Er zijn veel mensen die zich zorgen maken over het ontstaan van een nieuwe variant van SARS-COV2 die aan de vaccins zal ontsnappen. Daarnaast zijn er mensen die suggereren dat dit geen reden tot bezorgdheid is: we zullen gewoon een nieuw vaccin tegen deze nieuwe variant ontwikkelen. Maar ik heb de indruk dat iedereen iets over het hoofd ziet, schrijft Rintrah.

“Als er een nieuwe variant opduikt die de vaccins ontwijkt, dan maken we gewoon een nieuw vaccin tegen die stam” is een slechte redenering, want er is niet slechts één bepaalde manier om onze antilichaamrespons te ontwijken, er zijn er talloze. Wat we zien is dat elke nieuwe substam van Delta zich op zijn eigen unieke manier ontwikkelt, om zich in ons lichaam te vermenigvuldigen ondanks de aanwezigheid van onze antilichamen.

Als u zit te wachten op een moment waarop wordt aangekondigd dat in Manchester een nieuwe stam is ontdekt die volledig resistent is tegen vaccins en binnenkort alle andere stammen zal vervangen, dan zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Het zal eerder meer van het gebruikelijke zijn. Met elk beetje informatie dat vrijkomt, zult u zien dat meer en meer gevaccineerde mensen last krijgen van doorbraakinfecties en ziekenhuisopname.

In feite, met het bewijs dat we nu tot onze beschikking hebben, kunnen we zeggen dat de vaccins er niet in geslaagd zijn de exacte bevolkingsgroep te beschermen die ze geacht werden te beschermen: de ouderen. Gevaccineerde ouderen zullen in de nabije toekomst per hoofd van de bevolking minder vaak sterven dan ongevaccineerde ouderen, eenvoudigweg omdat de ongeveer 10% ouderen in West-Europa die niet worden gevaccineerd over het algemeen een slechtere gezondheid hebben: dit zijn voornamelijk etnische minderheden en mensen die in armoede leven of geïsoleerd zijn.

We kunnen kijken naar de cumulatieve niet-COVID-sterfte onder Britse ouderen om te zien wat er aan de hand is:

Als u hiernaar kijkt, zult u zien dat gevaccineerde ouderen boven de 70 ongeveer 55% minder kans hebben om te sterven dan ongevaccineerde ouderen, door niet-COVID oorzaken. En hier heb je de meest recente tabel voor COVID sterftecijfers voor ouderen:

Vooral voor de leeftijdsgroep 80+ wordt duidelijk dat het risico van niet-COVID-sterfte een identiek patroon vertoont als het risico van COVID-sterfte. Zolang dat het geval blijft, zullen de autoriteiten nooit hoeven toe te geven dat de vaccins hebben gefaald: zij zullen nog steeds kunnen wijzen op een of andere grafiek die zegt dat gevaccineerde ouderen een 50% of zo kleinere kans hebben om te overlijden in vergelijking met degenen die niet zijn gevaccineerd.

Met de intimidatiemaatregelen die momenteel worden genomen tegen ongevaccineerde mensen, verwijderen ze de laatste gezonde mensen uit de ongevaccineerde bevolkingsgroep: Als je niet naar een café of een restaurant kunt gaan en je geen baan kunt behouden zonder gevaccineerd te zijn, wat voor mensen worden dan gedwongen om het vaccin te krijgen? Ongevaccineerde mensen met een gezond, actief sociaal leven, die een gewone baan hebben.

Het soort mensen dat door deze maatregelen niet gedwongen zal worden zich te laten vaccineren, zijn mensen die werkloos zijn als gevolg van een chronische ziekte of andere factoren en ongevaccineerde bejaarden die zich in een sociaal isolement bevinden. Met andere woorden: deze maatregelen halen gezonde mensen uit de ongevaccineerde bevolkingsgroep. Dit zorgt ervoor dat de cijfers zullen blijven aantonen dat de vaccins je “beschermen”, ook al is dat niet zo.

Je moet niet verwachten dat de regering een update zal uitbrengen waarin uiteindelijk zal worden toegegeven dat ongevaccineerden nu een lager risico hebben om aan het virus te overlijden dan gevaccineerden: de maatregelen die zij nemen hebben tot gevolg dat er slechts een kleine groep ongevaccineerden overblijft die van nature een zeer groot risico lopen om aan dit virus te sterven vanwege hun slechte gezondheid.

Waarom zouden ze dat doen? Waarom dwingen ze nu plotseling gezonde jonge mensen om deze vaccins te nemen? Nou, hier is een mogelijke verklaring. Bekijk het eens op deze manier: Stel dat uw politici echt geloofden dat de crisis voorbij zou zijn nadat ze alle ouderen hadden ingeënt. Aanvankelijk begonnen ze mensen te vaccineren, vervolgens onderbraken ze het vaccinatieprogramma een paar keer omdat veel mensen plotseling stierven nadat ze de vaccins hadden gekregen, maar vervolgens zetten ze de programma’s toch voort omdat ze geen alternatief hadden en ze dachten dat het opofferen van een paar levens om de pandemie te beëindigen, de kosten waard was.

Maar dan wordt het duidelijk dat de vaccins het probleem niet oplossen, omdat de immuniteit niet blijft bestaan. Erger nog, uit de gegevens over de oversterfte wordt duidelijk dat mensen sterven door de vaccins. Je bent een politicus. Je hebt een verschrikkelijke fout gemaakt. Dus wat doe je nu? Geef je toe dat je de grootste volksgezondheidsfout uit de geschiedenis hebt gemaakt, of ga je uitzoeken hoe je het probleem kunt verdoezelen? Al deze maatregelen die gezonde volwassenen met een laag risico, een actief sociaal leven en een vaste baan dwingen dit vaccin te nemen, zorgen ervoor dat de enige ongevaccineerde mensen die over zijn, mensen zijn in de demografische groep met een hoog risico. Dit is ofwel een heel handig toevallig neveneffect voor uw regering, of ze proberen gewoon actief te verdoezelen wat er werkelijk gebeurt. Als ze actief de gegevens willen vertroebelen, kunnen ze het niet beter doen dan ze nu doen.

Als je echter kijkt naar de totale oversterfte in de bevolking op een bepaald tijdstip (het getal dat voor hen zeer moeilijk te manipuleren is) in vergelijking met een jaar eerder, dan zul je zien dat er niets wezenlijks ten goede is veranderd. Als voorbeeld, hier is de oversterfte in Nederland:

Normaal wordt een dodelijke winter gevolgd door een zachte winter, maar nu zien we dat precies hetzelfde gebeurt als vorige winter. Wat ze je gaan vertellen als de wintergolf voorbij is, is: “zeker, het ziet er in principe hetzelfde uit als vorige winter, maar stel je eens voor hoeveel dodelijker het zou zijn geweest als we niet iedereen hadden ingeënt”!

Wat hier in Europa is gebeurd, is het volgende. Eerst waren we getuige van het opduiken van een nieuw virus. Bijna niemand van ons had er een echte immuniteit tegen en het virus was al zo goed als geoptimaliseerd om naïeve mensen te besmetten. Tegen de tijd dat we de winter ingingen, hadden veel mensen een zekere mate van immuniteit en begonnen er verschillende varianten zoals Alpha op te duiken, die allemaal op verschillende manieren veranderden om onze uiteenlopende immuunreacties op dit virus te overleven.

Uiteindelijk begonnen we vaccins te ontwikkelen. Dit leidde tot een enorme plotselinge toename van immuniteit. Het virus begon uit te sterven. Bijna alle varianten verdwenen, met uitzondering van één, die een uniek voordeel had boven alle anderen. Zoals Japanse wetenschappers hebben aangetoond, had Delta het unieke vermogen om gebruik te maken van onze antilichaamrespons op het NTD-gebied. Als je wacht op “antilichaam afhankelijke versterking”, wel, het is er al. Het ziet er alleen niet uit zoals je verwacht had.

Dit vermogen om gebruik te maken van onze antilichamen tegen de NTD-regio van het Spike-eiwit lijkt de voornaamste reden te zijn waarom Delta erin slaagde alle andere stammen te vervangen. Het lijkt ook de reden te zijn waarom het zo veel besmettelijker is. De inzet van de vaccins was een enorme selectie, waardoor één variant dominant werd ten koste van alle andere varianten.

Mensen zullen je vertellen “dat de vaccins niet zo effectief zijn als ze beloofd hadden, vanwege een nieuwe variant”, alsof deze twee gebeurtenissen los van elkaar staan. Dit is de leugen van de omissie: Waarom is deze nieuwe variant plotseling dominant geworden? Het antwoord is: door deze vaccins. De immuunrespons van de mens oefent een selectieve druk uit op dit virus. Hoe meer onze immuunrespons lijkt op die van andere mensen, des te meer dwingen we selectieve druk op dit virus in één bepaalde richting. Door de vaccins, die onze immuunrespons tegen een bepaalde versie van het spike-eiwit homogeniseren, hebben wij het soort omstandigheden geschapen waarin versies van het virus die op Delta lijken, beginnen te gedijen ten koste van andere virusstammen.

  Opiniepeiling: 53% van de ongevaccineerde Amerikanen denkt dat COVID-19 vaccins gevaarlijker zijn dan het virus zelf

En dat is het stadium dat we nu bereikt hebben. Over de hele westerse wereld zijn verschillende stammen die van Delta afstammen, in een race verwikkeld om verschillende mutaties te accumuleren die de menselijke immuunrespons tegen het spike-eiwit kunnen overwinnen. Het is onwaarschijnlijk dat een bepaalde stam nu een groot voordeel heeft ten opzichte van andere stammen en de anderen wegvaagt. Het laaghangende fruit is al geoogst door het virus in de vorm van Delta die dominant wordt. Nu is het een kwestie van het verwerven van verschillende mutaties, elk met een licht voordeel.

Zo zal in West-Europa het percentage gevaccineerden in de ziekenhuizen de 80-90% gaan benaderen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het boven de 90% van de ziekenhuisopnames zal komen, omdat de ongevaccineerde 7% of zo van de ouderen overwegend in veel slechtere gezondheid verkeren dan de gevaccineerde ouderen. Maar als je niet beter wist en wakker werd uit een coma en naar de sterftestatistieken keek, zou je twijfelen of er wel een vaccin was ingezet.

Helaas maken de vaccins, om een aantal redenen, een situatie mogelijk die niet zou hebben bestaan als we een natuurlijke immuniteit hadden opgebouwd. Er zijn een aantal redenen om te verwachten dat het virus in de komende maanden dodelijker zal worden, vergeleken met de vorige wintergolf:

– Natuurlijke immuniteit is zeer divers. Het immuunsysteem van de ene persoon zal zich richten op het Nucleocapsid-eiwit, dat van een andere persoon op het Spike-eiwit, of op een van de andere eiwitten. Natuurlijke immuniteit wordt ook ontwikkeld tegen verschillende varianten, terwijl kunstmatige immuniteit wordt ontwikkeld tegen een spike-eiwit dat identiek is bij iedereen die deze vaccins krijgt. Omdat de natuurlijke immuniteit divers is, kunnen subtiele veranderingen in het virus niet het soort fitnessvoordeel opleveren dat kan worden bereikt onder omstandigheden van wijdverbreide kunstmatige immuniteit tegen één specifieke versie van het Spike-eiwit.

– Als iedereen een zeer vergelijkbare immuunrespons heeft, komen we in een situatie waarin het virus onze immuunrespons actief in zijn eigen voordeel kan gebruiken, via antilichaam afhankelijke versterking. Dergelijke mutaties die antilichaam-afhankelijke versterking mogelijk maken, hebben typisch alleen een fitnessvoordeel als bijna iedereen deze antilichamen heeft. Er is reeds sprake van een zekere mate van antilichaam afhankelijke versterking, omdat bijna alle antilichamen die door de vaccins tegen de NTD-regio worden geïnduceerd, door de momenteel dominante Delta-stammen in hun voordeel worden gebruikt.

De vaccinatiecampagne belemmert de ontwikkeling van volledige immuniteit, omdat de normale immuunrespons op eiwitten buiten het Spike-eiwit wordt verhinderd als gevolg van de oorspronkelijke antigene zonde.

Dit maakt herhaalde infecties waarschijnlijker. Bewijzen hiervoor zijn reeds te vinden in het feit dat gevaccineerde Britten een hoger aantal ziektegevallen hebben dan ongevaccineerde Britten. Het blijkt ook uit het feit dat de RNA-niveaus in het Schotse en Nederlandse rioolwater nu hoger zijn dan tijdens de winterpiek.

Dus hoe loopt dit experiment af? Ongevaccineerde gezonde volwassenen worden na verloop van tijd met het virus besmet en ontwikkelen een echte duurzame immuniteit. Na een jaar of zo ben je kwetsbaar voor herinfectie, maar deze herinfecties zijn milder, zoals een gewone verkoudheid. De belangrijkste reden waarom dit virus zich bij volwassenen anders gedroeg dan andere coronavirussen, is dat wij minder immuniteit hadden voor dit virus.

De gevaccineerde volwassenen zijn in eerste instantie beschermd, maar de immuniteit is tijdelijk, omdat zij gebaseerd is op een reactie in het bloed, die uitsluitend gericht is op een oude versie van het spike-eiwit. Dit leidt geleidelijk tot het volgende stadium van de pandemie, waarin het virus niemand meer heeft om te besmetten, behalve de gevaccineerden met afnemende immuniteit. Dit is onvermijdelijk, omdat bijna alle ongevaccineerde mensen uiteindelijk een steriliserende immuniteit zullen ontwikkelen.

Zodra er veel mensen zijn met een afnemende immuniteit die door het vaccin wordt opgewekt, vergeleken met ongevaccineerde mensen die nog vatbaar zijn voor infectie, kan er verdere selectie plaatsvinden voor antilichaam-afhankelijke versterking en antilichaam-ontwijking. Mutaties die een negatief effect op de fitness zouden hebben gehad toen er nog voldoende ongevaccineerde jonge mensen waren om te infecteren, zullen nu in de algemene bevolking een transmissievoordeel beginnen te hebben en worden geselecteerd.

Dit is het punt dat we nu hebben bereikt: er zijn niet genoeg vatbare ongevaccineerden meer in de bevolking om voldoende selectieve druk uit te oefenen tegen de verspreiding van nieuwe ADE en antilichaam-ontwijkende mutaties. Het virus verspreidt zich nu voortdurend van de ene gevaccineerde persoon naar de volgende gevaccineerde persoon. Dit zijn de omstandigheden waaronder het virus verandert om de door het vaccin veroorzaakte immuunrespons te omzeilen. Dergelijke nieuwe veranderingen treden niet op wanneer het virus zich verspreidt van een ongevaccineerd persoon naar een gevaccineerd persoon, omdat deze veranderingen de replicatie bij de ongevaccineerde persoon niet bevorderen!

Dit proces begint pas echt als het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is en een aanzienlijk aantal mobiele mensen met veel contacten een afnemende immuniteit begint te ontwikkelen. Dit proces duurt dan een tijdje, omdat het virus tijd nodig heeft om door dit selectieve filter te komen: het duurt een paar dagen om van de ene persoon op de andere over te gaan. Dit proces leidt langzaam tot een situatie waarin je een toename begint te zien van oudere gevaccineerden die in het ziekenhuis worden opgenomen als gevolg van Covid.

Ik heb de volgende grafiek gemaakt, om te illustreren hoe het proces werkt:

Als u dit begrijpt, dan begrijpt u dat wat ze u vertellen precies omgekeerd is: ongevaccineerde mensen zijn geen gevaar voor gevaccineerde mensen. Gevaccineerde mensen zijn afhankelijk van een groot reservoir van ongevaccineerde mensen, zodat de vaccins effectief blijven. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom het vaccin deze zomer zeer effectief leek in de Amerikaanse zuidelijke staten, maar zeer ineffectief in Schotland.

Om gevaccineerden te behoeden voor dit virus, zullen massale migratiecampagnes nodig zijn: gevaccineerde mensen zullen zich moeten verspreiden onder ongevaccineerde mensen. Zolang gevaccineerde mensen alleen met andere gevaccineerde mensen omgaan, zal natuurlijke selectie leiden tot de verspreiding van varianten van dit virus die hun immuunrespons ontlopen. Het veranderen van hun immuunrespons in een effectievere immuunrespons is erg moeilijk en met elke booster die zij krijgen zal het moeilijker worden.

Zodra duidelijk wordt dat de vaccins falen, komen de beleidsmakers voor het volgende grote dilemma te staan: opvoeren of niet opvoeren.

– Als u besluit niet te boosten, wordt u geconfronteerd met dezelfde situatie als we afgelopen winter zagen, of erger. De vaccins zullen niet effectief zijn en de ziekenhuizen zullen niet in staat zijn om de last van de patiënten op te vangen, omdat de ziekenhuizen een tekort aan personeel hebben en proberen patiënten te behandelen van wie de behandeling is uitgesteld.

– Als u toch besluit om te boosten, schopt u het gewoon op de lange baan tot de volgende winter. Telkens als je iemand injecteert met dezelfde oude versie van het spike-eiwit, leert het immuunsysteem meer in te zoomen op deze versie van het spike-eiwit, ten koste van zijn vermogen om zich aan te passen aan eventuele nieuwe varianten die opduiken. Op korte termijn lijkt dit goed te werken, zoals blijkt uit Israël, maar het is geen duurzame oplossing, omdat je het immuunsysteem belemmert in zijn vermogen om zich aan te passen aan de onvermijdelijke verdere evolutie van dit virus.

  Dr. Sucharit Bhakdi: "Ik ben er absoluut van overtuigd dat mRNA-vaccins je zullen doden"

Bovendien blijkt er na de injectie een periode van twee weken te zijn waarin je een verhoogd risico loopt besmet te raken, omdat veel van je witte bloedcellen zich naar de injectieplaats in je arm verplaatsen. Een massale booster-campagne kan dus een verdere piek in infecties veroorzaken.

Wat er gebeurd is, is het volgende: Een nieuw virus is in de menselijke populatie gesprongen, waartegen we zeer weinig bestaande immuniteit hadden. Het is het soort virus waartegen ons lichaam geen duurzame immuunrespons ontwikkelt, omdat het het soort virus is dat dergelijke antilichamen in zijn eigen voordeel kan gebruiken wanneer het muteert.

Normaal ontwikkelt de mens een zeer gevarieerde immuunrespons, als reactie op de verschillende varianten die in de loop van de tijd in de populatie zullen circuleren. Door deze gevarieerde immuunrespons zou het onmogelijk zijn dat kleine mutaties tot een dramatische toename van de immuunontwijking zouden leiden.

Door de vaccins lijkt de immuunrespons van iedereen nu sterk op elkaar. Dit heeft tot gevolg dat eenvoudige mutaties dramatische gevolgen kunnen hebben. Zo’n situatie hebben we in de geschiedenis nog nooit meegemaakt. Normaal gesproken worden virussen endemisch door de geleidelijke ontwikkeling van een gevarieerde immuniteit. We hebben nu ingegrepen in dit proces en staan op het punt de gevolgen te ontdekken.

Als u in een West-Europees land woont, kunt u nu ongeveer de volgende reeks gebeurtenissen verwachten:

– Infecties en ziekenhuisopnames zullen toenemen naarmate het weer slechter wordt en de vaccinatie bescherming afneemt.

– Politici zullen aanvankelijk benadrukken dat de meerderheid van de patiënten niet gevaccineerd zijn. Uiteindelijk gaat dit verhaal over in “je hebt nog steeds meer kans om in het ziekenhuis te belanden als je niet gevaccineerd bent”, als volledig gevaccineerde patiënten de meerderheid worden. Dan zullen ze waarschijnlijk dubbel bezuinigen en besluiten om snel boosters te geven, terwijl ze volhouden dat het vaccin je nog steeds goed beschermt.

– Politici zullen aanvankelijk benadrukken dat de meerderheid van de patiënten niet gevaccineerd zijn. Uiteindelijk gaat dit verhaal over in “je hebt nog steeds meer kans om in het ziekenhuis te belanden als je niet gevaccineerd bent”, als volledig gevaccineerde patiënten de meerderheid worden. Dan zullen ze waarschijnlijk dubbel en dwars gaan en besluiten om boosters te geven, terwijl ze volhouden dat het vaccin je nog steeds goed beschermt.

-De media en de politici zullen volhouden dat dit allemaal te wijten is aan de mensen die ongevaccineerd blijven, ook al begint het bewijs aan te tonen dat de vaccins geen wezenlijk verschil maken, zolang je maar corrigeert voor demografische verwarrende factoren (wat ze over het algemeen weigeren te doen, ze laten je liever de ruwe cijfers zien). Er zullen nieuwe maatregelen worden genomen die gericht zijn op de ongevaccineerden, maar deze maatregelen zullen geen zinvolle invloed hebben op de wintergolf. Het isoleren van de ongevaccineerden van de gevaccineerden maakt het juist gemakkelijker voor vaccin-resistente mutaties om de overhand te krijgen.

– Landen als Nederland, waar politici dom genoeg waren om echt te geloven dat deze vaccins het einde van deze puinhoop zouden betekenen, zullen in grote problemen komen. Uiteindelijk worden zij gedwongen hun ontkenning op te geven en een nieuwe lockdown door te voeren die gevaccineerde en ongevaccineerde mensen gelijkelijk treft. De lockdowns worden gebruikt om tijd te winnen, om nieuwe boosters voor ouderen te ontwikkelen en om de vaccinatie van kinderen te bevorderen. Het vaccineren van kinderen is echter de meest effectieve manier om immuunontwijkende varianten te creëren, omdat ongevaccineerde kinderen een bolwerk zijn van natuurlijke selectie tegen vaccinontwijkende mutaties. Hoe meer kinderen we vaccineren, des te meer versnellen we de catastrofe die staat te gebeuren.

– Na een afschuwelijke winter met een sterftecijfer dat hoger is dan de vorige winter, neemt het aantal ziekenhuisopnames uiteindelijk weer af. Maar het probleem is niet verdwenen.

– De verschillende circulerende afstammelingen van Delta blijven van elkaar verschillen. Andere varianten zoals Beta kunnen ook in Europa opduiken. Dit maakt het nu onmogelijk een nieuw doeltreffend vaccin tegen Delta te ontwikkelen, omdat deze stammen zich in precies tegenovergestelde richting van de Wuhan-versie ontwikkelen. Het virus zal nu een zodanige variatie ontwikkelen dat het niet langer mogelijk is een effectief vaccin te ontwikkelen.

– Terwijl de genetische diversiteit van het virus zal zijn toegenomen, zal de diversiteit van onze immuunrespons tegen het virus zijn afgenomen. De meeste volwassenen zullen drie of zelfs vier keer zijn geïnjecteerd met een Wuhan-versie van het spike-eiwit. Telkens wanneer u met deze vaccins wordt geïnjecteerd, wordt uw immuunsysteem gedwongen zich meer te richten op deze Wuhan-versie van het spike-eiwit, ten koste van het vermogen van uw immuunsysteem om te reageren op alle andere delen van het virus en alle andere varianten die zich in de loop van de tijd ontwikkelen.

Politici zullen zich realiseren dat de oude vaccins voor de volgende winter niet meer werken, maar zij zijn geen immunologen en verwachten dat je gewoon met een nieuw vaccin kunt komen zodra de nakomelingen van Delta zijn geëvolueerd om niet meer door dit vaccin te worden getroffen. Dit is echter om twee redenen niet mogelijk:

1. Naarmate de genetische diversiteit toeneemt, wordt het onmogelijk te voorspellen door welke stam een bepaalde regio of een bepaald individu zal worden getroffen, en wordt het dus moeilijk om het vaccin te optimaliseren.

2. Door de oorspronkelijke antigene zonde beperkt de eerste blootstelling het vermogen om zich aan te passen aan latere blootstellingen. De reactie op volgende blootstellingen zal worden bepaald door de eerste blootstelling. In het algemeen herinnert vaccinatie met nieuwe stammen slechts aan de respons van vaccinatie met oude stammen, in plaats van een nieuwe respons te creëren.

Omdat het niet mogelijk zal zijn effectieve vaccins te gebruiken, leidt de winter van 2022 tot 2023 vervolgens tot een massale golf van sterfgevallen zoals we die tot nu toe nog nooit hebben gezien.

Zoiets hebben we nog nooit eerder gedaan in de menselijke geschiedenis. We hebben de hele bevolking geïnjecteerd met “vaccins”, die het voor dit virus iets moeilijker maken om zich in iemands lichaam te vermenigvuldigen, maar waardoor iemand nog steeds besmet kan raken en het kan doorgeven. Dat is hoe je een explosie van nieuwe varianten genereert.

Wat belangrijk is om te begrijpen, is dat de vaccins ook dienen als een evolutionaire springplank: intermediaire mutaties die nooit lang genoeg hadden kunnen overleven om verdere mutaties te ontwikkelen, kunnen nu overleven in deze nieuwe omgeving van kunstmatige, door vaccins geïnduceerde immuniteit. Vergeet niet dat de mensen niet de brede natuurlijke steriliserende immuniteit ontwikkelen waarbij bijna elk eiwit van het virus in hun slijmvliezen aanwezig is, die hen verhindert besmet te raken. Een dergelijke immuniteit voorkomt dat hun lichaam als oefenterrein voor het virus kan dienen om verder te evolueren.

Nee, ze ontwikkelen “ik zal je negeren als je ervoor zorgt dat je spike-eiwit niet precies lijkt op wat ik heb geleerd om naar te zoeken” immuniteit in het bloed, in plaats van in de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen. Zo genereer je een explosie van varianten, met veranderingen in het spike-eiwit. Varianten die kunnen overspringen naar andere diersoorten waar ze verder kunnen evolueren. Varianten die evolueren om gebruik te maken van je antilichaamrespons. Varianten met allerlei voordelen kunnen nu evolueren, omdat mensen met een tanende vaccin-geïnduceerde immuniteit tegen het spike-eiwit een perfecte evolutionaire opstap zijn.

Een van de factoren die nodig zijn voor onze soort om zulke hoge bevolkingsdichtheden te bereiken als we nu hebben bereikt, is de diversiteit van onze immuunrespons van persoon tot persoon:

“MHC-loci behoren tot de meest genetisch variabele coderende loci bij zoogdieren, en de menselijke HLA-loci vormen daarop geen uitzondering. Ondanks het feit dat de menselijke populatie in de loop van haar geschiedenis verscheidene malen een insnoering heeft doorgemaakt die veel loci kon fixeren, blijken de HLA loci een dergelijke insnoering met veel variatie te hebben overleefd.[20] Van de 9 hierboven genoemde loci behielden de meeste een dozijn of meer allel-groepen voor elke locus, veel meer bewaarde variatie dan de overgrote meerderheid van menselijke loci. Dit is consistent met een heterozygote of balancerende selectiecoëfficiënt voor deze loci. Bovendien behoren sommige HLA-loci tot de snelst evoluerende coderende regio’s in het menselijk genoom. Eén mechanisme van diversificatie is waargenomen bij de studie van stammen in het Amazonegebied van Zuid-Amerika die een intense genconversie lijken te hebben ondergaan tussen variabele allelen en loci binnen elke HLA genklasse.[21] Minder vaak zijn productieve recombinaties over langere afstanden door HLA genen waargenomen waarbij chimere genen zijn ontstaan.”

  Ook de mainstream stelt nu vast: Steeds meer geboosterden belanden op de intensive care

Als we HLA-genen zouden hebben met zeer weinig diversiteit, zouden we allemaal een zeer vergelijkbare immuunrespons op ziekteverwekkers hebben. Het gebrek aan diversiteit in hun HLA-genen is een van de factoren die de inheemse Amerikanen zo kwetsbaar maakten voor de virussen die door de Europese kolonisatoren werden geïntroduceerd: deze virussen konden zich verspreiden in een omgeving met een homogene immuunrespons, waardoor deze virussen konden evolueren om optimaal gebruik te maken van die specifieke omgeving.

Als wij weinig verscheiden HLA-genen zouden hebben, zouden ziekteverwekkers varianten ontwikkelen die die specifieke immuunrespons overwinnen. De diversiteit van onze immuunrespons verhindert dat dit gebeurt: Een bepaalde verandering kan een ziekteverwekker niet veel helpen, als iedereen op een andere manier op de ziekteverwekker reageert.

Met de op spikes gebaseerde vaccins hebben we precies het ergste gedaan wat je kunt doen: we hebben de menselijke immuunrespons gehomogeniseerd, tegen een nieuw virus dat snel genetisch diverser wordt. Dit is iets waar we spijt van zullen krijgen, want we zullen nog tientallen jaren te maken hebben met de gevolgen van die fout in de vorm van verminderde immuniteit tegen dit virus. Met elke nieuwe booster die we mensen inspuiten, homogeniseren we de immuunrespons opnieuw en maken we het voor het immuunsysteem nog moeilijker om te reageren op de nieuwe varianten die zullen opduiken.

De ontwikkelaars van vaccins zijn niet erg bezorgd over wat er gebeurt als hun vaccinatiecampagne mislukt, omdat zij nog nooit een situatie hebben meegemaakt waarin een vaccin dat aan honderden miljoenen mensen is toegediend, is mislukt. Vaccins die faalden en de ziekte verergerden (zie Dengue op de Filippijnen en Respiratory Synctial Virus in de Verenigde Staten) faalden altijd tijdens vroege proeven, waarbij hooguit een paar duizend mensen met het vaccin werden geïnjecteerd. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat het bij honderden miljoenen mensen tegelijk gebeurt.

De realiteit is echter als volgt: wanneer je honderden miljoenen mensen injecteert met een vaccin dat hen moet beschermen tegen een nieuwe besmettelijke ziekte, maar het vaccin faalt om hen te beschermen en gevaccineerde mensen kunnen dit virus nog steeds verspreiden door het falen van het vaccin, dan creëer je precies de omstandigheden waarin het virus veel dodelijker zal worden.

Maar wacht, hoe is dit mogelijk? Heeft dit virus niet een sterftecijfer van ~0.2%? Overleeft niet 99.8% van de mensen een coronavirus infectie? Ja, dat was zo, voordat we begonnen met onze massale vaccinatiecampagne en het virus begon te evolueren in reactie op onze fouten. De realiteit is nu dat we zien dat doorbraakinfecties zeer ernstig zijn.

Gevaccineerde mensen die besmet raken, hebben in de Verenigde Staten nu 9% kans om in het ziekenhuis te moeten worden opgenomen. Een deel hiervan is te wijten aan het feit dat doorbraakinfecties vooral bij oudere mensen voorkomen, maar het is ook een gevolg van het feit dat de vaccins de ontwikkeling van een effectieve immuunrespons verhinderen.

Doorbraakinfecties zijn ernstiger dan infecties voordat we vaccins hadden. Deze doorbraakinfecties zullen in de loop van de tijd steeds vaker voorkomen. Het belangrijkste is echter dat we kunnen verwachten dat de doorbraakinfecties in de loop van de tijd ernstiger zullen worden, omdat we niet langer genoeg ongevaccineerde vatbare mensen hebben wier lichaam een negatieve selectieve druk uitoefent tegen antilichaam-escaping/ADE spike-eiwitmutaties. De belasting van de ziekenhuizen zal dus toenemen en uiteindelijk het punt bereiken waarop de ziekenhuizen alle patiënten niet meer aankunnen, wat tot een verdere toename van het sterftecijfer zal leiden.

Gezonde jongeren moeten ongevaccineerd blijven, niet alleen om de gevaccineerden te beschermen en selectieve druk op te leggen tegen antilichaam-ontwijkende/ADE spike-eiwitmutaties, maar om de volgende reden:

Gezonde ongevaccineerde jongeren zijn de enigen die kunnen onthullen wat er gebeurd is!

Als er bijna geen gezonde ongevaccineerde jonge mensen meer zijn in landen waar de meerderheid van de mensen deze vaccins heeft gekregen, zal het moeilijk zijn om te bewijzen wat zij hebben gedaan: ze hebben mensen een vaccin gegeven dat de pandemie erger heeft gemaakt. Zolang er nog veel ongevaccineerde gezonde jongeren zijn, zal uit de statistieken en uit de dagelijkse sociale interacties van de mensen zelf duidelijk worden dat gezonde ongevaccineerde jongeren niet onder de gevolgen van dit virus lijden.

Zonder voldoende gezonde ongevaccineerde jongeren zal het voor regeringen gemakkelijker zijn om te doen alsof deze nieuwe dodelijke golven gewoon het gevolg zijn van een nieuwe dodelijker variant die spontaan is geëvolueerd, volledig los van de vaccinatiecampagne.

Het belangrijkste om te begrijpen is dat dit allemaal niet nodig was. Het had echt niet zo hoeven zijn. Voor bekwame politici zou het heel eenvoudig zijn geweest om deze situatie aan te pakken.

Stel jezelf de volgende vragen: Waarom doet Zweden het goed, zonder enige lockdowns? Japan, het land met de oudste bevolking van de planeet, heeft 18.000 COVID-doden, evenveel als Nederland. Hoe is Afrika ten zuiden van de Sahara aan deze plaag ontsnapt?

Het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft echt geen genie te zijn om dit uit te zoeken. Deze politici en wetenschappers hadden helden kunnen zijn, als ze de simpele dingen hadden gedaan, die de gewone man op straat al had bedacht:

-Zorg ervoor dat iedereen genoeg vitamine D en vitamine K2 krijgt.

-Een gezonde voeding en levensstijl aanmoedigen.

-Moedig jonge mensen aan om besmet te raken en immuun te worden.

Ik ga niet alle specifieke details met betrekking tot voeding bespreken, maar het zou duidelijk moeten zijn voor iedereen die naar het bewijs kijkt dat we verschillende voedingsstoffen kennen die het risico op ernstige ziekten enorm verminderen. Politici lijken zich hier echter niets van aan te trekken: zij willen een gemakkelijke hightech oplossing die consistent en betrouwbaar en gemakkelijk aan mensen op te dringen is.

De mens kan ervoor kiezen zich te onderwerpen aan de eisen van zijn lichaam. Het lichaam hunkert naar bepaalde voedingsstoffen, in ruil daarvoor levert het ons de immuniteit die we nodig hebben om in deze wereld te overleven. Aan de andere kant, het antwoord dat we kozen was door de overheid opgelegd transhumanisme: we dwongen ons lichaam te veranderen, we lieten de cellen in ons lichaam buitenaards genetisch materiaal tot expressie brengen: mRNA ingekapseld in lipiden en DNA van een adenovirusvaccin.

Dit werkt nu averechts. De natuur weigert te buigen naar onze wil en het resultaat van dit mislukte experiment zal massale dood zijn.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Een Nederlandse begrafenisondernemer stelt een onschuldige vraag: Waarom zien de lichamen er de laatste tijd zo vreemd uit?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelEric Clapton: “Dit moet stoppen”
Volgend artikelRobert F. Kennedy Jr: Denk hier eens over na
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

 1. Met andere woorden. Het vaccin moest beschermen maar werd een bioterreur wapen. En al die knappe koppen bij Big Pharma zagen dat niet aankomen? Waarom geloof ik dat niet?

 2. Geklets over een ” vaccin” dat er geen is. Als een genetische modificatie is het aangeboden (althans zo wordt het in de marketing genoemd) de oorzaak van wat een oplossing zou moeten zijn.
  Cryptisch? Helemaal niet, een uiterst slimme manier om van alles uit te kunnen vreten door de poppenspelers achter oa het wef. Paniek, angst, verwarring, ontregeling maskeren wat ze werkelijk willen.
  Bovenstaand verhaal lijkt wel een onderdeel hiervan.

  • ja dit is het plan van satan de duivel om zoveel mogelijk mensen in zijn val mee te trekken . de duivel weet dat hij nog maar een korte tijd heeft . en hij gebruikt mensen als zijn handlangers…kan toch geen toeval zijn dat vrijwel elke regeringsleider ter wereld zich ontpopt als dictators die regeren ten nadeel van het volk . de halve wereld is op de vlucht , toch onmenselijk hoe mensen nu behandeld worden , een voorbeeld mensen die voor poolse grens worden tegengehouden , geen tenten geen eten en zelfs geen water ja maar wel een waterkanon , geen wonder dat er al 9 zijn overleden want het is snachts koud buiten daar. waar blijft nu het Rode kruis ? zie en hoor er niks over dit zijn misdaden tegen de mensheid en niet zo zuinig ook…

 3. Ik begrijp dat je als betrouwbaar en eerlijk mens moeite hebt te begrijpen wat de bedoeling van het hele vaccinatieplan is. Maar als je nu alle informatie nog eens goed doorleest, dat zul je merken dat het juist de bedoeling van de plannenmakers die de vaccins hebben besteld is dat er zoveel mogelijk mensen aan doodgaan en dat de mensen die overblijven voor het merendeel geen kinderen zullen kunnen krijgen. De bedoeling is eigenlijk dat er twee groepen mensen op Aarde zullen zijn: 1. De heersende klasse, de wereld elite. Dat zijn vermoedelijk niet veel meer dan 4 à 5000 mensen. En 2. het werkvee, dat zijn wij. Het is de bedoeling dat er niet meer dan een half miljard van ons overblijven. En omdat het overgrote suffige merendeel glazig voor zich uit zit te kijken en hoop dat ze na de volgende gifprik eindelijk weer zorgeloos en leeghoofdig los kunnen gaan zijn we allemaal samen te traag en te bang om te doen wat we al lang hadden moeten doen en dat is het zittende kabinet verder laten zitten, maar dat in voorlopige hechtenis tot aan het proces volgens de Neurenberg code dat tegen hen gevoerd moet worden.

 4. ” Uiteindelijk begonnen we vaccins te ontwikkelen. Dit leidde tot een enorme plotselinge toename van immuniteit. Het virus begon uit te sterven.” Enkele maanden na aanvang van C-19 ontdekten wetenschappers dat het virus zich in alle landen precies hetzelfde gedroeg. Het virus piekte bij aanvang en vlakte daarna vrij snel af ( na het griepseizoen ). Nobelprijswinnaar Luc Montagnier gaf eveneens begin 2020 aan dat het C-19 virus een gefabriceerd virus was, dus geen natuurlijk virus. En omdat de natuur geen onnatuurlijk virus accepteert zal het onnatuurlijke virus zichzelf grotendeels elimineren. Het C-19 virus is dus vanuit zichzelf fors verzwakt geraakt. Heeft niets met vaccinaties en daardoor verhoogde immuniteit te maken. Wat covid -vaccins m.n wel veroorzaken, is je immuunsysteem geleidelijk en onherstelbaar uitschakelen…

  • “En omdat de natuur geen onnatuurlijk virus accepteert zal het onnatuurlijke virus zichzelf grotendeels elimineren. Het C-19 virus is dus vanuit zichzelf fors verzwakt geraakt. ”

   Hoezo? We hebben nauwelijks ervaring met ONnatuurlijke virussen die ongehinderd in de natuur rondwaren, en zeker niet met een virus dat rondwaart in een populatie die massaal “gevaccineerd” is met een lek vaccin. Dus niemand weet hoe dit afloopt en hoe SARS-CoV-2 zal evolueren; ik denk dat de bedenkers van het virus het ook niet zeker weten.
   Het normale verloop is dat een virus geleidelijk verzwakt zodat het zich verder kan verspreiden en de gastheren uiteindelijk enigszins immuun worden en het virus tolereren; ofwel het virus wordt steeds dodelijker maar dat is vaak een rem op verspreiding want dan ziet iedereen direct dat het foute boel is (a la Ebola, Marburg etc.).

   Massaal vaccineren kan grote invloed hebben op de evolutie van het virus.

 5. Leuk verhaal, maar ik vraag me werkelijk af waarom dit op Frontnieuws geplaatst is. In de eerste alinea wordt de “Delta variant” genoemd van een virus waarvan nog altijd niet is bewezen dat het daadwerkelijk bestaat. Sterker nog, er is geeneens onderscheid te maken tussen de standaard influenza en C19.
  Dit is gewoon een hoop speculatie van de zoveelste die zijn 15 minutes of fame wil hebben. Het voegt werkelijk niets toe.

 6. Wat ik als simpele Hollander zie is dat 80 procent gevaccineerd geen enkel verschil maakt met vorig jaar. Dezelfde maatregelen, zelfde aantal besmettingen. 80% geprikt maakt NUL verschil ten opzichte van 1 jaar geleden bij 0% geprikt. De overheid liegt tot en met. Als die vaccins iets positiefs zouden doen dan lopen de ic’ s leeg en nemen de besmetten af en dat gebeurt niet. Ik weet niet wat die spuiten doen maar ze doen nul punt nul tegen corona. De overheid kan roepen wat ze willen, ik geloof ze niet meer.

 7. “we lieten de cellen in ons lichaam buitenaards genetisch materiaal tot expressie brengen: mRNA ingekapseld in lipiden en DNA van een adenovirusvaccin”

  Er is niks buitenaards aan dit genetisch materiaal, het komt allemaal gewoon van Aarde of er nu wel of niet in een lab aan geknutseld is. Misschien een vertaalfoutje 😉

  Eens met de algemene strekking van het verhaal dat massaal vaccineren (dus inclusief gezonde volwassenen en kinderen) overbodig, riskant en dus dom is zeker met een “lek” en experimenteel vaccin dat weinig meer doet dan symptomen onderdrukken. Risico met name voor de mensheid/maatschappij, dus bovenop het medisch risico voor de persoon die gevaccineerd wordt. Maar veel van de analyse en voorspellingen in het verhaal zijn nogal speculatief.

  “Delta variant” is onzin, dit is gebaseerd op aantonen van slechts enkele zeer kleine stukjes van het hele virus DNA waardoor je duizenden verschillende “Delta” varianten kunt hebben die allemaal andere eigenschappen kunnen hebben (met nadruk op kunnen, de meeste zullen sterk op elkaar lijken); meer dan 99% van het virus DNA wordt helemaal niet gecheckt bij deze analyse. Landen zijn het onderling ook niet helemaal eens over de definitie van wat wel of niet een “Delta” variant is. Bovendien is de manier waarop dit wordt vastgesteld ook nog dubieus, het hangt allemaal van aannames aan elkaar en de meeste verhalen van medici over “extra gevaarlijk” “extra infectief” etc. zijn wetenschappelijk gezien onzin want het meeste daarvan is gebaseerd op zeer dubieuze statistiek, als het al ergens op gebaseerd is.

  Delta is dus niks meer dan bangmakerij, als de volgende booster spuit klaar ligt komen onze OMT “experts” en politici ongetwijfeld met kletsverhalen over een nog gevaarlijker variant (nog een heel eind te gaan in het Griekse alfabet) die er aan komt en waarvoor het land opnieuw gebarricadeerd moet worden.

 8. Even afgezien van de andere kritische opmerkingen : Wat mij stoort is telkens die focus op het belang van ongevaccineerde jongeren ! OK ! Hoe meer hoe beter natuurlijk, maar ik wil hier stellen dat we eens af moeten van dat stomme idee dat leeftijd/ouderdom met name een risicofactor van betekenis zou zijn ! Ik stel hier keihard dat elke ongevaccineerde oudere die echt gezond leeft ál deze flutvirusjes (voorzover ze als zodanig bestaan) zonder meer aankan zónder er zelfs maar ziek van te worden of symptomen te krijgen !!! Het énige criterium dat ertoe doet is al dan niet gewoon echt gezond leven…En de enige echte risicofactor is je eigen gezondheid verwaarlozen, verprutsen, verzieken en hoe lang je dat (al) doet…Ben nu zelf 72 en ben na een medisch bedenkelijke voorgeschiedenis zo’n 22 jaar terug–noodgedwongen–zo gezond mogelijk gaan leven (echt niet zo moeilijk) en gebruik nu al 20 jaar niet één pil of andere medicatie of zélfs supplement, heb al 20 jaar geen hóestje of zelfs verkoudheid of wat ook meer gehad en kom overal, schud iedereen de hand die dat nog durft, raak alles aan zonder enige schrik en zónder m’n handen stuk te smeren, loop mee in dichte demo’s en sta bij dichtopeengepakte protestmasssa’s, omhels en knuffel me te barsten en kinderen en al dan niet gevaccineerde volwassenen mogen vlak naast me komen zitten…En mogen dan nog een half uur gaan zitten rochelen en hoesten ook (meermalen gebeurd in die twee jaar !!) en ik krijg daar helemaal níets van ! Waar ik strontziek van word is die massa volgzame naïeve gestoorden met zombiekappen op, dat er maar zó weinig zijn–naar verhouding–die tegen de waanzin ook maar probéren in te gaan ! Heb nog niet één keer zo’n zotsmasker op gehad en ik laat echt níets thuis bezorgen !
  Moet wel veel moeite doen om regelmatig te mediteren om mijn boosheid en woede over de criminele krankzinnige nonsens in bedwang te houden en om te zetten in zinnige actie !
  Misschien voor sommigen interessant : zie Roelof Denkers op Facebook, zoek Notitie 5 op bij tijdlijn en daar ongeveer de tweede helft van..Als Facebook dat tenminste ook niet al verziekt of weggecensureerd heeft… Amen !

 9. Dus ook geen énkele vaccinatie uiteraard, tegen ‘griep’ of wat ook ! Een slimmerik hier zei terecht dat ik dat er nog niet bij gezet had ! Blijf van deze moordvaccins af ! En als je nog de illusie hebt dat de voorgaande ‘echte’, ‘normale’ vaccins ooit iets goeds hebben gedaan moet je voor alle eerlijkheid toch ook eerst eens de eerste paar bladzijden–tot en met de grafiekjes–maar eens lezen van ‘Vaccin Vrij !’ van Door Frankema en mij bewijs leveren dat het níet waar zou zijn wat zij daar brengt ! Nogmaals Amen ! En een plezierig en hoopvol oud en nieuw !!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in