Waarom u zich geen zorgen hoeft te maken over de nieuwe COVID-19-varianten en wie zijn de poppenspelers op de achtergrond?

0

Hoewel Covid-19 nauwelijks nog een grote bedreiging voor de volksgezondheid kan worden genoemd, nu het de endemische status heeft bereikt (net als de seizoensgriep), laten de angstzaaiers, die deze crisis nodig hebben om de uitvoering van een Great Reset van de wereldeconomie en de sociale structuur te voltooien, het er niet bij zitten.

In een verschijning medio maart 2021 op MSNBC News, uitte de directeur van het National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, zijn ontzetting over het publieke vertoon van onafhankelijkheid door te zeggen:

“Oh mijn God, Florida, blijf weg van de bars met je mondkapjes af! Wat zijn jullie aan het doen? Dat is precies het verkeerde om te doen als je niet wilt eindigen waar Europa nu is”.

Hij doelt op een nieuwe variant van SARS-CoV-2 die naar verluidt nu “zoveel problemen veroorzaakt” in Europa. Maar is dat echt zo? Voor alle duidelijkheid: er zullen veel nieuwe varianten van dit virus komen, net zoals de seizoensgriep van jaar tot jaar verandert en evolueert. Het punt is dat virussen, naarmate ze binnen een populatie in de loop van de tijd muteren, de neiging hebben goedaardiger te worden, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Mutaties: “Veel gedoe om niets”

Zoals gerapporteerd door Mary Petrone, Ph.D., en Nathan Grubaugh, assistent professor in het Department of Epidemiology and Microbial Disease at Yale, in een maart 2020 CNN Health artikel:

“De effecten van mutatie in het echte leven zijn genuanceerd en over het algemeen onschuldig. Het idee van mutatie gebruiken om angst aan te wakkeren is schadelijk, vooral in het midden van een epidemie zoals Covid-19 …

Het genetisch materiaal van het virus is RNA, geen DNA zoals bij mensen. In tegenstelling tot menselijk DNA, wanneer virussen hun genetisch materiaal kopiëren, leest het zijn werk niet na. Omdat RNA-virussen in wezen zonder spellingscontrole werken, maken zij vaak fouten.

Deze ‘fouten’ zijn mutaties, en virussen muteren snel in vergelijking met andere organismen. Dit klinkt misschien beangstigend, maar fouten tijdens de replicatie leiden meestal tot veranderingen die neutraal of zelfs schadelijk zijn voor het nieuw ontstane virus. Neutrale mutaties, die de overlevingskansen van virussen verbeteren noch belemmeren, kunnen blijven circuleren zonder merkbare verandering bij de mensen die zij infecteren.

Mutaties die schadelijk zijn voor virussen hebben minder kans om te overleven en worden door natuurlijke selectie geëlimineerd. Als er mutaties optreden die een virus helpen zich beter te verspreiden of te overleven, is het gelukkig onwaarschijnlijk dat zij een verschil maken in het verloop van een uitbraak.

Virale eigenschappen zoals besmettelijkheid en ernst van de ziekte worden gecontroleerd door meerdere genen, en elk van die genen kan het vermogen van het virus om zich te verspreiden op meerdere manieren beïnvloeden. Een virus dat ernstige symptomen veroorzaakt, kan bijvoorbeeld minder snel worden overgedragen als geïnfecteerde mensen ziek genoeg zijn om in bed te blijven.

Als zodanig zijn deze eigenschappen als blokken in een Rubiks kubus; een verandering in één eigenschap zal een andere veranderen. De kans dat een virus door deze complexe wisselwerking heen kan navigeren om ernstiger te worden tijdens de korte tijdspanne van een uitbraak, is uiterst klein”.

De steeds bewegende doelpalen

Als u goed hebt opgelet, hebt u waarschijnlijk gemerkt dat de doelpalen voor “openbare veiligheid” steeds verder van  zijn opgeschoven. Met regelmatige tussenpozen is er weer een “Chicken Little”-waarschuwing dat de hemel nog steeds naar beneden komt en dat we op onze hoede moeten zijn.

Eerst was het aantal doden reden voor alarm. Nu weten we dat veel van de zogenaamde Covid-19 doden in feite niet door het virus werden veroorzaakt, terwijl onjuiste epidemiologische modellen miljoenen doden voorspelden als er geen drastische maatregelen zouden worden genomen.

Toen de PCR-tests begonnen te lopen, leken de stijgende aantallen “gevallen” dergelijke sombere voorspellingen te bevestigen, wat tot wijdverspreide paniek leidde. Achteraf beseffen we nu dat de cyclusdrempels van deze tests zo hoog werden ingesteld dat zelfs gezonde, niet-geïnfecteerde en niet-besmettelijke mensen positief testten.

Dit gaf op zijn beurt aanleiding tot de mythe van de asymptomatische verspreiding, die vervolgens tot angst aanzette, waarbij iedereen een potentiële bedreiging vormde, hoe gezond hij of zij ook leek.

De geboden oplossing was dat iedereen te allen tijde een mondkapje moest dragen. Of twee. Of misschien wel drie. Gelukkig hebben zelfs de establishment deskundigen afstand genomen van suggesties van vier lagen. Toch wisten we vanaf het begin, gebaseerd op gepubliceerde wetenschap, dat mondkapjes niet werken tegen virussen.

Toen de “gevallen” de pan uit rezen in combinatie met frauduleuze PCR-tests, werd ons toen verteld dat het het beste was om alles twee weken stil te leggen om te voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast zouden raken. Blijf thuis, red een leven, laat het virus uitsterven.

  Reacties uit de hele wereld - "80 % aanbidt de prik, ze is de nieuwe redder, als je slecht praat over de heilige prik of niet gevaccineerd bent, dan ben je het mikpunt van laster en afkeer"

Maar hoewel de ziekenhuizen in de meeste gebieden op volle capaciteit draaiden, bleven de “gevallen” (lees vals-positieve uitslagen) toenemen en werden de twee weken durende lockdown drie weken, daarna vier. In sommige gebieden duurden de lockdowns maanden, maar het leek niet het gewenste effect te hebben op het aantal gevallen. Tegen die tijd was de ziekenhuiscapaciteit volledig vergeten.

Terwijl de lockdowns aanhielden en de mensen begonnen te mopperen, waarschuwden de “deskundigen” die de leiding hadden over deze globale organisatie (of beter gezegd, reorganisatie) dat dit het nieuwe normaal was. Inschikken. Wen er maar aan. Het virus lijkt nergens heen te gaan, dus onze enige hoop is een vaccin. Tot die tijd moeten we het uitzingen, en dan zijn we allemaal weer veilig.

Helaas doken er spelbedervers op in de vorm van goedkope behandelingen die goed werkten, en deelden wetenschappers en artsen hun bezorgdheid over deze nieuwerwetse “vaccins” die dat in werkelijkheid niet zijn, en over de gevaren van lockdowns voor de volksgezondheid.

Er werd een censuur ingesteld zoals de wereld nog nooit heeft gezien, en vaccinweigeraars werden de nieuwe vijand – erger nog dan die vervelende asymptomatische gezonde mensen die weigeren een mondkapje te dragen.

Er moest iets worden gedaan tegen vrijdenkers en vragenstellers, en dus werden de doelpalen weer verplaatst. De hele wereld, meer dan 7 miljard mensen, moest gevaccineerd worden, of we zijn er allemaal geweest. Op deze manier zullen de mensen zich tegen elkaar keren en elkaar dwingen zich aan de regels te houden en op te houden met vragen stellen.

We kunnen de schade die is aangericht door het gebrekkige beleid van onze elites niet zomaar ongedaan maken, maar we kunnen wel besluiten dit nooit meer met ons land te laten gebeuren. ~ Florida Gov. Ron DeSantis

En zo gaat het verder. De hemel is nog steeds niet gevallen, maar er is ons beloofd dat dat zeker zal gebeuren als we niet gehoorzamen. Elke dag. Het is slechts een kwestie van tijd. Gehoorzaam, en de experts zullen ervoor zorgen dat we het onvermijdelijke pandemonium overleven. Nu worden vaccinatiepaspoorten ingevoerd, en zowel particuliere bedrijven als hele naties overwegen elk gevoel van normaliteit te beperken tot “alleen gevaccineerden”. Ben je het nog niet beu om achter de doelpalen aan te rennen?

De kakelende poppenmeesters

In een essay2 van 18 maart 2021 in de Wall Street Journal dringt gouverneur Ron DeSantis van Florida er bij de lezers op aan geen vertrouwen te hebben in “de elites”, en wijst hij erop dat “invloedrijke mensen in de volksgezondheid, de regering en de media” er niet in geslaagd zijn “de gelegenheid aan te grijpen”. Hij gaat verder:

“De Covid-19 pandemie was een test voor de elites in de VS, van volksgezondheidsdeskundigen tot de media. De resultaten waren teleurstellend. Beleidsmakers die tegen de elites ingingen en het narratief in twijfel trokken, bleken gelijk te hebben.

Om te beginnen waren de epidemiologische modellen die veel publiciteit kregen even consequent als verkeerd … De lockdowns slaagden er niet in het virus te stoppen, maar brachten onderweg wel veel maatschappelijke schade toe – schade die met een meer gerichte aanpak, gericht op het beperken van de totale schade, voorkomen had kunnen worden (en ook is gelukt, in plaatsen als Zweden en Florida) …

Elites stuurden tegenstrijdige boodschappen over de doeltreffendheid van mondkapjes, de uniformiteit van het risico in alle leeftijdsgroepen, het gevaar van overdracht buitenshuis … Misschien wel het meest schadelijk voor het vertrouwen van het publiek was de volksgezondheidscampagne die opriep tot “15 dagen om de verspreiding te vertragen” … Van “red de ziekenhuizen” naar “nul Covid” is een van de grootste gevallen in de geschiedenis van het verschuiven van de doelpalen.

Hoewel het in mei overduidelijk was dat scholen een laag risico vormden voor de verspreiding van Covid en dat de gevolgen van langdurige schoolsluitingen mogelijk catastrofaal waren, deden de mainstream media hun best om de gegevens te verdoezelen en angst en paniek te zaaien onder ouders en leraren.

Als de media de gegevens over scholen op een rationele manier hadden gepresenteerd, met de juiste context en perspectief … dan zouden miljoenen leerlingen er op academisch en sociaal gebied duidelijk beter aan toe zijn.

Maandenlang werd ons verteld dat we “de deskundigen moesten vertrouwen”, maar het afgelopen jaar bleken degenen die de meeste invloed hadden in onze samenleving – in de volksgezondheid, de regering en de media – niet in staat om op het juiste moment te reageren… We kunnen de schade die is veroorzaakt door het gebrekkige beleid van onze elites niet zomaar ongedaan maken, maar we kunnen wel besluiten dat we dit nooit meer met ons land laten gebeuren”.

Wie heeft echt de leiding?

  Ikeaology

DeSantis’ definitie van “elites” is in feite prominente leiders op het gebied van volksgezondheid en bedrijfsmedia. Dat is misschien toepasselijk voor de kritiek in zijn artikel, maar zelfs deze invloedrijke individuen zijn slechts voetvolk in het grotere geheel der dingen.

Boven hen uit torent een piramidale machtsstructuur die wordt bevolkt door globalistische entiteiten – niet-gouvernementele organisaties, denktanks, particuliere ondernemingen en miljardair-filantropen – waarvan we vaak nog nooit hebben gehoord en die regeren zonder gezien te worden.

Het motto van de Zweedse Wallenberg-dynastie, een van de meest invloedrijke maar door iedereen over het hoofd geziene globalistisch machtscentra, is “Esse non videri,” of in het Zweeds “Att verka utan att synas, “3 wat zich laat vertalen in “Handelen zonder gezien te worden”.

De betrokkenheid van de Wallenbergs bij het bankwezen en de technologische en energie-infrastructuur geeft hun een immense macht over hele naties, om nog maar te zwijgen van het wereldwijde inlichtingen- en bewakingsapparaat in zijn geheel.

Ik vermoed dat we er uiteindelijk achter zullen komen dat het kleine land Zweden inderdaad een belangrijke machtsspeler is in de Great Reset. De hoop is natuurlijk dat we door het blootleggen van dit snode globale overnameplan, het kunnen stoppen en de koers kunnen omkeren.

Fauci’s theater

Meer op lokaal niveau hebben we Dr. Anthony Fauci, die zeker gekwalificeerd kan worden als een elitaire farmaceutische priester wiens advies we in evenwicht zouden moeten brengen met meer rationele perspectieven. In een recente hoorzitting van de Senaat over de Covid-19 pandemie, confronteerde Sen. Rand Paul Fauci met zijn maskeraanbevelingen en zei:

“U zegt tegen iedereen dat ze een mondkapje moeten dragen, of ze nu een infectie of een vaccin hebben gehad. Wat ik zeg is dat ze immuun zijn, en iedereen is het er mee eens dat ze immuun zijn.

Welke studies heeft u dat mensen die gevaccineerd zijn of een infectie hebben gehad… de infectie verspreiden? Als we de infectie niet verspreiden, is het dan niet gewoon theater? Ze hebben het vaccin gehad en ze dragen twee mondkapjes, is dat niet theater?”

Als Fauci zijn standpunt probeert te verdedigen door te wijzen op nieuwe varianten waartegen het vaccin al dan niet bescherming biedt, wat volgens hem het gebruik van een mondkapje noodzakelijk maakt, zelfs als men gevaccineerd is, slaat Paul terug met de woorden:

“Welke studies tonen significante herinfectie, ziekenhuisopname en overlijden aan als gevolg van de varianten? Geen enkele in ons land. Nul. U maakt uw beleid gebaseerd op gissingen. U heeft het vermoeden dat we varianten gaan krijgen dus u wilt dat mensen nog een paar jaar een mondkapje dragen.

Ze zijn ingeënt en lopen rond met twee mondkapjes voor de show. Je kunt het niet opnieuw krijgen … U tart alles wat we weten over immuniteit door mensen die gevaccineerd zijn te vertellen mondkapjes te dragen … Als je immuniteit hebt, is [het dragen van een mondkapje] theater. Je draagt een mondkapje om anderen troost te geven. Je draagt geen mondkapje voor welke wetenschap dan ook”.

Mondkapjes en sociale distantie voor eeuwig?

In gerelateerd nieuws meldt BBC News dat het dragen van maskers en sociale afstandelijkheid in het Verenigd Koninkrijk misschien nog “enkele jaren” zal moeten doorgaan. Aldus Mary Ramsay, hoofd immunisatie bij Public Health England. Een andere verlenging van het verbod op buitenlandse vakanties wordt ook overwogen.

De reden is, nogmaals, dat niemand vrij kan zijn totdat de hele wereld gevaccineerd is. Het idee dat wordt gepresenteerd, zoals DeSantis aangaf, is dat we nu een Covid-vrije staat moeten bereiken voordat we weer kunnen gaan leven. Dat wil zeggen dat zolang er ook maar één exemplaar van SARS-CoV-2 op de wereld is, de hele wereld gevaar loopt omdat het virus zich zal verspreiden en zal toenemen, zodat niemand meer kan leven zoals hij wil totdat het virus is uitgeroeid.

De doelpalen staan nu zo ver in de toekomst dat we er in de verte niet eens een glimp van kunnen zien. Het oude gezegde, “Als je hem één vinger geeft, neemt hij de hele hand”, lijkt erg toepasselijk op dit punt.

  Gevaccineerden vergelijken bijwerkingen in een Reddit subgroep

Op een gegeven moment moet je je realiseren dat hoe meer je toegeeft en gehoorzaamt, hoe meer je moet toegeven en gehoorzamen. Er is werkelijk geen einde aan wat ze van je kunnen afnemen, en vasthouden aan het geloof dat je regering nooit [vul het maar in] zou doen, wordt met de dag gevaarlijker.

Het is ook belangrijk te beseffen dat uw regering niet de ultieme macht is. Onze regeringsambtenaren krijgen bevelen, geloof het of niet, van wat nu bekend staat als de Diepe Staat. Het is helemaal geen regering, maar een globale, verborgen machtsstructuur die aan niemand verantwoording verschuldigd is, terwijl zij iedereen beïnvloedt en manipuleert om een Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen.

De Nieuwe Wereldorde

De laatste jaren wordt deze schimmige kliek van machtsmakelaars de “Nieuwe Wereldorde” genoemd. In 2020 kwam het Economisch Wereldforum naar buiten met de aankondiging van de Great Reset, die niets anders is dan de NWO in een nieuw jasje. Dus, het is geen samenzwering meer.

In de video hierboven spreekt onderzoeksjournalist Harry Vox over ziekte-uitbraken, quarantaines en uitgaansverboden als essentiële instrumenten in de gereedschapskist van de heersende klasse, en hoe deze instrumenten gepland waren om te worden gebruikt om de volgende fase van controle in te luiden.

Het interview, dat zeven jaar geleden plaatsvond, klinkt vandaag meer dan een beetje profetisch, aangezien deze drie onmisbare instrumenten voor totalitaire controle de afgelopen 12 maanden deel hebben uitgemaakt van onze realiteit. Vox verwijst in het interview ook naar “Scenarios for the Future of Technology and International Development,” een document van de Rockefeller Foundation, waarin zij hun “Lockstep” scenario schetsen, waarin de wereldwijde reactie op een dodelijke pandemie in detail wordt beschreven.

Het Lockstep Scenario

Hoewel de naam en de oorsprong van het virus verschillen, komt het scenario dat in dit document wordt geschetst overeen met veel van de details van ons heden. Een dodelijke virale pandemie. Een dodelijk effect op economieën. Internationale mobiliteit komt tot stilstand, waardoor industrieën, toerisme en wereldwijde toeleveringsketens worden lamgelegd. “Zelfs op lokaal niveau stonden normaal gesproken drukke winkels en kantoorgebouwen maandenlang leeg, verstoken van zowel werknemers als klanten”, staat in het document te lezen.

“Door de afwezigheid van officiële beheersingsprotocollen, verspreidde het virus zich als een lopend vuurtje. In dit verslag bleek het feit dat de Amerikaanse regering haar burgers geen strenge reisbeperkingen oplegde een fatale fout te zijn, omdat het virus zich daardoor buiten haar grenzen kon verspreiden. China, daarentegen, deed het bijzonder goed en legde snel universele quarantaines op voor alle burgers, hetgeen doeltreffend bleek om de verspreiding van het virus te beperken.

Veel andere landen waar de leiders “hun gezag lieten gelden” en hun burgers strenge beperkingen oplegden – “van het verplicht dragen van mondkapjes tot het controleren van de lichaamstemperatuur bij de ingang van gemeenschappelijke ruimten zoals treinstations en supermarkten” – deden het ook goed”.

Luister naar het ongeloof in de stem van de interviewer wanneer hij vraagt of Vox werkelijk gelooft dat zoiets zou kunnen gebeuren, dat we in de rij zouden moeten staan om onze temperatuur te laten controleren voordat we een gebouw binnengaan.

Wel, ieder van ons heeft dit nu al minstens een paar keer moeten doen, dus weten we dat het mogelijk is. En als dat mogelijk is, waarom dan niet de rest van het Lockstep plan, dat ons vertelt dat: “Zelfs nadat de pandemie was weggeëbd, bleef deze meer autoritaire controle en toezicht op burgers en hun activiteiten bestaan, en werd zelfs geïntensiveerd”.

We kunnen het ons niet langer veroorloven om niet te geloven tot hoever de globalistische elites, de ongekozen diepe staat, kan en zal gaan om totale controle te krijgen over onze wereldwijde hulpbronnen en mensen. Ze hebben ons al verteld wat het ultieme plan is – om bioterrorisme te gebruiken om de controle te krijgen over de grondstoffen, rijkdom en mensen van de wereld.

We hoeven het alleen maar te geloven, en ons te realiseren dat onze angst het enige is dat hun de macht geeft om hun wil op te leggen. Zolang we kiezen voor angst en eisen dat onze regering ons beschermt tegen ziekteverwekkers, hebben zij alle kans om te winnen.

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lanceren

Vorig artikelVaccineren voor de Great Reset: WHO eist hoger tempo!
Volgend artikelYouTube verwijderde 2,5 miljoen ‘dislikes’ van Biden’s Witte Huis video’s
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in