Hoe laat je een potentieel gevaarlijk en ondoeltreffend geneesmiddel eruitzien als een wonder van de moderne wetenschap? Je kunt bijvoorbeeld alleen bepaalde mensen laten deelnemen aan klinische proeven en anderen uitsluiten, of de studie stopzetten zodra je een piek in de gegevens ziet die duidt op bewijs van werkzaamheid, schrijft Colin Todhunter.

Er zijn veel manieren om dit te doen.

Volgens gezondheidsdeskundige en schrijver Craig Stellpflug in zijn artikel ‘Big Pharma: Getting away with murder’ (2012), is de strategie om er snel in te stappen, de studie zo op te zetten dat je het gewenste resultaat krijgt, er snel weer uit te stappen en veel geld te verdienen.

Stellpflug zegt:

Als een studie negatief uitvalt voor je favoriete medicijn, publiceer het dan gewoon niet! 68 procent van alle medicijnstudies worden onder het tapijt geveegd om te voorkomen dat die vervelende bijwerkingen gerapporteerd worden. Slechts 32 procent van de studies is positief en veel van die studies worden ‘ingekort’ om de langetermijnbevindingen te beperken. Ingekorte studies bleken de effectiviteit van het onderzoeksmedicijn te overschatten en gevaarlijke bijwerkingen en complicaties met gemiddeld 30 procent te missen.. Dit zou volgens de Annals of Internal Medicine het verbazingwekkende succespercentage van 85% verklaren van geneesmiddelenstudies in handen van Big Pharma.

Natuurlijk helpt het om de regelgevende instanties aan boord te krijgen en de media en gezondheidsfunctionarissen te overtuigen van de noodzaak van je wondermiddel en van de werkzaamheid en veiligheid ervan. In dit proces worden goedbetaalde carrièrewetenschappers en ‘wetenschap’ in feite gevormd en geleid door bedrijfswinstmarges en politieke processen.

En wat is een betere manier om een financiële slag te slaan dan door van een molshoop een berg te maken en die een “pandemie” te noemen?

COVID-19 vaccin bezorgdheid

De Wall Street Journal publiceerde onlangs een artikel van twee professoren op het gebied van de volksgezondheid, die stelden dat het falen van gezondheidsfunctionarissen en de media om het publiek volledig te informeren over de potentiële risico’s van COVID-vaccins te wijten is aan de politiek – niet aan de wetenschap.

Hoewel het artikel alleen voor abonnees in zijn geheel beschikbaar is, geeft de website van Children’s Health Defense (CHD) een informatieve samenvatting.

De CHD merkt op dat Dr Joseph A Ladapo, universitair hoofddocent geneeskunde aan de David Geffen School of Medicine, en Dr Harvey A Risch, hoogleraar epidemiologie aan de Yale School of Public Health, schreven dat, hoewel vooraanstaande wetenschappers hun bezorgdheid hebben geuit dat de veiligheidsrisico’s van COVID-19 vaccins zijn onderschat, de politiek van vaccinatie hun bezorgdheid naar de marge van het wetenschappelijk denken heeft verbannen.

De twee professoren merkten op dat klinische studies niet altijd het volledige verhaal vertellen over de veiligheid van geneesmiddelen en dat de gezondheidseffecten vaak onbekend blijven totdat het geneesmiddel aan het grote publiek wordt verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn Vioxx, een pijnstiller die het risico op hartaanvallen en beroertes verhoogde; antidepressiva die zelfmoordpogingen onder jongvolwassenen leken te verhogen; en een griepvaccin dat werd gebruikt tijdens de Mexicaanse griepepidemie van 2009-2010 en waarvan werd vermoed dat het koortsachtige stuiptrekkingen en narcolepsie bij kinderen veroorzaakte.

De auteurs voegden eraan toe dat klinische proeven vaak patiënten inschrijven die niet representatief zijn voor de algemene bevolking en dat er meer wordt geleerd over de veiligheid van geneesmiddelen op basis van real-world bewijs. Met dit in gedachten zeggen zij dat de grote clustering van bijwerkingen na COVID-vaccins verontrustend is, evenals het stilzwijgen rond deze potentiële signalen van schade.

  Een stille vaccin-genocide

Tot de ernstige bijwerkingen die door het Vaccine Adverse Event Reporting System worden gemeld, behoren lage bloedplaatjes, hartontsteking, diep-veneuze trombose en overlijden. De twee wetenschappers stellen echter dat dit waarschijnlijk slechts een fractie is van het totale aantal ongewenste bijwerkingen.

Zij bekritiseren de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de US Food and Drug Administration (FDA) voor het negeren van de gerapporteerde ernstige bijwerkingen van het COVID-vaccin.

De auteurs bevestigen dat de risico’s van COVID-vaccins bij bepaalde bevolkingsgroepen, niet in het minst bij kinderen, groter kunnen zijn dan de voordelen. Zij stellen ook dat geen enkele gepubliceerde studie heeft aangetoond dat patiënten met een eerdere infectie baat hebben bij COVID-19 vaccinatie. Iets wat niet graag wordt erkend door het CDC of Anthony Fauci, een indicatie, volgens de auteurs, van hoe diep de pandemiepolitiek verstrengeld is in de wetenschap.

Zij concluderen dat de volksgezondheidsautoriteiten een fout maken en het vertrouwen van het publiek dreigen te verliezen door niet openhartig te zijn over de mogelijkheid van schade door de vaccins.

Merck en Vioxx

Het is veelzeggend dat de twee wetenschappers verwijzen naar Vioxx, dat ooit populair was voor de behandeling van de symptomen van gewrichtsontsteking. Het werd in 2004 van de markt gehaald na bezorgdheid dat het mogelijk honderdduizenden patiënten had verwond, terwijl er mogelijk tienduizenden doden waren te betreuren in de VS.

Dr. David Graham, klokkenluider en senior FDA-onderzoeker, bekritiseerde het goedkeuringsproces van de FDA voor Vioxx (rofecoxib), een ontstekingsremmend geneesmiddel dat oraal wordt toegediend. In diverse interviews en hoorzittingen met het Congres beschreef hij het resultaat van Vioxx als rampzalig en ongeëvenaard in de geschiedenis van de VS. Hij voegde eraan toe dat de saga rond Vioxx een ongekende mislukking was van het nationale systeem voor de goedkeuring van en het toezicht op geneesmiddelen.

In 2004 betoogde Graham dat de pijnstiller in de voorafgaande vijf jaar in de VS 88.000 tot 139.000 hartaanvallen had veroorzaakt, waarvan 30-40 procent met dodelijke afloop. Vioxx, dat werd geproduceerd door Monsanto (een bedrijf met een bewezen staat van dienst op het gebied van corrupte praktijken) en mede op de markt werd gebracht door Merck, werd niettemin een toonaangevend geneesmiddel voor het verlichten van de pijn bij de symptomen van verschillende vormen van artritis.

Onderzoek dat begin 2001 aan de FDA werd voorgelegd, toonde aan dat patiënten die Vioxx gebruikten een hoger risico op een hartaanval hadden dan patiënten die enkele oudere alternatieven gebruikten.

De echte spelbreker kwam echter in 2004 toen Dr. Graham de bevindingen bekendmaakte waaruit bleek dat Vioxx de kans op een hartaanval en overlijden door hartstilstand aanzienlijk meer verhoogde dan zijn grootste concurrent op de markt. Doseringen van Vioxx boven de aanbevolen dagelijkse dosis van 25 milligram bleken ook het risico van een patiënt meer dan te verdrievoudigen in vergelijking met degenen die geen pijnstillers hadden genomen.

  De onderneming die COVID-19 heet, is oude mensen, het vermoorden van oude mensen

In september 2004 werd Vioxx van de markt gehaald. Maar in 2006 werden meer vernietigende bevindingen onthuld door een studie die aantoonde dat verschillende patiënten waarschijnlijk veel eerder een hartaanval hadden gekregen na het begin van de behandeling met Vioxx.

Het onderzoek, dat verscheen in het Canadian Medical Association Journal, toonde aan dat 25 procent van de patiënten die een hartaanval kregen terwijl ze Vioxx gebruikten, dit binnen twee weken na het gebruik van het medicijn kregen. Dit wees erop dat aan Vioxx gerelateerde cardiovasculaire risico’s zich veel eerder hadden voorgedaan dan eerder werd gedacht.

De FDA werd bekritiseerd vanwege haar nauwe relatie met Merck en getuigen tijdens een hoorzitting van de financiële commissie van de Senaat beschreven hoe de gevaarsignalen van Vioxx werden genegeerd. Een artikel dat in 2007 door de National Institutes of Health werd gepubliceerd, beschrijft dat, hoewel wetenschappers bij Merck wisten dat het geneesmiddel het cardiovasculaire systeem negatief zou kunnen beïnvloeden, geen van de interventiestudies die in 1998 bij de FDA werden ingediend, bedoeld waren om een dergelijk risico te evalueren.

Roofridders en proefkonijnen

Merck rapporteerde meer dan $11 miljard aan Vioxx-verkopen gedurende de vijf jaar dat het medicijn op de markt was. Tot op heden heeft het bedrijf bijna $6 miljard betaald aan gerechtelijke schikkingen en strafrechtelijke boetes voor Vioxx. Toch was het, in harde commerciële termen, een enorm succes, resulterend in een winst van $5 miljard voor het bedrijf.

In mei 2021 werd gemeld dat vaccins tegen COVID-19 ten minste negen nieuwe miljardairs hadden gecreëerd. Volgens onderzoek van de People’s Vaccine Alliance waren de nieuwe miljardairs onder meer Moderna CEO Stéphane Bancel en Ugur Sahin, de CEO van BioNTech, dat samen met Pfizer een vaccin heeft geproduceerd. Beide CEO’s waren toen ongeveer 4 miljard dollar waard. Topmanagers van het Chinese CanSino Biologics en vroege investeerders in Moderna zijn ook miljardair geworden.

Hoewel de negen nieuwe miljardairs samen 19,3 miljard dollar waard zijn, werden de vaccins grotendeels gefinancierd met overheidsgeld. Volgens een rapport van CNN uit mei 2021 ontving BioNTech bijvoorbeeld 325 miljoen euro van de Duitse overheid voor de ontwikkeling van het vaccin. Het bedrijf maakte in de eerste drie maanden van het jaar een nettowinst van 1,1 miljard euro, grotendeels dankzij zijn aandeel in de verkoop van het COVID-19-vaccin, vergeleken met een verlies van 53,4 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Moderna’s COVID-19 vaccin omzet bereikte $1.7 miljard in de eerste drie maanden van dit jaar en het had zijn eerste winstgevende kwartaal ooit. Moderna zal in 2021 naar verwachting $13,2 miljard aan inkomsten uit COVID-19 vaccins realiseren. Het bedrijf ontving van de Amerikaanse overheid miljarden dollars aan financiering voor de ontwikkeling van zijn vaccin.

Big Pharma heeft alle reden om het idee van een dodelijke globale pandemie in stand te houden en om de doeltreffendheid van en de behoefte aan zijn vaccins op te blazen. En zij heeft, samen met haar medestanders in de regering en bij de WHO, alle reden om alternatieve en aantoonbaar effectievere behandelingen zoals Ivermectine in diskrediet te brengen (zie het online artikel ‘The Campaign against Ivermectin: WHO’s Chief Scientist Served with Legal Notice for Disinformation and Suppression of Evidence‘).

  Degenen die sterven na het COVID-19 vaccin: Waar zijn de autopsies?

Het is niet nodig om hier onderwerpen aan te snijden die elders al uitvoerig zijn behandeld, maar het is nu overduidelijk dat velen nog steeds vraagtekens zetten bij het algemene officiële COVID-19-narratief, de angstpropaganda, de gespecificeerde gegevens, de PCR-testprotocollen, de schijnbare belangenconflicten en de werkzaamheid van het vaccin.

Bovendien heeft een groep van 57 vooraanstaande wetenschappers, artsen en beleidsdeskundigen onlangs een rapport uitgebracht waarin vraagtekens worden geplaatst bij de veiligheid en doeltreffendheid van de huidige COVID-19 vaccins. Zij roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van alle vaccinatieprogramma’s.

Er zijn honderden wetenschappers die vraagtekens hebben geplaatst bij de strategie van de regering en de WHO en die de aandacht hebben gevestigd op de uiterst geringe risico’s van COVID voor het grootste deel van de bevolking, alsmede op het destructieve (ondoeltreffende) beleid en de destructieve besluiten met betrekking tot lockdowns en andere beperkingen.

Er zijn vele andere topwetenschappers die de noodzaak van massavaccinatie in twijfel trekken en die ook hebben gewezen op geloofwaardige en uiterst verontrustende bijwerkingen (reële en potentiële) van een dergelijke strategie, niet in de laatste plaats Dr. Robert Malone, die de reputatie heeft de mRNA-vaccintechnologie te hebben ontwikkeld, Dr. Byram Bridle, een virusimmunoloog, en Dr. Geert Vanden Bossche, een vooraanstaand viroloog en vaccindeskundige.

In tegenstelling tot Merck en Vioxx zullen het de regeringen (het publiek) zijn die opdraaien voor eventuele toekomstige schadevergoedingen voor deze experimentele vaccins die niet naar behoren (op lange termijn) zijn getest. En gezien de schaal waarop ze op de markt worden gebracht, zou de veroorzaakte schade de nadelige gevolgen van Vioxx wel eens een bliep kunnen doen lijken.

Vaccins die op de markt zijn gebracht via een spoedvergunning voor een “noodsituatie”, die is samengesteld op basis van sterfgevallen die zo vaak ten onrechte worden toegeschreven aan COVID-19. Op de markt gebracht op basis van gebrekkige PCR-testprotocollen met uitvergrotingscycli die waren klaargestoomd om een ‘casedemie’ te creëren.

Vaccins die op de markt zijn gebracht via een spoedvergunning voor een “noodsituatie” die is samengesteld op basis van sterfgevallen die dikwijls ten onrechte worden toegeschreven aan COVID-19. Op de markt gebracht op basis van gebrekkige PCR-testprotocollen met uitvergrotingscycli die waren klaargestoomd om een ‘gevallendemie’ te creëren.

Om met Dr. David Graham te spreken: zijn we momenteel getuige van iets dat rampzaliger is en zijn weerga niet kent in de geschiedenis van de wereld, laat staan in de VS: een ongekend falen van de goedkeuring van en het toezicht op geneesmiddelen door de overheid?

Ondertussen, terwijl miljarden gevaccineerden als menselijke proefkonijnen dienen, zullen de pas gekroonde vaccin-koningen hooien zolang de zon schijnt (en de angst voortduurt).


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dood door vaccin – het grootste schandaal van de 21ste eeuwVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelKlap in het gezicht voor politici: WHO raadt massaal testen van asymptomatische mensen af
Volgend artikelWie moet zich eigenlijk hier tegen wie beschermen? De gevaccineerden brengen de ongevaccineerden in gevaar!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  1. Hetzelfde gebeurde met die chemotherapie waar nog steeds goed aan geboerd wordt. Follow the money. En nu ook globale macht.

  2. Jullie zijn proef konijntjes sukkels en de rijken leven er even vrolijk op los de elite en rijken hebben schijt aan jullie en aan de hongerige kinderen over de hele wereld laat ze maar steven is hun gedachten, en ook de oude en zieken mensen daar hebben ze niets mee van doen , ike ike en de rest kan stikken.

    Wordt wakker sukkels het is al te laat voor veel domme mensen.

    • Zomaar een gedacht : Als er geen sukkels meer zijn, dan stopt de macht van de roverheden en de daaraan verbonden big alles. Waarom ze wakker maken, ze trappen er toch elke keer opnieuw in, al besteed je er 25 uur per dag al je energie aan, om ze -proberen- wakker te maken ? Denk je dat 1 van de sukkels,-retorische vraag- hetzelfde zou doen voor jou ? Hou me alleen nog bezig met de mensen, die al wakker zijn en blijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in