Raimond Spekking / Wikimedia / (CC BY-SA 4.0 DEED)

De eerste beslissende poging om Europa te overspoelen met voornamelijk moslimmigranten vond plaats in 2012. In januari van dat jaar zette het ongekozen, kosmopolitische leiderschap van de EU zijn geplande integratie binnen EUROMED door. Eerst een seminar in Barcelona onder het veelzeggende motto: Oorlog en vrede in de XXIe eeuw. Een jaar later vond de Arabische Lente plaats, schrijft Richard Hubert Barton.

Tijdens het seminar drong de speciale gezant van de EU, Bernardino Leon, er bij de EU op aan om een ‘nieuwe relatie’ aan te bieden aan de Arabische landen die de Arabische Lente ondergingen. Deze nieuwe relatie moest gebaseerd zijn op gelijke behandeling tussen de Europese Unie en de Arabische partners. In aanwezigheid van de voormalige Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid in Europa, Javier Solana, verzekerde Leon Tunesië dat het een relatie zou krijgen die vergelijkbaar was met die van andere Europese landen buiten de EU, zoals Noorwegen, IJsland en Zwitserland,

Dit werd in februari 2012 nog versterkt door een persbriefing in Brussel. Deze vond plaats om informatie en betekenis te geven aan de ontmoeting tussen de premier van Tunesië, Hamadi Jebali (dezelfde die zijn landgenoten aankondigde dat ze zich mogelijk in het zesde kalifaat bevonden) en de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso. De laatste noemde tijdens zijn persbriefing een aantal prioriteiten die moesten worden aangepakt. Een daarvan was de hervatting van de dialoog over mobiliteit en migratie.

Orban versus Soros

Verdere ontwikkelingen met betrekking tot de toestroom van moslimmigranten naar Europa hebben te maken met bondskanselier Angela Merkel. Ondanks het feit dat ze in 2010 nog uitbarstte over multiculti-integratie en het een volslagen mislukking noemde, betekende haar besluit om meer dan een miljoen vluchtelingen, voornamelijk uit het Midden-Oosten, toe te laten een ingrijpende verandering in haar beleid. De miljardair George Soros, die de migrantencrisis van 2015 nauwlettend in de gaten hield, verwelkomde haar besluit.

Diezelfde kosmopoliet George Soros bereidde zijn plan voor om jaarlijks tot 1 miljoen moslims naar Europa te halen. Het plan werd onder andere op 22 juli 2017 in Tusnádfürdő (Băile Tuşnad, Roemenië) gemeld door de premier van Hongarije, Victor Orban, en door hem fel bestreden. Een paar woorden over het plan kunnen enig inzicht geven in de denkwijze van Soros en de bereidheid van de Europese Commissie om mee te werken.

Het plan bestaat uit vier punten en het Soros-imperium publiceerde het en begon te werven voor de uitvoering ervan. Het tweede punt hield in dat elke moslimmigrant bij aankomst een bedrag in euro’s zou krijgen dat overeenkomt met vier en een half miljoen forint dat de auteur van het plan graag zou financieren.

De essentie van het voorstel is de zogenaamde “pull-factor” om een continue instroom te behouden. Het bedrag in euro’s dat elke migrant bij aankomst ontvangt, zou immers hoger zijn dan het Hongaarse gemiddelde jaarloon. Het derde punt van het plan stelt dat de migranten die in de EU aankomen verdeeld moeten worden over de landen van Europa als onderdeel van een verplicht en permanent mechanisme. En interessant genoeg gaat het vierde punt over het opzetten van een Europees immigratieagentschap dat alle beslissingsbevoegdheid over migrantenzaken wegneemt bij de natiestaten en overdraagt aan Brussel.

Het verzet van Orban tegen massale migratie en Soros-achtige voorstellen is luid en duidelijk. Zijn niet al te veel gepubliceerde uitspraken geven duidelijk aan wat er op het spel staat. Ik zal er slechts drie citeren:

In de komende decennia zal de belangrijkste vraag in Europa zijn: blijft Europa het continent van de Europeanen? Blijft Hongarije het land van de Hongaren? Blijft Duitsland het land van de Duitsers? Blijft Frankrijk het land van de Fransen? Of blijft Italië het land van de Italianen? Wie zal er in Europa wonen?

Sociaaldemocratische partijen zijn niet meer wat ze geweest zijn. Ze zijn getrouwd met wereldwijde zakelijke belangen die het neoliberale economische beleid vertegenwoordigen, en nu ze een enkel beleidsterrein hebben, concentreren ze zich op een enkel gebied: het behoud van hun invloed op cultuur. Dit is het tweede belangrijke element in het Europa van vandaag. En het derde belangrijke element is dat Europa op dit moment wordt voorbereid om zijn grondgebied over te dragen aan een nieuw gemengd, geïslamiseerd Europa.

Als je juridisch verkracht wordt, gedwongen wordt om iets te accepteren wat je niet leuk vindt, hoe zou je dan een compromis en overeenkomst willen sluiten? Dat is onmogelijk.

Slechts twee maanden na de toespraak van Orban in Tusnádfürdő in Roemenië, financierde en opende de Europese Commissie een tentoonstelling met de titel ‘Islam, het is ook onze geschiedenis. De reacties op de tentoonstelling waren gemengd. Europeanen steunen het vreedzaam samenleven van christenen en moslims, maar het is nogal moeilijk om het doel te verbergen, namelijk de bevestiging van de islam en zijn normen. Trouwens, kan iemand zich voorstellen dat moslims in een land met een moslimmeerderheid een tentoonstelling financieren en organiseren met de titel “Christendom, het is ook onze geschiedenis”?

  Schurftepidemie in Duitsland: Migranten besmetten hele regio’s met een parasitaire huidziekte

Immigratie domineert de politiek in de EU

De trend dat Europeanen een minderheid worden in Europa met een moslimmeerderheid lijkt onmogelijk om te keren en wordt algemeen erkend. Het gebrek aan assimilatie door moslims, hun hogere vruchtbaarheidscijfers dan in Europa, de reeds bestaande aantallen moslims in de EU en hun grote aantallen die legaal en illegaal naar de Europese Unie komen, zijn allemaal bekend en ondersteunen deze tendens.

Geen wonder dat een groot deel van de Europese politiek over immigratie gaat. Voorbeelden zijn er in overvloed, maar ik zal er slechts een paar noemen.

Het pact, dat ertoe zal leiden dat de lidstaten een quotum aan migranten opnemen, werd op een onwrikbare manier tegengewerkt door de Poolse regering, die migratie op de voorgrond heeft geplaatst van haar campagne voor de algemene verkiezingen van 15 oktober 2023. Premier Mateusz Morawiecki schreef op Facebook: Europa staat vandaag voor een essentiële keuze – kiezen voor veiligheid of massale, illegale migratie.

In de Nederlandse verkiezingen van november 2023 was migratie het hoofdthema en de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Gert Wilders won 35 zetels in het Nederlandse parlement met 150 zetels. Wilders pleit ervoor om moslimmigratie een halt toe te roepen en de bouw van nieuwe moskeeën te verbieden.

In een andere ontwikkeling heeft de Deense regering het land gesloten voor migranten en concentreert zij zich op het terugsturen van vluchtelingen, zelfs naar het door oorlog getraumatiseerde Syrië. In deze context moet eraan herinnerd worden dat de Deense sociaaldemocraten in 2019 de eersten waren die de “Rwanda-oplossing” promootten, waarbij gepleit werd voor het uitzetten van asielzoekers, zogenaamd voor hun eigen bescherming, met de optie om zich in Rwanda te vestigen. Stel je voor dat een vluchteling droomt over Denemarken, een van de beste landen ter wereld – qua levensstandaard en welvaart – en onverwacht in Rwanda terechtkomt! De Britse Conservatieve Partij dacht dat het een effectieve manier was om illegalen te ontmoedigen en stelde in navolging van de Denen de “Rwandese optie” voor.

Op 19 december 2023 heeft het Franse parlement enkele regels aangescherpt en nieuwe wetten voor migranten ingevoerd. De nieuwe immigratiewet was een compromis tussen de regering van president Emmanuel Macron en de rechtse partij Les Républicains. De goedkeuring van de nieuwe wetten werd door de extreemrechtse leider Marine Le Pen beschreven als een “ideologische overwinning”.

Het beeld van migratie in de Europese politiek is verre van volledig zonder rekening te houden met Duitsland. Het grootste aantal in het buitenland geboren migranten (bijna 16 miljoen) woont immers in Duitsland en de grootste factor die Duitse kiezers in de armen van rechts drijft, is de toestroom van asielzoekers. Meer dan 200.000 mensen vroegen asiel aan in Duitsland tussen januari en augustus – een stijging van 77 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Over het algemeen hebben veel Duitse kiezers het gevoel dat hun mainstream partijen hun belangen niet vertegenwoordigen op verschillende gebieden, vooral in migratiezaken.

Daarom spreken steeds meer Duitse politici zich uit tegen asielzoekers. Zo vertelde CDU-leider Friedrich Merz in 2020 in Thüringen dat Syriërs niet geaccepteerd kunnen worden in het land. Dat was in schril contrast met de gastvrije woorden van zijn voorgangster Angela Merkel, die in 2015 op grote schaal de deuren opende voor vluchtelingen en zei: “Wir Schaffen Das”, of “we kunnen dit”. Dit jaar ging Herr Mertz nog een stap verder door de samenwerking met de AFD (Alternative für Deutschland) goed te keuren.

Volgens een recente enquête van Deutschlandtrend was meer dan 70 procent van de Duitsers ongelukkig met de verdeling van vluchtelingen, vond bijna 80 procent dat asielzoekers niet voldoende geïntegreerd waren en was tweederde voorstander van een beperking van hun aantal.

Victor Orban tegen het pact van de Europese Commissie

Tegen de tijd dat het Nieuwe Pact voor Migratie en Asiel werd goedgekeurd en uitgewerkt op 20 december 2023 stond premier Orban alleen in zijn verzet ertegen. Zijn Poolse bondgenoten stonden niet langer achter hem omdat Polen een nieuwe regering had met premier Donald Tusk. Deze laatste vergemakkelijkte de formulering en goedkeuring van het pact.

De korte samenvatting van het pact zoals voorgesteld door de Commissie:

1) Screeningverordening: het creëren van uniforme regels voor de identificatie van niet-EU-onderdanen bij hun aankomst, om zo de veiligheid binnen het Schengengebied te vergroten.

2) de Eurodac-verordening: ontwikkeling van een gemeenschappelijke databank waarin nauwkeuriger en vollediger gegevens worden verzameld om ongeoorloofde verplaatsingen op te sporen.

3) De verordening asielprocedures: snellere en doeltreffendere asiel-, terugkeer- en grensprocedures

4) Asielmigratiebeheersverordening: invoering van een nieuw solidariteitsmechanisme tussen de lidstaten om evenwicht te brengen in het huidige systeem, waarin een paar landen verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid van de asielaanvragen, en duidelijke regels voor de verantwoordelijkheid voor asielaanvragen.

5) Crisis- en overmachtverordening: ervoor zorgen dat de EU in de toekomst voorbereid is op crisissituaties, waaronder de instrumentalisering van migranten.

  Eric Zemmour over de Grote Vervanging: "De Fransen worden onteigend van hun land"

De bovenstaande punten zijn van algemene aard. Het beeld wordt duidelijker wanneer de Commissie naar de doelstellingen kijkt. Het doel van de overeenkomst is om de hoeveelheid illegale migratie naar de Europese Unie te verminderen. De hervorming omvat bepalingen voor een snellere doorlichting van illegale aankomsten, de oprichting van grensdetentiecentra en een snellere uitzetting voor asielzoekers wier verzoek wordt afgewezen. De EU-landen die weigeren hen op te nemen, zullen een financiële of materiële bijdrage leveren aan de landen die hen wel opnemen.

Hoe groot is de verwachte stroom asielzoekers? Tot eind november van dit jaar had het EU-grensagentschap Frontex meer dan 355.000 illegale grensoverschrijdingen naar het blok geregistreerd, een stijging van 17%.

Wat was Orbans reactie op het pact? Hij zei dat het pact zeker zou mislukken. Hij ging niet veel in op de betrokken kwesties en bepleitte slechts één principe: wie de EU wil binnenkomen, moet van buiten de grenzen een asielaanvraag indienen en daar wachten op een definitieve beslissing. Dit klonk allemaal redelijk. Zijn model voor het toelaten van politieke asielzoekers kan worden omschreven als betrouwbaar en ordelijk.

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó was recht door zee en zei dat zijn land het migratie- en asielpact in de sterkst mogelijke bewoordingen afkeurt. Hij voegde eraan toe dat niemand Hongarije kon dwingen om iemand toe te laten. Van de minstens 30.000 vluchtelingen per jaar die tussen de lidstaten moeten worden verdeeld, mogen alleen diegenen naar Hongarije komen die wij willen of die in Hongarije mogen komen en blijven. Ondanks de goedkeuring van het pact is het Hongaarse standpunt dus glashelder.

Het deel van het pact dat gaat over verplichte uitzettingen lijkt het meest twijfelachtig. Want de landen van asielzoekers zijn misschien niet bereid om mee te werken. Ze kunnen gewoon weigeren om hen terug te nemen of geld eisen voor repatriëringen. En de Europese Unie kan niet veel doen. De situatie in veel moederlanden is op zijn zachtst gezegd instabiel en wat in Europa asielzoekers worden genoemd in hun oorspronkelijke landen, worden vaak beschouwd als criminelen en herrieschoppers waar de wankele of onstabiele regimes graag vanaf willen. Met andere woorden, de voortdurende uitstroom van dergelijke elementen in die landen neemt een rol aan van een soort veiligheidsklep. Wat misschien nog erger is, is dat een deel van degenen die arriveren mensen zonder papieren kunnen zijn.

Het is duidelijk dat een overweldigende meerderheid van deze honderdduizenden zogenaamde asielzoekers mensen zijn die worden gelokt door de belofte van een beter leven “daar” (Duitsland, Zweden) en in sommige gevallen om militaire dienst te ontlopen. Toen ik in 2015 het eiland Lesbos in Griekenland bezocht om de oncontroleerbare aankomst van vluchtelingen te onderzoeken, probeerde geen van de mensen die ik ontmoette hun doelen te verbergen, zoals het krijgen van een appartement en fatsoenlijke sociale uitkeringen. Ik kwam geen gevallen van vervolging tegen, hoewel ik me bewust was van het feit dat in andere groepen binnenkomende vluchtelingen wel echte asielzoekers konden opduiken.

Ik denk dat sommige elementen van het denken die de juistheid van Orbans standpunten over het pact bevestigen, al in een eerder stadium verschenen toen er over het pact werd gedebatteerd. Toen suggereerden Meloni, Morawiecki en Orban dat de nadruk niet op distributie moest liggen, maar op het voorkomen dat asielzoekers zouden komen. Ze werden genegeerd.

Wat vooral moeilijk te begrijpen is, is het vertrouwen van Von der Leyen. In het pact stond: “De hervorming omvat bepalingen voor een snellere doorlichting van onregelmatige aankomsten, de oprichting van grensdetentiecentra en snellere uitzetting voor asielzoekers van wie de aanvraag wordt afgewezen.” De woorden die bijzondere twijfels oproepen zijn “snellere doorlichting en snellere uitzetting”. Hoe kun je geloven dat bijna dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor migratie (inclusief deportaties) in staat zullen zijn om hun extreem hoge percentage mislukte deportaties te veranderen? Het is geen geheim dat slechts 21% van de ruwweg 300.000 migranten die elk jaar te horen krijgen dat ze de EU moeten verlaten, ook daadwerkelijk gaan.

Hoe moeilijk onderhandelingen over uitzettingen kunnen worden, kan een voorproefje worden gegeven van gesprekken over die kwestie tussen Frau von der Leyen en de Tunesische president Kasir Saied. Ze vloog naar Tunesië voordat ze terugkwam naar Europa voor de ondertekening van het pact. Tijdens zijn ontmoeting met von der Leyen en eerder met de premier van Italië maakte president Saied duidelijk dat zijn land geen “opvangcentrum” zou worden voor de terugkeer van migranten uit subsahara-landen uit Italië of enig ander land in Europa. Dit alles ondanks een overeenkomst van 1 miljard euro die op 16 juli 2023 werd ondertekend en beloften om in de toekomst zonne-energie van Tunesië te kopen. Het enige dat hij bereid was te accepteren waren Tunesische onderdanen. De beschikbare cijfers voor april 2023 waren ongeveer 8 duizend Tunesiërs die aankwamen en terugkeerden, in april 1.000 in mei en 5.000 in juni.

  De multiculturele tijdbom explodeert - en de slachtoffers krijgen de schuld

Het einde van de EU zoals we die kennen

Zoals blijkt uit de demografische evaluatie van Associated Press ligt het geboortecijfer van blanke, of autochtone, Fransen op 1,4 kinderen per vrouw, vergeleken met een moslimcijfer van 3,4 tot 4 kinderen. Met het oog hierop wordt geconcludeerd dat Frankrijk over 35 jaar een land met een moslimmeerderheid zal zijn. Charles Gave, econoom, fondsbeheerder en politiek commentator, schreef in 2017 over de “verdwijning van de Europese bevolkingen: omdat de autochtone bevolking krimpt en moslims een robuust vruchtbaarheidscijfer blijven vertonen. Misschien is het geen toeval dat de mogelijke nieuwe, zeer belangrijke ontwikkeling in Frankrijk plaatsvindt en in verband wordt gebracht met het mogelijke aan de macht komen van Marie Le Pen in 2027. Artikel 6 van de Franse grondwet bepaalt dat de president niet meer dan twee opeenvolgende ambtstermijnen kan uitoefenen. Daarom is Emmanuel Macron niet langer verkiesbaar voor een derde opeenvolgende termijn. Men kan Macron dus wegstrepen als haar presidentiële tegenstander.

Hoeveel kans heeft ze om te winnen? Volgens de schokpeiling van april 2023 zou Le Pen Emmanuel Macron verslaan als de presidentsverkiezingen van vorig jaar nu herhaald zouden worden. Le Pen zou 55 procent scoren en president Macron 45 procent als ze tegenover elkaar zouden staan in een run-off.

Het zou verkeerd zijn om aan te nemen dat ze zeker zal winnen in 2027. Het winnen van een presidentiële race hangt af van veel factoren en omstandigheden en vooral van de veranderende dynamiek in de Franse politiek. Dingen zijn pas zeker als ze gebeurd zijn. Wat we in dit stadium kunnen zeggen is dat ze een goede kans maakt om te winnen.

Waarom zoveel aandacht voor Marine Le Pen? Laten we eens kort kijken naar enkele onderdelen van haar verkiezingsprogramma die in de loop der tijd enkele veranderingen hebben ondergaan. Haar voorstellen zijn zo niet revolutionair, dan toch op zijn minst non-conformistisch. Beginnend met soevereiniteit stelt ze dat “de soevereiniteit van Frankrijk niet kan samengaan met het gezag van de EU; het moet het overstemmen en inhalen”. Ze staat vierkant achter de afschaffing van de Europese Commissie, door deze om te vormen tot een secretariaat dat de door de Raad van EU-staatshoofden overeengekomen wetgeving goedkeurt. Ze zal de bijdrage van Frankrijk aan de EU-begroting onmiddellijk met 5 miljard euro per jaar verlagen. Wat blijft er over van het pact en de huidige EU-structuur? Misschien moet Frau von der Leyen met pensioen?

De lijst met veranderingen die ze wil doorvoeren is lang. Ze omvatten de mogelijkheid om Frankrijk terug te trekken uit de NAVO, de invoering van strenge beperkingen op migratie, staatsgrenscontroles en Frankrijks verzet tegen het isoleren van Rusland. Als dat zo is, wordt de wereld dan misschien ordelijker en vreedzamer? Bovendien zou president Donald Trump ervoor kunnen kiezen om haar te feliciteren met het feit dat ze Frankrijk Great Again heeft gemaakt!

Een andere ontwikkeling die uiterst belangrijk is, heeft te maken met een sterke instroom van Afrikaanse bevolkingen vanwege demografische en economische verschillen met Europa en andere hoogontwikkelde landen. Het is onmogelijk om dit in gewone woorden te analyseren. De impact is ongekend, bijna catastrofaal en absoluut massaal. De Servische econoom Branco Milanovic schetst het toekomstige drama als volgt:

Deze trends zien er nog onbeheersbaarder uit voor Europa als we naar de langere termijn kijken en ons realiseren dat de bevolking van Afrika ten zuiden van de Sahara, die momenteel slechts iets groter is dan die van heel Europa, tegen 2100 naar verwachting bijna zes keer zo groot zal zijn. Ongeacht culturele en religieuze verschillen zal de economische migratie dus sterk toenemen.

De enige oplossing voor het probleem zou zijn om enorme financiële middelen naar de Sahellanden te sturen om hun economieën, infrastructuur en onderwijssystemen op te bouwen. Maar niemand van de welvarende landen overweegt iets dergelijks of is bereid om middelen toe te wijzen. Als zoiets van de grond komt, moeten de organisatoren natuurlijk de corruptie bestrijden en de verarmde bevolking overtuigen om veel minder kinderen te krijgen. Maar het grootste probleem is dat zoiets niet in de maak is.

Het Westen wil een unipolaire wereld behouden en de veiligheid van landen als Rusland en China in gevaar brengen. Wat de laatste tijd de krantenkoppen haalt, is de verdere militaire expansie van de VS in Scandinavië.

Zoals Arne O. Holms meldt, hebben Noorwegen, Zweden en Finland 36 militaire bases geopend voor Amerikaanse strijdkrachten en wapens. De overeenkomsten zijn bilateraal, d.w.z. tussen de VS en het individuele land, en geen NAVO-overeenkomst. Waar komen ze op neer? – West-Rusland zo veel mogelijk omsingelen in een explosief tempo?


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OMVOLKING DOSSIER

EU Commissie: Nederland kan 8 miljoen migranten ontvangen – en de hele EU 3,3 miljardVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDr. Pierre Kory: Symptomatische shedding komt voor
Volgend artikelWaarom Biden’s Rode Zee-strategie in zijn gezicht zal ontploffen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Ooit was ik naief en was ik voor de EU en EUro. Ik vond het belangrijk dat de EU op zou kunnen komen voor de belangen van de Europese landen met een sterke munt. Dit omdat je als honderden miljoenen mensen meer zou kunnen bereiken dan als losse individuele kleine landjes tegen al die grote(re) machten en zo tegen elkaar konden worden uitgespeeld.

  Wat had ik dat verkeerd zeg. De EUro is een munt die niet werkt. Noch voor het zuiden, noch noorden en de EU op het wereldtoneel…. Beschamend op zijn best. Verkoopt de belangen van de bevolking aan de hoogste buitenlandse, multinaional etc bieder en niemand die er nog wat tegen kan doen.

  Orban doet zijn best maar dat is het dan. De beste EU is geen EU. De beste EUro is geen EUro.

  Ik durf inmiddels wel te stellen dat ook landen binnen de EU hun houdbaarheids datum hebben overschreden. Wil een Amsterdammer geen voesel uit zeg Appingendam Volendam of wat dan ook want slecht voor het klimaat of wat dan ook. Prima, haal je eten maar uit Vietnam of Ukraine want daar gaan ze echt goed om met dieren en het milieu (sarc). Maar heb niet het zogenaamde ”recht” om boeren en vissers economisch te vernietigen en er zelf rijker van te worden.

  De natiestaat in al zijn treurige staat is dat het alleen maar bepaald wie tenkoste van een ander rijker wordt…. Het zal alleen maar stoppen als de tering zooi instort en dat we weer eens gaan samenwerken op basis van vrijwilligheid waarbij alle deelnemers in die deal er beter van worden.

  Ik wens iedereen een geweldig 2024 maar ik vrees dat de komende jaren alleen maar slechter zullen worden. Ook door die massa immigratie. De vraag is zelfs of de niet geinjecteerden zullen worden getoleerd. GMO mensen zijn nu een feit…. Zijn ze ook gepatenteerd is een vraag welke ik dit jaar graag beantwoord zie worden.

  Groeten,
  Hugo

 2. Hugo januari 1, 2024 Bij 16:14
  Beste Hugo, poignant reaguursel. Zelf trapte ik er ook in, in die Euro. Destijds (in de VS) dacht ik dat het een geweldige manier zou zijn voor EU om zich te weren tegen Ziomerica met saamhorigheid onder éen munteenheid. Het euroteken zelf is een kleine verandering van het dollarteken, ook al staat het voor de letter epsilon. Echter, de EU was niet anders dan afromen van het financieel bezit en mensen een plastic munt in de hand duwen: de waarde van het geld ging omlaag en tegelijkertijd werd alles duurder. Wat een oplichterij. Hetzelfde, maar nog erger, zal gebeuren met die sluwe cbcd.
  Wb je opmerking over de GMO mensen, ja ik denk hetzelfde…. ik zeg het nog niet hardop, maar het vermoeden bestaat – omdat alles GMO moet worden zodat patenten geld kunnen opleveren, dus waarom niet de mens als commodity. En alles wat niet GMO is, tsja, waar is dat voor nodig? Ik vermoed dat de niet-GMO’s onder ons vanzelf zullen uitsterven. En dan zullen er alleen nog gevaccineerde GMO’s overblijven, die ook GMO nazaten zullen opleveren, die paar die dat nog kunnen. (dat verhaal maakte ik een paar jaar geleden al duidelijk.) Dus, daar gaat het wel heen, lijkt het. Pijnlijk.

  • Wat Hugo & Immortal schrijven over de euro is ook voor mij heel herkenbaar. Een van de argumenten voor de steeds verdere integratie van de EEG en EU was, dat er geen oorlog meer komen.
   Door de invoering van de euro in 1998 zijn de Nederlanders voor 10% (een voorzichtige schatting) in het schip gegaan met dank aan de door minister van Financiën Gerrit Zalm (1954) en ECB-voorzitter Wim Duisenberg (1935 – 2005) en de door hen aangestuurde ambtenaren.
   Eurocritici als hoogleraar Arjo Klamer (1953) en DNB-directeur André Szász (1932 – 2017) kregen flink de wind van voren, omdat zij het Europese project zouden ondermijnen.
   Duisenberg heeft ooit de Walter Hallstein prijs gewonnen en deze naam is uiterst besmet, want tijdens WOII heeft de jurist Hallstein (1901 – 1982) met een groep getrouwen het voortouw genomen voor het op poten zetten van de latere EGKS (1951) en EEG (1957). Hij diende twee termijnen als eerste voorzitter van de Europese Commissie in de periode 1957 – 1967.

   • Hoi Ron,

    Dank voor het even opfrissen van alle spelers toen. Maakt het duidelijk wie de gezichten waren. De agenda’s welke ze voorstonden zien we nu uitspelen helaas gezien wie de winnaars waren in die strijd.

    Groeten,
    Hugo

  • Beste immortal,

   Dank je voor het compliment. Het is, vrees ik, nog erger dan je stelt. Vanwge het monopolie op geld creatie de banken zijn nu eigenaar van zo ongeveer alles. Echter, om het systeem waar zij eigenaar van zijn door te laten draaien is meer onderpand nodig om meer schulden aan te kunnen gaan. Schuld is een exponentieel systeem zoals je waarschijnlijk weet.

   Ik had altijd een probleem met de naam HR, Human Resources. Het is inmiddels duidelijk dat mensen niet meer dan dat zijn. De GMO versie, jay voor hen. Ik denk alleen niet dat niet GMO mensen stilletjes zich laten uitmoorden.

   Je hebt een interesse in ”ruimtevaart”. Ik kan je van harte aanraden om dit interview te beluisteren iig vanaf 22:50 hoe ”ruimte wetten” steeds belangrijker zijn https://usawatchdog.com/pushback-to-tyranny-control-increases-in-2024-catherine-austin-fitts/.

   Degene die geinterviewd wordt was ooit een heel belangrijk iemand in de Bush regering.

   Groeten,
   Hugo

   • Hugo januari 1, 2024 Bij 18:59
    Bedankt Hugo, ik ga je link bekijken! En wb je uitleg, eigenlijk al sinds je dit onderwerp ter sprake bracht een tijdje terug, vraag ik me steeds af hoe mensen in dit exponentiele systeem passen, dwz, de mensen die ‘overblijven’. Ik neem aan dat een drastische vermindering in bevolkingsgroei (dmv het platleggen van de fertiliteit met de gifspuit dus) van baat zal zijn voor dit geldsysteem – feitelijk een soort van ‘waarde’ systeem dat de globalisten er van willen maken. Ik weet dat de hele gifspuiterij niet om willekeurige ‘genocide’ gaat, maar dat het eea gaat om de her-evaluatie van alle rijkdom op Aarde (grondstoffen, goud, mineralen, etc) waarop het huidige ruilmiddel en de prijsbepalingen ooit waren gebaseerd. Met al het monopolie geld dat nu rondfladdert is deze rijkdom kunstmatig opgeblazen. Het antwoord van de globalisten is dan om de wereldbevolking te verminderen en onder controle te houden om het eea weer overzichtelijk te maken (Voor hun eigen gewin uiteindelijk.) The great reset, in andere woorden. Ik denk dat ze van de ‘schuld’ systeem af willen, want dat houdt ook geen stand meer als er maar een heel kleine wereldbevolking is, en dus heel weinig koopkracht, en dus ook geen schulden. In de VS had je het credit systeem van Fair Isaacs – met een credit score van 800 -1000 kon je vrijelijk kopen en schulden maken, zolang je ze meteen afbetaalde binnen een maand of zo. Met een score van 600 of lager kon je het doorgaans vergeten, niks op credit. Je kan geen auto kopen op credit, niks. De credit score bouw je op door aan te tonen dat je schulden op tijd afbetaalt. Echter, in de VS is het heel normaal geworden enorme schulden te behouden waarover je dan een maandelijkse straf percentage betaalt. Huizen en boten etc worden niet afgejat van ze. Dit fenomeen kennen we niet in NL, waar de credit card automatisch afbetaald wordt. Ik vraag me wel eens af hoeveel mensen in de VS vette credit card schuld hebben en hoeveel het totaal is.

    • De in Nederland woonachtige Catherine Austin Fitts (1950), in de periode 1989 – 1990 onderminister onder George H.W. Bush sr. (1924 – 2018), heeft op 09.09.2023 een prima toespraak gehouden op het congres Bevrijding van bedrog (over o.a. 9/11) in Driebergen.
     Alleen met het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal wil het nog niet erg vlotten.

    • Beste immortal,

     De totale schuld die de huishoudens hadden in de VS was 17.06 biljoen dollar in Q2 2023. In augustus 2023 brak de totale creditcard schuld door de 1 biljoen…

     Een drastische vermindering van de bevolking op de korte en ook lange termijn zal er voor zorgen dat het systeem instort behalve als de assets van de overledenen meer waard is dan de schulden die ermee weggestreept kunnen worden. In dat geval heeft het een kans.

     Het systeem (ex VS) heeft een andere escape ingebouwd. Dat is het serieus herwaarderen, in prijs, van fysiek goud. Centrale banken hebben dat spul niet voor niets op hun balans en waarderen dat mark to market. De bullion banks hebben ETFs ervan met een paar duizend ton (zeggen ze) in bezit. In de prospectus daarvan staat dat ze je fiat kunnen geven en met al die middelen kunnen ze bad assets wegstrepen.

     Vergeet nooit dat het banken niet om waarde gaat maar om getalletjes. Zeg ze hebben voor 100 op hun balans staan. Er is inflatie van 100% per jaar maar na een jaar is het nu 101. Dus hebben ze een winst van 1 gemaakt. Ik leg het super simpel uit en klopt niet helemaal maar is zo ongeveer hoe het werkt.

     Hoe men het systeem wil veranderen is erkennen dat het huidige systeem (zo een kleine 600 jaar oud) is gebaseerd op een onjuist concept van geld. Geld is schuld en ongeschikt om in te sparen voor de lange termijn. Prima om in te speculeren echter. In het huidige systeem is geld schuld en lange termijn spaarmiddel. Als je dat losknipt los je heel wat ellende op in de wereld (dus ontkoppelen in fiat A als betaalmiddel (fiat) en B voor spaarmiddel.

     Vergeet nooit dat schuld er altijd is. Zonder kan je geen geavanceerde samenleving hebben. Van giga tot klein. Zonder schuld geen deltawerken of afsluitdijk bijvoorbeeld. Maar ook salaris zoals we het nu kennen. Drie weken werken, dus heeft de werkgever schuld bij jou en dan betaald krijgen voor de hele maand dus heb jij iets meer dan een week schuld (in de vorm van arbeid) aan de werkgever. Idem voor huren of hypotheek. Zelfs micro. Als ik naar de slager ga betaal ik eerst (voor een fractie van tijd) heeft de slager nog het vlees en dus een schuld aan mij voordat ik het vlees krijg.

     Hopelijk helpt dat een beetje want geld is complexer en tergelijkertijd simpeler dan je denkt.

     Indien gewenst kan ik je een site aanraden waar dit uitgebreid wordt besproken maar is wel universiteit+ niveau. Een voorproefje;

     http://fofoa.blogspot.com/2009/10/gold-is-money.html
     http://fofoa.blogspot.com/2009/10/gold-is-money-part-2.html
     http://fofoa.blogspot.com/2009/10/gold-is-money-part-3.html

     Groeten,
     Hugo

     • Hugo januari 2, 2024 Bij 18:30
      Bedankt voor de links. Hele boekwerken! Interessant om te zien dat er in 2009 ook al nerveus gerept werd over de ‘collapse of the dollar’ en de ‘oorlog die op het punt staat’. (In de Reaguurders sectie.)

 3. Ik mis hier in het hele verhaal het Kalergi plan, nl. de patriotische europese bevolking te vervangen door een bevolking, die historisch geen enkele band heeft met een of ander europees land, kultuur, religie, …. Om vele miljoenen vluchtelingen te “produceren”werden sedert ca. 2000 massaal moslim vluchtelingen geproduceerd, door namelijk hun woningen, dorpen, hun infrastructuur, hun landen te verwoesten door het westen (nato), zie de verwoesting van o.m. Afganistan, Iraq, Libië, Syrië, Mali, … en dit in een versneld tempo vanaf 2000. Voorvechters van het Kalergi von Coudenhoven plan waren o.m. Herman Van Rompuy, Merkel, Sarkozi.

 4. Ik was niet naïef.
  Weer opnieuw, de ethiek ontbreekt, daarom heeft zij vluchtelingen en massa-immigratie nodig om de zwendel te legitimeren. Maar ja naar mij willen ze niet luisteren, dan zouden ze zich te klein voelen, en allerlei minne opmerkingen zijn automatisch verzekerd, zwever etc. ook door de ‘zwevers’ zelf. Alleen, zij gaan verder in hun prioriteiten van ‘mondiaal’ samendelen. Want daar worden ze standaard op getest; of dat ook niet weer een manier is om ze bij de schapen van de Here te krijgen. Dat staat vast bij een type pragmatist zonder verdere kennis van de achtergronden. Bijna alle andere nieuwetijds clubs zijn ontstaan uit Share, wat ze ook beweren. En Share en de idee van de Nieuwe Tijd is in zekere zin weer ontstaan uit Lucis Trust, Alice Bailey, die in haar persoonlijke visie (in die tijd) dan wel voor emancipatie was van de negers en de joden, maar die veel gematigder was en niet speciaal uit was op rassenmenging, of specifiek tegen roken (ze heeft zelf in haar arme jaren sigaretten verkocht, zie de biografie van deze buitengewoon christelijke vrouw die theosofe werd en hoe ze in de praktijk uitgekeken raakte op allebei. En toen reëel met de meester in contact kwam, waarvoor ze tal van boeken schreef. Maar willen mensen een alternatief, of willen ze het weer alleen beter weten, wat dan ook de prijs.

  • Wie niet horen wil moet voelen, zegt de pragmatist.

   Maar Ron Swart (misschien wel voormalig Outsider bij de Speld) met zijn uitstekende bijdragen rekende ook Alice Bailey al tot de ‘luciferianen’ waarin hij zich naar twee kanten vergist. 1. Zij was dat niet, en 2. Ron weet niet wat luciferianen zijn, op dezelfde manier als er al ruzie was over anarchisten; je hebt inderdaad 1. de theorie en 2. de praktijk; de ‘anarchisten’ die daar nooit van gehoord hebben of er enige kennis of wijsheid in hebben.

   • Hoi,

    Gelukkig weer jij wel wie de ”luciferianen” zijn. Uiteraard vertel je niet wie. Ik vraag me af waarom.

    In de spiegel kijken is pijnlijk, ik weet dat. Net zoals de kosten om in de spiegel kijken zonder dat het pijnlijk is.

    Groeten,
    Hugo

     • Hi Immortal,

      Dank je voor de link en moeite maar alles wat op facebook staat neem ik met een pondje zout want we weten dat het zeer zwaar gecensureerd wordt. Als het relevant is voor mensen zoals jij en ik, dikke pech want dan is het weg (smile).

      De enige echt serieuze aanwijzingen die ik heb kunnen vinden zijn de beelden die Alex Jones (illegaal) heeft gemaakt bij de Bohemian Grove waar (centraal) bankiers een bizar ritueel uitvoeren. Of die spirit cooker Marina Abramovic. Tot slot die bizarre foto van de Rothshields…..

      Groeten,
      Hugo

  • John januari 1, 2024 Bij 18:36
   Daar lijkt het soms wel op, ja… dat mensen het gewoon beter willen weten, ongeacht de prijs. En ze worden beloond voor die behoefte door meelopers. Ook een soort van verslaving aan dominantie met zijn eigen identiteit en kliekjesmensen.

 5. Europa werd al vanuit de VN veroordeeld tot Afrikanisering. Er moest onrust komen in de welvarende landen in Europa. Kaag stond hier vierkant achter. Maar ja, die neemt ook geen Islamitische vluchtelingen in huis want Kaag en haar dochters hebben dan geen nachtrust en leven meer. Al die ministers denken dat ze in expat gebied wonen. Dus niet! De Islamieten hebben schijt aan alle christenen en blanken( vooral de vrouwen, die moeten als slavinnen worden behandeld). De Islam heeft als doel om Europa en de rest van de wereld te veroveren en alle andere godsdiensten te verbieden. De Islam moet een wereld godsdienst worden. Dat roepen verkondigen ze al millennium lang vanaf de oprichting van de islam.Engeland is daar een goed voorbeeld van. Vele kleine dorpen en steden worden door de Islamieten beheerd, Brighton. Paar jaar geleden werd tijdens Kerstnacht 600+ Duitse vrouwen op het kerkplein georganiseerd aangerand en verkracht. Daarmee willen vrouwen zwanger maken en islamitische kinderen baren. De politie heeft daar nooit werk van gemaakt. Daarmee heeft men( de politiek) in Duitsland de kant gekozen voor de Islamisering van Duitsland. De Duitsers worden ook uitgescholden en uitgeroepen als paria’s van de Islamieten!

  • Een ander uiterst luguber voorbeeld van omvolking en haar gevolgen was het in 2014 geopenbaarde grootschalig jarenlang seksueel misbruik van plm. 1500 meisjes in het Britse Rotherham in South-Yorkshire door niet-geïntegreerde kansparels uit landen als Pakistan.
   De Mockingbird press/ newspeak/ msm heeft slechts mondjesmaat melding gemaakt over deze uiterst onverkwikkelijke zaak waardoor de volle ernst nooit goed is doorgedrongen tot het grote publiek.

 6. De reden voor massa-immigratie was commercieel, liberalisering, zoals met de scheiding van Postbank en post in aan de ene kant de winnende kapitalistische monsterverdiener ING en Post.nl en de vele andere verzendbedrijven waar de immigranten te werk moeten worden gesteld. Zo hebben we de Amerikaanse toestanden waar de post aanvankelijk het minst racistisch was. Zelfs mijn brieven waren verdacht. De vraag is wat of wie er verstuurd moet worden.

  • De reclame voor, Postbank, het gezellige en ontspannen Nederland met blonde vrouwen, hun haar wapperend in een luchtige lentebries op de fiets, werd terzijde geschoven.
   Je weet wat er in de plaats kwam.

 7. Ter verduidelijking, beste lezers, de joodse Helena Petrovna Hahn-Rottendtern (+1891), alias Helena Blavatsky, heeft de geestelijke stroming theosofie uitgevonden, een mengsel van Boeddisme en Christendom, een verzameling van begrippen over de wereld, het leven en het mensdom. Een persoonlijke God is er niet. Het doel is satanisch, “het Christendom wegjagen van de aarde, en God uit de hemel”. Het plan om zover te komen, is ontwikkeld door de 33graad vrijmetselaar Annie Besant (+1933), lid van de maçonnieke Fabian Society, (Tony Blair idem). Zij preekte haar leven lang de oorlog tegen Rome, tegen het Christendom en tegen God. Er is geen waarheid, noch onderscheid, alles is in alles, zij promootte het vrijmetselaar principe van New Age. Annie B. werd opgevolgd door de Amerikaanse graad32 vrijmetselaar Alice Bailey (1949), die voortbouwde op de principes van Helena B., vastgelegd in het standaardwerk, “Secret Doctrines”. De kern is de aanbidding van satan, “satan is energie, hij is het vuur, het licht, het leven, de strijd, de inspanning, de gedachte, het geweten, de vooruitgang, de beschaving, de vrijheid, de onafhankelijkheid”. Alice Bailey maakte hierop het plan, voor de wereldheerschappij van Lucifer binnen de New World Order (NWO), met een synthese van alle wereldgodsdiensten. Natie staten moeten afgeschaft. Lucifer is de heerser van de wereld en de koning van de mensheid. Hij is de meester van het maçonnieke New Age. Alle grote internationale organisaties, VN, EU, NAVO, IMF, Wereldbank, en alle bekende en minder bekende vrijmetselaar loges, zijn de vruchten van dit gedachtegoed, verbeeld in de enorme wandschildering op de muur van de vergaderzaal van de VN in New York. Ook het huidige Rome is in de greep geraakt van dit satanische monster netwerk. Twee Wereldoorlogen waren nodig om zover te komen, plus het vervloekte Vaticaan 2 concilie. Het vrijmetselaar oppermonster, de joodse Albert Pike, eind 19de eeuw, heeft dit voorspeld. Zijn voorziene derde wereld oorlog tegen de blanke, Christelijke Europese volken, dreigt zich in onze huidige tijd te realiseren. De hamer is het Islamisme, neergelegd in de koran, een boek van Farizeese rabbijnen, ter verdomming en neutralisering van de heidense volken op het Arabische schiereiland, in de eerste eeuwen na Christus.

  • Nabrander, beste lezers,
   dit hele internationale bouwwerk van satanisten, en alle betrokken regeringen, zullen stuk lopen in de Ukraine, op het Christelijke Russische leger van Poetin. Zij zullen vernietigd worden. Een herboren Europa zal het perfide Albion en de VS, vijanden van altijd sinds de Reformatie (17de eeuw) reduceren tot enkele anglo-amerikaanse eilanden op de oceaan. De Rimlands zullen het afleggen tegen het grote Europees- Aziatische Heartland (McKinder). Van Ukraine zal niks overblijven, maar worden opgedeeld tussen Rusland, Polen, Hongarije en Roemenië.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in