Toen de term “novel coronavirus” in januari vorig jaar in de publieke sfeer kwam, werd al  snel duidelijk gemaakt dat, ongeacht of Covid-19 uit een lab in Wuhan kwam of rechtstreeks uit de natuur, het uiteindelijk van de hoefijzervleermuizen kwam, schrijft Bret Weinstein op unherd.com.

Als afgestudeerde student had ik jarenlang tropische vleermuizen bestudeerd in Centraal-Amerika, waarbij ik honderden dieren had gehanteerd, zonder beschermende uitrusting. Dat was niet mijn keuze; het was onderzoeksbeleid. Vleugels van vleermuizen zijn kwetsbaar, en om ze ongedeerd uit de netten te bevrijden heb je zoveel mogelijk handigheid nodig, en dat lukt niet goed met handschoenen.

Dus toen het nieuws bekend werd dat Covid-19 van vleermuizen op mensen was overgesprongen, was mijn eerste gedachte: heb ik het risico gelopen om zoiets te veroorzaken? Zou ik Patiënt Nul zijn geweest in een dodelijke wereldwijde pandemie? Het antwoord, denk ik nu, is dat het zeer onwaarschijnlijk zou zijn geweest. En de logica achter die conclusie geeft ons veel inzicht in de vraag naar de oorsprong van Covid.

Ik was niet de enige die vleermuizen bestudeerde in de jaren 90. Op elk moment zijn er honderden biologen over de hele wereld die dat doen. En toch komen nieuwe wereldwijde pandemieën niet regelmatig voor, en worden conferenties over vleermuisonderzoek niet gekenmerkt door deelnemers die dood neervallen van mysterieuze longontstekingen. Vleermuisonderzoek is niet eens uniek; biologen werken aan elke denkbare virale gastheer: vogels, apen, knaagdieren – noem maar op.

Dus als dodelijke zoönotische pandemieën ongelukken zijn die gewoon wachten op contact tussen besmette wilde dieren en mensen, waarom zijn ze dan zo zeldzaam? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we de algemeen gangbare discussie over dit onderwerp, die tot nu toe werd gevoerd met de gebruikelijke voorzichtigheid, terzijde schuiven. Na ons maandenlang te hebben verteld dat SARS-CoV2 hoogstwaarschijnlijk via een natuurlijke bron bij de mens terecht is gekomen, beginnen de gevestigde media eindelijk in te zien dat het waarschijnlijk om een lek in een laboratorium gaat.

Dat is een soort vooruitgang, ook al loopt de bekentenis ver achter op het bewijsmateriaal, en is de motivatie achter deze schoorvoetende erkenning eerder politiek dan wetenschappelijk. Na de strijd te hebben verloren om een natuurlijk Covid-19 oorsprongsverhaal in het publieke bewustzijn te duwen, en nu grondig in verlegenheid gebracht door een burgerbeweging inspanning om de waarheid boven tafel te krijgen, zijn de pers, het wetenschappelijke establishment, regelgevende overheidsinstanties, en de titanische sociale media platforms van Silicon Valley nu wanhopig op zoek naar een nieuw narratief dat business as usual zal herstellen. Schadebeperking is in volle gang.

Maar sta mij toe om voor nu de brenger te zijn van goed nieuws, verborgen tussen al dit geklungel en vertroebeling. Zoals het publiek zich de laatste weken steeds meer bewust is geworden, is het concept van een lek in een lab, gebaseerd op het feitelijke bewijsmateriaal, de meest overtuigende hypothese om de oorsprong van SARS-CoV2 te verklaren.

Die voorstelling van zaken zal natuurlijk contra-intuïtief lijken. Hoe kan iemand denken dat de lab-oorsprong een goede zaak is? Wel, bekijk elk van de twee voorgestelde scenario’s:

Als SARS2 – het virus dat Covid-19 veroorzaakt – uit de natuur komt, dan is het logischerwijs slechts een kwestie van tijd voordat er weer zoiets gebeurt. En nog eens. En nog eens. En de volgende keer, kan het maar al te gemakkelijk erger zijn. Ons beste toevluchtsoord is dan om potentiële zoönoseverwekkers in het lab te bestuderen. Men zou zelfs kunnen stellen, zoals veel onderzoekers hebben gedaan, dat we deze infectieuze agentia moeten versterken om hun kwetsbaarheden te ontdekken, zodat we de volgende keer precies weten wat we moeten doen.

  Basketbalster Roider Cabrera krijgt hartstilstand en stort na de wedstrijd plotseling in - werd met spoed naar ziekenhuis gebracht na bewustzijnsverlies

Hoe kunnen we anders ontdekken waar we mee te maken hebben? Immers, als SARS2 uit de natuur komt, dan zijn de biologen die verwoed zijn naaste verwanten bestuderen, te traag en te voorzichtig om ons te beschermen. De eenvoudige les van de pandemie zou zijn dat we het duidelijke risico moeten accepteren dat verbonden is aan het bestuderen van gevaarlijke, nieuwe infectieuze agentia in het laboratorium. We zouden gedwongen zijn onze inspanningen te verdubbelen voordat SARS3 ons overrompelt.

Als SARS2 daarentegen uit een laboratorium zou komen, dan is de les omgekeerd. Covid-19 zou op zijn minst het directe gevolg zijn van het feit dat wij geen acht hebben geslagen op eerdere waarschuwingen over de mogelijkheid van een dergelijk ongeluk. Lekken in laboratoria zijn niet ongewoon, dus het nog gevaarlijker maken van reeds gevaarlijke virussen is een recept voor een ramp. Als we dus willen voorkomen dat er nog eens een pandemie uitbreekt, moeten we dit onderzoek natuurlijk aan banden leggen.

En daarom moeten we hopen dat Covid-19 veroorzaakt is door een menselijke fout. Hoe verschrikkelijk de implicaties daarvan ook zijn – miljoenen doden, onberekenbaar lijden en verlies; allemaal veroorzaakt door een wetenschappelijk foute inschatting – het vertelt ons tenminste hoe we onszelf veiliger kunnen maken in de toekomst: we moeten stoppen met datgene te doen wat dat gevaar creëert. Als Covid-19 echter het werk is van Moeder Natuur, dan zijn we logischerwijs veroordeeld tot een opeenvolging van pandemieën; sommige natuurlijk, andere toevallig, sommige beter en andere veel dodelijker. Absoluut geen rooskleurig scenario.

Toch zullen sommigen erop wijzen dat het beperken van laboratoriumonderzoek geen waterdichte manier is om verdere pandemieën te voorkomen. Ziekteverwekkers kunnen op mensen overspringen; in feite zijn de meeste – zo niet alle – virale ziekten bij mensen ontstaan door overspringen van een andere soort. We zullen dus niet veilig zijn als we gewoon stoppen met het verzamelen en versterken van virussen in het lab. Het beste waar we op kunnen hopen is dat we het deel van het gevaar elimineren dat door de mens is veroorzaakt.

En dat is tot op zekere hoogte waar. Er zijn ontelbare onbekende virussen in de natuur, waarvan een klein deel mensen kan infecteren. Maar ik heb sterk het vermoeden dat wij collectief een overdreven idee hebben van de waarschijnlijkheid dat wij in de toekomst geconfronteerd zullen worden met nieuwe zoönotische pandemieën van de omvang van Covid-19 of erger.

Want uiteindelijk moet een dierlijk virus, om een menselijke pandemie te veroorzaken, twee zeer moeilijke dingen doen. Ten eerste moet het met succes een persoon besmetten, en vervolgens moet het snel genoeg van de ene persoon op de andere overspringen om het tempo waarin de zieken herstellen of sterven voor te zijn. SARS2 is een meester in dit kunstje, maar de naaste wilde verwanten lijken te zijn geneutraliseerd, met spike-eiwitten die zijn gebouwd om hoefijzerneuscellen binnen te dringen, niet menselijke cellen. Om een pandemie bij mensen uit te lokken, moeten ze zich evolutionair aanpassen.

  De COVID-19 injectie/inenting is GEEN vaccin: als ze u dat verteld hebben, hebben ze tegen u gelogen

SARS2 heeft die aanpassing natuurlijk ondergaan. De vraag is nu waar die herschikking plaatsvond. Is het waarschijnlijker dat dit in een laboratorium is gebeurd, waarbij onderzoekers het spike-eiwit hebben gewijzigd om er een menselijke ziekteverwekker van te maken, en dat gewijzigde virus vervolgens hebben doorgegeven aan fretten of “gehumaniseerde muizen” met het doel een vaccin of een model voor pandemisch onderzoek te creëren? Of heeft het virus een wild dier of een afgelegen mensenpopulatie besmet, heeft het een tijd gecirculeerd en is het uiteindelijk geëvolueerd tot een besmettelijker virus?

Allebei is mogelijk. Maar ondanks de enorme druk op de Chinese regering om het te achterhalen, is er tot nu toe geen bewijs dat er een plausibel vooroudervirus heeft gecirculeerd in een tussenliggende populatie. Toen SARS2 eind 2019 voor het eerst in Wuhan opdook, was het vanaf het allereerste moment voorgeprogrammeerd om zich in het menselijk lichaam en van de ene persoon naar de andere te verspreiden. Dat is zo goed als onmogelijk – een groot evolutionair mysterie.

De reden waarom ik denk dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ik Patiënt Nul zou zijn in een zoönotische pandemie al die jaren geleden, is dat, hoewel de vleermuizen waarmee ik werkte waarschijnlijk virussen hadden, er bijna geen kans was dat ze intact in mijn cellen terecht zouden komen. En als ze op de een of andere manier toch in mijn cellen terecht waren gekomen en zich van cel naar cel hadden kunnen verplaatsen, dan was er een kans dat ik ziek zou zijn geworden en misschien gestorven, maar er is bijna geen kans dat ik iemand anders zou hebben besmet. En, om het argument kracht bij te zetten, zelfs als dat zou zijn gebeurd, zou de ziekte zich waarschijnlijk te langzaam hebben verplaatst om een epidemie te veroorzaken, of te verwoestend zijn geweest voor zijn slachtoffers om zich erg ver te verspreiden.

Dus als Covid-19 uit het lab is gekomen, wat kunnen we dan leren van het afgelopen jaar? De belangrijkste les gaat eigenlijk helemaal niet over ziekteverwekkers en pandemieën, maar wel over een soort evolutie. Wetenschap is een verbazingwekkend proces dat in staat is ons te bevrijden en ons zowel wijzer als veiliger te maken. Maar wijsheid en veiligheid zijn niet gegarandeerd. Alles aan het bedrijven van wetenschap hangt af van de stimulansen eromheen; als we wijsheid, inzicht en veiligheid willen, dan zijn dat de waarden die in ons wetenschappelijk establishment moeten worden beloond.

Maar zoals het er nu voorstaat, wordt de wetenschap geplaagd door een systeem van perverse stimulansen waarin wetenschappers veroordeeld zijn tot een voortdurende strijd om banen en subsidiegeld, alleen maar om in het spel te blijven. De gevolgen hiervan zijn al tientallen jaren duidelijk, aangezien wetenschappers overdrijven, verdraaien en misleiden om hun eigen werk (of het werk van hun vakgebied) gefinancierd te krijgen.

Als we grotendeels veilig zijn voor verwoestende zoönotische pandemieën, waarom is ons dan iets anders verteld? Het antwoord is eenvoudig: omdat de wetenschappelijke methode is gekaapt door een wedstrijd wie de meest verleidelijke verhalen kan vertellen. Wetenschappers zijn verkopers geworden, die serieuze problemen aan de man brengen waarvoor zij en hun onderzoek toevallig in de perfecte positie verkeren om ze op te lossen. De besten in dit spel zijn niet de meest accurate, maar de meest opwindende. En wat is er opwindender dan een verhaal waarin vleermuizengrotten tikkende pandemische tijdbommen zijn waarvan alleen de stoutmoedigste en slimste genexperts ons kunnen redden?

  Kanker, Hepatitis, Gezichtsverlamming, Herpes: Dr. Roger Hodkinson waarschuwt dat de problemen met "vaccins" zullen verergeren

Dit falen van de wetenschappelijke gemeenschap zou gemakkelijker te doorgronden zijn als het op echte leugens was gebaseerd. Maar ik geloof niet dat dat het geval is. Om te winnen in het spel van financiering en prestige – om een echt goed verhaal te kunnen brengen – moet je een echte gelovige zijn. Ik vermoed zelfs dat de “Gain of Function”-onderzoeksgemeenschap echt dacht dat zij een race tegen de klok hielden om de wereld te redden; roekeloos experimenteren was een risico dat zij bereid waren te nemen. Maar ze zaten als dronkaards achter het stuur, met de rest van de wereld onwetend mee op de rit.

Dit zal niet van de ene dag op de andere worden verholpen. In de tussentijd moeten we onze inspanningen dus concentreren op de kleine lijst van plaatsen en activiteiten die het risico van een nieuwe pandemie wel degelijk vergroten. De handel in exotische dieren, zowel als huisdier en als voedsel, lijkt een voor de hand liggende plaats om te beginnen. Ja, Covid-19 is niet begonnen op de markt van Wuhan Seafood, maar velen dachten aanvankelijk van wel omdat het verhaal heel logisch is.

HIV is zeer waarschijnlijk afkomstig van een chimpansee die het slachtoffer is geworden van de handel in bushmeat. Het was een worst-casescenario; de ziekteverwekker had voldoende mogelijkheden om op mensen over te springen door het bloed dat onvermijdelijk bij het slachten werd gespat, terwijl de vereiste omscholing van het virus minimaal was door de nauwe evolutionaire relatie tussen mensen en chimpansees.

De handel in bushmeat is barbaars, en brengt velen in gevaar ten voordele van enkelen. En we kunnen precies hetzelfde zeggen over de handel in exotische huisdieren. Als je een pandemie het beste wilt voorkomen, is het veel effectiever om deze markten te beëindigen dan om superbugs in het lab te creëren – en veel minder gevaarlijk.

Maar het grootste gevaar dat Covid-19 aan het licht brengt komt van onze alom gecorrumpeerde instellingen. Als SARS2 in het lab is ontstaan, dan is het falen van onze instellingen de hoofdoorzaak, en het herstellen daarvan moet onze hoogste prioriteit zijn.

Dat zal ongetwijfeld een Herculestaak zijn. Onze virologen, de pers, de internationale regelgevende instanties en alle grote social-mediaplatforms lopen al achter de feiten aan en doen er alles aan om te voorkomen dat ze les leren over de waarschijnlijke oorsprong van het virus. En daarmee voorkomen ze dat wij die les ook leren. Als de wereld de komende jaren ergens van gered moet worden, dan is het dat wel.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

“Coronavirus komt uit Wuhan lab”: wetenschapper strooit zout in de wond en wordt gedemoniseerdVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe waarheid censureren
Volgend artikelEU-plan: 70 miljoen Afrikanen in Europa tegen 2035
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Ah. Knetterslimme, goedgelovige of naive appeltjes.
  Hoeveel rotte (kwaadwillende) appels heb je nodig om de boel te bederven?

  Is een enkele beurse plek (laten we de complotten even uitsluiten) ook al voldoende, of beter gek genoeg niet te vermijden, om ..iets te kunnen laten onsnappen dwz niet per ongeluk?

  Volgens mij is het algemeen geaccepteerd dat mensen ook echt ‘stuk’ kunnen zijn en dat ‘kwaad’ de figuurlijke rot (in het algemeen) niet zozeer besmettelijk is maar, je zal er maar slachtoffer van zijn.

  HIV/Aids, Lyme, ME/CVS etc. en zelfs Autisme; vallen allemaal onder de twijfelachtige (L)eer gedokterde (virus)elementen te bevatten (van enkele knetterslimme appels in de geplaagde wetenschap, blijkbaar ergens te constateren, in het besmettings-, het ziekteverloop of in de nadelige effecten op de gezondheid).
  Rotte wereld.

 2. En als we nu eens gewoon aksepteren dat dit een Bio war is die wat uit de hand is gelopen? Waarom heeft China bijna geen schade? De Chinese economie herstelt geweldig goed en wordt nummer 1 in de wereld. Had China al een vaccin klaar voor schade beperking? Werd Trumps handels succes hiermee gelijk gestraft? Wuhan lab is de bron.

  • Bio war? Hoezo? Er is helemaal niks aan de hand, buiten de maatregelen en vaccins om natuurlijk. Er is geen virus, er is niks, niks, niks. Allemaal blabla door media, politiek, farma. Waar zijn de coronadoden? Bij een pandemie verwacht je minimaal 100.000 extra doden in NL op jaarbasis. Er is niks aan de hand, dat hele virus is een 100% verzinsel!

 3. Wat ik van het covid-gebeuren begrijp is dat het een opzettelijke Bio-oorlog is. Ik zou het zelf het geen “menselijke fout” kunnen noemen zonder schaamte. Maar wie er bij betrokken waren is onduidelijk, en waar het in elkaar gedraaid werd is ook onduidelijk. Je kan hier en daar wel wat touwtjes aan elkaar knopen om zo een chronologische ontwikkeling te extrapoleren, maar dat is ook maar behelpen met gissen en raden. Dit verhaal is weer zo’n verhaal door een wetenschapper die een slag om de arm houdt en zichzelf zo uit het kruisvuur houdt binnen het heilige domein van de wetenschap. Wat probeert hij te zeggen? Dat hij niks te maken had met het vleermuis verhaal? Wat is precies de toegevoegde waarde van zijn bekentenis? Wat er overblijft is dat de ziekte met opzet de wereld in is geholpen, en dat zou hij ook gewoon moeten zeggen; niks “menselijke fout” want waar heeft die fout mee te maken dan? Zitten zijn mede-wetenschappers als “dronken bestuurders” de hele dag nieuwe ziektes te bekokstoven in laboratoria en door “menselijke fouten” is een half-gare ziekte de wereld in geblunderd? En wat heeft het eea met “evolutie” te maken.
  Verder weten we al dat verschillende ziektes door mensen zijn gemaakt met de bedoeling kwaad te doen en/of geld te verdienen; aids is daar een succesvolle poging van. Zonder twijfel zit er heel veel kwaad achter de covid-waanzin en heeft het alles te maken met “menselijke intentie.”
  Al met al vind ik dit weer zo’n zwam verhaal met veel buzz-words dat weinig nut heeft om tot de kern van de zaak te komen.

 4. De opdrachtgevers voor de experimenten aan deze extreem gevaarlijke virusstammen weten exact hoe gevaarlijk dit is.
  Het is niet voor niets dat amerikanen dit in China lieten uitvoeren.
  Bij hun op eigen bodem verboden.
  Het is een hele kluwe aan achterbakse wetenschappers en politici die omwegen verzinnen om veiligheidsbeleid te omzeilen en alsnog gewoon en ongereguleerd te kunnen doen wat zij willen.
  Gaat het dan fout? Dan zijn ze opeens in geen velden of wegen te bekennen die zelfde “wetenschappers” die dit veroorzaakten.
  Ik weet niet wat het kulverhaal van die zogenaamde wetenschapper hierboven allemaal moet voorstellen met zijn ja maar als dan dit zus zo blablabla, dikke kolder.
  Er moet een strafrechtelijk onderzoek komen naar alle verantwoordelijken mbt de uitbraak van dit virus.
  Laat het ICC in Den Haag haar nut maar eens bewijzen voor 1 keer.
  Tot nu heeft die lamzakkenclub miljarden euro’s verbrand en niks opgeleverd.

  Fauci, daszak, koopmans, ranst, who top, ccp, etcccc
  Allemaal horen zij voor het hekje!

  • Geloof jij nou werkelijk dat wanneer de VS iets te gevaarlijk vind, dat ze dan ergens anders laten uitvoeren?
   Ze hebben zelfs atoombommen daar laten ontploffen in de VS bij wijze van uittesten.
   Mensen bewust met allerlei chemische troep ingespoten of vrij bewust gelaten in de openbare ruimte, alleen om te kijken wat er zou gebeuren en wat het effect zou zijn.

  • Zekers weten. Totaal kul verhaal weer.

   En Bert, ja, de VS laat die waanzin in Wuhan ontwikkelen, omdat het kan – het lab is binnen. Atoombommen laten ontploffen in Wuhan zou hem niet geworden zijn, en ook niet hier in de Flevopolder, of in de Kempen in Belgie. Dat is allemaal buiten, en niet binnen, en nog eens vlak bij je eigen achtertuin. Verder klopt het dat de VS mensen ook daarvoor al heeft ingespoten met chemische troep en ziektes, en nog steeds doet. De fentanyl import, bijv, wordt oogluikend toegelaten. Maar of het uitmaakt waar de covid-waanzin oorspronkelijk was ontwikkeld, ik denk niet dat het veel uitmaakt voor de kern van de zaak, want alle landen doen mee aan die vuile oplichterij. En blijven meedoen. Vuile smeerlapperij is het, op globaal nivo.

 5. Mooi lang verhaal van bioloog. Kort en bondig door niet bioloog: Sparta Athene, Rome carthago, Spanje het VK en de VS China. Iedere oude macht wil een opkomende macht de kop indrukken. 1 China opeens last van vogelgriep, 2 China last van varkenspest, gevolg minder eten, bevolking boos, niet boos genoeg voor opstand. 3 militaire spelen in China, de VS slaan daar geen deuk in pakje boter, , kort daarna nieuw virus in het China.

  De VS heel veel schulden bij China, China geen zin meer in nog meer schulden kopen, laboratorium China krijgt schuld corona, laatste stap de VS zegt schadevergoeding voor corona is net zo groot als hun schulden bij China. Resultaat de VS kan schulden weer hanteren. De VS weer groot en China klein.

  Eenvoudiger kan ik het niet maken.

   • @Zonder Reden – uw laptop weer gevonden, zie ik …
    Laat de rest maar zitten. Beloften zijn er tenslotte om gebroken te worden, niet waar?
    T’is goed zo.

    • hey joh… rustig aan toch even… ik ben net geopereerd en ik zit hier en daar weer een stukje te lezen en af en toe commentaar te geven. ik wilde Rommel doorgeven dat je me kan emailen, en dan kunnen we contact opnemen, dat gaat sneller dan maar heen en weer typen hier. Maar geen gestress svp… daar ben ik al goed ziek van geworden en daar ben ik ook hartstikke klaar mee. Iedereen op zijn eigen tempo, en ik dus ook, is mijn devies. Tot later dan.

     • Ik heb Rommel gevraagd om je in contact te brengen met mij via email. Dan kunnen we het contact uitbouwen en bevindingen delen. Ik waardeer je diepgang in het uitzoeken van de waanzin.

 6. En dan nu nog het bewijs, dmv verifieerbare genetische code, foto of isolaat van dit zogenaamde virus, aub.
  Dat er tot hiertoe , nog niemand in staat is geweest, waar ook ter wereld, is hier al verschillende keren in een artikel verschenen.
  Wij laten ons niet op een denkpiste plaatsen, dat alleen de corrupte farma en politiek dient.

  • Inderdaad, ook deze Bret, de schrijver van het artikel is in de virusval getrapt en gaat er klakkeloos vanuit dat er een eng virus rondwaart. De meeste wetenschappers zijn maar domme volgzame schapen die alleen hun boeken en ongecontroleerde onderzoekjes nablaten.

 7. Aan Greengo:
  Beloftes breek ik nooit. Maar ik neem geen nieuwe opdrachten meer aan, en onbetaald werk doe ik alleen op mijn eigen tempo.

  Deel 1 van mijn beloofde antwoord aan jou:
  Ik zet hier een stuk neer dat op een andere website staat – dit is mogelijk de lege link waar je het over had, maar welke je me niet detailleerde. Dus ik gok dat je deze bedoelde (knip en plak de link als hij het niet doet om de eoa reden) en het stuk dat in de link staat heb ik hierin gekopieerd:

  https://in-this-together.com/covid-19-evidence-of-global-fraud

  Ingredients of Comirnaty (vaccin) – produced by BioNTech/Pfizer
  I recently discovered something interesting. It’s about something I also mentioned in the book that I wrote more than ten years ago. Currently, the effort is well underway to disconnect the human from the natural energy that is received by the pineapple gland, and – I suppose – to replace it by artificial energy via the many satellites that are being placed around the earth. Reason why? Boredom or so, or too much money and they dont know what to do with it anymore? But whatever the reason may be, if you can make artificial intelligence, why not experiment with it on humans, so that you can control them…. I think we have arrived at this point.

  Apparently, the ingredients in the corona “vaccine” cause a certain process to be inhibited. If you stimulate the S-antigen, you cause “darkness” in the system (less light is received that is used by the eyes), but this darkness is really a blocked reception of the natural energy that comes from the surrounding layers, like the ionosphere, which energy is required for the human system to vibrate at the proper frequency to function and, most importantly, think properly. I myself call it the God energy, the divine energy that is the driving force for everything that lives. (This has nothing to do with prescribed religion, but purely with my origin being in God and my final return also to God: the neutral and all-encompassing source and driving force behind existence.) The pineapple gland has to do with the reception of this driving energy.

  When you have a chance, check out the below scientific links. I have included link excerpts that are short and not that hard to understand, and i think this information is a very important clue as to what is going on in our world nowadays. In fact, the entire global corona sweep is a giant experiment that aims to control humanity from satellites, with manmade vibrations. It all goes hand in hand with the efforts to make a “third dna strand” using nanotechnology that are funded by the US military, plus the many satellites that are crashing thru the roof (causing “global warming”) and the increasing effort to make everything artificial – including future humans.

  After all, what’s left to do, now that everything is conquered on earth, and wars are no longer interesting… It’s no different from what prior rulers used to do to obtain world dominance, except that execution is now on a global scale, with the use of technology and science.

  1.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK567793/
  Mechanism of Action
  mRNA Vaccines
  The mRNA class of vaccines’ rapid evolution and advancements are from the mRNA capabilities to imitate the antigen structure and expression comparable to those occurring during the SARS-CoV-2 infection.[19] The mRNA class of the vaccine does not pose a risk of infection or insertional mutagenesis. The mRNA eludes the anti-vector immunity permitting repeated vaccinations. The mRNA’s ability to produce an undesired immune response within the body can be reduced, and modifications can be arranged to improve the mRNA vaccines’ determination.[20]
  Tozinameran (BNT162b2)
  The tozinameran (BNT162b2) is a nucleoside-modified messenger RNA (modRNA) expressed in lipid nanoparticles (LNP), encoding the spike (S) protein for the SARS-CoV-2 virus – the main site for neutralizing antibodies.[26][27] The lipid particles allow the transfer of the RNA into host cells, resulting in the SARS-CoV-2 S antigens’ expression.[19] The immunogenicity and antibody response to SARS-CoV-2 S antigens further confers protection against COVID-19.
  mRNA-1273 SARS-CoV-2
  The mRNA-1273 vaccine comprises of a lipid nanoparticle (LNP) encapsulating nucleoside-modified messenger RNA (modRNA), encoding the perfusion stabilized spike (S) protein of the SARS-CoV-2 virus and an S1-S2 cleavage site, which includes a transmembrane component. The S-2P antigen present on its surface allows entrance into the host cell. This further transfers the RNA into host cells, resulting in the expression of the SARS-CoV-2 S antigens. The immunogenicity and antibody response to SARS-CoV-2 S antigens also confers protection against COVID-19.[27][19]

  2.
  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

  Mechanism of action The nucleoside-modified messenger RNA in Comirnaty is formulated in lipid nanoparticles, which enable delivery of the non replicating RNA into host cells to direct transient expression of the SARS-CoV-2 S antigen. The mRNA codes for membrane-anchored, full-length S with two point mutations within the central helix. Mutation of these two amino acids to proline locks S in an antigenically preferred prefusion conformation. The vaccine elicits both neutralizing antibody and cellular immune responses to the spike (S) antigen, which may contribute to protection against COVID-19.

  (author’s note: It says: “may contribute” – and this does not state that there is a statistically significant level of protection, nor does it state that it provides protection at all)

  and

  3.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/6295
  Official Full Name S-antigen visual arrestin provided by HGNC
  Primary source HGNC:HGNC:10521
  See related Ensembl:ENSG00000130561 MIM:181031
  Gene type protein coding
  RefSeq status REVIEWED
  Organism Homo sapiens
  Lineage Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo
  Also known as RP47; S-AG

  Members of arrestin/beta-arrestin protein family are thought to participate in agonist-mediated desensitization of G-protein-coupled receptors and cause specific dampening of cellular responses to stimuli such as hormones, neurotransmitters, or sensory signals. S-arrestin, also known as S-antigen, is a major soluble photoreceptor protein that is involved in desensitization of the photoactivated transduction cascade. It is expressed in the retina and the pineal gland and inhibits coupling of rhodopsin to transducin in vitro. Additionally, S-arrestin is highly antigenic, and is capable of inducing experimental autoimmune uveoretinitis. Mutations in this gene have been associated with Oguchi disease, a rare autosomal recessive form of night blindness. [provided by RefSeq, Jul 2008]
  Note: SAG (Gene ID: 6295) and RNF7 (Gene ID: 9616) share the SAG symbol/alias in common. SAG is a widely used alternative name for ring finger protein 7 (RNF7), which can be confused with the official symbol for SAG (S-antigen visual arrestin, GeneID 6295). [01 Jun 2018]

  Additional:
  SAG S-antigen visual arrestin
  Gene ID: 6295, updated on 2-Mar-2021
  Gene type: protein coding
  Also known as: RP47; S-AG
  • See all available tests in GTR for this gene
  • Go to complete Gene record for SAG
  • Go to Variation Viewer for SAG variants
  Summary
  Members of arrestin/beta-arrestin protein family are thought to participate in agonist-mediated desensitization of G-protein-coupled receptors and cause specific dampening of cellular responses to stimuli such as hormones, neurotransmitters, or sensory signals. S-arrestin, also known as S-antigen, is a major soluble photoreceptor protein that is involved in desensitization of the photoactivated transduction cascade. It is expressed in the retina and the pineal gland and inhibits coupling of rhodopsin to transducin in vitro. Additionally, S-arrestin is highly antigenic, and is capable of inducing experimental autoimmune uveoretinitis. Mutations in this gene have been associated with Oguchi disease, a rare autosomal recessive form of night blindness. [provided by RefSeq, Jul 2008]

 8. Aan Greengo, deel 2 van mijn antwoord aan jou:
  Zoals je weet is er door de eeuwen heen altijd naar macht gestreefd door psychopaten e.d. Nu is dit mogelijk dmv de technologie, en derhalve ook op globaal nivo. In de laatste 50 tot 60 jaar zijn er een aantal grote leugens verzonnen die elkaar snel opgevolgd hebben, en in nauw verband staan met elkaar. Als je in grote lijnen weet wat die leugens zijn, dan kun je de huidige en komende details er aan meten. Mijn bevindingen hebben me een Rode Draad gegeven, waaraan ik de recente ontwikkelingen toets, en verbind. Hiermee kun je dan de huidige Stand van Zaken uitlezen, en je kan er ook mee extrapoleren. Deze Rode Draad wil ik graag delen met mijn medemensen, maar het probleem ligt ‘em bij de geloofssystemen. (Ik heb het niet over God etc). Wat ik bedoel met de geloofssystemen heb ik op een andere FN page geschreven. Maar voor nu, alleen weer even in het kort: ik bedoel daarmee, bijvoorbeeld, dat jij in de maanlanding gelooft, en ikke niet. Jij gelooft in de platte aarde, en ikke niet. Jij gelooft niet in Sinterklaas, en ikke wel. Jij gelooft in de Kerstman, en ikke niet. Dus. Je snapt ‘em. Verder zit iedereen alleen maar vanuit zijn eigen invalshoek de zaken te bestuderen, en op eilandjes te opereren. Mensen hebben geen interesse in de bevindingen van anderen, als ze een toko kunnen beginnen met hun eigen concept. Ze brengen elkaar liever ook niet in contact met elkaar. Ik zie nergens samenwerking, jij wel? Zie bijv “Viruswaarheid” – totaal geen interesse in de Rode Draad, ga maar praten met Ossebaart zeggen ze tegen me. Dat gezegd, ik heb er ook geen zin meer in mezelf in bochten te wringen om mensen ergens van te overtuigen. Het gaat me namelijk niet om overtuigen, maar dat mensen meedenken en naar de waarheid zoeken. Ik draag feiten aan die op natuurkunde, scheikunde en biologie zijn gebaseerd, maar als jij alleen maar verwerpt, en zelf niet met feiten aankomt dan is het voor mij einde discussie. Zeg dat jij gelooft in de maanlanding, dan wil ik dat jij met keihard bewijs komt dat het echt gebeurd is, en niet omdat het “gezegd” is, of dat er “foto’s zijn” of dat er “maankruimels zijn” en een “lancering” en een “man op de maan” en dat soort slappe hap. Ik wil de feiten horen die bewijzen dat iets echt gebeurd is. Maar het probleem is, dat als ik aandraag dat er iets niet klopt aan het verhaal, dat jij wilt dat ik de feiten precies zo aanlever zoals jij het wilt, zodat jij ze kan afwijzen. Maar je levert zelf geen ruk aan dat bewijst dat iets WEL gebeurd is. Dus ik ben er wel klaar mee om deze domme discussies te houden als iemand niet voor zichzelf kan denken. Dit alles voorop gezegd. Verder boeit het me niet meer dat de stomme kudde meedraaft met de waanzin: hetzij met de Mars Rover, hetzij met de ruimtevaart larie, hetzij met Branson en zijn idiote “space toerisme”, hetzij met de covid-gifspuit, hetzij met de elektrische auto, hetzij met alles dat “sustainable” is etc etc etc. De machthebbers kwijlen om de bek als mensen maar meedraven zonder ook maar enige kritiek te uiten. Vooruitgang heet dat, maar geen mens kan bestaan of voortplanten op de maan, of op mars.

  Als je het eea in het kader van de eeuwigheid bekijkt, is het evenement van de aanwezigheid van het mensdier eigenlijk een heel zielig verhaal. Ze zijn namelijk niet bij machte iets heel moois en groots uit te bouwen van goddelijke c.q. spirituele aard; ze verdommen het bijv om energie te tappen op een schone manier; het gaat alleen maar om poen en macht. En verder kunnen ze alleen maar verder borduren op de technologie die nog niet zo lang geleden ontstaan is; ze hebben eindelijk houvat op globaal niveau. Net zoals jongens in de zandbak met zand verder bouwen, of met lego dozen verder bouwen op een bestaand lego dingetje.

  Ga naar deel 3 van mijn antwoord nu.

 9. Aan Greengo, deel 3 van mijn antwoord.
  Nu is het zo dat mbv satellieten mensen beloerd kunnen worden. Hier gaat de macht dus liggen. Mensen zijn ingespoten met de gifspuit, en bovenaan kun je lezen wat dat doet met de epifyse. Nog geen piep over gelezen door de Beroemde Wetenschappers, dus het zal wel larie zijn wat hier staat. Maar volgens de Pfizer bijsluiter is het wel degelijk zo. Wat is die “epifyse”? Dat is, zeg maar, een “bestuur” orgaan. Het woord zegt het al: bestuur. Mensen worden enigszins bestuurd door die kliertje, dat heel veel doet. Je kan heel veel wetenschappelijke artikelen vinden die over deze klier spreken, ook de gevolgen van 5G op die klier. Ook kun je naar Andreas Puharich zoeken, om nog meer te vinden. Dan moet je je ingraven in de zaken die je vindt. In de covid tests zat kennelijk rotzooi dat zich naar de epifyse moest begeven. Ben ik ff blij dat ik er niet ingestonken ben met die test-smeerlapperij van die wattenstaaf diep in je neus geboord als een koe. Ja, ja, daar komt dan weer dat idiote woord “kudde immuniteit” vandaan. Ondertussen werden de schapen gevaccineerd met nanotechnologie.

  Dus waar zitten we op dit moment? We zitten met satellieten, die door Elon Musk gebouwd worden voor Billie, de “sukkel” wiens “vaccine machines” Musk aan het bouwen is. We zitten met een genetische manipulatie die verfijnd wordt dmv de experimenten die op dit moment uitgevoerd worden op het mensdier door het mensdier. We zitten met een aantal doden als gevolg van dit experiment. En we zitten met een giga debielenkudde die elkaar toejubelt om dit “vaccin” in te spuiten. En waar gaat het heen? De machthebbers willen de kudde niet uitmoorden, die moorden dat is helaas pech tijdens de experimentele phase. Nee, ze willen de kudde kunnen monitoren en “updaten”. Iaw, genetisch kunnen beheersen en aansturen (BESTUREN!!!) via de satellieten. Dan hebben ze “Brave New World” berijkt en kan de heersende macht achterover leunen en de versufte molletjes onder de verduisterde hemel doen het werk.
  Wat komt er nog meer? Ga naar deel 4 van mijn antwoord aan je.

 10. Greengo, deel 4 van mijn antwoord aan je. Wat komt er nog meer?
  Als het allemaal goed loopt volgens het Billie-plan dan komt er mogelijk een groot zuurstoftekort in onze atmosfeer. Ook zal er veel radioactiviteit heersen. Dit heeft te maken met de reden voor een nieuwe beschermende laag om de Aarde heen, zgn om ons te beschermen tegen de Space Aliens die komen, en tegen de zonnevlammen die komen. (maar daar gaat die laag niet om.) De uitverkoren Ingespotenen krijgen dan zuurstoftankjes en helmpjes. De “normale mens” – de Niet-ingespotenen – zijn al uitgestorven, die zijn een natuurlijke dood gestorven. Wat er overblijft zijn de Ingespotenen die de verfijnde spuit overleven. Nieuwe generaties worden uit die kudde opgekweekt. Vrouw of man zijn is niet meer nodig, vandaar dus ook de huidige push om de omgebouwde, de transgender, de man-vrouw, het homo huwelijk, etc etc te bejubelen. Want baren hoeft straks niet meer.

  En zo vindt “evolutie” plaats. En ik zeg dat met sarcasme, want dat is het niet. Er bestaat namelijk geen evolutie. Het mensdier zoals het ontworpen was door de Grote Intelligentie is voor altijd veranderd door zijn mededier, en heeft dat gewillig gedaan, zonder tegenstribbelingen. De machthebbers beweren dat ze de rol van G** hebben overgenomen. Maar ook dat is niet zo. Uiteindelijk verdwijnt deze waanzin, die gaat aan zichzelf ten onder, aan zijn technologie, en dan komt er een mooie rustige tijd waarin de dieren zich weer op hun gemak gaan voelen.
  🙂 Einde antwoord.

 11. Weer zo’n zelfbenoemde wetenschapper die een blabla verhaal heeft over sars-cov-2 en spikes en alles wat er anno 2021 bij hoort. Hoe kunnen zulke zogenaamd slimmemensen deze onzin geloven? Virus? Bewijs die eerst eens even!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in