Zweeds hof van beroep: 100 grove kinderverkrachtingen geen reden tot uitzetting

1
1226
Foto ter illustratie

Het Zweeds hooggerechtshof verminderde de gevangenisstraf en vernietigde de uitspraak van de districtsrechtbank over de uitzetting van een asielzoeker die zich schuldig had gemaakt aan ten minste 100 kinderverkrachtingen met verzwarende omstandigheden. Het Openbaar Ministerie gaat nu in beroep en beroept zich op “factoren die tegen elkaar moeten worden afgewogen”.

Een asielzoeker in Zweden heeft meer dan honderd ernstige kinderverkrachtingen gepleegd in een periode van drie jaar. Volgens het slachtoffertje zou het echter eerder om 500 à 600 verkrachtingen moeten gaan.

Het hooggerechtshof van Göta vond geen “bijzondere redenen” voor de uitzetting van de man.

De officier van justitie Petra Lundh is echter tegen de uitspraak van het hooggerechtshof in beroep gegaan bij de Hoge Raad. Zij eist dat de man wordt uitgezet.

De districtsrechtbank van Eksjö veroordeelde de man in  eerste instantie tot 14 jaar gevangenisstraf en besloot dat hij moest worden uitgezet.

Tegen dit vonnis werd echter beroep aangetekend en de zaak kwam terecht bij het hooggerechtshof van Göta, dat onder verwijzing naar “afwezigheid van verschillende motivaties” met “zwakke band van de man met zijn vaderland” als hoofdargument de beslissing tot uitzetting tenietdeed.

De Zweedse wet is zodanig opgesteld dat voor een persoon die 22 jaar in Zweden heeft gewoond en getrouwd is, kinderen heeft en werkt, “bijzondere redenen” nodig zijn om tot uitzetting te worden veroordeeld.

Deze term blijkt dus een uiterst rekbaar begrip te zijn.

Hoe 100 grove kinderverkrachtingen geen “buitengewone redenen” kunnen zijn, blijkt niet uit het vonnis en het besluit heeft in Zweden algemene verbazing en verontwaardiging gewekt.

Zweden weigert nieuwe lockdownmaatregelen op te leggen: "De mensen hebben genoeg geleden"

Het hooggerechtshof van Göta heeft ook de gevangenisstraf teruggebracht tot 12 jaar. Tot de strafrechtelijke classificaties behoorden onder meer kinderverkrachting met verzwarende omstandigheden en seksueel misbruik van kinderen.

In het vonnis staat dat de man in een periode van drie jaar honderden kinderverkrachtingen met verzwarende omstandigheden heeft gepleegd. Ten tijde van de eerste verkrachting zou het meisje tien jaar oud zijn geweest.

Het O.M. legt in een persbericht het beroep en het verzoek tot uitzetting uit:

“De vraag die de officier van justitie vanuit precedentrechtelijk oogpunt van belang acht, is hoe verschillende factoren tegen elkaar moeten worden afgewogen bij de beoordeling of er bijzondere redenen zijn wanneer er enerzijds sprake is van een ernstig integriteitsinbreukmakend misdrijf met een hoge strafwaarde en er anderzijds sprake is van personen die al lang in het land wonen.”

Bashiri, 29 jaar, heeft onafgebroken verkracht sinds hij naar Zweden kwam – aanklager: “Ik wil hem uitwijzen, maar het is niet mogelijk”

1 REACTIE

  1. Het door de linkse mainstream media verdwaasde volk stemt voor verdwaasde politici, die op hun beurt verdwaasde rechters benoemen. “Those whom the gods wish to destroy, they make mad first.” (Prometheus)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here