PhilippT / Pixabay

Het World Economic Forum (WEF) heeft regeringen over de hele wereld opgedragen om honderdduizenden gezonde koeien te slachten om “klimaatverandering tegen te gaan.”

De ongekozen organisatie eist een wereldwijde ruiming van veestapels om te voldoen aan de “koolstofreductie” doelstellingen van de “netto-nul” agenda van het WEF, schrijft Hunter Fielding.

De Verenigde Naties (VN) werken samen met het WEF om ervoor te zorgen dat regeringen voldoen aan de globalistische doelstellingen.

Het eerste land dat begint met het massale ruimen is Noord-Ierland.

Het Beef Carbon Reduction Scheme is een nieuwe betalingssteunregeling voor rundveehouders in Noord-Ierland.

De regeling is gericht op het verlagen van de maximale slachtleeftijd van vleeskoeien over een implementatieperiode van vier jaar om “de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.”

Deze regeling is opgelegd door de Verenigde Naties, die de veeteelt aanpakken op een manier die waarschijnlijk chronische honger zal veroorzaken.

Het Noord-Ierse Beef Carbon Reduction Scheme (het programma“) is ingevoerd door het Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (”DAERA”) en ging van start op 1 januari 2024. Het heeft een looptijd van vier jaar.

“De regeling is ontworpen om de efficiëntie van de rundvleessector te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen door de veestapel te verminderen, om zo bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Climate Change Act (Noord-Ierland) 2022,” aldus DAERA.

De Climate Change Act is wetgeving die tot doel heeft de “klimaatverandering” aan te pakken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De wet stelt een doel van ten minste 100% reductie in netto-nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050, samen met tussentijdse doelen waaronder een reductie van ten minste 48% in netto-uitstoot tegen 2030.

Zoals gemeld door Farming UK, zei minister van Landbouw Andrew Muir dat de opening van het systeem een belangrijke mijlpaal was in de ondersteuning van de industrie naar een grotere ecologische duurzaamheid. Farming UK citeerde Muir verder:

“Mijn ministerie zet zich in voor de ondersteuning van milieuvriendelijkere landbouwpraktijken die goed zijn voor ons klimaat en ons milieu, en biedt tegelijkertijd duidelijke stimulansen voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen binnen onze landbouwsector.

“Deze innovatieve aanpak betekent een verschuiving in de manier waarop we steun verlenen om onze landbouw koolstofvrij te maken en ons milieu te beschermen, en zo bij te dragen aan het halen van de doelstellingen van de Climate Change Act (NI) 2022.

“Ik wil boeren aanmoedigen om samen met het departement te bekijken hoe ze hun praktijken op boerderijen het beste kunnen aanpassen om de doelstellingen van de regeling te halen en bij te dragen aan een milieuvriendelijkere en productievere sector.”

Beef Carbon Reduction scheme opens today for NI farmers, Farming UK, 15 april 2024

De slachtleeftijd zal dalen van 30 maanden nu, in het eerste jaar, naar 26 maanden in 2027.

  Paasprotest in Amsterdam tegen de Grote Reset: "Het Verzet Moet Doorgaan!

De verlaging van de slachtleeftijd is volgens een voorstel voor 2020 van de National Beef Association (“NBA”), de belangrijkste lobbyorganisatie voor de Britse rundvleesindustrie.

Volgens de NBA geldt: hoe langer een koe leeft, hoe meer CO2-uitstoot zij veroorzaakt.

Dus stelde de NBA in 2020 “een oplossing voor dit probleem” voor: dood koeien als ze jonger zijn – met 27 maanden in plaats van de huidige 30 maanden die gebruikelijk is in het VK – en hef een koolstofbelasting op oudere dieren.

De betalingspercentages voor Noord-Ierse boeren in het kader van de regeling werden gefaseerd ingevoerd van januari tot maart 2024. In januari 2024 was het betalingspercentage £20 per in aanmerking komend dier, in februari 2024 £40 en in maart 2024 £60. Vanaf april 2024 is het betalingstarief £75 per in aanmerking komend dier.

Zoals Peter Imanuelsen opmerkte: “Met andere woorden, slacht de koeien op jongere leeftijd wanneer ze minder vlees hebben, waardoor de prijs van rundvlees waarschijnlijk nog hoger zal worden. Alles in naam van de klimaatverandering natuurlijk.”

Vorig jaar stelde de Ierse regering voor om 200.000 koeien te slachten om de klimaatdoelstellingen te halen.

Ook de voorstellen van de Welshe regering voor het Sustainable Farming Scheme zouden kunnen leiden tot het ruimen van meer dan 100.000 koeien.

Volgens het programma moeten boeren in Wales op dit moment 10 procent van hun land braakleggen voor bomen en nog eens 10 procent voor leefgebied voor wilde dieren. Boerenleiders vrezen dat dit een “slachting” kan aanrichten, “het hart van de plattelandseconomie zal wegrukken” en zal leiden tot het verlies van 5.500 banen. Er wordt ook gevreesd dat boeren tienduizenden koeien zullen moeten doden om plaats te maken voor de nieuwe landbeheerpraktijken.

Zoals The Epoch Times meldde, wordt volgens het rapport ‘Potential economic effects of the Sustainable Farming Scheme‘ van de regering van Wales van december 2023 het totale productieverlies geschat op £125 miljoen en een afname van de veestapel met 122.000 stuks, een inkrimping van bijna 11 procent.

Volgens The Scottish Farmer is de controversiële regeling echter sinds twee weken geleden met een jaar uitgesteld na protesten in het hele land, waaronder verschillende in Powys.

  Ze hebben Nabucco nog nooit gezien

Waarom zijn ze vastbesloten om de landbouw te demoniseren en te vernietigen, in het bijzonder de rundvleesindustrie? Het komt allemaal neer op wereldwijde dictaten van de Verenigde Naties (“VN”) die steeds verder worden ontwikkeld en geformaliseerd.

Op 10 december 2023 publiceerde de Food and Agriculture Organisation (“FAO”) van de VN een routekaart van haar meerjarenplan om haar “wereldwijde inzet om landbouw- en voedselsystemen te transformeren” te realiseren.

“We beginnen aan een reis van drie jaar die is samengevat in de Conferentie van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (COP) 28, COP 29 en COP 30, waarbij elke stap een duidelijke betekenis heeft in ons collectieve streven,” aldus de FAO bij de introductie van haar routekaart.

Een van de FAO-doelstellingen is het verminderen van de methaanuitstoot door vee met 25% tegen het jaar 2030, omdat dit een einde zal maken aan chronische honger. Onzin.

SDG 2 bereiken zonder de drempel van 1,5 °C te overschrijden: A global roadmap Part 1, A first report, part of a multi-year process, Voedsel- en Landbouworganisatie, 10 december 2023, opgevraagd 28 mei 2024

Geloven ze deze psychobabbel echt of hopen ze gewoon dat wij dat doen?

Merk op dat het percentage “bruto broeikasgasemissies” in de tweede afbeelding overeenkomt met het percentage “methaanemissies van vee” reductie in de eerste. Ze richten zich specifiek op de veehouderijsector om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

“De veeteelt is direct verantwoordelijk voor 26 procent van de uitstoot van het agrofoodsysteem (darmfermentatie, mest, enz.),” beweert de FAO. Wat een hoop onzin. Toch gaat de onzin door:

Wanneer we het niveau van 2020 vergelijken met het voorziene scenario in 2030 zoals uiteengezet in deze routekaart, wordt het duidelijk dat ons voorstel op één lijn ligt met de wereldwijde methaanbelofte. Specifiek staat de vermindering van methaanemissies binnen het agrofoodsysteem op ongeveer 10 procent … Het is opmerkelijk dat de collectieve inspanningen in de bredere economie kunnen bijdragen aan extra reducties, op weg naar de reductiedoelstelling van 30 procent die door landen is toegezegd.

Achieving SDG 2 without breaching the 1.5 °C threshold: A global roadmap Part 1, A first report, part of a multi-year process, Food and Agriculture Organisation, 10 December 2023

Uit het bovenstaande blijkt dat onze regeringen medeplichtig zijn aan het methaanreductieplan van de VN. Zonder onze volmacht om dit te doen, hebben onze regeringen beloofd om te voldoen aan het plan van de VN.

De FAO geeft 9 punten van “wat te doen” aan de veestapel om het probleem dat ze hebben opgeroepen te verhelpen (zie afbeelding hieronder). Let op punt 6 over “het veranderen van de veestapel.”

  Uitbraak in mei 2022, uiteindelijk 270 miljoen doden: Reeds in 2021 aangekondigde apenpokkenpandemie
SDG 2 bereiken zonder de drempel van 1,5 °C te overschrijden: A global roadmap Part 1, A first report, part of a multi-year process, Voedsel- en Landbouworganisatie, 10 december 2023, opgevraagd 28 mei 2024

Voor degenen die dieper willen ingaan op de meervoudige aanval van de FAO op de veehouderij, biedt haar webpagina de volgende lijst met bronnen om meer over te weten:

Voor een overzicht van de FAO-regeling, als je het kunt verteren, zie je hieronder de hoofdeconoom van de FAO, Maximo Torero Cullen, die het heeft over het behalen van SDG 2 van de VN – Sustainable Development Goal 2: Zero Hunger – “zonder de drempel van 1,5 °C te overschrijden”. Hoe misselijkmakend het ook is, er is een positieve kant; de video geeft ons tenminste het gezicht en de naam van een van de mensen die dit plan naar voren schuift en die er waarschijnlijk goed voor wordt betaald.

Een routekaart is nodig, zegt Cullen, want “we schenden zes van de negen planetaire grenzen … Als we niet beginnen met het doen en creëren van deze transformatie, zullen we meer planetaire grenzen schenden en mogelijk een exponentiële toename van de frequentie van klimaatgebeurtenissen ingaan.”

“Planetaire grenzen” klinkt eng, nietwaar? Wie heeft deze zogenaamde planetaire grenzen vastgesteld? In september 2023 publiceerde een team van 20 “wetenschappers” een paper waarin voor het eerst “alle 9 planetaire grenzen” werden gekwantificeerd. Het “onderzoek” werd gefinancierd door de European Research Council, de Duitse regering, de Carlsberg Foundation en de Volkswagen Foundation.

Dus 20 “wetenschappers” hebben besloten wat de planetaire grenzen zijn. Maar dat is nog niet alles, deze 20 mensen hebben besloten dat 6 van hun 9 planetaire grenzen “overschreden” zijn. Oh jee …

De enige suggestie die we kunnen doen om hun zorgen te verlichten is dat de zelfbenoemde “elites” van de VN en hun 20 wetenschappers de volgende vlucht naar Mars nemen en het daar proberen. Ervan uitgaande dat de wetenschappers niet hebben vastgesteld dat Mars planetaire grenzen heeft overschreden, zal het leven daar misschien duurzamer voor hen zijn.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Voorbereiden op de ineenstorting van de samenlevingVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Bewijs” uit een videospel: Forbes twijfelt aan Oekraïense beweringen over neergeschoten vliegtuigen
Volgend artikelKrankzinnige & grove gevallen van turbokanker door Covid-prikken overspoelen social media
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

33 REACTIES

 1. It is time the the Menbers of the WEF are brought to justice and by the internationally courts. And the death penalty.

  • Er zijn bijna 8 miljard mensen. Als die allemaal 10 keer per dag (laat ik het netjes zeggen) zich te gelijk ontluchten dan komt daar meer co2 volgens mij bij vrij dan bij dan alle koeien op de wereld bij elkaar opgeteld.
   Waarschijnlijk moeten wij daarom ook geruimd worden.

 2. De toekomstige tribunalen gaan het erg druk krijgen om het deepstate gajes uiteindelijk te elimineren, maar is erg nodig om het leven op aarde te redden en te normaliseren.

  • gingen ze maar eens aan de gang dan want je hoort niets anders meer dan dat de wef de regeringen eisen gaan opleggen blaas dat goedje maar eens op zou ik zo denken .

 3. Maximo Cullen, de naam zegt het al, alsof het als grap bedoeld was. Andrew Muir, en twintig wetenschappers. We hebben al wat namen waar we een bezoekje kunnen afleggen en hen binnen een minuut van die waanideeën af kunnen helpen. Beter nu een gesprekje met hen voeren dan wachten tot het tot uitvoer wordt gebracht, want dan knort het maagje al.

 4. Geen vlees, geen gas, geen auto’s, geen transparantie, omvolking, geldontwaarding, landjepik, alle rechten afachaffen… het westen is niet in oorlog met Rusland… MAAR MET ONS!!!

  Maar tot nu toe slaapt IEDEREEN nog, ook de wakkeren moeten nog realiseren dat het niet gaat om de oorlogen in Oekraïne en Israël en China… terwijl onze aandacht daar is worden we zelf aangevallen en vernietigd. Terwijl iedereen ver weg aan het kijken is naar de ellende, vergeten ze dat ons eigen land als een steen naar de bodem zinkt.

  • De criminele organisaties hebben meer middelen om ons allemaal te vernietigen, dan wij antwoorden.
   Wij liggen nog steeds 99 stappen achter.
   Niemand die naar zijn ziel/hart luistert.
   Geld verdienen en uitgeven, verkracht en vermoord worden door het systeem, het schijnt lekker te zijn.

 5. Daar hebben ze het blijkbaar over koeien die bedoeld zijn voor vleesconsumptie maar wat met de melkkoeien? Die moeten eerst een kalf gekregen hebben voor ze melk kunnen produceren (een melkkoe wordt constant ‘zwanger’ gehouden) en is dus een paar jaar oud.
  Zijn de Ieren geen melkdrinkers?

 6. Wat mij betreft horen WEFFERS ook bij de veestapel.
  Zoveel B.shit als zij produceren, kunnen de koeien niet.
  1 + 1 = 2

 7. Prachtige mooie koeien ruimen omdat ze CO2 uitstoten? De mensheid is nu echt gek geworden. Een anti-koe agenda is een anti-mens agenda.
  Noord-Ierland staat te trappelen om de subsidies, ik koop nooit geen Iers rundvlees meer, laat ze maar failliet gaan. Dat die Ieren niet snappen dat het hun broodwinning WAS!

 8. Volgens mij is een van redenen dat ze CO2 weg willen hebben dat het weer of klimaat moeilijker te manipuleren valt met genoeg CO2, het werkt als stabilisator voor het klimaat.
  Ik draag dan ook alle verzetsgroepen op om de meest nuttelozen van deze aardkloot te ruimen.

 9. Het word tijd dat politici en NGO aanhangers getrakteerd worden op een enkeltje slachthuis met deze idiote gedachten.

 10. laten we met zijn allen dat hele WEF zootje oppakken en levenslang opsluiten
  ook geen vreten alleen kistjes met krekels en meelwormen kijken hoelang ze het volhouden

 11. De natuurlijke,ecologische gang van zaken is dat de normale uitscheidings producten van mens en dier gebruikt worden om de land en tuinbouwgronden te bemesten en vruchtbaar te maken.
  De in het wild levende dieren bemesten tenslotte ook de aarde.
  Te weinig dieren betekent te weinig mest,dus ook minder opbrengst in de land en tuinbouw,dus honger voor mens en dier.

 12. Knap dat je mensen wijs kunt maken dat koeien de grootste vervuilers zijn, groter dan vliegtuigen en fabrieken. Als je dat gelooft dan ben je toch ook niet helemaal helder in het kopje. Het is een aanval op onze voedselproductie, vlees is slecht, zuivelproducten zijn slecht, eieren zijn slecht, eigen groente slecht en er zijn er vast nog meer die je op kunt noemen. Wacht maar tot alles straks duurder wordt en ze het niet meer kunnen betalen , dan gaan de oogjes langzaam open en het begint dit najaar al als er al wat minder aardappels op het bord komen en een frietje niet meer te betalen is. Als je dit ergens verteld dan lachen ze je ook nog uit. In Nederland zijn er nu al veel minder koeieboeren, die paar die dan nog overblijven hebben ze ook zo weg of bedrijven worden van de staat. We zullen gaan zien, maar er staat ons niet veel goeds te wachten.

 13. Jonge koeien slachten bij 27 maanden betekent dat dit 1 e kalfs koeien zijn.
  De melkproduktie is met dit plan ook stilgelegd!!
  Geen kaas, yoghurt, melk, karnemelk en boter.meer.
  Het is een uithongeringsplan van een heel volk.
  Ja, met zijn allen weigeren om voor hun plan te kiezen als we bijna radeloos zijn geworden.
  De sterksten zullen dit kunnen. Zij zijn nl wakker en doorzien het plan. En de anderen….Oh red ons, wat je ons ook biedt. Ja dat is dan een co2 contract met volgsysteem. In 15 minutrn steden.

 14. Als alle boeren massaal NEE zeggen en er niet aan meewerken, dan wordt het een ander verhaal laat ze eerst maar eens stoppen met miljoenen mensen extra het land binnen te halen.Alleen aan dat feit al ,kan je zien dat het een grote hoax is, dus stop met er aan mee te werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in