Neurenberg Proces 2.0 is in voorbereiding, met een collectieve rechtszaak gesteund door duizenden advocaten en medische professionals wereldwijd, geleid door de Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Fuellmich, die degenen vervolgt die verantwoordelijk zijn voor het Covid-19 schandaal gemanipuleerd door het Davos Forum.

In dit verband zij eraan herinnerd dat Reiner Fuellmich de advocaat is die erin is geslaagd de autogigant Volkswagen te veroordelen in de zaak van de gemanipuleerde katalysatoren, alsook erin is geslaagd de Deutsche Bank te veroordelen als een criminele onderneming.

Volgens Reiner Fuellmich vallen alle fraudes die Duitse bedrijven hebben gepleegd in het niet bij de schade die de Covid-19 crisis heeft aangericht en nog steeds aanricht. Deze Covid-19 crisis zou omgedoopt moeten worden tot het “Covid-19 Fraudeschandaal” en alle verantwoordelijken zouden vervolgd moeten worden voor burgerlijke schade ten gevolge van manipulaties en vervalste testprotocols. Daarom zal een internationaal netwerk van bedrijfsadvocaten pleiten voor de grootste onrechtmatige daad aller tijden, het Covid-19 Fraudeschandaal, dat is uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de mensheid die ooit is gepleegd.

Een Covid-19 onderzoekscommissie werd in juli 2020 opgericht op initiatief van een groep Duitse advocaten met als doel een internationale collectieve rechtszaak te beginnen met gebruikmaking van Angelsaksisch recht.

Dit is wat Reiner Fuellmich te zeggen had over de bevindingen van het onderzoek en de vragen die moeten worden beantwoord in het komende proces tegen de WHO en de wereldleiders wegens misdaden tegen de mensheid:

Uit de hoorzittingen van ongeveer 100 internationaal vermaarde wetenschappers, artsen, economen en advocaten, die sinds 10.07.2020 zijn gehouden door de Berlijnse onderzoekscommissie naar de Covid-19-affaire, is inmiddels met vrijwel zekerheid aangetoond dat dat het Covid-19 schandaal op geen enkel moment een gezondheidskwestie was.

Het ging er veeleer om de onwettige macht (onwettig omdat deze met criminele methoden is verkregen) van de corrupte “Davos-kliek” te consolideren door de rijkdom van het volk over te hevelen naar de leden van de Davos-kliek, waarbij met name het midden- en kleinbedrijf te gronde werd gericht. Platforms als Amazon, Google, Uber, enz. konden zich zo hun marktaandeel en rijkdom toe-eigenen.

Bill Gates wil zijn afgrijselijke wereldvisie realiseren in zijn levenstijd

De drie belangrijkste vragen die in het kader van een gerechtelijke aanpak van het Coronaschandaal moeten worden beantwoord, zijn:

 1. Is er een Coronapandemie of is er alleen een PCR-test pandemie? Meer bepaald, betekent een positief resultaat van een PCR-test dat de geteste persoon geïnfecteerd is met Covid-19, of betekent het helemaal niets in verband met de Covid-19 infectie?
 2. Dienen de zogenaamde anti-Coronamaatregelen, zoals de lockdown, de verplichte mondkapjes, de sociale distantiëring en de quarantainevoorschriften, om de wereldbevolking te beschermen tegen Corona? Of dienen deze maatregelen alleen om mensen in paniek te brengen, zodat zij zonder vragen te stellen geloven dat hun leven in gevaar is – zodat de farmaceutische en technische industrieën uiteindelijk enorme winsten kunnen maken met de verkoop van PCR-tests, antigeen- en antilichaamtests en vaccins, alsmede met het oogsten van onze genetische vingerafdrukken?
 3. Is het waar dat de Duitse regering massaal is gelobbyd, meer dan enig ander land, door de hoofdrolspelers van deze zogenaamde Coronapandemie (de heer Drosten, viroloog in het Charité-ziekenhuis in Berlijn; de heer Wieler, dierenarts en hoofd van het Duitse equivalent van het CDC, het RKI; en de heer Tedros, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)), omdat Duitsland bekend staat als een bijzonder gedisciplineerd land en daarom een rolmodel voor de rest van de wereld moest worden vanwege zijn strikte en, uiteraard, succesvolle naleving van de Coronamaatregelen?

Antwoorden op deze drie vragen zijn dringend nodig, omdat het zogezegd nieuwe en uiterst gevaarlijke Coronavirus nergens ter wereld, en zeker niet hier in Duitsland, tot oversterfte heeft geleid.

Maar de anti-Coronamaatregelen, die alleen gebaseerd zijn op de PCR-testresultaten, die op hun beurt allemaal gebaseerd zijn op de Duitse Drosten-test, hebben intussen ontelbare mensenlevens gekost en het economisch bestaan van talloze bedrijven en personen wereldwijd verwoest.

Dit waren de conclusies van de commissie:

 • De Coronacrisis moet omgedoopt worden tot het “Corona Schandaal”

Het is:

 • De grootste onrechtmatige daad ooit
 • De grootste misdaad tegen de mensheid ooit begaan
"Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn" - behalve Bill Gates en andere miljonairs

De verantwoordelijken moeten:

 • Strafrechtelijk worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid
 • Aangeklaagd worden voor civiele schade

Sterfgevallen:

 • Er is geen overmatige sterfte in enig land
 • Coronavirus sterfte is gelijk aan seizoensgriep
 • 94% van de sterfgevallen in Bergamo werd veroorzaakt door het overbrengen van zieke patiënten naar verpleeghuizen waar ze oude mensen met een zwak immuunsysteem infecteerden
 • Artsen en ziekenhuizen wereldwijd werden betaald om overledenen als slachtoffers van Covid-19 te verklaren
 • Amerikaanse staten met en zonder lockdowns hebben vergelijkbare ziekte- en sterftestatistieken

Autopsies toonden aan:

 • Bijna alle sterfgevallen werden veroorzaakt door ernstige reeds bestaande aandoeningen
 • Bijna alle sterfgevallen waren zeer oude mensen
 • Zweden (geen lockdown) en Groot-Brittannië (strikte lockdown) hebben vergelijkbare ziekte- en sterftestatistieken

Gezondheid:

 • Ziekenhuizen blijven leeg en sommige dreigen failliet te gaan
 • Bevolking heeft T-cel immuniteit van vorige griepgolven
 • Kudde-immuniteit behoeft slechts 15-25% infectie van de bevolking en is al bereikt
 • Alleen wanneer een persoon symptomen heeft, kan een infectie besmettelijk zijn
 • Veel wetenschappers noemen dit een PCR-test pandemie, niet een Coronapandemie
 • Zeer gezonde en niet-geïnfecteerde mensen kunnen positief testen
 • De kans op vals-positieven is 89-94% of bijna zeker
 • Prof. Drosten ontwikkelde zijn PCR-test op basis van een oud SARS-virus zonder ooit het echte Wuhan-virus uit China te hebben gezien
 • De PCR-test is niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten met betrekking tot infecties
 • PCR-tests zijn nutteloos voor het opsporen van infecties
 • Een positieve PCR-test betekent niet dat er een infectie aanwezig is of dat er een intact virus is gevonden
 • Amplificatie van monsters meer dan 35 cycli is onbetrouwbaar, maar de WHO heeft 45 cycli aanbevolen

Illegaliteit

 • De Duitse regering legde lockdown, social distantiëren, dragen van mondkapjes op, op basis van één enkel advies
 • De lockdown werd opgelegd toen het virus zich al aan het terugtrekken was
 • De lockdowns waren gebaseerd op niet-bestaande geïnfecteerden
 • De voormalige president van het Duitse federale constitutionele hof betwijfelde de grondwettigheid van de Coronamaatregelen
 • Lord Sumption, voormalig rechter van het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk, concludeerde dat er geen feitelijke basis was voor paniek en geen rechtsgrondslag voor de Coronamaatregelen
 • Het Duitse RKI (gezondheidsautoriteit) adviseerde geen autopsies uit te voeren
 • Coronamaatregelen hebben geen voldoende feitelijke of wettelijke basis, zijn ongrondwettelijk en moeten onmiddellijk worden ingetrokken
 • Geen enkele serieuze wetenschapper hecht enige waarde aan de beruchte Neil Ferguson’s valse computermodellen die waarschuwen voor miljoenen doden
 • De reguliere media hebben volledig verzuimd de ware toedracht van de zogenaamde pandemie te melden
 • De democratie dreigt te worden vervangen door fascistische totalitaire modellen
 • Drosten (van de PCR-test), Tedros van de WHO, en anderen hebben misdaden tegen de mensheid begaan, zoals omschreven in het Internationaal Wetboek van Strafrecht
 • Politici kunnen voorkomen dat ze met de charlatans en criminelen ten onder gaan door de wetenschappelijke discussie aan te zwengelen die allang had moeten plaatsvinden
"Preventieve Nucleaire Oorlog": Een Derde Wereldoorlog bedreigt de toekomst van de mensheid

Samenzwering:

 • Politici en de media hebben de bevolking opzettelijk in paniek gebracht
 • Kinderen werden opzettelijk het gevoel gegeven verantwoordelijk te zijn “voor de pijnlijke marteldood van hun ouders en grootouders als zij de Coronaregels niet volgen”
 • De hopeloze PCR-test wordt gebruikt om angst te zaaien en niet om een diagnose te stellen

Letsel en schade:

Anti-Coronamaatregelen hebben:

 • Ontelbare mensen gedood
 • Wereldwijd talloze bedrijven en particulieren vernietigd
 • Kinderen bij hun ouders weggehaald
 • Kinderen zijn massaal getraumatiseerd
 • Er worden faillissementen verwacht in het midden- en kleinbedrijf

Standpunt:

 • Er moet een collectieve rechtszaak worden aangespannen in de VS of Canada, waarbij alle gedupeerden wereldwijd de kans krijgen zich aan te sluiten
 • Bedrijven en zelfstandigen moeten schadevergoeding krijgen

Is dit het teken aan de wand voor Gates, Schwab, Rutte en trawanten? Nou, de rechtszaken zijn aangespannen en de staat van dienst van Reiner Fuellmich suggereert zeker dat ze in ieder geval een paar slapeloze nachten zullen hebben.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Open brief van bisschop Viganò aan President Trump – “Een globale elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwingende maatregelen wil opleggen”

16 REACTIES

 1. Als er toch al bewijzen zijn dat regeringen zelfs psychologen en psychiater er bij gehaald hebben om uit te zoeken hoe je het nou voor mekaar kon krijgen om zoveel als maar mogelijk angst aan te jagen bij de bevolking en hoe je ze het makkelijkst ergens in kan laten geloven.
  Zelfs toegegeven dat mondmaskers alleen maar gaat om gedragsveranderingen, en niet omdat het ook nog ergens nuttig voor is.
  Dan heb je toch al bewijs genoeg.

  • ‘Bewijs’ of niet, vindt maar eens een rechter die hier zijn/haar handen aan durft te branden. De nationale regeringen zijn allang buitenspel gezet door de WHO, WEF en VN zodat het nog een hele kluif gaat worden om dit te berechten. Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen. Tevens zijn overheden zeer bereid om snel nieuwe wetjes in elkaar te flansen en dan heeft de gerechtigheid weer het nakijken. Wij zullen als volk het heft in handen moeten nemen en domweg niet meewerken aan die onzin, des te sneller is het afgelopen met de pret.

   • Dat gelijk gaan wij als ontkenners nooit krijgen.
    We kunnen wel ons er tegen verzetten, op welke manier dan ook.
    Vandaag zag ik in de supermarkt dat bijna 1/3 geen masker meer droeg.
    We komen er wel, gaat alleen wat tijd en lef kosten.

    • Gisteren liep ik de plaatselijke AH binnen en vroeg er een jonge meid die bij de deur stond (in het Engels) of ik zo’n luier op wilde zetten waarop ik “nee” zei en doorliep. Ze kwam mij achterna met een bewaker en wilde mijn uitzonderingskaartje zien. Ik antwoordde dat ik zo’n ding om meerdere redenen niet opzet waarop de bewaker zei dat ze geen klanten mogen weigeren die zo’n ding niet dragen en dat het ‘eigen risico’ is. Die meid werd door de bewaker de les gelezen waarop ze afdroop. Het gaat inderdaad langzamerhand de goede kant op, maar het duurt wel erg lang voordat slapend Nederland eens wakker wordt.

     • De winkel hier laat het helemaal aan de klant over.
      Niemand hier die jou verteld dat iets moet.
      Er zit ook geen sticker op de deur dat het moet.

      • De winkels hier ook niet, maar deze meid dacht dat ze de regels moest gaan handhaven. De (externe) bewaker wist de regels nog beter dan zij. Ach ja, dat jonge grut heeft nou eenmaal last van bewijsdrang. Verder doe ik mijn boodschappen van meet af aan al zonder zo’n lap en dat blijf ik ook doen. Je merkt dat mensen al losser worden en het minder nauw nemen met al die onzin.

       • Ik ga nooit in discussie met iemand van het personeel.
        Daar zijn ze niet voor aangenomen of voor geschikt.
        Zo iets wordt anders een wie heb er gelijk spelletje.
        Als ik denk dat ik gelijk heb, dan laat ik direct de bedrijfsleider er bij komen, laat hij het maar oplossen.
        Tot nog toe heb ik telkens gelijk gekregen, en krijg het personeel een uitbrander waar iedereen bij staat.
        Ik ken de man al zo een 20 jaar.
        Hij spreekt mij zelfs aan met mijn naam.

 2. Kom er niet want het kwaad is heerser in deze wereld en als de mens massaal God verwerpt krijg je de duivel. En ze zullen zich voor God moeten verantwoorden maar niet in deze wereld.

 3. Oud nieuws; dit artikel is de vertaling van het opgenomen filmpje in oktober 2020. Er is al meerdere keren gepubliceerd dat er een rechtszaak is aangespannen, maar tot heden heb ik nog geen concrete aanwijzingen gezien dat het daadwerkelijk ook het geval is. Bovendien heeft Reiner Fuellmich weliswaar rechtszaken gevoerd tegen grote ondernemingen, maar dat was vóór de coronacrisis. Tegenwoordig blijkt het rechtssysteem verrot tot op het bot, dus ik wil nog zien waar het allemaal toe leidt. “Behaalde successen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst”. Gerechtigheid zal ongetwijfeld plaatsvinden, maar ik hou nog een slag om de arm of Reiner Fuellmich ook in dit geval succes zal hebben.

 4. A virus which has a 0,15% IFR (and probably even lower than that) is not to be called or classified as a pandemic! It’s very simple!

 5. Volste vertrouwen heb ik in dit tweede Tribunaal dat wordt geleid door meerdere advocaten en andere specialisten. Zoals Ook de man, Dr. Vernon Coleman al zeer lange tijd deze leugenachtige plandemie veroordeeld moet worden. En dat weet Dr. Reiner ook. Wij zijn als vrije mensen op deze wereld gekomen.
  Ik geloof dat deze Plandemie absoluut zal ophouden! Ik wens het 2de Neurenberg Tribinaal alle sukses toe!
  Hier is werk aan de winkel, niet tekort. De Mensheid heeft verdient om in vrijheid en gemoedsrust te leven.
  Sukses is gewenst, voor dit tweede NeurenbergTribunaal!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here