(De echte Paus, Franciscus is een bedrieger).

De katholieke aartsbisschop Carlo Maria Vigano hekelt het COVID-19 vaccin en de agenda van “de globalistische elite” in een verbazingwekkende brief aan Amerikaanse bisschoppen en anderen, gepubliceerd door LifeSiteNews.

Vigano, die wereldwijd bewondering heeft gekregen voor het kastijden van katholieke kerkleiders over zaken als kindermisbruik, maakt duidelijk dat hij het vaccin op veiligheids- en morele gronden afwijst. Vigano noemt het vaccin “absoluut immoreel” en zegt dat “het een plicht is om het categorisch te weigeren”.

Vigano is ook fel gekant tegen het plan van het Biden-regime om kinderen vanaf 5 jaar in te enten.

“De Nota over de moraliteit van het gebruik van sommige anti-Covid-19 vaccins werd vorig jaar uitgegeven in afwezigheid van volledige gegevens over zowel de aard van het genserum als de componenten ervan,” schrijft Vigano in zijn brief aan de bisschoppen en anderen, waarin Vigano de gebrekkige “veiligheid en effectiviteit van de vaccins blootlegt,” betoogt dat “de experimentele geneesmiddelen geen vaccins in de juiste zin zijn,” en alarm slaat over “bijwerkingen op zwangere moeders en zogende kinderen.”

“In dit geval hebben de gezondheidsautoriteiten besloten experimenten uit te voeren op de gehele wereldbevolking, als uitzondering op de gebruikelijke praktijk van de wetenschappelijke gemeenschap, de internationale normen en de wetten van de afzonderlijke naties. Dit betekent dat de gehele bevolking zich in een situatie bevindt waarin zij vatbaar is voor de nadelige gevolgen van het vaccin, op eigen risico, terwijl normaal gesproken experimenten op vrijwillige basis worden uitgevoerd op een beperkt aantal proefpersonen, die ervoor worden betaald…

Ik denk dat het duidelijk is dat er medische behandelingen zijn zonder nadelige bijwerkingen, ook al zijn ze systematisch geboycot door de gezondheidsinstellingen – WHO, CDC, EMA – en door de mainstream media,” schrijft Vigano.

  Kardinalen waarschuwen voor NWO: "Er zijn machten die Corona misbruiken voor greep naar wereldheerschappij"

“Nu is vastgesteld dat de geneesmiddelen die als vaccins worden verkocht geen noemenswaardig voordeel opleveren en integendeel een zeer hoog percentage van sterfgevallen of ernstige pathologieën kunnen veroorzaken, zelfs bij personen voor wie Covid geen bedreiging vormt, denk ik niet dat we kunnen concluderen dat er enige evenredigheid bestaat tussen de potentiële schade en de potentiële voordelen. Dit betekent derhalve dat er een ernstige morele verplichting bestaat om inenting te weigeren als een mogelijke en aanwijsbare oorzaak van blijvende schade of overlijden. Bij gebrek aan baten is het dus niet nodig zich bloot te stellen aan de risico’s van de toediening ervan, maar bestaat er integendeel een plicht om die categorisch te weigeren,” schrijft Vigano.

“Onlangs zijn onthullingen van leidinggevenden van Pfizer vrijgegeven waaruit blijkt dat de mRNA-gen serums geaborteerd foetaal materiaal bevatten, niet alleen voor de productie van het oorspronkelijke vaccin, maar ook voor de replicatie en productie ervan op grote schaal… Dit maakt het gebruik van deze medicijnen absoluut immoreel, net zoals het immoreel en onaanvaardbaar is om medicijnen te gebruiken die weeskinderen gebruiken voor experimenten,” schrijft Vigano.

“Met de dag sterven duizenden mensen of worden in hun gezondheid aangetast door de illusie dat de zogenaamde vaccins een oplossing garanderen voor de noodsituatie van de pandemie. De katholieke kerk heeft de plicht tegenover God en de hele mensheid om deze enorme en afschuwelijke misdaad met de grootste stelligheid aan de kaak te stellen, door duidelijke aanwijzingen te geven en stelling te nemen tegen degenen die, in naam van een pseudowetenschap die ondergeschikt is aan de belangen van de farmaceutische bedrijven en de globalistische elite, alleen maar de dood voor ogen hebben. Hoe Joe Biden, die zichzelf ook als “katholiek” omschrijft, 28 miljoen kinderen van 5 tot 11 jaar kan verplichten zich te laten vaccineren, is absoluut onvoorstelbaar, al was het maar omdat het risico dat zij de ziekte SARS-CoV-2 oplopen praktisch nihil is. De Heilige Stoel en de Bisschoppenconferenties hebben de plicht een krachtige veroordeling uit te spreken in dit verband, en ook in verband met de zeer ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij kinderen die worden ingeënt met het experimentele genserum. Het is evenzeer absoluut noodzakelijk dat de Amerikaanse bisschoppenconferentie optreedt om de religieuze vrijstelling te bevorderen en onmiddellijk de verboden op te heffen die in dit verband door vele ordes aan hun priesters zijn opgelegd. Evenzo moeten alle vaccinatie-eisen voor seminaristen en kandidaten van religieuze gemeenschappen worden herroepen. In plaats daarvan moeten duidelijke richtlijnen worden gegeven over de gevaren die verbonden zijn aan het toedienen van het vaccin en de ernstige morele implicaties ervan”, schrijft Vigano.

  Aartsbisschop Carlo Maria Viganò roept gelovigen op zich te verenigen in een wereldwijde antiglobalistische alliantie om de mensheid te bevrijden van het totalitaire regime

Lees de complete brief hier (Engelstalig).


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Aartsbisschop Viganó tegen anti-vaccinpas demonstranten: “De pandemie wordt gebruikt om de Great Reset te bewerkstelligen”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelKerry Hurt: 49-jarige Britse vrouw werd een deel van haar schedel verwijderd, nu blijvend gehandicapt na ernstige bijwerking AstraZeneca
Volgend artikelHersenen, bloedvaten van covid gevaccineerden blijken te lijden aan stolling
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Dat is de enige man die het katholieke geloof op een hoge standaard houd. Gelukkig. Hopelijk op een dag is hij de enige die het geloof zuiver verder zet als die fake gekochte pedopaus is opgerot…..knap van hem om zo open alles te verwerpen. Je kan geen twee heren dienen dus geen gevaarlijke inenting…..houd het huis van de heer rein is mijn motto….?

  • Hij zou nog grotere dienst verlenen aan de traditionele Katholieke gelovigen door nieuwe bisschoppen en/of priesters te consecreren volgens de oude Romeinse/Latijnse liturgie. Op zijn leeftijd zou die dat wel een keertje mogen doen voor één keer in zijn hele leven en carrière, aangezien de traditionele kringen worden onderdrukt door absurde maatregelen van het Vaticaan zelf. Met de nieuwe priesters en bisschoppen zouden we niet tot in de vergetelheid gedrukt worden.

   Zie bijvoorbeeld Anthony Stein zijn YT kanaal ‘Return To Tradition’

   https://www.youtube.com/channel/UCbgdypwXSo0GzWSVTaiMPJg

   Wij worden volgens de modernisten en de paus zelf (!) als het kwaad gezien, terwijl wij de enigen zijn die rotsvast staan in onze overtuigingen en al deze verdorvenheid pertinent afwijzen; gewoon omdat wij een traditioneel leven (of toch zo veel mogelijk) willen nastreven.
   Zij die de algehele kerk op dit moment in hun macht hebben willen ons net zo goed uitroeien als onze vijanden, of ons willen doen conformeren naar hun regels i.p.v. die God voor ons heeft bepaald. We zullen weldra zien bij het Laatste Oordeel wie er nu gelijk had…

 2. Ik lees nog steeds met ingehouden adem de berichten over Vigano en zijn uitspraken… alsof ik het niet echt durf te geloven. Vigano staat voor wat het Vaticaan werkelijk zou moeten zijn – het administratiebureau voor deze wereldcreatie en het beheer van al het goede. Vigano is iemand die werkelijk begrijpt dat dit smerige corona programma bedoeld is om mensen te ontkoppelen van God en de natuurlijke energie die deze Aarde omhult en welke mensen de levensgeest ingeven. Ik hoop dat door zijn woorden bij velen de ogen eindelijk eens opengaan en dat ze met zijn allen de waanzin de rug toekeren.

 3. Mensen die gevaccineerd zijn, zullen binnen bepaalde tijd gaan inzien dat het één grote klucht is, heel het corona-covid leugens gezeik, je kan niet geloven dat mensen in de 21ste eeuw zich zo laten manipuleren door overheden, nu hebben we allemaal internet, we kunnen zoveel opzoeken, vroeger hadden de mensen enkel een pen en papier, toen had men deze mogelijkheden niet, nu heeft iedereen ze, en doen ze er niks mee, ja smsjes sturen naar elkaar, met enkel maar onzin, bv, wil je vanavond pasta of pizza eten, oh kijk ik heb nieuwe gel nagels, vind je ze mooi, van die flauwe zever, echt informatie gaan opzoeken over een onderwerp kost toch zoveel moeite, dan maar de prik laten zetten, denken ze dat ze veilig zijn, en kunnen ze verder met hun onzin, dat is toch wel belangrijker vinden ze zelf. Idioterie ten top.

 4. Ik stelde mij al meerdere malen de vraag of onze paus het bij het rechte eind heeft toen het sprak over het gebruik van van vaccins waar cellen van geadopteerde baby’s worden gebruikt. Ik vond Franciscus zijn visie en uitspraak immoreel.. Vigono bevestigt nu mijn overtuiging.

  Door vele worden we misleid zelf door onze paus waardoor vele religieuze, katholieke zich trouwbewust hebben laten vaccineren door covid vaccin. Hij heeft het voorbeeld gegeven. .
  Ik kon het bijna niet geloven.

 5. Buiten het feit dat ALLE vaccinaties puur gif zijn, zou een écht gelovig persoon NOOIT een vaccin in zijn arm laten rammen. Degene die dat wel doet zegt daarmee in feite tegen zijn god, zijn schepper, dat hij half werk heeft afgeleverd en zijn produkt, de mens, inferieur is en daarmee zijn god dus ook. Ingespoten kerkgangers zouden geweigerd moeten worden. Koekje van eigen deeg.

  • Ja, helemaal juist, het menselijk lichaam is zo fantastisch, we hebben allemaal een super immuun systeem, god heeft ons m.a.w. het perfecte systeem gegeven, “de bisschop zegt dit is gods werk, prijs en loof de heer”, heb ik eens in een lied gehoord, zo eenvoudig is het.

 6. Aarsbisschop Vigano zegt hoe het zit, de paus moest zich als mens schamen dat hij liegt en bedriegt tegenover zijn gelovigen en tegenover god, ook als kerkleider, hij moest verbannen worden naar de hel van satan, duizend jaren, zelfs dat is nog te weinig, als je willens en wetens, jou volgelingen de dood in jaagt, dat is wat deze paus mede doet, met het clubje plutochraten, de mensen zullen in opstand komen, van beide kanten, ze zullen niemand sparen voor wat men de mensheid aandoet.

 7. Laat kardinaal Eijk nou eens een voorbeeld nemen aan kardinaal Viganò ! Vigano die notabene al sinds 2018 zit ondergedoken wegens bedreigingen vanuit het verrotte Vaticaan.
  Op restkerk, een site voor katholieken die wel in de gaten hebben dat “ paus” Franciscus de valse profeet is, staat hoe bisschop Eijk tegenover de spuit staat. En dat is ronduit schokkend!
  In het begin van de hoax heb ik hem al gewaarschuwd maar hoorde er natuurlijk niets van.
  Hoogmoed.
  Er zijn nog wel goede priesters zoals Viganò, Schneider( die opgegroeid is in het communisme), Müller en Sarah.

 8. Vigano moet oppassen. Er zijn dusdanige grote financiële interesses dat ik niet verbaasd zal zijn als hij bv over het badkamerkleedje zal struikelen.

 9. Jammer dat kardinaal Vigano zich zo opstelt. het is zeer bekend dat hij een groot ongenoegen heeft met Paus Franciscus en hem onderhuids weer aanvalt zoals al eerder gebeurde.
  Zijn houding zorgt voor deling in de Kerk. Laat hij toch achter onze Paus staan en zo ook trouw aan het leergezag. De tweespalt, eigenlijk meerspalt in de Kerk zaait onrust en ik ben van mening dat zeker een kardinaal de Paus zou moeten steunen . Als ik Kardinaal Vigano zou zijn zou ik mij niet zo openlijk laten kennen. Bescheidenheid en broeder liefde heelt als dat nodig mocht zijn. Deze houding maakt meer kapot danndat zij heelt.
  Zelf ben ik bijzonder op Paus Franciscus gesteld. In woorden en vooral ook daden stelt hij Jezus centraal, Zijn boodschap en zoekt het niet in de letters van de wet, maar in de eigenlijke daad .
  Wie bezoekt de gevangenen, wie de zwervers, wie biedt onderdak en wijst de luxe van het vaticaan af? Wie veroordeelt niet maar wil in liefde verbonden blijven?
  Laten we met elkaar blijven bidden voor onze Paus en ook voor Mgr. Vicano. Ton welling

  • De tien geboden verbieden ons te doden, ook onszelf mogen we niet doden, en toen de duivel Jezus op proef stelde en hem aanmaande van de tempelmuren naar beneden te springen in het vertrouwen dat Gods engelen Hem zouden redden, antwoordde de Heer: “Je zal God niet op de proef stellen.” Wie ben jij om de woorden van een sterfelijke paus die over de fake-vaccins geen onfeilbare uitspraak deed boven die van het Oude en van het Nieuwe Testament te plaatsen? Dat je oproept tot dialoog, akkoord, maar dat je zomaar aartsbisschop Carlo Maria Vigano het zwijgen wil opleggen, spreekt voor mij boekdelen: je bent zelf wellicht meer een huurling dan een ware herder. Hopelijk vergis ik me. Daarom: bekeer je en sta open voor de dissidente opvattingen van de traditioneel gezinde katholieken. De toekomst zou wel eens kunnen duidelijk maken dat zij de echte moderne christenen zijn: waarheidsgetrouw, eerlijk én echt vooruitstrevend. Ik hoop dat, als jij het fake-vaccin nam, dat je het nog mag meemaken, maar een behoorlijk deel van mijn verstand vreest van niet.

 10. Weet je ,al die angst zaaien is maar propaganda. Over vaccinatieplicht etc, Ik denk ( voor mezelf zeker) dat hun bedoeling is om zoveel angst te zaaien dat je vrijwillig die vaccin gaat zetten, dit moet vrijwillig gebeuren anders hebben zij niks aan je. Ze willen je door list en bedrog een nieuw verbond aanzetten. Maar dat alleen als beide partijen overeengekomen zijn . Dus als je zelf naar zo’n priklocatie gaat en zelf je mouw opstrijkt is dit vrijwillig en geldt dat nieuwe verbond. En daardoor heb je tegelijkertijd ook een chip in je. Dit is noodzakelijk voor hen om je in die valse digitale nepwereld te krijgen die het beest gecreëerd en aan het creëren is. Daarom gentherapie, je bent dan niet echt meer mens . Niet meer naar Gods evenbeeld maar naar satans evenbeeld. En dan krijgen ze dmv chip en G5 controle over je bewustzijn. Maar God gaat ingrijpen. Zelf neemt hij het zwaard op tegen ieder die de tempelberg en Jeruzalem aanvallen. Jezus komt als verlosser, als ze mij vragen waarom ik niet gevaccineerd ben zeg ik ” sorry maar ik heb al een verbond gesloten, een verbond die 6000 jaar oud is , en die ik gesloten heb met God

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in