Vaccineren tot de dokter komt: Duitse gezondheidsautoriteit meldt honderden sterfgevallen

5

Tromboses, hersenbloedingen, hartaanvallen, gezichtsverlamming en meer: het Paul Ehrlich Instituut meldt bijna 5.000 “vermoedelijke” gevallen van ernstige bijwerkingen en 524 sterfgevallen na Covid-19 vaccinaties. Men blijft zwijgen over de explosieve gevaren met onbekende gevolgen op lange termijn.

Ondanks massale bijwerkingen en sterfgevallen blijft de vaccinatiepropaganda in Duitsland nieuwe hoogten bereiken. Men “Vaccineert in Mei”, laat het serum van AstraZeneca  ondanks hoog risico opnieuw voor jongeren toe, een arts bood er afspraken voor aan op Ebay; mobiele vaccinatieteams bezoeken supermarkten en sociaal achtergestelde gebieden. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zal vanaf augustus zelfs worden toegediend aan kinderen ouder dan twaalf jaar – hoewel zij bijna nooit Covid-19 oplopen. Dreigt hier een politiek medisch schandaal? Als we kijken naar de schade die het vaccin tot nu toe heeft aangericht, lijkt het waarschijnlijk, bericht Susan Bonath op de.rt.com.

Duizenden ernstige “vermoedelijke” bijwerkingen, meer dan 500 doden

Het nieuwe “veiligheidsrapport” van het Paul Ehrlich Instituut (PEI), dat op 7 mei is gepubliceerd, bevat waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Het Federaal Instituut geeft zelf toe dat het aantal niet gerapporteerde gevallen waarschijnlijk hoger ligt.

Tot 30 april vermeldt de PEI bijna 50.000 gemelde “vermoedelijke” gevallen van relevante “bijwerkingen” van Covid-19 vaccinaties. 41 procent daarvan was op het moment van verslaglegging verdwenen.

In totaal meldt het PEI iets minder dan 5.000 gevaccineerden die ernstige reacties hadden opgelopen. Ongeveer elf procent van hen, 524 mensen, stierven. Weliswaar heeft het instituut het hoogste aantal bijwerkingen geregistreerd met het vaccin Vaxzevria van AstraZeneca, maar het vaccin Comirnaty van Pfizer/BioNTech heeft echter een recordaantal sterfgevallen gemeten naar het aantal toegediende doses vaccin.

Meeste sterfgevallen na vaccinatie Pfizer/BioNTech

Indien de cijfers van het PEI als basis worden gebruikt en het kleine aantal gevallen zonder specificatie van het vaccin in percentages wordt uitgesplitst, betekent dit dat het instituut voor elke miljoen toegediende doses AstraZeneca-vaccin in totaal 4.585 “bijwerkingen” heeft geregistreerd, waarvan 387 ernstig en negen dodelijk waren.

Per miljoen toegediende doses Moderna werden er 1.862 “bijwerkingen” gemeld, waarvan 110 ernstig en zeven met dodelijke afloop. Voor elk miljoen geïnjecteerde doses van Pfizer/BioNTech meldde het PEI in totaal 955 bijwerkingen, waarvan 112 ernstige – maar ook 21 sterfgevallen.

Volgens de PEI werden in Duitsland tot 30 april 2021 in totaal 28,8 miljoen doses COVID-19-vaccin toegediend, waarvan 21,3 miljoen met het serum van Pfizer/BioNTech, 5,8 miljoen met het vaccin van AstraZeneca en ongeveer 1,7 miljoen met dat van Moderna.

  Gynaecoloog-deskundige zegt dat Covid-19 gevaccineerde personen een impact kunnen hebben op ongevaccineerde vrouwen

Er zij echter op gewezen dat het aantal vaccindoses niet overeenkomt met het aantal van de proefpersonen, omdat mensen tweemaal worden gevaccineerd. Het vaccin van het bedrijf Johnson & Johnson (Janssen), dat slechts één keer is toegediend en pas onlangs voorwaardelijk is goedgekeurd, is tot nu toe aan 2.106 mensen toegediend; de autoriteit heeft drie vermoedelijke gevallen van bijwerkingen geregistreerd.

PEI: Sterfgevallen na vaccinatie als gevolg van Covid-19 of onderliggende ziekten

Ernstige bijwerkingen lijken vooral bij vrouwen voor te komen. Driekwart van de getroffenen was vrouw, aldus het rapport. Het PEI schrijft dit toe aan het feit dat tot nu toe meer vrouwen dan mannen zijn gevaccineerd. Hoe groot hun aandeel in de inentingen was, schrijft het PEI niet. Het instituut maakt ook het geslacht van de 524 gemelde overledenen niet bekend. Er zijn echter 58 mensen aan Covid-19 overleden nadat zij waren gevaccineerd, wat vragen oproept over de doeltreffendheid van de vaccinaties.

AstraZeneca: gevaarlijke bijwerking komt veel vaker voor dan gedacht

De meeste doden, aldus PEI, hadden “meerdere reeds bestaande aandoeningen, zoals carcinoom, nierinsufficiëntie, hartkwalen en atherosclerotische veranderingen”, die worden verondersteld de doodsoorzaak te zijn. Achttien mensen die met AstraZeneca waren gevaccineerd, bezweken aan een cerebrale veneuze trombose, onder wie vier vrouwen met een hersenbloeding. Volgens PEI waren 12 vermoedelijke sterfgevallen door vaccinatie jonger dan 40 jaar, en waren er nog eens 39 tussen de 40 en 59 jaar oud. 90 andere mensen stierven tussen de 60 en 79 jaar, de rest was ouder.

Gefragmenteerde informatie, eenzijdige focus op speciale gevallen

Nadat verschillende jongere vrouwen cerebrale veneuze trombose kregen en sommigen daaraan stierven met of zonder hersenbloeding, kwam het Vaxzevria-vaccin van AstraZeneca specifiek (en eenzijdig) in het nieuws. Het kan “zeer zelden” een dubbelreactie veroorzaken: cerebrale veneuze trombose met een gelijktijdig tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie genoemd, of TTS in het jargon, wat kan leiden tot inwendige bloedingen.

Deze trombocytopenie wordt vermoedelijk veroorzaakt door een auto-immuunreactie, men zegt: Er worden dan antilichamen gevormd tegen de eigen bloedplaatjes van de patiënt, die tegelijkertijd de interne ontsteking en vasculaire letsels vergroten en trombose kunnen veroorzaken. “Zeer zelden” betekent: minder dan één op de 10.000 gevaccineerden wordt getroffen.

Het PEI beperkt zich tot deze dubbelreactie, hoewel beide ook onafhankelijk van elkaar kunnen voorkomen – en blijkbaar veel vaker. Tot 30 april waren 67 gevallen van TTS bij het instituut gemeld. Daarvan waren er 14 overleden – negen sterfgevallen waren jonger dan 50 jaar, aldus het PEI. Tot 21 april had het PEI in zijn “actuele informatie” 34 gevallen van TTS gemeld, waaronder 12 sterfgevallen. 29 anderen die met AstraZeneca waren gevaccineerd, hadden “slechts” cerebrale veneuze trombose opgelopen.

  De vaccinatiedwang komt eraan - en zal verwoestende gevolgen hebben

Gevallen van TTS hebben zich alleen voorgedaan met AstraZeneca’s Vaxzevria, aldus het PEI. Wat echter niet in het verslag staat, is dit: vanaf 21 april registreerde het twaalf cerebrale veneuze tromboses zonder bijkomend tekort aan bloedplaatjes na vaccinaties met Comirnaty van Pfizer/BioNTech. Als gevolg daarvan zijn ook doden gevallen: drie van de getroffenen waren ten tijde van de opstelling van dit verslag overleden. Bovendien blijkt uit een studie van de universiteit van Oxford dat trombose in het algemeen even vaak voorkomt bij de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech als bij het vectorvaccin van AstraZeneca.

Net als bij Vaxzevria wordt het Coronavirus-RNA in het Janssen-vaccin overgebracht door een vectorvirus. En het komt niet als een verrassing dat dit bedrijf ook al voorzorgsmaatregelen heeft genomen met een zogeheten “rode-hand-brief” van 26 april. In deze brief waarschuwt het bedrijf ook voor een “zeer zeldzame combinatie van trombose en trombocytopenie, in sommige gevallen gepaard gaand met bloedingen”, vooral bij vrouwen jonger dan 60 jaar. Tekenen zijn onder meer kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen, buikpijn, ernstige hoofdpijn, wazig zien of blauwe plekken, aldus het rapport.

PEI verzuimt verschillende gevaren te communiceren

Zo belangrijk als het is om de TTS combinatie te melden: Cerebrale veneuze trombose en trombocytopenie zijn op zichzelf ook gevaarlijke aandoeningen. En deze komen veel vaker voor met Vaxzevria dan gecommuniceerd, volgens een 13 april rode-hand-brief van AstraZeneca. In een analyse van het EMA wordt geraamd dat deze auto-immuunreactie zich voordoet bij niet minder dan één tot tien op de honderd gevaccineerden, zoals Frontnieuws reeds eerder meldde.

De biochemicus Christian Steidl legt op 1bis19.de, een platform waarop kritische wetenschappers bloggen, uit dat veel meer proefpersonen getroffen zouden kunnen geweest zijn. Alleen gevaccineerde mensen met symptomen werden onderzocht. Specifieke symptomen treden niet altijd direct op, maar bij auto-immuunziekten worden deze na verloop van tijd alleen maar erger. Hij schrijft ook:

Tot dusverre is er bij de symptoomvrije gevaccineerden niet getest of ze deze ziekte in de vroege stadia hebben. Als er antilichaaen tegen plaatjesfactor 4 (PF4) in het bloed aanwezig zijn, kan worden geconcludeerd dat dit immuuntrombocytopenie is.

Steidl roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de inentingen. Zelfs als “slechts” één procent van alle gevaccineerden door deze reactie wordt getroffen, moet onmiddellijk worden ingegrepen. Omdat auto-immuunziekten meestal erger worden in de loop van de tijd. Zelfs iemand die de vaccinatie ogenschijnlijk goed heeft verdragen, kan dan bijvoorbeeld jaren later een cerebrale veneuze trombose oplopen. “Op dit moment weet niemand het”, schrijft Steidl.

  Is Louisa op 27-jarige leeftijd aan het COVID-19 vaccin gestorven?

Andere ernstige bijwerkingen

De PEI beschrijft enkele andere ernstige vaccinreacties die in dit rapport meer in detail zijn opgetreden. In totaal waren bij hem 223 mensen gemeld met een anafylactische shock, ook een auto-immuunreactie. Er zijn ook 61 hartaanvallen, twaalf herseninfecties, 99 gezichtsverlamming en 16 hartspierinfecties.

In 20 gevallen werd het zogenaamde Guillain-Barrè-syndroom gemeld, een beschadiging van de zenuwen voornamelijk in het ruggenmerg met deels ernstige motorische stoornissen zoals verlamming, die bij één op de vijf getroffenen levenslang aanhoudt en in vijf procent van alle gevallen tot de dood leidt. Alle vaccins werden getroffen, de hartziekten troffen uitsluitend jongere personen, voornamelijk mannen. Leeftijdsgegevens over de andere bijwerkingen ontbreken.

Onder de gerapporteerde reacties op vaccins, die in het openbaar meestal als trivialiteiten worden afgedaan, springt het serum van AstraZeneca eruit met “griepachtige ziekte”, koorts en rillingen, gevolgd door “plaatselijke reacties” en hoofdpijn. Volgens het rapport veroorzaken de vaccins van Pfizer/BioNTech, evenals Moderna, meestal ernstige hoofdpijn, vermoeidheid en pijn op de injectieplaats. Volgens de uiteenzetting zijn veel voorkomende reacties bij alle vaccins ook duizeligheid, malaise, pijn op verschillende plaatsen en hartritmestoornissen.

RKI: Soms werkt het, soms niet, hoe lang is niet bekend

Al met al lijkt het alsof men, in tegenstelling tot eerdere medische normen, volledig afgezien heeft van het afwegen van risico’s en voordelen. Want ook als het de vaccins zelf betreft, beschermen de autoriteiten zich met wasachtige zinnen. Het Robert Koch Institute (RKI) schrijft bijvoorbeeld een hoge werkzaamheid toe aan de vaccins, maar stelt vervolgens:

Hoe lang de bescherming van de vaccinatie duurt, is momenteel nog niet bekend. De bescherming begint ook niet onmiddellijk na de vaccinatie, en sommige gevaccineerde personen blijven onbeschermd.

Het RKI voegt daaraan toe dat kan worden aangenomen dat mensen “ondanks vaccinatie symptomatisch en asymptomatisch geïnfecteerd kunnen raken en daarbij SARS-CoV-2 kunnen uitscheiden”, d.w.z. infectieus zijn. Daarom is het noodzakelijk dat gevaccineerden de hygiënevoorschriften in acht blijven nemen en mondkapjes blijven dragen. De vraag of er een politiek gemotiveerd medisch schandaal op komst is, is dan ook volkomen gerechtvaardigd.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

AstraZeneca bekent in “Rote-Hand-Brief” dat zijn vaccin auto-immuunziekten veroorzaakt

Vorig artikelCanada’s hoogste gezondheidsautoriteit: volledig gevaccineerden blijven vatbaar voor COVID-19
Volgend artikelWetenschappers: De echte COVID-19 “superverspreiders” zijn de zwaarlijvigen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Hugo de Jonge zei het al, je moet het zelf een beetje speciaal maken.
  Nou, dat is bij deze wel gelukt. heel speciaal zelf.
  Je kan er nog jaren van nagenieten, tenminste, als je het overleeft.

 2. Wat een bulchit allemaal, we weten allemaal denk ik dat deze killer spuiten je eigen immum systeen aan vallen en plat leggen, dus straks hebben we honderd duizenden doden door deze troep en dan kunnen ze weer alles plat leggen en/of zeggen dat het door de NIET GEVACCINEERDEN komt, al deze Genocide Regeringen moeten berecht worden voor hun georganiseerde Criminele handelingen en openlijk op gehangen worden. Niet wij zijn de wappies maar dit tuig moet nu extra streng aangepakt worden, ze willen toch 2/3 van de mensheid opruimen en dit noemt zich dan The New World organisatie dat aangestuurd word door 3000 Multimiljardairs met door Bill Gates – Soros – Klaus Schwab en de Rotschilds etc. met medewerking van Rutte en de Jong en Kaag, mensen word wakker en kijk naar hun Agenda 2030 en zie wat ze allemaal willen dien, het houd in wij hebben straks totaal niets meer maar we zijn wel gelukkig ??? Je huis en eigendommen etc. worden je afgepakt en zij bezitten straks alles en wij zijn dan het kudde volk wat naar hun pijpen moeten dansen, als je dan nog leeft en niet weg gespoten bent. Sta allemaal op en word wakker, wij verliezen alles en hun lachen zich kapot om zo’n kudde volk.

 3. Corona bestrijden in India.
  Je insmeren met koeien stront.

  In India zijn koeien heilig, dat is redelijk algemeen bekend. Dat hun poep ook reinigende gaven bevat, dát is wel nieuws en inmiddels is het daar heel normaal om je in te smeren met koeienkak om het #coronavirus te bestrijden. Je kunt er zelfs lekker in badderen. Beetje urine om te verdunnen en poedelen maar! Indiase doktoren waarschuwen al voor de gevaren want binnen no-time zit je lichaam vol parasieten. Smakelijk.

  https://www.skoften.net/skft/1498558/corona-bestrijden-in-india-smeer-je-lekker-in-met-koeienkak

 4. Veel simpeler en milieuvriendelijke is gewoon door de documenten versnipperaar laten opruimen: zo snel mogelijk WEG ERMEE!!!?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in