranderde iets.

Deskundigen in de psychologie van destructieve gebeurtenissen, zoals economische ineenstortingen, grote rampen en eerdere pandemieën toonden aan dat draconische maatregelen een enorme prijs hebben in de vorm van “doden van wanhoop” en een dramatische toename van ernstige psychische stoornissen. De gevolgen van deze pandemische maatregelen voor de neurologische ontwikkeling van kinderen zijn catastrofaal en voor een groot deel onomkeerbaar.

  "En toen ze voor mij kwamen was er niemand meer om voor mij op te komen... je weet hoe dat gaat"

Op den duur zouden ten gevolge van deze schade tienduizenden mensen kunnen sterven. Zelfs toen deze voorspellingen begonnen te verschijnen, gingen de controleurs van deze “pandemie” met volle kracht door. Drastische toenames van zelfmoorden, een toename van zwaarlijvigheid, een toename van drugs- en alcoholgebruik, een verslechtering van vele gezondheidsmaatregelen en een angstaanjagende toename van psychiatrische stoornissen, vooral depressies en angsten, werden genegeerd door de ambtenaren die dit gebeuren controleerden.

Uiteindelijk kwamen wij te weten dat veel van de sterfgevallen het gevolg waren van medische verwaarlozing. Mensen met chronische medische aandoeningen, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen werden niet meer goed gevolgd in hun klinieken en dokterspraktijken. Niet-dringende operaties werden uitgesteld. Veel van deze patiënten verkozen thuis te sterven in plaats van het risico te lopen naar de ziekenhuizen te gaan, en velen beschouwden de ziekenhuizen als “sterfhuizen”.

Uit de verslagen van de sterfgevallen is gebleken dat er een stijging was van het aantal sterfgevallen onder de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder, die meestal verklaard werd door infecties met COVID-19, maar voor de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar was er al een stijging van het aantal sterfgevallen vóór de COVID-19 infecties. Tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar laten de verslagen een schokkende stijging van het aantal niet-COVID-19 doden zien. Een deel van deze sterfgevallen werd verklaard door een dramatische toename van drugsgerelateerde sterfgevallen, zo’n 20.000 meer dan in 2019. Ook het aantal aan alcohol gerelateerde sterfgevallen is aanzienlijk gestegen, en het aantal moorden is in de groep van 18 tot 65 jaar met bijna 30% toegenomen.

Het hoofd van de verzekeringsmaatschappij OneAmerica verklaarde dat uit hun gegevens bleek dat het sterftecijfer van personen van 18 tot 64 jaar met 40% was gestegen ten opzichte van de periode vóór de pandemie. Scott Davidson, de CEO van de maatschappij, verklaarde dat dit het hoogste sterftecijfer was in de geschiedenis van de verzekeringsadministratie, die elk jaar uitgebreide gegevensverzamelingen doet over sterftecijfers. Davidson merkte ook op dat zo’n grote stijging van het sterftecijfer nog nooit gezien is in de geschiedenis van de gegevensverzameling over sterfgevallen. Eerdere rampen van monumentale omvang verhoogden de sterftecijfers met niet meer dan 10 procent, 40 procent is ongekend.

Dr. Lindsay Weaver, de hoofdgeneesheer van Indiana, heeft verklaard dat het aantal ziekenhuisopnamen in Indiana hoger is dan op enig moment in de afgelopen vijf jaar. Dit is van cruciaal belang, aangezien de vaccins verondersteld werden het aantal sterfgevallen aanzienlijk te verminderen, maar het tegendeel is gebeurd. De ziekenhuizen worden overspoeld met complicaties van vaccins en mensen die in kritieke toestand verkeren door medische verwaarlozing ten gevolge van de lockdowns en andere pandemische maatregelen. Een dramatisch aantal van deze mensen sterft nu, waarbij de piek zich voordeed nadat de vaccins waren ingevoerd.

  Schokkende video opgedoken: Aan welke geestesziekte lijdt Bill Gates?

De leugens die voortkomen uit degenen die zichzelf tot medische dictators hebben benoemd zijn eindeloos. Eerst werd ons gezegd dat de lockdown maar twee weken zou duren, zij hebben meer dan een jaar geduurd. Daarna werd ons gezegd dat maskers onwerkzaam waren en niet gedragen hoefden te worden. Snel werd dat weer teruggedraaid. Toen werd ons gezegd dat het stoffen masker zeer doeltreffend was, nu niet meer en dat iedereen een N95 masker zou moeten dragen en daarvoor een dubbel masker. Men vertelde ons dat er een ernstig tekort was aan ademhalingsapparatuur, dan ontdekken wij dat ze ongebruikt in pakhuizen en op vuilstortplaatsen in de stad liggen, nog in hun verpakkingskisten. Ons werd verteld dat de ziekenhuizen vooral gevuld waren met ongevaccineerden, en later ontdekten wij dat over de hele wereld precies het tegenovergestelde waar was. Men vertelde ons dat het vaccin voor 95% werkzaam was, om vervolgens te vernemen dat de vaccins in feite een geleidelijke erosie van de aangeboren immuniteit veroorzaken.

Bij het vrijgeven van de vaccins werd de vrouwen verteld dat de vaccins veilig waren tijdens alle stadia van de zwangerschap, om er vervolgens achter te komen dat er geen onderzoek gedaan was naar de veiligheid tijdens de zwangerschap tijdens de “veiligheidstests” die voorafgingen aan het vrijgeven van het vaccin. Ons werd verteld dat zorgvuldige tests op vrijwilligers vóór de goedkeuring door de EUA voor gebruik door het publiek de extreme veiligheid van de vaccins aantoonden, alleen om te vernemen dat deze ongelukkige proefpersonen niet gevolgd werden, dat medische complicaties veroorzaakt door de vaccins niet betaald werden en dat de media dit allemaal in de doofpot stopten. Wij leerden ook dat de farmaceutische makers van de vaccins van de FDA te horen kregen dat verdere dierproeven niet nodig waren (het grote publiek zou de proefkonijnen zijn). Ongelooflijk genoeg werd ons verteld dat de nieuwe mRNA-vaccins van Pfizer door de FDA waren goedgekeurd, wat een slimme misleiding was, in die zin dat een ander vaccin goedgekeurd was (Comirnaty) en niet het vaccin dat gebruikt werd, het BioNTech-vaccin. Het goedgekeurde Comirnaty-vaccin was in de Verenigde Staten niet verkrijgbaar. De nationale media vertelden het publiek dat het vaccin van Pfizer was goedgekeurd en niet langer als experimenteel werd geclassificeerd, een flagrante leugen. Deze dodelijke leugens gaan door. Het is tijd om deze waanzin te stoppen en deze mensen voor het gerecht te brengen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Het grote sterven is begonnen: De vaccinatiepandemie onthult de genocideVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOrbán dwingt banken en grote bedrijven winst af te dragen aan crisisfonds voor Hongaarse gezinnen
Volgend artikelOekraïne oorlog – Close combat gevechten in loopgraven (Video 18+) 
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Het rest om eens grondig en potje te vloeken .
  Dan de scherven bij elkaar vegen .
  Opstaan en verder gaan .
  Het is compleet unreal dat men er mee wegkomt .
  Complete vliegtuigen vol onderweg naar welverdiende vakantie .
  Ik als gekke Cor kan er met mijn pet niet bij !!
  Ieder geval hier hakken in het zand !
  Compete jeugd van het pad af staan als imbicielen met hun (**&^ mobiel te zwaaien en totaal geen notie enof funcioneel lijfsbehoud meer .
  Elke dag sta ik in verbazing om me heen te kijken !
  Je ziet wat er gebeurd het is puur opelijk wat zich voltrekt .
  Mijn aansluiting met het gebeuren om mij heen vervaagt zienderogen !
  Was altijd al een paria dus van boven naar binnen kijken gaat op natuurlijke wijze.
  Mijn meisje denkt precies het zelfde zelfs mijn honden zien het 🙂
  We pakken elke dag de kleine dingen (zolang het nog duurt) een ding is zeker onze ziel en zaligheid krijgen ze niet te pakken . Kijk eens naar de franse film Amour .(Anne en Georges zijn al op leeftijd. Ze hebben een volwassen dochter en leiden een rustig bestaan in Parijs, waarin hun passie voor muziek nog altijd een hoofdrol speelt. Dan krijgt Anne een infarct en breekt er een nieuwe fase in hun samenzijn aan. Georges verzorgt haar met al zijn kracht en liefde. Maar hij kan niet voorkomen dat ze verder van hem weg glijdt en raakt zelf ook steeds meer in een isolement. )

 2. Mijn vertrouwen in de medische wereld is de laatste twee jaar tot het nulpunt gedaald.
  De medische ethiek en de journalistieke ethiek is zwaar met voeten getreden.
  Waarheid is misinformatie geworden.
  OMG…..waar gaat dit verder heen??

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in