Volledig gevaccineerd zijn wordt door de mainstream media afgeschilderd als een burgerplicht, een morele verantwoordelijkheid en “het juiste om te doen”. Laten we de schandalige propaganda die met die bewering gepaard gaat even buiten beschouwing laten en ons concentreren op wat dat eigenlijk betekent. Wat is volledig gevaccineerd? 1 prik? 2 prikken? 3 prikken (2 prikken plus een booster)? 4 prikken? Het antwoord hangt niet alleen af van waar je bent, maar ook wanneer je bent, schrijft Makia Freeman.

Veel Israëli’s protesteerden toen hun regering een 4e COVID-vaccinatie verplicht stelde om hun vaccinatiepaspoort (de zogenaamde Groene Pas) geldig te houden. Misschien drong het eindelijk tot hen door dat volledig gevaccineerd zijn iets was waarvan de definitie door hun regering, en niet door henzelf, werd bepaald. Maar het gaat niet alleen om de locatie, het gaat er ook om op welk moment in de tijd je je bevindt. Volledig gevaccineerd betekent verschillende dingen op verschillende momenten in de nepdemie. Dat is het hele punt: de term volledig gevaccineerd is ontworpen om te betekenen wat de NWO-controleurs (Nieuwe Wereldorde) willen dat het op een bepaald moment betekent.

De Washington Post preekt de NWO COVID agenda uit: U zult nooit volledig gevaccineerd zijn

In een artikel dat op 22 oktober 2021 werd gepubliceerd, probeert de mainstream media Washington Post, die in handen is van Jeff Bezos, hun eigen grondslag weg te verklaren  waarom ze de mensen in de eerste plaats had verteld om zich te laten vaccineren. Het is een van de talloze tegenstrijdigheden in het officiële COVID-narratief dat, als het een middelbare scholier was, een onvoldoende zou hebben gescoord voor interne coherentie en logica. Een van de dominante en overheersende mantra’s van de COVID pandemie is geweest “vaccinatie is de enige uitweg” en “het vaccin is de weg terug naar de normale situatie”. De waarheid is dat gen-modificerende vaccins de weg zijn naar het Nieuwe Normaal, onderdeel van de Great Reset van het WEF (een herformulering van de NWO) door het introduceren van nanotechnologie in de lichamen van mensen. Het idee dat COVID vaccins de enige uitweg zijn, berust op veel aannames, zoals dat het virus bestaat, dat de Big Pharma vaccinfabrikanten een echt exemplaar ervan hadden toen ze het vaccin maakten, dat COVID een nieuwe ziekte is die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2 en nog veel meer. Vergeet niet dat zelfs de grote farmaceutische bedrijven hebben toegegeven dat het vaccin nooit was ontworpen om de overdracht van COVID of een ernstige COVID-infectie te stoppen.

De Washington Post geeft toe dat de definitie van “volledig gevaccineerd” een bewegend doel is:

“Dit alles komt neer op, in wezen, een voortdurende poging om “volledig gevaccineerd” te definiëren. Wie is “volledig gevaccineerd” tegen covid-19, en voor hoe lang? Het eerlijke antwoord is dat het doel voor onze ogen aan het verschuiven is. Tot 2021 was “volledig gevaccineerd” geen standaardformulering, net zomin als “volledig getrouwd” of “volledig afgestudeerd”. Doorgaans wordt een persoon als “gevaccineerd” of “ongevaccineerd” beschouwd … Begin dit jaar, toen coronavirusvaccins beschikbaar begonnen te komen voor het publiek, kwam de term goed van pas … Tien maanden later is het door overvloedig nieuw bewijs in feite minder duidelijk geworden of onze vaccinregimes uit één, twee of drie doses zouden moeten bestaan. Momenteel zegt het Centers for Disease Control and Prevention dat mensen volledig gevaccineerd zijn “2 weken na hun tweede dosis” Pfizer of Moderna, of “2 weken na een eenmalige dosis vaccin” zoals Johnson & Johnson. Deze definitie is al achterhaald; sinds vorige maand beveelt het agentschap ook derde doses van de Pfizer-prik aan voor hoogrisicogroepen na zes maanden. Binnenkort zal de aanbeveling naar verwachting worden uitgebreid tot iedereen boven de 40.”

  Neel Nanda, komiek in Jimmy Kimmel Show die vaccins pushte en ongevaccineerden hekelde, plotseling overleden

Omdat het een mainstream media-blad is, gaat het natuurlijk verder met het proberen te rechtvaardigen van het onverdedigbare, door de schuld te geven aan degenen rondom de gevaccineerde persoon. De ongevaccineerden de schuld geven is de laatste maanden een belangrijke trend in COVID geworden:

“Het antwoord is dat de gevaccineerde nog steeds op dezelfde manier kan sterven als iemand die “zijn gordel volledig om heeft” nog steeds kan sterven. De mate waarin wij door vaccinatie beschermd zijn, hangt van meer af dan alleen van het aantal injecties dat we krijgen en hoe effectief ons immuunsysteem daarop reageert. Het hangt ook af van de mensen om ons heen.”

Waar ik me echter op wil concentreren is niet de constante verwijten van de mainstream media aan het adres van de ongevaccineerden, maar eerder de erkenning dat je nooit volledig gevaccineerd kunt zijn, wat de weg vrijmaakt voor een eindeloze reeks vaccinaties die nodig zijn om je “immuniteitspaspoort” oftewel door de overheid verleende privileges op peil te houden. Dit verrijkt Big Pharma, geeft meer controle aan de overheid (door hen een middel te geven om ongehoorzame burgers uit de samenleving te sluiten als ze er niet in slagen herhaaldelijk aan de regels te voldoen) en geeft de NWO controleurs meer toegang tot de bloedbanen van mensen, en dus meer gelegenheid om nanotech en op buitenaardse gelijkende levensvormen in de lichamen van mensen te injecteren.

CDC’s definitie bedrog: Het veranderen van de betekenis van vaccinatie en vaccin

Rochelle Walensky, directeur van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), heeft onlangs gezegd dat haar agentschap “misschien de definitie van volledig gevaccineerd tegen COVID moet aanpassen”. Het is echter belangrijk op te merken dat de CDC zich gedurende de gehele nepdemie al schuldig heeft gemaakt aan manipulatie en bedrog met definities. Eén voorbeeld is dat het erop staat mensen die het COVID-vaccin hebben genomen als “ongevaccineerd” te beschouwen als het nog maar 14 dagen geleden is dat zij het vaccin hebben genomen. Op deze manier, als deze mensen verwond raken of sterven aan complicaties of bijwerkingen, worden zij in de officiële statistieken meegeteld als ongevaccineerde verwondingen of ongevaccineerde sterfgevallen.

Een ander voorbeeld is de rol van het CDC bij het veranderen van de definitie van het woord “vaccin” zelf. Sharyl Attkisson doet verslag van deze ontdekking die door congreslid Thomas Massie bekend werd gemaakt:

“De Centers for Disease Control (CDC) heeft de definitie van vaccinatie zorgvuldig “geëvolueerd” om tegemoet te komen aan de afnemende capaciteit van sommige van de hedendaagse “vaccins”, waaronder de Covid-19 vaccins. De oorspronkelijke definitie, vóór 2015, stelde dat vaccins “ziekte… voorkomen.” Vanaf 2015 werd de definitie gewijzigd om te zeggen dat vaccins “immuniteit produceren”, zonder noodzakelijkerwijs ziekte te voorkomen. Nadat de Covid 19-vaccins werden geïntroduceerd en werd ontdekt dat ze niet noodzakelijkerwijs “ziekten voorkomen” of “immuniteit verschaffen”, veranderde CDC de definitie van vaccins opnieuw om te zeggen dat ze slechts “bescherming bieden”.

De ontdekking werd bekendgemaakt door Republikein Thomas Massie (R-Kentucky) die de definities tweette.

  Waarom ik geloof dat er nooit een Covid-virus is geweest

Kijk eens naar @CDCgov’s veranderende definitie van “vaccinatie”. Ze zijn druk bezig geweest op het Ministerie van de Waarheid:

Een andere commentator merkte het volgende op in een artikel getiteld The CDC Just Made an Orwellian Change to the Definition of ‘Vaccine’ and ‘Vaccination’:

“Dus in een week tijd is een vaccin veranderd van iets dat “immuniteit opwekt tegen een specifieke ziekte” in iets dat slechts “de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten stimuleert”, en een vaccinatie produceert niet langer “immuniteit” tegen een ziekte, maar slechts “bescherming” tegen een ziekte.
Is er nog iemand die dit verontrustend vindt? Waarom heeft de CDC plotseling “vaccin” en “vaccinatie” zo geherdefinieerd dat ze klinken als een gewone niet-steroïde anti-inflammatoir medicijn of een receptgeneesmiddel dat je regelmatig moet blijven innemen?”

Al deze woordverwarring en chicanes komen nog bovenop het feit dat het zogenaamde COVID-“vaccin” sowieso geen vaccin is, volgens de standaard en al lang bestaande juridische en medische definities, omdat het geen verzwakt of dood virus bevat.

De WHO heeft ook de definities van kudde-immuniteit en pandemie gewijzigd

Er is nog meer achtergrondinformatie over dit alles op internationaal niveau: de door Gates gefinancierde WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft haar definities van “kudde-immuniteit” en “pandemie” gewijzigd. Zoals in het artikel wordt uitgelegd, heeft de WHO de definitie van kudde-immuniteit gewijzigd om vaccinatie te vermelden en om elke vermelding van natuurlijk verworven immuniteit, opgedaan door eerdere infectie, te vermijden. Vroeger luidde de definitie van de WHO:

“Kudde-immuniteit is de indirecte bescherming tegen een infectieziekte die optreedt wanneer een bevolking immuun is, hetzij door vaccinatie, hetzij door immuniteit die is ontwikkeld door eerdere infectie.”

Nu is het:

“‘Kudde-immuniteit’, ook wel ‘populatie-immuniteit’ genoemd, is een concept dat wordt gebruikt voor vaccinatie, waarbij een populatie kan worden beschermd tegen een bepaald virus als een drempel van vaccinatie wordt bereikt. Kudde-immuniteit wordt bereikt door mensen te beschermen tegen een virus, niet door ze eraan bloot te stellen. Vaccins trainen ons immuunsysteem om eiwitten aan te maken die de ziekte bestrijden, de zogenaamde “antilichamen”, net zoals zou gebeuren wanneer we aan een ziekte worden blootgesteld, maar – en dit is van cruciaal belang – vaccins werken zonder ons ziek te maken. Gevaccineerde mensen zijn beschermd tegen het krijgen van de ziekte in kwestie en het doorgeven ervan, waardoor eventuele besmettingsketens worden doorbroken.”

Het is een oorlog tegen de menselijke perceptie. De auteur van het artikel, Peter Gyel, schrijft:

“Deze perversie van de wetenschap impliceert dat de enige manier om kudde-immuniteit te bereiken is via vaccinatie, wat overduidelijk niet waar is. De opzienbarende implicaties voor de samenleving zijn echter dat zij, door deze valse informatie naar buiten te brengen, proberen onze perceptie te veranderen van wat waar en niet waar is, waardoor mensen gaan geloven dat zij hun immuunsysteem kunstmatig moeten manipuleren als de enige manier om veilig te blijven voor besmettelijke ziekten.”

Op dezelfde manier heeft de WHO de definitie van pandemie veranderd. Hun oorspronkelijke definitie van een pandemie van 1 mei 2009 vermeldde gelijktijdige epidemieën wereldwijd:

“Een grieppandemie doet zich voor wanneer een nieuw griepvirus opduikt waartegen de menselijke bevolking geen immuniteit heeft, wat resulteert in meerdere, gelijktijdige epidemieën wereldwijd met enorme aantallen sterfgevallen en ziektegevallen.”

  Kijk: Japanse professor brengt verbluffende boodschap die iedereen moet horen (Nederlands transcript)

Gyel schrijft:

“Deze definitie werd veranderd in de maand voorafgaand aan de Mexicaanse grieppandemie van 2009, waarbij de criteria voor ernst en hoge mortaliteit werden verwijderd en de definitie van een pandemie overbleef als “een wereldwijde epidemie van een ziekte”. Door deze wijziging in de definitie kon de WHO de Mexicaanse griep tot pandemie uitroepen nadat wereldwijd slechts 144 mensen aan de infectie waren gestorven, en daarom wordt COVID-19 nog steeds als pandemie gepromoot, ook al blijkt uit tal van gegevens dat de dodelijkheid van COVID-19 gelijk is aan die van de seizoensgriep”.

Wat betekent al deze definitiemanipulatie?

De manipulatie van de definitie van woorden is in de eerste plaats een poging om mensen in verwarring te brengen en kritisch denken en analyse te belemmeren. Veel mensen krijgen te horen dat ze blindelings “de wetenschap moeten vertrouwen” wanneer ze tussen al deze tegenstrijdigheden de waarheid niet kunnen achterhalen. Ten tweede is het een poging om wat het scenario ook is (b.v. COVID of Operatie Coronavirus) in te passen in de huidige definities van bepaalde termen (pandemie), wat de vooraf geplande oplossing of giftige remedie is (b.v. nanotech-apparaten die genen wijzigen) in te passen in de huidige definities van bepaalde termen (vaccin), en wat het doel ook is (eindeloze vaccinatie) in te passen in de huidige definities van bepaalde termen (volledig gevaccineerd).

Kortom, het komt regelrecht uit Orwell’s 1984. Woorden, zinnen en termen betekenen wat de heersende partij wil dat ze op dat moment betekenen, punt uit. We waren altijd in oorlog met Eastasia!! Stop met dit allemaal te begrijpen, jij vieze kleine proleet. Leg je hoofd neer, zwijg, masker op en vaccineren – maar zorg ervoor dat je blijft winkelen. En, laat je wijze en weldadige leiders al je denkwerk voor je doen.

Slotopmerkingen

Uiteindelijk is de manipulatie bedoeld om te rechtvaardigen wat het einddoel al is: zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk injecteren om een samenleving te creëren waarin injectie en “vaccinatie” standaard, gemeengoed en het recht van de overheid is om haar burgers op te leggen. Anders gezegd, een wereld creëren waarin alle inherente rechten zijn uitgehold en alleen privileges bestaan, en waarin burgers, om die privileges te verdienen, moeten afzien van lichamelijke autonomie en medische soevereiniteit om de overheid toe te staan hen te injecteren wanneer de overheid dat wil. Dit verandert de machtsdynamiek van een scenario waarin soevereine wezens anderen delegeren om hen op een beperkte manier te vertegenwoordigen, naar een scenario waarin burgers moeten bedelen om restjes (privileges) van een uit de hand gelopen gecentraliseerde autoriteit in een maatschappij met twee lagen waarvan sommige wereldleiders (zoals de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern) openlijk toegeven dat ze die proberen op te bouwen.

Een grote rol in het keren van het tij tegen de opmars van de NWO COVID zal zijn wanneer een kritische massa van mensen zich de gruwel realiseert van wat volledig gevaccineerd zijn werkelijk betekent – wanneer genoeg mensen doorkrijgen dat volledig gevaccineerd zijn een eindeloze bestemming is.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Globale tijdbom” – Eerste geval van postmortaal onderzoek van tegen SARS-CoV-2 gevaccineerde patiënt; “viraal RNA aangetroffen in elk orgaan van het lichaam”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBegrafenissen stijgen met 15%, crematies met 10% in 2021 vergeleken met 2020 toen er geen covid “vaccins” waren
Volgend artikelDe tol die het vaccin eist op de seksuele gezondheid van mannen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Ik heb letterlijk een traan moeten wegpinken toen ik dit forum las, met meer dan 1000nden écht mensen die dagelijks hun bijwerkingen plaatsen en met elkaar op het forum hierover discussiëren en elkaar tips geven om te genezen. van depressies tot aan lichamelijke infecties tot aan opgezette klieren en het “gevoel te hebben dat mijn Ziel uit mij is verdwenen” en oorsuizen en half blind worden etc.
  Ik zie het aspect “Ziel verdwijnen” aan de blik van mensen die gevac zijn. Het lijken heroïne verslaafden waar de blik veranderd is. Diep triest.
  Het erge is nog dat ze allemaal denken van de schade af te kunnen komen. Terwijl in hun lichaam nano-technologie rondzweeft. Doodenge gedachte..

  De website met het forum met alle meldingen; https://old.reddit.com/r/vaccinelonghaulers/

 2. De nsb is teruggekeerd in Nederland

  Blauw het nieuwe bruin. Stond zo een lul vroeger met een lasergun in de bosjes laat ie nu zijn lusten op weerloze demonstranten. We noemen dit toch zinloos geweld ?
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/884777031/politie-onderzoekt-beelden-bruut-optreden-bij-arrestatie-demonstrant

  Respect moet je hebben voor deze criminelen. Van de hulpdiensten blijf je af schreeuwt grapjeshuis maar als diezelfde hulpdiensten je invalide slaan en schoppen is alle respect verloren. De overheid begint steeds meer te lijken op een criminele organisatie die geweld niet schuwt. De overheid is verworden tot maffia !!

  • Ondert libertariers is het al jaar en dag usance om gewag te maken van “private mafia” als men (voor een keer) niet de overheid bedoelt.
   Leuk bijverschijnsel: als outsiders dit taalgebruik niet kennen, vragen ze doorgaans wat je bedoelt met “private mafia” (i.p.v. gewoon mafia tout court). Dan kan je laconiek reageren met “nou, dus niet de overheid maar Don Corleone of zoiets”. Meestal valt hun mond dan open van verbijstering. Maar … er gaat plots wel een nieuwe wereld voor hen open, zo van “ja inderdaad, de overheid is ook wel een soort mafia, ja”.

 3. Met andere woorden,ik ben verkouden of grieperig mijn lichaam lost het op (zoals de mens het al minstens een miljoen jaar doet) en na een paar dagen ben ik weer beter… maar volgens deze krankzinnigen ben ik nog steeds ziek!?…je wil erom lachen maar het is diep triest dan tig % van de mens deze waanzin gelooft…wat is er loos met deze mensen…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in