Dat de mensen in Rusland zich steeds meer in de ogen wrijven als ze naar het beleid van de EU kijken, bleek uit een interessante bijdrage op de Russische televisie. Ik heb al gemeld dat men in Rusland alleen nog maar met ongeloof naar het beleid van de EU en vooral van Duitsland kijkt. Dat de radicale nationalistische regeringen in Polen en de Baltische Staten hun landen liever de afgrond in slepen dan een overeenkomst met Rusland te sluiten, komt voor niemand in Rusland als een verrassing. Maar dat Berlijn en Brussel de welvaart die zij in tientallen jaren hebben opgebouwd steeds sneller en eigenhandig aan stukken slaan, alleen maar om grote broer overzee een plezier te doen, dat begrijpt niemand in Rusland, schrijft Thomas Röper.

Dat werd deze zondag opnieuw duidelijk in het verslag van de Russische correspondent voor Duitsland dat op het wekelijkse nieuwsoverzicht van de Russische televisie werd vertoond. Ik heb de Russische bijdrage vertaald.

Begin van de vertaling:

Een karakteristiek artikel verscheen in het Amerikaanse tijdschrift The National Interest. De auteurs waren de Italiaanse essayist en politicoloog Stefano Graziosi en James J. Carafano, vice-president van de American Heritage Foundation. Zij beginnen met te zeggen dat Europa nooit had mogen besluiten om de verkoop van benzine- en dieselauto’s vanaf 2035 te verbieden:

“De afhankelijkheid van Europa van Peking, dat de markt voor batterijen voor elektrische auto’s beheerst, zal alleen maar groter worden als auto’s die op koolstof rijden verboden worden. Dit zal op de lange termijn niet veranderen, want China koopt in hoog tempo de rechten op lithiumlagen in Afrika en Latijns-Amerika op. Brussel gaat tegen de elementaire logica in. Zelfs als het probeert Vladimir Poetin met sancties te straffen en zijn afhankelijkheid van Russische energie te verminderen, versterkt het alleen maar een andere afhankelijkheid van China, waarvan het autoritaire regime nauwe banden met Moskou onderhoudt en de Russische militaire operatie nooit veroordeeld heeft. Bovendien is het geen geheim dat de Chinese Communistische Partij bezig is haar politieke invloed in een aantal Europese landen te consolideren en juist de gevestigde transatlantische betrekkingen via handelsbetrekkingen te vernietigen. Het opleggen van sancties aan Moskou en toenadering zoeken tot Peking heeft geen zin.”

Wel, dat is waar. China schijnt inderdaad een wereldmonopolie te hebben op batterijen voor elektrische voertuigen. Maar dan komt de paradoxale conclusie:

“Het is tijd dat de transatlantische gemeenschap een aantal moeilijke beslissingen neemt. Het Westen heeft energie nodig om onafhankelijk te zijn van zijn vijanden. Het Westen heeft olie, gas en kernenergie nodig om welvarend te zijn, om de energievoorziening veilig te stellen en om de planeet en het milieu te beschermen. Daartoe moet Amerika de belangrijkste exporteur van olie en gas worden. En Europa heeft een verantwoord energiebeleid nodig dat berust op gezond verstand, innovatie en marktgerichte oplossingen, in plaats van een politieke agenda met onhaalbare fantasieën.”

Dat wil zeggen dat Europa zich volledig aan Amerika moet onderwerpen en zelfs zijn groene energie moet begraven. Bevriende Amerikaanse gas en olie lossen alle problemen op. En absoluut geen afhankelijkheid van vijanden.

Luister, met een vriend als de VS heeft Europa geen vijanden meer nodig. Is het niet Amerika met zijn aandringen op de oostwaartse uitbreiding van de NAVO dat Europa in deze ellendige toestand heeft gebracht? Is het niet Amerika dat nu aandringt op de anti-Russische sancties die zo destructief zijn voor Europa? De Duitse economie – de motor van Europa – dreigt te ontsporen en haar concurrentievermogen te verliezen.

De VS zijn gewoon bezig Europa als economische concurrent uit te schakelen. Als gevolg daarvan staat de dollar nu al boven de euro. Wat nu? Het waren de Amerikanen die Europa tegen Rusland uitspeelden. Is dat vriendelijk? Als u naar Poetin had geluisterd en zijn voorstellen voor gelijke veiligheid had aanvaard, zou alles in orde zijn geweest, van vrede tot Nord Stream 2.

  Bewoners van Donbas getuigen van Oekraïense bombardementen

Nou ja, weliswaar niet naar Poetin geluisterd, maar in ieder geval wel naar gezond verstand. Amerika speelt zijn spel. Europa is gewoon slijtagemateriaal daarin. Het gaat niet meer alleen om Oekraïne, maar om heel Europa. Fraai, is het niet?

Een verslag van onze Duitsland-correspondent.

De rechtstreekse gasleveringen van Rusland aan Duitsland zijn stopgezet. Nord Stream 1 staat nog tot ten minste 21 juli in de wacht. Dit gebeurt elk jaar in juli, maar deze keer is begrijpelijkerwijs speciaal. Siemens was niet in staat Gazprom op tijd een turbine te leveren die afkomstig was van zijn revisie in Canada, waar het bedrijf onder sancties was komen te vallen, zodat de gasstroom van de pijpleiding al tot 40 procent van zijn capaciteit was gedaald voordat de werkzaamheden begonnen.

“Het zou niet verwonderlijk zijn als ze weer een klein defect vinden en zeggen: we kunnen niet opnieuw gas sturen, we hebben bij de reparaties iets anders gevonden,” zei de Duitse minister van Economie Robert Habeck.

Wat de minister natuurlijk bedoelde, was dat dit een voorwendsel zou zijn – in feite willen de Russen de gaskraan niet opendraaien om politieke redenen. Dat wil zeggen, om precies dezelfde reden waarom Duitsland het in de toekomst zonder Russisch gas wil doen. Het is duidelijk dat de grenzeloze bereidheid van Berlijn om Oekraïne te steunen zijn grenzen heeft en dat de ineenstorting van de economie niet binnen die grenzen valt. Niettemin: politieke plannen hebben de gewoonte soms sneller te worden uitgevoerd dan de bedoeling was.

“Hoe zou het ergste scenario eruit zien als Rusland zijn gasleveranties helemaal stopzet?”, wordt Klaus Müller, hoofd van de Bundesnetzagentur, door een journalist gevraagd.

“Het zal zeer, zeer dramatisch zijn. Maar om eerlijk te zijn voelen wij de eerste negatieve gevolgen al: de producentenprijzen stijgen, de prijzen voor particuliere huishoudens stijgen. Wij moeten nu alles doen wat wij kunnen om te redden. Wij zijn niet hulpeloos. Wij kunnen iets doen.”

“De gasprijzen blijven in een recordtempo stijgen, kan het Federaal Agentschap voor het Net daar iets aan doen?”

“Nee.”

Woensdag bereikte de gasprijs op de Europese markt een nieuw hoogtepunt van 1.900 dollar per duizend kubieke meter. Naar verluidt kunnen het er 3.500 worden tegen oktober. Het hoofd van de Oostenrijkse Kamer van Koophandel, Harald Maner, merkte deze week op dat de sancties slechts met één hersenhelft besloten zijn.

Op een partijcongres in Tirol formuleerde de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer een programma om het probleem op te lossen. Wel, u kunt ook de andere hersenhelft uitschakelen: “Als we zo doorgaan, blijven er nog maar twee mogelijkheden over: Alcohol en psychotrope stoffen.” Dat wil zeggen, of in een roes raken, of ophouden zo door te gaan. Nehammer zelf gaf echter toe dat de tweede optie zeer moeilijk zou zijn, omdat het een volledige koerswijziging zou betekenen.

De oppositie heeft het er de hele tijd over en met de tijd neemt hun kans toe om gehoord te worden.

“Het feit dat de westerse waarden in Oekraïne zogenaamd verdedigd worden, kunt u aan iedereen vertellen. Dit is een leugen en bedrog. Het gaat niet om westerse waarden, het gaat om Amerikaanse belangen. Biden is de enige die wint, die zijn land niet echt iets kan geven, maar wel de wereldleider en groot strateeg speelt. Zij willen de enige supermacht ter wereld zijn, zij exporteren wapens, en hoe meer NAVO-leden er zijn, hoe meer VS-wapens er in de wereld zijn. Met het uitbreidingsprogramma van de NAVO kunnen zij alles destabiliseren. Natuurlijk nemen zij geen vluchtelingen uit Oekraïne op. Zij verkopen hun vloeibaar gas, dat voor ons onder Trump nog onbetaalbaar was, nu tegen superprijzen. En als het knalt, zullen de Amerikanen heel ver weg zijn, zoals altijd – dat is Amerikaans beleid, dat zijn Amerikaanse waarden,” zegt Herbert Kickl, voormalig Oostenrijks minister van Binnenlandse Zaken en federaal partijleider van de Vrijheidspartij van Oostenrijk.

  Poetin voert een halfslachtige oorlog en dat is te zien

Het plan om de Europese concurrenten te vernietigen is aan de gang. De Europese Commissie bazuint over de voedselcrisis die door Rusland zou zijn veroorzaakt, terwijl de nationale regeringen hun eigen landbouw ruïneren in overeenstemming met hun groene beleid. In Nederland, Duitsland, Italië en Spanje komen de boeren in opstand; zij worden niet alleen gedwongen om de hoge benzineprijzen te betalen, maar ook om geen stikstofmest meer te gebruiken en hun veestapel met een derde in te krimpen. Op de sociale media wordt de situatie al een oorlog genoemd. Als de eerste mestoorlog.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft deze week aangekondigd dat het een reeks anti-Russische sancties op de kritieke gebieden landbouw en energie zal opheffen. Maar wat de meester mag doen, mag de horige bij lange na niet doen, en de Amerikaanse Ministerie van Financiën ziet er op toe dat Europa de koers blijft volgen.

“Het versoepelen van de sancties zou de gasleveranties uit Rusland niet veilig stellen, maar alleen een voorwendsel voor chantage verschaffen. Daarom zal Duitsland Oekraïne steunen zolang het ons nodig heeft. En daarom zullen wij deze sancties steunen en er tegelijkertijd voor zorgen dat onze samenleving niet verdeeld raakt,” aldus de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock.

Baerbock kan niemand iets garanderen. Duitsland heeft daar de middelen niet voor, ook niet voor langdurige politieke steun aan het regime in Kiev. Baerbock ziet over het hoofd dat de samenleving reeds verdeeld is, en de Britse Telegraph schrijft daar rechtstreeks en zelfs met een zweem van wraakzucht over, want Berlijn verheugt zich stilletjes over het aftreden van Johnson:

“Het vooruitzicht van gasrantsoenering heeft reeds geleid tot een daling van de publieke steun voor Oekraïne: nu de voedsel- en energieprijzen blijven stijgen, wil 38 procent van de Duitsers geen actie tegen Rusland. Scholz probeert zowel zijn NAVO-bondgenoten als Poetin te paaien, maar wordt door geen van beide partijen gerespecteerd. Tezelfdertijd wordt Duitsland onder Scholz in Oost-, Midden- en Noord-Europa meer veracht en gewantrouwd dan op enig moment sinds 1945. Ofwel er komt een knal in Berlijn met het reële gevaar dat de regeringscoalitie uiteenvalt, ofwel er wordt gecapituleerd voor Poetin.”

Er zijn maar een paar mogelijkheden, en geen daarvan is goed. De Groenen ontaarden in hun eigen antithese als zij in hun eentje uit bedrijf genomen kolencentrales weer opstarten, een besluit dat eerder deze week werd genomen. Natuurlijk kan er wat bespaard worden door de lichten van historische gebouwen ’s nachts uit te doen, of door stadiums om te bouwen tot nachtverblijven voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven hun eigen huis te verwarmen.

De krant Bild heeft de rekensom gemaakt: twee keer per week wassen scheelt 100 euro aan elektriciteitskosten, kleren drogen aan de lijn in plaats van in de droger scheelt 150 euro. Er staan dus 25 nuttige tips in om 1.500 euro te besparen. Maar als u de tarieven aan het eind van het jaar opnieuw berekent, komt u op een bedrag van 2.500 tot 5.000 euro. Hoeveel u ook spaart, u hebt nog steeds schulden. De micro- en macro-economische situatie ziet er zeer somber uit.

  EU-technocaat Timmermans eist dat het gepeupel Oekraïne moeten "steunen" door minder te douchen en hun kleren niet te wassen

De euro daalt ten opzichte van alle grote valuta’s. Aan het begin van de week was er een historische pariteit tussen de euro en de dollar. Dat lijkt een goede zaak voor de exportgerichte Duitse economie, maar niet nu de olie- en gasprijzen zo hoog zijn.

“De zwakke euro wordt een welvaartsprobleem voor Duitsland. Dat lijkt misschien onlogisch, want een zwakke munt was immers lange tijd verantwoordelijk voor het succes van de export en dus voor de groei van de buitenlandse handel. Maar deze oude regel werkt niet meer. Vandaag helpt de zwakke euro de exportbedrijven niet meer, maar verhoogt hij de kosten voor het midden- en kleinbedrijf en maakt hij het leven duurder voor de consument,” schrijft Die Welt.

Van het begin van het jaar tot mei bedroeg het tekort op de buitenlandse handel van de hele EU een recordbedrag van 163 miljard euro. En dat ondanks het feit dat het economisch herstel van de pandemie nog zeer sterk was. Nu is het uitgeput. En wat zullen de cijfers zijn van mei tot december? Hetzelfde of twee keer zo groot?

Er zal een half biljoen euro uit de zakken van de Europeanen worden gehaald om de anti-Russische sancties te betalen. Daar komt nog bij dat zij bij Oekraïne nog volledig moeten volhouden. Of toch niet? De twijfels daarover blijken uit de aarzelende toezending van de beloofde financiële hulp aan Kiev. Plotseling drong het tot de Europese geesten door dat Oekraïne het geld nooit zal terugbetalen en dat negen miljard in een zwart gat gooien tegenwoordig een onbetaalbare luxe is.

De Hongaarse premier Orban gaf toen toe dat de situatie erger was dan hij gedacht had: “Ik dacht dat Europa zichzelf in de knie geschoten had, maar nu lijkt het erop dat het een schot in de long was, want Europa is aan het stikken. Ik zou degenen die een baan hebben, willen adviseren die te koesteren, want er komt een economische teruggang in de nabije toekomst.”

Is er nog tijd om aan de fouten te werken, of is het voorbij en kunt u geen adem meer halen voor u sterft? The Economist schetst dit beeld: Roodkapje in het bos, gasleidingen in plaats van bomen, een beer in plaats van een wolf. Het is nacht. Er ligt sneeuw. Op het eerste gezicht maakt Rusland zich op om het ongelukkige Europa te verscheuren.

Maar het plaatje is iets dieper dan dat: als een weerloos meisje zich uit vrije wil in zo’n situatie brengt, dan is zij, welke smoesjes zij ook verzint, niet helemaal goed bij haar hoofd. Deze veronderstelling wordt overigens bevestigd door het feit dat Europa na de zomervakantie – waarschijnlijk begin september – nog een pakket anti-Russische sancties zal goedkeuren. Sommigen noemen het bescheiden gezegd niet eens het zevende, maar het zes en een half pakket.

In ieder geval blijft Roodkapje een akelig lot tegemoet gaan. U kunt immers niet aan deze beer ontsnappen door dood te spelen.

Einde van de vertaling


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Het plan “Europa verkrachten” is het volgende, stommerdVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOperatie Z – Onderbreek uw vijand niet wanneer zij een fout maakt
Volgend artikelEr gaat iets heel erg mis in Schotland
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

42 REACTIES

 1. Ze willen je laten geloven dat er goede en slechte schurken zijn.

  Het is >> Alle!! ook religieuze, wereldleiders tegen eigen bevolking.

  U betaald belasting dat wordt gebruikt om u te onderdrukken.
  Dus u betaald uw eigen ondergang.
  Het is eigenlijk heel simpel en zo gaat het al eeuwen.

  • Amai Susan gij weet echt veel…
   Vanaf je geboorte wordt je in alle gaten meermaals verkracht… zodat je nog maar alleen naar je werk kan kruipen en op tijd al je belastingen kan betalen.
   Je hebt als foetus nog wat vrije wil maar die is daar niks mee.

   • Amai Jossi, zijt gij een pedofiel??
    Viespeuk.. je ware aard komt naar boven.
    Misschien moeten ze je computer even komen bekijken?

    • Voor een luchtscheet reageren?
     Je ondervind nu zelf hoe snel mensen zich laten gaan, haha
     Koekje van eigen deeg…
     Voor de rest niet alles zo serieus nemen, je mag wel op mijn schoot naar de pc kijken.

        • Susan, ik plaag je een beetje en weet je waarom?
         Je kwam mij vertellen dat ik oh zo slim ben met overal kak-argumenten uit te delen…
         Ik dacht amai dat moet een slim mens zijn tot ik je comment las.
         Wat je daar vertelt moest zelfs mijn kat lachen en je verkoopt je onzin alsof je Einstein bent.
         Maar een simpele uitdrukking kan je NIET begrijpen.
         Nu ga je zelfs Joep aanvallen omdat zijn brein geen tekening nodig heeft.
         Je verwijt mensen maar deelt zelf kak-argumenten die geen steek houden.
         Thierry Baudet kampt ook steeds met uw soort.
         Komen klagen als ukjes maar kunnen geen beter argument naar voren schuiven of uitleggen waar hij het mis heeft.
         Ik zal je met rust laten maar zeg volgende keer waarom je niet blij bent met mijn argumenten.
         Ik wil mij steeds beetje inhouden.
         Blijf nu niet tot in het oneindige kakken.

 2. Biden is de enige die wint? Ome Joe is een dementerende opa die zonder begeleiding de weg kwijtraakt in het Witte Huis. Zelfs binnen zijn eigen democratische partij weet niemand wie er nu echt de touwtjes in handen heeft.

 3. Karl Nehammer heeft toch al lang geleden zijn “andere hersenhelft” uit geschakeld!?
  Net zoals alle westerse leiders !
  Toch?
  Zonder moreel te zijn en niet meer te begrijpen uitspraken doen .

 4. Hoe was het ook al weer?
  Merkel wilde niets te doen hebben met de geschiedenis.
  Het eerste toen ik Klaus Schwab hoorde dacht ik “Er ist wieder da”!
  Verder dan de eerste bladzijde van “Mein Kampf” ben ik niet gekomen, te dom om te lezen.
  Toch is het door vele serieus genomen en zagen ze er een toekomst in.
  “The Great Reset” is zoiets en toch wordt het door vele, in ieder geval door acteurs die leidende rollen hebben gekregen, weer gezien als de oplossing.
  Zie the United Stasi of All.
  Trump is uitgeschakeld.
  Nu hebben ze Senile Joe a.k.a.Joe Binladen als hoofdrolspeler.
  Een dement figuur!
  Maar Trump hebben ze uitgeschakeld en dat was het doel!
  Dat daarmee de dreiging op zelfs een wereldoorlog sterk is toegenomen, dat neemt met op de koop toe!
  Dat achterlijke wijf “De SiegGriet” van de Deserteurs, wist niet hoe snel ze voor Joe Binladen moest poseren!

  De VS, vernietigd alles en iedereen, zichzelf ook.
  De VS is een manisch depressief land wat nu in een zeer duistere periode zit met Senile Joe a.k.a.Joe Binladen.
  Ik moet aan die lesbienne denken die hysterisch werd toen Trump President werd.
  Die nu in een isoleercel misschien zit.
  Het haar hoofd tegen de muur slaat en roept dat er niets aan de hand is!
  Misschien dat ze bezoek krijgt van de SiegGriet, die is het gewend dat men tegen een muur lult en kopbewegingen ernaar maakt.:)

 5. En wat nu als er in Duitsland weer een Adolf op staat. De tijd is er weer rijp voor als de economie echt instort.

  • Dat KAN onze redding zijn want is The Great Reset met communistisch controle systeem met alle Nazi-maatregelen zoveel beter dan Adolf?
   Ik denk dat Adolf nu heel jaloers aan het worden is…

 6. (En wat nu als er in Duitsland weer een Adolf op staat.)
  De geschiedenis heeft geleerd hoe we het niet moeten doen.
  Maar ja, het blijft Nederland. (Schapenland van de verraders)

  • Je geheim is goed nieuws voor een gelovige; eindelijk kan hij zijn god de hand reiken!
   Dus geen reden tot paniek… best bizar dat ze niet massaal van het dak springen om hun doel sneller te bereiken. Dat zou ook beter zijn voor het klimaat?

   • Beste Jossi,

    Wat maakt u van onderstaande:

    Does evil exist?

    The university professor challenged his students with this question. Did God create everything that exists? A student bravely replied, “Yes, he did!”

    “God created everything? The professor asked.

    “Yes sir”, the student replied.

    The professor answered, “If God created everything, then God created evil since evil exists, and according to the principal that our works define who we are then God is evil”. The student became quiet before such an answer. The professor was quite pleased with himself and boasted to the students that he had proven once more that the Christian faith was a myth.

    Another student raised his hand and said, “Can I ask you a question professor?”

    “Of course”, replied the professor.

    The student stood up and asked, “Professor, does cold exist?”

    “What kind of question is this? Of course it exists. Have you never been cold?” The students snickered at the young man’s question.

    The young man replied, “In fact sir, cold does not exist. According to the laws of physics, what we consider cold is in reality the absence of heat. Every body or object is susceptible to study when it has or transmits energy, and heat is what makes a body or matter have or transmit energy. Absolute zero (-460 degrees F) is the total absence of heat; all matter becomes inert and incapable of reaction at that temperature. Cold does not exist. We have created this word to describe how we feel if we have no heat.”

    The student continued, “Professor, does darkness exist?”

    The professor responded, “Of course it does.”

    The student replied, “Once again you are wrong sir, darkness does not exist either. Darkness is in reality the absence of light. Light we can study, but not darkness. In fact we can use Newton’s prism to break white light into many colors and study the various wavelengths of each color. You cannot measure darkness. A simple ray of light can break into a world of darkness and illuminate it. How can you know how dark a certain space is? You measure the amount of light present. Isn’t this correct? Darkness is a term used by man to describe what happens when there is no light present.”

    Finally the young man asked the professor, “Sir, does evil exist?”

    Now uncertain, the professor responded, “Of course as I have already said. We see it every day. It is in the daily example of man’s inhumanity to man. It is in the multitude of crime and violence everywhere in the world. These manifestations are nothing else but evil.”

    To this the student replied, “Evil does not exist sir, or at least it does not exist unto itself. Evil is simply the absence of God. It is just like darkness and cold, a word that man has created to describe the absence of God. God did not create evil. Evil is not like faith, or love that exist just as does light and heat. Evil is the result of what happens when man does not have God’s love present in his heart. It’s like the cold that comes when there is no heat or the darkness that comes when there is no light.”

    The professor sat down.

    The young man’s name — Albert Einstein.

    Ben benieuwd naar uw reactie!
    Overigens: Albertje was een halve gare in dienst van you know who…..

    • Dank voor je tekst Joep best interessant onderwerp maar ze gaan ons terecht verwijzen naar een geloofsforum!
     Maar doe snel een poging… want storen weinig.

     Vraag mij af hoelang en hoeveel mensen aan deze tekst gewerkt hebben.
     Best grappig en steekt vrij goed in elkaar maar op papier kunnen ze vrijwel alles laten kloppen ook onze belastingen!
     OK stel dat alles hier klopt en we gaan verder… want ze willen duidelijk aantonen dat we god nodig hebben.
     Ze hebben het hier over – the laws of physics, Newton – maar niks over de wetenschappelijke methode…
     Ze weten heel goed ze niks kunnen aantonen op basis van deze methode.
     Het is zelfs geen hypothese want daarvoor moet je paar testen uitvoeren en hoe ga je testen op de woorden “god”, “geest”, “ziel” of “satan”? Ze bewijzen zelf onbewust – a word that man has created – dat dit maar woorden zijn!
     Dus best pijnlijk voor onze belastingen en de gelovigen.

     Ooit ook zoiets gezien op tv over een stuk zeep, ze waren met 5 echt in oorlog met dat stukje zeep, braken echt hun hoofd meer dan één uur alsof ze daarmee eindelijk iets konden bewijzen.
     Zijn die mensen voor de rest nog normaal?
     Ook best vernederend voor god dat mensen hem willen bewijzen met wat tekst en zeep. Hij is zo groot en machtig maar kan niet voor zichzelf opkomen? Hallelujah…
     Ze kunnen hun onzin niet bewijzen en hoog tijd dat ze dat inzien.
     En let op! Dit soort teksten zijn soms afkomstig van de grootste intellectuelen aller tijden…
     Het is ook erg zielig dat ze Albert Einstein (geen heilige) moeten gebruiken om het wat meer geloofwaardiger te maken.
     Ik ben ook zoekende maar mijn rationeel brein kan dat niet vatten!

     Ik zat zo eens in de nacht rond het kampvuur toen plots ook zo een intellectueel mij de vraag stelde; “zie je in de hemel die sterren”? Ik antwoorde “ja”, “ah, en wie zegt dat dit geen groot zwart karton is met allemaal gaatjes in?”. Hij had dit gelezen op de site skepsis en ik stond daar met mond vol tanden.
     Herpakte mij vrij snel en antwoorde; met dit soort aannames moet je een kansberekening uitvoeren.
     Hoe groot is nu de kans dat die sterren echt zijn met al de documentatie in ons bezit dan een groot karton met gaten in.
     Hij vergat dat sterren bewegen en die gaatjes in zijn karton niet maar wilde hem niet affronteren.
     En hoe groot is nu de kans dat god bestaat of hem nodig hebben aan de hand van die tekst?
     Zonder te rekenen weet ik dat de kans minder is dan zero, het zijn maar woorden.

     Ooit zei de paus; “laat de ongelovigen maar eens bewijzen dat god niet bestaat”
     De brave man was vergeten dat volgens de wetenschappelijke methode de waarnemer alle bewijs op tafel moet leggen.
     Die slimme draaide dus alles om… dacht dat iedereen even dom is.
     Ik kan ook niks bewijzen omdat god ook maar een WOORD is.
     Die zit nog diep in ons brein en is afkomstig uit de oertijden vooral door onwetendheid en moest de groep bij elkaar houden om de overlevingskansen te vergroten. Dick Swaab weet daar veel over.
     We kunnen gemakkelijk zonder god door zelf ons brein te gebruiken maar weinig mensen kunnen hun ideële god loslaten omdat ze de chaos die ze zelf creëren niet zelf kunnen dragen.
     Hebben echt een hand boven hun hoofd nodig om keuzes te maken en zich te gedragen.

     Als god ons heeft gemaakt dan heeft hij ons met een kater op maandag gemaakt. Ik zie overal in de wereld wel soort religie of sekte maar de wereld draait vierkantig op chaos en miserie. Daarmee is het dik bewezen dat onze god geen goede programmeur is zoals Bill Gates of ook die slechte eigenschappen in zich heeft. Met zijn super power had hij gemakkelijk de perfecte mens en wereld kunnen creëren… Geen dierenmishandeling, geen slachtoffers, geen lijden, enz.
     OK, ze kunnen nu al hun pijlen richten op brave EVA. In bijbel en koran is de vrouw steeds te min en schuldig en staan haaks op de rechten van de mens.

     Voor zover ik weet geloofde Einstein niet in de – god van de mens – maar wel in iets groter.
     En kan hem hierin vinden want we hebben het vermogen nog niet om vele vragen te beantwoorden. Door zijn “God dobbelt niet” zijn die gelovigen hem gaan misbruiken.
     Ja, soms heb ik van die dagen waar ik alles in details begin te ontleden en al die getallen bewonder.
     Alles draait in zekere harmony, alles steekt te perfect in elkaar vooral de mens en dier zijn perfecte robots die op laagspanning, impulsen en scheikunde werken. En bijna alles kan je berekenen tot op een aantal decimalen. Hoe komt dat en waar halen we die kennis vandaan?
     Evolutie, oer soepje… tja… ik denk dat panspermie goed onderschat wordt! Er komt of kwam meer uit de lucht gevallen dan we denken. Toekomst zal dit bewijzen.
     Maar nog steeds is onze god een projectie geboren uit doodsangst, onwetendheid en macht. Daar is bij mij geen twijfel over.

     Zitten we op dezelfde golflengte of denk je er anders over?

     • Bedankt voor je reactie Jossi.
      Zeer gewaardeerd!

      In mijn beleving zie je eea te zwart/wit.
      En dit is tevens mijn antwoord op jouw vraag of we op dezelfde golflengte zitten:
      Nee, op dit gebied zie ik eea door een andere bril.
      Een bril die ik gekregen heb door persoonlijke ervaringen.
      En deze ervaringen zijn kansberekening-technisch onmogelijk.
      Edoch, ik snap wel uw redenering.

      Nu zou ik hier graag verder op ingaan, echter je hebt een valide punt:
      Deze website is niet het juiste platform om hierop verder te gaan.
      Beheerder Rommel is hier duidelijk in en dat respecteer ik en vind het eigenlijk ook logisch.
      Dit soort thema’s moeten absoluut kunnen, echter wel bij het juiste platform.

      Ik wil alleen nog het volgende kwijt voor wat betreft dit onderwerp:
      – ik hang geen enkele religie aan, ik ga alleen uit van het bestaan van God
      – ik heb ook absoluut niet de neiging om andere mensen te willen bekeren, danwel te vertellen wat ze wel of niet moeten doen (van kinds af aan heb ik een bloedhekel aan mensen die mij vertellen wat ik moet doen en op welke manier)
      – ik denk dat vrijwel iedereen die hier reageert en alle andere mensen in deze wereld die inzien dat we keihard belazerd worden, dat al deze mensen de Goddelijke vonk in zich hebben.
      Zo ook jij.
      Echter, God is belachelijk gemaakt en vervangen door de (in mijn ogen stupide) evolutie-leer.
      Deze evolutie-leer is overigens bijzonder simpel te weerleggen.

      Maargoed, laat ik het hierbij houden, want we zijn gast-reageerders op een website waar het om andere zaken gaat.

      @Rommel:
      Bedankt dat u deze conversatie tot nu toe gedoogd heeft!
      Ik zal het hierbij laten en in de toekomst hier niet meer aanhalen.

      @Jossi:
      Ik zou graag verder willen discussiëren met jou over dit onderwerp, vooral omdat je jouw standpunt goed weet te verwoorden.
      En dat geldt voor vrijwel al je reacties.
      Bedenk hierbij dat ik geen zieltjes-winner probeer te zijn.
      Ik vind dit soort discussies gewoon leuk en interessant en ik steek ook nog veel op van andersdenkende gedachtegangen.

     • Aanvulling op mijn reactie:
      Ik ben absoluut niet actief op enig geloofs-forum.
      Dat is in mijn beleving namelijk kansloos.
      Waarom: omdat daar de mensen vastzitten in hun eigen gedachte-wereld en alleen maar proberen om andere mensen te overtuigen van hun gelijk en hun bekerings-dwang.
      Als ik ergens een hekel aan heb…. 😉

      Ik bezie de mens zoals die is.
      Er zijn schapen: met rust laten, geen zinnige discussie mee mogelijk
      Er zijn fanatici: wederom met rust laten, geen zinnige discussie mee mogelijk

      En er zijn wakkeren: lastig volk, maar wel open voor discussie icm valide argumenten

     • Dank voor je reply Joep!
      Ik had uiteraard door waarom je die brief onder mijn neus schoof…
      Je hebt dit soort teksten niet nodig want de bijbel heeft de taak ons te overtuigen.
      Filtert de citaten eruit die uw hedendaagse ethiek en moraal beantwoorden en gedraag je ernaar.
      Ik ben Agnost + Atheïst + Transhumanist, samen een explosieve cocktail maar zet een spin in huis netjes buiten… en als het kan vermijd ik te trappen op groen gras.
      Je bent ook een klassiek geval die iets persoonlijk heeft meegemaakt en wil je graag geloven.
      Vele factoren bepalen wie we zijn en ik zal je normaal niet kunnen overtuigen.
      Je kan beter eens bij Immortal aankloppen; die kan het beter uitleggen en staat op je golflengte!

      Vanuit uw standpunt heb je dus volledig gelijk maar ik lees enkele misverstanden.
      Veel vergeten dat ons brein – ons ook goed voor de gek kan houden – daar bestaat enorm veel literatuur over.
      Bepaalde mensen horen echt stemmen, zien plots een gezicht in de achteruitkijkspiegel,… Een vriendin ziet de mensen bewegen in fotokader op de kast maar van zodra zij naar de foto kijkt blijven ze stokstijf staan (moet best eng zijn).
      Ook iemand gekend met een BDE (bijna-doodservaring, ging de tunnel in met in de verte een zalig goddelijke lichtbron,… en ging dat onmiddellijk linken aan God omdat hij geen betere verklaring voor had.
      Ik zocht naar antwoorden en kwam terecht bij de Nederlandse arts en neuroloog Dick Frans Swaab, die kan het heel sappig en rustig uitleggen. En zijn beknopte uitleg was dat dit veroorzaakt wordt door zuurstof gebrek ergens in de hersenen.
      Kan ook een lichaamsuittreding (OBE-OOBE) opwekken door in je rug ergens een naald te prikken. Ik ga niet beweren dat hij 100% gelijk heeft maar mijn kansberekening kan wel weer aan het werk.
      De vraag mag dus gesteld worden; hoe groot is de kans dat God een illusie is? En stel dat iemand je morgen kan overtuigen dat God illusie is dan is de kans groot dat je bij je dood plots weer een bocht maakt van 180°.
      Veel heeft te maken met angst voor de dood en wie deugdzaam leeft, verzekert zijn ziel van een plekje in de hemel.
      Verwaarloosde zielen (zoals ik) branden in de hel.
      Bijbelboeken helpen de stervelingen hun zielen veilig te stellen.

      Yup, ik ben tegenovergestelde en trek alles in twijfel…
      De reden daarvoor heeft veel te maken met mijn technische achtergrond? Die is verspreid in vele domeinen nu vooral door zelfstudie.
      Technische mensen gebruiken hun brein anders, moeten soms heel hard naar oplossingen zoeken en hoe groter hun kennis hoe meer ze iets kunnen aantonen/verklaren dat een ander niet kan.
      Zolang het probleem niet in ons hoofd zit uiteraard.
      Maar ook dat is in de toekomst geen probleem meer wel jammer dat ze onze technologie steeds weten te misbruiken.
      Doordenker; wanneer we een harde schijf formateren dan is al je data (voor jou) verdwenen.

      Inderdaad bijna elke gelovige zal Darwin, Big Bang of zelfs Dick Frans Swaab haten en veel haten ook alles wat niet denkt zoals zij.
      De evolutie en Big Bang zijn maar een theorie, op zich al geen reden om te haten maar goed over na te denken.
      En deze theorie ’s wegen in de weegschaal evenveel als God.
      Toppunt is dat die gelovigen zelf hun God belachelijk maken en vooral ook door de >100.000 voorbeelden uit de geschiedenis (en toekomst).
      Een klassieker hier zijn die pedofiele paters met enorme grote impact!
      Die hebben de kerk en gelovigen een zware uppercut gegeven, niet zozeer de evolutietheorie .
      Het celibaat is onnatuurlijk en tegen de evolutie in want God wilt heel duidelijk dat we erop los neuken zodat er juist sprake is van evolutie. Waarom anders die extase, een toestand van verrukking waardoor je zelfs even begint te zweven… normale mensen zijn daaraan verslaafd.
      Na de kindjes mag je uw kennis doorgeven en daarna mag je doodvallen. Heb je geen kindjes gemaakt dan voldoe je niet aan de evolutie of de regels van God.
      Het moet dus ook bij de paters en nonnen daar beneden enorm jeuken… maar ze hebben een voorbeeldfunctie en zijn de rechterhand van God… dat wordt veel vergeten…
      En wees meer zeker dat ook veel van hen zich masturberen tot ze uit hun bed vallen.
      Laat ze maar doen zolang ze van onze kindjes afblijven of laat die mensen anders gewoon met elkaar trouwen. Ooit in de krant gelezen dat bouwvakkers bij ons in de buurt meer dan 50 baby-skeletten hadden gevonden in een dikke muur van 1m in het klooster.

      En of we het willen of niet ook evolutie zien we tijdens ons klein bestaan, er is steeds melding van nieuw insect, diersoort, plant… En door maar twee cellen; één vrouwelijk en één mannelijk maak je een mens en met beetje geluk zie je die oud worden. Twee argeloze minuscule cellen waren voldoende om een mens te maken, de oersoep van vier miljard jaren geleden kan dus nooit ver verwijderd zijn.
      Vanwaar komt die oersoep dan vandaan?
      Jij kan nu zeggen van God en we zijn uitgepraat, toch?
      Ik wijs hier graag naar de hypothese van panspermia of panspermie.
      Tot slot; als wij zo een agressieve soort zijn dan krioelt het in de ruimte ook van agressieve organismen OF is DE ONTWERPER(God) ook best agressief en geen heilige.

      Bedankt nog!

     • Ik moet sportief blijven dus nog snel ff dit;
      Kan zijn dat na de oersoep de mens gewoon verkeerde keuzes heeft gemaakt, juist?
      Gezien onze eigenschappen zijn we nog steeds een agressieve diersoort maar dan wel ééntje die zo slim is om zichzelf de naam “mens” te geven.
      We eten als monsters werkelijk alles wat maar beetje kan bewegen, niks is veilig voor ons, doen graag de planeet naar de kloten en oorlog is onze grootste favoriete hobby.
      Niks kan ons tegenhouden om van koers te veranderen maar gaan liever door… tot het einde…
      Ga je nu met 50 man de straat op om betere wereld te eisen dan staan er om de hoek 50 anderen je op te wachten om je hoofd in te slaan.
      En de laatste jaren zien we heel goed hoe idioot onze diersoort is.
      Wist God echt niet dat zijn creatie zo uit de hand ging lopen?
      Of zijn we dan toch maar zijn grapje of experiment?
      Ja, idd we kregen een eigen wil maar als we niet braaf luisteren moeten we eeuwig branden in de hel. Die vrije wil op zich is al een groot contradictie om je onder controle te houden.
      Zal maar ophouden want ik ben idd soms lastig.

      Hoop dat je verder kan Joep!

      • Ik zei het toch! Jullie staan op gebied van geloof op dezelfde golflengte, haha
       Ik gaf ook een zeer goed argument om aan te nemen dat god bewust heeft gedacht aan Evolutie, hij zal niet blij zijn dat je dat gaat negeren. En je maakt nu kans om met mij te branden in de hel.
       Je zit serieus vastgeroest in je geloof want alles slaat voor jou nergens op maar geeft nergens een goed argument.
       Nu kom je zelfs met die platte aarde (onzin uit die achterlijke bijbel)… die mijn technisch brein onmiddellijk kan ontkrachten. The 2017 Solar Eclipse that Debunked the Globe maakt enorme fouten, vooral met de schaduwen en als je daarvoor wilt betalen dan zet ik alles netjes voor jou op papier.
       Doe anders gewoon volgende test want die is gratis, je hebt daar de leugens van een tv of video ook niet voor nodig :
       Ga in de NACHT met iemand die rookt naar een groot open vlakte of naast recht stuk autosnelweg.
       Ga ver uit elkaar, zover dat je elkaar nog net kan zien en laat die andere persoon een sigaretje roken…
       Zonder hindernissen zal je nu in de verte heel goed een zeer klein lichtje kunnen zien!
       Met die test gaan we nu naar je platte aarde… De zon is geen sigaretje maar heeft dia van 1.39 miljoen kilometer. Wij hebben hoop ik ook voor jou duidelijk een dag en nacht ritme. Die zon van jullie verplaatst zich horizontaal en verplaatst zich ook om dag en nacht te creëren. Jullie zitten vast met mijn sigaretje want die zon zal je steeds moeten ZIEN in de verte en alles kan je steeds tekenen in Cad 3D op schaal om te zien hoe groot die zon is in beide uitersten.
       Dus wel straf hoe mensen hardnekkig hun hoofd blijven breken aan die platte aarde.
       Ook die kul dat je niet op de polen kan reizen is grote onzin.
       Ik doe ook aan fotografie en ben zowel op de Noordpool als de Zuidpool geweest.
       Zo een klein 5 jaar geleden organiseerden paar van mijn familieleden rondreizen Noord- en Zuidpool maar die zijn daarmee gestopt. Het is wel zo dat je in bepaalde seisoenen en gebieden echt gek moet zijn om toch in rechte lijn door te vliegen wegens de weersomstandigheden. Maar niemand zal je tegenhouden, je riskeert alleen om neer te storten. Betaal onze reis en we zijn weg zodat je het zelf kan zien!
       Mijn vrienden doen het nog steeds : https://www.sawadeereizen.be/noord-en-zuidpool/
       De maanlanding is ook goed aan te tonen maar heb geen zin om verder te gaan.
       Kom met 1 goede argument en we praten verder, je bent nu de zoveelste die alleen wat onzin uitkraamt. Ik praat niet graag met mensen die links zijn of in god geloven want die hebben (voor mij) een mentale ziekte. Die lullen maar wat in het rond…
       Succes verder met je geloof!

       • Beste Jossi,

        Uw reactie is, laat ik zeggen, nogal lomp.
        En hiermee bedoel ik uw laatste paar zinnen.

        Ik lul niet maar wat in het rond, ik baseer me op wat ik denk dat het juiste is.
        Dat jij hiermee niet kan dealen is jouw probleem.

        Verder “lul” jij maar wat in het rond.
        Mooie praatjes, maar nul komma nul bewijs.
        Oh wacht, daar wil je wel mee komen maar of ik je dan ff wat knaken toe schuif.
        Wat een trieste opmerking: als jij een echte vent zou zijn, dan zou je even uit de doeken doen waarom ik compleet mis zit.
        Maar nee hoor, gewoon doodleuk een mooi verhaal ophouden, zonder enig bewijs.
        Dat bewijs zit vooralsnog alleen in jouw hoofd.

        Heb je de door mij aangeboden video (die 2017 zonsverduistering) wel bekeken?
        Ik denk van niet.
        Waarom: omdat niemand er in slaagt om ons een werkend model te tonen van hoe het zogenaamde heliocentrische model werkt.
        Dat wordt ook aangetoond in deze video.
        Maar desondanks blijf jij volhouden.
        Dit geeft weer hoe beperkt jouw brein is.

        Daarnaast zal ik nogmaals aangeven dat ik op zoek ben naar de waarheid.
        Alles wat ons wordt voorgehouden blijkt (na onderzoek) geen steek te houden,
        Jij bent echter zo’n iemand die hier graag aan vast blijft houden, omdat het kennelijk allenaal te moeilijk voor je is.

        Je bent door de mand gevallen.
        Wellicht ben je zelfs de ultieme trol: veel meegaan met dingen, maar de echte belangrijke dingen bewaken.
        Geen idee of dit zo is, maar het begint er verdacht veel op te lijken.

        Nu lijkt dit een aanval van mijn kant: maar dat is het niet.
        Ik probeer alleen om je uit je tent te lokken en te komen met verifieerbare informatie.
        Net zoals ik dat heb gedaan in mijn reacties.
        Alles wat ik schrijf betreffende het zelf kunnen nagaan, kun jij ook nagaan.

        Ik sluit af: toon mij een werkend model van het zogenaamde heliocentrische model waarin wij schijnen te leven.
        Ga je niet vinden en ook niet zelf maken.

        Succes!

        • Ik wist dat gelovigen zot waren maar gij spant toch wel echt de kroon!
         Je weet het allemaal zoveel beter maar je gaat hier wel de mensen lastig vallen en ze moeten je onzin ook nog eens gaan bewijzen zodat je weet dat je onzin ook onzin is…
         Leer eerst hoe de wetenschappelijke methode in elkaar zit.
         Het is hier naar mijn weten GEEN geloofsforum!!!

      • Christenfundamentalisten en complotdenkers
       Onder platte aarde-gelovigen bevinden zich christenfundamentalisten die menen dat je de bijbel in letterlijke zin moet interpreteren. Het boek Genesis beschrijft immers hoe God een firmament boven de aarde plaatst. In dat firmament, menen deze gelovigen, zitten zon, maan en sterren als een soort vaste lichtjes verankerd. Zo staat het geschreven, dus zo moet het ook zijn.
       De platte aarde is het middelpunt van alles, haha.
       Het eeuwige, ongenaakbare centrum van Gods schepping.

       Waarom gelovigen debielen zijn… en geef graag uitleg aan de normale mensen!
       Het gaat bij gelovigen nooit om de waarheid en zeker niet om feitelijke argumenten!
       Zij willen zich slechts wentelen in het eigen, louterende gelijk. En vooral gelijk geven aan de oude bijbel.
       Persoonlijke, anekdotische ervaringen en emoties zijn daarbij dan vele malen belangrijker dan (kille) cijfers en statistieken. Hoewel ik die gevoelens enigszins kan begrijpen – kille cijfers raken iedereen minder dan een emotioneel relaas – vormt dit wel deel van een zorgwekkende trend.
       Tegenargumenten zullen hen nauwelijks tot niet overtuigen.

       Het draait bij de platte aarde-gemeenschap vooral om twee dingen terwijl je hun onzin al kan bewijzen met gewone sigaretje maar dat laten we nu even achterwege…
       1. Een voorwerp kan geen schaduw maken kleiner dan zichzelf
       2. De schaduw beweegt in de verkeerde richting over de aarde

       Feit 1:
       Met een zaklamp en tennisbal kan je inderdaad concluderen dat de schaduw altijd groter is dan de tennisbal zelf.
       Terwijl dit niet zo is bij een eclips…
       De maan is zo’n 1.700 kilometer breed. Terwijl de schaduw die de maan op aarde werpt maar zo’n 110 kilometer breed is. Dat is meer dan tien keer zo klein.
       Haha, die platte aarde gekken denken nu dat ze die wetenschappers bij hun ballen hebben…
       Die hebben natuurlijk geen idee dat de zon een dia heeft van bijna 700.000 kilometer, dus flink wat groter is dan de maan. Daardoor krijg je een heel andere situatie dan bij de zaklamp en tennisbal.
       Dankzij de grote zon krijg je een kernschaduw die kleiner is dan de maan – en een halfschaduw die veel groter is.
       Het is dan dus ook helemaal niet gek dat de plek van totale verduistering – het gebied binnen de kernschaduw – kleiner is dan de maan. Het is zelfs ronduit logisch…
       Jammer dat ik hier geen foto kan tonen.

       Feit 2:
       Niet uit het veld geslagen door het feit dat de schaduw bij een zonsverduistering juist kleiner moet zijn dan de maan, gooien sommige platte aarde-fans het nog maar eens over een andere boeg. Volgens hen is er iets stevig mis met de manier waarop de schaduw van de maan over de aarde beweegt. Die schaduw glijdt op onheilspellende wijze van west naar oost over Amerika.
       Maar wacht eens: die geniepige wetenschappers stellen toch altijd dat de aarde zélf draait van west naar oost? Maar als dat het geval is, dan moet de schaduw van de maan toch juist van oost naar west bewegen?
       Met andere woorden: de richting waarin de schaduw zich verplaatst bewijst dat de aarde helemaal niet draait.
       De aarde staat stil. Precies zoals de theorie van een platte aarde onder een hemels firmament voorspelt.
       Weer leuk bedacht, maar nee. De maan draait namelijk sneller om de aarde dan de aarde om haar eigen as draait. De maan draait met grofweg 3.400 kilometer per uur om de aarde, terwijl de aarde – op de evenaar – slechts zo’n 1.670 kilometer per uur draait. Netto verplaatst de schaduw van de maan daardoor dus keurig van west naar oost. Om de schaduw bij te houden zou je zelfs met anderhalve keer de snelheid van het geluid over het aardoppervlak moeten razen, stelt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in reactie op precies deze vraag op haar website.
       Kortom: de schaduw moet zich precies zo verplaatsen als voorspeld. Daar heb je geen platte aarde voor nodig.

       Ook een feit is dat hoewel je als weldenkend mens vermoedelijk uit pure verbazing van je stoel valt dat platte aarde-fans deze ideeën kunnen volhouden, zullen bovenstaande tegenargumenten hen nauwelijks tot niet overtuigen. Zij en ook de achterlijke bijbel hebben steeds gelijk!

       • Jossi,

        Als eerste mijn excuses.
        Ik had gisteravond al een paar borreltjes op toen ik jouw reactie las.
        Mijn reactie leek toen nog best redelijk, maar teruglezende vind ik mijn reactie best agressief.
        Dit was niet de bedoeling!

        Voorts wil ik 2 dingen opmerken:

        1. ik ben geen religieuze halvegare, die onvoorwaardelijk, zonder logisch na te denken eoa religie aanhangt.
        Er is op deze wereld geen enkele religie het aanhangen waard is.
        Ze hebben allemaal hun, laten we zeggen, tekortkomingen.

        En zoals ik al eerder heb aangegeven geloof ik slechts in het bestaan van God.
        Ik heb dingen meegemaakt die wiskundig/kansberekening-technisch onmogelijk zijn.
        Ik ben ook geen zieltjeswinner.
        Iedereen doet maar lekker wat ie wil en mag geloven wat ie wil.
        Pas als iemand meer zou willen weten dan zou ik hem of haar mijn verhaal vertellen (edoch niet digitaal).

        2. ik ben juist iemand die leeft voor de waarheid!
        Vaag gelul, daar kan ik niets mee.
        Denk ik iets, wat later onjuist blijkt te zijn, dan zal ik daar altijd op terugkomen en mijn ongelijk toegeven.
        Dat heb ik in mijn leven al meerdere malen gedaan.
        Niet mezelf verstoppen, nee gewoon vanuit mezelf opbiechten aan een ander dat ik fout zat.

        Nu even over jouw reactie:
        Hier moet ik op terugkomen, ik heb nu ff de tijd niet om in te gaan.
        Ik zit helaas in de ratrace en een dag heeft maar zoveel uren…

        Heb nog wel 1 vraag aan jou: heb je die video bekeken?

        Ik moet het hier even bij houden voor nu.

        Groet, Joep

        Ps.
        Nog ff iets heel anders:
        Ik heb in een ander topic hier op FN een link geplaatst naar een video over 9-11.
        Ben benieuwd wat jij van deze video vind.
        https://www.veed.io/view/164d6519-99e9-408e-b246-c9d2f9399cd9

 7. Goed artikel. Europa wordt doelbewust door USA naar de donder geholpen. Dat is een concurrent minder en de bende in Brussel voert de usa bevelen uit.
  Arm volk dat met zulke idioten opgescheept zit.
  Laat usa in haar sop gaarkoken. Een land met 30 biljoen dollar schuld gaat vanzelf ten gronde.
  Zoek als EU samenwerking met Rusland, drijf handel, dat bevordert wederzijds de welvaart.
  Wat er nu gebeurt is complete waanzin.

 8. Ik hoorde net, dat EU 500 millioen extra gaat sturen naar de grote Snuiver om wapens te kopen; dit naast de 9 billioen die al beslist is.
  Beide bedragen natuurlijk zonder enige controle of garantie…….

  De banken klagen dat de rekeningen van de grote Snuiver te vol komen….
  ———————————————-
  Ware het niet beter dat geld te besteden aan de wederopbouw van Servie? B.v. voor het opzetten van een goede agrarische productie en sociale woningbouw?

  Niet alleen zou dat een morele plicht zijn, maar ook nog rendabel, omdat deServen harde werkers zijn, en omdat dat–via export–ook ons belang zou dekken.

 9. Bestaat ëvil”?

  Simpele vraag, simpel antwoord.
  De natuur beschermt zichzelf altijd; en “tijd”is niet relevant voor natuur.

  Toen de “jagers-verzamelaars” gingen vestigen, om wat landbouw en veeteelt te doen, kwam er een social gen in mensachtigen; en werden het mensen.
  gelovigen en andere driestuiver moralisten noemen dat geweten.

  In de natuur zijn er maar 2 dingen van echt belang: voortbestaan van soort, en de kwaliteit ervan.

  Al duizenden jaren weten bevolkingsgroepen–zoals de Chinezen en Mongolen dat inteelt en incest slechte kwaliteit koters oplevert, met laag IQ en fysieke problemen, maar ook met beschadigd of verdwenen social gen.

  Die combinatie maakt het makkelijk voor ze om extreme en grootschalig geweld uit te voeren.
  Dat dan weer zet de normale mensen aan om die groep die dat doet uit te roeien.

  Zie moslims.
  Dit moment: ongeveer 130 oorlogen; 98% islam gerelateerd; 92% tussen moslims.

  Iemand zonder geweten in combinatie met meestal laag IQ noemen we sociopaat.
  Dat is wat gelovigen ëvil”noemen.

  Een sociopaat die ook nog andere psychische afwijkingen hebben zijn gevaarlijk, vooral op posities van macht;zie Hitler, Stalin, Mao, Mohammed en anderen

  Voila

  • Ja Pierre, dat is inderdaad een heel simpel antwoord.
   Want veel van die gelovigen zijn op zich al Evil met bepaalde afwijkingen… en gevaarlijk.
   Ik kom soms op plaatsen waar je beter laat zien dat je ook hun onzin geloofd want hun stoppen gaan doorslaan en kan je het beter op een loopje zetten.
   En wie is in dit voorbeeld Evil?
   Er zijn veel voorbeelden maar nemen hier het syndroom van Gilles de la Tourette.
   Ze dachten echt dat die mensen bezeten waren door mijne vriend Satan.
   En wanneer de foltering niet hielp dan moesten ze maar de brandstapel op.
   Spreken daar niet graag over maar hebben gelukkig ingezien dat ze fout zaten want ze spelen niet meer met vuur.

   • Even snel een antwoord op jullie reacties.

    Je hebt mensen die onvoorwaardelijk, zonder nadenken een geloof/religie aanhangen.
    Daar doelen jullie op, zo denk/hoop ik.

    Er zijn ook mensen die dit helemaal niet doen, maar zich afvragen waar de oorsprong vandaan komt.
    De evolutie-leer is inmiddels al compleet weerlegd.
    De “big-bang” theorie slaat werkelijk nergens op en wordt ook belachelijk gemaakt door vele televisie-programma’s (valt onder het feit dat ze moeten vertellen hoe het werkelijk zit).
    Dit is echter iets wat je door moet hebben.
    Overigens kijk ik al jaren geen tv meer, maar toen ik dat nog wel deed, doorzag ik bovenstaande.
    Dit gegeven zou voor iedereen moeten leiden tot het herdefineren van het ontstaan van dit alles waarin wij leven.
    En voor mij geldt: hoe je het went, draait of keert: ik kom maar bij 1 plausibele verklaring uit.

    @Jossi:
    Ik kom nog terug op jouw andere reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in