Herinnert u zich Margaret Thatcher nog? En Indira Gandhi? Hebt u ooit gehoord van Golda Meir? Alle drie waren “Iron Ladies” die als leiders van hun land en trouwe verdedigers van nationale belangen echt het verschil maakten. Men kan het al dan niet eens zijn met hun politieke filosofieën en opvattingen, maar het valt niet te ontkennen dat deze vrouwen werkelijk grote politici waren, die zelfs de meeste van hun mannelijke tijdgenoten overtroffen, schrijft Hans Vogel.

Vandaag de dag zijn er zeventien landen waar vrouwen regeringen leiden. Daartoe behoren Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken, Finland, Estland, Litouwen, Servië, IJsland, Nieuw-Zeeland, Bangla Desh en Nepal. Ook de voorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Ursula von der Leyen, hoort in deze lijst thuis. Daarnaast zijn er vijftien landen waar een vrouw president is.

Van de huidige vrouwelijke politici is misschien alleen Cristina Fernandez van Argentinië uit hetzelfde hout gesneden als haar illustere voorgangers Thatcher, Meir en mevrouw Gandhi. Haar feitelijke status zou vergelijkbaar zijn geweest als haar land meer gewicht in de schaal had gelegd in de wereldpolitiek. Een invloed vergelijkbaar met die van Duitsland, tot het eerder dit jaar een suïcidaal economisch beleid oplegde. Angela Merkel, de vrouw die al meer dan zestien jaar het lot van Duitsland in handen heeft, had al haar best gedaan om het sociale weefsel van haar land te vernietigen door de poorten te openen voor miljoenen jonge alleenstaande mannelijke buitenlanders die geen greintje respect of sympathie koesterden voor de natie die hen met open armen ontving. Met andere woorden, hoewel “das Merkel” (zoals haar vele tegenstanders haar graag noemden) vanwege haar lange regeerperiode en haar greep op de Duitse politiek misschien kan worden beschouwd als een gelijke van Thatcher, Gandhi en Meir, heeft zij haar plichten glansrijk verzaakt. Ook al is zij niet de eigenlijke slager van Duitsland, Merkel heeft haar land klaargemaakt voor de slacht. De meesterslager die momenteel voorgaat in het afslachten van Duitsland is de sociaaldemocraat Olaf Scholz, een man.

Maar wees gerust, de helft van zijn kabinet bestaat uit vrouwen. Enkele van de meest verderfelijke, debiele en incompetente vrouwen hebben de leiding gekregen over belangrijke ministeries. Annalena Baerbock is minister van Buitenlandse Zaken en heeft in die hoedanigheid in het openbaar uitspraken gedaan die qua onwetendheid en pure domheid wedijveren met die van haar Britse collega Liz Truss, die nog maar een paar dagen geleden tot premier werd benoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt geleid door ene Nancy Faeser, nauwelijks minder incompetent dan la Baerbock, terwijl het ministerie van Defensie wordt geleid door Christine Lambrecht die, zoals het een vrouw betaamt die de leiding krijgt over de nationale defensie, absoluut niets weet van militaire zaken. Overigens staat haar collega in Nederland, mevrouw Kajsa Ollongren, op hetzelfde niveau van onkunde. Zelfs nadat zij hoofd van defensie was geworden, kon zij het verschil niet zien tussen een majoor en een sergeant-majoor.

  Alles inzetten op hegemonie; alles riskeren om de ondergang af te wenden

Natuurlijk hoef je als minister geen gedetailleerde kennis te hebben van alles wat met dat ministerie te maken heeft, maar een beetje kennis en enige intellectuele basisvaardigheden zijn wel handig, al was het maar om het publiek vertrouwen in te boezemen. Het ontstellend lage competentieniveau van de meeste hedendaagse ministers geeft aan dat ministers in moderne regeringen niet meer zijn dan boegbeelden. Inwisselbare hoofden die alleen maar handtekeningen op stippellijnen hoeven te zetten, naar fotografen hoeven te glimlachen, eenvoudige, voorbereide vragen hoeven te beantwoorden en wat rond hoeven te reizen om de indruk te wekken dat ze echt iets doen. Dat is precies de reden waarom zoveel onwetenden (m/v) worden benoemd op hoge regeringsposten. Zij zijn het niet die de echte beslissingen nemen.

Dat wordt gedaan door hoge ambtenaren, grote bedrijven, banken, NGO’s, internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en het Wereld Economisch Forum en door af en toe een niet-gekozen orgaan zoals de Europese Commissie. De meeste van deze entiteiten worden geleid door mannen en slechts enkele van deze entiteiten hebben een man-vrouwverhouding in hun raden van bestuur en uitvoerende organen. Dat is precies waarom vrouwen zo vaak minister worden: het maakt geen verschil voor de gang van zaken, maar het ziet er zo mooi uit in de ogen van een goedgelovig publiek.

Voor degenen die gelijke kansen voor vrouwen eisen (tot en met numerieke pariteit in hoogbetaalde, prestigieuze banen, maar nooit voor vuilnismannen), is de politiek een uitgelezen terrein om hun doelen te bereiken. Aangezien het niet uitmaakt of een minister competent en deskundig is, kunnen vacatures op dat niveau gemakkelijk worden opgevuld met handlangers (m/v) en stromannen (m/v). Als algemene regel kan worden gesteld dat politici over de hele linie minder competent zijn dan hun collega’s buiten de regering. Dit is het duidelijkst op gebieden waar deskundigheid echt telt, waar grote belangen op het spel staan en waar grote winsten worden gemaakt.

Momenteel zijn mannen en vrouwen gelijk in de Europese Commissie, de Nederlandse regering en ook in Frankrijk, Duitsland en Portugal. Vrouwen hebben een meerderheid in de regeringen van België, Spanje en Zweden. We kunnen er zeker van zijn dat militante feministen en ijveraars voor gelijke rechten geen bezwaar zullen maken tegen de vrouwelijke meerderheid in die kabinetten, ook al zou dat volgens hun filosofie onrechtvaardig zijn. Voor mannen, natuurlijk. Aan de andere kant zullen diezelfde feministen zeker grote bezwaren maken tegen de samenstelling van de regeringen van Roemenië (drieëntwintig mannen, één vrouw), Polen (eenentwintig mannen, één vrouw) en Hongarije (veertien mannen, één vrouw).

  Britse politie onderzoekt virtuele verkrachting van jong meisje in de Metaverse

Merkwaardig genoeg is de samenstelling van de kabinetten in Hongarije, Polen en Roemenië niet erg ver verwijderd van die van de Wereldgezondheidsorganisatie, die beweert te waken over de gezondheid van de hele wereldbevolking. De goddelijke WHO lijkt perfect op haar gemak met haar ernstige discriminatie van vrouwen. In de raad van bestuur zijn er meer dan vier mannen tegen één vrouw. Tot nu toe heb ik echter nog geen klachten over deze situatie gehoord.

In feite streven veel van de machtigste en invloedrijkste entiteiten ter wereld niet naar een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in hun bestuurskamers. Naast het feit dat ze zeer zelden door een vrouw worden geleid, onderscheidt de genderongelijkheid hen van de meest “geavanceerde” regeringen in Europa.

In het algemeen kent de financiële wereld, bestaande uit banken, verzekeringen, vermogensbeheer en andere financiële diensten, geen gendergelijkheid op de hoogste niveaus. Hetzelfde geldt voor farmaceutische en hightechbedrijven. Voorbeeldige egalitaire bedrijven in deze branches zijn Allianz en Zurich (beide verzekeringen), Microsoft en Pfizer. Deze bedrijven kunnen trots bogen op raden van bestuur die voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaan.

Andere giganten op deze gebieden hebben een man/vrouw-vertegenwoordiging op de hoogste niveaus die varieert van 4:1 tot 2:1. Blackrock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder, heeft 2:1, runners-up Vanguard en Charles Schwab hebben 3:1. Samen met zijn zoon, die grote zelfverklaarde humanitair, leidt George Soros de Open Society Foundation, terwijl de verhouding in de raad van bestuur 2:1 is, opnieuw in het voordeel van mannen. Men zou verwachten dat een organisatie die er prat op gaat een rechtvaardiger en meer gelijke wereld te bevorderen, ervoor zou hebben gezorgd dat – tenminste om PR-redenen – haar bestuur een gelijke vertegenwoordiging zou hebben.

Hetzelfde geldt voor het World Economic Forum. Het gebruikt elke gelegenheid om de rest van ons lastig te vallen met zijn slecht doordachte projecten en flarden van wrede waanzin en wordt net zo gedomineerd door mannen als het grootste deel van de financiële wereld, wat eigenlijk zijn kernactiviteit is. Onder leiding van Klaus Schwab en zijn zoon en dochter zijn er twee keer zoveel mannen als vrouwen in de raad van bestuur, de raad van beheer en het uitvoerend comité. Zelfs de regering Biden heeft gelijkheid bereikt, met twaalf mannen en twaalf vrouwen. Men kan zich dus afvragen wat de WHO, het WEF, Blackrock en andere organisaties ervan weerhoudt dit lovenswaardige voorbeeld te volgen.

Misschien is het in organisaties waar harde cijfers voorop staan ondoenlijk om modieuze gelijkheidsnormen toe te passen. Dat is misschien de reden waarom de Bank of International Settlements in Basel, de centrale bank van de centrale banken en de machtigste financiële entiteit ter wereld, minder dan zes procent vrouwen in haar bestuur heeft: één op achttien. Het feit dat geld uiteindelijk belangrijker is dan pariteit tussen mannen en vrouwen, is de beste verklaring voor het uitblijven van een publieke verontwaardiging over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de financiële wereld en echte macht en invloed.

  Russische tegensancties op komst: Verwoestend voor het Westen

In dit verband kan het nuttig zijn te herinneren aan de Franse feministische wetenschapper Evelyne Sullerot (1924-2017), die een “wet” formuleerde die inhoudt dat wanneer vrouwen een meerderheid vormen in een roeping of beroep, het prestige en het salaris lager zullen zijn dan toen mannen in de meerderheid waren.

Zoals iedereen met een half brein weet, kunnen vrouwen alles wat mannen kunnen, net zo goed, en sommige zelfs beter. De geschiedenis staat bol van getalenteerde en zeer capabele vrouwen en mannen. Hetzelfde geldt voor “minderheden”, of ze nu raciaal zijn of geconstrueerd op basis van moderne gendergekte. Maar “gelijkheid” eisen en zelfs opleggen door middel van speciale wetgeving is het toppunt van dwaasheid. Het zal alleen het verkeerde soort mensen naar hoogbetaalde banen en hoge overheidsfuncties leiden.

Incompetente vrouwen bijvoorbeeld, zoals de Nederlandse minister van Financiën, mevrouw Sigrid Kaag. Als trouwe partner van het WEF voert zij plichtsgetrouw uit wat Klaus Schwab haar opdraagt. Aangezien zij blijkbaar ook een psychopaat is (zeker geen zeldzaamheid onder politici en CEO’s), trekt zij zich niets aan van de wijdverspreide vernietiging, ellende en armoede die zij veroorzaakt. Nu wanhopige burgers het haar en haar familie moeilijk maken, waarbij sommigen zelfs bedreigingen uiten, heeft mevrouw Kaag verklaard dat dit in feite wordt veroorzaakt door een van de oppositiepartijen in het parlement. Ik weet zeker dat Indira Gandhi zoiets stoms nooit zou hebben gezegd. Maar blijkbaar is mevrouw Kaag niet in staat om het effect van haar beleid te begrijpen, noch kan zij de gevolgen van haar daden dragen.

Het enige antwoord dat mevrouw Kaag verdient is het gezegde “als je niet tegen de hitte kunt, ga dan uit de keuken!”.

Eigenlijk zou ze beter op haar plaats in de keuken iets constructiefs en nuttigs kunnen doen, zoals een maaltijd bereiden voor haar gezin, of voor de gaarkeukens waar ze zoveel van haar medeburgers toe dwingt…


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

FEMINISME DOSSIER

Feminisme, media en cultuurmarxisme


Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBorrell wil Oekraïne-sceptische EU-burgers bestrijden
Volgend artikelErnstige nieuwe ontwikkeling: China verklaart publiekelijk de Russische acties in Oekraïne bijstand te verlenen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

29 REACTIES

 1. Ahum, Frankrijk. Emanuel mag dan. Niet echt mannelijk klinken en het is tegenwoordig gevaarlijk om zo maar te veronderstellen dat iemand een man is, maar ik denk toch dat Macron een man is…

 2. En zie waar emancipatie toe heeft geleid, Mutti Merkel,Tante Ursula,Lagabe,Bearbock,Kaag,Halsema,Olongren, en ga zo maar door.
  Was gewoon in de keuken blijven staan..
  En wat doe je als de vrouw toch in de kamer komt?
  De ketting korter maken.

 3. Het is toch veel gelijkheid op het niveau van domheid. Die”mannen en “vrouwen”.
  Ik houdt mijn hart vast als zij allen gereset worden naar hart en hoofd. En losgekoppeld van de Schwabmatrix.

 4. Volgens Star Trek is een vrouw “een massa tegenstrijdige impulsen, chaotisch en verwarrend”.

  Daar kan ik me helemaal in vinden. Het is duidelijk geen meerwaarde gebleken met al die vrouwen aan de top. Laat ze maar weer gaan koken.

  • wie zei dat ook al weer in die serie, was dat Data?
   Star Trek.. ik keek er altijd naar uit, goeie oude, maar mooie fantast-ische tijd

   groet

 5. Er staan wat ”bijzondere feiten” in dit stuk ik citeer;

  ”Zoals iedereen met een half brein weet, kunnen vrouwen alles wat mannen kunnen, net zo goed, en sommige zelfs beter.”

  Nou, laten we de vrouwelijke wereldkampioen boksen (of whatever aan vechtsport) eens een paar potjes tegen de mannelijke wereldkampioen ten strijde laten trekken. Ik geef deze auteur 2:1 uitbetaling aan als hij op de vrouw durft te wedden. Ik durf hetzelfde te wedden rondom al het werk wat met kracht te maken heeft. Echt, de waanzin.

  De auteur borduurt voor op zijn onzin stelling door te stellen ”Hetzelfde geldt voor “minderheden”, of ze nu raciaal zijn of geconstrueerd op basis van moderne gendergekte.”

  We weten dat Joden de meest intilligente / vaardige mensen zijn. Gevolgd door Aziaten, dan door blanken, dan door Hispanics en hekkesluiter de negers. Oh, wat zeg ik nu toch weer. Gewoon wat je gemiddeld ziet. Uiteraard zijn dit gemiddelden. Ik beweer zeker niet dat een neger niet zeer succesvol kan zijn. Trans mensen zijn, wederom, gemiddeld, veel psychisch instabieler zijn en dus minder succesvol en dus minder goed.

  Groeten,
  Hugo

 6. Ik zal het maar vertellen, hoe het werkelijk zit.

  Vrouwen kunnen niet ruimtelijk (spaciaal) denken; dat is hormonaal bepaald.
  Wordt wat beter na de overgang, maar ideaal is anders.
  Reden: daarvoor was een voldoende ervaring voor beoordeling of als referentie……

  Daar is an sich niks mis mee; maar een gekte van deze tijd is te veronderstellen dan mannen en vrouwen hetzelfde zijn..

  ok, als je sommige mietjes in de politiek beziet, Rutte, jetten, klaver, dan begin je wel te twijfelen.

  Op mijn linked in heb foto’s van Chinese meiden die als metselaar, stucadoor werken.
  Heb ik in NL nog nooit gezien….die denken dat emancipatie iets met gelijkheid te maken heeft en willen gelijk directeur van Shell worden….

 7. …vulgair …verwijderd. Ik ben log net in en ben razend benieuwd nu….zo ranzig dat frontnieuws de “bijdrage” verwijderd…..dat moet een overtreffende trap zijn of iets heel zieks…???

  • Frontnieuws sorteert vast voor.
   We gaan allemaal 100 jaar terug in de tijd. Dat duurt niet lang meer.
   Jammer dat ik die zogenaamde vulgaire teksten gemist heb. ;).

    • Tolerantie, of verdraagzaamheid is de erkenning dat naast de eigen denkbeelden, gewoonten en kenmerken, er andere zijn van gelijke waarde. Tolerantie betekent dat afwijkende meningen en gedragingen niet met sancties bestreden worden.

 8. Kleine update, IMF was dat verschrikkelijk irritante Lagarde wezen nu is het Ms. Kristalina Georgieva, het lijkt er meer op dat functies waar een boel kritiek komt de extra bescherming “sexist ” graag genomen wordt om een extra argument te hebben.
  De topper en de beroerdste functie is speaker of the white house, die is vrouw, lesbische, immigrant en of colour dat is een hoge muur van weerstand om te overwinnen voordat je kritiek op het echte thema kwijt kunt als blanke, hetero, man, born in the USA.
  Maar over echte ongerechtigheid dat van die linke handen yuppies die handig babbelen scheppen meer geld verdienen dan vakmensen, maar daar kon binnenkort wel eens natuurlijke selectie plaatsvinden.

 9. Zoveel vrouwen die het voor het zeggen hebben in Europa, verklaart nu ook wel waarom het zo’n zooitje is op politiek gebied… wordt tijd dat er weer capabele mensen op die stoelen komen te zitten ipv te moeten voldoen aan zoveel procent vrouw in de politiek… door de gehele historie zijn het altijd mannen banen geweest…. misschien een goed leer moment… klaar met dat halfzachte linkse om de brei heen draaiende greendeal feminisme….

 10. Hier zitten ook veel vrouwen in hoge functies.
  Ze kunnen zo–zonder naar college te geen-hun diploma binnenhuis architectuur afhalen.

  ze zijn gekomen waar ze zijn, door een heleboel plafonds te bestuderen…
  —————————
  dan hebben we nog “Me too”
  Gaat een jong stuk (goed uiterlijk, maar te stom om te studeren en te lui om te werken) naar en hotelkamer van een director; ’s avonds.
  Oudere man loopt in ondergoed rond te stappen.
  Zij gaat vrijwillig met hem naar de slaapkamer en maakt en nummertje.

  Zij krijgt over betaalde rolletjes en wordt er door multi millionair.
  Maar dan wordt ze 45-50–over the hill.
  Wil toch aandacht….
  Dus geeft ze de man na 20–30 jaar aan voor verkrachting.
  geen getuigen; geen bewijs, niets.
  Wordt toch veroordeeld door een (betaalde) linkse rechter.

  Ik noem dat wat het is: sex tegen betaling=prostitutie.

  • Kayleigh McEnany. Inderdaad zeer intelligent. Die konden ze niet ‘omver-kletsen’. Ze verschijnt nog steeds in verschillende ‘conservatieve’ praatprogramma’s om politiek commentaar te geven. Erg scherp

 11. “Nu wanhopige burgers het haar en haar familie moeilijk maken, waarbij sommigen zelfs bedreigingen uiten, heeft mevrouw Kaag verklaard dat dit in feite wordt veroorzaakt door een van de oppositiepartijen in het parlement.” Rake typering.

 12. Vuilnismensen moeten de vuilnisophaalwagen bemensen. Ik heb politiek correct gesproken. In de jaren tachtig waren ze behoorlijk beturkt, maar tegenwoordig weer beblankt. Het kan verkeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in