© Freepik

Hier is een bericht van Dr. Meryl Nass, dat het cruciale punt maakt dat degenen die ons willen vermoorden beschermd zijn tegen ontdekking – en bestraffing – door ons eigen onvermogen om te denken dat DAT mogelijk waar zou kunnen zijn, schrijft Mark Crispin Miller.

Dit is, zoals ik zeg, het cruciale punt; want, zodra wij uit die dierbare fantasie van hun welwillendheid breken, en het feit onder ogen zien dat zij inderdaad zo kwaadaardig zijn, en (erger nog) dat alle instellingen die wij van kinds af aan geleerd hebben te vertrouwen – de regering op bijna elk niveau, de medische wereld, het “hoger onderwijs” en (vooral) “onze vrije pers” – door dat kwaad gecorrumpeerd zijn, en er nu deel van uitmaken: zodra Wij het Volk, of genoeg van ons, ophouden te denken dat dat niet waar kan zijn, dan zal alles veranderen.

Pas als genoeg van ons dat schokkende feit aanvaarden, zal alles beginnen te veranderen – en snel. Geen enkel bewijs tegen de “vaccinatie”-horror, hoe solide en (voor ons) overtuigend ook, kan doordringen tot de hoofden die gewoon niet willen weten wat al die solide bewijzen zo overduidelijk betekenen – d.w.z., dat die grote instellingen die beweren “de wetenschap” te eerbiedigen, en ons “veilig” te willen houden, en ons “terug naar de normale situatie” te willen leiden, eigenlijk al die tijd “de wetenschap” opzettelijk en systematisch hebben genegeerd; consequent doeltreffende behandelingen en remedies hebben ontmoedigd, terwijl ze producten waarvan bekend is dat ze ons doden of verlammen met alle kracht hebben gepromoot; en anderszins uitdrukkelijk hebben samengespannen om alle mensen (dat wil zeggen, degenen die nog leven) te laten acclimatiseren tot “het leven” in een onmenselijke wereld.

Meer vaccin problemen: Israëlische studie linkt Pfizer-vaccin aan zeldzame bloedziekte

Geconfronteerd met die waarschijnlijkheid is het niet meer dan normaal dat de mensen over het algemeen niet willen denken dat het waar is – net zoals een kind dat thuis langdurig gruwelijk is mishandeld, het jaren later vaak “vergeten” zal zijn, en zich boos zal verzetten tegen het therapeutische inzicht dat het gebeurd is. Terwijl de therapeut in zo’n geval vooral te maken heeft met de psychische afweer van de patiënt zelf, hebben wij, die al die anderen de afgelopen jaren (en zelfs daarvoor) hebben proberen wakker te schudden voor wat hun (en ons) is aangedaan, te maken met een kracht die veel groter en veel gevaarlijker is dan de inwendige oogkleppen van elk individu. Om die miljoenen mensen in de ontkenningsfase te houden, en zo de komende wereldomvattende afrekening te voorkomen, blijft het gigantische propagandakoor van de regering en de media hen verzekeren dat, nee, het niet waar is, dat al onze bewijzen (van welke soort dan ook) “samenzweringstheorieën” zijn, al onze feiten “desinformatie”, en dat al die plotselinge en vroegtijdige sterfgevallen en zware handicaps volkomen normaal zijn, en bovendien te wijten aan van alles en nog wat, behalve aan de “vaccins” die ze klaarblijkelijk veroorzaakt hebben. En terwijl het propagandakoor worstelt om die Dag der Afrekening te voorkomen door al zijn Oceanische leugens te verdubbelen, verduistert het ook steeds uitgebreider en wanhopig alle bevindingen, feiten, percepties en/of argumenten die mensen uit hun hypnotiserende trance zouden kunnen helpen breken: Google (bijvoorbeeld) heeft het stuk van Dr. Nass snel weggehaald, toen zij het op haar blog plaatste (of probeerde te plaatsen).

Hooggeplaatste Franse vaccinexpert professor: "Gevaccineerde mensen moeten in quarantaine en van de samenleving geïsoleerd worden"

Hoe doeltreffend dergelijke nazi-strategieën ook mogen zijn om sommigen van ons in slaap te houden, die Grote Leugens kunnen niet blijven werken zoals ze deden tussen de uitrol van “het virus” en het tweede jaar van de universele “vaccinatie,” noch kan de censuur, hoe ingrijpend die ook moge zijn, niet iedereen volledig in het duister laten. Vroeger dan u denkt, zullen de mensen (of genoeg van ons) het zien, en niet meer kunnen loochenen dat die “vaccins” in ongekende aantallen mensen doden en invalideren – en kinderen in ongekende aantallen – en toch blijven al die verheven instellingen maar aandringen op nog meer “vaccinatie”. En als dat gebeurt, zal alles veranderen, en niet op de manier die Klaus Schwab en trawanten gehoopt hadden.

Gruwelijk slimme psyop zet onze eigen verdedigingsmechanismen tegen ons op. Verhindert de gevaccineerden het licht te zien, want dat is gewoon te pijnlijk – Meryl Nass

1. Meerdere papers suggereren nu dat COVID mRNA vaccins niet alleen de immuniteit tegen COVID aantasten, maar de immuniteit en de immuunbewaking in het algemeen.

De implicatie is dat de gevaccineerden vatbaarder zijn voor allerlei infecties, en misschien ook voor kanker. Immuunbewaking is datgene wat kankercellen identificeert en ze doodt voordat ze zich kunnen vermenigvuldigen.

Voor de gevaccineerden zijn de implicaties van deze informatie te beangstigend om in het bewustzijn toegelaten te worden. Ze hebben de externe censuur van buitenaf niet nodig om deze kennis te onderdrukken; ze doen het automatisch met hun ingebouwde verdedigingsmechanismen.

2. Uit gegevens van meerdere landen blijkt nu dat de all cause mortality (sterfte door alle oorzaken) hoger is bij de gevaccineerden.

5-voudige toename van plotselinge hartdood bij FIFA-spelers in 2021

Dat is net zo eng, zo niet enger, dan een verhoogd risico op ernstige infecties en kanker. Men ontkent en/of onderdrukt deze gegevens, omdat ze gewoon niet waar mogen zijn.

3. Ze hebben hun kind gevaccineerd. Dat kan hun vruchtbaarheid aangetast hebben, het kankerrisico verhoogd, enz. enz.

Van alle informatie die absoluut niet in hun bewustzijn mag komen, laat staan openlijk besproken worden in beleefd gezelschap, staat deze bovenaan. Men weigert dus gewoon om er over te spreken. Vrienden wier gesprekken in deze richting afdwalen moeten uitgewist worden. Door te eisen dat alle familieleden en vrienden gevaccineerd zijn, beschermt men zich tegen diegenen voor wie deze discussie niet de existentiële en oncontroleerbare pijn teweegbrengt die het wel doet bij de gevaccineerden.

En voilà, u hebt een gecontroleerde en gekoeioneerde bevolking die haar eigen gedachtenpolitie is geworden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De meesten die COVID vaccins namen zullen in 2025 dood zijn Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSchokkend: Zo zag dit twaalfjarig meisje eruit na haar eerste vaccinatie van Pfizer
Volgend artikelWaarom zijn zoveel mensen bang voor de waarheid?
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

14 REACTIES

 1. Het is voor de meesten niet te bevatten, mss moeten er eerst nog veel meer doden gaan vallen, dat dan hun de schellen van de ogen doet vallen?
  Het is nog niet erg genoeg. Ik heb bijvoorbeeld in mijn familie waarvan ik zeker weet dat die allemaal die prikken hebben genomen nog niks vernomen dat ze ziek zijn geworden, laat staan dat er iemand aan is overleden.

 2. Zij zijn vrij om ons te blijven doden, zolang wij blijven denken dat zij niet zo kwaadaardig kunnen zijn
  Verhullend gezwets. van Dr. Meryl Nass en Mark Crispin Miller.
  Zo simpel is het.
  Wij zijn eenvoudigweg niet in staat te geloven dat zij zo kwaadaardig zijn, vanwege ons eigen onvermogen onze eigen kwaadaardigheid onder ogen te zien.
  Wereldwijd 1 op 4 zwangerschappen eindigt met abortus – wereldwijd vinden er jaarlijks 56 miljoen abortussen plaats.
  Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse Guttmacher Institute en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

  • ´Wij zijn eenvoudigweg niet in staat te geloven dat zij zo kwaadaardig zijn, vanwege ons eigen onvermogen onze eigen kwaadaardigheid onder ogen te zien.´

   Wij – Wij – Wij ……………………………………………………………………..

 3. Ik vrees dat het gewoon pure luiheid is…. Mensen geven gezonde achterdocht graag op voor gemakzucht. Dus als iemand jou gemak overhandigt, dan ga je je niet afvragen wat ‘er achter zit’ en of die persoon kwaadaardig is. Het is hetzelfde als aan de galg staan voor een salaris. Je vraagt ook niet of die man die daar bungelt niet kwaadaardig is opgehangen. Want je krijgt er iets voor dat jouw gemak dient. Vandaar dat de Ingespotenen ook zo graag meedoen met het vertrappen van de vax-vrijen; ze krijgen er wat voor terug – ze worden beschermd door de ‘overheid’, door papa en mama, ze worden een zondebok aangewezen en ze hoeven niet meer te denken. Is het je nooit opgevallen dat mensen het helemaal niet leuk vinden als je aantoont dat iemand kwaadaardig is? Dat stoort ze in hun gemak, want wat jij zegt betekent dat ze actief en alert moeten worden. Man, daar wor je moe van…. vooral als je gewoon wilt grazen en schijten. Nee hoor, ik denk dat mensen simpelweg te godvergeten lui zijn om de realiteit van de mensheid te accepteren en daar op de juiste manier mee om te gaan. Spuitjes genomen, hoef je niet meer te denken, geen gezeik, acceptatie door de andere schapen, je hoort er bij, en je krijgt heel veel (reizen, restauranten, feesten, en straks het digi paspoortje en het digi geld, de 5G, etc) en alles wordt voor je geregeld. Waarom zou je in godsnaam kwaad willen zien in al die fijne gasten die jou alles geven?

  • @immortal
   Omdat dan juist alle alarmbellen.zouden moeten gaan rinkelen, als alles voor je geregeld wordt en al helemaal wat betreft de overheid.
   Maar goed, ze zien maar, ik leef mijn eigen leven zonder big Pharma en andere consorten, voor zover dat mogelijk is.

 4. De meeste zien er totaal geen enkel gevaar in, omdat de meeste gewoon gehoorzaam zijn van school/huis uit om de autoriteiten altijd te gehoorzamen. Want die gaan er nog klakkeloos vanuit dat de overheid over ons waakt en het beste met ons voor hebben. Vanuit deze gedachte komt geen enkel signaal dat de overheid bewust ons wil afmaken c.q. ons het marxisme wil opleggen. Al hou je hen een spiegel voor en draai je de vraagstelling om. Het dringt niet tot hun door. Al leg je ze het uit in hap klare brokjes in Jip en Janneke taal, dan nog kijken ze je met schaapachtige ogen van wat bedoel je. Maar dat geldt eigenlijk met alle waarschuwingen, ze slaan die bijna altijd in de wind. Omdat het buiten hun paradigma ligt.

  Maar O wee, als jij geen begrip kan opbrengen, als zij vaccinatie schade oplopen. Die zij zelf niet als vaccinatie schade zien. Want ze blijven tegen beter weten in heilig de medische wetenschap geloven. Het gehele coronavirus circus is als een ware religie geworden bij de massa, je gelooft erin of niet en diegene die er niet in gelooft is een afvallige en zo wordt die dan ook behandeld. Bij een religie wordt ook nooit naar logica en feiten gekeken, het geloof erin is heilig verklaard, daar mag niemand aan tornen.

  Het circus zal weer in oktober opgetuigd worden, zodat de mondkapjes weer verplicht worden en de horeca weer de QR-codes moet controleren bij binnenkomst. Je handen weer kapot moet wassen en weer de afstand houden van elkaar. De fanatieke gelovige zullen iedereen weer berispen als die niet voldoen aan hun geloof. Werkgevers weer iedereen pushen om niet alleen de opgelegde maatregelen op te volgen, maar min of meer weer iedereen te stimuleren om de nieuwe prik te halen.

  • Qvic, ik ben het zo zat met die stupide medemensen. Het is nog erger: ze maken je uit voor complotdenker zonder ook maar enige moeite te doen om zelf eens na te denken. Andere mensen gooien het op de Openbaringen: het staat in de openbaaaaaaringen….! En ze zijn dolgelukkig om jou als zondebok te gebruiken om te bevestigen dat ze niet hoeven na te denken. Met alle plezier binden ze straks die luier weer voor hun bek, en de gezonde mensen zijn de reden waarom ze dat moeten doen. De parasieten teren op die mentaliteit.

 5. Heb zin om in September naar zo’n priktent te gaan, zogenaamd om die spuit te krijgen, daar de vreselijk onhandige kluns uit te hangen door alles om te gooien (stoel ,tafeltje en uiteindelijk de spuit) om dan nadien gewoon zonder iets te zeggen weg te lopen.Maar het lijkt me te riskant…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in