Staatssecretaris Victoria Nuland verklaarde vandaag publiekelijk: “Als Moskou kernwapens gebruikt, zal het nooit herstellen van de gevolgen.” Vervolgens bevestigde zij het volgende: “Sinds het begin van dit conflict hebben wij al begrepen dat de dreigementen van Poetin serieus genomen moeten worden. Daarom bereiden de V.S. en onze bondgenoten zich voor op deze ontwikkeling,” zei Nuland.

Deze verbijsterende opmerkingen van de Amerikaanse staatssecretaris komen slechts één dag nadat het belangrijkste tv-nieuws netwerk in de Russische Federatie, een netwerk dat Rossiya-1 heet, voor de hele natie van Rusland de hierboven afgebeelde kaart heeft uitgezonden, bericht Hal Turner.

De kaart toont aan dat één enkele Russische “SARMAT” Intercontinentale Ballistische Raket, wanneer die gelanceerd wordt vanuit Kaliningrad, Berlijn, Duitsland, in 106 seconden zou doen verdampen, Parijs, Frankrijk, in 200 seconden, en Londen, Engeland, in 202 seconden na de lancering! Alle drie de steden zouden geraakt worden door één enkele lancering van een Russische SARMAT-raket!

Van lancering tot inslag zou zelfs de meest afgelegen stad, Londen, slechts ongeveer 3 1/2 MINUTEN radarwaarschuwing hebben … niet eens genoeg tijd om de eerste minister toestemming te vragen om terug te vuren, en zeker niet genoeg tijd om het grote publiek zelfs maar te waarschuwen om te gaan schuilen.

De bevolkingen van die steden zijn als volgt:

Berlijn, Duitsland: 3,645 miljoen (2019)

Parijs, Frankrijk: 2,161 miljoen (2019)

Londen, Engeland: 8,982 miljoen (2019)

Bijna niemand in een van die steden zou het overleven. Onderstaande grafiek geeft het effect van ELKE ontploffing weer (5 kernbommen per stad)

De eerste schokgolven (~30.000 P.S.I.) en de thermische straling (de hitte van de felle, witte flits) zouden alles binnen 1,5 mijl (2,4 km) van elke ontploffing doen verdampen. Absoluut niets zou het overleven.

Het is moeilijk voor te stellen hoe zoiets mogelijk zou kunnen zijn, dus geven wij u de wetenschappelijke cijfers om u te helpen PROBEREN te begrijpen wat er gebeurt wanneer slechts één kernbom op de huidige sterkte, ontploft.

De temperaturen van een kernexplosie bereiken hetzelfde als in het inwendige van de zon, ongeveer honderd miljoen graden Celsius (100.000.000° Celsius wat overeenkomt met 200.000.000 Fahrenheit) en produceren een schitterende vuurbal.

Laten we New York City als voorbeeld nemen, want over dit onderwerp zijn echte wetenschappelijke en technische studies gedaan, en de cijfers zijn allemaal peer reviewed en nauwkeurig. New York City is qua grootte vergelijkbaar met het landoppervlak en de bevolking van Londen. Wat u nu gaat lezen is huiveringwekkend, dus bereid u voor. Het is afkomstig uit het Bulletin van de Atomic Scientists (hier).

De initiële vuurbal. De kernkop zou waarschijnlijk iets meer dan een mijl boven de stad tot ontploffing worden gebracht, om de schade die door zijn drukgolf wordt aangericht zo groot mogelijk te maken. Binnen enkele tienden van miljoensten van een seconde na de detonatie zou het centrum van de kernkop een temperatuur bereiken van ruwweg 100 miljoen graden Celsius, of ongeveer vier tot vijf maal de temperatuur in het centrum van de zon.

Er zou zich een bal van oververhitte lucht vormen, die zich aanvankelijk naar buiten uitbreidt met miljoenen kilometers per uur. Hij zou als een snel bewegende zuiger op de omringende lucht werken, die aan de rand van de vuurbal samengedrukt wordt en een schokgolf van enorme omvang en kracht teweegbrengt.

Na één seconde zou de vuurbal ruwweg een 1,6 km in diameter zijn. Hij zou van zijn aanvankelijke temperatuur van vele miljoenen graden afgekoeld zijn tot ongeveer 8.880 graden Celcius, ruwweg 2.000 graden heter dan de oppervlakte van de zon.

Op een heldere dag met gemiddelde weersomstandigheden zou de enorme hitte en het licht van de vuurbol bijna onmiddellijk branden doen ontsteken over een totale oppervlakte van ongeveer 160 vierkante kilometer.

Orkaan van vuur. Binnen enkele seconden na de ontploffing zouden de vuren die binnen een paar kilometer van de vuurbol ontstonden, hevig branden. Deze branden zouden gigantische massa’s verhitte lucht doen opstijgen, waardoor uit alle richtingen koelere lucht uit de omliggende gebieden naar het centrum van de brandzone werd getrokken.

Naarmate de enorme winden de vlammen naar gebieden stuwen waar de branden zich nog niet volledig ontwikkeld hebben, beginnen de door de detonatie ontstane branden samen te smelten. Binnen tientallen minuten na de detonatie zouden de branden van dichtbij en van veraf zich samenvoegen tot één reusachtig vuur. De energie die door dit massale vuur vrijkomt zou 15 tot 50 keer groter zijn dan de energie die door de nucleaire detonatie wordt geproduceerd.

  Deze video van een (ander) ontploffend wapendepot in Oekraïne is krankzinnig

Het massale vuur, of de vuurstorm, zou snel in hevigheid toenemen, en enorme hoeveelheden lucht verhitten, die zouden opstijgen met snelheden van bijna 500 km per uur. Dit schoorsteeneffect zal koele lucht van buiten de vuurzone naar het centrum van het vuur trekken met snelheden van honderden kilometers per uur. Deze oververhitte grondwinden van meer dan orkaankracht zouden het vuur verder aanwakkeren. Aan de rand van de brandzone zouden de winden krachtig genoeg zijn om bomen van een meter doorsnee te ontwortelen en mensen van buiten het vuur erin mee te zuigen.

De aanwakkerende winden zouden de vlammen van brandende gebouwen horizontaal langs de grond drijven, straten van de stad vullen met vlammen en vuurbrokken, deuren en vensters inslaan, en het vuur doen springen, soms honderden meters, en alles opslokken wat nog niet heftig in brand stond.

Deze grondwinden van meer dan orkaankracht zouden gemiddelde luchttemperaturen hebben die ver boven het kookpunt van water liggen. Het doelgebied zou veranderd worden in een enorme orkaan van vuur, die in de hele brandzone een dodelijke omgeving zou veroorzaken.

Ground zero: Midtown Manhattan. De vuurbal zou de structuren direct eronder doen verdampen en een immense drukgolf en hoge-snelheidswinden produceren, die zelfs zwaar gebouwde betonnen structuren binnen een paar kilometer van ground zero zouden verpletteren. De ontploffing zou hoge gebouwen uit elkaar scheuren en hun inhoud blootstellen aan de zonnetemperaturen; zij zou branden verspreiden door ontvlambare oppervlakken bloot te leggen, ontvlambare materialen vrij te laten, en brandende materialen te verspreiden.

Bij het Empire State Building, het Grand Central Station, het Chrysler Building, en de St. Patrick’s Cathedral, ongeveer een kilometer tot 2 kilometer van ground zero, zou binnen een halve seconde na de detonatie het licht van de vuurbal asfalt in de straten doen smelten, verf van muren branden, en metalen oppervlakken doen smelten. Ongeveer één seconde later komen de drukgolf en de winden van 1200 kilometer per uur, die gebouwen platwalsen en brandende auto’s de lucht in slingeren als bladeren in een storm. In heel Midtown zou het interieur van voertuigen en gebouwen die in het gezichtsveld van de vuurbal stonden, in vlammen uitbarsten.

Iets meer dan een mijl van ground zero liggen de wijken Chelsea, Midtown East, en Lenox Hill, alsmede de Verenigde Naties; op deze afstand zou de vuurbol gedurende een fractie van een seconde 10.000 keer feller schijnen dan een woestijnzon op het middaguur. Alle brandbare materialen die door de vuurbol verlicht worden, zouden vuur en zwarte rook spuwen.

Gras, vegetatie en bladeren aan bomen zouden in vlammen uitbarsten; het oppervlak van de grond zou exploderen in oververhit stof. Alle brandbare materialen in gebouwen (papier, gordijnen, stoffering) die rechtstreeks aan de vuurbal worden blootgesteld, zullen in vlammen uitbarsten. De oppervlakken van de bronzen beelden voor de VN zouden smelten; marmeren oppervlakken die aan de vuurbal blootgesteld zouden worden, zouden barsten, ploffen, en eventueel verdampen.

Op deze afstand van de vuurbal zou het ongeveer vier seconden duren voordat de drukgolf zou aankomen. Bij het passeren zou de drukgolf alle structuren opslokken en verpletteren; zij zou woeste windsnelheden van 600 tot 800 kilometer per uur opwekken, die enkele seconden zouden aanhouden.

De hevige winden zouden structuurelementen uit gebouwen scheuren en deze explosief in kleinere stukken doen uiteenspatten. Sommige van deze stukken zouden vernietigende projectielen worden, die verdere schade zouden veroorzaken. De oververhitte, met stof beladen winden zouden sterk genoeg zijn om vrachtwagens en bussen omver te werpen.

Op drie kilometer van ground zero zou het Metropolitan Museum of Art, met al zijn prachtige historische schatten, worden weggevaagd. Vier kilometer van ground zero, in Lower Manhattan, de East Village, en Stuyvesant Town, zou de vuurbal 2700 keer helderder lijken dan een woestijnzon op het middaguur. Daar zou de thermische straling aluminium smelten en vervormen, de banden van auto’s doen ontbranden en blootgestelde huid in houtskool veranderen, voordat de schokgolf aankomt en de gebouwen uit elkaar scheurt.

Vijf tot vijftien kilometer van ground zero. Midtown wordt begrensd door de betrekkelijk brede rivieren de Hudson en de East, en branden zouden gelijktijdig beginnen in grote gebieden aan weerszijden van deze waterwegen (dat wil zeggen, in Queens en Brooklyn zowel als in Jersey City en West New York). Hoewel de richting van de vurige winden in de streken bij de rivier door het water zou worden gewijzigd, zou het algemene windpatroon van deze enorme naburige brandzones vergelijkbaar zijn met dat van één enkele massabrand, met het centrum in Midtown, Manhattan.

  Oekraïne Situatierapport: Hoge verliezen, mobilisatieproblemen, te weinig luchtverdediging

Vijf kilometer van ground zero, in Union City, New Jersey, en Astoria, Queens, zou de vuurbal zo helder zijn als 1.900 zonnen en meer dan vijfmaal de thermische energie afgeven die aan de omtrek van de massabrand van Hiroshima werd afgegeven. In Greenpoint, Brooklyn, en in het Civic Center van Lower Manhattan zouden kleren die gedragen werden door mensen in de directe gezichtslijn van de vuurbal in vlammen uitbarsten of smelten, en onbedekte huid zou verkoold worden, wat derde- en vierdegraads brandwonden zou veroorzaken.

Het zou 12 tot 14 seconden duren voordat de drukgolf zich na de eerste lichtflits van de vuurbal vijf kilometer had verplaatst. Op die afstand zou de drukgolf ongeveer drie seconden aanhouden en gepaard gaan met winden van 300 tot 450 kilometer per uur. Woongebouwen zouden vernietigd worden; hoogbouw zou op zijn minst zwaar beschadigd worden.

Binnen acht kilometer van ground zero zouden overal branden woeden. Op een afstand van 8,60 kilometer van de detonatie zou de lichtflits van de vuurbal tweemaal de thermische energie leveren die aan de rand van de massale brand in Hiroshima werd ervaren. In Jersey City en Cliffside Park, en in Woodside in Queens, op Governors Island en in Harlem, zouden het licht en de hitte aan de oppervlakken dat van 600 woestijnzonnen op het middaguur benaderen.

De windsnelheid op deze afstand (8 kilometer afstand) zou 112 tot 160 kilometer per uur bedragen. Gebouwen van zware constructie zouden weinig structurele schade lijden, maar alle buitenramen zouden verbrijzeld worden, en niet-dragende binnenmuren en deuren zouden ernstig beschadigd worden of omver geblazen worden. Zwarte rook zou uit houten huizen spuiten als de verf van de oppervlakken brandt en het meubilair ontbrandt.

Negen tot elf kilometer van ground zero, van Moonachie, New Jersey, tot Crown Heights, Brooklyn, van Yankee Stadium tot Corona, Queens en Crown Heights, Brooklyn, zou de vuurbol 300 keer helderder lijken dan de woestijnzon op het middaguur. Iedereen die zich in het directe licht van de vuurbal bevindt, zou derdegraads brandwonden op zijn blootgestelde huid oplopen. De vuurstorm zou woonwijken tot op 11 kilometer afstand van ground zero kunnen overweldigen, aangezien deze afgelegen gebieden evenveel hitte zouden ontvangen als de gebieden aan de rand van de massale brand in Hiroshima.

Negen mijl van ground zero, in Hackensack, Bayonne, en Englewood, New Jersey, alsmede in Richmond Hill, Queens, en Flatlands, Brooklyn, zou de vuurbal ongeveer 100 maal helderder zijn dan de zon, helder genoeg om eerste- en tweedegraads brandwonden te veroorzaken bij hen die in de gezichtslijn staan. Ongeveer 36 seconden na de vuurbal, zou de schokgolf aankomen en alle vensters eruit slaan, samen met vele binnenmuren van gebouwen en sommige deuren.

Geen overlevenden. Binnen tientallen minuten zou alles binnen ongeveer acht tot elf kilometer van Midtown Manhattan overspoeld worden door een gigantische vuurstorm. De brandzone zou een totale oppervlakte van 230 tot 389 vierkante kilometer beslaan. De vuurstorm zou drie tot zes uur woeden. De luchttemperaturen in de brandzone zouden waarschijnlijk gemiddeld 200 tot 260 Celsius bedragen.

Na het uitbranden van het vuur zou het straatplaveisel zo heet zijn dat zelfs rupsvoertuigen er dagenlang niet overheen zouden kunnen. Begraven, onverbrand materiaal van ingestorte gebouwen in de hele brandzone kan in brand vliegen wanneer het aan de lucht wordt blootgesteld-maanden nadat de vuurstorm is afgelopen.

Degenen die door de straten proberen te ontsnappen, zullen verbrand worden door de orkaankrachtige winden, gevuld met vuurbrokken en vlammen. Zelfs zij die een schuilplaats konden vinden in de onderste kelders van enorme gebouwen zouden waarschijnlijk stikken door de gassen die door het vuur werden geproduceerd of levend worden gekookt doordat hun schuilplaatsen opwarmden tot ovenachtige omstandigheden.

Het vuur zou alle leven uitdoven en bijna al het andere vernietigen. Tientallen kilometers benedenwinds van het gebied van de onmiddellijke vernietiging zou de radioactieve fall-out binnen enkele uren na de detonatie beginnen aan te komen.

  Europa is kwetsbaarder dan ooit, met een slinkende voorraad wapens en munitie

– Einde van de wetenschappelijke informatie van het Bulletin van atoomwetenschappers –

Eenvoudig gezegd zouden de steden die in het begin van dit verhaal genoemd werden (Berlijn, Duitsland, Parijs, Frankrijk, en Londen, Engeland) letterlijk niet meer bestaan. Vrijwel iedereen – in totaal 14,788 MILJOEN mensen – zou dood of stervend zijn, binnen een totale tijd van lancering tot eerste detonaties van 202 SECONDEN.

Hierover wordt in Rusland daadwerkelijk gesproken, en het wordt op de Russische tv aan de burgers uitgezonden.

Vandaag, 30 april 2022, heeft de Amerikaanse staatssecretaris Victoria Nuland zelfs gezegd: “De VS en hun bondgenoten bereiden zich hierop voor.”

Laat dat even bezinken.

In plaats van te stoppen met wat zij met Rusland aan het doen zijn over Oekraïne, bereiden zij zich, in plaats daarvan, voor op wat u zojuist gelezen hebt.

Dit lijkt velen volslagen krankzinnig, en tenzij de mensen nu in steden rond de VS en in Europa de straat opgaan om massaal te protesteren, kan deze volstrekt afschuwelijke realiteit UW realiteit worden.

AMERIKANEN

Er wordt veel gesproken over hoe de “NAVO” omgaat met de problemen tussen Rusland en Oekraïne. Het is van vitaal belang dat u begrijpt dat de “NAVO”… Wij de Verenigde Staten zijn.

Wij hier in Amerika zijn de belangrijkste ruggengraat van de NAVO en wij bepalen wat er gebeurt. Zelfs Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland samen leveren nog geen tien procent van de NAVO-capaciteit en zij hebben niet onze hoeveelheid kernwapens.

Bedenk dus even, wat Rusland te wachten staat: een “NAVO”-reactie om Oekraïne te helpen. Maar de NAVO is .. ons, hier in Amerika.

Als u nu een Rus bent, en u besluit dat u met die NAVO-inmenging te maken krijgt… wie bombardeert u dan het eerst? Berlijn, Parijs, en Londen… of Washington DC, New York, en Los Angeles?

Want als Rusland Berlijn, Parijs en Londen aanvalt, weten ze al dat de VS namens die steden zullen terugslaan. Is het dan logischer dat Rusland DIE steden treft, of dat het eerst ons hier in de VS treft… waardoor de NAVO totaal “uitgehold” zal worden?

De meeste rationele mensen beginnen in te zien dat het logischer is dat Rusland eerst de VS treft.

Dat kunnen zij ook.

Hun SARMAT raket met zijn vijftien onafhankelijke kernkoppen boven op elke raket, kan ons ook hier in de VS raken.

Hoewel wij – misschien – wat extra waarschuwingstijd hebben… zullen onze resultaten nog steeds zijn wat u hierboven leest.

Als U in de Verenigde Staten woont, ergens in de buurt van één van de belangrijkste steden, dan moet U die stadsnaam in het verhaal hierboven invoegen en dan de feiten gebruiken die zijn uiteengezet voor wat er gebeurt in gebieden rond NYC, en die toepassen op UW gebied.

Bovendien gaat het niet alleen om de grote steden; als u in de buurt van een belangrijke militaire basis van de VS woont, kan die basis het doelwit zijn, en al het nare dat hierboven gemeld is, zou dan gelden voor DIE BASIS en de 40 kilometer daaromheen.

De Russen hebben het er al over dat ze kernwapens moeten gebruiken. Zij vertellen het aan hun burgers. En ONZE regering zegt nu dat wij ons erop voorbereiden.

Het lijkt veel mensen echter, dat waar de regering zich op voorbereidt… is om ZICHZELF te redden, zodra de raketten beginnen te vliegen. Is er immers iemand van de regering bij u thuis geweest om met u te praten over noodvoorbereidingen voor U?

Zijn er gemeentevergaderingen geweest?

NOPE!

U en ik zijn de arme sloebers die verblind zullen worden door wat onze egomaniakken van de regering in gang aan het zetten zijn. U MOET ZICH VOORBEREIDEN met noodvoedsel, water, geneesmiddelen, een generator, brandstof ervoor, communicatiemiddelen (CB- of HAM-radio) en een plan hebben. Als u geen plan hebt, dan bent u van plan om te FALEN.

Dit is leven en dood.

Ga plannen. Nu.


Copyright © vertaling 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Poetin persconferentie maakt nucleaire oorlog duidelijk: Als Oekraïne toetreedt tot NAVO of iemand probeert de Krim met geweld in te nemenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEen wereldleider vertelt de waarheid over de Westerse elites
Volgend artikelEU-technocaat Timmermans eist dat het gepeupel Oekraïne moeten “steunen” door minder te douchen en hun kleren niet te wassen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

65 REACTIES

  • Hopelijk krijg ik de bom op mijn kruin. Dan is het gauw gebeurd. We gaan er toch aan, het is niet meer te vermijden. Dan maar in een flits. Ik vind het best.

  • hear hear, niet vergeten te smilen als de flits afgaat, dan kom je niet zo saggerijnig op het wereldplaatje. 😉

 1. Global warming is er niks bij….

  Ik heb een vraag – een nogal domme, eigenlijk. Mss heb ik wat gemist, maar WAT is in godsnaam het nut van het vernielen van EU voor die lui in de USA? Ik weet dat ze een jaar of 12 geleden al stonden te juichen en te springen op de nieuwskanalen omdat EU naar de knoppen ging. Echt waar hoor! Ze stonden als debieltjes te springen en te juichen dat EU er aan ging. Dus zo lang zijn ze er al mee bezig. Is het hun bedoeling EU plat te maaien en er dan smartcities te bouwen of zo, voor de lopende lijkjes en zombies die nog over zijn… zoiets?

   • Nee hoor; als er een aar nukes komen, heeft EU geen cent, bestaat niet meer.
    Dus geen wederopbouw, geen omzet, geen winst.

    Laat de imbecielen in USA en Brussel zelf maar het risico krijgen: nuke op Brussel en Washington: mijn idee!

    Die gekken in USA verklaren een zwaar criminele zwarte junk als heilig, en kunnen niet eens een zooitje zwarten van BLM en Antifa aan.
    Laat ze lekker in eigen land de troep opruimen!

   • Maar dan zijn wij wel driehonderd jaar verder en dan is het nog maar raden of er iets eetbaar op deze gronden zal groeien.

  • De US denkt ook hier weer buiten schot te blijven, zelf denk ik daar heel anders over. De Russen hebben niet voor niets gezegd de hegemonie van het westen te zullen stoppen. Typisch amerikaans, ze durven ons toch niets te doen. Ik denk daar toch heel anders over.

   • Amerikanen zijn stom volk. Ze enken alweer een proxy oorlogje in europa te beginnen.
    Foutje.
    Deze keer is rusland de hoofdspeler, met leuke raketjes, die makkelijk in USA kunnen komen…

  • U snapt nog altijd niet da we hier te maken hebben met Kabbalisten ! Satanisten dus die geen fuck geven om menselijk vee (Goyim) Er gaan zeer zeer veel mensen sterven binnenkort 6 miljard ! ( Zeker in het westen )

   • Ze gaan dood door die spuiten! De kabalisten hebber er geen zin in om in een radioactieve wereld over te blijven, dus de gifspuit was bedacht, en die moet elk jaar weer genomen worden. Systematische strefte, geen vuiltje aan de lucht. Hoe moeten ze anders zelf lekker verder kunnen overleven als er overal radioactiviteit is? Ja, ja, ik weet het, de holle aarde, de deep underground bunkers, onder Denver airport, yes yes. Daar gaan ze met zijn allen zitten. Toedeloe!

 2. @ Immortal:
  De EU en Rusland spannen juist samen in deze nepoorlog om Amerika uit de VN en Eurazië te krijgen en daar proberen de Amerikanen nu een stokje voor te steken.

  De E.U wil uitbreiden richting Rusland en Noord-Afrika zoals al honderd jaar geleden uit de doeken werd gedaan en dat is nu precies het gevecht: de E.U. bankiers tegen de Amerikanen. Covid was bedoeld om Amerika te vernietigen maar dat is mislukt, nu proberen ze het met een voedselcrisis en een nep-oorlog en tja, wil je dat de Europeanen en hun Social Credit Systeem winnen of willen we toch maar dat de Amerikanen met een vrijere geest een vinger in de pap van Eurazie houden? 🙂

  • Je zit er echt helemaal naast. Ze werken allemaal samen. Dit is het elitaire plan en alle top ambtenaren overheidsfunctionarissen, big farma, big tech, big media zijn wereldwijd bevriend. Het heeft met zionisme (vrijmetselaars over de hele wereld) te maken. Deze groep is gevaarlijk en willen de wereld voor hunzelf.
   Deze mensen geloven in 50 jaarlijkse depopulatie om de balans van de mensheid te behouden.
   Luister David Goldberg final words op bitchute maar eens.

  • “wil je dat de Europeanen en hun Social Credit Systeem winnen of willen we toch maar dat de Amerikanen met een vrijere geest een vinger in de pap van Eurazie houden?”

   Paralele Pipido, Ik vind beide geen optie. Bedankt voor je reactie, maar het klikt niet. Dat hele social-credit systeem ruikt naar rotte vis. Ik denk dat Joke het juist gezegd heeft – wereldmacht en snoeien vd mensheid. Echter, er valt me iets op over Rusland, en dat heb ik hier al een paar keer gepost. Dat is het gebruik van sputnik (itt mRNA troep) ter bestrijding van de “covid” plus het gebrek aan 5G in het land. Bekijk dat in het kader van de Deagel voorspelling over hoeveel mensen er over zullen blijven (welke info niet meer te vinden is) en dan vraag je je af, hoe het eea in elkaar zit. Mijn indruk is dan dat Rusland geenzins meedoet met de WEF visie, of wat de EU commissie aan het uitrollen is in EU. Ik heb het idee dat Rusland zijn eigen plan aan het trekken is, waarvan mij de scope (nog) niet geheel duidelijk is, maar het is ieg niet betrokken bij de WEF-EU waanzin. De uitrol van dit EU-QR pas zometeen als de schapen genoeg ‘uitgehongerd’ zijn om ze dankbaar hun Jumbo en AlbertHein pasje te overhandigen, wordt sluw achter de gordijnen uitgerold. Je zou haast denken dat die hele Ukraine gierput opengetrokken was om dat stiekem te kunnen doen. Als dat zo is, dan zou je kunnen zeggen dat Rusland ‘meespeelt.’ Maar het feit dat ze geen NAVO in hun achtertuin willen hebben, lijkt mij een veel grotere reden om zich te weren tegen de NAVO-EU-VS sluipacties. Het kan niet zo zijn dat Moeke Ursula tegen neef Vladi zei, ‘hee, ga jij effe herrie schoppe in Oekrie, dan kunne wij effe die EU-QR pas er door rosse bij de schaape.’ Ik denk het niet. Ik denk niet dat Rusland zich voor zoiets stupide leent. Voorts lijkt het er verdomd veel op dat Rusland op de WEF zwarte lijst staat – hun WEF technologisch centrum voor de 4e Rev staat ook niet op de WEF website, waarentegen alle andere centra er wel prominent op staan. Putin als WEFfertje wordt ook niet meer gestreeld door der Klaus. Dan komt er nog bij dat Rusland de roebel kracht heeft gegeven, en de prijs van goud kan bepalen. Voorts heeft Putin aangegeven dat hij niks met de debaucherie van het Westen te maken wil hebben (pedofilie, transgender, homofilie, LGBTQRetc, en de verering van die hele wanstaltige verziekte mikmak). Ik zie totaal geen ‘samenspanning’ tussen EU en Rusland om de ‘VS uit Eurazie te bannen’. Alles wat hier van de hoge toren geblazen wordt, is pro-VS. De EU doet gewoon keihard mee om de kreupele VS in leven te houden. Daar moet dus opoffering voor gebeuren – het platgooien van EU, hun eigen gebied. Rusland moet dat gaan doen. Net zoals de VS aka de Ziomaffia (AIPAC) altijd anderen hun vuile zaakjes laat opknappen – hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen. Ik heb er bijna mijn hele leven gewoond, ik ken dat land door en door. Maar alsnog is het mij niet duidelijk waarom EU naar de knoppen moet. Wat heeft het voor nut? En ja, net zoals met het Marshall plan kan de VS dan weer de grote redder spelen door EU weer op te bouwen (met smart cities en weet ik wat), maar die kans lijkt me klein te worden als Rusland een krachtige munt heeft die op goud gebaseerd is, en de EU slechts met EU-QR pasjes loopt te wapperen. Ik denk dat het gedaan is met de VS, en dit hele gedoe is een soort van laatste stuiptrekking. Het heeft toaal geen nut EU te vernielen, waar de VS zich al jaren op verheugen. Hun standaard ‘redder spelen’ om zelf goed te boeren, gaat deze keer niet meer op. Moeke Ursula is reeds hard bezig haar microchip klaar te stomen voor EU schapen, en de vaccinatie moet gestaag doorblijven gaan. EU klapt vanzelf wel in elkaar, daar hebben we geen geforceerde nuke attack door Rusland voor nodig. Maar ik vrees dat de VS wel eens rare sprongen kan gaan maken, en dan Rusland de schuld gaat geven. De EU zal dan ook braaf met de vinger naar Rusland wijzen. Mij is het nog steeds niet duidelijk waarom de EU naar de knoppen moet.

   Laatste FN artikel over Col Black:
   “Oekraïne is betekenisloos voor de mensen; het heeft geen invloed op ons dagelijks leven. En toch spelen wij dit roekeloze spel dat het leven van alle mensen in de Verenigde Staten en West-Europa riskeert voor niets! Gewoon helemaal voor niets!” “

   • De EU moet vallen zodat de US deze weer kan opbouwen, tegen betaling dan. Omdat ze net zoals voor WWII eigenlijk bankroet zijn. Kijk maar eens naar de jaren vijftig en zestig daar, grote welvaart en hoe dat komt, door herstelbetalingen uit Europa geleend door banken.

    • Gaat ze niet lukken deze keer. Helaas heeft de EU ook geen spaargeld meer om de VS te betalen. De ruimtevaart, klimaatbeheersing (geoengineering) en de wapenhandel slorpen alles op. En de vraag is verder waarom de EU zelf meedoet aan zijn eigen verval? Omdat ze naar de pijpen dansen van wat der Klaus “the great reset” noemt? Wat krijgen ze er voor terug, om eerst hun eigen territorium en mensen kapot te maken, en dan? Wat krijgen ze? De Great Reset? Is dat een grote verbetering, een mooiere wereld? Ze zijn nog wel steeds aan het voorbereiden voor “the great reset” met het QR pasje dat je straks ophalen mag voor goed gedrag en een hapje eten. Alsof ze werkelijk denken dat ’the great reset’ gaat komen, en alsof het werkelijk iets heel moois gaat worden. Wat gaat er in die stomme koppen om? Wat wordt ze beloofd? Waar denken ze straks heen te gaan (de ‘holle aarde’ in? ja, ja, het zal, maar daar is het ook niet lang uit te houden als het al bestaat. Of de zelf-gegraven deep underground bunkers in – met een kunstzonnetje, etc?) Ze zijn met allen bezeten, knettergek, totaal van het padje af, door Moeke Trutsula aan de tiet gehouden, en ze doen maar mee, alsof ze voor het eerst het licht hebben gezien. En iedereen loopt elkaar te belazeren: Gates belazert constant iedereen waar ze bij staan en ze geloven hem op zijn woord en zijn duiten; Schwab weet niet eens waar Musk het over heeft, dat gaat zijn pet te boven; Musk staat de boel te belazeren waar ze bij staan met zijn idiote hersenimplantaat; de Twitteraars belazeren elkaar met hun dweperijen en nablaten; de EU commissie belazert elkaar met hun tegenstrijdige agenda’s en eigenbelangen. Hou toch op… we zijn aan het einde van een beschaving – door het stomste van het stomste volk dat denkt recht van bestaan te hebben. Ik hoop dat ik nog een paar jaar rustig kan leven in Rusland zonder overal door die gestoorde zwakzinnigen lastig gevallen te worden. Bedankt voor het lezen…

 3. En de VS, EU, NAVO, de boel nog eens lekkertjes opstoken en alle schuld vooral bij Putin leggen, valt de bom dan zitten de wereld (mis)leiders in de schuilkelders diep onder de grond, daar mogen zij voor altijd blijven, en de burger is de l*l.

 4. Er blijft niks van de westerse wereld over.
  Wat niet plat gegooid word word radioactief vergiftigd. En minimaal 50.000 jaar onbruikbaar. Maar we kunnen het toch niet stoppen dus smijt maar in mijn achtertuin.

  • Kijk naar Tsjernobyl. Dat werd zo’n beetje onbewoonbaar. Maar toch deed de natuur het er weer mooi zonder mensen. Besmet en wel.

  • We kunnen het wel degelijk stoppen als je maar wil!
   Maar dat vergt moet en wilskracht.
   Er zijn echt wel methodes en mogelijkheden te bedenken
   Alleen durven de meeste mensen daar niet over te denken
   Want ze zijn compleet tot brave correcte burgers gehersenspoeld
   en durven niet buiten de kaders van het vierkant waarin zij opgesloten zitten te denken.
   De lafaards!
   Dat schaad hun beschermde wereldje.

 5. Je kan dan wel een noodplan gaan maken en een aantal dagen/weken overleven maar wat erna komt is waarschijnlijk nog velen malen erger!
  Als je de film Wargames gezien hebt dan weet je ook wat het globale scenario gaat worden.
  Alle landen zijn aan elkaar geallieerd en als 1 land gaat schieten komen er vergelding acties van alle andere landen uiteindelijk verliest iedereen…
  Want waar ga je heen vluchten als alles besmet is en de nucleaire winter eraan komt?
  De elite zal zeker schuilkelders hebben om hun leiden te verlengen maar ja dan hebben ze uiteindelijk hun “Great reset” gekregen en waarschijnlijk zal 90% van de mensheid uiteindelijk omkomen.
  Ik wens hun veel succes met de erfenis die ze gaan krijgen een kapotte wereld die helemaal besmet is.
  En dat allemaal voor dat corrupte nazi land.

 6. 1 Ding! Er komt helemaal geen kernoorlog!
  Verheug je.
  Beide zijden weten dit al heel lang!
  Het is een propagandaoorlog!!
  Een angstverspreider!
  Blijf bij jezelf.

  • De angst om buitengesloten te worden, de angst voor moslimterrorisme, de angst voor extreem rechts, de angst voor virussen, de angst voor de gevolgen van opwarming van de aarde, de angst voor meteorietinslagen, de angst voor een space alien invasion, de angst voor een kernwapenoorlog.
   Herken het patroon.

  • Precies. Waarom denk je dat ze gestaag al die waanzin aan het uitrollen zijn, en waarom denk je dat de WHO de macht op aarde moet krijgen, en waarom denk je dat het EU-QR pasje in je strot geduwd wordt? En waarom denk je dat je spuitje na spuitje moet blijven nemen? Omdat die hufters een radioactieve oorlog gaan maken?? Nee toch. En als het wel gebeurt, dan is het hopeloos afgelopen omdat de hele wereld dan gaat knetteren – iedereen die vuurwerk heeft steekt het aan. Het grote eindfeest! Maar ze hebben elkaar allemaal belazerd met dat ’the great reset’ de wereld gaat redden en het leven op aarde gaat redden. Maar ze lopen elkaar allemaal voor de gek te houden. Het wordt er niet beter op, integendeel. Maar de bommen gaan niet barsten – als die ueberhaupt al bestaan of nog niet verroest onder de grond zitten. De mensheid is een grote domme primitieve lul die alleen maar verder kan bouwen op bestaande technologie, en verder totaal onbenullig en stupide is. En eigenzuchtig en gulzig.

 7. Er gaat Juist niets gebeuren ✌🏻kernoorlog my Ass Putin weet exact Wat hij doet en angstoorlog zaaien sorry frontnieuws Maar zorg voor intell uit betrouwbare bronnen

 8. nog nooit zoveel bullshit gelezen , er komt geen nucleaire oorlog , het zijn de laatste stuiptrekkingen van de EU/NAVO/WEF/WHO , Davos en cabal criminele bende , voor de zoveelste keer bangmakerij ….als ge het artikel leest kunnen ze nogal heel veel voorspellen , en in feite kunnen ze nog nie eens het weerbericht voor 2dagen verkondigen , geloof dit niet , het is allemaal PORPAGANDA de Biden administratie heeft geen nucleaire codes om gelijk welke raket te lanceren, maar ze proberen wel andere landen voor hun kar te spannen om oorlog uit te lokken , de EU is hier de grote smeerlap die oorlog wil , met de rothschilds , rockefellers , soros, de davos bende enz …..nu zet de EU Polen onder druk om troepen te sturen , ook dat gaat niet lukken , lees wa minder op msm , en doe wa meer zelf jullie opzoekwerk , dit zijn flagrante LEUGENS om de publieke opinie aan te wakkeren , ofwel is het een zoveelste afleidings maneuver….

  • Pas op voor de WHO… eind mei krijgen ze wereldmacht, volgens de EU’s eigen voorspellingen en wat ze nu achter het gordijn zitten uit te rollen tegen de wil van de burgers in. De stuiptrekkingen van de VS worden dan gemaskeerd door de WHO die het dan voor het zeggen gaat krijgen – Pax Pandemia. Dus geen Pax Americana, geen Pax Atomica, maar een Pax Pandemia en jij als burger wordt dan op jaarlijkse basis (of vaker, als de WHO dat wilt) lekker verdoofd dmv de mRNA spuit die je verplicht moet nemen om je EU-QR pasje te mogen behouden om een kruimeltje brood te halen. Dan zegt de EU tegen de schapen: ‘kijk es.. we hebben je gered van die boze Vladi die met radioactieve rockets gaat gooien, dus neem je spuitje nou.’ En dan is in elk geval een groot deel van de wereldbevolking onder de duim. Hoe Rusland het gaat aanpakken is een ander verhaal. Maar de WHO wordt jouw heerser.

 9. Kernwapens zijn vooral strategisch, ze garanderen soevereiniteit. Anders was Rusland al lang platgelegd, en niet alleen Rusland. De vraag is wel of ze werkelijk deze wapens met deze prestaties hebben, als ik de media en verhalen zo bekijk lijkt het ingezette leger armoedig.

 10. Allemaal bullshit. Zoals men hierboven al schrijft: er komt geen nucleaire oorlog, het is propaganda en angst zaaien. Ik twijfel zelfs aan het bestaan van kernwapens, maar dat is weer een ander verhaal…

 11. Het is niet mogelijk om je hier op voor te bereiden door allerlei zaken te kopen want de maffia zal ze stelen. Een persoonlijke schuilkelder onder je huis of tuin brengt ook niets op want hij zal ingenomen worden door de maffia. Als de bom valt op Brussel, Antwerpen en Gent, dan is het onwaarschijnlijk dat ze het nodig vinden om er in het midden nog een te droppen, dus ik denk dat ik voorlopig wel goed zit. Ik weeg 40 kg te veel. Dat kunnen ze mij niet zomaar afpakken. Dat is een realistisch plan.

 12. Och, london, parijs en berlijn?
  Hebben we in drenthe geen last van.
  Het calt mij op dat die Hall Turner cooral angst aan het zaaien is.
  Geen enkel vernoeden van hem is uit gekomen.
  Scott Ritter zit veel dichter in de buurt maar die is dan ook van een ander niveau.
  Het enige reële scenario wat ik mij kan voorstellen is dat ee een kofferbom door die NAVO mafkezen in Oekraine of Polen deteroneert word als flase flag.
  Aangezien bijna alles gelogen is wat daar uit komt.

 13. Als ze nou gewoon Brussel op die kaart zouden zetten.. Davos misschien? Dat zou zeker de helft van de ellende schelen.

 14. Jullie hebben totaal geen idee hoe krankzinnig deze kabbalisten zijn en hoelang ze zich zijn aan het voorbereiden op deze tijden.

  Als jullie denken dat poetin jullie zal redden… Laat me aub niet lachen…

  • Ik heb mijn eigen agenda. De wereldbevolking sterft aan de spuit. Dat is al geregeld. Verder ga ik ook niemand redden.

 15. Deze kabbalisten = satanisten haten het goyim ( menselijk vee) en willen deze wereld voor hunzelf . Ze gaan eerst een deel van de mens uitroeien en de rest dat overblijft tot tranhumanisme slaaf maken.

  Ze noemen dit de great reset

 16. Putin, for example, is not the anti-NWO warrior people like to think. He was a part of the WEF for years and was expelled only because of who Putin thought should be at the top of the globalist heap.

  https://www.lifesitenews.com/opinion/conservatives-shouldnt-be-fooled-by-vladimir-putin-he-isnt-fighting-globalism/

  A comparison of Putin and Zelensky is also in order, if you still think Putin is different.

  Are Ukrainian President Zelenskyy and Russia’s Vladimir Putin both globalists? – LifeSite (lifesitenews.com)

 17. Putin also honors the memory of Stalin. Since 2015, he has repeatedly spoken positively about that mass murderer, justifying the 1939 non-aggression pact signed by Stalin with Nazi Germany and at the same time glorifying Stalin’s role in toppling Nazi Germany after 1941. The 70th anniversary of the end of World War II was marked in Russia by the glorification of Stalin.

  • Thanks for the reality check. It’s all true. It makes no sense to revere Putin. The world is just about to be the sole property of a small group of satanists now. That’s a fact…. How it will end, I’m not sure if they have nuclear destr in mind. It would not serve a purpose. But the poison injection does…it works really wel and with the QR pass this injection can be enforced every year – upon need and desire. That’s very clean mass murder, plus the sheep accept it as normal death. Way better than nuclear or other bombs. No mess.

 18. Romenie gaat onder de vlag van Moldavie de Oekraine in; Polen met England om wat gebieden in te pikken–ook Oekraine in. Kan Hongarije Transilvania nog claimen? Zweden en Finland de idioten– willen bij de Nato; USA wil voor 33 milliard dollartjes wapentjes sturen.
  Andere landen willen ook wapentjes sturen
  Slordig.
  Rusland heeft stations van treinen al vernietigd.
  Dus blijven over: vliegtuigen (te duur) en schepen.
  Maar Rusland heeft sateliet controle; raketje, zo auw ze in territoriale wateren zijn….

 19. Interessant en goed te zien dat er nog genoeg mensen zijn die het vermogen hebben het ” nieuws” in twijfel te trekken. We willen allemaal uiteindeljk hetzelfde en dat is in vrede en gezondheid in harmonie met elkaar kunnen leven. Of Putin dan wel of niet een zionistische agent is, getraind en neergezet door Kissinger en zijn mafia-vrienden-vrienden en nu zijn rol als boogie-man moet vervullen (en straks als het klaar is met een nieuw gezicht en een shitload aan geld ergens op de Bahama’s mag leven), zullen we toch alleen maar achteraf te weten komen. Iedereen hier heeft wel zijn eigen internet-held die schijnbaar zinnige dingen hierover zeggen, maar al met al blijven we daardoor alleen maar vanachter onze computers tegen elkaar op bluffen met onze nieuw-verworven kennis. En dat is precies wat de bedoeling is, het zijn allemaal Interactieve Internet Operaties! De waarheid gaat schuil achter wel 5 of meer lagen van misleiding en daar hebben ze honderden jaren over gedaan om op te bouwen, daar is haast niet tegen te vechten.

  Wat wij zouden moeten doen is hetzelfde als dat zij gedaan hebben: infiltreren en van binnenuit beïnvloeden. Dat is lastig of onmogelijk, maar helaas de enige echte mogelijkheid.
  Tot die tijd moeten we zo wakker mogelijk en zo dicht mogelijk bij onze eigen intuïtie blijven en via goede communicatie invloedrijke mensen proberen te informeren over de dreigingen die ons boven het hoofd hangen. Zo gaat de World Health Assembly in Genève van 22-28 mei “stemmen” over amendementen op de Internationale gezondheidsvoorschriften (2005). Als die amendementen worden aangenomen, wordt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de effectieve dictator van de wereld (in geval van een “gezondheidsnoodgeval”). Dat zijn zaken die mensen moeten weten! Ik volg de politiek in Nederland niet maar durf er vergif op in te nemen dat hier met geen woord over gesproken wordt…totdat de stemming voorbij is natuurlijk en dan de “oppositie” hier wat (gecontroleerd) gewag over mag maken..

  • Klopt wat je zegt. Er wordt idd met geen woord over gesproken over de uitrol van die amendementen en de macht voor het WHO. Ik wil graag op infiltratie gaan met je, maar vergeet niet dat we dan ook met mensen zoals Moeke Trutsula moeten omgaan, en nog vele anderen van het serpentiele kaliber. Daar moet je dan ook een plan voor hebben. Ik vrees dat de KoddigeBeier gelijk heeft.

   Zelf heb ik de tijdslijn voor het EU paspoort (de digitale ketting om je nek) al herhaaldelijk hier neer gezet, en op de substack, om mensen er van op de hoogte te brengen, en te houden. Ook FN heeft er een artikel aan toegewijd. Je kan nu echter je mening niet meer geven, want die tijd is verlopen, en ik vraag me af hoeveel mensen hiervan wisten. Ik heb ook herhaaldelijk de FvD hiervan op de hoogte gesteld met de vraag het publiek in te lichten – nooit antwoord op gekregen. En ik vraag me af hoeveel mensen die het wel wisten, de moeite hebben genomen. Zie hier voor de zoveelste keer:

   Tijdlijn
   • 27 januari
   Het overleg dat de Commissie sinds november 2020 met de lidstaten binnen het e-gezondheidsnetwerk voert, mondt uit in afspraken over een digitaal vaccinatiecertificaat.
   • 17 maart
   De Commissie komt met een wetsvoorstel voor een gemeenschappelijk kader voor een EU-certificaat.
   • 14 april
   De Raad verleent toestemming om met het Europees Parlement over het voorstel te onderhandelen.
   • 22 april
   De vertegenwoordigers van de lidstaten in het e-gezondheidsnetwerk worden het eens over de technische specificaties van het systeem, wat nodig is om dit in de hele EU te kunnen invoeren.
   • 7 mei
   De Commissie start een proef met het EU-systeem, de zogenaamde EU-gateway, waarmee de EU-certificaten kunnen worden gecontroleerd.
   • 20 mei –> dit werd verschoven naar 22 mei (het getal van verlies)
   Het Europees Parlement en de Raad bereiken overeenstemming over het digitaal EU-COVID-certificaat.
   • 1 juni
   De EU-gateway, de onderlinge koppeling van nationale systemen, gaat live.
   • 1-30 juni
   Aanloopfase: de lidstaten mogen het digitaal EU-COVID-certificaat invoeren als ze er klaar voor zijn om certificaten af te geven en te controleren en dit ook juridisch geregeld hebben.
   • Midden juni
   De aanbeveling van de Raad over reizen binnen de EU wordt herzien.
   • 1 juli
   Het digitaal EU-COVID-certificaat wordt in de hele EU ingevoerd.
   • 1 juli – 12 september
   Overgangsfase: is een lidstaat er nog niet klaar voor, dan mag deze nog andere formaten gebruiken die door de overige lidstaten in principe moeten worden aanvaard.

   Global Gateway
   https://www.dw.com/en/eu-unveils-global-gateway-300-billion-global-infrastructure-plan/a-59986009

   Key docs re covid certificates
   https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-related-digital-covid-19-certificate_en

   https://www.frontnieuws.com/great-reset-in-actie-communistische-digitale-identiteit-regeling-van-het-world-economic-forum/
   Alle WEF shit en de pic en timeline.

   • Het net om ons heen is inderdaad al zo goed als gesloten en dus zitten we in principe vast in onze sector a la Hunger Games.
    Als je Europa dus nog wilt kunnen ontvluchten, dan hebben we dus nog een maand..give or take.. 🙁 En tja, elders in de wereld is of wordt het net zo erg of zelfs erger.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in