De westerse naties concentreren hun inspanningen momenteel op het behouden van hun afnemende suprematie door in de eerste plaats vergeldingsmaatregelen te nemen tegen de acties van hun grootste rivalen, Rusland en China.

Tegelijkertijd dringen ze aan op een nieuw model van wereldorde waarin zij de touwtjes in handen zouden kunnen hebben. Het idee van bevolkingscontrole en de oprichting van een “wereldregering” worden in dit verband sterk door hen gepromoot, schrijft Veniamin Popov.

De demografie van de wereld verandert: Europa krimpt, China krimpt en India, een veel jonger land, haalt hen in als de dichtstbevolkte macht ter wereld.

Verrassend genoeg vertraagt de bevolkingsgroei. Het vruchtbaarheidscijfer van Kenia is de afgelopen 50 jaar bijvoorbeeld drastisch gedaald; vrouwen kregen vorig jaar iets meer dan drie kinderen vergeleken met een gemiddelde van acht 50 jaar geleden.

De vruchtbaarheidscijfers in Afrika bezuiden de Sahara dalen zelfs nog sneller dan de VN had voorspeld. Het aantal mensen in de werkende leeftijd in Zuid-Korea en Italië, twee van de oudste landen ter wereld, zal tegen 2050 naar verwachting met respectievelijk 13 miljoen en 10 miljoen krimpen.

In deze situatie dringen de ontwikkelingslanden agressief aan op de herverdeling van het wereldinkomen, de levering van extra middelen voor de behoeften van economische transformatie en het vermijden van unilaterale acties die de wereldhandelsstromen zouden belemmeren. De Egyptische president Abdel Fattah el-Sisi legde een opmerkelijke verklaring van deze strekking af tijdens de 5e halfjaarlijkse coördinatievergadering van de Afrikaanse Unie.

De verdenkingen die in de landen van het Mondiale Zuiden zijn geuit, houden “verband met plannen om mensen uit te roeien door middel van biologische oorlogsvoering en Westerse pogingen om de rest van de wereld te koloniseren als opmaat om het onder controle van een rijke elite te brengen.” Dit meldden de Egyptische media, Al-Ahram in het bijzonder, op 6 juni 2023.

Volgens een studie gepubliceerd in het internationale tijdschrift “Ekoloji” met de titel Milieustrategieën polarisatie in duurzame ontwikkeling van biosfeer en mens: mythe of werkelijkheid van het gouden miljard concept?, is deze theorie gebaseerd op de toenemende schaarste van hulpbronnen in ontwikkelde landen en de groeiende behoeften van de heersende elites en wordt deze geassocieerd met ideeën over een nieuwe wereldorde die gedomineerd wordt door het Westen.

Deze hypothese is meestal gebaseerd op uitspraken van mensen zoals Bill Gates, een Amerikaanse zakenman en oprichter van Microsoft. Afgelopen januari meldde het dagblad USA Today dat Gates betrokken is bij een complot om de aarde te ontvolken. Deze conclusie is gebaseerd op een artikel uit 2011 in een Ierse krant, getiteld “Ontvolking door gedwongen vaccinatie: De Zero Carbon Oplossing! Het artikel citeerde Gates die zei dat de wereldbevolking “op weg is naar ongeveer negen miljard. Als we nu echt goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we dat misschien met 10 of 15 procent verminderen.”

  WEF-meesterbrein: 'Mensenrechten zijn fictie, net als God'

(Overigens heet de Gates-stichting officieel Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health).

De Britse journalist Gideon Rachman publiceerde afgelopen oktober een artikel op de website van de Financial Times getiteld Wanneer samenzweringstheoretici landen besturen, waarin hij beweert dat samenzweringstheoretici de straten hebben verlaten en nu zelfs staatshoofden zijn. De auteur gebruikt de Italiaanse premier Giorgia Meloni als illustratie van iemand die de “Grote Vervanging”-theorie aanhangt, die beweert dat immigratie wordt bevorderd in een poging om de christelijke cultuur in Europa te ondermijnen. Het doel van deze “grote” vervanging is om Europeanen te reduceren tot “slaven” en klanten die zowel geslacht als nationale identiteit missen.

Het is misschien toepasselijk om de woorden van de Russische president Vladimir Poetin op het forum “Sterke ideeën voor nieuwe tijden” aan te halen dat de “Gouden Miljard” alle anderen wil overheersen en zijn regels wil opleggen: deze theorie, die gebaseerd is op de illusie van exclusiviteit, verdeelt mensen in eersterangs en tweederangs en is daarom inherent racistisch en neokoloniaal. De onderliggende multinationale, zogenaamd liberale filosofie lijkt steeds meer op tirannie en verstikt de vrije historische creativiteit. Aangezien het Westen historisch gezien welvarend is geworden door de rijkdommen van de volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika te plunderen, is het ongeschikt om als model te dienen voor het menselijk leven in de toekomst. Bovendien geloven veel waarnemers dat de elites van de westerse naties homoseksualiteit momenteel stimuleren om het aantal mensen op de planeet te verminderen uit bezorgdheid over de hulpbronnen van de aarde.

Er zijn geldige redenen om de theorie van de “Gouden Miljard” te overwegen, volgens de Canadese politica van Egyptische afkomst Ghada Melek. Zij verwees naar een monument dat in 1980 in de Amerikaanse staat Georgia werd gebouwd. Dit monument bevatte 10 nieuwe geboden die op granieten platen waren gegraveerd en in verschillende talen waren vertaald. Een van de geboden riep op om de wereldbevolking terug te brengen tot 500 miljoen mensen.

  Weer een complottheorie die uitkomt! ECB-president Christine Lagarde: De digitale euro zal niet anoniem zijn

Het World Economic Forum is actief bezig met de hypothese dat onze planeet de bestaande bevolking niet zal kunnen onderhouden. Gezondheidskwesties en klimaatverandering worden nu gebruikt als tactieken om mensen bang te maken en over te halen om dergelijke ideeën aan te nemen.

De Democratische presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr., de neef van JFK, zei dat COVID-19 gericht was op etniciteit en bedoeld was om “blanken en zwarten” aan te vallen. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Oxford, gepubliceerd in de Israëlische Jerusalem Post op 15 juli, “gelooft bijna 20 procent van de volwassenen in Engeland dat Joden het coronavirus hebben gecreëerd voor financieel gewin.”

Weinig mensen herinneren zich vandaag de dag nog het verjaardagsrapport van de Club van Rome van eind 2017, getiteld Capitalism, Myopia, Population, and the Destruction of the Planet. Het bevatte een harde kritiek op het kapitalisme, een afwijzing van financiële speculatie, een afwijzing van materialisme en een simplistisch begrip van de wereld, en een oproep voor een alternatieve economie, een nieuwe verlichting en een verenigde, harmonieuze planetaire beschaving.

Samen met nieuwe constructieve generalisaties trekt het rapport duidelijk de conclusie dat de bevolkingsgroei gestopt moet worden.

Klaus Schwab, uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, schreef een document met de titel The Great Reset in 2020 om deze concepten verder uit te werken. Het staat vol waarschuwingen dat de mensheid binnenkort geconfronteerd zal worden met ernstige problemen zoals milieucrises, het verlies van natuurlijke hulpbronnen en klimaatrampen. Effectief mondiaal leiderschap is nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Simpel gezegd wordt er opgeroepen tot de vorming van een één wereldstaat en een wereldregering. Een groep elites, niet meer dan 1% van de mensheid, zal deze regering vormen. De overige 99% van de bevolking zal via een aantal wereldwijde ondernemingen onder toezicht van de wereldregering staan. De “Ondergeschikten”, die de meerderheid van de bevolking vormen, zullen worden geïnterneerd in een geautomatiseerd concentratiekamp. De grootste multinationale ondernemingen zullen meer sociale verantwoordelijkheden op zich nemen; ze zullen betrokken raken bij de maatschappij en zich inzetten voor het welzijn van iedereen.

  Gast op Franse tv-programma zei dat Celine Dion en andere beroemdheden Adrenochrome nemen ... en de massamedia sloegen door

In zijn onlangs bekendgemaakte aanbevelingen voor de toekomst van de VN is António Guterres er ook voorstander van om het beheer van internationale zaken toe te vertrouwen aan de grootste en rijkste transnationale bedrijven.

Guterres presenteert zijn rapport Our Common Agenda van de Algemene Vergadering, waarin hij meer invloed en macht geeft aan de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het feit dat ze ons naar de rand van een ecologische en sociale catastrofe drijven, in plaats van de toegang tot het VN-systeem te verbeteren voor de gemeenschap van mensen die getroffen worden door de crises van vandaag. Zijn voorstellen zouden bedrijven meer invloed geven op het mondiale leiderschap.

Als gevolg hiervan is voorgesteld dat de oprichting van door bedrijven geleide organen de invloed van nationale regeringen bij de VN zal verminderen, meer besluitvorming zal overnemen en alles zal controleren – van de oceanen tot de financiële markten.

Het argument wordt tot in detail onderbouwd dat nationale staten en regeringen alleen niet in staat zijn om de belangrijkste problemen op het gebied van mondiaal beheer op te lossen en dat er andere spelers bij betrokken moeten worden.

Op 3 augustus van dit jaar publiceerde de Amerikaanse onderzoeker Harris Gleckman een stuk op de website van Al Jazeera waarin hij uiteenzette hoe de staten van het Mondiale Zuiden, bij de VN vertegenwoordigd door de Groep van 77, zich verzetten tegen deze riskante nieuwe missie om het VN-mandaat te wijzigen.

Westerse staten deinzen nergens voor terug om de dominantie van de “Gouden Miljard” te handhaven. Ze gebruiken de positie van secretaris-generaal van de VN om hun positie te versterken terwijl ze beweren dat ze de organisatie hervormen. Dit wordt gedaan om een verschuiving in de mondiale machtsstructuur ten gunste van het Mondiale Zuiden, of niet-westerse naties, te voorkomen.

Aangezien het duidelijk is dat het Westen zijn standpunt niet zal veranderen, moeten ontwikkelingslanden hun inspanningen opvoeren om hun nationale belangen te beschermen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het duivelse plan om de mensheid te herontwerpenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Poolse grensdorpen werden door elkaar geschud: Russische bombardementen op militaire installaties in West-Oekraïne – Yuzhmash-fabriek van de kaart geveegd!
Volgend artikelAngstcampagnes voor opwarming van de aarde gebruiken niet langer ijsberen als rekwisieten omdat ijsberen gedijen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Weet je wat ik nu grappig vind?
  Juist de drastische bevolkingsafname die deze satanisten zo promoten en met gifprikken verplicht stellen, zorgen voor een machtsverschuiving naar díe landen die hier nou juist niet aan meewerken 👍🤣

  • @Deus…

   Ze hebben hun hand overspeeld. Hun plannen zijn zo megalomaan groot dat ze onbestuurbaar zijn… en zodra dingen onbestuurbaar worden, neemt de natuur/God het over. We zijn in oorlog met ‘ruspjes nooitgenoeg’. Hun toren van babel gaat onder zn eigen gewicht instorten. Ze hadden alles, maar ze wilden de plek van God overnemen… en dat gaat ze nekken.

 2. Het Westen wil de goyim tot de laatste blanke christen vernietigen.

  Als je ontkent wat vanzelfsprekend is, ben je in oorlog met de werkelijkheid, De Kalergi zijn van plan het blanke ras uit te roeien met een wereldregering van Joodse zionisten

  De fantasie van Kalergi: Mestiezen zijn manipuleerbaarder, hebben minder karakter en zijn minder intelligent — Realisatie van het Kalergi-plan: De invasie van immigranten in Europa — De kern van het plan: Het joodse meesterras heerst over de bastaarden – Leven – De Plan van Kalergi — Adellijke zionistische joden in overeenstemming met het Kalergi-plan: Masaryk, Benesch, Max Warburg, Ignaz Seipel, Karl Renner, Edouard Herriot, Noel Baker, Winston Churchill, Aristide Briand, Stresemann enz. — Adellijke zionistische joden in overeenstemming met het Plan Kalergi: Adenauer, John Foster Dulles, Robert Schuman, Depasperi, Paul Henry Spaak, Helmut Kohl, Jean-Claude Juncker enz.

  http://www.geschichteinchronologie.com/judentum-aktenlage/zionismus/op/Kalergi/Dt-Kalergi-plan.html

  • Het zit fucking goed in mekaar, maar hoe komen we er van af?
   Het word ons best wel moeilijk gemaakt zo niet onmogelijk.
   Je zou van minder depressief worden.

   • Deus creator et liberator, recreator meus est. augustus 16, 2023 at 12:56

    Echt waar Deus ik heb mijn hoofd erover “kapot” gedacht n.m.m. zijn er wel pragmatische oplossingen en uitvoreingen maar deze zijn verre van haalbaar, zo’n 10% realisten op een bevolking van schapen, dwangmatige neuroten die tot nu toe min of meer elke regering gesteund hebben, de zakenlieden, wetenschappelijk elite die krijg je niet op 1 lijn, het omslag punt moet eerst bereikt worden om de volkwoede uit te laten barsten, met alle gevolgen van dien, Eurogendfor staat ook klaar om Europese burgers te doden, soort van een catch-22 situatie.

    Bottom line: ik weet het ook niet.

    • Adriaan W.
     augustus 16, 2023 at 13:07
     Dat omslagpunt is zo’n dingetje.
     Het grootste probleem heb ik met precies dit feit, omslagpunt.
     Ik ben dan niet meer in controle, maar afhankelijk van de grijze massa.
     Laat die massa juist niet de oplossing zijn maar de oorzaak van zovele problemen.
     Misschien kom ik ooit nog wel eens tot een oplossing.

   • Omslagpunt.
    Volgende week, de BRICS + Landen in Zuid-Afrika.
    Die gaan het ver anderen.
    De wereld gaat 180gr. draaien, nieuw Multipolair politiek systeem.
    Geld dat weer waarde heeft.
    Volkeren die optimistische toekomsten zien.
    Het westen wordt volgen de week AFGESCHREVEN.

 3. Beste Mensen

  Logisch , de Europeanen hebben de Afrikanen vergiftigd met Hun troep Afval
  Dan klagen dat er weinig kinderen worden geboren om voor de Europeanen als Slaven te kunnen werken
  Denk zelf eens goed na Alstublieft
  De Linkerhand wast de Rechterhand als die Smerig is
  Maar Europa laat geen keus voor zichzelf
  Denkt alleen maar aan zichzelf
  Ego ik is te diep in de Bol Kabesa geslagen
  Europeanen ……
  Werk samen weest veerkrachtig uitrekbaar elastisch
  Probeer niet de dictator baas te blijven
  Laat die koppige stijve mentaliteiten
  Wij allen zijn èèn lichaam
  Allen tezamen vormt een geheel

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in