Het is cruciaal om ons bewust te zijn van de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit nu we de intensivering van haar al lang bestaande agenda meemaken. Terwijl elke week die voorbijgaat ons meer en meer bizar nieuws lijkt te brengen in de ontvouwing van Operatie Coronavirus, is het de moeite waard om een stap terug te doen en te kijken naar de mentaliteit die deze zwendelarij orkestreert – deze Nieuwe Wereld Orde mentaliteit, schrijft Makia Freeman.

Als we vrij willen leven, moeten we de aard begrijpen van de kracht die ons tot slaaf wil maken. Dit artikel is een poging om enkele kenmerken te schetsen van de verdorven en verwrongen psychologie van de heersende klasse van de Nieuwe Wereldorde (NWO). Door je te verdiepen in hoe deze mensen denken, hoe ze degenen buiten hun cultus zien (de publieke massa), hoe ze de wereld zien en wat hen motiveert, kun je hopelijk beginnen te begrijpen wat er nodig is om ervoor te zorgen dat we hen verslaan en een wereld van vrede, vrijheid en overvloed tot stand brengen. Dank zoals altijd aan David Icke die, na 30 jaar fulltime onderzoek, de essentie van deze denkrichting heeft gedistilleerd en aan de wereld heeft overgebracht, in de hoop dat we deze kracht kunnen begrijpen en herkennen.

1. Het kan niet tegen verrassingen

Een kenmerk van de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit is een duidelijke intolerantie voor, of zelfs een haat tegen, verrassingen. Voor veel mensen is het een vreugde en een opluchting om spontaan te leven, althans voor een deel van de tijd, zonder alles te hoeven uit te leggen. Niet zo voor de NWO. Deze mentaliteit moet absoluut elk detail gepland hebben. Niet alleen dat, het moet er ook voor zorgen dat niets kan gebeuren om zijn plannen te verstoren. Alles moet precies berekend en strak gecontroleerd worden. Icke legt het uit aan de hand van een analogie met een sportwedstrijd. Als je de uitkomst wilt beïnvloeden, controleer je één team of kant; als je de uitkomst volledig wilt controleren, controleer je beide kanten. Zo laat je niets aan het toeval over. Het vergt niet al te veel verbeeldingskracht om te zien hoe dit uitpakt in de Amerikaanse politiek, met gemanipuleerde verkiezingen die helemaal teruggaan tot op zijn minst de dagen van JFK (wiens goed verankerde vader Joseph Kennedy stemmen voor hem kocht), zo niet veel verder. Het recente fiasco met Biden was een schokkende en overduidelijke fraude, maar Biden zit nog steeds in (of liever verstopt zich in de kelder van) het Witte Huis. De NWO ‘hoopt’ niet dat een bepaalde kandidaat gekozen wordt. Ze laten het gebeuren, elke keer weer.

Kortom, de mentaliteit van de NWO is die van een controlefreak. En wat zit er achter de psychologie van een controlefreak? Een gebrek aan comfort met het onbekende en met het niet in controle zijn. Met andere woorden, angst (zie #11).

2. De politiek correcte Woke beweging en “Deugdsignalering”

De NWO-mentaliteit, die zeer ver afstaat van een op het hart gebaseerd bewustzijn, mist duidelijk vriendelijkheid, mededogen en empathie. In een wereld waar zo’n duidelijk gebrek aan empathie tot uitsluiting kan leiden, moet de NWO-mentaliteit dat goedmaken door te pretenderen dat ze om je geeft. Maar omdat het allemaal een list is, moet het veel moeite doen om indruk te maken op anderen en zichtbaar zijn (nep)vriendelijkheid te tonen. Dit is de reden voor de Hollywood-achtige obsessie met oppervlakkigheden en uiterlijkheden. Het gaat allemaal om imago, baby. Dit is ook de basis voor de recente explosie van de PC (politiek correct) woke beweging, die nooit een gelegenheid voorbij laat gaan om te laten zien hoe vriendelijk ze is door middel van haar constante deugdzaamheidssignalering. Mensen die echt aardig zijn hoeven niet op te scheppen hoe aardig ze zijn; mensen die echt zeker zijn hoeven niet op te scheppen om hun onzekerheid te verbergen; mensen die anderen echt als mensen zien, allemaal gelijk, en die naar hun karakter kijken en niet naar hun huidskleur, hoeven niet rond te lopen om te verkondigen hoe geweldig anti-racistisch ze zijn.

3. Militair-achtige perceptie management: Meer spinnen dan een spinwiel

Om verder te gaan met dit punt, de NWO-mentaliteit is niet alleen geobsedeerd door imago om zijn “woke” geloofsbrieven te tonen (om zijn gebrek aan hart te verdoezelen); het is ook geobsedeerd door imago om het geloof, de opinie en de perceptie van de massa te controleren. Het is perceptiebeheer in militaire stijl. Dit wordt weerspiegeld in wat sommige van haar aanhangers hebben gezegd. Neem bijvoorbeeld aarts-NWO ingewijde en oorlogsmisdadiger Henry Kissinger, die ooit verklaarde dat “het niet gaat om wat waar is, maar om wat als waar wordt gezien”.

  Waarom ik het vaccin van Johnson & Johnson niet neem - het perspectief van een wetenschapper

In dit geval is de drijfveer achter de obsessie voor imago ook een rauwe zucht naar controle, en een gebrek aan tolerantie voor wijdverspreide machtsdistributie en gedecentraliseerde besluitvorming. Het gaat om beïnvloeding, het terugbrengen van andere denkwijzen tot zijn niveau en frequentie, zodat het hen kan beheersen. Dit leidt ertoe dat de NWO-mentaliteit de waarheid verdraait over elk onderwerp onder de zon om zichzelf beter te doen lijken en de perceptie van mensen te vervormen om haar eigen doelstellingen te bevorderen.

4. Altijd gelijk, nooit ongelijk

Ooit iemand ontmoet die altijd gelijk moet hebben, wat er ook gebeurt? Of iemand die in elke situatie argumenteert, verdedigt en achterpoortjes vindt omdat hij doodsbang is het bij het verkeerde eind te hebben? Hoe dan ook, zulke mensen worden gekenmerkt door een gebrek aan verantwoordelijkheid en een gebrek aan bereidheid om de schuld op zich te nemen als ze die verdienen. Voormalig CIA-directeur en minister van Buitenlandse Zaken onder Trump, zionist Mike Pompeo, verkondigde trots dat hij in zijn dagen bij de CIA: “We logen, we bedrogen, we stalen!” De NWO-mentaliteit zal alles doen wat nodig is om zijn agenda vooruit te helpen, zelfs als het moet liegen, bedriegen, stelen, verwonden en doden.

5. Het kan geen empathie opbrengen

Voortbordurend op punt #2, de NWO-mentaliteit is verstoken van mededogen, dus weet ze niet goed hoe ze dat moet doen. Empathie kan ze niet goed opbrengen. Een instructief voorbeeld zijn de recente absurde CIA-spotjes, waarin de CIA wanhopig probeert je ervan te overtuigen dat ze iets zijn wat ze niet zijn. Denk er eens over na – dit is een agentschap dat consequent, in de loop van meer dan 7 decennia, heeft aangezet tot enkele van de meest kwaadaardige en monsterlijke daden die door mensen op de planeet zijn gedaan, inclusief het omverwerpen van buitenlandse regeringen, het vermoorden van buitenlandse en binnenlandse leiders (bijv. JFK), het illegaal verkopen van wapens, het stimuleren van de productie van gevaarlijke drugs (heroïne en cocaïne) om ze in de VS op de zwarte markt te importeren, het controleren van de media door journalisten om te kopen via Operatie Mockingbird (zie #3 over perceptie management) en het uitvoeren van mind control experimenten op haar eigen burgers (MK Ultra). Moeten we nu opeens geloven dat de CIA een geweten heeft ontwikkeld en zich echt bekommert om minderheden, rassenkwesties en gelijkheid van man en vrouw? Het is meer dan belachelijk, maar het goede aan dit alles is dat de NWO-mentaliteit niet inziet hoe doorzichtig haar pogingen tot bedrog zijn.

6. Het projecteert een vals gevoel van almacht

De NWO mentaliteit heeft veel weg van de Borg uit Star Trek. Een van hun belangrijkste mantra’s was: “Verzet is zinloos.” Dit is de boodschap die de mentaliteit blijft projecteren. Ze wil ons wanhopig laten geloven dat haar snode agenda van controle een voldongen feit is, een uitgemaakte zaak, terwijl dat niet zo is. Denk er eens over na: een werkelijk almachtige kracht hoeft je er niet van te overtuigen dat hij almachtig is en dat je je er niet tegen kunt verzetten. Zijn kracht zou duidelijk worden en pogingen tot overreding zouden niet nodig zijn. Alleen een kracht die in het geheim zwak is, maar een beeld van kracht probeert te projecteren, zou zijn toevlucht nemen tot dit soort psychologische berichtgeving. Ik heb het al eerder gezegd en ik zal het nog vele malen zeggen: de Nieuwe Wereld Orde is niet in steen gebeiteld. Alleen al het lezen van deze woorden, en het ter harte nemen van deze boodschap op een krachtige manier, weerhoudt de NWO-nachtmerrie ervan werkelijkheid te worden. De wereld is aan het ontwaken en dit proces kan niet gestopt worden.

7. Censuur en cancel cultuur: Het kan niet tegen grijstinten of tegengestelde meningen

  Nieuwe reden voor plotselinge hartaanval: "Omdat film Avatar 2 zo goed is"

Een andere aanwijzing dat de NWO-mentaliteit star is, en ook inherent onzeker en zwak, is dat het niet tegen grijstinten of tegengestelde meningen kan. Het raakt erg verstrikt in dogmatisch zwart-wit denken. Denk aan wat de mentaal gehandicapte president van de VS, George W. Bush, zei na de 9/11 valse vlag operatie: “Je bent met ons, of je bent met de terroristen.” De explosie van censuur en cancel-cultuur van de laatste jaren is tekenend voor een enorme onzekerheid. Censuur is een stilzwijgende erkenning door de censuurders dat hun argumenten, theorieën of overtuigingen erg zwak zijn, omdat ze zich niet staande kunnen houden op het slagveld van het open debat, waar ideeën vrijelijk worden uitgewisseld en kritisch worden geanalyseerd.

8. Het kan geen humor verdragen

Stop met lachen! Grappen zijn niet toegestaan! De NWO-mentaliteit neemt zichzelf zeer serieus, zo serieus zelfs dat het geen humor kan verdragen. John Lennon besefte instinctief deze waarheid toen hij mensen adviseerde om gewoon te lachen om het systeem:

“Als het erop aankomt om geweld te moeten gebruiken, dan speel je het spel van het systeem. De gevestigde orde zal je irriteren – aan je baard trekken, in je gezicht slaan – om je te laten vechten. Want als ze je eenmaal gewelddadig hebben gemaakt, dan weten ze hoe ze met je om moeten gaan. Het enige waar ze niet mee om kunnen gaan is geweldloosheid en humor.”

De PC beweging heeft komedie om zeep geholpen, maar de echte komieken zullen zich realiseren dat het hun taak is om de harde waarheden (die mensen liever niet willen horen of onder ogen willen zien) over te brengen onder het mom van humor. Bedankt George Carlin – je bent een legende. Lachen om de absurditeit van het officiële narratief, of het nu Operatie Coronavirus is of een andere valse vlag operatie, is een geweldige manier om zowel de waarheid te communiceren als het zweet en de spanning te verminderen die komt kijken bij het zijn van een waarheidszoeker en vrijheidsstrijder.

9. Het kijkt naar de rest van de mensheid als vee

Een empathische denkrichting houdt rekening met de gevoelens en behoeften van de mensen om hem heen. De psychopathische NWO-mentaliteit ziet de mensen om zich heen als dingen die uitgebuit of gebruikt moeten worden voor eigen gewin. Voormalig CIA-directeur Allen Dulles, meesterbrein achter de moord op JFK, peilde voortdurend of de mensen om hem heen “nuttig” waren of niet, zelfs degenen die hem welgezind waren. De uitdrukking “nutteloze eters” om de massa’s van de mensheid te beschrijven wordt toegeschreven aan Kissinger. Keer op keer hebben NWO-insiders hun minachting en afkeer uitgesproken voor de rest van de mensheid. Dit is de mentaliteit die spreekt.

10. Het gaat niet alleen om het geld

Sommige mensen die de wereldwijde samenzwering bestuderen geloven dat het allemaal om het geld gaat. Dat is niet zo. Ja, op vele niveaus gaat het om het geld, omdat de Nieuwe Wereld Orde de manipulatie van geld gebruikt om rijkdom aan de maatschappij te onttrekken via haar bloedlijn bankiersfamilies. Maar, het gaat niet alleen om het geld. Geld is een controlemiddel, en de NWO-agenda gaat over macht en controle op lange termijn. Geld is een middel om een doel te bereiken. Deze agenda is millennia en generaties oud, geld is slechts een middel voor deze denkrichting.

11. Het is altijd angstig en bang

Nu komen we bij het voorlaatste punt en de kern van de zaak. De NWO-mentaliteit is paranoïde, angstig en bang. Dit verklaart de voortdurende psychologische projecties die zij uitspuwt, zoals het uitschelden van oprechte waarheidszoekers als “paranoïde samenzweringstheoretici”, alleen omdat zij dingen in twijfel trekken en kritisch denken. Het is paranoïde dat het elk moment ontmaskerd en blootgelegd kan worden. Het is angstig, altijd op zijn hoede, altijd zijn agenda aan het doordrukken, bezorgd dat dingen misschien niet werken. De Nieuwe Wereld Orde mentaliteit stimuleert zoveel angst omdat het zoveel angst voelt. Het is angst!

Onder al de analyse, is het angst. De NWO-mentaliteit is doodsbang voor een verenigde, ontwaakte mensheid die opstaat op een geweldloze, niet-conformistische manier om in haar ware goddelijke kracht te stappen. Helaas voor de NWO denkrichting, is dat ons geboorterecht en niets kan het stoppen.

  President Trump heeft een ontmoeting met Mel Gibson om te bespreken hoe de elite pedofilie kan worden beëindigd

Het is ook de moeite waard om de echte psychopathie achter deze denkrichting te benadrukken. Dit citaat komt uit een artikel Behind a Manufactured Crisis: The COVID-19 and Psychopathy Connection:

“Gebaseerd op het steeds terugkerende gedrag van deze machtige families en individuen door de geschiedenis heen en ook nu nog, kunnen we observeren wat psychologen en psychiaters waarneembare trekken noemen die in verband worden gebracht met een toestand die klinische (primaire) psychopathie wordt genoemd. Dit is een genetische (aangeboren) aandoening die wordt gekenmerkt door het onvermogen om de anders normale menselijke emoties van empathie, schuldgevoel en wroeging te voelen. Aangeboren verstoken van deze beperkingen, worden nodeloze oorlogen, terroristische aanslagen, hongersnood, genocide, moordaanslagen, en hersenspoeling en -manipulatie alledaagse praktijken.”

12. Het is afgesneden van geest / bron / God / oneindig bewustzijn

Noem het wat je wilt – geest, bron, God, oneindig Bewustzijn, enz. – wat je idee ook is van waar we vandaan komen, waar we in terugkeren en wat we zijn. De Nieuwe Wereld Orde mentaliteit is afgesneden van zijn verbinding met het oneindige. Het is zo gericht op de 5-zintuigen wereld van deeltjes en grof materialisme dat het geen waardering heeft voor een verruimd bewustzijn. Anders gezegd, de heersende klasse die bezeten is van deze mentaliteit is zo afgesneden van God dat ze wel voor God moet spelen – en zo krijgen we transhumanisme, het verlangen om onsterfelijk te zijn, ook al zijn we dat al. Dit transhumanistische verlangen is gebaseerd op een ontkenning en verwerping van onze ziel, en een angst voor de dood. Zo komt veel van deze denkwijze terug op angst.

Operatie Coronavirus is een rush naar de eindstreep

Overweeg dit punt. De gebruikelijke modus operandi van de Nieuwe Wereld Orde is om de kikker-in-een-kookpan aanpak te gebruiken, om langzaam haar agenda te introduceren en stap voor stap aan mensen op te dringen, zodat ze het niet merken. Maar sinds de lancering van Operatie Coronavirus, heeft de NWO haar tactiek veranderd. Wat zich nu ontvouwt lijkt meer op een waanzinnige stormloop naar de eindstreep – voordat het wordt ingehaald en de race verliest. Zoals ik hierboven heb geschetst, is de Nieuwe Wereld Orde altijd bang om betrapt te worden op een leugen en ontdekt te worden. Er lijkt een stormloop aan de gang om zoveel mogelijk mensen te laten vaccineren met het zeer magnetische COVID non-vaccin, zolang het officiële narratief de gedachten van de mensen nog enigszins in zijn greep houdt. Echter, met een groeiend besef dat deze hele COVID oplichting een gigantische zwendeldemie is, vol met nepgevallen tellingen, nepPCR-testen, nepdoden tellingen en een nepvirus, heeft de waarheid zich wijd en zijd verspreid. Het wordt een race tegen de klok. Zal de NWO hun nanobots en vezels in de mensheid infuseren voordat mensen voldoende ontwaken?

Oplossingen om de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit te verstoren

Dus wat zijn de oplossingen? Nou, geef de NWO wat het niet kan uitstaan en niet leuk vindt. Het haat verrassingen, dus geef het verrassingen. Hij haat humor, dus lach hem uit. Het denkt dat het almachtig is, dus prik zijn zwakheden. Het houdt van censuur, dus weiger zelfcensuur. Het gedijt op geweld, dus verzet je geweldloos. Het heeft je energie nodig, gehoorzaamheid en naleving, dus weiger te gehoorzamen!

Tenslotte, doe het innerlijke werk om elk aspect van de Nieuwe Wereld Orde mentaliteit in jezelf te verwijderen. Dit is het moeilijkste deel van dit alles, maar ieder van ons moet dit werk doen. Niemand anders kan het voor je doen. Denk eerlijk na over hoeveel van deze denkrichting in je zit, werk er dan aan om het te identificeren, te integreren en te transformeren. Zoals Jung zei: “Iemand die naar buiten kijkt, droomt. Iemand die naar binnen kijkt, ontwaakt.” Bewust zijn van elk detail van de NWO is goed, en bewust zijn van oplossingen is goed, maar we moeten onszelf van binnen transformeren om de wereld buiten ons te veranderen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Covid: De Nieuwe Wereldorde – Er is iets gevaarlijks gebeurdVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelImmigratieventer – door Somaliër doodgestoken in kerk
Volgend artikelRechter verbiedt vader zijn dochter te bezoeken tenzij hij het COVID-vaccin neemt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Mooi stuk, bedankt, geeft weer moed! We gaan dit “winnen”, ook al zijn er zoveel levens verloren. Maar inderdaad, we leven al oneindig, dus laten we niet te lang rouwen om de mensen die we in dit leven kwijt zijn geraakt en nog kwijt gaan raken. Keep up the good work!

 2. Alles was logisch wat ik las, behalve: “het gedijt op geweld, dus geef het geen geweld”….

  Fout ! Het bestaat bij de gratie van geweld. Door dat politie het steeds waanzinnger wordende politieke systeem beschermt tegen de boze bevolking / de bevolking steeds verder onderdrukt waardoor de politici door kunnen gaan met collaberatie kan dit systeem bestaan.

  Het is nu letterlijk: “tussen mij en mijn leven in vrijheid staat een politieagent”. Het is juist de politie die de weg naar een dictauur mogelijk maakt, wij burgers hebben via de stembus niets meer te zeggen, want aan de macht blijft hetzelfde soort lieden, ongeacht de uitslag van de verkiezingen. De uitzonderingen zij de Centrum democraten en de Lijst Fortuyn geweest, maar hun soms zelfs uitzonderlijk grote verkiezinges winsten ( meer dan 30% zelfs) werd direct met gericht persoonlijk geweld teniet gedaan. Je kunt immers als verkozen politicus niet functioneren als je word aangevallen en geen bescherming krijgt. Als politie aangifte weigert, als staatsveiligheid zelfs indirect het geweld aanstuurt…dan houd het volgens de regels en geweldloos deelnemen aan de “democratie” op.

  Dus geweldloos verzet is een utopie die enkel de onderdrukker in de kaart speelt. Iedereen die geweldloos verzet roept is daarmee enkel de “elite “ten dienst, niet het volk.

 3. Beste Mensen

  AlstUblieft
  Blijft Uzelf
  Kijkt naar Binnen & Blijft vooral Uzelf
  Probeer niks te veranderen
  Nog Binnen Nog Buiten
  Kijk en overzie
  Als een vogel hoog uit de lucht
  Komt naar beneden pak alleen het nodige om te overleven en vlieg snel weer weg
  Laat alles op z’n beloop

  Dank U

 4. Een prachtig en duidelijk verhaal. Mensen kijk vooral naar binnen, hou van jezelf en geloof in jezelf. Geloof in een vrije toekomst zonder de NWO en hij komt vanzelf naar ons toe. De energie en hoge frequentie van liefde en hulpvaardigheid is sterker dan oorlogen, haat en verdriet. Vereenig u met gelijkgestemden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in