In corona-debatten worden voortdurend verschillende niveaus door elkaar gehaald: geneeskunde, politiek, maatschappij, moraal, economie en recht, schrijft Timon Georg Boehm.

Deze verwarring heeft ook te maken met het feit dat “corona” allang is uitgegroeid tot een massapsychologisch verschijnsel waarin helder denken wordt verhinderd door propaganda, censuur, moralisering, verdeeldheid, stigmatisering, uitsluiting, zondebokken en taboes, en daarmee de noodtoestand in stand wordt gehouden.

Op 21.04.2021 verklaarde de Bondsraad: “Zodra alle volwassenen die gevaccineerd willen worden, volledig gevaccineerd zijn, begint de normalisatiefase. De Bondsraad is van mening dat sterke sociale en economische beperkingen dan niet meer te rechtvaardigen zijn. De resterende maatregelen (toegangs- en capaciteitsbeperkingen) zullen geleidelijk worden opgeheven. Deze strategie moet worden gevolgd, ook al blijft, tegen de verwachting in, de bereidheid van de bevolking om zich te laten vaccineren gering.”

Volgens alle feiten en cijfers zouden wij reeds lang in de beloofde normalisatiefase moeten zijn aanbeland. Het is echter duidelijk dat dit niet het geval is. Integendeel, de duimschroeven worden aangedraaid en naast het nutteloze certificaat wordt een nog nuttelozere vaccinatiecampagne gelanceerd. Het is als een wanhopige eindstrijd waarin alle troepen worden gemobiliseerd en er slechts één lukraak plan is – vaccineren, vaccineren, vaccineren tot je er dood bij neervalt – en dat is helaas precies wat er steeds vaker gebeurt.

Medisch en wetenschappelijk is dit alles niet te rechtvaardigen. In het algemeen speelt de hele zogenaamde pandemie zich niet af op medisch niveau, maar op politiek en economisch niveau. Wij worden voortdurend misleid over dit verschil.

Hoe is het zo gekomen? Anderhalf jaar lang werd de bevolking gebombardeerd en geïndoctrineerd met beelden, casusnummers en dreigingsscenario’s. Dit schept angst en onzekerheid en mensen beginnen in iets te geloven alleen omdat het aanwezig is en herhaald wordt.

Verhalen worden voor dit doel verzonnen. Eerst was het het verhaal van een gevaarlijk dodelijk virus. Toen kwam het verhaal van redding door een zogenaamde vaccinatie: twee naaldprikken en we zijn van de pandemie af. Maar oh! Er zijn drie naaldprikken nodig, misschien vier, vijf, vanaf nu misschien één per jaar, want anders vervalt het gezondheidspaspoort.

Om dit te laten werken, moeten alle twijfels over het narratief weggenomen worden. Niemand mag in de kaarten van de goochelaar kijken. Alleen zij die het programma getrouw verkondigen, mogen hun zegje doen.

Dit soort “informatie” is geen informatie maar propaganda.

En nu worden de laatste veiligheidslacunes in dit machtsvertoon gesloten en worden video’s die kritisch zijn over vaccinatie officieel gecensureerd op YouTube.

De betovering die veel mensen ondergaan is die van de massapsychologie.

Er zijn een aantal tekenen of symptomen hiervan. De eerste was gewoon propaganda en censuur.

Het tweede teken is de moralisering van het debat. In plaats van op het medische niveau te blijven, schakelt men over naar het morele niveau. Het wordt nu verondersteld niet alleen een daad van zelfbescherming te zijn om je te laten vaccineren, maar ook een daad van solidariteit. En zij die solidair zijn behoren tot de betere mensen, zij die niet solidair zijn behoren tot de egoïsten. Hoe hypocriet dit is, bleek ten laatste toen de tests uit de gratie raakten. Zij die zich aan de testprocedures onderwerpen, doen dat immers voor anderen en nauwelijks voor zichzelf.

Johns Hopkins Universiteit bevestigt dat u zonder het te weten kunt worden gevaccineerd met een PCR-uitstrijkje test

Ten derde, wanneer het debat eenmaal is gemoraliseerd, kan de bevolking worden verdeeld in “goed” en “slecht”. Alle berichtgeving in de media laat er geen twijfel over bestaan wie “de goeden” zouden moeten zijn. Het zijn zij die het vertelsel geloven. En zo is het gegaan met alle ideologische, dogmatische en totalitaire staten. Goed betekende altijd alleen: je gelooft hetzelfde als de aangegeven mening.

Het volgende, vierde teken is ook typerend voor de magie van de massapsychologie: men stigmatiseert degenen die men “schadelijk” acht.

Men markeert de slechte, gevaarlijke ongevaccineerden met een sticker op de bovenarm. Medisch gezien heeft dit geen enkele zin, omdat we weten dat zelfs gevaccineerde mensen zichzelf en anderen kunnen infecteren. Maar het gaat ook niet om medicijnen, het gaat erom zichtbaar te maken wie aan de goede kant staat en om morele druk uit te oefenen. Men kan de partijvoorzitter, die in alle ernst dit voorstel heeft gedaan, alleen maar verontschuldigen door te zeggen dat hij waarschijnlijk nogal groen achter de oren is en duidelijk geen idee heeft van de gruweldaden uit de reële geschiedenis.

Vijfde teken: in het “goede” deel van de bevolking zijn er altijd mensen die het vermeende algemeen welzijn met alle middelen en zelfs over lijken ten uitvoer willen leggen. Hun motivatie is een gevoel van macht die zij verkrijgen omdat zij hun missie uitvoeren in naam van een groter geheel. Alle totalitaire en ideologische regimes hebben kunnen rekenen op dergelijke meelopers en blokleiders die hun regime met trots en arrogantie verdedigen, en die het met sadisme op de anderen afreageren.

Het zesde teken is de uitsluiting van een deel van de samenleving. Wie geen gezondheidspaspoort heeft, mag bepaalde particuliere en openbare zones niet betreden. Natuurlijk, ook dit gebeurt in naam van de gezondheid. Maar er is geen medisch bewijs dat het certificaat iets zou hebben gedaan om het aantal infecties te verminderen.

Dit is weer een truc uit de massapsychologie: een regime laat mensen voor zich werken. Het begint heel onschuldig. Door een gezichtsmasker te dragen, maakt men zich tot een teken van gevaar en een volmacht voor een politiek decreet. En het lijkt net zo onschuldig als elke gastheer en organisator certificaten controleert. In werkelijkheid wordt echter iedereen zo als waakhond opgetuigd. En in werkelijkheid is het een duidelijke overtreding van de wet dat particulieren gezondheidsgegevens en identiteitsbewijzen mogen controleren.

WHO geeft eindelijk toe dat griep dodelijker is dan COVID19!

Het zesde teken is de uitsluiting van een deel van de samenleving. Wie geen gezondheidspaspoort heeft, mag bepaalde particuliere en openbare zones niet betreden. Natuurlijk, ook dit gebeurt in naam van de gezondheid. Maar er is geen medisch bewijs dat het certificaat iets zou hebben gedaan om het aantal infecties te verminderen.

In de omringende landen wordt deze uitsluiting met bruut geweld doorgevoerd. In de Duitse deelstaat Saksen geldt vanaf maandag een 2G-regel, d.w.z. een de facto lockdown voor de ongevaccineerden. In Oostenrijk zal een lockdown voor ongevaccineerden worden ingevoerd als meer dan 600 bedden op de intensive care bezet zijn.

Dit getal is volslagen belachelijk en willekeurig. Omdat de bezetting van intensive care bedden constant is gebleven tijdens de zogenaamde pandemie. Het hangt helemaal niet af van coronapatiënten, maar van het willekeurig openen en sluiten van bestaande ziekenhuiskamers om überhaupt bepaalde bezettingsgraden te kunnen halen.

Er is altijd de dreiging van overbelaste ziekenhuizen, maar nooit wordt gezegd dat in Zwitserland 250 intensive care-plaatsen zijn geschrapt, en in Duitsland wel 5000. De vele miljarden die de Bondsraad uitgeeft aan de onzinnige kosten van de lockdown en zijn al even onzinnige vaccinatiecampagnes hadden beter in een alomvattend gezondheidsstelsel kunnen worden geïnvesteerd.

Wat hier wraak neemt, is geen virus, maar een volkomen misplaatst gezondheidsbeleid.

Het zevende teken is dat we gevangen zitten in een massaal psychologisch fenomeen: als iets niet gaat zoals het regime wil, heeft het zondebokken nodig om de schuld op af te schuiven. Het is duidelijk dat het virus er niet veel om geeft hoeveel procent van de bevolking gevaccineerd is. Vreemd genoeg hebben de landen met de hoogste vaccinatiegraad (Israël, Singapore) ook de hoogste infectiegraad. Maar in Kenia bijvoorbeeld, waar de vaccinatiegraad het laagst is, zijn de ziekenhuizen leeg en is de voorspelde catastrofe uitgebleven (zie zelfs Der Spiegel van 04.11.2021). De mensen hebben zich gewoon op natuurlijke wijze immuun gemaakt.

Inmiddels is dit ook wetenschappelijk bewezen. Uit een recente studie in het gerenommeerde European Journal of Epidemiology blijkt dat er geen significante correlatie bestaat tussen het aantal vaccinaties en het aantal nieuwe covid-gevallen. (Studie van Subramanian en Kumar, “Stijgingen in COVID-19 houden geen verband met vaccinatieniveaus in 68 landen en 2947 districten in de Verenigde Staten”, spreekt van een “lack of a meaningful association between percentage population fully vaccinated and new COVID-19 cases”). Maar we hebben een zondebok nodig voor het falen van de zogenaamde vaccinatie en dat zijn nu de ongevaccineerden.

Ten achtste, massapsychologie omvat altijd taboes. Kritische vragen over de maatregelen of over de zogenaamde vaccinatie zijn absoluut niet gewenst, en als je ze toch stelt, word je een “tactloze nestvervuiler” genoemd. Dit is wat Prof. Michael Esfeld overkwam in een van de grootste Duitse kranten, de FAZ.

De ontstellende vaccinatie-balans van mijn huisarts "Ik heb vijf tot tien patiënten per dag met vaccin bijwerkingen"

Dergelijke taboes tonen aan hoe precair het geconstrueerde verhaal van het gevaarlijke dodelijke virus is. Taboes zijn onwetenschappelijk. Want een wetenschappelijke hypothese moet getest en gefalsifieerd kunnen worden. Al het andere is een politieke machtsberekening.

Ten negende, de 20 maanden van propaganda hebben geleid tot een verandering in het collectieve bewustzijn. Voor velen is het niet langer vervreemdend maar normaal om hun gezondheid te moeten bewijzen. Voor velen is het niet langer vervreemdend maar normaal dat iedereen een potentieel gevaar is. Voor velen is het niet langer vreemd maar normaal dat ongevaccineerde, symptoomloze, gezonde mensen verplicht worden getest, zodat zij überhaupt aan het werk kunnen. En met hun op die manier vergaarde belastinggeld worden dan alle zinloze maatregelen en campagnes betaald.

Dit alles gebeurt in naam van de gezondheid. Maar de tekenen die ik hier heb opgesomd, namelijk propaganda, moralisering, verdeeldheid, stigmatisering, uitsluiting, zondebokvorming en taboe, zijn de typische tekenen van de massapsychologie zoals in een dictatuur.

Hoe komen we hieruit? Door het probleem bij de wortel aan te pakken. Het probleem is niet een virus, maar de politieke en sociale noodtoestand die nu al 20 maanden duurt.

De Bondsraad wil deze noodtoestand tot volgend jaar verlengen. En als de Covid-wet wordt aangenomen, kan deze zelfs worden verlengd tot 2031.

Wij moeten ook verder denken dan Corona: men zal altijd een voorwendsel vinden om de noodtoestand uit te roepen om zonder beperkingen te kunnen regeren. Vandaag is het een virus, morgen elektriciteitstekort, overmorgen een klimaatprobleem.

Maar we kunnen onze grondwet niet loslaten telkens als er iets mis lijkt te gaan. Want daar is het voor: als alles op rolletjes loopt, zijn er geen wetten nodig. Pas wanneer de zaken kritiek worden, heeft de grondwet een functie: namelijk ons te verplichten tot vreedzame coëxistentie.

Over gedetailleerde voorschriften inzake 3G, maskers, certificaten, fitnesscentra en bioscopen enz. kan lang worden gediscussieerd. We zullen alleen verder komen als we de hefboom gebruiken waarmee we alle maatregelen kunnen ondermijnen: de noodtoestand. Daar moeten we nu met de grootste kracht een eind aan maken. De volgende en misschien wel laatste gelegenheid om dit te doen is op 28 november, wanneer we resoluut NEE kunnen stemmen tegen de verscherping van de Covid-wet.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Franse politieagenten slaan vrouw in elkaar omdat ze zonder vaccinpaspoort winkeltVolg Frontnieuws op Telegram

15 REACTIES

 1. Normalisatie.
  “Het begrip ‘normalisatie’ (denk aan termen zoals ‘het nieuwe normaal’) is een cynische expressie. De ongemakkelijke gevoelens van verandering, inclusief verlies van vrijheid, worden geabsorbeerd en geaccepteerd. Verloren nationale identiteit wordt geaccepteerd als norm binnen het nieuwe maatschappelijke model. Een periode van overgang naar nationale ‘rebranding’ waarin mensen zo overweldigd zijn door de verandering dat ze gevoelloos worden en een ‘nieuw normaal’ beginnen te accepteren. Deze periode van normalisatie duurt oneindig en acceptatie vindt plaats in kleine, gecontroleerde doses. Te denken valt aan nieuwe vaak onlogische en tegenstrijdige gedragslimieten en gedrag beïnvloedende voorschriften, inbreuken op de privacy, controles in het dagelijks leven, steeds wisselende maatregelen die kant nog wal raken, et cetera.” Yuri Bezmenov – 1983

 2. Op Linkedin, kennelijk zijn ze aan het doordraaien in het Land van Jerommeke:

  https://www.linkedin.com/posts/bart-oerlemans-829358220_je-gelooft-het-niet-in-belgi%C3%AB-gaan-activity-6863826907994189825-3J7_/

  “In belgië gaan ze van alle zorgmedewerkers (zoals mijn dochter en schoondochter, 2 kanjers), alle artsen, fysiotherapeuten, huisartsen, chirurgen etc. die niet gevaccineerd zijn hun diploma’s en/of licencies intrekken per 1 april 2022.”

  Nog erger zijn de reacties van ene Michel de Boever, die maar blijft doordrammen. Dit zijn de soort lui die het regime in stand houden.

  • Verschrikkelijk. Dat is echt een typisch actie, die Fauci zou kunnen hebben voorgesteld.
   Maar dan zal het regime ook wel de smoes blijven gebruiken dat men alle maatregelen moet blijven opvolgen “om de zorg niet te overbelasten”. Men heeft deze uitrede al langer gebruikt, maar na 01 april 2022 zal het dan echt bewaarheid worden, omdat er dan zoveel med. mensen hun werk niet meer kunnen doen. En in Belgie zal het ook wel zo zijn, dan er gewoon wordt doorgegaan met het wegbezuinigen van IC bedden.

   Maar we moeten maar zo denken : Iedereen die zich niet heeft laten injecteren met de toxische cocktails loopt iig wat dit onderdeel betreft geen risico zoals degradatie van de immuniteitscapaciteit, overlijden en de waslijst aan [ ernstige ] bijwerkingen.

   • Inderdaad, maakt volkomen duidelijk dat de zogenaamde overbelasting van de ziekenhuizen NIET het doel van de maatregel is (zoals ook in NL beweerd wordt, als Hugo tenminste niet liegt dat hij het allemaal doet voor bescherming van de ongevaccineerden) maar gewoon het zoveelste flauwekul argument. Het domste wat je kunt doen als je denkt dat de ziekenhuizen overbelast raken is massaal zorgpersoneel ontslaan (die inmiddels vast voor het overgrote deel natuurlijke immuniteit hebben maar het niet “officieel” kunnen bewijzen, voor zover men daar nog naar wil kijken; deze mensen zijn wat betreft risico van overdracht van covid vermoedelijk veiliger dan hun gevaccineerde collega’s).

    Dit speelt in de hele Westerse wereld. NL zal vast volgen onze politici kennende, misschien met een uitzondering voor religieus geïnspireerde vaccinweigering zodat CU ook weer in het nieuwe kabinet kan.

  • … behalve dan dit:

   “De volgende en misschien wel laatste gelegenheid om dit te doen is op 28 november, wanneer we resoluut NEE kunnen stemmen tegen de verscherping van de Covid-wet.”

   gelooft er nog iemand dat politici naar de bevolking luisteren, laat staan naar een minderheid die het niet met ze eens is? In Nederland hebben we al genoeg ervaring met hoe de Bende van Rutte met “democratie” zoals een referendum omgaat 🙁

   • Dit stuk komt uit Zwitserland. De uitkomst van een referendum daar negeren is echt not done. Als ze dat doen is dat breken met een wet en traditie die al honderden jaren bestaat. Als de politici dat doen gaan ze een crisis in. Een grotere dan covid.

    Groeten,
    Hugo

    • OK, dat wist ik niet. Hopelijk houden ze zich daar dan aan de traditie en wordt er niet geknoeid met het referendum (dat lijkt de laatste tijd ook steeds populairder te worden).

     • Zo helpen we elkaar (smile)! Ik hoop ook dat ze er niet mee knoeien maar de Zwitsers nemen referenda zeer serieus en zijn er tallozen die toezicht houden. Iedereen kan teller worden of toezichthouder worden. Rommelen met het referendum daar is echt heel moeilijk.

      Een paar jaar geleden is wel een belangrijke traditie gebroken. Als een referendum wordt uitgeschreven is het aan politici niet toegestaan (ongeschreven regel) om zich er tegenaan te bemoeien dmv reclame etc.

      Groeten,
      Hugo

      Groeten,
      Hugo

 3. Dear Diary 😛
  Heb ik nartuurlijk niet .
  Net terug van boodschappen doen .
  De afkeer van mensen die op verschillende wijze laten blijken dat ik de kaploze “hoe verwoord ik dit”
  melaats paria kan even geen woord vinden 😀
  Het is spannend dat wel een vrouw met kleintje die blijft staren en eigenlijk heel verwarrend zich beweegt , zeer afkeurend en op 2mtr friemelend met de gekochte waar mij niet durft te passeren.
  Je merkt duidelijk de latente agressie .. !
  Ben geen kleine jongen straal kracht uit door mijn verleden wat ik geweest ben en heb beleefd in mijn tot nog toe leven .. ! Ben zeer alert .. crux gewoon zielig en erg dat deze mens zo moet leven .
  Ook een vrouw met kar wou mij tot 2keer toe rammen .. duidelijk in haar houding te zien vermijd oogcontakt . Ik houdt mijn meisje met argus ogen in de gaten .. het is geen fijn boodschappen doen “is nooit fijn boodschoppen doen 😛 ” Het is spannend aan het worden .. !!
  Lullig voor de jonkies die een toekomst moeten bouwen . Mijn oudjes hebben de 2de wereld oorlog overleeft . daar kan iknog wel even een boom over opzetten .. heb in mijn stoutste dromen dit niet kunnen voorspellen nog voorstellen .
  Groeten fijne dag . ?

  • Die mensen recht blijven aanstaren; ze kijken meteen weg, want onbewust weten ze dat ze hun zelfautoriteit uit handen hebben gegeven. Of zeggen, wat ze denken. ‘Gedachten lezen’ werkt ook als een schok. Als je in oktober zonder liep en nu met boetemasker, dan ben je niet bang voor het virus, maar bang voor je meester.

 4. Ja, apart hoe dwang zo snel de norm is geworden. Iedereen doet mee aan dwang nu, waar er voorheen nog gepreveld werd dat je “het doet” voor “een ander”; een schijnheilige lieflijkheid die zich echter snel omzette in venijn en haat. Geef stupide mensen de kans om “machtig” te zijn, en ze pakken die kans met beide handen. Dit is de beste manier om een volk er onder te krijgen; door ze hun eigen medemensen te laten onderdrukken. Het kan je buurman zijn. Met een paar maanden (of weken) zullen we zien dat die hele “pandemie” niet eens meer bestaat in de hoofden van mensen, maar dat ongegronde onderdrukking de norm en gewoonte is geworden. En niemand weet nog waarom…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here