Er zijn nog steeds aanwijzingen dat het virus afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan, en een open brief van een groep wetenschappers dringt aan op een nader onderzoek.

Dit artikel is de tekst bij de video: “Laboratorium in Wuhan: virussen genetisch gemodificeerd met CRISPR en ingebracht in menselijke cellen” van het YouTube-kanaal “ZentralPlus.

In dit artikel behandelen wij het onderwerp dat nu al meer dan een jaar ons leven beheerst – de Corona-pandemie. Meer bepaald de onheilspellende oorsprong van het virus en de rol die de WHO heeft gespeeld in de nasleep van de uitbraak.

Er zijn nog steeds aanwijzingen dat het virus afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan, en een open brief van een groep wetenschappers dringt er bij ons op aan om een en ander nader te bestuderen.

We weten allemaal dat het virus in China is ontstaan – maar we weten nog steeds niet precies waar het vandaan komt. Niet in de laatste plaats omdat de Chinese Communistische Partij de Westerse wereld geen echte informatie verschaft over de oorsprong van het virus.

De theorie dat de plaats van de uitbraak een dierenmarkt in Wuhan was, is al lang achterhaald. Er zijn aanwijzingen dat het virus afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan, we zullen daar vandaag dieper op ingaan en deskundigen aan het woord laten, bericht Epoch Times.

Het nieuwe coronavirus dook midden november 2019 voor het eerst op in Wuhan in Midden-China. Maar in plaats van snel een onderzoek in te stellen, negeerden communistische ambtenaren bewijs van het gevaar. Bewijsmateriaal werd vernietigd, dokters geïntimideerd, laboratoria gesloten. Het publiek vernam aanvankelijk niets van de virusuitbraak.

Tot eind januari deden de leiders van Peking onder leiding van Xi Jinping niets om de verspreiding te stoppen. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de leiding van de Communistische Partij niet bekritiseerd voor haar nalatig gedrag.

Integendeel, het hoofd van de organisatie, Tedros Ghebreyesus, getuigde vervolgens van de “transparantie” en het “professionalisme” van Peking bij de aanpak van de crisis.

De WHO geloofde blindelings in de verzekeringen van de CCP-leiding, volgens welke een virusoverdracht van mens op mens niet was bewezen. Dit ondanks het feit dat Taiwan al op 31 december 2019 had gewaarschuwd voor een mogelijke overdracht van mens op mens.

Op dat moment had een pandemie nog afgewend kunnen worden. Maar Taiwan, onder druk van China, wordt niet erkend door de WHO. Het communistische regime, dat Taiwan, dat op zichzelf onafhankelijk is, slechts als een Chinese provincie beschouwt, heeft grote invloed in de WHO.

Margaret Chan uit China was tien jaar lang hoofd van de WHO. Tedros Ghebreyesus, die na haar in functie kwam, kon de verkiezingen ook alleen winnen met de stemmen van Afrikaanse staten die financieel afhankelijk zijn van China.

Tedros is zelf afkomstig uit Ethiopië en was lid van het Politbureau van het Tigray People’s Liberation Front, of TPLF. De TPLF is een voormalige marxistisch-leninistische bevrijdingsbeweging en de huidige partij in de Ethiopische regio Tigray.

Tedros is nog steeds lid van deze communistische partij.

We zullen in een volgend bericht meer in detail treden over het hoofd van de WHO, aangezien dat buiten het bestek van vandaag valt.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft scherpe kritiek geuit op de WHO omdat deze niet heeft ingegrepen toen de uitbraak van het virus bekend werd. De WHO was te “China-centrisch” en had “volledig gefaald” in de crisis, zei hij.

Gekkenhuis Duitsland: politie meldt nieuwe succesvolle slag tegen "Coronacriminaliteit"

Onlangs heeft een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de internationale aanpak van de Coronapandemie ook kritiek geuit op de aanvankelijke reactie van China en de WHO omdat deze te traag was.

De deskundigen merkten in het in januari 2021 in Genève uitgebrachte rapport op dat China in januari 2020 strengere beheersingsmaatregelen had kunnen nemen. Bovendien had de WHO vóór 30 januari 2020 een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid kunnen afkondigen.

Als Peking en de WHO eerder hadden gehandeld, had het aantal besmettingen met twee derde kunnen afnemen. Volgens een studie met onder meer een deskundige van het Centrum voor ziektebestrijding en -preventie in Wuhan.

Uit een andere studie blijkt dat als China de uitbraak drie weken eerder onder controle had gehad, 95 procent van de gevallen in het land voorkomen had kunnen worden.

Oorsprong onbekend

Afgezien van het wanbeheer van de crisis door Peking is er tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid over de precieze oorsprong van SARS-CoV-2. Het oorspronkelijke verhaal van de Communistische Partij was dat het virus zich verspreidde via een markt voor vis en wilde dierenin Wuhan. Als zodanig werd dit ook de meest geaccepteerde theorie wereldwijd.

Eind 2019 begonnen zich echter de eerste barsten in deze thesis zichtbaar te worden. In februari 2020 werd eindelijk bekend dat de eerste Coronapatiënt geen connectie had met de markt. Beijing heeft de markt in januari gesloten en grondig opgeruimd nog voor er monsters konden worden genomen.

Uiteindelijk gaf China’s Centrum voor Ziektebeheersing in mei 2020 toe dat de markttheorie onjuist was. Het centrum liet ook weten dat het niet wist waar of hoe de uitbraak had plaatsgevonden.

Eerder hadden Amerikaanse functionarissen bewijzen gevonden die wezen op een uitbraak in het Wuhan Laboratorium voor Virologie. Het Wuhan Institute of Virology, of WIV, is een wereldleidend centrum voor vleermuis coronavirus onderzoek. Het lab veroorzaakte voor het eerst bezorgdheid in de VS in 2017.

Amerikaanse diplomaten en ambtenaren van de ambassade in Peking waarschuwden Washington dat wetenschappers in het laboratorium melding maakten van “een ernstig tekort aan goed opgeleide technici en onderzoekers” die nodig zijn “om dit streng beveiligde laboratorium veilig te exploiteren”.

Een Amerikaanse wetenschapper die het Wuhan lab onderzocht vertelde aan Politco: “We hebben geprobeerd te waarschuwen dat dit lab een ernstig gevaar vormt.”

Hij zei verder: “Ik moet toegeven dat ik dacht dat er misschien weer een SARS-achtige uitbraak zou komen. Als ik had geweten dat het de grootste pandemie in de geschiedenis van de mensheid zou worden, had ik meer alarm geslagen”.

Gen-editing technologie

De vrees dat het virus in een laboratorium is gecreëerd, verhardde met een studie die begin juli 2020 werd gepubliceerd door een groep Chinese onderzoekers in Peking.

Verscheidene van deze onderzoekers zijn verbonden aan de Academie voor Militaire Medische Wetenschappen – een militaire instelling van de CCP.

De wetenschappers zeiden dat zij een nieuw model hadden gecreëerd om SARS-CoV-2 te bestuderen door muizen te kweken met longkenmerken zoals die van de mens.

Om longcellen van muizen te verrijken met de menselijke ACE2-receptor – de celreceptor die het zo gemakkelijk maakt voor Coronavirussen om menselijke longen te infecteren – zouden zij CRISPR-technologie voor genbewerking hebben gebruikt.

CRISPR-technologie is een methode om DNA gericht door te knippen en te wijzigen. Met het CRISPR-systeem kunnen genen worden ingebracht, verwijderd of uitgeschakeld; ook kunnen nucleotiden in een gen worden veranderd. Een nucleotide is een molecuul en de kleinste bouwsteen van nucleïnezuren.

Besmettelijke vaccinziekten: Zijn de gevaccineerden een bedreiging voor de ongevaccineerden? (Nederlands transcript)

Na overleg met deskundigen raakten sommige ambtenaren van de VS ervan overtuigd dat dit laboratorium in Peking waarschijnlijk lang voor de uitbraak van de pandemie coronavirus-experimenten uitvoerde op muizen die ACE2-receptoren toegediend kregen. Dit onderzoek werd echter nooit gepubliceerd.

Kort voor het einde van de ambtstermijn van president Trump in januari 2021 gaf zijn ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring uit met ernstige beschuldigingen aan het adres van China’s CP over de oorsprong van het virus. Volgens de verklaring hadden Amerikaanse inlichtingendiensten aanwijzingen dat verschillende onderzoekers van het Wuhan Virology Laboratory in de herfst van 2019 ziek waren geworden met Covid-achtige symptomen.

Bovendien verklaarde de Commissie dat het Wuhan-laboratorium zich weliswaar voordoet als een civiele faciliteit, maar dat het clandestiene onderzoeksprojecten uitvoert met het Chinese leger.

In de verklaring merkte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ook op dat het Wuhan Institute of Virology een deel van zijn betrokkenheid bekend heeft gemaakt bij zogenaamd “gain of function“, of functieversterkend onderzoek, dat ziekteverwekkers besmettelijker, gevaarlijker en dodelijker maakt voor mensen. Maar het had zijn werk aan het vleermuis-Coronavirus RaTG13 niet gepubliceerd, en had “sinds ten minste 2017 geheim onderzoek verricht, waaronder proeven met proefdieren, in opdracht van het Chinese leger”.

Dat alleen verklaart niet hoe SARS-CoV-2 tot stand kwam. Maar het toont wel aan dat de Amerikaanse regering toen al heel duidelijk wist dat er in Chinese laboratoria heel wat riskant Coronavirus-onderzoek aan de gang was, waarvan de rest van de wereld – althans het publiek – zich weinig bewust was.

Inmiddels krijgt deze theorie echter steeds meer aandacht. De Duitse geneticus professor Günter Theißen benadrukte enkele dagen geleden in een interview met “ntv” dat hij geen vooroordelen wilde aanwakkeren, maar dat het een feit was dat er in Wuhan “gain of function”-experimenten plaatsvonden.

Theißen zei: “Ik heb er toen over gelezen en kwam erachter dat alle deskundigen op het gebied van coronavirussen in China allemaal in Wuhan gevestigd zijn. Ik vond dat toen een heel vreemd toeval”.

Bovendien, zei hij, hebben deskundigen jarenlang Coronavirussen bestudeerd door monsters te verzamelen in grotten en deze naar Wuhan te brengen.

Hij zei: “Daar hebben zij deze virussen ook genetisch gemodificeerd en in menselijke cellen ingebracht om te zien hoe zij zich daarin gedroegen. Dan ga je je op een gegeven moment toch afvragen”.

Een hoge ambtenaar van de Amerikaanse regering, die anoniem wenste te blijven, vertelde het tijdschrift Politico: “Dit is slechts een klein kijkje onder een gordijn van een hele reeks activiteiten in laboratoria en militaire laboratoria in Beijing en Wuhan”. En hoe ze rommelen met Coronavirussen in ACE2 muizen in deze onveilige labs.”

Er is een patroon van misleiding en vertroebeling in het optreden van de Chinese Communistische Partij rond de uitbraak van het virus. Voeg daarbij de onthullingen over hoe Chinese laboratoria experimenteerden met gevaarlijke Coronavirussen op manieren waarvan hun westerse tegenhangers niets afwisten.

Er is veel indirect bewijs dat een uitbraak in het lab ondersteunt, maar geen bewijs. De Amerikaanse functionaris zei tegen Politico: “Als er al relevant bewijs was, dan heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) dat begraven, samen met iedereen die erover durfde te praten”.

5 Psychologische experimenten die de moderne wereld verklaren

Hij vervolgde: “We zullen het waarschijnlijk nooit op de een of andere manier kunnen bewijzen. En dat is altijd al het doel van Peking geweest”.

WHO beschermt CCP regime

Ondertussen heeft de WHO altijd benadrukt dat het virus een “natuurramp” is.

Een team van deskundigen van de organisatie, dat half januari van dit jaar een vier weken durend onderzoek in Wuhan heeft uitgevoerd om de oorsprong van SARS-CoV-2 te achterhalen, heeft daar namelijk niets gevonden. Een groot aantal wetenschappers twijfelt echter aan de verklaringen van de WHO.

In een wetenschappelijk artikel over de periode van januari 2020 tot december 2020 noemde de natuurkundige Roland Wiesendanger van de Universiteit van Hamburg “talrijke en ernstige aanwijzingen” dat het virus uit een laboratorium was ontsnapt.

Hij werd echter door de media afgeschilderd als een “niet-deskundige” omdat hij als natuurkundige “onbekend was met het onderwerp”.

Nu heeft Wiesendanger steun gekregen voor zijn onderzoek. In maart schreef een groep van twee dozijn professoren en vooraanstaande internationale wetenschappers een open brief aan de WHO waarin zij aandrongen op een grondig en geloofwaardig onderzoek naar de oorsprong van het virus.

Professor Günter Theißen, een van de ondertekenaars van de open brief, zei met betrekking tot professor Wiesendanger: “De natuurkundige is ten onrechte “zeer slecht behandeld” door de media.

Net als vele andere academici die zich hadden uitgesproken tegen de zoönose-theorie, d.w.z. de overdracht tussen dieren en mensen, zei hij.

In de brief staat:

Als wetenschappers, sociale wetenschappers en wetenschapsvoorlichters die onafhankelijk en collectief de oorsprong van de Covid-19 pandemie hebben bestudeerd, zijn wij van mening dat het absoluut noodzakelijk is alle hypotheses over de oorsprong van de pandemie grondig te onderzoeken en volledige toegang te verlenen tot alle nodige middelen, zonder rekening te houden met politieke of andere gevoeligheden.

Op basis van onze analyse en bevestigd door het wereldwijde onderzoek dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Chinese autoriteiten is bijeengeroepen, is er tot op heden geen bewijs voor een volledig natuurlijke oorsprong van dit virus.

David Asher, voormalig hooggeplaatst Covid-19 onderzoeker bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, sluit ook niet uit dat het virus dat de Covid-19 pandemie veroorzaakte, het resultaat kan zijn geweest van een biowapenlek in China.

Op 12 maart, tijdens een paneldiscussie aan het prestigieuze Hudson Institute, zei Asher: “Dit kan een misgelopen wapenvector zijn geweest; niet opzettelijk vrijgegeven, maar in ontwikkeling en toen op de een of andere manier uitgelekt”.

De leiding van de CCP in Peking blijft elk verband tussen de Corona-uitbraak en het Wuhan Virologisch Instituut ontkennen.

Volgens de bovengenoemde open brief van de wetenschappers en deskundigen is het grootste deel van het WHO-onderzoek uitgevoerd door de Chinese kant van het deskundigenteam, waarvan de wetenschappelijke onafhankelijkheid door de onderzoekers in twijfel wordt getrokken.

De resultaten waren uitsluitend ter beoordeling aan de internationale teamleden voorgelegd, en in een door de Chinezen gedicteerd formaat.

De open brief concludeert:

Het vinden van de oorsprong van SARS-CoV-2 is van cruciaal belang om zowel de huidige pandemie beter te beheersen als de risico’s van toekomstige pandemieën te verminderen.

Als we de oorsprong van deze pandemie niet volledig en moedig onderzoeken, lopen we het risico niet voorbereid te zijn op een mogelijk ergere pandemie in de toekomst.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

China heeft 8.500 moskeeën platgewalst

Vorig artikel3.964 DODEN 162.610 Letsels: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 “vaccins”
Volgend artikelOndanks lockdown – Afrikanen reizen ongehinderd per trein uit Italië – “helpers” betalen tickets
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

2 REACTIES

  1. Peter Ben Embarek, het hoofd van de missie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zei dat het “uiterst onwaarschijnlijk” was dat het virus zich verspreidde via een laboratoriumlek in de stad Wuhan

    Heeft de belangen verstrengelde OMT heks Marion Koopman nog wat toe te voegen.

  2. Ook het sterfte cijfer na de eerste Corona golf in China is mee gesjoemeld.
    Toen de eerste golf een “ beetje tot bedaren “ kwam waren er opeens 6 miljoen mobiele telefoon abonnementen minder❗️
    Ook dat is Chinese statistiek!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in