In de komende dagen zullen de landen die lid zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie stemmen over resoluties betreffende het beheer van pandemieën door de WHO. Deze resoluties zullen de soevereiniteit over de gezondheid van de burgers overdragen aan een supranationale instantie die grotendeels gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie en de Bill & Melinda Gates Foundation. Als deze resoluties door een meerderheid worden goedgekeurd, zal de WHO in geval van een pandemie de exclusieve internationale bevoegdheid hebben om alle regels op te leggen, met inbegrip van quarantaines, lockdowns, verplichte vaccinaties en vaccinpaspoorten, schrijft Aartsbisschop Carlo Maria Viganò.

Men mag ook niet vergeten dat deze organisatie immuniteit geniet, en dat haar leden dus niet berecht of veroordeeld kunnen worden als zij misdaden begaan. De ongekozen technocraten zullen paradoxaal genoeg meer macht hebben dan die welke de burgers aan hun vertegenwoordigers toekennen door middel van hun democratische stem.

Gegeven het feit dat het opgeven van soevereiniteit door de wetten van elke natie als een misdrijf van hoogverraad wordt beschouwd, en dat de parlementen geen wetten mogen maken die tegen de belangen van de natie ingaan, veel minder mogen zij de natuurlijke vrijheden en grondrechten schenden van de burgers die zij vertegenwoordigen. Ik denk dat het niemand zal ontgaan dat deze poging van de WHO om zich een bevoegdheid toe te eigenen die eigenlijk aan de afzonderlijke Naties toebehoort, bedoeld is om elke vorm van verzet tegen de Agenda 2030 te verhinderen, die ook op het gebied van de gezondheidszorg gericht is op een drastische inkrimping van de medische en ziekenhuisdiensten, op de privatisering van de gezondheidsindustrie, en op ziektepreventie door middel van vaccins.

  "Het is een crisis" - Enorme toename van het aantal doden dwingt begrafenisondernemingen in Noorwegen om de doden in een garage op te slaan

De psycho-pandemie heeft aangetoond dat de heersers, het politieke systeem, de media, de rechterlijke macht, de hele medische industrie, en zelfs de Heilige Stoel zelf onderworpen zijn aan de dictaten van een groep functionarissen van een supranationale entiteit die een overduidelijk belangenconflict heeft. De rampzalige nadelige gevolgen van het experimentele mRNA-serum worden nu pas erkend, terwijl er velen zijn die terecht verwachten dat degenen die voor deze beslissingen verantwoordelijk zijn, verantwoording moeten afleggen voor een onafhankelijke rechtbank.

Het klinkt dan ook op zijn minst absurd dat men nu de WHO bindende beslissingsbevoegdheid wil geven, terwijl bij haar beheer van de recente noodpandemie en de vaccinatiecampagne de grootste schade is aangericht in termen van het aantal doden en van patiënten die blijvende schade aan hun gezondheid hebben opgelopen.

Naast de straffeloosheid die zij genoot voor de misdaden die zij begaan heeft, dankzij het stilzwijgen van de grote media, heeft de WHO ook volledige discretie over hoe te reageren op de komende noodsituaties die klaarblijkelijk gepland worden door de farmaceutische lobby. De marginalisatie van het gezondheidspersoneel dat een beroep doet op de Eed van Hippocrates dreigt de norm te worden waarmee elke stem van tegenspraak geëlimineerd wordt.

In dit verband is het veelzeggend dat de landen die zich tegen de Nieuwe Wereldorde verzetten – zoals Rusland en Brazilië – zich bewust zijn van de zeer ernstige gevolgen die de ratificatie van deze resoluties met zich mee zou brengen, en dat zij zich om die reden tegen de goedkeuring ervan verzetten. Tijdens zijn ambtsperiode heeft president Trump ook een ondubbelzinnig signaal gegeven door de financiering van de WHO uit de schatkist van de VS stop te zetten.

  Vaccinpusher eist haast met verplichte vaccinatie - stort live in elkaar

Dit was een van de redenen dat de deep state zijn herverkiezing in 2020 blokkeerde, door een gecompromitteerd en corrupt persoon te steunen, wiens zoon Hunter betrokken is bij de financiering van Amerikaanse biolabs in Oekraïne. Daarom betuig ik mijn volledige steun aan de burgers – vooral wetenschappers, artsen en juristen – die deze bedreiging van de nationale soevereiniteit van de aangesloten landen aan de kaak stellen, en die vragen om licht te werpen op de gebeurtenissen in het verleden en op de gevolgen die de beslissingen van de WHO hebben veroorzaakt voor de gezondheid van de wereldbevolking. Ik spoor de staatshoofden en regeringsleiders die zich over de ratificatie van deze resoluties zullen moeten uitspreken, aan om ze te verwerpen, omdat ze in strijd zijn met het algemeen welzijn en bedoeld zijn om de wereldwijde coup uit te voeren die de WHO en het WEF al jaren plannen onder de namen Agenda 2030 en de Grote Reset.

Het wereldwijde gezondheidsbestuur is een van de fundamentele elementen van de Nieuwe Wereldorde, zoals duidelijk is gemaakt door gezaghebbende deskundigen die niet met het systeem gecompromitteerd zijn, en als zodanig moet het verworpen en bestreden worden. De logica van controle, winst en massale pathologisering moet vervangen worden door een volksgezondheidsbeleid dat in de eerste plaats de gezondheid van de burgers en de bescherming van hun onvervreemdbare rechten als doel heeft. De Heilige Stoel – die permanent waarnemer is bij de Verenigde Naties en sinds een jaar ook bij de WHO – heeft de plicht om opnieuw het recht van het individu te bevestigen om gezondheidsbehandelingen te aanvaarden of te weigeren, vooral met het oog op het concrete gevaar van nadelige gevolgen, die nog gedeeltelijk onbekend zijn, van deze experimentele genetische behandeling.

  BREAKING: De MSM hebben nu geen andere keuze dan toe te geven dat DEATHVAX™ dodelijk is

En als tot nu toe (paus) Bergoglio en zijn cabal de waanideeën van Gates, Schwab en Soros hebben toegegeven, dan is de tijd gekomen dat de katholieke kerk de zwaksten verdedigt, de weerloze ongeborenen, kinderen en bejaarden, en ook degenen die gechanteerd zijn door het cynisme van zakenlieden en samenzweerders om hen te dwingen zich in te laten enten met een serum dat gecontamineerd is met geaborteerde foetale cellijnen. Het huidige samenzweerderige stilzwijgen van het Vaticaan, na zijn overhaaste uitspraken bij het begin van de pandemie en zijn schandelijke steunbetuigingen aan BigPharma, zal worden toegeschreven aan de veroordeling van het Romeinse Sanhedrin, dat zich medeplichtig heeft gemaakt aan een misdaad tegen God en de mens.

Nooit in de hele geschiedenis heeft de Hiërarchie zich op zo’n onderdanige en abjecte manier aan de wereldlijke macht geprostitueerd. Laten wij bidden dat sommige Bisschoppen de moed zullen vinden om zich te distantiëren van de collaboristische lijn van Bergoglio en de woorden zullen vinden om de ogen te openen van die goede mensen die tot nu toe misleid zijn door de globalistische propaganda.

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop, 21 mei 2022


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Aartsbisschop Vigano veroordeelt het COVID-19 vaccin: “Het is een plicht om het te weigeren”


VOLG FRONTNIEUWS OP TELEGRAM

Lees meer over:

Vorig artikelBelgische premier roept op tot “pauze” in anti-Rusland sancties – Belangrijkste prioriteit nu is om de beste manier te vinden “om de energieprijzen onder controle te houden”
Volgend artikelWHO lijdt nederlaag nu landen zich massaal verzetten tegen globalistische plannen en weigeren hun soevereiniteit op te geven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. Wat ik vreemd vind: bij Ninefornews staat dat het WHO geen meerderheid heeft behaald om de regie in handen te krijgen.

 2. @Rommel; check dit:

  Onder de noemer “Oorlog in Oekraïne” wordt e.e.a. uitgerold en aan geïnvesteerd;

  Maar we hebben toch allemaal wel op os netvlies wat er NU gaande is in Shanghai hé… ?!! een kennis van me zit in een OPSLAGHUIS vol met bedden, GEVANGEN met zijn kind en vrouw…. TOT ze negatief testen op Covid máár CONSTANT verandert het omdat ze eerst 2 uur naar die locatie VERVOERD zijn en DÁÁR dagelijks moesten testen tussen al die GRIEP verschijnselen…

  ENFIN….verder;

  Het ministerie van Defensie gaat flink investeren in nieuw materieel, >>>> waaronder F-35’s en bewapende drones <<<< .

  TROEPEN zoals de logistieke en GENEESKUNDIGE dienst, worden ook versterkt.

  Het gaat om in totaal zes extra F-35's (gevechtsvliegtuigen), vier extra Reaper-drones, meer Patriot-luchtverdedigingssystemen en kruisvluchtwapens (ook wel kruisraketten genoemd) voor de marine.

  Ook wordt er geïnvesteerd in meer vuurkracht voor de landmacht. Zo worden er weer meer pantserhouwitsers in gebruik genomen. Dit is het zwaarste geschut van de landmacht en kan tot 50 kilometer ver doelen bestoken. Er moet ook raketartillerie komen om doelen op een afstand zo'n 100 tot 300 kilometer te beschieten.

  BRON: https://www.nu.nl/politiek/6204001/defensie-doet-mega-investering-in-onder-meer-bewapende-drones-en-f-35s.html

 3. Niks nieuws wat die pipo in jurk schrijft.
  Ik ken hem niet, maar heeft hij bereik bij de schaapskudde?

  Ik lees overal zoveel elkaar bevestigende verhalen op sites als deze, maar hoe houden ze bv al die Pfeizerdocumenten geheim en staan die eukutten volop in actie om ons leven nog langer en meer te vernietigen. Worden wij ook voorgelogen?

  En bovenal: ik heb nooit wie dan ook het recht gegeven over mijn lijf te gaan.
  Dus kan ook niemand dat recht voor mij overdragen.
  IK BEN GEEN LIJFEIGENE en zal dat nooit worden. Liever strijdend de dood in. Zueke wereld!!!!!!!

 4. Sinds deze aartsbisschop Carlo Maria Viganò medio 2020 van zich doet spreken over covid-19 heb ik op z’n zachtst gezegd mijn twijfels over zijn integriteit. Hij is aartsbischop, na de paus de hoogste rang binnen de rk-kerk en hij kan alleen nog tot kardinaal gecreeërd worden, maar dat is een (ere)titel en geen functie. Gezien zijn leeftijd (81) is een eventuele verkiezing tot paus onmogelijk.
  Waarom stuurt hij dit soort berichten de wereld in? Ik kan slechts gissen, maar gezien zijn rang moet hij m.i. het nodige weten over de snode, zeg maar gerust sinistere plannen van de machtshebbers en de duistere krachten achter de schermen. Verder vind ik het opvallend dat Viganò de wereldlijke naam van de paus gebruikt Bergoglio.
  Voorlopige conclusie: Viganò is het zoveelste voorbeeld van controlled opposition die de mensheid keer op keer in verwarring tracht te brengen.

  • Hij moet vrezen voor zijn leven en zit ondergedoken.
   Het zal de eerste keer niet zijn dat het Vaticaan iemand vermoordt vanwege meningen die onwelgevallig zijn , b.v paus Johannes Paulus 1 is na 33(! ) dagen vergiftigd.
   Zo is het ook met Viganó, een luis in de pels van Bergoglio.
   Deze man deugt, Bergoglio niet.

   • voor de duidelijkheid—-Juist RON!!
    En Rosalie ehh toevallig katholiek? Hij zit idd ondergedoken,..in het vaticaan,.. bij al zijn pedofiele vrienden. Denk je nu echt dat je zo hoog in de rangorde (van de satanisten) komt als je eerlijk bent,…Rosalie?? het vaticaan is de poortwachter naar de waarheid. En de grootste leugen ooit is; Het geloof. Wtf heeft know thyself met geloof te maken??? trouwens de satanisten draaien alles om,..,,geloof is waarheid,..omg wat is men afgedwaald van zichZELF !!

   • Rosalie, 33 is het ultieme meestergetal van de vrijmetselaars. Lex & Màx zijn getrouwd op de 33ste dag van het jaar 2002, het VN-logo bestaat uit een uit 33 delen bestaande wereldbol omringd door twee lauwerkransen, WOI eindigde om 11u00 op 11.11.1918 > 11 + 11 + 11 = 33, John F Kennedy werd vermoord op 22.11.1963 > 22 + 11 = 33, (Bilderbergbitch)Beatrix zat 33 jaar op de troon, de VVD behaalde bij de tk-verkiezingen in 2017 33 zetels & Max Verstappen rijdt onder nummer 33.

    • De draak is de duivel en in de eindtijd zal zijn toegang tot de hemel eindelijk worden ingetrokken en zijn gevallen engelen of sterren zullen zich bij hem voegen als ze naar de aarde worden verbannen. Dit eenderde of 33 1/3% werd een verwijzing naar de afvallige engelen.

     Andere voorbeelden van de betekenis van 33 of 1/3 zijn:

     Joseph, een voorafschaduwing van Jezus Christus, zat samen met twee andere mannen gevangen. En door profetische dromen werden hij en een van de andere mannen vrijgelaten terwijl de derde (die een misdadiger was) stierf.
     Noah had 3 zonen die hielpen om de menselijke bevolking na de zondvloed weer op gang te brengen. 2 van hen waren rechtvaardig, terwijl de derde – Cham, slecht was. En Chams zoon Kanaän was de voorvader van alle Nephilim na de zondvloed.
     In het boek Numeri hoofdstuk 33 weigeren de Israëlieten het Beloofde Land binnen te gaan nadat ze 3 Nephilim-reuzen hebben ontmoet – afstammelingen van de gevallen engelen die in Genesis 6 met menselijke vrouwen trouwden .
     In de oorlogen tegen de Nephilim-reuzen , verenigden Jozua en Mozes zich om 33 koningen te verslaan. ( Jozua 12:1-6 ; Jozua 12:24 ). Hun indeling in het land Kanaän in 33 koninkrijken was symbolisch voor hun gevallen engelachtige voorvaderen.
     De kruisiging – waarbij 2 mannen (Jezus Christus en de dief die in Hem geloofden) na de dood in het paradijs waren terwijl de derde man (1/3) naar de eeuwige straf ging.
     De Heer Jezus Christus nam de zonden van de wereld op zich en offerde op 33-jarige leeftijd Zijn leven aan het kruis.
     Keer op keer heeft het getal 33 of een derde betrekking op rebellie, de geoordeelde en de erfenis van de gevallen engelen. In de eindtijd, wanneer God de bovennatuurlijke oordelen van de Dag des Heren (of Grote Verdrukking) ontketent zoals beschreven in Openbaring, zullen zowel de ongeredde wereld als de engelen geoordeeld worden. God zal ook een overblijfsel van Joodse gelovigen verlossen en stelt specifiek dat Hij een derde van hen zou behouden:

     Satan nam Gods woorden en verdraaide ze om Eva tot zonde te verleiden. Evenzo neemt de New Age-beweging bijbelse toespelingen en buigt ze en rekt ze uit om onwetende volgelingen te verleiden tot hun eigen bewegingen. Hier is een citaat van een gnostische website die rechtstreeks verwijst naar Jezus Christus door de bovennatuurlijke betekenis van het getal 33 te benadrukken:

     “33 vertegenwoordigt het Christusbewustzijn .

     Jezus werd gekruisigd op Golgotha (schedelplaats) op 33-jarige leeftijd in het jaar 33 AD

     God komt overeen met 1/3 (33,3%) zoals te zien is in Openbaring 12, waar de grote rode draak 1/3 van de sterren uit de hemel veegt.

     Het aantal windingen in een volledige reeks van menselijk DNA is gelijk aan 33.

     Mount Hermon ligt op 33 graden lengte- en breedtegraad. (In het Boek van Henoch is de berg Hermon de plaats waar de Grigori; “Watchers, Sons of God or the Nephilim”, een klasse gevallen engelen naar de aarde afdaalden.)” ( bron ).

     Ik kan uren doorgaan

     https://youtu.be/5UPugSMSu8g

     • Doe maar niet. Het is allemaal toeval, dat 33-gedoe. Zo zijn er ook diverse ‘berekeningen’, waarmee je steeds op 666 uitkomt.

   • Niet Viganò, maar Jorge Bergoglio, de neppaus, moet veel eerder bang zijn, zowel voor het persoonlijke, als voor het laatste oordeel. Hij is een man die een andere ‘heer’ dient dan God.

 5. Elke hooggelikte jurkendrager en pedofiel is bij uitstek ongeloofwaardig.
  De zooi in het vaticaan is er echter wel degelijk.
  De katholieken sterven bij de honderdduizenden door de genocide gifspuiten.
  Inkomsten staan onder druk, alsmede de macht over de zieltjes.
  De nwo is o.a het vaticaan en de eu-puppets….met als europees doel….OMVOLKING

 6. Nou beste mensen

  Hier verteld de Aarts Vijand VaginanNoNo van Moeder Aarde ook nog eens wat op een listige manier

  Dat men naar zulke afgezanten van de Duivel gaat luisteren

  Het is een RAMP ….

  Alsof men zelf geen hersenen heeft om na te kunnen denken

  Ga maar doen aan Ketterijen Dombo’s

  Doolhofjes in Duikende naar buiten toe gericht denken
  Ikke ikke ikke en de rest mag Stikke
  Wij onze doolhof
  Verteld het beste
  Er is geen betere

  Idioten ….

  Laat dat beste mensen
  Denk zelf na
  ALSTUBLIEFT
  U heeft een Hoofd met Hersenen
  Maakt daar nuttig gebruik van

  Dank U

 7. Nou beste mensen

  Hier verteld de Aarts Vijand VaginanNoNo van Moeder Aarde ook nog eens wat op een listige manier

  Dat men naar zulke afgezanten van de Duivel gaat luisteren

  Het is een RAMP ….

  Alsof men zelf geen hersenen heeft om na te kunnen denken

  Ga maar doen aan Ketterijen Dombo’s

  Doolhofjes in Duikende naar buiten toe gericht denken
  Ikke ikke ikke en de rest mag Stikke
  Wij onze doolhof
  Verteld het beste
  Er is geen betere

  Idioten ….

  Laat dat beste mensen
  Denk zelf na
  ALSTUBLIEFT
  U heeft een Hoofd met Hersenen
  Maakt daar nuttig gebruik van

  Dank U

   • Beste Kees H

    Er bestaan mensen die graag de
    Gay Pride Loven
    Pedofiel vereren een Homofiel als Lijder hebben
    Een Lesbie als President
    Een Blinde als Koning
    Een Dove als Koningin
    Een Doofstomme iemand die niet kan praten als de adviseur van het Hof
    Dat zijn toch ook maar mensen ?!
    Kunnen zei toch niks aan doen ?
    Die hebben ook recht op het leven ?
    Onderdrukkende het Dieren Ras genaamd Mensen
    Er mogen best wel een paar schroefjes los zitten in de hoofden van bepaalde mensen
    Dat maakt zo een persoon dus in deze nieuwe tijdperk eerder tot boven genoemde titel dragers

    Dank U

 8. >>>Aartsbisschop Vigano: Onze “Leiders” zijn schuldig aan hoogverraad<<> dat deze organisatie immuniteit geniet, en dat haar leden dus niet berecht of veroordeeld kunnen worden als zij misdaden begaan. De ongekozen technocraten zullen paradoxaal genoeg meer macht hebben dan die welke de burgers aan hun vertegenwoordigers toekennen door middel van hun democratische stem.<<

  Wie heeft daar voor gestemd en of geld dat wereldwijd ? maar wie heeft dat dan geregeld? wie heeft die macht om dat soort buiten welke wet dan ook te stellen, niemand heeft dat!! dus hoekomen dat soort zelfbenoemde en ongekozen (maar dan nog) monsters aan zoiets? bepalen ze dat in hun eigen criminele kringetje? hebben ze dat in officiële documenten staan? ifso, wie hebben daar dan voor getekend en of over wie gaan die dan? ik bedoel je hebt tig landen in de wereld, het kan nooit wereldwijd gelden, maar dan nog, niemand staat boven de wet, zelfs de wet maker niet en die wetten zijn door miljarden mensen nooit never goed gekeurd, zelfs niet voor diplomaten wat ik ook nooit heb begrepen! dus wie? was het God die hun vrijstelde van alles? of waren het de Aliens die ook God kunnen zijn vanuit oude verhalen gezien, dus wie? wie heeft bepaalt dat ze immuniteit hebben voor alles? dat kunnen ze alleen zelf doen en hun hebben niks te zeggen, ze dwingen alleen af, sterkste enzo via hun poppetjes… ze zijn niks, maar doen veel, ze ademen lucht in net als jij en ik, dat kan zo gestopt worden… ze zijn niks nul meer dan jij en of ik, ze zijn 'dust in the wind' fijnstof… ja ook daar kun je dood aan gaan, moge dat soort er veel van binnenkrijgen.

 9. Beste Kees H

  Er bestaan mensen die graag de
  Gay Pride Loven
  Pedofiel vereren een Homofiel als Lijder hebben
  Een Lesbie als President
  Een Blinde als Koning
  Een Dove als Koningin
  Een Doofstomme iemand die niet kan praten als de adviseur van het Hof
  Dat zijn toch ook maar mensen ?!
  Kunnen zei toch niks aan doen ?
  Die hebben ook recht op het leven ?
  Onderdrukkende het Dieren Ras genaamd Mensen
  Er mogen best wel een paar schroefjes los zitten in de hoofden van bepaalde mensen
  Dat maakt zo een persoon dus in deze nieuwe tijdperk eerder tot boven genoemde titel dragers

  Dank U

 10. Mannen in jurken, gevaarlijk en achterlijk. Nog idioter zijn hun gehersenspoelde volgers die voor hun op de knieën gaan. Hoe dom kun je dan zijn? Als slaven die gekken aanbidden? Nooit!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in