Volgens de alle-oorzaken mortaliteitsstatistieken is het aantal Amerikanen dat tussen januari 2021 en augustus 2021 is overleden 16% hoger dan 2018, het pre-COVID-jaar met de hoogste alle-oorzaken mortaliteit, en 18% hoger dan het gemiddelde sterftecijfer tussen 2015 en 2019. Gecorrigeerd voor een bevolkingsgroei van ongeveer 0,6% per jaar, ligt het sterftecijfer in 2021 16% boven het gemiddelde en 14% boven dat van 2018, schrijft Dailyexpose.uk.

De voor de hand liggende vraag is, waarom stierven er meer mensen in 2021 (januari tot en met augustus) ondanks de uitrol van COVID injecties in december 2020? Heeft COVID-19 het sterftecijfer verhoogd ondanks de massale vaccinatie, of sterven mensen in een hoger tempo vanwege de COVID-prikken?

Sterfte als gevolg van vaccinaties

In een tweedelige serie onderzocht Matthew Crawford van de Rounding the Earth Newsletter de sterftecijfers voor en na de uitbraak van de COVID-vaccins. In deel 1 onthulde hij dat de injecties naar schatting 1.018 mensen hebben gedood per miljoen toegediende doses (let wel, het gaat hier om doses, niet om het aantal gevaccineerden) gedurende de eerste 30 dagen van de Europese vaccinatiecampagne. Tussen 800.000 en 2 miljoen zogenaamde “COVID-19-doden” kunnen in feite door vaccinatie veroorzaakte sterfgevallen zijn.

Na correctie voor sterfgevallen die als COVID-19-sterfgevallen zijn gecategoriseerd, kwam hij uit op een schatting van 200 tot 500 sterfgevallen per miljoen toegediende doses. Aangezien wereldwijd 4 miljard doses zijn toegediend, betekent dit dat 800.000 tot 2 miljoen zogenaamde “COVID-19-doden” in feite door vaccinatie veroorzaakte sterfgevallen kunnen zijn. Zoals uitgelegd door Crawford:

“Dit omvat niet eens de door vaccinatie veroorzaakte sterfgevallen die niet als COVID-gevallen zijn geregistreerd, hoewel ik vermoed dat dit laatste aantal kleiner is, omdat de enige goede manier om het signaal van vaccinsterfte te verbergen is om sterfgevallen door het reeds vastgestelde COVID-dodental te smokkelen.”

Crawfords berekeningen worden bevestigd door gegevens uit Noorwegen, waar 23 sterfgevallen werden gemeld na de COVID-prik op een moment dat slechts 40.000 Noren de prik hadden gekregen.

Zonder rekening te houden met de mogelijkheid van onderrapportage in Noorwegen, geeft dit een sterftecijfer van 575 sterfgevallen per miljoen toegediende doses. Bovendien werd na het verrichten van autopsie op 13 van deze sterfgevallen vastgesteld dat zij alle 13 in verband konden worden gebracht met de COVID-prik. Zoals gerapporteerd door Norway Today in januari 2021:

“De rapporten zouden erop kunnen wijzen dat gewone bijwerkingen van mRNA-vaccins, zoals koorts en misselijkheid, bij sommige zwakke patiënten tot de dood kunnen hebben geleid,” merkte hoofdarts Sigurd Hortemo van het Noorse Geneesmiddelenbureau op.

Het Noorse Geneesmiddelenbureau en het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid (FHI) beoordelen gezamenlijk alle meldingen van bijwerkingen. Als gevolg daarvan heeft het FHI de coronavaccinatiegids bijgewerkt met nieuw advies over de vaccinatie van kwetsbare ouderen.

“Als u erg fragiel bent, moet u waarschijnlijk niet worden gevaccineerd”, zei Steinar Madsen van het Noorse Geneesmiddelenbureau tijdens een webinar over coronavaccin voor journalisten …”

Is de COVID-prik verantwoordelijk voor een overschot aan sterfgevallen?

Crawford kijkt verder naar gegevens van landen die een aanzienlijke vaccinatiegraad hebben en tegelijkertijd zeer lage percentages COVID-19 hebben. Op deze manier kan men een beter idee krijgen over de vraag of de COVID-prikken verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het teveel aan sterfgevallen, in plaats van de infectie zelf.

Hij identificeerde 23 landen die aan deze criteria voldoen, goed voor 1,88 miljard mensen, ruwweg een kwart van de wereldbevolking. Vóór de invoering van de COVID-vaccinaties meldden deze landen een totaal van 103,2 COVID-gerelateerde sterfgevallen per miljoen inwoners. Vijf landen hadden meer dan 200 COVID-doden per miljoen, terwijl zeven landen minder dan 10 doden per miljoen hadden.

  Analyse uitgelekt DARPA document bevestigt aanval op de mensheid met behulp van aërosolvormige, huidpenetrerende nanodeeltje spike-eiwitten

Op 1 augustus 2021 had 25,35% van de inwoners in deze 23 landen een COVID-vaccinatie gekregen en werd 10,36% als volledig gevaccineerd beschouwd. In totaal waren er 673 miljoen doses toegediend. Op basis van deze gegevens schat Crawford het aantal extra sterfgevallen per miljoen vaccindoses op 411, ruim binnen de marge van 200 tot 500 die hij in deel 1 berekende.

Even intrigerend is de bevinding dat het aantal nieuwe COVID-gevallen (d.w.z. positieve tests) na de start van de COVID-vaccinatiecampagne 3,8 maal hoger ligt dan vóór de uitrol van de injecties, en dat het dagelijkse COVID-sterftecijfer 3,82 maal hoger ligt.

Marokko en Saoedi-Arabië waren de enige twee landen waar het aantal ziektegevallen en het aantal COVID-doden daalden na de start van de vaccinatiecampagne. “Als het aantal sterfgevallen wordt geschaald met 3,82 als gevolg van de vaccins, dan waren er 276.465 extra sterfgevallen gedurende deze tijdspanne,” schrijft Crawford.

Hij gaat door een aantal aanpassingen om uitschieters te verwijderen die de datasets zouden kunnen vertekenen, dus voor een meer gedetailleerd overzicht, zie het oorspronkelijke artikel. Maar in het kort, na het verwijderen van landen met meer dan 100 COVID-doden per miljoen vóór hun vaccinatieprogramma (om de impact van de injecties alleen te evalueren), kwam hij uit op 13 landen met een gecombineerde bevolking van 354 miljoen.

Het aantal toegediende doses in deze 13 landen is vergelijkbaar met het oorspronkelijke cohort. Het gecorrigeerde aantal extra sterfgevallen per miljoen is nu 318, wat nog steeds binnen het bereik van 200 tot 500 per miljoen ligt.

Opmerkelijk is echter dat het aantal COVID-doden in deze 13 landen na de vaccinatie 11,61 keer zo hoog is als voor de introductie van de injecties. In vijf van de 13 landen is maar liefst 90% van het aantal COVID-19 sterfgevallen geregistreerd na het begin van de vaccinatiecampagnes! Dit doet elke fantasie teniet dat de COVID-injecties daadwerkelijk helpen.

“Op het eerste gezicht versterken deze resultaten de stelling dat de experimentele vaccins mensen doden,” schrijft Crawford. “Op zijn minst is dit nog een dramatisch [gebrek aan] veiligheidssignaal dat autoriteiten die zich om onze gezondheid bekommeren ertoe zou moeten aanzetten om aan tafel te gaan zitten voor een discussie over hoe de gegevens die ze voor zover niemand weet analyseren, verfijnd kunnen worden.

Nog verontrustender is dat veel van deze landen – die grotendeels in Azië liggen – vóór de vaccinatie helemaal niet vatbaar leken te zijn voor de pandemie. Er zijn veel theorieën over waarom dit zou kunnen zijn, afgezien van het feit dat vaccins sterfgevallen veroorzaken.”

 • Kunnen PCR-tests signalen oppikken van verzwakte virusvaccins, waardoor er een explosie van gevallen (van bijna geen) is ontstaan die overeenkomt met de [nieuwe] sterfgevallen?
 • Kunnen sommige van deze vaccins een foutieve productie hebben… tijdens de uitrol van het polio-vaccin? Dit zou kunnen resulteren in gevallen en sterfgevallen?
 • Paraguay heeft verreweg het grootste signaal van vaccin-geïnduceerde sterfte. Het is een van de weinige landen op aarde die zowel Chinese als westerse vaccins gebruiken. Is er een reden dat een dergelijke combinatie zou kunnen leiden tot een vluchtiger verspreiding van de ziekte?
 • Geloven wij nu werkelijk dat de kopstukken bij de FDA en de CDC totaal niet op de hoogte zijn van deze waarnemingen?

Amerikaanse klokkenluider wijst op onderrapportage

Medio juli 2021 spande America’s Frontline Doctors, vertegenwoordigd door Renz Law, een rechtszaak aan tegen de secretaris van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services, Xavier Becerra. In die rechtszaak halen zij een klokkenluidersgetuigenis aan van een computerprogrammeur met expertise in het analyseren van gezondheidszorggegevens en toegang tot Medicare- en Medicaid-gegevens die worden bijgehouden door de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS).

Volgens deze klokkenluider worden in het Amerikaanse Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sterfgevallen als gevolg van de COVID-injecties met een voorzichtige factor van vijf of meer onderschat. Zij beweert dat het aantal Amerikanen dat door de injecties werd gedood, op 9 juli 2021 minstens 45.000 bedroeg.

Op dat moment meldde VAERS 9.048 sterfgevallen na COVID-injecties. Dat aantal is nu 16.310 (per 1 oktober 2021). Met een onderrapportagefactor van vijf, geeft dat ons een geschat dodental van 81.550.

COVID injecties hebben mogelijk meer dan 200.000 doden in de VS veroorzaakt 

Steve Kirsch, uitvoerend directeur van het COVID-19 Early Treatment Fund, is met nog drastischer cijfers gekomen. In de video “Vaccine Secrets: COVID Crisis” betoogt hij dat VAERS kan worden gebruikt om causaliteit vast te stellen, en laat hij zien hoe de VAERS-gegevens aangeven dat al meer dan 212.000 Amerikanen zijn gedood door de COVID-injecties.

Ook zijn er tussen de 2 en 5 miljoen Amerikanen op de een of andere manier door gewond geraakt. Kirsch is zo overtuigd van zijn analyses dat hij een academische subsidie van $1 miljoen heeft aangeboden aan iedereen die kan aantonen dat zijn analyse een factor vier of meer fout is. Hij heeft zelfs 1 miljoen dollar geboden aan elke ambtenaar die bereid is om een publiek debat met hem aan te gaan over de gegevens, en niemand heeft de uitdaging aangenomen.

Overlijdensbericht van een vrouw geeft het COVID vaccin de schuld van haar dood

Hoewel het moeilijk is om precies vast te stellen hoeveel mensen zijn gestorven als direct gevolg van de COVID-vaccinaties, kunnen we er zeker van zijn dat er sterfgevallen zijn.

De overlijdensadvertentie van een vrouw uit Oregon ging het nieuws in nadat haar familie de bijwerkingen van het COVID-19-vaccin de schuld gaf van haar dood. De familie nam geen blad voor de mond en beschuldigde de staat en de lokale overheden van hun “hardhandige vaccinatiemandaten”. Jessica Berg Wilson liet een echtgenoot en twee jonge dochters van 5 en 3 jaar achter.

“Jessica Berg Wilson, 37 jaar, uit Seattle, Washington, overleed onverwacht op 7 september 2021 aan COVID-19 vaccin-geïnduceerde trombotische trombocytopenie (VITT), omringd door haar liefdevolle familie,” aldus de overlijdensadvertentie.

“Jessica was een uitzonderlijk gezonde en levendige 37-jarige jonge moeder zonder onderliggende gezondheidsaandoeningen … Lokale en staatsregeringen waren vastbesloten om haar het recht te ontnemen om haar wijsheid te raadplegen en van haar vrijheid te genieten.

Ze was fel gekant tegen het vaccin, omdat ze wist dat ze in goede gezondheid verkeerde en jong was en dus geen risico liep op ernstige ziekten. In haar ogen vormden de bekende en onbekende risico’s van het onbewezen vaccin een grotere bedreiging.

Maar langzaam, dag na dag, werd haar vrijheid om te kiezen ontnomen. Haar passie om actief betrokken te zijn bij de opvoeding van haar kinderen – wat ook inhield dat ze een Room Mom was – werd opnieuw geblokkeerd door een overheidsmandaat.

Uiteindelijk zegevierden zij die deuren sloten en moeders van hun kinderen scheidden. Het kostte Jessica haar leven. Het kostte haar kinderen de liefdevolle omhelzing van hun zorgzame moeder. En het kostte haar man de heilige liefde van zijn toegewijde echtgenote.”

  Kunnen experimentele mRNA-vaccins fungeren als biowapens en Coronavirus spike-eiwitten overdragen op de ongevaccineerden?

Werking van COVID-prikken nemen snel af

Om het kwaad nog erger te maken, is er overvloedig bewijs dat aantoont dat de voordelen van de COVID-prik van korte duur zijn, waardoor u uw leven en ledematen opnieuw moet riskeren met een nieuwe booster prik (en waarschijnlijk nog meer daarna).

Als u een herinnering nodig hebt over de potentiële mechanismen van schade, download en lees dan Stephanie Seneff’s uitstekende artikel, “Worse Than The Disease: Reviewing Some Possible Unintended Consequences of mRNA Vaccines Against COVID-19,” gepubliceerd in het International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research in samenwerking met Dr. Greg Nigh.

Onder deze belastende gegevensverzamelingen is een analyse door Humetrix, die de effectiviteit beoordeelde van mRNA COVID-19 vaccins tegen de delta variant onder 5,6 miljoen Medicare begunstigden, van 65 jaar en ouder. Drie belangrijke vragen die door de gegevensanalyse worden beantwoord zijn:

 1. Neemt de effectiviteit van het vaccin in de loop van de tijd af?
 2. Is de effectiviteit van het vaccin verminderd voor de Deltavariant?
 3. Verschilt de behoefte aan een boosterprik per subpopulatie?

De samenvatting geeft de antwoorden:

 1. Ja, de effectiviteit van de injecties van zowel Moderna als Pfizer neemt snel af in dit cohort.
 2. Medio augustus 2021 was de effectiviteit van het vaccin tegen Delta-infectie slechts 41% en de effectiviteit tegen ziekenhuisopname als gevolg van de Delta-variant was 62%, bij beide “lager dan eerder gemeld”.
 3. De injecties waren nog minder effectief bij mensen ouder dan 75 jaar, en een risicomodel voor doorbraak ziekenhuisopname suggereert om mensen ouder dan 65 jaar voorrang te geven voor boosters.

Doorbraakinfecties lijken niet zo zeldzaam bij ouderen

Volgens Humetrix werden tussen januari 2021 en 14 augustus 2021 5,6 miljoen Medicare-begunstigden (van de 20 miljoen) volledig gevaccineerd met ofwel twee doses Pfizer of Moderna, ofwel één dosis Janssen.

Van hen kregen 148.000 een doorbraakinfectie, 30.000 vereisten ziekenhuisopname en 9.400 hadden intensieve zorg nodig. Dat betekent dat doorbraakinfecties in deze leeftijdsgroep voorkomen met een frequentie van ongeveer 1 op 38, wat me niet bijzonder uitzonderlijk lijkt.

Volgens de richtlijnen van het Centers for Disease Control and Prevention werden patiënten pas twee weken na de tweede dosis als volledig gevaccineerd beschouwd. Dus iedereen die voor die tijd COVID-19-symptomen kreeg, werd niet meegeteld.

Hoewel de analyse succes meldt en zegt dat het aantal ziekenhuisopnames voor doorbraakinfecties met een derde is gedaald in vergelijking met het aantal ziekenhuisopnames tussen maart en december 2020, en dat het aantal sterfgevallen bij doorbraakinfecties zesvoudig verminderd is, blijft er een centraal probleem bestaan.

De injecties beschermen je niet erg lang. Zoals op bladzijde 8 van de PowerPoint is te zien, is het aantal doorbraakinfecties na vijf en zes maanden na de vaccinatie twee keer zo hoog als na drie en vier maanden na de vaccinatie.

Gezien het feit dat het risico op dodelijke vaccinaties bij ouderen groter is – zoals het Noorse Geneesmiddelenbureau heeft opgemerkt – lijkt het mij een idee om hen in een tredmolen van herhalingsinjecties te laten lopen, die alleen maar kan eindigen in hartzeer voor gezinnen over de hele wereld.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Arts vraagt naar sterfgevallen “met” vaccinatie: massa’s reacties choquerendVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMainstream media geven “klimaatverandering”, “gebroken-hart-syndroom”, “pandemische angst” – ALLES behalve de injecties – de schuld van de plotselinge toename van hartziekten
Volgend artikelNieuw peer-reviewed in The Lancet – COVID-19: Stigmatisering van de ongevaccineerden is niet gerechtvaardigd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Dadelijk wordt de prik vervangen door een pil en hangt iedereen aan de pillen voor de rest van zijn leven.
  Goed gespeeld, netjes .. 2/3 van de wereld trapte erin.

 2. ls ook de zogenaamde wetenschappers nou eens stoppen met positieve tests “besmettingen” of “gevallen” te nomen, maar de tests gewoon geheel buiten beschouwing laten dan zijn we al een heel eind verder. Zonder de pcr tests, was er dan in 2020 iets aan de hand? NEE! Is er nu in 2021 iets aan de hand? JA! Mensen krijgen allerlei kwalen, raken spastisch, verlamd, gaan dood etc etc. Wat is er nu anders dan 2018, 2019, 2020? Inderdaad, de “vaccins”!! 1 + 1 is nog altijd 1!! Er was in 2020 niks aan de hand. Het lijden, het instorten van de economie etc kwam door de de maatregelen, de lockdowns etc. Mensen raken levensbedreigend beschadigd en gaan massaal DOOD door die spuiten! Waarom ziet 99% van die zogenaamd slimme wetenschappers en artsen dit niet? Ik kan er zo moedeloos van worden dat ik als simpele er niet voor geleerde ziel het wel zie en die doorgeleerde schapen met tunnelvisie niet. Aaaarghh.

  • Hoi Vrijheid is ver te zoeken,

   Nooit vergeten als je salaris afhangt van iets niet te begrijpen zullen ze het niet begrijpen. Of iets in die trant is het gezegde. Zeker gezien de extreme schulden die mensen hebben en de wetenschap (lolletje) dat als ze zich kritisch uitlaten ze in no time failliet zijn doet velen gehoorzamen.

   Men weet het wel hoor maar zeggen het niet. Of ze profiteren of ze zijn afhankelijk gemaakt. Dat is de reden.

   Suggestie, noem het geen vaccins aangezien het vaccins zijn. Ik noem het injecties want het beestje bij de naam noemen is nog te confronterend voor degenen waar ik mee in gesprek probeer te blijven en probeer te weerhouden van een booster. Degenen die nog steeds niet meegaan in dit verhaal weten dit grotendeels maar vind t maar lastig om twee termen te gebruiken en vroeger of later vrees ik dat dit tegen mij gebruikt gaat worden.

   Groeten,
   Hugo

  • De economie staat al zeker tien jaar op het randje van instorten en werd alleen bij elkaar gehouden door eindeloos geld bijdrukken. Dat gaat uiteindelijk finaal mis, de situatie in 2019 leek veel beter dan hij was. Het “virus” was een mooie gelegenheid om bankiers en politici vrij te pleiten van jarenlang wanbeleid, nog een giga berg geld bij te drukken voor een kleine elite die zo de hele boel opkopen en drastische vrijheidsbeperkende maatregelen te kunnen invoeren voor de gewone burgers. Uit alles blijkt dat veel van wat er nu gebeurt en nog gaat gebeuren al jaren geleden gepland is; of het Wuhan virus precies zo gepland is of toevallig goed te pas kwam in bestaande plannen blijft voorlopig raden, het lijkt me stug dat ze alles in detail konden voorzien.

   Bij de PCR tests zijn heel weinig echte wetenschappers betrokken, de meeste beslissers in OMT etc. zijn medici of bureaucraten die zelf bijna niks weten behalve dan dat deze staatsgreep prima voor hun eigen portemonnee is. De mensen die er verstand van hebben werken doorgaans voor overheid of grote medische labs en weten dat ze hun mond moeten houden. De lieden die voortdurend schermen met oplopende besmettingen of case numbers dat zijn behalve de clowns van de media de voorliegers van het RIVM (de marketing afdeling van BigPharma en ander gifmengend Nederland). Zoals al eerder gezegd, het is heel moeilijk om iemand iets te laten begrijpen als zijn inkomen er van afhankelijk is dat hij het NIET begrijpt.

   Ik ben van mening dat het SARS-CoV-2 virus echt is en gevaarlijk voor een kleine groep Nederlanders, maar weinig meer bedreigend dan de jaarlijkse griep of bijvoorbeeld een extreme hittegolf waarvoor nooit serieuze maatregelen overwogen zijn. Het aantal vaccin doden is nu in de meeste landen nog flink lager dan het aantal covid doden en daardoor moeilijk hard te maken uit statistieken omdat je uit openbare bronnen niet kunt afleiden wie van deze doden gevaccineerd was (en als het al vermeld was kun je er van uitgaan dat ze liegen …). Ik denk dat je de medische/sociale schade van de lockdowns en het terroristische beleid van onze overheid niet moet onderschatten en dat treft dus ook niet gevaccineerde burgers. Als de vaccins de grote factor zijn zal het vermoedelijk de komende maanden duidelijk worden; hopelijk voordat Rutte zijn G2 sterren overal gaat opprikken.

   • Die covid doden waren behoorlijk opgekrikt. Ik denk dat het niet klopt wat je zegt maar je hebt wellicht harde cijfers om deze bewering te maken…?

    • Wat klopt er niet, denk je dat er meer vaccin doden dan covid doden zijn?
     Ik denk het niet op basis van de mij beschikbare informatie maar harde cijfers zijn er niet. Ik denk dat niemand die heeft omdat de PCR tests niet deugen, de definitie van “dood door/met covid” arbitrair is en ook “dood door/na vaccinatie” vaak moeilijk hard te maken is (binnen 1-2 dagen na injectie valt op maar als het langer duurt?). Helaas zijn de meeste “feiten” nauwelijks te controleren, zelfs als er iets in je eigen kennissenkring voorvalt.

     • Hoi V,

      De Public Health England data (heet sinds net anders maar hoe ben ik even kwijt) Die heeft publiek beschikbare ruwe data waar je wel wat mee kunt en ziet er niet fraai uit. https://dailyexpose.uk doet aan research over die data sets. Allicht dat je er wat aan hebt.

      Groeten,
      Hugo

   • Hoi V,

    De economie staat al heel lang niet op instorten. Het financiele systeem staat al heel lang op instorten. Het vervelende is dat als het financiele systeem instort de echte economie meegaat omdat er geen ruilmiddel meer is dat werkt.

    De reden dat de EUro er moest komen was niet dat het zo gemakkelijk was. De reden was zoals de toenmalige Amerikaanse minister van Financien richting zijn Europese collega’s, die klaagde dat zij de Dollar moesten ondersteunen of dat het ineenstort, stelde.; it is our currency but your problem. Oftewel, wij gaan door met de Vietnam oorlog en de war on poverty. Als jullie de steun staken (inc Japan btw) stort het systeem in daar krijgen jullie dan de schuld voor….

    De Frank, Mark, Gulden etc waren allemaal gebaseerd op de $. Die toen niet meer op goud was gebaseerd maar nog niet op olie. De relatie tussen goud en olie moet je niet onderschatten trouwens maar dat is een wat complex verhaal om als reactie te plaatsen.

    Anyway, toen kwam de Euro, gebaseerd op goud. Maar de VS had t handig gespeeld want zagen dat aankomen en de Chinezen namen het financieren van Amerika over toen EUropa wegviel (de Japanners bleven t doen). Dat was vuil spel van de Chinezen. Was een puur geopolitiek spel want ze wilde geen 2e viool spelen maar zelf de eerste viool op de Eurazische landmassa. Who controls the EUrazian landmass controls the world. Dat is China zijn ambitie. Zie McKinder zijn heartland theory daarvoor.

    Inmiddels zijn China, Rusland, Brazilie, Zuid Afrika etc etc op het Euro geldsysteem overgestapt. Echter, de EU is super pissig dat ze het stokje niet gaan overnemen van de VS en basically verraden zijn.

    Het EUro geldsysteem lost wel het probleem op dat het geldsysteem dat al een kleine 600 jaar bestaat. Je kan niet sparen in een anders schuld en daar eeuwig rente over vangen zonder dat t exponentieel gaat.

    Dus ja, de overgang wordt al decennia gepland. Mijn onderbuik zegt dat Corona wordt gebruikt om dat te realiseren. Ik heb daar alleen indirecte bewijzen voor. Zoals dat China nu nog zelden de Amerikanen financieren (maar niet schulden verkopen zoals Rusland dat heeft gedaan). Japan koopt ook nog amper. De Amerikanen kunnen nu alleen drukken en that is it.

    De andere landen kunnen de inflatie richting (fysiek only) goud sturen en het zo neutraliseren. Er is een reden dat fysiek goud 0% btw heeft.

    Ik denk dat het virus is aangegrepen om de transitie in te zetten. Voor zo iets kleins de hele wereld op slot gooien is waanzin. Om een heel nieuw monetair stelsel live te zetten…… Is een ander vehaal.

    Uiteraard is dit een heel grove samenvatting maar ik hoop dat je er wat aan hebt.

    Groeten,
    Hugo

    • Interessant, Hugo!
     Wat schat jij in dat er staat te gebeueren?
     Een 2e soort Lehman crisis?
     Of gaat men banken overeind weten te houden middels bijdrukken van fiat geld en/of middels herwaarderen van goudreserves etc.?
     Of zal men overgaan tot bail-ins?
     Verwacht je in dat geval alleen afroming van tegoeden in r/c en depositos of ook een (eenmalige) vermogensbelasting van X% van effectenportefeuilles?
     Wat met goud? Onteigening om de doorstart van de currency mee te ruggensteunen?
     Ben erg benieuwd naar je onderbouwde expert-opinion.

     • Hoi Scrutinizer,

      Leuk om te lezen dat je miijn schrijfsel kon waarderen. Je vraagt me nu alleen om de toekomst te voorspellen en dat is en blijft lastig want geen wet of wat dan ook wordt nog gerespecteert.

      Dus wat ik nu ga doen is waarzeggertje spelen en niet een analyse doen op basis van historische gegevens en feiten.

      Onteigenen, zeer onwaarschijnlijk. Kost heel veel aan menskracht maar ook geloofwaardigheid en levert amper wat op. Wie hebben het nou? Naast een trouwring en wat juwelen misschien.

      Een Lehman crisis gaat niet meer gebeuren. Dat was om, in mijn optiek, het banksysteem verder te consolideren en de ”dwarse partijen” hoog in het bankwezen te elimineren. Vergeet nooit, bankieren gaat om de getalletjes. NIET de koopkracht die de getalletjes representeren. Als jij 100 bij de bank op je rekening hebt staan hoeft de bank je slechts 100 terug te geven ook al kan je er slecht zeg 50% van kopen tov toen je het op je spaarrekening zette.

      Commerciele banken hebben geen (of amper) goud posities. Die zijn er allemaal uitgestapt. Ook voor hun klanten. Op de bullion banks na natuurlijk maar zelfs sommigen van die bullion banks zijn er mee gestopt want zien de bui al hangen. De bullion banks die er nog zijn zijn de walking dead en zullen tenonder gaan. De centrale banken hebben laten weten dat ze geen nieuwe leases te zullen doen. Er gaat nieuwe wetgeving voor de bullion banks gelden vanaf 1-1-2022 die nogal pittig is en ze zitten in een onmogelijke short positie.

      De centrale banken staan onder mega politieke druk of staat de politiek onder mega druk van de centrale banken? Lagarde van politicus naar hoofd ECB en Yellen van centraal bankier naar treasury secretary….

      Het derivaten complex is niet meer te redden. Zelfs Warren ”it is a class war alright and we are winning” Buffet heeft gesteld, derivatives are weapons of mass financial distruction. Net zoals het ”gewone” schulden complex.

      Een eerlijke sanering daarvan over tijd zou de meute niet accepteren want enorm pijnlijk. Dus gaat de politiek dat niet doen. Dus hyperinflatie. Uiteraard zullen er ”pijnlijke” offers worden gevraagt door de politiek als inflatie echt pijnlijk gaat worden voor de meute.

      Dat soort dingen zullen inderdaad zaken als onteigening van spaargelden op de bank of aandelen / obligatie portfolio’s worden maar ook prijs controles of rantsoenering of… verzin het maar.

      Mensen, als kuddedieren, worden collectief gek en komen alleen 1 voor 1 weer bij zinnen.

      In Amerika et al zoals Japan heeft een stijging van de prijs van goud geen enkel positief effect voor het systeem. Dat uitleggen kost veel tijid dus skip ik even. Voor de mensen die het hebben natuurlijk wel! Maar dan nog steeds super kut want je financiele systeem is ingestort.

      In Europa etc (als ze samen optrekken) kunnen gewoon zeggen. De prijs moet X worden en dan verschuiven we hoopjes goud en kunnen we opnieuw beginnen. Uiteraard nog steeds met heel vervelende gevolgen voor mensen die het niet hebben maar nog steeds veel beter dan mensen die in het Amerikaanse systeem leven.

      Hoop dat je hier wat aan hebt! Vraag gerust door trouwens.

      Groeten,
      Hugo

      • Dank voor je inzichten.

       Hoezo zou goud confiscatie moeilijk zijn?
       Het gaat natuurlijk niet om 18kt holle juwelen die ondanks hun volume maar 20 gram wegen en dan maar 15 gram goud bevatten.
       Goud dat iemand als belegging aanhoudt zou makkelijk geconfisceerd kunnen worden. Vraag is of ze dat gaan doen.

       Let wel: ik zou nooit voorstander zijn van een zg. “goudrekening” waarbij iemand i.p.v een tegoed in Euro of in Dollar een tegoed aanhoudt in grammen goud.
       Want dat is a.h.w. een soort r/c maar dan in een “vreemde valuta” en dan ben je gewoon een concurrente crediteur van de bank i.g.v. faillissement.

       Maar in Zwitserland bv. kan je via je effectenrekening staven aankopen en die worden dan voor jou in bewaring gehouden en zijn net als effecten afgescheiden vermogen m.a.w. ze vormen geen deel van de re verdelen boedel i.g.v. faillissement van de bank.
       Op je portefuilleoverzicht staat dan ook keurig jes vermeldt dan de 400 Oz bar met nummer XY123 van jou is.
       M.a.w. die ene bar daar in hun grote kluis behoort aan die ene klant toe en houdt de bank slechts in bewaring maar is afgescheiden vermogen dat geen deel uitmaakt van de boedel van de bank zelf.

       Nou goed, zo zijn er dus een hoop klanten die bij een relatief veilige kleine bank (met ruim 20% solvency, dus niet UBS of Credit Suisse of Julius Baer met amper 5%) hun beleggingen aanhouden met daaronder individueel genummerde goudstaven die met nummer en al op het portefeuilleoverzicht verschijnen.

       Zo’n kleine vermogensbeheerbank heeft zelf misschien slechts een balanstotaal van bv. CHF 3 mrd met 600mln eigen vermogen maar … hun klanten houden hebben er effecten in bewaring voor bv. wel 20mrd waarvan 5mrd aan goud en 15mrd aan aandelen en obligaties.
       Op zich zijn die bankjes die niet aan hypotheekverstrekking etc. doen uiterst solide.
       Maar wat is het verleidelijk voor een overheid (of denk aan een supranationaal orgaan als de OECD) om die 5mrd aan edel metaal met 1 pennenstreek te confisceren.
       Bij meerdere banken tegelijk zou men mogelijk in 1 klap voor enkele tientallen miljarden kunnen roven.

       Vraag is of je inschat of ze dit zouden doen.

       Voor de rest kan je wel rustig slapen want a) die banken zullen m.i. last man standing zijn. M.a.w. als zelfs die uiteindelijk ook omvallen, tja dan zijn alle andere al eerder aan de beurt geweest en b) als alleen je tegoeden op rekening betroffen zijn, maar je titels en edelmetaal in bewaring niet, dan blijf je daar nog wel voor 100% eigenaar van en als er hyperinflatie komt dan zal dat edelmetaal je er wel tegen beschermen net als sommige aandelen mits je ze zorgvuldig daarop uitgekozen hebt (zoals bv. een grote Russische voedselproducent die ik onlangs aan klanten aanried, bovendien met ene joekel van een dividend yield, die naar verwachting mee zal stijgen met de nominale winststijging i.g.v. hoge inflatie).
       M.a.w. puur qua belegging is het m.i. wel mogelijk om je goed te wapenen tegen wat ons te wachten staat.
       Vraag is alleen of je niet onteigend zal worden.

       Ben benieuwd naar je immer degelijk onderbouwde inschatting.

       • Hoi Scrutinizer,

        Mbt confiscatie doelde ik alleen op goud in prive bezit zoals dat oorbellen voorbeeld dat je gaf.

        Unallocated goud gaat natuurlijk wel naar de haaien. Je krijgt whatever de papierprijs van t is en that is it.

        Allocated is een heel ander verhaal en ligt idd totaal aan de jurisdictie van dat land. Als ik een (of meerdere) 400 Oz baar zou bezitten zou ik die no way zo ver weg in een bankkluis opslaan.

        Kijk maar hoe makkelijk ze (lucht)verkeer kunnen platleggen. Ik zou het in bereik willen hebben. Zeg zelf! de betontvloer in de garage uitboeren, zo van die betonrot, zo vervelend. Die baar omzetten in kilo baren .9999 zuiver en genoeg troy ounce munten.

        Kluis kopen, die baren in de kuis, nieuw beton erover (ook weer zelf doen) en veiliger want geen counter party risico meer. De troy ounces natuurlijk niet in die ”beton + kluis” Dat onder de noemer, voorspellen is lastig. Zeker als het om de toekomst gaat (zeker in deze tijden).

        De goudstandaard heeft (naast vele andere nadelen) aangetoond dat het geconcentreerd aanhouden van dat spul de waarde ervan ondermijnt (de ironie). Want als het misgaat (in het financiele systeem) het terug geroepen zal worden aangezien het goud in omloop schuld is in een goudstandaard en de schulden betaald moeten worden. Dus daalt de prijs en waarde terwijl het juist nodig is om de prijs te laten stijgen om het schulden monster te bestrijden.

        Ook dat is een reden waarom men niet deur tot deur zal gaan. Maar allocated goud confisceren kan wel eens interessant zijn voor heersers / regimes. Dan kan je andermans goud aan de bevolking verkopen om zo de crashende betaalmiddelen te ondersteunen. Cynische slogan, alleen zo krijgen we er samen de crashende currency onder controle. We danken de rijken voor hun offer.

        Qua Zwitserland, ik zou het covid referendum in de gaten houden. Als ze voor stemmen is het land verloren en zou ik alles weghalen daar.

        Zoals je zelf stelt, dat soort instellingen zijn de last man standing. Allicht is dat zo. Je weet het alleen niet. Ze hoeven bijvoorbeeld hun over the counter derivatives niet openbaar te maken. De jaarverslagen ed van alle ondernemingen kan je niet meer vertrouwen want GAAP regels gelden niet meer.

        Tot slot, nu is niet de tijd om te verdienen. Nu s het de kunst om zo min mogelijk te verliezen.

        Aangezien ik niet zo ruim in de slappe was zit heb ik ervoor gekozen om voornamelijk voor juwelen te gaan. Hoef je geen vermogensheffing voor te betalen. Noch op te geven aan de belasting. Daarom vind ik dat voorgestelde ”bezit register” van de EU zo eng.

        Hoop dat je er wat aan hebt!

        Groeten,
        Hugo

        • Dank voor je uitgebreide reply.
         Zit wel een hoop wijheid in.

         Anderzijds: besef dat als je in het westen een gouden sierraad koopt, je grosso modo 3x de prijs van het metaal betaalt.
         Oftewel in een ketting van 1000 euro zit hoop en al 350 euro goud. Dus 2/3 van je uitgaafprijs mag je al meteen afschrijven.

         In HK daarentegen worden sierraden niet aan een vaste prijs geafficheerd maar er staat aangegeven hoeveel gram goud (999.9/kg dus zeg maar 24 karaats) het is en dan koop je aan de -commerciele- daggprijs maar die ligt slechts een goede 17% boven die op de werelmarkt voor bullion. M.a.w. als je uiteindelijk voor 1000 uitgeeft, bevat je sieerraad zo’n 850 aan goud. Nou, dat scheelt wel een slok op een borrel vergeleken bij hoe weinig goud er in NL of B in een sierraad van 1000 euro zit.

         We hebben dus ook enkele sierraden in HK gekocht. Jaren geleden, toen ik de crisis al zag aankomen (zonder evenwel te bedenken dat men er een virus hoax zou aan toevoegen).
         Met baren of zelfs munten kan je niet zomaar de grens over. (Probeer het maar eens op Schiphol) dus die beware men in een veillige jurisdictie (en hopen dat je geen ongelijk krijgt). Maar een hoop “klein goud” kan je dus in sierraden investeren de je gewoon aandoet tijdens het reizen en even afneemt om door het electronische poortje te gaan en dan weer aandoen. No questions asked. Zelfs niet als man. Dankzij politieke correctheid durft zo’n luchthavengorrilla me niet eens verdacht aan te kijken als ik met een te verwijfde ketting rondloop of een te opzichtige als ware ik een rapper. Hey, neit alle rappers zijn zwart. Wat een racistische gedachte is dat nou. Nooit van Snow gehoord? Informer…

        • Hoi Scrutinizer,

         In de grote steden is er een ”alternatief goud als spaarmiddel systeem” draaiend. Bijvoorbeeld Surinaamse juweliers kopen iets onder spot juwelen in en verkopen boven spot. Eens dat de marges wel wat groter zijn dan bij bulliion maar als je voor de llange(re) termijn gaat heb je het er in 2-3 jaar uit in niet te hoeven betalen belasting. Bovendien hoef je het niet op te geven. Vind ik ook een bonus. Pandjes winkels zijn ook een goede optie. Net zoals antiek winkels.

         Eens met het grens over gaan. Dat is met juwelen precies zoals je zegt. Ooit heb ik de proef op de some genomen. Het enige dat gebeurde is dat de scan man me een compliment gaf hoe mooi mijn antieke gouden zak horloge met gouden ketting was en dat hij nog nooit zoiets had gezien.

         Zo had ik ook een ketting met een Amerikaanse liberty munt van $ 20 uit begin 1900 om.

         Ik heb ook een zegelring waar het zegel een Engels Pondje uit begin 1900 op zit. Kan je altijd dommertje spelen. Geerft en vond t mooi.

         Ik heb ooit eens een kokertje met 25 zilveren troy ounce munten meegenomen. Nou, toen mocht ik wel eea uitleggen!

         Ja ik ben zo iemand die zijn eigen theorieen checkt.

         Verder eens, no way dat je nieuwe juwelen moet kopen! Dat is echt een rip off.

         Als je meer van dit wil gaan doen, koop wel de chemicalien om de zuiiverheid van het goud te testen. Een verkoper op zijn blauwe ogen geloven is niet verstandig.

         Groeten,
         Hugo

  • Ze zien het wel. Ze willen het alleen niet toegeven. Hou dus maar op met denken dat bepaalde mensen het eea niet zien…. En accepteer dat ze gewoon meedoen met het smerige bedrog. Alles draait om poen. Kwel jezelf niet….

   • Bij een groot deel gaan de oogjes inderdaad pas open als het persoonlijk grote financiële gevolgen heeft, in negatieve zin. Dus na een beurs/vastgoed crash of ontslag.

    Wat dat betreft was het slim van WEF om regeringen tijdens covid overal met ongekende sommen geld te laten smijten. Voor veel burgers ging het (tijdelijk) financieel beter dan ooit, dat helpt bij het ontkennen van vervelende feiten. Het gaat prima in de wereld, bijna iedere dag een nieuw record op de beurs! Crisis, what crisis?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in