Het is bijna 30 jaar geleden dat kort na de val van het IJzeren Gordijn in voormalig Joegoslavië de bloedige Balkanoorlogen uitbraken. Tegenwoordig, vooral sinds 9/11 en de toenemende netwerkvorming op de sociale media, worden de officiële geschiedschrijving en het verhaal van de mainstream media onmiddellijk ter discussie gesteld, maar ten tijde van de Balkanoorlogen vond deze belangrijke controle nog niet plaats en was de Truther-scene vrijwel onbestaande.

Alexander Dorin, een Zwitserse onderzoeksjournalist met Servische wortels, was een van de eerste kritische stemmen die de officiële versie van deze oorlog in twijfel trok. Zijn ouders waren in de jaren zestig van de vorige eeuw naar Zwitserland geëmigreerd en toen de eerste gevechten in Joegoslavië uitbraken, stelden zijn connecties met Servië hem in staat om vanaf de eerste rij te volgen hoe de mainstream media de oorlog verspreiden. De Deep State en de echte marionettenspelers van wereldzaken waren toen nog vrijwel “onzichtbaar”, en zonder burgermoedige mensen als Alexander Dorin zou dat waarschijnlijk ook nu nog het geval zijn, schrijft Jan Walter op zijn Zwitserse blog Legitim.

Na jaren van onderzoek publiceerde hij in 1999 zijn eerste boek “In unseren Himmeln kreuzt der fremde Gott” (In onze hemelen cruiset de vreemde God), waarin hij voornamelijk twee onderwerpen behandeld:

1. De voorbereiding en en enscenering van de oorlogen in voormalig Joegoslavië door de Duitse en Amerikaanse geheime diensten.
2. De propaganda van de westerse massamedia tijdens deze oorlogen.

Onmiddellijk na de publicatie volgden de eerste laster door de Zwitserse massamedia, vergelijkbaar met wat Dr. Daniele Ganser helaas vandaag de dag te verduren heeft. Kort daarna werd Dorin met de bewering dat hij een racist was van het internet afgesloten. Ondanks vele waarschuwingen en bedreigingen, zelfs van de autoriteiten, gaf hij niet op en in het voorjaar van 2005 bereikte de lastercampagne met name voor Zwitserland een onwaardig dieptepunt. Hij werd op klaarlichte dag willekeurig gearresteerd en op brute wijze geslagen door politieagenten. De scène moet in de negatieve zin van het woord absoluut cinematografisch zijn geweest. Toen de politieagenten hem in een bunker gooiden en zijn hoofd meerdere malen op de grond sloegen, riep een gevangenisbewaker frenetisch: “Sla zijn bek in elkaar, Sla zijn bek in elkaar”, herinnert Dorin zich.

Hij leed door het politiegeweld aan een stoornis van het evenwichtsorgaan en bracht een week door in het Kantonziekenhuis van Bazel. Het duurde maanden voordat hij weer goed kon lopen. De politie vertelde hem later dat er geen strafbeschikking tegen hem zou zijn.

Voor Alexander Dorin was deze onvoorstelbare aanval nog maar het begin, want op 16 juni 2015 bestormde een speciale eenheid van meerdere leden van de Bazelse politie zijn huis. Dorin werd bedreigd met automatische vuurwapens en vervolgens naar de Waaghof gebracht, waar hij vier maanden in voorlopige hechtenis zat, waarvan de helft in eenzame opsluiting op de gesloten afdeling. Tijdens de inval heeft het Openbaar Ministerie de werkcomputer van Dorin en alle documenten die hij had ontvangen van de voormalige Franse geheime dienstmedewerker, de Joegoslavische ‘Dominique’ Petrusic, in beslag genomen. De autoriteiten hebben zelfs zijn huis, dat hij in 2005 van zijn moeder had geërfd, laten blokkeren door het kadaster in Basel-Stadt. Bovendien zijn er ongeveer 90.000 frank van hem gestolen. (De diefstal is gedocumenteerd en wacht al bijna vier jaar op een justitiële behandeling).

Nu is het bijna vier jaar dat Alexander Dorin niets meer van het Openbaar Ministerie in Bazel gehoord heeft. Er is nog steeds geen tenlastelegging, terwijl zijn geld en huis nog steeds onterecht in beslag worden gehouden. Begin maart 2019 eiste zijn advocaat dat het parket alle documenten met betrekking tot zijn zaak zou overhandigen. Deze laatste bevestigde dat het verzoek na 14 maart zou worden ingewilligd, maar tot nu toe is er niets gebeurd.

  Het vergeten is verplicht

(Meer schokkende details over de onbegrijpelijke gebeurtenissen vertelt Alexander Dorin ons in een aansluitend brisant interview, dat de mythe van een “mooi, gezond” Zwitserland definitief doorbreekt; niet voor de zwakke zenuwen.)

Wat had Dorin kunnen onthullen dat de autoriteiten tot zulke vreselijke maatregelen heeft bewogen?

Officieel zouden de Joegoslavische oorlogen veroorzaakt zijn door een complexe mix van etnische, religieuze en ernstige economische problemen. Bij nadere beschouwing wordt echter al snel duidelijk dat het Joegoslavische volk, net als het Iraakse, Syrische, Libische, Afghaanse, Afghaanse en vele andere volkeren, de afgelopen decennia het slachtoffer is geworden van een internationale ondemocratische coterie (waaronder het militair-industrieel complex oftewel Deep State). Al deze bloedige oorlogen werden gelegitimeerd door massale nepnieuws van de leugenpers. De interventie in de Tweede Golfoorlog (1990) werd gerechtvaardigd door de valse bewering dat Iraakse soldaten Koeweitse baby’s uit couveuses in ziekenhuizen op de grond hadden gegooid, en zo’n dertien jaar later werd Irak opnieuw aangevallen, ditmaal met de valse bewering dat Saddam de wereldvrede bedreigde met NBC-wapens.

Uit historisch onderzoek weten we echter ook dat de Deep State gebruik maakt van intriganten en handlangers om bloedige burgeroorlogen te ontketenen. Deze huurlingen worden betaald om onrust te creëren en onder false flags wreedheden te begaan, zodat een militaire interventie van de internationale gemeenschap absoluut noodzakelijk lijkt. Als de mainstream media meespelen, lijkt het naar buiten toe op een humanitaire interventie, terwijl het in feite een ijskoud geplande aanvalsoorlog is. Duidelijke voorbeelden van dergelijke intriges waren de leugens van het concentratiekamp Pristina en het vermeende bloedbad van Rogovo, niet in het minst om Duitsland te betrekken bij de illegale Kosovo-missie (omdat er nooit een VN-mandaat was).

(Joschka Fischer nota bene van de Groenen leidde Duitsland naar de oorlog vanwege een klassieke oorlogsleugen).

Hetzelfde geldt voor de vermeende genocide van Srebrenica (1995). De Joegoslavische oorlogen waren ongetwijfeld bloedig en er waren zeker doden, maar de officiële rapporten waren propagandistisch en ongelooflijk eenzijdig tegen de Serviërs gericht. De Kroatische leiding heeft toen, in nauw contact met de NAVO, een plan uitgewerkt voor een blitzkrieg tegen de Republiek Srpska Krajina van de Kroatische Serviërs. Om de aandacht van het internationale publiek af te leiden, werd een rapport over satellietbeelden in het informatieveld geplaatst, dat naar verluidt een bloedbad in het Bosnische Srebrenica zou aantonen.

Deze foto’s toonden echter slechts enkele grondwerken en waren over het algemeen van onzekere aard. Het belangrijkste was echter wel gedaan: het Europese publiek sprak nu over massagraven en genocide in Srebrenica, en de daaropvolgende anti-Servische operatie van het Kroatische leger werd daardoor in het nieuws naar de achtergrond gedrongen en had zelfs een “morele” rechtvaardiging gekregen.

In 1999 citeerde de secretaris-generaal van de VN in zijn rapport (PDF) (p. 31; paragraaf C.115) meerdere Bosniërs uit Srebrenica met de woorden, president Izetbegovic had hen verteld dat volgens hem een NAVO-operatie alleen mogelijk zou zijn als de Serviërs Srebrenica zouden binnenvallen en “ten minste 5.000” inwoners zouden doden.  Dit werd ook bevestigd door Hakija Meholjic, voormalig hoofd van de politie van Srebrenica. In een interview met het Bosnische tijdschrift “Dani” (Dani, 22.6.1998) zei hij dat Izetbegovic een delegatie uit Srebrenica had toegesproken met de woorden:

“Weet je, Clinton bood mij in april 1993 aan dat als de Chetniks Srebrenica zouden binnenvallen en er 5.000 moslims zouden worden gedood dat er dan er er een militaire interventie zou plaatsvinden.”

Opmerking: Hoe kon Bill Clinton de islamitische burgeroorlog-partij hebben aangeboden dat het Servische leger in Srebrenica een bloedbad zou moeten aanrichten zonder dat het zich om een in scène zetting zou handelen?

  De Oekraïense presidentZelensky dringt aan op een "Grote Reset" en eist het einde van het gebruik van fossiele brandstoffen in Europa

De historica Yelena Guskova heeft ook geen bewijs gevonden van een genocide op moslims door Bosnische Serviërs. Guskova staat aan het hoofd van het onderzoekscentrum voor de huidige Balkancrisis in het Slavische Studies Instituut van de Russische Academie van Wetenschappen. Ze zegt:

“Het geval Srebrenica is nu het onderwerp van politieke speculatie, hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat het een goed geplande operatie van islamitische geheime diensten was. (…)“

Gelijkaardig werd Alexander Dorin in een artikel in de Jungen Welt geciteerd:

“Het Servische leger evacueerde de hele moslimbevolking van ongeveer 25.000 mensen voor de ogen van de wereldbevolking en leidde hen veilig naar door moslims gecontroleerd gebied. Voedsel en bussen werden hun ter beschikking gesteld. Nederlandse blauwhelmen verklaarden dat deze burgers goed werden behandeld. Tot op heden kam men ongeveer 2000 doden voorleggen. Alles wijst erop dat het hier vooral om gevechtsslachtoffers gaat. Nu moet iedereen zelf beoordelen of dit als genocide kan worden omschreven.”

De duidelijkste verklaring in verband met de operatie van de false flag-operatie van Srebrenica werd echter afgelegd door de voormalige Amerikaanse CIA-agent Robert Baer, die zelf kort voor de val van Srebrenica in deze Bosnische stad gestationeerd was.

In een bericht in de Duitse krant Ossietzky wordt Robert Baer als volgt geciteerd (Ralph Hartmann, Der Wohltätigkeitsverein, Ossietzky 21/2013):

“(…) Srebrenica is een overdreven verhaal en helaas is een groot aantal mensen gemanipuleerd (…) Srebrenica is een politieke marketing. Mijn baas, die overigens voorheen in de Amerikaanse senaat zat, wees er verschillende keren op dat er in Bosnië sprake zou zijn van bedrog. Een maand voor de vermeende genocide in Srebrenica vertelde hij me dat deze stad een focus zou worden voor de media over de hele wereld, en hij gaf ons instructies om de media te ontbieden. Toen ik vroeg waarom, zei hij, dat zul je wel zien!”

In 2010 publiceerde Alexander Dorin twee boeken met onthullingen over de leugens van Srebrenica. In het eerste boek, getiteld “Srebrenica – die Geschichte eines salonfähigen Rassismus“ (“Srebrenica – het verhaal van een aanvaardbaar racisme”), gepubliceerd door de Duitse Kai Homilius Verlag, concentreert Dorin zich op tal van feiten die aantonen dat het verhaal van de 7000 tot 8000 moslimmannen die in Srebrenica zouden zijn geëxecuteerd onmogelijk waar kan zijn. Dorin’s tweede boek is getiteld “Srebrenica – wie es wirklich war“ (“Srebrenica – hoe het werkelijk was”) en is uitgegeven door de Duitse Ahriman Verlag. In dit boek concentreert Dorin zich op de massamisdaden van het Bosnische moslimleger uit Srebrenica tussen het voorjaar van 1992 en de zomer van 1995, die ons vrijwel onbekend zijn. Volgens Dorins onderzoek viel het moslimleger zo’n 100 Servische dorpen aan en vermoordde het talrijke Servische vrouwen, kinderen en bejaarden – maar ook gevangengenomen Servische militairen werden gefolterd en vervolgens vermoord, soms op gruwelijke wijze. Volgens Dorin is het totale aantal Serviërs dat daarbij vermoord is, ongeveer 3280.

In Servië was Alexander Dorin te zien op de nationale televisie en met zijn speurwerk is hij verreweg niet de enige. Historici, publicisten, onderzoeksjournalisten en deskundigen zoals Carlos Martins Branco, Edward S. Herman, Jared Israel, Germinal Civikov, Jonathan Rooper, George Pumphrey, Philip Corwin, George Szamuely, David Peterson, Tim Fenton, enz. kwamen na hun eigen onafhankelijk onderzoek ook tot de conclusie dat de officiële versie van de gebeurtenissen in Srebrenica een volledige verdraaiing van de feiten is. (Dit artikel gaat hier niet verder op in. Wie zich wil verdiepen in de zaak kan verwijzen ik naar de genoemde literatuur of een kijkje nemen in het onderstaande interview met Alexander Dorin).

  2021 top artikelen - Tijdschema naar Tirannie

George Soros was de architect van de Joegoslavische oorlogen: hij gebruikt zijn miljarden om met zijn talloze NGO’s de samenleving en politieke gebeurtenissen te manipuleren. Hij werkt al decennialang gretig aan het ontstaan van de Nieuwe Wereldorde (NWO) en stopt voor niets om het onuitsprekelijke plan te bevorderen. Burgeroorlogen, hongersnood, ziekten, financiële crises en natuurrampen zijn allemaal bewezen middelen om de mensheid stap voor stap te manipuleren in de richting van de NWO (totalitaire, socialistische wereldstaat).

In samenwerking met Zoran Djindjic (voormalig voorzitter van de Democratische Partij; † 12 maart 2003) en later met de oprichting en financiering van “Otpor!” (Servische Cyrillische OTПОР!) Verzegelde Soros de ondergang van Joegoslavië en de dood van vele burgers.

In deze context is ook de rol van Srdja Popovic, nu ook bekend als de “verzetsgoeroe”, interessant in deze context, die namens de kabbalisten de ene regering na de andere omverwerpt.

Steve York’s documentaire over de Otpor-beweging maakte haar methoden wereldwijd bekend. Sinds 2003 is de uiterst twijfelachtige organisatie wereldwijd actief onder de naam “CANVAS”; ook gefinancierd door Soros. Sinds de oprichting heeft de organisatie trainingen georganiseerd voor politieke activisten uit ongeveer 50 landen, waaronder Iran, de Malediven, Venezuela, Palestina, de Westelijke Sahara, Eritrea, de Tonga-eilanden, Egypte, etc. CANVAS is naar buiten toe idealistisch en velen die het SOROS NETWERK dienen, weten niet dat hun acties de weg bereiden voor bloedige burgeroorlogen, geo-engineering en andere donkere plannen. Een goed voorbeeld hiervan was de Arabische Lente, die als een zogenaamd vreedzame democratische beweging op gang was gebracht om vervolgens het Midden-Oosten binnen te kunnen vallen. Hetzelfde spel wordt momenteel gespeeld met onze jeugd in relatie tot de CO2-theorie.

Bij bijna elk optreden van Greta Thunberg in Duitsland zie je haar altijd in de directe omgeving: Luisa Neubauer. Ze organiseert de klimaatstakingen en ook Greta’s optredens in Duitsland. Neubauer is een jongerenambassadeur voor “ONE”, onder wie George Soros’ Open Society Foundation een van de donateurs is. Het is onwaarschijnlijk dat Arnold Schwarzenegger daadwerkelijk in de CO2-theorie gelooft, anders zou hij veruit de grootste hypocriet ter wereld zijn. (Greta zou C02 in de lucht kunnen zien, maar ze lijkt Arni’s klimaatzondes over het hoofd te hebben gezien).

Conclusie: Het slechte nieuws is dat er nog steeds massa’s mensen zijn, vooral jongeren, die zich laten manipuleren en die, hoewel ze het eigenlijk goed menen, daadwerkelijk de kabbalisten bedienen. Het goede nieuws is dat ondanks alles steeds meer mensen wakker worden en voor zichzelf beginnen te denken. Als je zelf kunt denken, heb je in principe geen begeleiding nodig; een gezond zelfbewustzijn en burgermoed is voldoende.

Benjamin Franklin:“Wie de vrijheid opgeeft om zekerheid te winnen, zal uiteindelijk beide verliezen”.

In het volgende interview heb ik de eer om met Alexander Dorin te spreken over zijn moedige inzet voor de waarheid en vooral over de brute represailles van de Zwitserse autoriteiten:

Video inmiddels door YT verwijderd.

Maar hier is ook een zeer interessant interview met Alexander Dorin over Srebrenica:

Corona-kritische arts door arrestatieteam gearresteerd en naar psychiatrische kliniek gebracht

Vorig artikelZweedse bejaarden moeten uit bejaardenflat verhuizen – wordt accommodatie voor nieuwkomers
Volgend artikelArabische oproep tot moslimgebed moet over Duitsland schallen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Hieronder een andere onderzoeksjournalist en vanuit een andere invalshoek en benadering. Tandje sneller laten afspelen, is optie. Historie; eeuwenoude symboliek; gekoppeld aan vandaag.

  28/01/2020
  Confoederatio Hell-Vatican Matriarchy’s SwiSS Goddess of Wars on Peaceful Fathers, Sons & Brothers

  https://www.youtube.com/watch?v=hwLBlFKkaUU

 2. Daar krijgt der Adolf toch gelijk, het zijn altijd en eeuwig de joden die de volkeren tegen elkaar uitspelen om een oorlog te forceren!

 3. Begrijpen de mensen nog niet wie onze werkelojke vijand is? Ga eens zelf op onderzoek uit, dan zul je de hoofdrolspelers in bezorgen van ellende wel ontdekken!

 4. Het zijn de Rothschild’s die de oorlogen om winst hebben ineengestoken en achter covid zitten zij ook achter. Zij bezitten nu ongeveer de halve wereld, niet met waardeloos papiergeld maar met goud en dergelijke. Op dit moment speelt Israel ook een vuile rol, zelfs tegen haat eigen volk die begint in te zien dat rechtse honden als Netanyahu of linkse honden als Bennett het gewone Joodse volk géén warm hert toedragen. De dood is voor die superrijke ‘elite’ een handelswaar!

 5. ‘Maryam Henein is an exceptional investigative journalist who helped with the wildly famous documentary Plandemic. She is a functional medicine consultant and is best known for the documentary film Vanishing of the Bees. Maryam also helped provide evidence for our world famous report ‘Proof that the Pandemic is Planned with a Purpose’.

  Because of her groundbreaking work that has exposed many crimes of the criminal billionaires who run the world, she was several attacked, and all her public accounts were deleted: PayPal, AirBnB, FB, Twitter, and the list goes on…

  They tried to censor and sabotage her in every possible way.

  Maryam however refused to be silenced and is now doing research for …’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in