Terwijl vele landen over de hele wereld een nieuwe ronde van lockdowns beginnen en stappen ondernemen om burgers uit het sociale leven te bannen als ze niet instemmen met één van de dodelijke COVID-19 injecties, en een soort identificatie bij zich moeten dragen die hen als “gevaccineerd” markeert, (zie: Mapping Tyranny: The Countries Where Vaccination Is Mandatory) blijft het aantal doden na deze injecties snel stijgen, schrijft Brian Shilhavy.

Eergisteren berichtte wij over een vermeende klokkenluider bij de Amerikaanse CDC die beweert dat er minstens 45.000 sterfgevallen zijn gemeld binnen 3 dagen na het ontvangen van de injecties, en dat deze informatie wordt achtergehouden. Zie:

VAERS-klokkenluider: “45.000 doden door Covid-19-vaccins binnen 3 dagen”, leidt tot rechtszaak tegen Amerikaanse regering

En toch lijken de meeste mensen over de hele wereld nog steeds volledig onwetend te zijn over het aantal sterfgevallen na COVID-19 injecties dat daadwerkelijk wordt geregistreerd door de gezondheidsdiensten van de overheid, aangezien de mainstream media over de hele wereld voor het grootste deel niet is toegestaan om deze verifieerbare statistieken te verslaan die ongekende hoeveelheden sterfgevallen en verlammende kwetsuren laten zien na deze injecties, die allemaal nog in de experimentele fase zijn en zelfs nog niet de fase 3 proeven hebben afgerond.

We zijn duidelijk getuige van een wereldwijde genocide en de uitvoering van een plan om de wereldbevolking in te krimpen.

Nooit eerder in de moderne of zelfs de oude geschiedenis hebben regeringen over de hele wereld eensgezind gehandeld om een medische procedure aan hun bevolking op te dringen en alle tegenstanders die alarm proberen te slaan, onder wie tienduizenden artsen en wetenschappers, het zwijgen op te leggen.

De databank van de Europese Unie van meldingen van vermoedelijke medicijnreacties is EudraVigilance, en zij rapporteren nu 18.928 sterfgevallen, en 1.823.219 gewonden, na COVID-19 injecties.

Een abonnee uit Europa stuurde medicalkidnap.com onlangs een e-mail en herinnerde hen eraan dat deze databank van EudraVigilance alleen betrekking heeft op landen in Europa die deel uitmaken van de Europese Unie (EU), die 27 landen omvat.

Het totale aantal landen in Europa is veel groter, bijna twee keer zo veel, en bedraagt ongeveer 50, hoewel er enige meningsverschillen bestaan over welke landen technisch gezien deel uitmaken van Europa.

Dus hoe hoog deze aantallen ook zijn, zij geven NIET heel Europa weer. Het werkelijke aantal doden of gewonden in Europa als gevolg van COVID-19 injecties zou veel hoger zijn dan wat wij hier melden.

CNN: Doe GEEN "eigen onderzoek" naar COVID-vaccins

De EudraVigilance database meldt dat tot 17 juli 2021 er 18.928 sterfgevallen en 1.823.219 gewonden zijn gemeld na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Van het totale aantal geregistreerde verwondingen is de helft (904.609 ) ernstig letsel.

“De ernst geeft informatie over het vermoedelijke ongewenste effect; het kan als “ernstig” worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, opname in een ziekenhuis vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van een bestaande opname in een ziekenhuis, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is”.

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de vier Covid-19 injecties die hier zijn gepubliceerd. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is in het EudraVigilance-systeem dat ze hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen, schrijft Brian Shilhavy op medicalkidnap.com.

Sinds Medicalkidnap dit is gaan publiceren, hebben ook anderen uit Europa de cijfers berekend en de totalen bevestigd.*

Hier zijn de samenvattende gegevens tot 17 juli 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 8.939 doden en 695.332 gewonden tot 17/07/2021

 • 19.163 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 107 sterfgevallen
 • 16.713 Hartaandoeningen incl. 1.271 sterfgevallen
 • 151 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 12 overlijdens
 • 8.784 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 376 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 10.408 Oogaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 63.537 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 403 sterfgevallen
 • 188.523 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 2.643 sterfgevallen
 • 657 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 38 sterfgevallen
 • 7.639 Immuunsysteemaandoeningen incl. 45 sterfgevallen
 • 21.627 Infecties en aantastingen incl. 886 sterfgevallen
 • 8.215 Letsels, vergiftigingen en complicaties bij procedures incl. 130 sterfgevallen
 • 17.151 Onderzoeken incl. 304 sterfgevallen
 • 5.143 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 164 sterfgevallen
 • 96.554 Spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel incl. 107 sterfgevallen
 • 451 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 30 sterfgevallen
 • 125.160 Zenuwstelselaandoeningen incl. 958 sterfgevallen
 • 586 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 128 Productproblemen
 • 12.310 Psychiatrische aandoeningen incl. 119 sterfgevallen
 • 2.210 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 137 sterfgevallen
 • 5.923 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 2 sterfgevallen
 • 30.071 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 1.057 sterfgevallen
 • 33.254 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 81 sterfgevallen
 • 1.114 Sociale omstandigheden incl. 13 sterfgevallen
 • 463 Chirurgische en medische ingrepen incl. 24 sterfgevallen
 • 19.021 Vaataandoeningen incl. 361 sterfgevallen
Gevaccineerde Duitsers moeten gele button dragen

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna5.109 doden en 188.917 gewonden tot 17/07/2021

 • 3.401 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 42 sterfgevallen
 • 5.427 Hartaandoeningen incl. 558 sterfgevallen
 • 78 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 2.400 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 144 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 2.996 Oogaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 16.461 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 189 sterfgevallen
 • 50.799 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 2.080 sterfgevallen
 • 307 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 1.567 Immuunsysteemaandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 5.560 Infecties en aantastingen incl. 308 sterfgevallen
 • 4.134 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 97 sterfgevallen
 • 3.853 Onderzoeken incl. 98 sterfgevallen
 • 1.902 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 113 sterfgevallen
 • 23.555 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 97 sterfgevallen
 • 225 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 22 sterfgevallen
 • 34.026 Zenuwstelselaandoeningen incl. 513 sterfgevallen
 • 391 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 33 Productproblemen
 • 3.810 Psychiatrische aandoeningen incl. 88 sterfgevallen
 • 1.202 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 78 sterfgevallen
 • 1.203 Aandoeningen van voortplantingssysteem en borst incl. 2 sterfgevallen
 • 8.513 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 489 sterfgevallen
 • 9.995 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 39 sterfgevallen
 • 845 Sociale omstandigheden incl. 19 sterfgevallen
 • 636 Chirurgische en medische ingrepen incl. 48 sterfgevallen
 • 5.454 Vaataandoeningen incl. 188 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) vaccin van Oxford/ AstraZeneca: 4.200 doden en 887.314 gewonden tot 17/07/2021

 • 10.414 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 175 sterfgevallen
 • 14.055 Hartaandoeningen incl. 487 sterfgevallen
 • 118 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 10.167 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 385 Endocriene aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 15.321 Oogaandoeningen incl. 17 sterfgevallen
 • 89.087 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 202 sterfgevallen
 • 235.935 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.075 sterfgevallen
 • 664 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 37 sterfgevallen
 • 3.510 Immuunsysteemaandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 20.564 Infecties en aantastingen incl. 262 sterfgevallen
 • 9.562 Letsels, vergiftigingen en complicaties bij procedures incl. 104 sterfgevallen
 • 19.221 Onderzoeken incl. 98 sterfgevallen
 • 10.674 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 55 sterfgevallen
 • 136.186 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 55 sterfgevallen
 • 411 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 10 sterfgevallen
 • 187.160 Zenuwstelselaandoeningen incl. 670 sterfgevallen
 • 328 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 128 Productproblemen incl. 1 sterfgeval
 • 16.607 Psychiatrische aandoeningen incl. 36 sterfgevallen
 • 3.169 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 36 sterfgevallen
 • 10.364 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 30.368 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 492 sterfgevallen
 • 40.721 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 26 sterfgevallen
 • 923 Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
 • 873 Chirurgische en medische ingrepen incl. 17 sterfgevallen
 • 20.399 Vaataandoeningen incl. 311 sterfgevallen
Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson680 doden en 51.656 gewonden tot 17/07/2021
 • 461 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 21 sterfgevallen
 • 747 Hartaandoeningen incl. 81 sterfgevallen
 • 18 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 289 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 14 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 598 Oogaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 5.021 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 28 sterfgevallen
 • 13.775 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 163 sterfgevallen
 • 71 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 199 Immuunsysteemaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 744 Infecties en infecties incl. 19 sterfgevallen
 • 467 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 9 sterfgevallen
 • 2.710 Onderzoeken incl. 48 sterfgevallen
 • 259 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 12 sterfgevallen
 • 8.905 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
 • 20 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 1 sterfgeval
 • 11.093 Zenuwstelselaandoeningen incl. 86 sterfgevallen
 • 16 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 13 Productproblemen
 • 546 Psychiatrische aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 177 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 258 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 2 sterfgevallen
 • 1.646 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 53 sterfgevallen
 • 1.382 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 106 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
 • 429 Chirurgische en medische ingrepen incl. 30 sterfgevallen
 • 1.692 Vaataandoeningen incl. 73 sterfgevallen
Het strafblad van het Amerikaanse Johnson & Johnson vaccinbedrijf

*Deze totalen zijn schattingen op basis van meldingen die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook zijn gemeld aan de databanken voor bijwerkingen van de individuele landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Britse Yellow Card-systeem. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Mexicaans programma bewijst per ongeluk Covid Vaccin Magneet Theorie terwijl men het probeert te ontkrachtenVolg Frontnieuws op Telegram

3 REACTIES

 1. Ik heb zitten zoeken op de site van EudraVigilance database, maar ik kom nergens overzichten tegen met aantallen doden en gewonden van de vaccins, heeft er iemand een link.

 2. De waarheid macht frei! Daar draaid het om al 100 jaar worden we belogen bedrogen , door de radicale zionisten, die iedereen willen uitroeien en wat er overblijft tot slaaf maken, staat lettelijk in hun geschriften Babylonische talmoet, caballa en de wijzen van Zion!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here