In het Duitse parlement heeft de parlementariër Mariana Harder-Kühnel van de partij Alternative für Deutschland (AfD) Angela Merkel en de linkse partijen om de oren geslagen voor het importeren van een cultuur die gelooft in het misbruiken en vermoorden van vrouwen. Het geweld tegen Duitse vrouwen heeft epidemische proporties aangenomen door het suïcidale massamigratiebeleid van Merkel met betrekking tot moslimlanden.

De meer dan 1 miljoen mannelijke “vluchtelingen”, bijna allemaal moslims uit “Noord-Afrika en het Midden-Oosten”, zijn verantwoordelijk voor de ongekende geweldsspiraal van seksueel en fysiek geweld. Het Duitsland dat ooit vrouwen waardeerde, lijkt nu op “Bagdad” dat vrouwen als slaven en tweederangsburgers behandelt. Parlementslid Harder-Kühnel verklaarde tijdens haar toespraak:

Er zijn samenlevingen waarin vrouwen worden gewaardeerd. Duitsland was vroeger zo’n samenleving. Er zijn ook samenlevingen waarin vrouwen worden behandeld als vuil, behandeld als slaven. Tweederangsmensen, met wie je als kind kunt trouwen en die je uit eerzucht mag vermoorden. Jullie veranderen Berlijn in Bagdad.

De meeste gevallen van vrouwenmoord worden door de Duitse autoriteiten genegeerd en de waarheid wordt verduisterd, kennelijk om geen enkele oppositie tegen het opengrensbeleid aan te wakkeren. De door de staat gecontroleerde mainstream media gebruiken tactieken om burgers die legitieme veiligheidsproblemen uiten, ten schande te maken en als “racistisch” af te schilderen als ze daders omschrijven als Noord-Afrikaans of Arabisch. Bovendien worden de misdrijven continu beschreven als geïsoleerde incidenten die geen deel uitmaken van een nationale epidemie veroorzaakt door illegale migranten.

Als gevolg daarvan kan immigratie in Duitsland niet openlijk worden besproken. Als men iets negatiefs over vluchtelingen of immigratie zegt, bestempelt men het als xenofoob of extreemrechts. Parlementslid Harder-Kühnel heeft deze kwestie aan de orde gesteld:

Wie opzettelijk hele groepen daders en hun culturele en religieuze achtergrond verdringt om redenen van onderdanige culturele gevoeligheid, politieke correctheid of eenvoudigweg ideologische lafheid, bevordert een “cultuur van geweld” tegen vrouwen. Stop alstublieft met uw bedrieglijke multiculturele romantiek!

De conservatieve politica richt zich ook op de hypocriete feministen die protesteren tegen het “patriarchaat” zonder ooit de enorme rol die het multiculturalisme daarin speelt te bekritiseren.

Ik richt me vooral tot degenen die aan de linkerkant van deze zaal zitten en die trots beweren dat ze vrouwenrechtenactivisten zijn. Zij zijn degenen die een beleid voeren dat archaïsche ideeën en de onderdrukking van vrouwen een miljoen keer in Duitsland importeert.

Parlementslid Anke Domscheit-Berg, van de Duitse radicale linkse partij Die Linke, kreeg na de toespraak van Parlementslid Harder-Kühnel de kans om het parlement toe te spreken. In plaats van de ernstige epidemie van misdaden tegen vrouwen te benoemen, besmeurde de Linke politica het lid van de AfD. Domscheit-Berg zette de typische linkse tactiek van racisme schreeuwen in om van de eigenlijke problematiek af te buigen.

  Merkel laat definitief haar masker vallen: represailles voor vaccinatieweigeraars aangekondigd op Duitse tv

Die Linke is een directe afstammeling van de voormalige regerende Oost-Duitse Communistische Partij. Veel van de huidige leiders van Die Linke waren informanten voor de Stasi, de voormalige wrede geheime politie van Oost-Duitsland. De communistische Die Linke roept niet alleen op tot geweld tegen conservatieven, maar steunt ook openlijk de terroristische groepering Antifa.

Kijk naar de door Rair in het Engels vertaalde video met daaronder de Nederlandse tekst van de krachtige toespraak van afgevaardigde Mariana Harder-Kühnel in het Duitse parlement ter verdediging van de vrouwen:

Lid van AfD: EP-lid Mariana Harder-Kühnel

Voorzitter, dames en heren.

Elke derde dag wordt er in Duitsland een vrouw vermoord om slechts één enkele reden. Voor het zijn van een vrouw.

Vrouwenmoord is de naam van deze misdaad, en Duitsland is een van de hotspots geworden voor deze gerichte moorden op vrouwen.

Men kan zich hier natuurlijk over verbazen. Wat zijn de redenen voor deze minachting voor vrouwen?

Zeker, het zou kunnen zijn – zoals links voortdurend beweert, en wat ook in het huidige voorstel is opgenomen – dat het te wijten is aan de hiërarchische verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Patriarchale dominantie.

Dit leidt vaak tot de onderdrukking van vrouwen, en tot direct toegepast geweld, en soms zelfs de dood.

Er zijn samenlevingen waarin vrouwen worden gewaardeerd. Vroeger was Duitsland zo’n maatschappij.

Er zijn ook samenlevingen waarin vrouwen als vuil worden behandeld.

Behandeld als slaven. Tweederangsmensen, met wie je als kind kunt trouwen en die je uit eerzucht mag vermoorden.

Deze samenlevingen zijn te vinden in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten.

Duitsland is goed op weg om zo’n samenleving te worden.

Jullie veranderen Berlijn in Bagdad.

Dit is het resultaat van uw beleid van ongehinderde immigratie.

U klaagt terecht over patriarchale dominantie, hoewel u actief massa’s agressieve macho’s importeert uit de ultieme patriarchale samenlevingen.

Hoe past dat in elkaar?

Veel van de migranten uit deze samenlevingen die zijn Merkeled in de Duitse samenleving  zijn helemaal niet bereid zich in onze samenleving te integreren, laat staan te assimileren. Hoe komt dat?

  Iraanse man sneed hakenkruis in zijn huid om rechts-extremistische agressie te veinzen

Omdat ze dat niet hoeven te doen, vanwege uw beleid.

Ze willen niet integreren in onze samenleving vanwege het ontbreken van onze eigen identiteit en…

(Onderbreking)

Mevrouw, wilt u een vraag toestaan?

AfD-lid:

-Nee. Ze respecteren ons niet door ons gebrek aan eigenwaarde en kracht. Ze zien ons niet als het gewenste rolmodel.

En dus houden de macho’s vast aan hun traditionele beeld van de vrouw en blijven ze vrouwen als tweederangsburgers behandelen.

Mensen die naar believen kunnen worden gemolesteerd, geslagen en vermoord.

Kijk maar eens naar de cijfers. Het aantal slachtoffers van geweldsdelicten in partnerschappen neemt sinds 2015 gestaag toe. Nu hebben we meer dan 140.000 slachtoffers van geweld in partnerschappen per jaar.

Tachtig procent daarvan zijn vrouwen. Opvallend is dat, hoewel buitenlanders slechts 12 procent van de totale bevolking uitmaken, 33 procent van de daders van huiselijk geweld migranten zijn.

Duitse staatsburgers met een migratieachtergrond worden niet eens meegeteld.

De opvangcentra voor vrouwen blijven uit hun voegen barsten.

Overigens heeft bijna 70% van de vrouwen in de opvangcentra voor vrouwen een migratieachtergrond.

Zeven jaar geleden was dat nog maar de helft.

Vanwege de toewijding aan culturele gevoeligheid, politieke correctheid of gewoonweg ideologische lafheid worden groepen daders bewust genegeerd vanwege hun culturele en religieuze achtergrond, wat een cultuur van geweld tegen vrouwen bevordert.

Wie opzettelijk hele groepen daders en hun culturele en religieuze achtergrond verdringt om redenen van onderdanige culturele gevoeligheid, politieke correctheid of eenvoudigweg ideologische lafheid, bevordert een “cultuur van geweld” tegen vrouwen. Stop alstublieft met uw bedrieglijke multiculturele romantiek!

Onderbreking

Dat is het zuiverste racisme!

Lid van AfD gaat verder:

-Ik richt me vooral tot degenen die aan de linkerkant van deze kamer zitten, die trots beweren dat ze vrouwenrechtenactivisten zijn.

Zij zijn degenen die een beleid voeren dat archaïsche ideeën en de onderdrukking van vrouwen een miljoen keer in Duitsland importeert.

In de motie wordt hier echter nauwelijks over gesproken.

Er wordt met geen woord gerept over multiculturalisme. Nul. Ja, dames en heren, ze sluiten een oogje dicht.

Ze willen immers gevoelig lijken voor de cultuur. God verhoede dat iemand beledigd zou kunnen zijn.

  Gebruik de onrust: IS roept op tot terroristische aanslagen in de Corona-crisis - de media zwijgen

Als je niet bereid bent om een schop een schop te noemen, zul je uiteindelijk een nepdebat hebben.

Niemand neemt het serieus. Dit gaat vrouwen niet echt helpen.

Dit is jullie dronken utopie van de multiculturele politiek, waarvan de gevolgen uiteindelijk een echte nachtmerrie zijn voor veel vrouwen.

Ga de strijd aan met de omstandigheden die tot vrouwenmoord leiden, maar doe het dan wel volledig en vooral eerlijk.

Als je vrouwen wilt beschermen, moet je de oorzaken van het toegenomen geweld tegen vrouwen in Duitsland aanpakken, zonder enige ideologische filter.

Als je geen duidelijke verbanden wilt zien, maak je jezelf medeplichtig.

Medeplichtig aan de onderdrukking van vrouwen.

Medeplichtig aan de fysieke mishandeling van vrouwen. Medeplichtig aan de moord op vrouwen.

Medeplichtig aan vrouwenmoord. Dank u wel.

[Voorzitter]

Ik zal een korte weerlegging toestaan van mevrouw Anke Domscheit-Berg van Die Linke partij:

Hartelijk dank, mijnheer de Voorzitter.

Zoals gewoonlijk slaagt de AfD erin om zonder feiten te argumenteren en tegelijkertijd zo racistisch mogelijk te zijn.

Ik houd me al jaren bezig met het onderwerp genderrechtvaardigheid, zelfs voordat een aantal vluchtelingen naar Duitsland kwam.

Ik heb een boek geschreven met de titel “Enigszins gelijkaardig is niet genoeg”, en het bevat een hoofdstuk over het onderwerp geweld tegen vrouwen.

Het bevat ook statistieken. Ik kan je een exemplaar sturen als je wilt. Laat me je wat cijfers voorlezen:

In 2014 waren er 160 vrouwenmoorden per jaar.

In 2015 waren dat er 136. Dus dat is minder dan 160.

Hieruit blijkt dat we bijna elk jaar een dalend aantal gevallen hebben gehad.

Ik probeer niet te zeggen dat het probleem minder belangrijk is geworden. Het is nog steeds schandalig groot.

Maar in het jaar 2019 waren er 117 vrouwenmoorden tegenover 160 in 2014, duidelijk een daling, wat bewijst dat je racistische argumentatie gewoon niet klopt met de feiten. U bent blind voor het feit dat dit fenomeen in Duitsland daadwerkelijk bestaat, altijd al heeft bestaan en niets te maken heeft met de verschijnselen die u beschrijft.

[Voorzitter]

Mevrouw Harder-Kühnel, wilt u reageren? Alstublieft.

AfD:

Het is prachtig dat u nu uw boek heeft gepromoot, maar ik concentreer me liever op de feiten dan op de cijfers die u heeft verzonnen. Dank u wel.

Asielzoeker onthoofdt 1-jarig meisje in Duitsland: de onthoofding van de Hamburgse justitie

Vorig artikelFacebook stuurt nu meldingen die gebruikers aanmoedigen om groepen te verlaten die “desinformatie” over Coronavirus posten
Volgend artikelTwee keer “uitgewezen” maar loopt nog steeds vrij rond in Zweden, nu heeft Fatah een vrouw gewurgd en verkracht op kerkhof
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Het blijven praten is enkel in het voordeel van het tuig welke deze chaos hebben veroorzaakt.

  Het enige wat werkt is als de oppositie het parlement verlaat. Omdat praten zinloos is geworden. De tijd van rede is voorbij, want redelijkheid moet van twee kanten komen, net als respect. En anders is het onderwerping.

  Er is nog maar een weg te bewandelen behalve lijdzaam ondergaan of vluchten….

 2. Ze heeft 100% gelijk, maar wat kan je aan rede verwachten van linkse honden die fascistischer zijn dan dat de nazi’s waren?

  En idd, wordt tijd voor andere zaken; uit het parlement stappen is er een van.

  Wat jammer dat de RAF of de BMG niet meer bestaat…..
  Waar rede stilzwijgt, begint de knuppel te spreken.
  ——————
  Over geweld gesproken: hoeveel doden zijn er te wijten aan het verbod om b.v. ivermectine te gebruiken?

 3. tegen linkse fascisme is niet tegen op te wassen, er is geen enkele manier om die mensen wakker te maken, want ze hebben een blinde linkse ideologie, maar straks wel heel onschuldig roepen ik heb het niet geweten, maar dan is het allang te laat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in