Verslag van de Israeli People Committee over sterfgevallen door vaccinatie

2

Overal waar met vaccinatie werd begonnen, nam het aantal geïnfecteerden en bijgevolg het aantal sterfgevallen toe, soms zelfs drastisch. We hebben dit kunnen waarnemen sinds het begin van dit jaar. Het was bijzonder opvallend in Israël, waar een zeer groot deel van de bevolking zeer snel werd gevaccineerd. Een onafhankelijk onderzoek naar bijwerkingen en sterfgevallen wordt nu door deskundigen in een nieuw rapport gegeven.

De vaccinatiecampagne in Israël had niet alleen geleid tot een stijging van het aantal sterfgevallen door Covid, maar ook tot een duidelijke oversterfte in zowel de leeftijdsgroep van 65-plussers als die van 45-64-jarigen. Dit bleek uit gegevens van de Europese mortaliteitsmonitoring EuroMoMo, waaraan ook de Israëlische autoriteiten hun mortaliteitsgegevens leveren. Ook hier weer de overeenkomende grafiek, die de standaarddeviatie door oversterfte weergeeft, ook enige tijd nadat de oudere groep al voor 90% gevaccineerd was, bericht Tkp.at.

Terwijl de berichten hierover toenamen, verdween Israël plotseling voor Pasen op 1 april volledig uit de gegevens, om op 8 april weer op te duiken met sterk naar beneden bijgestelde cijfers.

Het Israeli People Committee (IPC), een burgerpanel van vooraanstaande Israëlische gezondheidsdeskundigen, bracht in april zijn rapport uit over de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin. De resultaten zijn rampzalig op elk mogelijk niveau, zoals gerapporteerd door Gilad Athmon. Het oorspronkelijke verslag in het Hebreeuws is hier.

Het oordeel luidt dat “er nog nooit een vaccin is geweest dat zoveel mensen schade heeft berokkend”. Het verslag is lang en gedetailleerd. Hier volgen enkele van de meest vernietigende bevindingen uit het rapport:

“Wij ontvingen 288 overlijdensmeldingen in de onmiddellijke tijdsbestek van de vaccinatie (90% tot 10 dagen na de vaccinatie), waarvan 64% mannen waren”. Maar volgens het Ministerie van Volksgezondheid waren slechts 45 sterfgevallen in Israël gerelateerd aan vaccinatie.

  Canadese klokkenluiders onthullen 13 doodgeborenen in 24 uur in Lions Gate ziekenhuis veroorzaakt door Covid-19 vaccins

“Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek was er in januari-februari 2021, op het hoogtepunt van Israëls massale vaccinatiecampagne, een stijging van 22% van het totale sterftecijfer in Israël in vergelijking met het voorgaande jaar. In feite waren januari-februari 2021 de dodelijkste maanden van het afgelopen decennium, met het hoogste totale sterftecijfer in vergelijking met de overeenkomstige maanden van de laatste tien jaar”.

De IPC merkt op dat “in de leeftijdsgroep 20-29 jaar de toename van het sterftecijfer door alle oorzaken het meest dramatisch was. In deze leeftijdsgroep is het sterftecijfer door alle oorzaken met 32% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar”.

“Statistische analyse van de informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gecombineerd met de informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, leidt tot de conclusie dat het sterftecijfer onder de gevaccineerden wordt geschat op ongeveer 1 : 5000 (1 : 13000 in de leeftijd van 20-49 jaar, 1 : 6000 in de leeftijd van 50-69 jaar, 1 : 1600 in de leeftijd van 70+). Volgens deze schatting kan het aantal sterfgevallen in Israël in de nabijheid van het vaccin, tot op heden, op ongeveer 1000-1100 mensen worden geschat”.

Als deze statistische analyse juist is, dan zijn de door de Israëlische gezondheidsautoriteiten gerapporteerde cijfers meer dan 22 maal misleidend.

Het IPC-rapport bevestigt het verband tussen vaccinatie en verhoogde mortaliteit en verstrekt andere cruciale informatie met betrekking tot leeftijdsgroepen. “Er is een hoge correlatie tussen het aantal mensen dat per dag wordt gevaccineerd en het aantal sterfgevallen per dag, in de orde van grootte van maximaal 10 dagen, in alle leeftijdsgroepen. Leeftijd 20-49 jaar: 9 dagen tussen vaccinatie en sterfte, leeftijd 50-69 jaar: 5 dagen tussen vaccinatie en sterfte, leeftijd 70 jaar en ouder: 3 dagen tussen vaccinatie en sterfte”.

Het IPC stelt ook vast dat “het risico op sterfte na de tweede vaccinatie groter is dan het risico op sterfte na de eerste vaccinatie”. Dit heeft betrekking op het vaccin van BioNTech/Pfizer, dat het enige in Israël gebruikte vaccin was. AstraZeneca daarentegen heeft een veel hoger risico na de eerste vaccinatie dan na de tweede.

  Weer een verschrikkelijke "vaccin" bijwerking: Kankerachtige tumoren op de injectieplaats

De IPC onthult verder dat “op de datum van publicatie van het rapport, 2066 meldingen van ongewenste voorvallen waren verzameld in de Civilian Review Board en dat de gegevens blijven binnenkomen. Deze rapporten suggereren schade aan bijna elk systeem in het menselijk lichaam….Onze analyse bracht een relatief hoog percentage ongewenste voorvallen aan het licht die het hart betroffen: 26% van alle cardiale voorvallen deed zich voor bij jonge mensen tot 40 jaar, waarbij de meest voorkomende diagnose in deze gevallen myositis of pericarditis was. Er werd ook een hoog percentage massale vaginale bloedingen, neurologische schade en schade aan het skelet en de huid geconstateerd. Er zij op gewezen dat een aanzienlijk aantal meldingen van bijwerkingen direct of indirect in verband zijn gebracht met hypercoagulabiliteit, myocardinfarct, beroerte, miskraam, verminderde doorbloeding van ledematen en longembolie”.

In Israël is de regering ook van plan kinderen in te enten. De IPC benadrukt dat een dergelijke stap catastrofaal zou kunnen zijn. “Gezien de omvang en de ernst van de bijwerkingen, willen wij het standpunt van de commissie verwoorden dat het vaccineren van kinderen ook bij hen tot bijwerkingen kan leiden, zoals die bij volwassenen zijn waargenomen, met inbegrip van de dood bij volkomen gezonde kinderen. Aangezien het coronavirus geen enkel gevaar oplevert voor kinderen, is het Comité van mening dat het voornemen van de Israëlische regering om kinderen te vaccineren, hun leven, gezondheid en toekomstige ontwikkeling in gevaar brengt”.

Het IPC wijst erop dat “er nog nooit een vaccin is geweest dat zoveel mensen heeft getroffen! Het Amerikaanse VARES-systeem presenteert 2204 meldingen van sterfgevallen van gevaccineerden in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal van 2021, een cijfer dat een stijging betekent van duizenden procenten ten opzichte van het jaargemiddelde van 108 meldingen per jaar”.

Tot zover het IPC rapport. In alle landen waar massaal wordt gevaccineerd, kunnen soortgelijke tendensen worden waargenomen. Hier is nog een bijzonder flagrant voorbeeld met betrekking tot Uruguay:

  Ineenstorting van het pleidooi voor vaccinapartheid

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Studies in het meest gevaccineerde land Israël tonen aan dat het vaccin 40 keer meer mensen doodde dan de Covid zelf en 260 keer meer bij jongeren

Vorig artikelUitgaansbeperkingen hebben geen enkel effect op de verspreiding van SARS-CoV-2 (studie)
Volgend artikelItalië: Christenen mochten niet in grote groepen samenkomen in kerken voor Pasen… maar moslims wel voor de Ramadan
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Het niveau van de censuur is ongekend hoog (zoals jullie zelf schrijven op de website), dus ik ga er ook niet vanuit dat jullie deze informatie plaatsen bij dit artikel “Verslag van de Israeli People Committee over sterfgevallen door vaccinatie”.
    Maar evengoed, tegen beter weten in, een link naar dit artikel waarin bovenstaande onzin wordt ontkracht:

    https://faktencheck.afp.com/nein-diese-daten-beweisen-keinen-zusammenhang-zwischen-steigenden-todesraten-und-corona-impfungen

  2. Men had toch vrije keuze hoog in het vaandel staan ? Nou dan kunnen ze de ongevaccineerden nooit verwijten maken dat wij verantwoordelijk zouden zijn voor de vrije verkeerde keuze die de gevaccineerde zelf uit vrije wil heeft gemaakt. Tuurlijk trachten ze het om ye draaien dit is precies wat satanisten doen, om het gezonde verstand van de mens te kunnen verraden door onze vrije wil door het maken van de juiste keuze, te kunnen krenken! Maar ik als ongevaccineerde heb absoluut geen boodschap aan die covidioten die pogen ons als ongevaccineerden een schuld gevoel aan te praten! Ze hebben geheel uit vrije wil hun gezonde verstand te grabbel gegooid, dat valt de ongevaccineerden nooit aan te rekenen! Zei waren gewoon slimmer!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in