Canadese frontlijn verpleegsters kondigen hun open brief aan – bedreigd door autoriteiten

2

Lees en deel a.u.b. deze dringende verklaring van een brede en diverse groep Canadese verpleegkundigen die deze hebben gestuurd naar de Colleges van Verpleegkundigen van verschillende Canadese provincies, districten en naar het grote publiek, dat zij dienen, bericht libertycoalitioncanada.com.

In december 2020 heeft Ontario’s College of Nurses (CNO), het bestuurlijke college, een verklaring uitgegeven aan haar verpleegkundigen.

Het CNO stuurde deze brief naar zijn leden om er zeker van te zijn dat aan hun verwachtingen werd voldaan als het gaat om het naleven van maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid. De brief bevatte een verklaring die verpleegkundigen verbood vrijelijk vraagtekens te plaatsen bij alle officiële maatregelen die naar aanleiding van Covid-19 worden opgelegd.

Vervolgens dreigde de CNO de verpleegkundigen met straffen, onderzoeken en tuchtmaatregelen.

Wij beschouwen deze recente verklaring van de CNO als onethisch, anti-wetenschappelijk en zeer verontrustend. Als verpleegkundigen hebben wij niet in de eerste plaats een zorgplicht jegens de CNO of enige andere autoriteit, maar jegens de patiënten voor wie wij zorgen. Toen we verpleegkundige werden, hebben we onszelf persoonlijk beloofd om onze patiënten altijd op de eerste plaats te zetten en dat onze ethische en professionele plicht altijd op de eerste plaats komt ten opzichte van de patiënten die onder onze zorg staan. We hebben de morele en ethische plicht om onze 4 ethische principes te volgen: welwillendheid, niet-kwaadwilligheid, rechtvaardigheid en autonomie, die alle beleidsmaatregelen overstijgt. De CNO verklaring, draagt ons op om onze plicht en belofte aan onze patiënten op de volgende manieren te schenden:

1. Ontkenning van de Wetenschappelijke Methode zelf: De CNO beveelt verpleegkundigen om de wetenschappelijke methode terzijde te schuiven en niet te debatteren of vraagtekens te zetten bij de processen en conclusies van de wetenschap.

Wij verpleegkundigen weten en blijven geloven dat door de geschiedenis heen tegengestelde meningen, een krachtig debat en openheid voor nieuwe ideeën de basis zijn geweest van wetenschappelijke vooruitgang. Elke belangrijke vooruitgang in de wetenschap is bereikt door de “officiële” verhalen in twijfel te trekken en een andere weg te volgen in de zoektocht naar de waarheid.

2. Schending van onze gedragscode: Door ons op te dragen niet te debatteren en geen vragen te stellen, vraagt de CNO ons ook om onze eigen gedragscode te schenden. Deze gedragscode is ingesteld om het publiek te beschermen en omvat zes hoofdbeginselen:

  Man in Zweden overleden na vaccinatie

De code bestaat uit zes principes:

 1. Verpleegkundigen respecteren de waardigheid van patiënten en behandelen hen als individuen.
 2. Verpleegkundigen werken samen om het welzijn van patiënten te bevorderen.
 3. Verpleegkundigen behouden het vertrouwen van patiënten door veilige en competente zorg te verlenen.
 4. Verpleegkundigen werken respectvol samen met collega’s om zo goed mogelijk aan de behoeften van patiënten te voldoen.
 5. Verpleegkundigen handelen met integriteit om het vertrouwen van patiënten te behouden.
 6. Verpleegkundigen behouden het vertrouwen van het publiek in het beroep van verpleegkundige.

Als verpleegkundigen mogen we vragen stellen en open debatten voeren, zodat we kunnen opkomen voor de individuele zorgbehoeften van patiënten. Door verpleegkundigen de mond te snoeren, krijgen onze patiënten slechts beperkte of geen zorgopties, waardoor ze geen medische vrijheid meer hebben. Deze principes en verklaringen definiëren de waarden en principes die verpleegkundigen gebruiken om aan hun professionele verplichtingen te voldoen.

De CNO verklaring draagt verpleegkundigen op om de huidige maatregelen niet te bespreken of te communiceren met het publiek. Dit verhindert verpleegkundigen om de leiders te zijn waartoe wij geroepen zijn. Volgens de CNO richtlijnen “zijn alle verpleegkundigen, ongeacht hun rol of titel, leiders. Verpleegkundigen leiden elke dag in alle praktijkomgevingen”. Verpleegkundigen leiden wanneer ze:

 • Opkomen voor patiënten. Van het bepleiten van de specifieke zorgdoelen van een patiënt tot het opkomen voor kwetsbare patiënten die in gevaar kunnen zijn, verpleegkundigen zorgen voor hun patiënten.
 • Identificeren van risico’s voor de veiligheid van patiënten. Verpleegkundigen zetten patiënten op de eerste plaats, zelfs als dat een uitdaging is.
 • Pleiten voor een goede praktijkinstelling. Verpleegkundigen werken samen als een team om beleidswijzigingen door te voeren wanneer dat nodig is om veilige patiëntenzorg te ondersteunen.
 • Delen hun kennis. Verpleegkundigen werken samen met andere zorgverleners, inclusief studenten en degenen die nieuw zijn in het beroep of de praktijksetting.

3. Schending van de plicht tot geïnformeerde toestemming: De CNO beveelt verpleegkundigen ook om de heilige plicht van geïnformeerde toestemming te schenden – dat is het proces waarbij de patiënt/publiek volledig wordt geïnformeerd over de risico’s, voordelen en eventuele alternatieven voor de behandeling of interventie, voordat toestemming wordt gegeven. Volgens de CNO hebben verpleegkundigen ethische en wettelijke verplichtingen voor het verkrijgen van toestemming. Op dit moment voldoen verpleegkundigen niet in alle gezondheidszorgomgevingen aan hun verplichtingen. Alternatieve middelen moeten vrij beschikbaar zijn voor onze patiënten, zodat zij volledig geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun gezondheid; medische transparantie is nu verdwenen.

  Complete waanzin! Duitse stad verbiedt stilstaan ​​vanwege Corona

Bovendien publiceerde The RNAO onlangs een media release van 7 mei 2021 met een boodschap aan premier Ford en zijn regering om er onmiddellijk voor te zorgen dat alle verpleegkundigen volledig gevaccineerd zijn met betrekking tot Covid-19. Een beslissing over het al dan niet verplicht stellen van een injectie mag nooit worden genomen. Verpleegkundigen kunnen niet in een positie worden gebracht waarin ze het vermogen verliezen om voor zichzelf op te komen. Als ons dit wordt ontnomen, hoe kan er dan van ons worden verwacht dat we voor onze patiënten opkomen.

https://rnao.ca/news/media-releases/nurses-must-be-fully-vaccinated-immediately-rnao-demands

Wij verpleegkundigen zijn van mening dat met de CNO verklaring van december 2020 een cruciaal moment is bereikt in de aanval op vrije meningsuiting en wetenschappelijk onderzoek.

Door verpleegkundigen te bevelen te zwijgen en slechts één verhaal te volgen, of anders discipline en censuur tegemoet te zien, vraagt de CNO ons om ons geweten, onze beroepsethiek en het wetenschappelijk streven naar waarheid te schenden.

Wij zullen hier nooit aan voldoen en zullen onze patiënten altijd op de eerste plaats zetten.

De CNO moet haar verklaring van december 2020 onmiddellijk intrekken en herroepen.

Wij geven ook kennis aan andere Canadese en internationale vergunningverlenende instanties voor verpleegkundigen en aanverwante beroepen dat het verstikken van wetenschappelijk onderzoek en elk bevel om ons geweten en onze professionele belofte aan onze patiënten te schenden, zelf een misdaad tegen de menselijkheid kan vormen.

Zoals verklaard door de CNO: “Patiëntveiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Als de verpleegkundige toezichthouder in Ontario, delen wij de verantwoordelijkheid om patiënten veilig te houden, en daar hebben we uw hulp bij nodig”. We hebben nu uw hulp nodig, we moedigen burgers aan om ook de CNO verantwoordelijk te houden voor het doen van hun werk om u veilig te houden door vrijheid van meningsuiting, geïnformeerde toestemming, medische vrijheid en transparantie toe te staan.

  Coronacrisis toont het falen van de EU aan - natiestaten handelen veel beter

Wij zijn uw Ontario verpleegsters. Wij komen op voor u! Wilt u voor ons opkomen?

Verklaring van het College van Verpleegkundigen (CNO) over verwachtingen met betrekking tot maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid

Maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid, zoals handen wassen, maskeren en sociale distantie zijn effectieve strategieën om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Met de aanstaande uitrol van COVID-19 vaccins in Canada, maakt het CNO van deze gelegenheid gebruik om haar verwachtingen over het geven van advies over op bewijs gebaseerd volksgezondheidsbeschermings- en preventiemaatregelen duidelijk te maken aan verpleegkundigen in Ontario.
CNO’s verklaring

Verpleegkundigen zijn leiders in de gemeenschap en het vertrouwen van het publiek in verpleegkundigen kan zich uitstrekken tot hun opvattingen over gezondheidskwesties die worden gecommuniceerd op sociale media en andere fora. Uitspraken van verpleegkundigen in openbare fora kunnen de gezondheid en veiligheid van het publiek beïnvloeden.

Verpleegkundigen hebben een professionele verantwoordelijkheid om:

accurate informatiebronnen te gebruiken die gebaseerd zijn op wetenschappelijke theorie en bewijs, om hun professionele dienstverlening en praktijk te informeren.

patiënten en het publiek te ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen in de gezondheidszorg, met inbegrip van beslissingen over preventie- en beschermingsmaatregelen voor de volksgezondheid.

een voorbeeldfunctie te vervullen en richtlijnen voor de volksgezondheid op te volgen die de veiligheid van patiënten en het publiek waarborgen.

De verwachtingen van de CNO worden uiteengezet in de Gedragscode en Beroepsstandaarden.

De CNO-normen zijn niet van toepassing op alle aspecten van het privéleven van een verpleegkundige. Echter, wanneer een verpleegkundige communiceert met het publiek en zich identificeert als een verpleegkundige, beroept zij zich op hun professionele positie als verpleegkundige en zijn zij verantwoording verschuldigd aan de CNO en het publiek dat zij beschermt.

Van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij zich bij het uitvoeren van hun professionele verantwoordelijkheden houden aan de normen van de beroepsuitoefening. Verpleegkundigen hebben een professionele verantwoordelijkheid om niet publiekelijk anti-vaccinatie, anti-maskering en anti-distaminatie uitspraken te doen die in strijd zijn met het beschikbare wetenschappelijke bewijs. Indien zij dit toch doen, kan dit leiden tot een onderzoek door de CNO en, indien gerechtvaardigd, tot disciplinaire maatregelen.

Schokkend lek: Canada bouwt overal interneringskampen – Wat is er aan de hand?

Vorig artikelHet aantal Engelse vrouwen dat hun ongeboren kind verliest na het Covid-vaccin stijgt met 2000% in slechts veertien weken
Volgend artikelTerugblik: toen de EU een onderzoek instelde naar de WHO omdat zij een neppandemie had uitgevonden om totaal overbodige vaccins te promoten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Dit is zo goed! Geweldig dat die verpleegkundigen dit document hebben opgesteld, want de inhoud overstijgt grenzen. Deze brief kunnen wij in NL ook overhandigen aan medische experts die ons aanmanen gif in te laten spuiten. Ik hoop dat vele medemensen achter de verpleegkundigen zullen staan; ze verdienen het.

 2. Met bewondering de soort proclamatie gelezen , dat mijn lichaam geen eigendom van de Staat is. In de jaren 80 heb ik zelfs 6,5 jaar in de werkgroep Patiënten rechten deel genomen om het zo geheten Modelovereenkomst Arts-Patient te realiseren. Dit was een hard gevecht, want de zware lobby van de Artsen , KNMG wilde tegen elke prijs hun greep op de patiënten niet verliezen. Menig keer in Utrecht vergaderd wat men onder Patiënten rechten kon verstaan en de uitvoerbaarheid hiervan. Op allerlei fronten hebben we gewonnen. In 1994 is deze Modelovereenkomst opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en hadden de Nederlandse Patiënten eindelijk wettelijk geregeld grondrechten. Voor mij worden deze rechten vanwege de Corona virus met voeten getreden. Ook de internationale Rechten via de Mens wordt hier op een grove manier geschonden. Daarom ben ik blij, dat er eindelijk weerstand komt tegen het dictatorial bewind van onze Overheid. Hulde voor alle gepubliceerde artikelen over deze kwestie, als tegenwicht van de lovende woorden dat vaccinatie een heil is voor de mensheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in