© Sputnik Ilja Pitaljew

Het Journaal van vanavond om 20.00 uur op de Russische staatstelevisie begon met uitgebreide uittreksels van de open discussie in vraag- en antwoordvorm die Vladimir Poetin een paar uur eerder had met 20 van de oorlogscorrespondenten van het land, schrijft Gilbert Doctorow.

Ik had het geluk dat ik per ongeluk op die sessie had afgestemd toen die nog live werd uitgezonden. Het uur of wat dat ik bij de uitzending zat, liet er geen twijfel over bestaan dat Vladimir Poetin een van de weinige echte leiders ter wereld blijft. Dat is niet bedoeld als compliment, maar als vaststelling van een feit: de man is een fenomeen. Hij sprak onvoorbereid, zonder aantekeningen.

De bijeenkomst vond plaats in een vergaderzaal van het Kremlin. Onder de deelnemers bevonden zich enkele van de bekendste journalisten, waaronder Aleksandr Sladkov en Jevgeni Poddubny, die we dagelijks op de staatstelevisie verslag zien doen vanaf de frontlinies in Donbas. Maar er waren ook journalisten van de commerciële zender NTV, van de militaire zender Zvezda en van gedrukte media zoals Komsomolskaya Pravda. Er waren zelfs niet-traditionele journalisten, zoals de man die zichzelf eenvoudigweg als “blogger” identificeerde.

Wat ze allemaal gemeen hadden, was de mogelijkheid om moeilijke vragen te stellen over het verloop van de oorlog, over tekortkomingen in de levering van uitrusting en onrechtvaardigheden in de compensatie die de gewone soldaten irriteren, over de relaties tussen particuliere militaire bedrijven aan het oorlogsfront (de Wagner Group) en het reguliere leger, en over nog veel meer. Op alle vragen kwamen serieuze antwoorden of de belofte dat Poetin de kwesties met het ministerie zou opnemen om oplossingen te zoeken. Als het om redenen van staatsveiligheid niet mogelijk was om te antwoorden, zoals de vraag wanneer Rusland op zijn beurt in het offensief zal gaan, dan nam de president geen blad voor de mond; hij legde uit dat de kwestie tussen vier ogen besproken kon worden, niet live op televisie.

Hieronder volgt mijn informele verslag van het belangrijkste van het heen-en-weer gesprek dat ik heb gehoord. Dit is geen stenografisch document, maar de essentie van wat ik ter plekke heb opgevangen.

***

Vraag – Aan het begin van de oorlog zagen we dat de Russische legerleiding bestond uit leunstoelgeneraals, uit mensen die hun positie hadden verworven als kontlikkers. Er werden veel fouten gemaakt. Nu zien we in het verloop van de oorlog voorbeelden van grote heroïek en moed. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat deze mensen naar de top zullen stijgen?

Antwoord – Ja, in vredestijd zat onze legerleiding vol met leunstoelgeneraals. Maar dat zie je in vredestijd in elk leger ter wereld. Ja, ik ben het met u eens dat de helden die medailles hebben gekregen voor hun moed en doeltreffendheid op het slagveld een “lift” zouden moeten krijgen door promoties en door naar academies te gaan om hen kennis van militaire wetenschappen bij te brengen zodat ze posities op de hoogste niveaus kunnen innemen. Ik zie ook ruimte voor zulke vaderlandslievende en dappere mensen bij de veiligheidsdiensten.

Een probleem is dat de heldhaftige militairen zichzelf opofferen en vaak behoren tot degenen die op het slagveld sterven. Maar degenen die het redden, moeten we identificeren en snel op de juiste weg zetten.

Vraag – We hebben gezien hoe niet alleen Oekraïne, maar ook de NAVO-troepen al onze rode lijnen hebben overschreden, de een na de ander. Ze blijven ons pushen. Wanneer zullen we reageren?

Antwoord – We hebben gereageerd door de Speciale Militaire Operatie te starten. Dat was onze reactie op 8 jaar oorlog die het Westen tegen de bevolking van Donbas was begonnen. Wat betreft de rode lijnen die het afgelopen jaar zijn overschreden, wel, daar hebben we op gereageerd. Ik kan dit niet allemaal in het openbaar beschrijven, maar laten we eens kijken naar onze vernietiging van elektriciteitscentrales of onze vernietiging van het hoofdkwartier van de Oekraïense militaire inlichtingendienst in het centrum van Kiev.

  De slag om Kiev is de meest idiote oorlog ooit, het niveau van de desinformatie is absurd

Vraag: We zien dat Oekraïne volgestopt wordt met de nieuwste Westerse wapensystemen. Wat gaan we daaraan doen? Waarom is ons leger niet volledig uitgerust met moderne wapens?

Antwoord – In de loop van de Speciale Militaire Operatie is het duidelijk geworden dat veel vormen van bewapening niet in voldoende aantallen beschikbaar zijn. Dit zijn onder andere hoge-precisiemunitie, drones en veldcommunicatie. We moeten onze productie verhogen om aan de vraag te voldoen. In totaal is de productie van alle militaire hardware het afgelopen jaar 2,7 keer zo hoog geworden. En voor de wapens waarnaar de meeste vraag is, hebben we de productie 10 keer verhoogd. Vergeet niet dat we acht jaar geleden besloten hebben om ons militair-industrieel complex te moderniseren en dat er al veel bereikt is. Merk ook op dat naast het MIC (Militair-Industrieel Complex) in het afgelopen jaar duizenden particuliere fabrikanten uit de civiele sector zich hebben gemeld als leveranciers van subsystemen en eindproducten voor het leger.

Vraag – De Verenigde Staten hebben net aangekondigd dat ze artilleriegranaten met verarmd uranium aan de Oekraïense strijdkrachten gaan leveren. Wat zal onze reactie zijn?

Antwoord – De Verenigde Staten bieden aan om granaten met verarmd uranium te leveren, omdat ze door hun normale artilleriegranaten heen zijn en momenteel een productiecapaciteit van slechts 30.000 per maand hebben, terwijl het Oekraïense leger 5.000 of meer granaten per dag gebruikt. De VS hebben echter een voorraad granaten met verarmd uranium en stellen nu voor om hun voorraden te legen. Ons antwoord? Wij hebben ook een zeer grote voorraad granaten met verarmd uranium en zullen die misschien nu op het slagveld moeten gebruiken.

Vraag – Komt er nog een mobilisatie?

Antwoord – Alles hangt af van wat we in de oorlog willen bereiken. Op dit moment is er geen discussie over een mobilisatie. Er is immers een opleving van patriottische gevoelens geweest en grote aantallen mannen hebben zich aangemeld. Er zijn nu 150.000 nieuw gecontracteerde soldaten beschikbaar voor het front plus nog eens 6.000 vrijwilligers buiten contract. Het is nu onze taak om ervoor te zorgen dat alle soldaten die in het oorlogsgebied van de SMO vechten contracten hebben afgesloten die garanderen dat ze dezelfde compensatie en sociale voordelen krijgen.

Vraag – Onder de contractsoldaten zien we dat sommigen veel meer geld krijgen dan anderen. Wat kan er gedaan worden om dit gelijk te trekken?

Antwoord – De federale vergoedingen voor gecontracteerde soldaten zijn precies hetzelfde, waar ze ook worden ingezet. De verschillen in geld dat aan hen wordt uitbetaald, zijn het resultaat van vrijwillige betalingen door elke regio van de Russische Federatie aan hun soldaten. Wij zijn een rechtsstaat, in tegenstelling tot Oekraïne, en de federale regering kan niets doen om de regio’s te dwingen hun niveau te verhogen. We zullen echter wel met de gouverneurs gaan praten, zodat ze weten wat anderen doen en vrijwillig hun toewijzingen op een algemeen niveau kunnen brengen. Dit is een geval van het delen van beste praktijken.

Vraag – Waarom hebben we de graanovereenkomst met Oekraïne verlengd? De soldaten in de loopgraven begrijpen deze samenwerking niet. Het lijkt erop dat we er niets aan hebben.

  Situatierapport 12/06/23: Oekraïne heroriënteert en maakt doorbraken op de oostelijke as - Update!

Antwoord – Het Westen heeft zich inderdaad niet gehouden aan de verplichtingen die in de graanovereenkomst zijn vastgelegd. Onze graanexport wordt nog steeds gehinderd door de uitsluiting van onze gespecialiseerde landbouwhandelsbank van SWIFT en door sancties op boten en verzekeringen om ons graan naar exportmarkten te vervoeren. We hebben de graanovereenkomst echter voortgezet ten gunste van de bevriende landen in Afrika en Latijns-Amerika die afhankelijk zijn van deze graanleveringen uit Oekraïne. Volgende maand hebben we hier in Moskou een ontmoeting met Afrikaanse leiders en de graanovereenkomst zal een van de gespreksonderwerpen zijn.

Vraag – Er zijn wrijvingen geweest tussen particuliere militaire bedrijven die betrokken waren bij de gevechten in de Donbas (de Wagner Group) en het reguliere Russische leger. Wat kan er gedaan worden?

Antwoord – Wat we nu doen, is ervoor zorgen dat iedereen die voor de verdediging van Rusland vecht in het gebied van de Speciale Militaire Operatie precies dezelfde rechten en plichten heeft die contractueel zijn vastgelegd met het reguliere leger.

Vraag – Veel van de mensen in de particuliere militaire bedrijven zijn veroordeelden die uit de gevangenis zijn vrijgelaten nadat ze ermee hadden ingestemd om in het oorlogsgebied te vechten. Aan het einde van hun termijn worden ze vrijgelaten en krijgen ze gratie. Maar dan horen we dat sommige van deze mensen terugkeren naar hun oude gewoontes en misdaden gaan plegen.

Antwoord – Alle veroordeelden die hun tijd op het slagveld uitzitten, krijgen inderdaad gratie. Maar iedereen die daarna een misdaad begaat, wordt ter verantwoording geroepen en zal net als ieder ander gestraft worden. Laten we echter opmerken dat, terwijl in het algemeen de recidive van criminelen die uit de gevangenis komen 40% is, de recidive van degenen die aan het front gediend hebben tien keer lager is.

***

Mijn belangrijkste conclusie van het bekijken van Poetins ontmoeting met de oorlogscorrespondenten is dat degenen in het Westen die zeggen dat de Russische president in een bubbel leeft, dat hij niet weet wat er echt aan de hand is in deze oorlog – die “deskundigen” en geleerden zijn ofwel onwetende dwazen of verachtelijke propagandisten. Poetin doet zijn uiterste best om zelf inzicht te krijgen in de werkelijke stand van zaken door rechtstreeks met mensen op het werkniveau te spreken. Hij doet dit juist om te voorkomen dat hij gegijzeld wordt door zijn topgeneraals en ministers. De ontmoeting van vandaag met de journalisten van de frontlinie kwam een dag na zijn bezoek aan een militair hospitaal in het centrum van Moskou, waar hij tijd doorbracht met het praten met soldaten die herstellende waren van hun oorlogsverwondingen. Ze hadden allemaal een medaille voor heldenmoed gekregen en Poetin wilde hun verhalen horen, om te begrijpen hoe zij over de oorlog dachten. De tijd die hij met hen doorbracht was veel meer dan een fotomoment.

Het journaal van 20.00 uur voegde aan de fragmenten van de vraag- en antwoordsessie een kort interview toe dat journalist Pavel Zarubin had afgenomen van een half dozijn deelnemers aan de ontmoeting met Poetin. Ze waren het er allemaal over eens: ze waren onder de indruk dat de president een goed inzicht had in zowel de details in het oorlogsgebied als de uitdagingen waarvoor de Russische samenleving zich gesteld zag om de oorlogsinspanning te steunen.

Naschrift, 14 juni 2023 Het gesprek van Vladimir Poetin met oorlogscorrespondenten gisteren kreeg enige selectieve aandacht op Euronews en de BBC. Ze vermeldden dat Rusland tot nu toe 50 tanks had verloren tijdens het Oekraïense tegenoffensief, terwijl hij zei dat de Oekraïners er 150 hadden verloren. Bovendien citeerden ze Poetins schatting van de respectieve verliezen van soldaten door dood en verwonding als ver boven de klassieke verhouding van 3 aanvallers op 1 verdediger. Hij zei dat de verliesratio momenteel 10 tegen 1 is. En hij zei dat Rusland in de eerste dagen van het tegenoffensief tussen de 25 en 30% van de tanks en pantserwagens heeft vernietigd die het Westen onlangs aan Oekraïne heeft geleverd.

  Poetin gaat energieleveringen aan onvriendelijke Westerse staten beperken

Ondertussen heeft de journalist Max Seddon van de Financial Times, die in Riga woont, een artikel in de krant van vandaag met de titel “Poetin kiest de kant van het Russische leger in botsing met Wagner”. Seddon en zijn redacteuren hebben zijn verslag over de bijeenkomst met oorlogscorrespondenten zo opgemaakt dat het over dit ene onderwerp gaat: hoe de beslissing om alle strijders in het oorlogsgebied onder contract te plaatsen bij het reguliere leger in feite de relaties tussen de Wagner Group en het ministerie van Shoigu regelt. Ja, ze maken inderdaad een geldig punt dat Poetin de kant van Shoigu heeft gekozen en tegen Prigozhin. Seddon neemt hier echter geen genoegen mee en gaat nog een stap verder om Poetin in diskrediet te brengen, door stukjes en beetjes uit de V&A uit hun context te halen om zijn argument te onderbouwen.

Citaat:

Zelfs toen hij de stap van het ministerie van Defensie om de milities ondergeschikt te maken steunde, impliceerde Poetin dat veel van de kritiek van Prigozjin op het leger correct was geweest – een mogelijk teken dat Wagner zijn steun nog niet helemaal kwijt was.

“Aan het begin van de speciale militaire operatie realiseerden we ons al snel dat de ’tapijtgeneraals’ […] op zijn zachtst gezegd niet effectief zijn,” zei Poetin. “Er begonnen mensen uit de schaduw te komen die we nog niet eerder hadden gehoord of gezien, en zij bleken zeer effectief te zijn en maakten zich nuttig.”

Nou, journalist Seddon heeft duidelijk gewerkt vanuit een schriftelijke vertaling van het stenografisch verslag en heeft de laatste zin eruit gepikt om te gebruiken in een nieuw verband met het geschil over Wagner. Zoals ik heb laten zien in mijn eigen V&A verslag, pakte Poetin alleen maar een vraag op over de vooruitzichten voor de promotie van de nieuwe helden. En ik zou de heer Seddon willen aanraden om een betere vertaler te zoeken. Zoek ” “carpet generals”” op in Google en u zult alleen tapijtontwerpen vinden. Het oorspronkelijke Russisch was “паркетные генералы,” wat letterlijk betekent: zij die zitten in wat de Britten de “stalls” (Amerikaans – de “orkeststoelen”) van een operatheater noemen. In de volksmond had Poetin het over “leunstoelgeneraals”.

Dat is echter niet de enige blooper in het FT-artikel. De manier waarop Seddon het evenement waarop Poetin sprak presenteert, getuigt van totale onverschilligheid of onoplettendheid voor feiten die voor hem niet nuttig zijn voor de opbouw van zijn propagandastuk.

Citaat

De Russische president vertelde dinsdag aan een groep pro-oorlog bloggers…

Ik laat het hierbij. Jullie allemaal goed opgeleide en zachtaardige mensen die denken dat jullie weten wat er in de wereld gebeurt omdat jullie geabonneerd zijn op de Financial Times en soortgelijke mainstream media, moeten toegeven dat jullie gehersenspoeld zijn en zich terugtrekken uit discussies over actuele gebeurtenissen.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Vorig artikel“Vrede is onwaarschijnlijk in de nabije toekomst”: Dit is wat Russische deskundigen denken over het veel gehypte Oekraïense tegenoffensief
Volgend artikelWEF-gelieerde wetenschappers kondigen creatie aan van in laboratorium gekweekte menselijke embryo’s zonder eicellen of sperma
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Waar was/ is Derek Sauer nu???
  Waarom ga je weg als je in moeilijke situaties terecht komt???
  Waarom kun je als journalist je zelf zo moeilijk in een situatie van het land verplaatsen ook als dat je eigen ideologie niet is…….
  Waarom wel de lusten van het geld en vrijheid en niet de aanpassingen die “enigszins Russisch gewenst “ zijn.
  Je moet wel echt Rus zijn om dat te begrijpen, maar waarom het opruien en opdringen van westerse normen en waarden…… we zien nu waar deze “bandeloze grenzeloze vrijheid “ toe leidt…….

  Het WEF de WHO en liegende regeringen en andere verdrukkingen die er heel snel aan komen in West Europa

  Putin wordt door het westen schromelijk onderschat.

  Hij is een groot strateeg. Zowel politiek als militair.
  Hij kan bij wijze van spreken “ schaken “ op vele borden tegelijk

  Hij was is immers spion een SPION voor DE KGB GEWEEST voor zijn politieke loopbaan.
  En dat word je niet zomaar, dan heb je meer dan vele gemiddelde mensen in je mars.

  Dit “ spionnen vak “ vraagt en grote discipline, kennis , geheugen, stress bestendigheid, snel schakelen en handelen, overzicht in complexe situaties, strategisch inzicht, een juiste intuïtie, kortom het westen schildert Putin als een dwaas af, maar ook in Putin juist in Putin zullen ze hun meerdere moeten herkennen.‼️‼️en erkennen…..

  Daarom maken ze hem zo zwart, en tot een misdadiger, maar ik zou, liever z’on oorlogs president hebben als de demente Joe Biden…….met zijn mannelijke vrouwen regering……en zijn vrouwen mannen leger….. Putin lacht erom‼️

  Ik zeg niet dat hij volmaakt is en een goed mens, daar kan ik niet over oordelen maar wat we hier zien is grote kennis een vaardigheden en vaderlands liefde in plaats van de Amerikaanse zelf “””verrijking….en WOKE SITUATIES .””……. En liefde VAN Putin tot zijn land, en de bevolking.

  Wat wel zorgelijk, lijkt te zijn, is het “ post Putin tijdperk” Hoe zal dat gaan, als Putin wegval, valt het imperium uit elkaar?
  Want hoe je het keert of went Groot Rusland is ECHT HEEL GROOT, MET VELE VOLKEN EN CULTUREN.
  Ontstaat er onenigheid onder zijn huidige militairen. ?EN of politieke machtshebbers?
  Of heeft Putin al een opvolger in de startblokken staan…..
  Hij is een strateeg dus als het goed is heeft hij ook visie voor die zaken….
  We wachten het af. Het blijft spannend om te volgen….

  • Rusland bestaat al eeuwen in zijn huidige vorm, (ussr niet bij) in deze oorlog is het Russische bewustzijn nog veel meer gegroeid dan voordien vergelijkbaar met ww2..hard zijn loont..temeer daar de vijand alle morele normen heeft weggegooid.. waanzinnig gewoon..ik kan u en iedereen aan Russia Beyond te lezen..dan en enkel dan zul je de ziel van Rusland begrijpen…en het is géén propaganda materiaal maar eerlijke en ook ongemakkelijke waarheid en geschiedenis..je zult begrijpen wat bijna niemand hier ook maar enige notie van heeft.. het grootste land ter wereld heeft ook de meest boeiende geschiedenis op deze aarde.. letterlijk elk onderwerp is aan te tikken en u zult verstomd staan…❤️🇷🇺🌹

 2. Derek Sauer moest met zijn familie Rusland verlaten.
  In Rusland was de regel, diegenen die NEP nieuws, of leugens over Rusland verspreid, kan een gevangenisstraf krijgen.
  Met andere woorden, diegene die liegen, kunnen worden opgepakt.
  Derek Sauer houd van de westerse c.q. Nederlandse “waarde”, en dat is LIEGEN, we leren het van onze premier Mark Rutte, hij kan gewoon niet anders.
  Derek Sauer kon een huisje huren van de Nederlandse regering, onder voorwaarden dat hij niets anders doet, dan elke dag negatieve berichten over Rusland en Poetin brengt.
  Dus de westerse c.q. Nederlandse “NORME EN WAARDE” aanhoudt, “LIEGEN EN BEDRIEGEN”, net als het Kabinet.
  Derek Sauer heeft verkeerd gekozen, het westen staat op instorten, en Rusland met de BRICS + landen, leiden straks de wereld, (zie Augustus as. in Zuid-Afrika).
  Dag Sauertje, met je Normen en Waarden, “EERLIJK DUURT HET LANGST”.

 3. Putin is een fenomeen. Dat is een feit inderdaad en het is natuurlijk voor normale mensen ook een compliment. Hij heeft onvoorstelbare grote kennis van zaken. In ieder interview dat ik ooit met hem zag, zoals met Oliver Stone, of met een onbeschofte, arrogante BBC-sukkel die door hem netjes gefileerd werd, iedere ongemakkeljke vergadering waain hij luie, niet-presterende bureuacraten bij hun oor nam, is dat glashelder en indrukwekkend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in