Dit was niet gepland: gezondheidsautoriteiten in verschillende Europese landen worden geconfronteerd met vaccinresistentie – dat wil zeggen: het vaccin levert niet wat ervan wordt verwacht. Bovendien stapelen de berichten zich op over bijwerkingen en zelfs sterfgevallen, soms van grote omvang, die ermee in verband kunnen worden gebracht.

Ongeveer anderhalve maand na het begin van de vaccinatie in Europa blijkt dat een aanzienlijk percentage van de gevaccineerden positief is bij een test. Andere symptomen, zoals koorts en hoofdpijn, komen ook bij gevaccineerden voor.

Zo hebben de Franse gezondheidsautoriteiten instructies gegeven voor een onderbreking van de toediening van de injectie, met name wat het Astra Zeneca-vaccin betreft, dat het meest recent is ingevoerd, nadat verschillende ziekenhuismedewerkers in Brest en Normandië wegens bijwerkingen verstek hadden laten gaan en zij uiteindelijk gedwongen waren de vaccinatie van medisch personeel met het Astra Zeneca-vaccin stop te zetten.

Ook in Duitsland en Oostenrijk heeft het personeel van talrijke ziekenhuizen de laatste weken dit vaccin geweigerd. Onlangs nog werd in politiekringen in Berlijn gemeld dat er onder de agenten grote terughoudendheid bestond om het vaccin te ontvangen.

In Zweden zijn twee van de 21 gezondheidsregio’s vorige week gestopt met het vaccineren van het personeel, nadat een kwart zich ziek had gemeld nadat zij het Astra Zeneca-vaccin hadden gekregen. De regio’s Sormland en Gavleborg meldden dat ongeveer 100 van de 400 gevaccineerden koorts of koortsachtige verschijnselen hadden na de vaccinatie.

Bij dit alles kunnen de verantwoordelijke klinieken en autoriteiten zich niet langer met ontkenning en bagatellisering eraan onttrekken- en zo meesterlijk in kadaverdiscipline uitblinken. In het geval van het overlijden van een medewerkster van het universitair ziekenhuis van Keulen onmiddellijk na haar tweede vaccinatiedosis in het afgelopen weekend, werd elk oorzakelijk verband onmiddellijk uitgesloten.

Dit, hoewel het – overigens ook zonder de bijna ontelbare wereldwijde verwijzingen naar inentingsongevallen en ernstige complicaties met de twijfelachtige en zeer experimentele Covid-vaccins – meer dan vanzelfsprekend alarmerend is als een gezonde, werkende en actieve vrouw uit het niets overlijdt. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de zaak grote onrust en ongerustheid veroorzaakte bij het personeel van het universitair ziekenhuis van Keulen. Hun werkgever en de gemeentelijke controle-instanties leken zich geen zorgen te maken: het inentingsprogramma gaat onverstoord door, bericht Wochenblick.

Steeds minder mensen zijn echter bereid de publieke en politiek sussende en bagatelliserende verklaringen naïef en trouw te geloven; zij hebben vragen, zij hebben twijfels, en zij willen eindelijk eerlijke antwoorden. Dit is ook het geval met de regelrechte massale sterfgevallen in het bejaardentehuis in Uhldingen-Mühlhofen, niet ver van Überlingen aan het Bodenmeer, waar 13 mensen zijn overleden en verscheidene ernstig ziek zijn geworden sinds de eerste dosis van het Pfizer/Biontech-serum vorige maand werd toegediend.

  Ik zegevierde over de Covid en de Covidisten ... en herwon mijn waardigheid!

Omdat zowel het districtsbestuur als het persbureau van het betrokken verpleegtehuis ontkennen dat er een verband bestaat tussen de sterfgevallen en de voorafgaande vaccinatie, eisen de burgers van het district nu opheldering. Zij bekritiseren het feit dat noch de vermoedens van vaccinatieschade aan het instituut Paul Ehrlich werden gemeld, noch autopsies werden gelast, en dit zelfs niet toen, na toediening van de tweede dosis vier weken later, volgens getuigen, opnieuw bewoners in het ziekenhuis werden binnengebracht en het tot hernieuwde sterfgevallen kwam. Zelfs de lokale pers zweeg over de gebeurtenissen.

Verder is er zeer verontrustend wetenschappelijk nieuws over vaccinatie. Niemand minder dan de voorzitter van het Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Dr. Klaus Cichutek, heeft in zijn hoedanigheid van biochemicus samen met een groep wetenschappers een wetenschappelijk artikel gepubliceerd waarin de kroonachtige stekels van de Coronavirussen (de zogeheten spikes), waaraan het virus zijn naam ontleent, worden verondersteld de oorzaak te zijn van de vorming van grotere celagglomeraties, die dan tot aanzienlijke complicaties en als bijgevolg tot ernstige Covid-19 processen kunnen leiden.

Het is juist de vorming van deze spikes (als zuivere oppervlakte-eiwitten zonder virus) die in de cellen van gevaccineerde personen wordt geïnduceerd door de mRNA-vaccins om het immuunsysteem op deze manier te stimuleren. Het risico is dus groot dat de vaccinatie in veel gevallen complicaties en zelfs ernstige Covid-19 verschijnselen zal veroorzaken, vooral bij mensen met een verzwakt immuunsysteem – zoals is geconstateerd bij de uitbraken in verschillende verpleeg- en bejaardentehuizen sinds het begin van de vaccinatiecampagne.

Globale balans van verschrikkingen

Intussen groeit de lijst van fatale en zelfs dodelijke gevolgen wereldwijd. In de Spaanse stad Los Barrios in Andalusië zijn vorige week in het verpleeghuis “Nuestra Señora del Rosario” nog eens 46 bejaarden overleden nadat zij de eerste dosis van het serum van Pfizer/Biontech hadden gekregen, en nog veel meer van de 145 bewoners zijn ernstig ziek geworden. De autoriteiten hebben toen alle verdere vaccinaties in de regio stopgezet.

Volgens het derde verslag van de MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) was het aantal gedocumenteerde gevallen van vaccinklachten in het VK op 19 februari gestegen tot 24.207, waaronder 173 sterfgevallen. Evenals in de rest van de landen zal dit cijfer echter waarschijnlijk slechts een klein deel van de werkelijke slachtoffers omvatten, aangezien ook in het VK de politieke druk van verwachting en succes de officiële neiging versterkt om elk verband te ontkennen.

Wat echter bijzonder verontrustend is aan het laatste MHRA-rapport, is het feit dat een ongewoon hoog aantal nieuwe bijwerkingen in verband met oogaandoeningen en gezichtsstoornissen werd gemeld; alleen al van deze bijwerkingen werden 978 gevallen gemeld. In vijf gevallen werden voorheen gezonde gevaccineerden volledig blind, en in nog eens twaalf gevallen trad blijvende doofheid op als gevolg daarvan, aldus vooraanstaande monitoringportalen.

  Japanse studie heeft uitgewezen dat Ivermectine "veilig en doeltreffend" is voor de behandeling van Covid

Ook in andere landen worden nog steeds verscheidene verontrustende gevallen van ernstige bijwerkingen of zelfs sterfgevallen gemeld. In Treviso, Italië, zijn tientallen leraren ernstig ziek geworden nadat zij hun eerste dosis van het vaccin hadden gekregen. In de VS veroorzaakte de video van Kristi Simmonds, een verpleegster uit de staat North Carolina, die onmiddellijk na haar vaccinatie spastische stuiptrekkingen kreeg en leed aan extreme pijn en neurologische stoornissen, nogal wat opschudding.

Er bestaat een soortgelijke video uit een Argentijns ziekenhuis, waar ook een jonge vrouw instortte onmiddellijk nadat zij het Covid-vaccin had gekregen. In vergelijking daarmee lijken de talloze berichten over pijn, zwakte en uitputting als gevolg van de vaccinatie die op YouTube circuleren – bijvoorbeeld hier – ronduit onschuldig.

Slechts het topje van de ijsberg

Er zij op gewezen dat deze “gelekte” voorbeelden waarschijnlijk slechts een fractie zijn van wat er werkelijk aan de hand is – al was het maar omdat Youtube, Twitter en sinds kort ook Facebook over het algemeen alle “vaccin-kritieke” inhoud verwijderen en blokkeren. Dit gebeurt gewoonlijk zonder enige rechtvaardiging of zelfs weerlegging van de inhoud, onder verwijzing naar vermeende “valse informatie”. De onlangs gewijzigde richtsnoeren voor Facebook zijn in dit opzicht bijzonder streng.

Gezien de berichten die desondanks op het net blijven staan en viraal circuleren en door het censuurnet van social media glippen, weigeren steeds meer mensen zich te laten vaccineren en weigeren zij zich tot de facto proefkonijn te laten maken van een grootschalig experiment dat duidelijk lang niet zo onschadelijk is als de officiële propaganda beweert.

In de VS weigeren nu duizenden leden van de geüniformeerde diensten, van verpleegsters tot paramedici tot de strijdkrachten, categorisch vaccinatie. Dergelijke uitingen van obstructie nemen ook in Europa toe: in verschillende Duitse deelstaten waren er in januari regelrechte “stakingen” van het personeel en een reeks afwijzingen van de massale vaccinatie van complete personeelsbestanden in de medische sector en de zorgsector. Onlangs nog hebben verpleegsters in Innsbruck de “inentingsopstand” geoefend.

De scepsis van verpleegsters en ziekenhuispersoneel – zie hier en hier en dus van alle beroepsgroepen die geacht worden de bevolking te overtuigen van de voordelen van vaccinaties en hen de prik te geven – was massaal toegenomen sinds de toegenomen twijfels over de doeltreffendheid van het Astrazeneca-vaccin waren gerezen.

  Vaccin Verworven Immuun Deficiëntie Syndroom (VAIDS): "We moeten verwachten dat deze immuunerosie zich op grotere schaal zal voordoen"

Overigens lijken deze twijfels beetje bij beetje te worden bevestigd, maar ze waren in het begin bewust aangewakkerd door de Duitse regering, tot het punt waarop het vaccin niet werd goedgekeurd voor mensen ouder dan 64 jaar, om de aandacht af te leiden van het tekort als gevolg van de mislukte aanschaf van vaccins door de EU – volgens het motto: niemand klaagt over het tekort aan een vaccin dat toch niet deugt. Nu er genoeg Astrazeneca doses zijn geleverd, zullen ze een versleten voorwerp worden. Net als bij zuur bier proberen sommige landen, zoals Zwitserland, zich te ontdoen van hun voorraden. Maar de belangstelling is beperkt.

Twijfelachtige doeltreffendheid van vaccins

De twijfelachtige werkzaamheid is echter geen exclusief probleem van Astrazeneca’s eerder zo geprezen Oxford-vectorvaccin. Er wordt ook steeds meer getwijfeld aan de doeltreffendheid van het vaccin van Biontech/Pfizer – vooral sinds bekend is geworden dat het aanvullend verslag over de cruciale studie dat in de VS (in tegenstelling tot in de EU) aan de autoriteiten is voorgelegd, zeer explosieve details bevatte over een veel groter aantal deelnemers aan de studie die ziek werden ondanks het feit dat zij waren gevaccineerd.

Deze gevallen waren echter niet behandeld als Coronagevallen wegens een negatieve PCR-test, hoewel zij duidelijke symptomen van Covid-19 vertoonden. De Britse specialist op het gebied van de veiligheid van geneesmiddelen, professor Peter Doshi, ziet dan ook een reële effectiviteit van het Biontech-vaccin van slechts tussen de 19 en 29 procent.

Pfizer/Biontech proberen dan ook koortsachtig de resultaten van de reeds op grote schaal gevaccineerde pionierslanden Israël en Groot-Brittannië uit te buiten als bewijs voor de beloofde werkzaamheid van 95 procent. Toch is het nog veel te vroeg voor dergelijke conclusies, nu de vaccinatiecampagne nog maar enkele weken aan de gang is.

Het feit dat hele bevolkingsgroepen nu ongevraagd zonder scrupules als studiepopulatie worden misbruikt, lijkt op ethisch noch politiek verzet te stuiten: Zo meldde “Focus” enthousiast dat het nieuwe Chinese vaccin “Coronavac” nu zal worden ingeënt bij alle 45.000 inwoners van de Zuid-Braziliaanse stad, waardoor Serrano “het eerste experimentele laboratorium ter wereld” wordt (wat niet helemaal juist is, aangezien de hele wereld al lang een experimenteel laboratorium is). Aldus worden tegen mei “nieuwe bevindingen inzake kudde-immuniteit” verwacht.

Mocht dit experiment ook leiden tot sterfgevallen, handicaps en ernstige ziekten, dan zullen die zeker niets met de vaccinatie te maken hebben. Wil je wedden?

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Studies in het meest gevaccineerde land Israël tonen aan dat het vaccin 40 keer meer mensen doodde dan de Covid zelf en 260 keer meer bij jongeren

Vorig artikelKeiharde chantage: Argentinië en Brazilië zien af van Pfizer-vaccin
Volgend artikelGeen grap: Coronawaanzin in eindstadium – Nu ook afstandsregels voor honden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Waarom is er niemand ? die de fraudeuleuze regering van belgie voor het nurenberg tribunaal brengt?
    Vele landen hebben astra zenica vacinaties verboden , door de vele doden en gewonden na vacsinatie.
    Op het belgische vtm nieuws was er blijdschap ” dit is goed nieuws voor ons ,wij kunnen nu de ongebruikte vacsins kopen en ook vacsineren . Wij hebben er geen ,kan het nog lang duren voor wij vacsins kunnen kopen. ”
    Waar blijven hier de aanklagers ,.?is dit geen regelrechte moordpoging op zijnbevolking?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in