© UN Photo/Rick Bajornas (CC BY-NC-ND 2.0)

Is het mogelijk de machtigste mensen van deze wereld voor het gerecht te brengen en hen te straffen voor hun moorddadige misdaden? schrijft Michael Mannheimer.

Het proces tegen de meest criminele deelnemers aan het dodelijke Coronacomplot zal ongetwijfeld verreweg het moeilijkste en ingewikkeldste proces in de geschiedenis van de mensheid zijn. Veel uitgebreider dan de tribunalen van Neurenberg en Tokio voor oorlogsmisdaden na 1945. Dat het Neurenberg Tribunaal zelf een misdaad van de aanklagers was, is iets waarover ik verschillende malen heb bericht en ik wil hier slechts één hedendaagse getuige citeren van deze juridische en politieke misdaad:

“Het was een schaamteloze en weerzinwekkende vertoning om Britse, Franse en Amerikaanse rechters te zien zitten naast collega’s die een land vertegenwoordigden dat de helft van alle mogelijke politieke misdaden had begaan tijdens en na het proces”.

Het vernietigende vonnis van Lord Maurice Alers Hankey, lid van het Britse oorlogskabinet tijdens zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, over de Neurenbergse overwinningsprocessen in het Hogerhuis, Londen, 5 mei 1949. In: Härtle, Heinrich, “Vrijspraak voor Duitsland”, 1965, blz. 64.

Een dergelijke juridische misdaad is mogelijk noch denkbaar in de toekomstige massa-rechtszaak tegen 16 van de belangrijkste hyper-criminele politici en wetenschappers farmaceutische bedrijven. De misdaden van deze 16 leidende globalisten in de grootste genocide in de wereldgeschiedenis zijn wetenschappelijk zo volledig bewezen dat de beklaagden geen kans meer zullen hebben om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken.

De enige vraag die overblijft is of de invloed van deze verdachten, die niet slechts miljarden maar triljoenen waard zijn, niet voldoende is om een proces tegen hen te voorkomen. Deze misdadigers hebben niet alleen eindeloze financiële middelen tot hun beschikking, maar ook, zoals bekend, speciale geheime moordcommando’s die heel goed in staat zijn om elke rechter die hun zaak in behandeling neemt om te kopen of met de dood van hen en hun hele familie te bedreigen.

Dit overkwam de hoofdaanklager van het Amerikaanse Hooggerechtshof, die de klacht van de Amerikaanse Republikeinse partij wegens massale verkiezingsfraude door de Amerikaanse Democraten had aanvaard en deze als proces voor het Hooggerechtshof wilde voeren. Enkele dagen voor de opening van dit proces werd zijn zoon “gedood” bij een ernstig auto-ongeluk, waarbij de auto en de inzittenden spoorloos verdwenen. Auto en dader zullen zeker nooit gevonden worden. Het gevolg van dit ongeluk was dat de opperrechter uiteindelijk de zaak van de Republikeinen verwierp.

Zo werkt het in deze wereld, ook al stellen goedmensen en onwankelbare optimisten zich de wereld heel anders voor. De komende maanden zal blijken of de aanklagers erin zullen slagen hun aanklacht aanvaard te krijgen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Indien deze 16 topverdachten, tegen de verwachting in, worden veroordeeld, zal een lawine van rechtszaken van onvoorstelbare proporties losbarsten over 100.000 van hun medeplichtigen, met mensen als Merkel, Söder, Lauterbach, Kretschmer, Kretschmann en ook Boris Palmer, de meerderheid van de parlementsleden in de Bundestag en in de deelstaatparlementen, de meerderheid van de rood-groene journalisten in de leugenachtige media, alsmede duizenden vaccinatieartsen die nog niet eens begonnen zijn hun patiënten in te lichten over de ernstige bijwerkingen van de vaccinatie en over het feit dat het serum zich nog in een experimentele fase bevindt.

Worden deze mensen aangeklaagd wegens genocide?

Zeven aanklagers hebben namens het Britse volk een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof (ICC) en beschuldigen 16 personen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en misdaden van agressie. De 16 beschuldigden zijn:

• Dr. Anthony Fauci,

• Dr. Peter Daszak,

• Bill en Melinda Gates,

• De CEO’s van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson,

• De Britse premier Boris Johnson en verschillende andere Britse functionarissen,

• De voorzitters van de Rockefeller Foundation en het World Economic Forum.

Volgens de klacht van het ICC hebben de 16 verdachten de code van Neurenberg en de artikelen 6, 7, 8, 15, 21 en 53 van het Statuut van Rome geschonden. De code van Neurenberg is een reeks ethische beginselen voor medisch onderzoek die voortvloeiden uit het “Artsenproces” van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog. Het Tribunaal van Neurenberg voor Oorlogsmisdaden heeft 10 normen vastgesteld waaraan artsen zich moeten houden wanneer zij experimenten op menselijke proefpersonen uitvoeren.

Het Internationaal Strafhof is een permanent, onafhankelijk gerechtshof dat misdrijven onderzoekt die de internationale gemeenschap treffen. Haar activiteiten vallen onder een internationaal verdrag, het Statuut van Rome, dat is geratificeerd door meer dan 120 landen, waaronder de VS. (Naar verluidt hebben de VS het echter toch niet geratificeerd. Zie hier.) Het ICC kan ingrijpen als een lidstaat nalaat passende maatregelen te nemen om een misdadiger voor het gerecht te brengen. In theorie moeten de lidstaten met het hof samenwerken.

Volgens The Desert Review zijn een aantal prominente figuren beschuldigd van verschillende misdrijven, waaronder misdrijven tegen de mensheid, oorlogsmisdrijven en misdrijven van agressie, in verband met de COVID-19 pandemie en het streven om experimentele COVID-vaccinaties in het VK in te voeren:

In een verbluffend verzoekschrift van 46 bladzijden (zie aan het einde van het artikel) aan het Internationaal Strafhof van 6 december 2021, beschuldigen een onverschrokken advocaat en zeven verzoekers Anthony Fauci, Peter Daszak, Melinda Gates, William Gates III en 12 anderen van talrijke schendingen van de code van Neurenberg. Het gaat onder meer om diverse misdrijven tegen de mensheid en oorlogsmisdrijven in de zin van de artikelen 6, 7, 8, 15, 21 en 53 van het Statuut van Rome.

  Dit is geen pandemie van de ongevaccineerden

De vuile 16

In totaal worden 16 verdachten in de aanklacht genoemd:

• Dr Anthony Fauci, directeur van het NIAID

• Dr. Peter Daszak, voorzitter van de EcoHealth Alliance

• Bill Gates

• Melinda Gates

• Albert Bourla, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Pfizer

• Stéphane Bancel, voorzitter van de raad van bestuur van Moderna

• Pascal Soriot, voorzitter van de raad van bestuur van AstraZeneca

• Alex Gorsky, voorzitter van de raad van bestuur van Johnson & Johnson

• Tedros Adhanhom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO

• Boris Johnson, minister-president van het Verenigd Koninkrijk

• Christopher Whitty, Chief Medical Officer van het Verenigd Koninkrijk

• Matthew Hancock, voormalig Brits staatssecretaris van Gezondheid en Sociale Zorg

• Geneesmiddelen en gezondheidszorg, huidig Brits staatssecretaris van Volksgezondheid en Sociale Zorg

• June Raine, UK Chief Executive van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

• Dr. Rajiv Shah, voorzitter van de Rockefeller Foundation

• Klaus Schwab, voorzitter van het Wereld Economisch Forum

De slachtoffers namens wie de rechtszaak werd aangespannen zijn “de mensen van het Verenigd Koninkrijk”. Één van de zeven eisers is Dr. Michael Yeadon, een vroegere vicepresident en hogere wetenschapper van allergie en ademhalingsonderzoek bij Pfizer.

Eind 2020 uitte hij zijn ernstige bezorgdheid over het verplicht stellen van de COVID-vaccinatie, aangezien hij geen medische rechtvaardiging voor het gebruik ervan kon vinden. Zoals we allemaal weten, is vaccinatie sinds 2021 wereldwijd verplicht. In april 2021 maakte Yeadon de vrees bekend dat de vaccinaties deel uitmaakten van een ruimingsprogramma.

“Ik geloof dat [COVID-19 boostervaccinaties] worden gebruikt om je gezondheid te schaden en je mogelijk te doden. Ik zie geen andere redelijke interpretatie dan een serieuze poging tot massale ontvolking,” zei hij in een Planet Lockdown interview dat eind april 2021 werd gepubliceerd.

Wat is het Internationaal Strafhof?

Het Internationaal Strafhof (ICC) is een intergouvernementele organisatie en een internationaal tribunaal, gevestigd in Den Haag, Nederland. Haar activiteiten vallen onder een internationaal verdrag, het Statuut van Rome, dat is geratificeerd door meer dan 120 landen, waaronder de Verenigde Staten.

Het ICC is een permanent, onafhankelijk hof dat misdrijven onderzoekt die de internationale gemeenschap zorgen baren, zoals genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en misdrijven van agressie. In theorie moeten de lidstaten met het Hof samenwerken, maar dat gebeurt niet altijd.

Het Hof kan in voorkomend geval personen die van dit soort misdrijven worden beschuldigd, vervolgen en berechten, maar doet dat gewoonlijk alleen als de lidstaat nalaat de nodige juridische stappen tegen de dader te ondernemen, wat het geval kan zijn als een regering de betrokkene tracht af te schermen van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Zoals in de klacht staat:

“Wij hebben getracht deze zaak via de plaatselijke Engelse politie en het Engelse rechtssysteem aan de orde te stellen, maar tevergeefs, omdat wij er na verschillende pogingen niet in zijn geslaagd de zaak bij de politie of het hof te registreren.”

In het ICC-statuut staat:

“Het ICC is bedoeld als aanvulling op en niet als vervanging van de nationale strafrechtsstelsels; het ICC vervolgt alleen zaken wanneer een staat niet bereid of in staat is daadwerkelijk een onderzoek of vervolging in te stellen” (artikel 17, lid 1, onder a). Dit is zo’n geval, en daarom wenden wij ons rechtstreeks tot het ICC.”

Niettemin is het ICC afhankelijk van nationale wetshandhavingsinstanties om personen te arresteren, zodat een lidstaat nog steeds de mogelijkheid van het ICC om een misdadiger voor het gerecht te brengen, kan beperken. Het ICC beschikt niet over eigen politiediensten die arrestatiebevelen kunnen uitvoeren of arrestaties kunnen verrichten. In dit geval zijn de verdachten over verschillende landen verspreid. Volgens de klacht van het ICC hebben de 16 verdachten de code van Neurenberg en vier artikelen van het Statuut van Rome geschonden.

Schending 1 – De Neurenberg Code

De code van Neurenberg is een reeks ethische beginselen voor medisch onderzoek die voortvloeiden uit het “Artsenproces” van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog. Het Tribunaal van Neurenberg voor Oorlogsmisdaden heeft 10 normen vastgesteld waaraan artsen zich moeten houden wanneer zij experimenten op menselijke proefpersonen uitvoeren.

De belangrijkste van deze ethische codes is de noodzaak van geïnformeerde toestemming voor deelname aan medische experimenten. De code van Neurenberg vormde ook de basis voor andere medische ethische codes en wetten, waaronder de Verklaring van Helsinki van 1965, die van praktiserende artsen verlangt dat zij “bij het verlenen van medische zorg handelen in het belang van de patiënt”.

Hoewel de code van Neurenberg geen bindend recht is, wordt in de klacht aangevoerd dat het een bron van internationaal recht is krachtens artikel 21, lid 1, onder b, van het Statuut van Rome, waarin het internationaal recht, internationale verdragen, internationale gebruiken en door beschaafde naties erkende rechtsbeginselen als gelijkwaardig worden erkend.

Schending 2 – Genocide

In artikel 6 van het Statuut van Rome is sprake van genocide, d.w.z. daden die gericht zijn op de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een nationale, etnische, raciale of religieuze groep. In dit geval gaat het om de Britse bevolking als geheel en, bij uitbreiding, de hele wereld, te beginnen met de bejaarden, de chronisch zieken en de gehandicapten. Genocide kan de volgende daden omvatten:

  Vaccinatie uitrol veroorzaakte een enorm aantal sterfgevallen

• Doodslag

• Het veroorzaken van ernstige lichamelijke of geestelijke schade

• Het opleggen van maatregelen om de vruchtbaarheid te verminderen

• Het opzettelijk toebrengen van levensomstandigheden met het oog op de volledige of gedeeltelijke vernietiging ervan.

Al deze definities zijn van toepassing op de onderhavige zaak, en er worden details verstrekt om elke beschuldiging te staven. Wat bijvoorbeeld het “toebrengen van levensvoorwaarden gericht op vernietiging” betreft, omvat dit zowel de vernietiging van bedrijven en de overdracht van rijkdom door opgelegde lockdowns, als de beschadiging van het immuunsysteem van mensen door het ontzeggen van vroegtijdige behandeling, verplichte maskers en dwang tot COVID-vaccinatie.

Schending 3 – Misdaden tegen de mensheid

Artikel 7 van het Statuut van Rome gaat over misdaden tegen de mensheid, waaronder:

• Moord

• Uitroeiing

• Gevangenschap of ernstige beroving van de fysieke vrijheid in strijd met de fundamentele regels van het internationaal recht

• Marteling

• Gedwongen sterilisatie

• Vervolging van een identificeerbare groep

• Apartheid en andere onmenselijke daden

• De afzonderlijke tenlasteleggingen worden in de klacht gedetailleerd en met data gestaafd.

Schending 4 – Oorlogsmisdaden

Oorlogsmisdaden worden behandeld in artikel 8 van het Statuut van Rome. In de klacht wordt gesteld dat “door het vrijgeven van het biologische wapen SARS-Cov-2 en de bijkomende biowapen m-RNA gentherapie ‘vaccins’, een geheime oorlog werd gevoerd tegen de bevolking van het Verenigd Koninkrijk (en de wereld)”. De tenlastelegging bevat ook een beschuldiging van Mens Rea, d.w.z. opzet om een misdrijf te plegen, waarin wordt gesteld dat:

“… de leden van de Britse regering en de internationale leiders tegen wie wij deze aanklacht hebben ingediend, werken willens en wetens mee aan deze wereldwijde agenda om de bevolking te ontvolken door middel van de biologische wapens die bekend staan als SARS-Cov-2 en de m-RNA “vaccins”.

“Wij beweren derhalve dat de leden van de Britse regering en de wereldleiders tegen wie wij deze klacht hebben ingediend, zowel kennis van als opzet hebben met betrekking tot deze vermeende misdaden”.

De in de klacht genoemde oorlogsmisdaden omvatten:

• Opzettelijk doden door de experimentele COVID vaccinaties,

• het gebruik van dodelijke doses midazolam bij verpleeghuispatiënten met de diagnose COVID,

• en het gebruik van grafeenhydroxide in de inentingen.

Zij vragen niet alleen om een volledig onderzoek naar het gebruik van grafeenhydroxide in sommige van de COVID-injecties, maar ook om een volledig onderzoek naar de vermeende moord op Dr. Andreas Noack, een Duitse chemicus en vooraanstaand grafeendeskundige. Noack had de omzetting van grafeenoxide in grafeenhydroxide beschreven in zijn doctoraalscriptie. De klacht luidt:

“Wij roepen op tot een volledig onderzoek naar het gebruik van grafeenhydroxide in de Covid 19 ‘vaccins’ en de moord op dr. Andreas Noack.”

Dr. Pablo Campra is verbonden aan de Universiteit van Almeria en heeft samen met Dr. Andreas Noack de Covid-“vaccins” onderzocht op de aanwezigheid van grafeenoxide met behulp van micro-Raman spectroscopie, de studie van frequenties. Volgens de twee artsen bevatten de vaccins geen grafeenoxide, maar wel grafeenhydroxide.

• Op 23 november 2021 publiceerde Dr. Andreas Noack een video waarin hij uitlegt wat grafeenhydroxide is en hoe de in het menselijk lichaam geïnjecteerde nanostructuren werken als “scheermesjes” in de aderen van de ontvangers van het “vaccin” …

• Op 18 november 2020 besprak Dr. Andreas Noack de gevaren van Covid-19 “vaccins” in een “livestream” op YouTube toen hij op camera werd gearresteerd door gewapende Duitse politieagenten (bijlage 41).

• Op 26 november 2021, enkele uren na de publicatie van zijn laatste video over grafeenoxide en grafeenhydroxide (bijlage 42), werd hij aangevallen en vermoord.

• Marteling door het gedwongen dragen van maskers, het gebruik van teststaafjes met kankerverwekkende chemicaliën, en het vrijlaten van een kunstmatig biowapen.

• Opzettelijk toebrengen van groot lijden of ernstige schade aan lichaam of gezondheid – voorbeelden zijn het gedwongen gebruik van maskers, sluiting van medische praktijken, COVID-vaccinatiemandaten, gebruik van psychologische oorlogsvoering, gebruik van economische oorlogsvoering, gebruik van biologische oorlogsvoering, ontzegging van effectieve medicatie, onderdrukking van alternatieve behandelingen, gebruik van beademingsapparatuur ondanks bewezen schade, en euthanasie van bejaarde COVID-patiënten met midazolam.

• Grootschalige vernietiging en toe-eigening van eigendommen die niet gerechtvaardigd zijn door militaire noodzaak en die wederrechtelijk en moedwillig worden uitgevoerd.

• Opzettelijke aanvallen op burgers, ook diegenen die niet rechtstreeks bij de vijandelijkheden betrokken zijn.

• Het opzettelijk uitvoeren van een aanval in de wetenschap dat deze zal leiden tot het verlies van mensenlevens, verwondingen van burgers, schade aan civiele objecten en/of wijdverspreide, langdurige en ernstige schade aan het natuurlijke milieu.

Schending 5 – Misdrijven van agressie

De laatste schending betreft misdaden van agressie tegen het Britse volk, die vallen onder de artikelen 8 tot en met 3 van het Statuut van Rome. De klacht luidt:

“Dit is een wereldwijde criminele samenzwering die al tientallen jaren wordt gepland. Het is nu duidelijk dat de superrijken en de leiders van de meeste natiestaten, op een paar uitzonderingen na, bij het “plan” betrokken zijn.

Het is ook duidelijk dat machtige denktanks zoals het WEF [Wereld Economisch Forum] in Davos en de Club van Rome, alsmede andere niet-gouvernementele organisaties zoals de WHO en GAVI en andere, in het centrum van deze draconische misdadige samenzwering staan. Onder de officiële slogan “BUILD BACK BETTER”, die wordt gebruikt door de voorzitter van de WHO, de president van de VS en de voorzitter van het WEF, de eerste minister van het VK en talloze andere wereldleiders.
Het doel van deze activiteiten is een nieuwe wereldorde te creëren via de Agenda 2030 van de VN door stap voor stap alle democratische natiestaten te ontmantelen onder de controle van een ongekozen elite en door de vrijheden en fundamentele mensenrechten van de volkeren op aarde te vernietigen.

  Als u na het lezen van deze vier verhalen nog steeds "mainstream" artsen vertrouwt, moge God u bijstaan

Bovendien zullen kleine en middelgrote ondernemingen worden vernietigd en marktaandelen worden overgedragen aan de grootste ondernemingen die in handen zijn van de wereldelite. De verwezenlijking van dit doel zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot de volledige slavernij van de mensheid.”
Dit gebeurt door de dreiging van een gevaarlijk biologisch wapen, het virus, de vaccins, de testpennen, de maskermandaten en alle andere maatregelen. Dit alles is niet alleen een schending van de nationale wetten, maar ook een fundamentele schending van het Handvest van de Verenigde Naties en het Verdrag van Rome, alsmede van onze fundamentele mensenrechten.

Het is van het allergrootste belang dat het ICC, rekening houdend met dit alles, onmiddellijk actie onderneemt om door middel van een gerechtelijk bevel een einde te maken aan de invoering van COVID-vaccinatie, de invoering van onwettige vaccinpassen en alle andere soorten illegale oorlogsvoering die hier worden genoemd en die momenteel tegen de bevolking van het Verenigd Koninkrijk worden gevoerd”.

Nieuwe bevindingen zullen “de hele vaccinindustrie ontmantelen

In een videoboodschap op 1 januari 2022  kondigde Dr. Reiner Fuellmich – een Amerikaans-Duitse advocaat voor consumentengeschillen en medeoprichter van de Duitse extra-parlementaire Corona Onderzoekscommissie, die op 10 juli 2020 van start ging – aan dat de gegevens waarover zij nu beschikken “genoeg zullen zijn om de hele vaccinindustrie te ontmantelen”.

Fuellmich leidt de Corona-crisiszaak van de commissie. De commissie, die oorspronkelijk was gericht op het aan het licht brengen van fraude met PCR-tests, beschikt nu ook over bewijzen dat vaccinproducenten verschillende partijnummers gebruikten om een experiment binnen een experiment uit te voeren zonder dat het publiek hiervan op de hoogte was.

Volgens Fuellmich lijkt het op een experiment om de dosis te bepalen die nodig is om mensen te doden en/of te verminken. Met andere woorden, de mensen kregen niet dezelfde producten. Verschillende batches of partijen bevatten verschillende doseringen en zelfs verschillende ingrediënten.

“Vanuit mijn standpunt als advocaat, is er onweerlegbaar bewijs van moord met voorbedachten rade.” ∼ Dr. Reiner Fuellmich

Volgens Dr. Wolfgang Wodarg, voormalig voorzitter van de Parlementaire Vergadering van het Gezondheidscomité van de Raad van Europa, zijn hiervoor “harde bewijzen” voorhanden. Hij wijst op onderzoek dat eind 2021 is gepubliceerd en waaruit blijkt dat slechts 5% van de batches verantwoordelijk was voor 100% van de snelle sterfgevallen.

In de video toont Wodarg ook een grafiek van 9.500 verschillende batches Pfizer-vaccins, waarvan sommige een toxiciteit vertonen die 3.000 keer hoger ligt dan de uitgangswaarde, zoals blijkt uit sterfgevallen. Bij anderen is de toxiciteit 2.500 keer hoger dan de basislijn. Daartussen zitten batches waaraan geen sterfgevallen worden toegeschreven.

Wodarg beweert ook over gegevens te beschikken waaruit blijkt dat de fabrikanten van vaccins hun experimenten lijken te hebben gecoördineerd en gesynchroniseerd, zodat slechts één van hen tegelijk een potentieel dodelijke batche vrijgeeft.

Maar dat doen ze allemaal. Ze experimenteren allemaal met doseringen en ingrediënten, zegt Wodarg, en de reden waarom ze dat kunnen doen is omdat er geen testagentschappen zijn om hen te controleren.

Er is nu een interessante website waar u de gegevens van het U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) kunt doorzoeken aan de hand van uw batchnummer om te zien of u een van de gevaarlijkere batches hebt ontvangen. U kunt het dashboard hier vinden. In de onderstaande video wordt uitgelegd hoe u het dashboard gebruikt. https://www.bitchute.com/embed/lAd325e6nF6n

“Naar mijn mening als advocaat, is er onontkoombaar bewijs van opzet,” zegt Fuellmich. En als opzet bewezen kan worden, dan is er geen wettelijke immuniteit voor wie dan ook. Ze kunnen allemaal aansprakelijk gesteld worden voor verwondingen en sterfgevallen.”

Ongetwijfeld zullen de juridische gevechten ongelooflijk moeilijk te voeren zijn, met zoveel machtige mensen die in deze kwestie samenwerken en elkaar beschermen. Maar dat betekent niet dat we het niet zullen proberen. Integendeel, we moeten alles doen wat in onze macht ligt om de misdadigers achter deze wereldwijde overname voor het gerecht te brengen en hen verantwoordelijk te houden voor alles wat onze economie, onze bestaansmiddelen, onze gezinnen, onze gezondheid en de toekomst van onze kinderen is aangedaan.

Verklaring van vordering

De volledige memorie van eis van 46 bladzijden, getiteld: VOOR HET INTERNATIONAAL CRIMINAL COURT (STATUUT VAN HET ROMEINISCH CONTRACT, ART. 15.1 EN 53 is hier te lezen in het PDF-bestand. (Scroll naar beneden om te lezen).


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Crises in Slovenie: Klokkenluider verpleegkundige zegt dat politici zoutoplossing krijgen in plaats van mRNA-prikVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelImplanteerbare nano-hydrogel biosensor als mogelijk bestanddeel van toekomstige vaccins?
Volgend artikelSchertsvertoning is voorbij: Data uit New South Wales, Israël bevestigen dat volledig gevaccineerden en geboosterden de overgrote meerderheid van de sterfgevallen en ernstige gevallen van het zogenaamde COVID-19 zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Het ICC is helemaal niet onafhankelijk. Oud minister Donner is daar adviseur van rechters.
  Zijn er mensen of organisaties veroordeeld van westerse landen of organisaties als NATO die voor genocide hadden moeten worden veroordeeld op Irak, Syrië, Libië.

  Het ICC is er juist om arme landen nog armer te maken en nog meer te verdelen.

  Om deze reden verwacht ik er niets van.

 2. Ik ben zeer achterdochtig. Het ICC heeft meer redenen om de aanklacht af te wijzen dan te accepteren. Het Fuellmich proces is niet officieel en bekend bij circa 20% van de westerlingen. Hoe groot zal de impact van de uitspraak zijn? Het lijkt mij eerder een zoethoudertje, maar ik heb het graag verkeerd.

 3. Wanneer het slechts om een gering aantal criminelen gaat, in dit geval dus zestien die werkelijk als daders aangetoond kunnen worden voor genocide van duizenden mensen, lijkt er maar één ding over te blijven en dat is hen doden!
  Stuk voor stuk zoals dat vaker bij dictators is gebeurd.
  Doe je dat niet dan gaat alles gewoon door zoals nu het geval is.

  • Klopt helaas. Zolang de kern van deze laagste levensvorm nog leeft zullen ze hoe dan ook weer toeslaan.
   Ze hebben minimaal 20 jaar (wsl veel meer) van hun leven gewerkt aan een wereldstaatsgreep. Die gaan geen andere hobby zoeken.
   En de mens moet ook -als we overleven- een ethische grens gaan inregelen tussen wat technisch kan en is toegestaan.
   Het is en blijft beangstigend wat de medemens/dier kan worden aangedaan met al hun krankzinnige uitvindingen.

   Het lijkt haast een te grote klus om het tij te keren met slechts een minderheid.

   • “Ze hebben minimaal 20 jaar (wsl veel meer) van hun leven gewerkt aan een wereldstaatsgreep.”
    Dit loopt al veel langer. De eerste grote actie van deze mensen was het laten zinken van de Titanic, waardoor alle tegenstanders van de oprichting van de Amerikaanse Federal Reserve in één klap uit de weg werden geruimd. Vanaf dat moment is de tijdslijn makkelijk te volgen.

 4. Tuurlijk niet. Net als dat na wo2 ook niet de echt verantwoordelijke aangeklaagd werden. Dat hakenkruis is echt niet bij toeval gekozen. Was t zelfde clubje dat covid op ons los laat en aids op ons los liet. En die de polio vaccinatie op ons los liet en ieder kind liet brandmerken met dat injectiepistool en die ook verantwoordeljjk waren voor open wond vaccinatie en ga zo maar door.

 5. Donner, is van het CDA nou en daarmee is alles in feite gezegd het volk moet het hef in eigen handen gaan nemen gewoon een volkstribunaal en de misdadigers meteen ophangen. KLAAR.

 6. Wat willen we nog een klacht indienen tegen onmenselijke moordenaars die al milioenen mensenlevens op hun geweten hebben. Geen klacht, geen tribunaal, geen ICC. Die moordenaars komen er anders zo mee weg. Gewoon afmaken , opruimen alsook hun aanhang. Dat is weer stuk van wereldbevolking minder.
  Praatjes vullen geen gaatjes, laat het nu gewoon gebeuren. Met alle steun aan die trukkers.
  Senior85

 7. Als Fuellmich er geen vinger achter kan krijgen en het ICC corrupt zou blijken, dan zal er niets anders overblijven dan het volksprotest. Als je ziet hoe gemakkelijk Trudeau de massa eronder weet te houden door zijn leugens en aanname de opperste leider te zijn, ook dan zijn er grote problemen hoe een democratie ook werkelijk een democratie kan zijn. Lukt het WEF en kornuiten om alles te onderdrukken, door moord, omkoping, indoctrinatie en al die duivelse ingrediënten, dan zal er een wonder moeten gebeuren om de misdadigers te veroordelen en te straffen voor deze misdaden tegen de menselijkheid. De toekomst zal niet rooskleurig zijn en de enige uitweg een SF scenario waarin ongevaxten hun eigen wereld weten op te bouwen onder armzalige omstandigheden.

 8. Al worden ze allemaal opgepakt en berecht het hele proces gaat jaren duren…en dan nog wie gaat iedereen duidelijk maken dat het een grote leugen was…alle politici werken eraan mee

 9. Dat ICC, beste lezers, heeft voor de gebouwen aan de Van Alkemade laan, in Den Haag, naast de ingang, vlak bij zee, een vrijmetselaar “standbeeld” staan van aluminium : drie driehoeken in elkaar verweven. Duidelijker en maçonnieker kan niet. De vrijmetselarij heerst ook in het ICC, en zij heeft alle rechters en regeringen in de greep, in het Westen. Het bastion van de katholieke Kerk is sinds de jaren 1960, en dat vervloekte V2 concilie, in 1965, ook volledig geïnfiltreerd. Vanuit de instituties is er geen hoop. De bevrijding hangt van ons zelf af. Werk nergens aan mee.

 10. LS…

  Na de tweede wereldoorlog zijn vele van de ontsnapte Nazi opgespoord en geliquideerd !
  Bedenk dat de huidige daders zelf moordcommando’s hebben en over onbeperkte financiële middelen beschikken zodat er geen onafhankelijke rechter zal zijn die het waagt om recht te spreken dus die beproefde methode zal zegevieren.

 11. Nee hoor.
  Net zo min als de top nazi’s en top Jappen.
  Of de 38.000 ingesloten oorlog misdadigers; die werden vrijgelaten; want USA bestempelde hun dossiers als “staatsgeheim”; Amerikanen hadden/hebben de pest aan joden……..

 12. Zolang de media op hun hand is, verwacht ik hier niet zoveel van.
  Het gros wordt nog steeds in slaap gehouden en zolang dat gebeurd is er geen cohesie en is er niet voldoende weerstand om een vuist te maken.
  Ook het ICC is hier gevoelig voor.

 13. Van dag een heb ik al gezegd dat corona gewoon een verzinsel was en nu blijk dit ook weer bevestig te worden de gevolgen zijn nu niet meer te overzien ik werd door FB en twitter mijn mond gesnoerd zodat ik niet meer aan de maatschappelijk meningen kon uit delen men stond niet op mijn mening te wachten maar de mond krijgen zij mij niet gesnoerd en een spuit zal nooit in mijn lichaam komen, maar wat ik het volk aan rekent dat zij ook niet voor de ouderen die dood gespoten werden en nauwelijks verzorging kregen in de verzorgingshuizen en er waren voldoende beelden geregeld te zien en de verpleging was maar bezig om eraan mee te werken en hoopte op loonsverhoging door hun fout gedrag waar zij zich ook mede schuldig maakte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in