Een kwestie die zelden wordt besproken of serieuze aandacht krijgt is de overspecialisatie in de gezondheidszorg. De benadering van de moderne geneeskunde om ziekten te identificeren en te behandelen en om infecties terug te dringen is in vele gevallen niet langer multidisciplinair, bericht greatgameindia.com.

De geneeskunde is ook steeds meer verkokerd geraakt en beperkt tot een rigide materialistisch geloofssysteem dat nu zijn eigen reeks normen, criteria en waarden heeft vastgesteld die vaak in strijd zijn met de wetenschappelijke protocollen die aan de hoogste normen beantwoorden. Het gevolg is dat de moderne geneeskunde door haar bekrompen eenzijdigheid geïsoleerd is geraakt van objectieve kritiek en haar interne gebreken, fouten en verzinsels in stand heeft gehouden, die hebben bijgedragen tot de onnodige kwetsuren en dood van ontelbare patiënten.

De Amerikaanse uitgaven voor gezondheidszorg bedroegen in 2019 3,8 biljoen dollar. Door de Covid-pandemie zullen de uitgaven voor 2020 astronomisch hoger uitvallen. Je zou verwachten dat de VS, met ’s werelds duurste gezondheidszorgsysteem, ook de beste evidence-based praktijken zou hebben om zijn burgers gezond te houden. We zouden nu bekwaam moeten zijn in het voorkomen en omkeren van ziekten, terwijl we zo weinig mogelijk fouten maken die leiden tot letsel of overlijden.

Het tegendeel is echter het geval. In plaats van het minimaliseren van ziekteveroorzakende factoren, veroorzaakt de Amerikaanse geneeskunde meer ziekte door verkeerde diagnostische testen, overmatig gebruik van medische en chirurgische procedures, en het overmatig voorschrijven van farmaceutische medicijnen. De fundamentele reden voor deze catastrofe is dat de huidige gezondheidszorg, en de wetenschap in het algemeen, zich te veel baseert op winstbejag.

Dr. Peter Gotzsche wordt aantoonbaar erkend als een van ’s werelds meest vooraanstaande experts in het evalueren van evidence-based medicine (EBM). Als medeoprichter van EBM’s vooraanstaande organisatie – de Cochrane Collaboration – voor het beoordelen en analyseren van peer-reviewed klinisch onderzoek, is hij zeer goed op de hoogte van de wijdverbreide corruptie die de farmaceutische industrie en medische tijdschriften doordrenkt. In zijn boek Deadly Medicines and Organized Crime, schrijft hij,

“De reden waarom we zoveel medicijnen gebruiken is dat farmaceutische bedrijven geen medicijnen verkopen. Zij verkopen leugens over medicijnen…. De patiënten realiseren zich niet dat, hoewel hun artsen veel weten over ziekten, menselijke fysiologie en psychologie, zij heel weinig weten over de medicijnen die door de medicijnenindustrie zijn bedacht en opgesmukt”.

Als we een eerlijke en objectieve blik werpen op de Amerikaanse geneeskunde van de afgelopen vijf decennia, met name op de statistieken van iatrogene sterfgevallen, of sterfgevallen veroorzaakt door voorgeschreven medicijnen en medische fouten, dan blijkt onze gezondheidszorg allesbehalve goedaardig te zijn.

“Als het medische systeem een bank zou zijn, zou u uw geld hier niet deponeren, omdat er elke één op de twee tot één op de drie keer dat u een transactie doet, een fout zou zijn”, schrijft Dr. Stephen Persell van de Northwestern University’s School of Medicine, Dr. Persell verwijst naar het aantal vermijdbare medische fouten die patiënten ernstig verwonden en nu de derde doodsoorzaak zijn.

Er is uitstekend bewijs om het argument te ondersteunen dat iatrogene sterfgevallen de sterfgevallen door kanker zijn gepasseerd en nu hartziekten uitdagen voor de nummer één plaats. Uit een onderzoek uit 2008 bleek dat maar liefst de helft van de door patiënten gemelde ongewenste voorvallen niet in hun ziekenhuisdossiers werd geregistreerd.

In 2017 bleek uit onderzoek nog steeds dat minder dan 10% van de medische fouten wordt gemeld. Gemelde voorvallen variëren afhankelijk van het specialisme en blijven vaak onopgemerkt of worden onjuist geëvalueerd. Uit een aanvullend onderzoek bleek dat bijna tweederde van de cardiologen had geweigerd een ernstige fout waarvan zij direct persoonlijk op de hoogte waren bij een autoriteit te melden.

Een voorbeeld: hartziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in Amerika, met jaarlijks 665.000 sterfgevallen. De CDC, die consequent gezondheidsbedreigingen ondermijnt als dat betekent dat zij zich tegenover particuliere commerciële belangen moet plaatsten, schat dat 34 procent van de sterfgevallen aan hart- en vaatziekten voortijdig en te voorkomen zijn.

De American Heart Association daarentegen beweert dat 80 procent te voorkomen is. Wat doen de hoofden van onze federale gezondheidsinstanties om te pleiten voor preventie? Weinig tot niets.

  De gegevens liegen niet: mRNA-vaccins en correlatie met het sterftecijfer door alle oorzaken (Video Nederlands transcript)

Er is geen realistisch en wetenschappelijk onderbouwd nationaal beleid om het aantal sterfgevallen aan hart- en vaatziekten, kanker en diabetes te verminderen. Aangezien de meest levensvatbare en effectieve middelen om deze ziekten te voorkomen natuurlijk zijn en binnen ieders mogelijkheden liggen, is het financieel niet lucratief om federale fondsen af te leiden van farmaceutische behandelingen en chirurgische ingrepen. Het CDC en de FDA zijn grotendeels afhankelijk van geldelijke inkomsten uit de farmaceutische industrieën en medische hulpmiddelenindustrie.

Eerder berichtten we al over de systematische corruptie en fraude die de CDC en FDA al tientallen jaren teistert. Het zou veel goedkoper zijn om de agentschappen volledig leeg te halen, te ontmantelen, te ontsmetten en opnieuw op te bouwen in plaats van druk te blijven uitoefenen voor hervormingen, die alleen maar hebben geleid tot het voortduren van een moordgolf door het beschermen van levensbedreigende medicijnen, vaccins en onnodige medische procedures.

Dr. Gotzsche merkt op dat hetzelfde geldt voor particuliere geneesmiddelenbedrijven. Ondanks de vele rechtszaken die farmaceutische bedrijven hebben verloren in federale rechtbanken, is er niets fundamenteel veranderd om hen af te schrikken van illegale activiteiten om hun winsten te verhogen. In feite zijn de kosten voor het uitbetalen van schikkingen en het afhandelen van rechtszaken verrekend in de kosten van het zakendoen.

Tien jaar geleden hebben wij samen met drie artsen de taak op ons genomen om de peer-reviewed literatuur te bestuderen en de statistieken van vele takken van de geneeskunde te herberekenen om tot een realistischer percentage slachtoffers van medische fouten te komen.

We begonnen met een fundamentele vraag. Bewijzen de huidige normen van de Amerikaanse medische praktijk en de wetenschap die deze ondersteunt, dat de aanbevolen therapieën en gezondheidszorgprotocollen – of het nu gaat om geneesmiddelen, chirurgie, diagnostische methoden, medische hulpmiddelen, enz – werkelijk effectief zijn? En zo ja, tegen welke prijs voor de gezondheid en het welzijn van de patiënten?

Onze resultaten en eindconclusies waren opzienbarend en culmineerden in de uitgave van een veelgelezen en besproken boek, Death by Medicine. We hebben er alles aan gedaan om redactioneel commentaar op onze bevindingen te vermijden. We besloten om alleen de statistieken en feiten met onze berekeningen te rapporteren. Het feit dat onze gegevens iatrogene fouten als doodsoorzaak nummer één in Amerika aanwezen, was op zichzelf al voldoende.

Nieuw in onze analyse was dat we sterfgevallen meerekenden die te voorkomen waren, zoals bepaalde infecties en ernstige tekorten aan voedingsstoffen, die gemakkelijk door artsen en medisch personeel gecorrigeerd hadden kunnen worden als levensvatbare preventieprogramma’s deel hadden uitgemaakt van ons gezondheidszorgsysteem.

Na publicatie werd het boek naar honderden journalisten, federale ambtenaren en medische organisaties zonder winstoogmerk gestuurd. Het werd volledig genegeerd door de orthodoxie; het werd echter steeds populairder onder alternatieve en complementaire artsen die zich al volledig bewust waren van de structurele gevaren voor de volksgezondheid binnen de conventionele medische zorg.

Het herbekijken van de erfenis van de Amerikaanse geneeskunde van iatrogene sterfgevallen is nu meer dan ooit cruciaal omdat dezelfde gedragingen die hebben bijgedragen tot de belangrijkste doodsoorzaak van het land, worden herhaald tijdens de Covid-19 pandemie. De regering en de federale gezondheidsambtenaren ontkennen op laakbare wijze goedkope en zeer effectieve geneesmiddelen, zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine, om vroege en middenstadium SARS-2-infecties te behandelen.

Gevallen van Covid infecties en sterfgevallen zijn schromelijk overdreven. En nu realiseren we ons dat de werkzaamheid en veiligheid van de vaccins georkestreerde oplichterij is. Als gevolg hiervan is het hele institutionele bouwwerk om de wereldbevolking te vaccineren voorbestemd om het grootste schandaal van de 21e eeuw te worden.

Helaas kan niemand uit het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) van de CDC accurate statistieken verkrijgen van met Covid-19 vaccins geassocieerde kwetsuren en sterfgevallen. Zorgvuldige wekelijkse controle van de bijwerkingen van VAERS heeft ons ervan overtuigd dat het hele systeem op criminele wijze is gemanipuleerd.

De CDC-functionarissen die toezicht houden op de gegevensbank, vervalsen ongetwijfeld de cijfers nadat de verhouding tussen het aantal ongewenste bijwerkingen, waaronder sterfgevallen, en het aantal toegediende doses is vergeleken met de meer robuuste en accurate EudraVigilance-gegevensbank in de Europese Unie en het minder betrouwbare Yellow Card System in het VK.

  Het duurt niet lang meer

Op 17 juni meldde VAERS 329.021 kwetsuren en 5.888 sterfgevallen als gevolg van de Covid-vaccins. De meest recente update van de databank meldt nog eens 26.541 gewonden maar 1.972 minder sterfgevallen. Hoe kan deze plotselinge verdwijning van bijna 2.000 sterfgevallen worden verklaard?

Het mysterieuze verlies aan vermeldingen van sterfgevallen deed zich voor in dezelfde week waarin een CDC-werkgroep van externe medische deskundigen een verband bekeek tussen de mRNA-vaccins en het stijgende aantal gemelde gevallen van hartontsteking oftewel myocarditis.

De werkgroep kwam tot de conclusie dat er inderdaad een “waarschijnlijk verband” is. De melding van geschrapte sterfgevallen in VAERS volgt op de hielen van het Israëlische Shamir Medical Center dat het vaccin van Pfizer in verband wordt gebracht met het optreden van trombotische trombocytopenische purpura, een auto-immuunaandoening die gepaard gaat met een zeldzame vorm van bloedstolling.

Ondanks wekelijkse lokale nieuwsberichten in het hele land over jongeren tot 19 jaar die kort na ontvangst van een mRNA-vaccin aan vaccincomplicaties zijn overleden, beweert de CDC echter dat alle 1200 personen tussen 16 en 24 jaar zijn hersteld en dat er geen sterfgevallen zijn gemeld. Verklaart dit de waarschijnlijke schrapping van vermeldingen in VAERS?

Maar het is nog veel erger. We hoeven alleen maar te kijken naar de statistieken van de Europese Unie voor ongewenste bijwerkingen met Covid-19 vaccins en die te vergelijken met VAERS en de recente conclusie van de CDC om te beseffen dat er sprake is van een massale doofpotaffaire in de pogingen van onze regering om de veiligheidsstatus van Covid-vaccins te saneren.

Vanaf deze week rapporteert het EudraVigilance systeem meer dan 1,5 miljoen kwetsuren en 15.472 sterfgevallen. Binnen deze cijfers zijn 28.583 kwetsuren en 1.862 sterfgevallen het gevolg van cardiale complicaties zoals myocarditis.

Ten tweede hebben de EU en de VS ongeveer hetzelfde aantal doses Covid-vaccin toegediend, respectievelijk ruwweg 409 miljoen en 379 miljoen. Daarom zouden we een vergelijkbare dosis/letsel-verhouding moeten verwachten.

Opnieuw ontdekken we dat het CDC het rapportagesysteem van het land manipuleert om de perceptie van dodelijke risico’s te verminderen. Op basis van de EU-verhouding kunnen we voorzichtig schatten dat tot nu toe minimaal 14.300 Amerikanen zijn gedood door de vaccins. Als we een week teruggaan voordat de CDC de gegevens in VAERS opschoonde, zouden dat meer dan 17.000 sterfgevallen door Covid-vaccins zijn. Het werkelijke aantal Amerikanen met bijwerkingen zou 1,4 miljoen zijn.

Met andere woorden, de EU rapporteert vier keer zoveel gevallen van bijwerkingen en sterfgevallen door vaccins als Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen. Zowel in de VS als in de EU is het mRNA-vaccin van Pfizer verantwoordelijk voor het merendeel van deze slachtoffers. Tenzij de Covid-19-vaccins een persoonlijke vendetta opzetten tegen mensen met een EU-paspoort, kloppen deze cijfers niet.

Vóór de komst van de Covid-vaccins werd het ontstekingsremmende medicijn Vioxx van Merck algemeen beschouwd als de grootste farmaceutische catastrofe in de Amerikaanse medische geschiedenis. Het medicijn had in de eerste plaats nooit goedgekeurd en gelicenseerd mogen worden; en Merck wist van te voren dat het medicijn dodelijk zou zijn en verzweeg die documentatie voor de FDA regelgevers.

Vioxx was vijf jaar op de markt voordat het werd teruggetrokken. Ten tijde van de federale collectieve rechtszaak tegen Merck schatte FDA epidemioloog Dr. David Graham dat het middel 60.000 patiënten had gedood als gevolg van hartaanvallen en beroertes.

Aangezien de meerderheid van de sterfgevallen oudere patiënten betrof, voorspelde een later rapport van de American Conservative dat meer dan een half miljoen patiënten in de loop van een langere periode aan het geneesmiddel zouden zijn overleden. Toch verdiende Merck in die jaren $2 miljard per jaar aan de verkoop van Vioxx, meer dan het dubbele van de boete van $4,8 miljard die het uiteindelijk kreeg nadat het schuldig werd bevonden.

Om dit in een breder perspectief te plaatsen: de Covid-vaccins zijn pas zes maanden op de markt en hebben nu al bijgedragen aan een realistische 17.000 sterfgevallen of meer dan 30.000 alleen al dit jaar. Aangezien de immuniteit van de vaccins snel afneemt en het zeker lijkt dat zij weinig bescherming bieden tegen nieuwe SARS-2-stammen, bevelen gezondheidsfunctionarissen nu al regelmatige booster-injecties aan.

  Worden we de dood ingejaagd?

Net als bij een receptplichtig geneesmiddel vertrouwen degenen die in de propagandahype van de vaccins trappen, in principe levenslang op deze vaccins of totdat het virus niet meer dan een seizoensgebonden plaag is. Bijgevolg zullen de iatrogene verwondingen en sterfgevallen door vaccins de komende jaren waarschijnlijk in het huidige tempo doorgaan.

De Covid-19 vaccins liggen op schema om het conservatieve aantal Vioxx-doden met het drievoudige te overtreffen en zelfs het dodelijkste medicijn van de moderne geneeskunde, Cerivastatine, dat eind jaren negentig door Bayer werd geproduceerd en gedurende de periode van vier jaar dat het op de markt was verantwoordelijk was voor meer dan 100.000 sterfgevallen. In korte tijd zullen Covid-vaccins het dodelijkste medicijn zijn dat Big Pharma heeft voortgebracht.

In een studie gepubliceerd in het Journal of Patient Safety wordt geschat dat er alleen al in Amerikaanse ziekenhuizen jaarlijks 400.000 onnodige en vermijdbare sterfgevallen plaatsvinden. In dat tempo is het niet verwonderlijk dat de grote meerderheid van de sterfgevallen die als SARS-2-geïnfecteerden werden bestempeld, in ziekenhuizen plaatsvonden.

Als onze federale gezondheidsfunctionarissen competent waren geweest, en minder gecompromitteerd door de eisen en invloed van geneesmiddelenproducenten, zouden de meeste van deze sterfgevallen waarschijnlijk nooit hebben plaatsgevonden.

Naar schatting hebben de Amerikaanse belastingbetalers 39 miljard dollar betaald voor de ontwikkeling van Covid-19 vaccins, de financiering daarvan en voor nationale responsmaatregelen. Het grootste deel hiervan is gruwelijk verspild nadat andere opties om de pandemie te beteugelen waren overwogen, maar categorisch werden genegeerd. “In het geval van vaccins in het algemeen,” merkt het tijdschrift Health Affairs op,

“speelt de overheid vaak een buitenproportionele rol, maar in het tijdperk van Covid-19 was de rol van de overheid nog centraler dan gewoonlijk. De overheid heeft in wezen het grootste deel van de traditionele industriële risico’s in verband met de ontwikkeling van vaccins weggenomen: a) wetenschappelijke mislukkingen, b) mislukkingen om de veiligheid en doeltreffendheid aan te tonen, c) productierisico’s, en d) marktrisico’s in verband met de geringe vraag”.

Hoewel dit een rationeel mens kan schokken en verontrusten, juicht Health Affairs – een door en door orthodoxe medische publicatie – de nalatige maatregelen van de regering toe als “goed besteed geld”.

Daarom is het van cruciaal belang om de verschrikkelijke beslissingen die tijdens de Covid pandemie zijn genomen te begrijpen in de context van de misdaden en vermijdbare mislukkingen van de moderne geneeskunde in het verleden.

In de komende maanden zal Anthony Fauci’s reputatie nog verder worden aangetast. We kunnen voorspellen dat hij zal aftreden als er meer bewijzen opduiken van incompetentie en, naar onze mening, misschien criminele nalatigheid in zijn aanpak van de pandemie en pogingen om de rol van de VS in het ondersteunen van functieverrijkend onderzoek dat leidde tot de genetische manipulatie van het SARS-2 virus te verdoezelen.

Gelukkig, in tegenstelling tot vroegere schandalen waarbij verkeerde medische beslissingen verantwoordelijk waren voor duizenden onnodige handicaps en sterfgevallen, verheffen talrijke artsen en wetenschappers wereldwijd hun stem om het dodelijke beleid van het CDC, het NIAID, het Britse Ministerie van Volksgezondheid en de Wereldgezondheidsorganisatie te veroordelen.

Dus wat kunnen we op dit moment redelijkerwijs veronderstellen? Ooit vertrouwden de meeste Amerikanen de wetenschap, de geneeskunde en ons gezondheidszorgsysteem zonder vragen of kritiek. Vandaag de dag zien we echter systematische corruptie en grove belangenverstrengeling bij dezelfde federale gezondheidsinstanties die ook hebben bijgedragen aan onnoemelijke medische fouten en sterfgevallen voordat SARS-2 arriveerde.

Ze hebben de farmaceutische wetenschap bewapend, en een volgzame, schreeuwende media steunt deze perversie van medische feiten. Nu valt de vaccinhappy media de waarheidssprekers aan, de artsen, professoren en ervaren journalisten die hun carrière en reputatie op het spel zetten om de misvattingen in het pandemie narratief aan het licht te brengen. Dit is een strijd waarin de zwijgende meerderheid haar stem en moed kan vinden om naar voren te stappen en te steunen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Negenjarig kind tegen Corona ingeënt zonder toestemming van ouders – onmiddellijk naar het ziekenhuis gebrachtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. Roger Hodkinson pakt taboe Covid onderwerpen aan: Zijn gevaccineerde mensen gevaarlijk? Is het magneetfenomeen echt? 
Volgend artikelLate inzichten? Steeds meer Duitsers zeggen hun vaccinatieafspraken af
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Ook in Nederland sterven er vele onnodig door medicijnen.
  En dat zijn er echt heel veel.
  Volgens mij zijn er nog maar weinig ouderen die niet dagelijks een behoorlijke hoeveelheid weg werken.
  Ik geloof dat mijn ma er al iets van 12 inslikt elke dag.
  Waarvan er 8 ergens goed voor zouden moeten wezen en 4 tegen alle bijwerkingen.
  Bij mijn pa precies hetzelfde verhaal.
  Ze komen dan ook in grote verpakkingen binnen, voorgesorteerd en verpakt per dag in 1 verpakking.
  Als de apotheek sluit is het einde verhaal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in