De Initiative Wissenschaft für Gesellschaft toont op een voor iedereen begrijpelijke manier aan dat de risico’s van de “COVID-19 vaccins” minstens tweecijferige factoren hoger zijn dan tot nu toe werd aangenomen en bekend was. Daarbij hebben deskundigen de gegevens van de officiële rapportagesystemen voor bijwerkingen van vaccins in Duitsland, Europa, de VS, en de WHO na nu 15 maanden gebruik van de “vaccins” geëvalueerd en ze vergeleken met de meldingen van bijwerkingen van andere veelgebruikte vaccins die al lang in gebruik zijn, schrijft Aletheia-scimed.ch.

De geëvalueerde cijfers uit Duitsland (zie grafiek) laten een uiterst verontrustend beeld zien. Vergeleken met de griepvaccins vertonen de “COVID-19 vaccins” ongeveer 170 keer meer verdachte meldingen met blijvende schade en ongeveer 40 keer meer verdachte meldingen met dodelijke afloop.

Een vergelijking met de ruwe gegevens van het Amerikaanse rapportagesysteem “VAERS” bevestigt dit beeld eveneens structureel en wijst zelfs op een zeer waarschijnlijk nog hoger risico van sterfgevallen na toediening van de “COVID-19 vaccins” in vergelijking met Duitsland.

Klik op de foto voor een vergroting

Een vergelijking tussen verschillende vaccins voor Duitsland laat een uiterst slecht risicoprofiel zien van de “COVID-19 vaccins”. Deze cijfers zijn gebaseerd op de officiële statistieken van het Paul-Ehrlich-Instituut (voor het aantal vermoedelijke gevallen van bijwerkingen) en de Arzneimittel-Atlas (voor het aantal griepvaccinaties). Grafiek https://wiges.org/impfnebenwirkungen

Als men deze cijfers vergelijkt met de Europese databank voor bijwerkingen van geneesmiddelen “EUDRA Vigilance”, dan laten deze iets minder verdachte gevallen zien die tot de dood hebben geleid en ook iets minder verdachte gevallen voor blijvende schade, maar de basisstructuur van de vergelijking van de verdachte gevallen lijkt ook hier uitzonderlijk ongunstig. Als men het heel conservatief bekijkt, worden ook hier 20 tot 30 keer meer verdachte gevallen van bijwerkingen met blijvende schade of zelfs de dood door de “COVID-19 vaccins” geregistreerd. Het vaak aangevoerde argument dat de bijwerkingen voor de “COVID-19 vaccins” overschat worden omdat er nog nooit zoveel vaccins in zo’n korte tijd zijn toegediend, wordt in de huidige waarneming weerlegd omdat de cijfers genormaliseerd zijn tot telkens één miljoen gevaccineerde doses. Er zij ook op gewezen dat de SAR’s voor de andere vaccins zelfs gebaseerd zijn op een cumulatief hoger totaal aantal gevaccineerde doses dan die voor de Covid-vaccins.

  VS nationale generaalchirurg en de Rockefeller Foundation kondigen grootscheepse initiatieven aan om 'urgente dreiging' van verkeerde informatie over vaccins te bestrijden

Bewijzen van massale onderrapportage van ongewenste voorvallen

Uit onderzoek blijkt dat veel minder dan 5% van de bijwerkingen van vaccins gemeld zijn. De voortdurende herhaling door politici en de media dat de “COVID-19 vaccins” “doeltreffend en veilig” zijn, heeft er waarschijnlijk ook toe geleid dat er zeer weinig bijwerkingen zijn gemeld, vooral in een land als Zwitserland, waar het vertrouwen in instellingen en autoriteiten zeer groot is. Als wij het Zwitserse meldingspercentage vergelijken met dat van andere landen in Europa, dan ligt ons meldingspercentage 10 keer lager dan dat van IJsland, en 7 keer lager dan dat van Nederland. Zelfs in vergelijking met Duitsland worden er in dit land maar half zoveel bijwerkingen van geneesmiddelen gemeld, of althans officieel door Swissmedic aangekondigd. Als wij ervan uitgaan dat de wereldwijd gebruikte partijen vaccins vergelijkbaar zijn en dat bijwerkingen door de vergunningverlenende instanties serieus worden gemeld en op transparante wijze bekend worden gemaakt, kunnen wij natuurlijk uitgaan van vergelijkbare meldingspercentages in alle landen.

Klik op de foto voor een vergroting

Het meldingspercentage voor Zwitserland is opvallend laag en wijst op een groot aantal niet gemelde gevallen. Grafisch https://wiges.org/impfnebenwirkungen

Het relatieve risico in vergelijking met andere vaccins is massaal hoger

De door het FOPH gemelde besmettingen op het hoogtepunt van de Omikron-golf in januari 2022 bedroegen dagelijks gemiddeld 36.000. De COVID-19 sterfgevallen in de periode van 2 tot 4 weken daarna bedroegen er ongeveer 12. Hieruit kan een sterfterisico na infectie van 0,033% berekend worden, wat ongeveer 6 keer lager is dan voor griep. Terwijl het risico om te sterven na infectie met SARS-CoV-2 veel kleiner is dan met influenza, is het risico om te sterven aan het “COVID-19 vaccin” minstens 20 keer groter dan aan het influenza-vaccin.

  Taiwan rapporteert meer sterfgevallen door vaccinatie dan door Covid-19

Het baten-risicoprofiel van de “COVID-19 vaccins” in termen van sterfgevallen zal dus waarschijnlijk ongeveer 100 keer slechter zijn dan dat van de griepvaccins. Er moet dus dringend een antwoord komen op de vraag waarom politici, vertegenwoordigers van de autoriteiten en deskundigen het nu al hebben over de noodzaak van een booster. Wij willen er ook op wijzen dat zelfs het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gewaarschuwd heeft voor immuunvermoeidheid door herhaalde boosters. De huidige cijfers van het FOPH over het aantal ziekenhuisopnamen naar vaccinatiestatus bevestigen deze vrees. Bij mensen ouder dan 80 jaar stijgt het aantal ziekenhuisopnames met SARS-CoV-2 al wekenlang gestaag, en het is nu verreweg de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopname (laatste grafiek op dit FOPH-overzicht).

De pandemie is al lang voorbij, dus moet ook de tijdelijke vergunning eindigen

Intussen kan het alleen maar misdadig genoemd worden dat vaccins met een tijdelijke goedkeuring (in andere landen heet het toepasselijker noodgoedkeuring) nog steeds wordt gebruikt en door ambtenaren aanbevolen worden, hoewel de vermeende gevaarlijke situatie die tot de tijdelijke goedkeuring geleid zou hebben allang niet meer bestaat en er zich massaal waarschuwingssignalen opstapelen dat deze premature, inderhaast goedgekeurde vaccins tot massale bijwerkingen en zelfs sterfgevallen leiden.

Wij zien ons dus volledig bevestigd in onze eisen aan de regering en de autoriteiten en aan Swissmedicfrom 2021 en roepen hen nogmaals op onmiddellijk een einde te maken aan de bijzondere situatie en aan alle maatregelen en de onnodige, ondoeltreffende en onveilige “COVID-vaccins” onmiddellijk uit de roulatie te nemen. Het is gebleken dat zij niet aan de definitie van vaccinatie voldoen, omdat zij gevaccineerden niet beschermen, maar hen zichtbaar vatbaarder maken voor “COVID-ziekte” en ernstig ziekteverloop.

  Houd voet bij stuk - Niet toegeven!

Opmerking over onze interpretatie van de WIGES-analyse: uit de ervaring van ons medisch en gezondheidsnetwerk blijkt dat zelfs wanneer er een duidelijk verband was tussen ernstige bijwerkingen en de COVID-19-vaccins, er vaak geen melding werd gemaakt en een verband haastig werd uitgesloten. Wij gaan er daarom van uit dat bijwerkingen van COVID-19 vaccins minder vaak gemeld worden dan gebruikelijk was voor griepvaccins. Wij beschouwen de vergelijking van WIGES tussen de verschillende vaccins als absoluut geldig en de berekende factoren als zeer behoudend, vanwege het waargenomen aarzelende meldingsgedrag voor de COVID-19 vaccins.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

BOOSTER SYNDROOM: Natuurarts vertelt over Covid-vaccins die de witte bloedlichaampjes bij elke injectie meer en meer doen dalen, en gevaccineerden in AIDS-achtige patiënten veranderenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelOekraïne: VS biowapenlaboratoria ontwikkelden ziekteverspreidende drones
Volgend artikelKadyrov gaat naar Mariupol om toezicht te houden op “Operatie Satanische Mietjes Uitroeiing”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Het is wel weer jammer dat in die lijstjes volledig ongevaccineerden ontbreken. Die komen er natuurlijk het best vanaf. Al die spuitjes zijn gifspuitjes. De een erger dan de ander.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in