Wij hebben allemaal het woord “democratie” in de mond, en onze media waarschuwen ons voor autoritaire excessen van onliberale landen. Toch weigeren velen van ons zich te mengen in tegenstrijdige debatten over zowel de aanslagen van 11 september als de reactie op de Covid 19-epidemie, schrijft Thierry Meyssan.

De herdenkingen van de 20e verjaardag van de aanslagen van 11 september 2001 leiden tot twee absoluut tegenstrijdige verhalen, afhankelijk van de vraag of men verwijst naar de gedrukte en audiovisuele media of naar de digitale pers.

Voor sommigen had Al-Qaeda het Westen de oorlog verklaard door met veel spektakel een misdaad te begaan, terwijl voor anderen diezelfde misdaad een interne staatsgreep in de VS maskeerde.

Een debat tussen de voorstanders van deze twee versies is onmogelijk. Het is niet zo dat beide partijen ze verwerpen, maar omdat de aanhangers van de officiële versie – en alleen zij – ze verwerpen.

Zij beschouwen hun tegenstanders als “samenzweerders”, dat wil zeggen, in hun ogen, op zijn best idioten, op zijn slechtst kwaadaardige mensen, – gewild of ongewild – medeplichtigen van de terroristen.

Deze onenigheid geldt nu voor alle belangrijke politieke gebeurtenissen. En het wereldbeeld van beide partijen raakt steeds meer verdeeld.

Hoe kon een dergelijke kloof ontstaan tussen medeburgers in samenlevingen die streven naar democratie? Temeer daar het niet deze breuk is maar de reactie erop die elke democratie onmogelijk maakt.

Een bepaalde opvatting van journalistiek

Vandaag wordt ons verzekerd dat het de taak van journalisten is getrouw verslag uit te brengen van wat zij hebben gezien. Wanneer wij echter door een lokale media worden geïnterviewd over een kwestie die ons bekend is en wij dan achteraf zien hoe zij die kwestie hebben behandeld, zijn wij vaak teleurgesteld.

Wij voelen ons niet begrepen. Sommigen van ons betreuren het dat we een slechte journalist zijn tegengekomen en houden ons vertrouwen in de massamedia. Anderen denken dat als een lichte vertekening mogelijk is, zelfs bij kleine vraagstukken, een veel grotere vertekening mogelijk moet zijn bij complexere vraagstukken.

In 1989, toen een menigte kwam luisteren naar een van de toespraken van de Roemeense dictator Nicolae Ceauşescu, beschuldigde deze de fascisten ervan het bloedbad van Timișoara te hebben uitgevonden, dat werd toegeschreven aan de beulen van zijn regime.

Woedend over deze ontkenning stond de menigte op en riep: “Ti-mi-șoa-ra! Ti-mi-șoa-ra! “en gooide hem omver. Het lokale televisiestation van Atlanta (VS), CNN, zond de paar dagen van deze revolutie live uit. Zo werd CNN de eerste live nieuwszender en werd het een internationale zender.

Vandaag weten we echter dat dit bloedbad nooit heeft plaatsgevonden. Het was gewoon een enscenering met lijken uit een lijkenhuis. Later werd vernomen dat een propaganda-eenheid van het Amerikaanse leger een kantoor had naast de redactiekamer van CNN.

Timișoara’s manipulatie werkte alleen omdat het live was. De kijkers hadden geen tijd om te controleren, niet eens tijd om na te denken.

Op professioneel niveau heeft geen enkele journalist ooit een conclusie getrokken uit deze gebeurtenis. Integendeel, CNN werd het model voor live nieuwszenders, die vervolgens overal tot bloei kwamen.

Tijdens de Kosovo-oorlog in 1999 heb ik een dagelijks verslag uitgebracht met een samenvatting van het nieuws van de NAVO en de regionale persagentschappen (Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Griekenland, Albanië, enz.) waarop ik was geabonneerd.

  Ik denk dat de COVID-19 prik het gemiddelde IQ met 20 punten heeft verlaagd

Vanaf het begin werd wat de NAVO in Brussel vertelde niet bevestigd door de regionale agentschappen. Integendeel, deze beschreven een heel ander conflict.

Het was vreemd om te zien hoe regionale journalisten uit welk land dan ook, behalve Albanië, een blok vormden en teksten schreven die met elkaar verenigbaar waren maar niet met die van de NAVO. Week na week verwijderden de twee versies zich van elkaar.

Om aan deze situatie het hoofd te bieden heeft de NAVO het beheer van haar communicatie toevertrouwd aan Jamie Shea. Elke dag vertelde hij een nieuwe anekdote die hij op het slagveld had meegemaakt. De internationale pers had al snel alleen oog voor hem.

Zijn versie was volgens het boekje voor de media, en de regionale nieuwszenders waren uit de roulatie, behalve voor mij. Naar mijn mening hadden beide partijen gelogen, en de waarheid moet ergens tussen de twee partijen liggen.

Toen de oorlog voorbij was, spoedden humanitaire hulpverleners, diplomaten en VN-soldaten zich naar Kosovo. Tot hun grote verbazing – en tot de mijne – ontdekten zij dat lokale journalisten de waarheid waarheidsgetrouw hadden weergegeven.

De woorden van Jamie Shea waren gewoon oorlogspropaganda. Zij waren echter gedurende drie maanden de enige “betrouwbare” bron van de internationale media geweest.

De westerse journalisten die naar Kosovo gingen, ontdekten ook dat zij hun vertrouwen hadden gesteld in mensen die overduidelijk tegen hen hadden gelogen. Toch hebben weinigen van hen hun manier van denken veranderd.

En nog minder slaagden erin hun redacteuren ervan te overtuigen dat de NAVO hen had misleid. Het door het Atlantisch Bondgenootschap opgelegde verhaal is de waarheid geworden, en de geschiedenisboeken hebben het, ondanks de feiten, als zodanig overgenomen.

Het oude Griekenland en het moderne Westen

In het oude Griekenland wekten de toneelstukken heftige gevoelens op bij het publiek. Sommigen vreesden dat de goden hen een duister lot zouden beschoren zijn.

Geleidelijk aan begon het koor dat het verhaal vertelde ook uit te leggen dat men zich niet moest laten misleiden door wat men zag, maar moest begrijpen dat het slechts een voorstelling was.

Dit afstand nemen van de schijn, verlamd door de mythe van het live-nieuws, staat in de psychologie bekend als de “symbolische functie”.

Jonge kinderen zijn hier niet toe in staat, zij nemen alles serieus. Maar op de “leeftijd van het verstand”, op 7, kunnen we allemaal onderscheid maken tussen wat waar is en wat slechts een voorstelling is.

Rede staat hier tegenover rationaliteit. Rationeel zijn betekent dat je alleen in bewezen dingen gelooft. Rationeel zijn is niet geloven in onmogelijke dingen. Dat is een groot verschil. Omdat je de waarheid niet vindt in overtuigingen, maar in feiten.

Als we zien hoe vliegtuigen neerstorten op het World Trade Center in New York City en mensen zich uit ramen gooien om aan het vuur te ontsnappen, zijn we allemaal erg onder de indruk. Als de torens instorten, zijn we klaar om te huilen. Maar dat mag ons er niet van weerhouden na te denken.

  Tucker Carlson: "Meer Amerikanen zijn gestorven tijdens een enkele vaccinatiecampagne dan aan alle andere vaccins samen in meer dan anderhalf decennium"

Men kan ons altijd vertellen dat 19 kapers vier vliegtuigen hebben gekaapt, maar aangezien deze mensen niet eens op de passagierslijsten van de luchtvaartmaatschappijen stonden, konden zij deze vliegtuigen niet kapen.

Men kan ons nog steeds vertellen dat de brandstof van de twee brandende vliegtuigen over de pilaren van de gebouwen is gestroomd en deze heeft doen smelten, hetgeen zou verklaren waarom de twin towers zijn ingestort, maar niet op zichzelf, en niet het instorten van de derde toren.

Om een gebouw in te laten storten, niet aan één kant, maar op zichzelf, moet je de fundering opblazen en het dan van boven naar beneden opblazen, zodat de vloeren op zichzelf instorten.

Men kan ons altijd vertellen dat bange vliegtuigpassagiers hun familieleden belden voor ze stierven, hoewel de telefoonmaatschappijen geen gegevens hadden van deze gesprekken, ze bestonden gewoon niet.

Men kan ons nog steeds vertellen dat een Boeing het Pentagon verwoestte, terwijl het in feite niet door een poort naar binnen had kunnen gaan zonder de omringende muur te beschadigen.

De getuigenissen spreken elkaar tegen. Maar alleen bepaalde worden door feiten tegengesproken.

Waarom accepteren we dat we bedrogen worden?

Een groot probleem blijft: waarom aanvaarden wij bedrogen te worden? Meestal omdat we het moeilijker vinden de waarheid te accepteren dan de leugen.

Toen bijvoorbeeld de zoon van de voorzitter van de National Endowment for Political Science jarenlang de verkrachtingen aan de kaak stelde die hij van hem onderging, treurde het hele volk om deze arme fantaserende jongen en prees zijn vader, die zijn waanzin zonder woorden doorstond.

Toen de zus van het slachtoffer later een boek met getuigen publiceerde, besefte iedereen wie de waarheid sprak. De president werd gedwongen af te treden.

De verkrachter heeft alleen zijn status te danken aan het feit dat hij aan justitie is ontsnapt: voormalig lid van het Europees Parlement, voorzitter van de emblematische instelling van de hele Franse politieke-media-klasse en voorzitter van “Le Siècle”, de meest exclusieve privé-club van Frankrijk.

Waarom denken we dat Al-Qaeda verantwoordelijk is voor de aanslagen van 11 september? Omdat minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, met zijn hand op zijn hart, het zwoer voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Laat staan dat hij jaren eerder loog toen hij het verhaal bevestigde van door Irakezen gestolen couveuses in Koeweit en de dood van achtergelaten baby’s.

Of dat hij achteraf loog over de massavernietigingswapens van president Saddam Hussein. Hij is een Staatssecretaris, en dan moeten we hem geloven.

Integendeel, als we zijn woord in twijfel trekken, moeten we ons niet alleen afvragen waarom we Afghanistan zijn binnengevallen, daarna Irak, enzovoort. Maar ook, en vooral, waarom hij loog.

Het antwoord op Covid-19: een nieuwe 11 september

Het raadsel van 9/11 is geen kwestie van het verleden. Ons begrip van de laatste 20 jaar hangt af van de reactie die we erop geven. Tenzij we tegengestelde debatten hebben tussen voorstanders van beide versies, zullen we deze verdeeldheid in alle mondiale kwesties aantreffen.

We maken momenteel een andere ramp mee, de Covid-19 pandemie. Wij hebben allemaal gezien hoe een groot laboratorium, Gilead Science, de redacteuren van het medisch tijdschrift The Lancet heeft omgekocht om een geneesmiddel, Hydroxychloroquine, in een kwaad daglicht te stellen.

  Aantal sterfgevallen in Nederland na tweede COVID-prik 20% hoger dan vorig jaar

Gilead Science is het bedrijf dat vroeger geleid werd door Donald Rumsfeld, de minister van Defensie van 11 september. Het is ook degene die een Covid 19 geneesmiddel maakt, Remdesivir.

Hoe het ook zij, sindsdien heeft niemand het aangedurfd om geneesmiddelen te zoeken voor de verzorging van Covid-lijders. Allen hebben vertrouwd op de hoop van vaccins.

Donald Rumsfeld had zijn staf opgedragen protocollen op te stellen voor het geval van een bioterroristische aanslag op Amerikaanse militaire bases in het buitenland. Vervolgens vroeg hij een van hen, Dr. Richard Hachett, die lid was van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, dit protocol uit te breiden in geval van een aanval op de Amerikaanse burgerbevolking.

Het was deze man die voorstelde gezonde bevolkingsgroepen op te sluiten, hetgeen een storm van protest teweegbracht onder de Amerikaanse artsen, professor Donald Henderson van de Johns Hopkins Universiteit voorop. Voor hen waren Rumsfeld, Hatchett en hun adviseur, topambtenaar Anthony Fauci, vijanden van de eed van Hippocrates en van de mensheid.

Toen de Covid 19-epidemie uitbrak, was Dr. Richard Hatchett directeur geworden van CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations); een vereniging die was opgericht op het Davos-forum en werd gefinancierd door Bill Gates.

Het was Hatchett die voor het eerst de uitdrukking “we zijn in oorlog” gebruikte, die door zijn vriend, president Emmanuel Macron, werd overgenomen. Hij was het die aanraadde gezonde bevolkingsgroepen te beschermen op de manier die hij 15 jaar eerder voor ogen had als onderdeel van de “oorlog tegen het terrorisme”.

Wat Anthony Fauci betreft, hij was nog steeds in functie. Hij had federale fondsen verduisterd om illegaal onderzoek in de VS te financieren. Ze werden voor hem uitgevoerd in het Chinese laboratorium in Wuhan.

Normaal gesproken zou de medische wereld weer in opstand zijn gekomen tegen de verplichte opsluiting van gezonde mensen. Dat was absoluut niet het geval. Zij vonden massaal dat de situatie de schending van de eed van Hippocrates vereiste.

De westerse landen die het advies van Dr. Hatchett opvolgden en de leugens van Gilead Science geloofden, hebben een schrikwekkende staat van dienst met deze pandemie. De VS heeft 26 keer meer sterfgevallen per miljoen inwoners dan China. En hun economie is verwoest.

Dat zou enige discussie en uitleg waard zijn, maar nee. Wij zien liever dat onze samenlevingen opnieuw verdeeld raken tussen volgelingen van Anthony Fauci of professor Didier Raoult.

Conclusie

In plaats van met elkaar te praten en onze argumenten te confronteren, organiseren wij schijndebatten tussen de aanhangers van de heersende dogma en die van de meest groteske meningsuitingen.

Het is zinloos in een democratie te willen leven als wij weigeren de belangrijkste vraagstukken echt te bespreken.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Hoe kunnen zoveel leugens en bewijzen van fraude en staatsmoord worden verdoezeld?… Collectieve krankzinnigheidVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVoormalig premier Mahathir van Maleisië: “De elites willen de wereldbevolking terugbrengen tot 1 miljard”!
Volgend artikelFanatieke vaccinzeloot: Amerikaanse professor overlijdt na derde injectie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. “Een groot probleem blijft: waarom aanvaarden wij bedrogen te worden? Meestal omdat we het moeilijker vinden de waarheid te accepteren dan de leugen.”

  Vanwege de maatschappelijke voordelen. Een bekende uitspraak is, dat het makkelijk is mensen te bedriegen, maar bijna onmogelijk ze ervan te overtuigen, dat ze bedrogen zijn. Dat is niet algemeen waar. Als iemand opgelicht is, bijvoorbeeld via datingfraude en hij heeft grote bedragen overgemaakt, dan is hij er vrij snel van te overtuigen ermee te stoppen. De maatschappelijke voordelen, een niet verder geplunderde bankrekening, liggen duidelijk in het ware verhaal en niet in de leugen.

  Neem echter de oude DDR. Mensen begrepen in groten getale, dat een staat gebouwd op de principes van het marxisme-leninisme gedoemd was te mislukken. Een centrale overheid kan niet alle behoeften kennen, of zoals Van Wolferen zegt: ze kan niet ervan uitgaan, dat alle vragen beantwoord zijn. Alleen al financieel werd het steeds meer een fiasco. Als je echter een mooie functie bij een VEB had, dan was het maatschappelijke zelfmoord om de waarheid te verkondigen en niet meer in de leugen te geloven. De leugen blijven aanhangen zorgden voor werk, inkomen, huisvesting, scholing, gezondheidszorg en alles wat die staat min of meer gedurende 40 jaar overeind had weten te houden (en volgens mij ook door West-Duitsland, dat het heimelijk een interessant experiment vond).

 2. ja, dit soort mensen creëren pandemieen / regelen wereldoorlogen / kopen mensen om, of laten ze opruimen / verdwijnen..niets is te gek voor hun..en het gewone volk maar hersenloos blijven geloven wat ze voorgeschoteld krijgen alleen maar omdat : de president / de koning of wat voor hooggeplaatst persoon het hun met z’n hand op het hart en al zwerend op de bijbel / koran het hun verteld..weet nog goed van vroeger toen mijn oma nog leefde en ik nog een jaar of 15 / 16 was en zij zat naar het Nep Nieuws onder Staatstoezicht te kijken en dat ik zei : heb je die ranzige leugenaars weer..dan was het van : nee jongen dit zijn zeer integere mensen, anders zitten ze daar niet..dan keek ik haar aan en zei : je wordt leugens verkocht door een paar varkens in een duur pak..dan sloeg ze haar handen voor haar mond : zo’n bizar blindelings en onwrikbaar vertrouwen in dat soort mensen..ze wou het niet geloven en niet zien..en dat geldt helaas voor velen : onder het motto : doctor knows best, maar what about the second opinion..resist and refuse : refuse and resist mensen

  • Helaas denken de meesten niet zo… en de meesten willen ook geen conflicten aangaan dus lopen ze maar mee. Het is een soort van overlevingsmechanisme, lijkt het. Vroeger zou je als oerman een conflict aangaan met een knuppel als je dacht dat je kans maakte het gevecht te winnen. Nu worden er geen knuppels meer gebruikt, maar media, internet, mobiele phones, afpersing, smaad, etc. Als je denkt kans te maken dit gevecht te winnen, dan vecht je met dezelfde middelen terug. Maar zoveel middelen hebben de meeste mensen tegenwoordig niet. De grootste knuppel is de Meanstream Media, en die is handen van de zionisten. Knuppel maar terug… En mensen waren altijd al angsthazen en lopen graag met de grootste knuppelaar mee, of hij nou gelijk heeft of niet doet er niet toe. Vroeger stonden ze toch ook altijd met zijn allen te juichen als er een “heks” de brandstapel op ging? Mensen zijn gek, man. Knettergek. Een diersoort dat totaal de mist is ingegaan, God weet waarom.

 3. Leaste 7 weken voor 9 11 het WTC gebouwen complex Larry Silverstein, joodse zionist
  Wie was niet aanwezig op 9 11 terwijl hij er altijd was, winkelcentrum eigenaar ?
  Frank Lowy, joodse zionist. Wie heeft de leaste van het WTC aan Larry Silverstein geautoriseerd ? Lewis Eisenberg, joodse zionist. Drong vóór 9 11 aan op privatisering van het WTC complex ? Ronald Lauder, joodse zionist. Wie was er zogenaamd aan boord van toestel 77 dat zogenaamd het Pentagon geraakt zou hebben ? Daniel Lewin, joodse zionist. Wie was verantwoordelijk voor de beveiliging van het WTC voorafgaande aan 9 11? Jules Kroll en Jerom Hauer, joodse zionisten. Hoe kon Israël de Amerikaanse lucht verdediging op 9 11 uitschakelen ? Via een achterdeur met behulp van door Israel aan Amerika verkochte software via bedrijf PTech. Wie zat, terwijl de torens nog in brand stonden, in een BBC studio en zei: ‘Het is Bin Laden.’? Ehud Barak, joodse zionist. Wie heeft all het 9 11 schroot onmiddellijk naar het Azië afgevoerd ? De Sims group, Alan D. Ratner en Michael Chertoff, joodse zionisten. Welke rechter ging over alle 9 11 rechtzaken ? Alvin K. Hellerstein em Michael B. Mukasy, joodse zionisten. Wie was de officiële bron voor de Amerikaanse overheid aaangaande Islamitisch terreur ? De Rita Katz groep, joodse zioniste. Wie ontmoette op 9 11 de Pakistaanse ISI en 9 11 financier Mahmoud Ahmad ? Marc Grossman, joodse zionist.
  Wie was de luchverkeersleider op 9 11 voor de twee toestellen die het WTC invlogen en in 1999 toen vlucht 990 van Egyptair verongelukte ? Pete Zalewski, joodse zionist. De 5 dansende Israëliërs, joodse mossad zionisten. 9 11 was een goed ding voor Israël Bibi Nethayahoo, joodse zionist. Welk lid pnac zei dat er een gebeurtenis moest plaatsvinden als Pearl Harbor om de hegemonie van Israël te versterken ? Rabbi Dov Zakheim, joodse zionist.
  Wie schreef de pnac studie ‘Rebuilding America’s defenses en riep ook om het hardst voor een nieuwe Pearl Harbor om Israël’s hegemonie ambities te bevestigen !? Philip Zelikow, joodse zionist. Wie was neef van de vermeende terrorist/kaper Ziad Al-Jarrah ? Mossad veteraan Ali Al-Jarrah. Wie was er veroordeeld wegens liegen tegen het congres tijdens Iran-contra schandaal en werd later benoemd tot NSC adviseur ? Eliot Abrams, joodse zionist.
  Wie loog ten tijde van het Bush tijdperk over massa vernietigingswapens in Iraq ? Rabbi Ari Fleischer, joodse zionist. Wie was de architect van de door Amerika gevoerde oorlog in Iraq ?
  Richard Pearl aka the prince of darkness, joodse zionist !

  https://brandnewtube.com/watch/9-11-criminals-remain-unpunished-jewish-edition_926W44ak84gbSwT.html

  • Patielietoelala: hartstikke goed! Bedankt voor al die namen. Waar heb je deze info gevonden? Ik wist altijd al dat het interne opzet was, en geen aanslag. Heel veel geld werd van handen gewisseld (Silverstein). Heel veel hoge pieten in NYC waren er die dag plotseling niet. Onder meer een rechter bij een beruchte, zeer smerige rechtszaak (Wetzel) trok zichzelf plotseling terug een paar weken tevoren. Hij was dikke vriendjes met Gov. Pataki destijds, waarmee hij samen gokmachines beheerde. Het waren een stelletje hufters van jewelste. Ook treuzelden de zgn onderzoeken maar door. En de herbouw van die rotzooi duurde ook eeuwig. Lange tijd liepen we langs die smeulende stinkberg naar ons werk. NYC wordt beheerd door Khazaren die nergens voor terugdeinzen als het om geld en macht gaat. Klotezooi in deze wereld.. en het is de enige wereld die we hebben.

   • Born Again Alien fijn dat het gewaardeerd wordt. Deze informatie moet naar buiten omdat het lijkt of de wereld verdoofd is door de holocaust saga. Er loopt een rode lijn van de Russische revolutie tot aan deze afschuwelijke covid-19 hoax, namelijk joodse bolsjewieken oftewel de Judea sekte. Ik heb de informatie uit verschillende bronnen bijvoorbeeld Brother Nathanael maar vooral Christopher Bollyn en nog 1000 anderen. 9 11 is door Israhel, mossad, de 5 dansende Israëliërs, de Amerkaanse neo-cons, dual nationalities (joodse Amerikaanse Israëliërs) en Michael Chertoff georkestreerd met als doel de Gentils (Amerika n en Europa) Israëls oorlogen in het Midden Oosten te laten voeren om zodoende het Midden Oosten te ‘Balkaniseren.’ Joodse godsdienstwaanzinnigen roepen letterlijk op tot exterminatie van alle niet joden. Ze zien in ons minder dan vee. Wereldwijd hebben de joodse elites het nu voor het zeggen en kijk maar eens wat ze ons aandoen en als we niets doen wordt het allemaal nog veel erger. Heb je een link van die Wetzel zaak ?
    https://brandnewtube.com/watch/jew-admits-that-white-genocide-is-the-only-way-for-there-to-be-world-peace_5RWxWrGJZwLuYiL.html
    https://brandnewtube.com/watch/911-attack-the-jewish-banking-cartels-tighten-their-grip-on-america_2sF8g1w3n7smAdZ.html

    • De goyim. Het vee. Lees ook Kevin MacDonald. (ik heb op een andere pagina stukken over hem neergezet.) Ik heb wel eens gesproken met hem over het probleem dat jij beschrijft, onder meer uitroeiing van het gezwel, wat haast onmogelijk is behalve als je eugenics kan plegen. De Wetzel zaak was ook doorspekt met zionisten, waaronder Linda Fairstein de prosecutor die in de Charles Morgenthau Attorney General’s office werkte. De namen alleen al zeggen voldoende. Ene Oliver Jovanovic was beschuldigd van een “cyber rape.” De allereerste cybersex rape case. AOL was net begonnen met unlimited chatting, en zij zag een mooie kans weer een bestseller te schrijven gedurende haar kantooruren, ten koste van een vent die vals beschuldigd was door medestudent Jamie Rzucek, van Poolse afkomst. Het stigma op het cyber/internet verkeer zou dan ook meteen rond zijn. Er valt genoeg over te vinden op het internet, over deze zieke zaak. Ze zitten allemaal in elkaar’s reet. Inclusief Norman Siegel van de ACLU (American Civil Liberties Union) die nauwelijks interesse had in de smerige praktijken die dag in dag uit plaatsvonden in de court om die vent maar te railroaden. Dan was er Jack Litman, de dure advocaat – niet zeker wat zijn rang in de kringen is. De Jovanics waren van Serbische afkomst, met de moeder een violiniste bij de Metropolitan orchestra, en de vader een schaakleraar op de Dalton School. Het was eén en al Jood daar, inclusief Arthur Sulzberger van de NY Times die zijn best deed Fairstein en Wetzel op te hemelen. De bedoeling was toen al om civiele rechten te ontwrichten dmv een vonnis tegen Jovanovic. Ze zijn meedogenloos, wreed en sadistisch, die zionisten. En ze vallen elkaar nooit af. Er werd altijd slechts gefluisterd over die zionisten bende, want op normaal volume praten was link; er was veel angst opgepakt te worden.

     • BAA bedankt voor de heldere uitleg. Als we ons willen ontdoen van ‘het gezwel’ moeten we zorgen dat we een eigen financieel stelsel krijgen los van het centrale banken woeker systeem. We moeten wel eerst benoemen wat er fout zit en wie daar achter zitten. Erg prettig om in dit verband te lezen is het boekje ‘De macht van de onzichtbare bankiers’ van ene B. Izar.

      • Bedankt voor de tip. Leuk boek. Maar de vraag blijft branden: hoe bereik je de meute die meeloopt om ze te stoppen met meelopen? En hoe zetten we een ander monetair stelsel op en hoe wordt het op de juiste manier beheerd. Deze oplossing is uiteraard een mooie uitspraak waar velen het mee eens zullen zijn, maar hoe implementeren we het. Ik verwijs hierbij ook naar de vele scammers die bitcoin-achtige producten op poten zetten dmv ponzi schemes en er een slaatje uit slaan. Ik zit maar te denken en ik geef je groot gelijk. Maar ik bekijk het eea van de praktische kant. Implementatie is waar het op aan komt, en implementatie wordt vooraf gegaan door een gedegen vereisten analyse, een functioneel ontwerp, en de technische specificaties. Laat weten wie er aan mee willen werken, dan doe ik ook mee. Wel gratis dan, iedereen.

       • BAA Even heel kort een reactie. Het moet beginnen met bewustwording. Het huidige systeem is gebaseerd op woekerij en is parasitair. Om over na te denken: Banken niet meer in handen van privé personen. De bezittingen van de aller rijksten nationaliseren en terug geven aan de bevolking. Mensen niet meer zo absurd rijk laten worden. Burgers moeten veel makkelijker en sneller een woning in eigendom kunnen verkrijgen. Hier kan geen belasting over worden geheven en ook geen successieverplichting bij overlijden. Vrij van welke heffing dan ook kunnen schenken aan een kind. M.a.w. de overheid of wie dan ook blijft van je huis af !Stel je een leven voor zonder angst dat je je dak boven het hoofd kunt verliezen !
        Toen de Jensen Show nog een commentsectie had wees iemand me op het boek van de onzichtbare bankiers. Ik heb dat toen ook onmiddellijk aangeschaft. Door toedoen van unit 80200 trollen uit Be’er Shiva, Israël is die commentsectie verziekt en heeft Jensen besloten de sectie te ‘sluiten.’ Jammer hij had zijn rug recht moeten houden en de trollen eruit moeten kieperen !

 4. Nuttig verhaal met goede punten. Maar waarom zou hij niet alle namen en feiten er bij zetten, bijv: French intellectual Olivier Duhamel confesses to sexually abusing stepson.

 5. Stel… Ik ben boos en neem een knuppel in de hand en ga om uitleg vragen…..dan eindig ik in het mortuarium….weinig keus om op te staan tegen een leger met tazers, automatisch geweren die je al mond dood maken voordat je 1 woord kan zeggen… Enkel in grote getallen kan verzet lukken en dan nog spreekt 80 procent van de Nederlanders schande erover als je dat zou doen. Die nemen liever een injectie om de pijn te verzachten.

 6. Wat is er te bespreken? Alles is al gekocht, ook diegenen die het geweldsmonopolie vertegenwoordigen zijn gekocht. Iedereen is achterdochtig nu. Dat hebben ze in ieder geval al bereikt.
  Reden dat het op diverse plaatsen aan het escaleren is.

 7. Een pandemie is een wereldwijde epidemie.
  Het begrip epidemie wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een ziekte in een grotere frequentie dan normaal voorkomt.
  Met betrekking tot Corona is van het laatste is allang geen sprake meer, als er al sprake van was.
  Het was eerder een flinke griepgolf zoals wel vaker voorkomt.

 8. Het maakt niets meer uit als je gisteren zag dat vooral de jeugdigen in de rij stonden om hun met app te scannen om de vreetschuur naar binnen te gaan Nadat ze zijn volgevreten verlaten ze de schuur met een naar gevoel in hun maag en kotsen alles er weer uit omdat ze gevolg hebben gegeven aan de vrijheid die ze nooit meer terug gaan krijgen omdat ze als eerste in de rij hebben gestaan bij de corona spuit tent Ja de jeugd is uw toekomst die uzelf heeft voortgebracht…Dus wat wil je dan als uitgeslotene in deze krankzinnige wereld anno tweeduizend een en twintig waar waanzin de overheid aan het voeren is…….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in