De ÄrzteZeitung [Artsenkrant] behandelde het onderwerp al in het voorjaar van 2018: “Bijna een derde van de nieuwe hiv-diagnoses is toe te schrijven aan migranten. Maar na de diagnose worden ze vaak alleen gelaten. (…) Veel vluchtelingen zijn blijkbaar bang om te worden uitgezet vanwege hun HIV-infectie”.

De ÄrzteZeitung verwijst naar de laatste cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI). Tot 15% van deze nieuwe besmettingsbevindingen heeft betrekking op immigranten uit landen in Afrika bezuiden de Sahara, waarbij deze groep slechts 0,25% van de bevolking in Duitsland uitmaakt. De meerderheid van de nieuw gediagnosticeerde personen had de infectie in het buitenland opgelopen of had de ziekte meegebracht uit het buitenland.

Volgens het RKI is het relatieve aandeel van nieuwe hiv-diagnoses onder mensen van Duitse afkomst gedaald van 68% naar 64%. In vergelijking met de rest van Duitsland werd het virus het vaakst gediagnosticeerd in Berlijn, met 12,9 patiënten per 100.000 inwoners. Thüringen had het laagste percentage in Duitsland met 1,9 van de 100.00 inwoners met een positieve HIV-diagnose. Het nationale gemiddelde in 2015 was om en nabij 4,4. In totaal registreerde de Bondsrepubliek op dat moment 30% meer nieuwe diagnoses.

Het probleem is al lang bekend

Al in 2013 schreef de Spiegel “AIDS in Zuid-Afrika – Bijna een derde van alle schoolmeisjes is HIV-positief” en was geschokt. De Oostenrijkse Standard meldde in juli 2016 dat de hiv-situatie catastrofaal was. Een op de vijf, d.w.z. 20%, is besmet. In Botswana en Swaziland ziet het er nog erger uit. De organisatie SOS-Kinderdorpen noemt AIDS in Afrika een van de grootste humanitaire rampen van onze tijd:

Ten zuiden van de Sahara is de epidemie de belangrijkste doodsoorzaak. Twee derde van alle HIV-geïnfecteerden wereldwijd zijn Afrikanen. De armoedeziekte AIDS heeft verwoestende sociale en economische gevolgen.

De hieronder vermelde cijfers zijn onmiskenbaar:

  • Ongeveer 25,5 miljoen van de geïnfecteerden leven in Afrika bezuiden de Sahara.
  • In 2016 waren er 730.000 AIDS-sterfgevallen in de regio.
  • Afrika bezuiden de Sahara is verantwoordelijk voor meer dan twee derde van de nieuwe HIV-infecties wereldwijd. Dit maakt de regio het meest getroffen door de HIV/AIDS-pandemie.
  • Van de 25,5 miljoen besmette mensen in Afrika bezuiden de Sahara zijn er 1,85 miljoen jonger dan 15 jaar.
  • De Afrikaanse staten Swaziland, Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Nigeria, Nigeria, Kenia en Zimbabwe behoren tot de landen die het meest getroffen zijn door de HIV-epidemie.
  Coronavaccin is verborgen genetische manipulatie

...en komt nu langzaam naar Duitsland

Zo welsprekend deze organisaties over dit onderwerp zijn als het gaat om het verzamelen van hulp en donaties voor Afrika en de behoeftige AIDS-geïnfecteerde mensen daar, zo zwijgzaam zijn de staat en medische instellingen hier in Duitsland als het gaat om het benoemen van de feiten en problemen die immigranten en infectiedragers uit deze landen met zich hiernaartoe meebrengen, aldus Journalistenwatch.

De Duitse Aidshilfe [Aidshulp] stuurde al in 2015 een noodkreet. Aan de kant van de organisatie verscheen een bijdrage met als titel “We zijn al lang aan de grens van onze veerkracht”. Het groeiende aantal asielzoekers overweldigt niet alleen veel gemeenten, maar levert ook problemen op voor aidshulp.

“We hebben de limiet van onze capaciteit al lang bereikt”, zegt Natalie Rudi, directeur van de Aids Federation Oberhausen. Momenteel zijn er anderhalf vaste posities beschikbaar voor de ondersteuning van hun ongeveer 150 cliënten. Een derde van hen heeft een migratieachtergrond. Onder hen zijn ook 15 asielzoekers die hopen op een verblijfsstatus – 15 van de 1.000 asielzoekers die momenteel in Oberhausen wonen. Tot 700 meer worden dit jaar verwacht. Hoeveel van hen de steun van de Aidshilfe nodig zullen hebben, kan nog niet worden geschat.

Verandering van locatie. Ook in Freiburg im Breisgau is het werk op het gebied van asiel en migratie de laatste jaren sterk gegroeid. Momenteel zorgt de plaatselijke Aids-federatie voor 65 HIV-positieve asielzoekers.

Betrouwbare cijfers zijn schaars

Het Leibniz Instituut voor Economisch Onderzoek (voorheen Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung) is een toonaangevend centrum voor wetenschappelijk onderzoek en evidence-based beleidsadvies in Duitsland en lid van de Leibniz Vereniging. Het werd opgericht in 1926 en is sinds 1943 juridisch onafhankelijk als geregistreerde vereniging; het dient uitsluitend liefdadigheidsdoeleinden. “Gezondheid” is een van de bevoegdheidsgebieden van het Instituut.

  Engeland heeft momenteel 62,5 miljard euro bespaard door Brexit

Op 08 januari 2019 publiceerde RWI het artikel “U bent waarschijnlijk HIV-positief”, waarin wordt uitgelegd hoe je snel en veilig kunt testen of je HIV-positief bent of niet. Namelijk door middel van een sneltest vanuit de apotheek. Het legt een aantal dingen uit over de test, bijvoorbeeld hoe waarschijnlijk een vals-positief resultaat kan zijn.

De RWI maakt hiervoor een ruwe berekening, en hier vinden we getallen.

Volgens het Bundesamt für Statistik wonen in Duitsland ongeveer 69 miljoen mensen ouder dan 18 jaar. Hiervan zijn er naar schatting 11.400 besmet zonder het te weten: 2.700 door heteroseksuele contacten, de anderen door seks tussen mannen of intraveneus drugsgebruik. Van elke 6.000 Duitsers is er ongeveer één besmet (69 miljoen gedeeld door 11.400). Dezen zullen met zekerheid (100 procent) positief testen. Nochtans, onder de 5.999 mensen die niet besmet zijn, verwachten wij nog eens 12 die eveneens positief testen. Dat volgt uit het percentage valse alarmen van 0,2 procent.

Je moet het meerdere malen lezen om het te begrijpen, maar dat is niet het punt.

Het gaat om de getallen. De bevolking van Duitsland is niet 100% Duits. Er zijn dus geen 69 miljoen Duitsers ouder dan 18 jaar. De verklaring van RWI dat “van elke 6.000 Duitsers er ongeveer één besmet is (69 miljoen gedeeld door 11.400)” is daarom onjuist. Volgens Destatis zijn er 72,32 miljoen Duitsers.

Hiervan is 68,25% meerderjarig (2,63+2,68+15,75+24,1+5,38+17,71). Volgens de studie is dit aantal 49,35 miljoen volwassenen. 49,35 miljoen gedeeld door 11.400 resulteert in 6.431,58 en niet in 6.000. Dit betekent dat één van de 6.431 Duitsers besmet zou zijn. Een blik op de wereldkaart van AIDS toont aan dat de Afrikaanse landen van Afrika bezuiden de Sub-sahara – dat wil zeggen ten zuiden van de Sahara – tien keer zoveel AIDS als Europeanen hebben. (Namelijk 4,1% in plaats van 0,4% in Europa):

Zelfs de mainstream media schrijven heel openlijk dat Duitsland het belangrijkste doelland is voor migranten uit Afrika bezuiden de Sahara.

  Mensensmokkelaars adverteren online - 5.500 euro voor een ticket naar Europa

Laten we uitgaan van het aantal van 740.000 mensen uit Afrika. Als 4,1% van hen daadwerkelijk met AIDS besmet is, leidt dit in Duitsland tot 30.340 aidsbesmettingen (van 2014 tot 2017).

Der Tagesspiegel van 30.11.2018 schrijft:

“In totaal leven ongeveer 14.900 mannen en vrouwen in Berlijn met hiv, maar meer dan 10 procent (ongeveer 1600) weet er (nog) niets van”.

Berekent men alleen de 0,4% in de ‘AIDS World Map for Europe’ gedocumenteerde HIV-geïnfecteerden voor de gehele bevolking van de Bondsrepubliek Duitsland van 82.790.000, betekent dit dat één procent 827.900 bedraagt. Vermenigvuldigd met 0,41% resulteert dit in 331.160 HIV-geïnfecteerden in Duitsland. In woorden: Driehonderdéénendertigduizendhonderdzestig geïnfecteerden in Duitsland. En dat met een besmettingsgraad van 0,4%.

Als slechts één van de 6.000 Duitsers besmet zou zijn, dan zouden we 13.798 HIV-geïnfecteerden in de Bondsrepubliek Duitsland hebben, een cijfer dat een paar honderd procent te laag is. Want 0,4% van de 6.000 mensen zijn er al 24 die besmet zijn, niet slechts één. Dus met betrekking tot AIDS worden we duidelijk massaal voorgelogen. En met de immigratie van meer Afrikanen met een HIV-infectiecijfer van 4,1% zal het aantal aanzienlijk toenemen. Zelfs als het “besmettingspercentage” van AIDS zich op slechts 2% zou vestigen, zou dit betekenen dat er in Duitsland 1.655.800 mensen met AIDS besmet zijn. Dat is een grote stad.

De publieke ziekenfondsen besteedden in 2011 al bijna 600 miljoen euro aan geneesmiddelentherapie. De kosten van een gemeenschappelijke drievoudige therapie voor één patiënt liggen tussen de 14.000 en 21.000 euro per jaar. Dit zou betekenen dat met een gemiddelde van € 18.000 /jaar, HIV-geïnfecteerde immigranten alleen al vandaag de dag € 546.120.000 kosten, d.w.z. meer dan een half miljard euro per jaar. Bij een besmettingsgraad van ongeveer anderhalf miljoen mensen in Duitsland zou dat 27 miljard euro zijn, wat alleen voor hiv-therapieën nodig zou zijn. Wat ons gezondheidszorgsysteem waarschijnlijk niet meer aankan.

Alarmfase rood: Gevaarlijke tropische reuzen-teek West-Europa binnengebracht

 

Vorig artikelKunst van het bedriegen
Volgend artikelPedofiele aanvallen op BLANKE kinderen en jongeren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in