Wij herlezen de “Brief van uw globalistische vriend,” (1999) die een nieuw licht werpt op de recente ontwikkelingen, een huiveringwekkende openbaring van onze ware politieke status. Dit is de basis van het COVID bedrog, de “vaccins” en de Grote Reset, schrijft Henry Makow.

“Lijkt het niet redelijk dat u ons gewoon gehoorzaamt en dient? Wij willen dat u… volledig in onze nieuwe samenleving opgaat. Uw kinderen zijn niet van u. Zij zijn van ons. U moet ze vaccineren, u moet ze naar onze ziekenhuizen brengen als wij dat bevelen of wij zullen ze van u afnemen.”

“Wij leveren al het geld dat u gebruikt. Bij elke opwelling die wij willen, kunnen wij de geldvoorziening stopzetten of een totale crash veroorzaken. Wij kunnen dan de president bevelen om al het geld waardeloos te verklaren en dat er nieuw geld moet komen. Al uw geldvoorraad zal dan in een oogwenk in rook opgaan. Hebt u geen voedsel nodig? Als het nodig is, kunnen wij een vrachtwagenstaking veroorzaken, waardoor de leveringen van levensmiddelen aan uw plaatselijke winkel worden stopgezet. Wij kunnen u uithongeren wanneer wij maar willen.”

(Enigszins bijgewerkt op 19 mei 2006 & 22 april 2021)

De actualiteit is als een “Magic Eye” plaatje waar je lang naar moet staren. Maar als je weet waar je naar moet kijken, komt het plaatje zo helder als kristal te voorschijn.

Hoe ongelooflijk en bizar dit ook klinkt, een satanisch (cabalistisch) occult genootschap heeft de controle over de planeet overgenomen via het centrale banksysteem. Het tracht zijn tirannie op te leggen door middel van de list van het coronavirus om een wereldregering op te leggen. De scamdemie is een gedurfde psy-op, maar niet groter dan de twee wereldoorlogen, die georkestreerd werden om de mensheid af te slachten en te brutaliseren en om de rijkdom en de macht van het centrale bankkartel te vergroten.

Een originele illustratie uit George Orwell’s 1984.

Een bevestiging van deze verontrustende waarheid is een ijzingwekkende brief uit 1999 die elke illusie dat wij vrije burgers zijn die in een welwillende democratie leven, ontkracht. Getekend, “uw globalistische vriend,” adviseert de brief de burgers van de wereld, “u bent ons eigendom” en moet dienstbaarheid aanvaarden “voor uw eigen bestwil.”

“De tijd om ons een halt toe te roepen is al lang voorbij,” schrijft hij klinkend als de schrijver van de Protocollen van Zion, ook een bankier.

“Wij hebben de volledige controle over de aarde en haar financiën, samen met de grote media-propaganda, en er is gewoon geen enkele natie of macht die ons kan verslaan… Wij kunnen Amerikaanse of Europese troepen sturen naar waar wij maar willen, wanneer wij maar willen, en voor welk doel wij maar willen, en u volgt plichtsgetrouw onze bevelen… Hoeveel meer bewijs heeft u nog nodig?… Lijkt het niet redelijk dat u ons gewoon gehoorzaamt en dient?”

De zes bladzijden tellende brief schijnt geschreven te zijn in de herfst van 1999. Ik geef hier de hoogtepunten weer, maar dring er bij u op aan hem in zijn geheel te lezen.

De brief zou een hoax kunnen zijn, maar ik denk dat hij onze huidige werkelijkheid beschrijft. Hij komt overeen met wat vele samenzweringsonderzoekers onafhankelijk van elkaar ontdekt hebben, en is toch levendiger en inzichtelijker dan alles wat zij zouden kunnen verzinnen.

DE BRIEF

Onze globalistische vriend zegt dat hij ons de politieke werkelijkheid wil uitleggen, zodat wij “kunnen weten hoe wij ons moeten gedragen in de Nieuwe Orde die nu vorm krijgt op de aarde.”

Hij verheugt zich over het feit dat hij een geheime kracht vertegenwoordigt die de wereld bestuurt en toch voor iedereen onzichtbaar is.

“Wij besturen alles, maar toch weet u niet wie u moet confronteren. Ik moet zeggen dat deze verborgen hand wonderbaarlijk bedacht is en zonder enig bekend historisch precedent op deze schaal. Wij regeren de wereld en de wereld kan niet eens te weten komen wie hen regeert. Dit is werkelijk een wonderbaarlijke zaak. In onze media stellen wij u precies voor wat wij willen dat u doet. En dan, als in een flits, gehoorzamen onze knechtjes.”

Maar hij identificeert zich wel. Hij vertegenwoordigt duidelijk de centrale bankiers: “Uw eigen geld heeft gediend om de ketenen te smeden waarmee wij u binden, want wij hebben de controle over al het geld.”

Het centrale bankkartel is de drijfveer van de Nieuwe Wereldorde. Door satanistische particuliere belangen de macht te geven om geld te scheppen op basis van ons nationale krediet, hebben onze voorgangers de Westerse Beschaving verdoemd. Deze particuliere belangen kochten natuurlijk de controle over alles en iedereen en willen nu hun controle wereldwijd institutionaliseren.

Heeft de rottende Westerse samenleving nog hoop op reanimatie en overleving?

“Ons koninkrijk is het koninkrijk van het geld,” schrijft onze globalistische vriend. “Wij hebben u een stuk papier of wat getallen op een computerscherm gegeven dat wij “geld” hebben genoemd.

Het wordt door niets gestaafd en door niets bewezen, behalve door wat wij zeggen dat het is. Wij scheppen het uit het niets, wij drukken het, wij lenen het uit, wij geven het zijn waarde, en wij nemen het zijn waarde weer af. Alle dingen die met geld te maken hebben, zijn in onze handen.”

Onze globalistische vriend onthult dat de bankiers een symbiotische relatie met ons hebben. Wij produceren winst door van hen te lenen.

“Wij willen dat u in het systeem zit. Wanneer u een huis koopt, krijgen wij niet alleen de belastingopbrengst om voor onze doeleinden te gebruiken, maar wij krijgen ook grote stijgingen door de rente op de lening. U kunt uw huis twee of drie keer terugbetalen van alleen de rente. Over de rente wordt ook belasting geheven, die weer geplaatst wordt om te gebruiken in die sectoren van invloed die wij kiezen.”

Een van die sectoren van invloed is het onderwijs. Hij zegt dat onze belastingen betalen voor “de indoctrinatie van uw kinderen in de door ons opgerichte openbare scholen. Wij willen dat zij goed opgeleid opgroeien in het systeem van ons denken. Uw kinderen zullen leren wat wij willen dat ze leren, wanneer wij willen dat ze het leren, en u betaalt ervoor.”

“U bent ons eigendom. Wij zullen u niet toestaan te kopen of te verkopen, tenzij u zich onderwerpt aan ons merkteken van gezag. Als u tegen ons naar de rechter stapt, zullen wij u daar uitputten en uiteindelijk zult u verliezen. Als u geweld gebruikt, zullen wij u uiteindelijk in een van onze werkkampen, meer bepaald gevangenisindustrieën genoemd, laten opnemen. U hebt ons geld, onze vermakelijkheden, onze brandstof en onze nutsvoorzieningen nodig om te kunnen functioneren, en als u die niet hebt, voelt u zich beroofd. Daardoor wordt u ertoe gebracht aan onze wil te zwichten.”

ONZE LEIDERS

Onze politieke leiders worden gekozen uit de rangen van misdadigers en perverselingen omdat men hen met chantage tot gehoorzaamheid kan dwingen. De ontmaskering van de verdorvenheid van president Clinton was “zeer nuttig om de zedelijke gewoonten van de jeugd naar beneden bij te stellen.”

Hij spot met pogingen om Clinton af te zetten: “Hij is nuttig voor ons en hij zal door niemand verwijderd worden totdat wij er klaar voor zijn om hem te laten verwijderen… de leider die wij hebben ingesteld zal er zijn totdat het ons dient om een ander te hebben. Op dat ogenblik leggen wij onze voorgestelde leider aan u voor en u stemt voor wat wij willen. Op die manier geven wij u de ijdele stemoefening in de overtuiging dat u iets te maken had met de plaatsing van uw president in het ambt.”

Hij noemt Sadaam Hoessein en Slobodan Milosevic als leiders die weigerden te gehoorzamen. “Er is alleen glorie in het volgen van onze doeleinden en te doen wat wij zeggen. Doet men dat niet, dan zal er zo’n treurig en tragisch resultaat zijn. Ik zou werkelijk willen dat zo’n einde u bespaard bleef.”

Wat opstanden betreft, zegt hij dat rebellie alleen maar als excuus zal dienen voor meer repressieve wetten. Zij kunnen andersdenkenden vastbinden in de rechtbank, die zij ook controleren. Zij kunnen mensen als David Koresh vernietigen en tegelijk in diskrediet brengen.

Nederlandse kabinetsleden sluiten juridisch bindende overeenkomsten met WEF

Hij zegt dat liberalen en conservatieven “dienen met het stempel van onze goedkeuring, maar zij mogen de echte kwesties niet voorleggen. Door op alle niveaus controverse te scheppen, weet niemand wat te doen. In al die verwarring gaan wij dus ongehinderd onze gang en bereiken wat wij willen.”

“Het maakt voor ons geen verschil, maar het dient om u te doen geloven dat er verschillende politieke partijen zijn die voor hun bepaalde standpunt strijden. Dat helpt om de zaken eerlijk en vrij te doen lijken, omdat iedereen een stem heeft. In werkelijkheid is er maar één partij met allerlei maskers op, maar u bent niet in staat door te dringen tot onze doeleinden. Ziet u, wij kunnen doen wat wij willen en u kunt er niets aan doen.”

“Lijkt het u niet redelijk dat u ons gewoon gehoorzaamt en dient? Anders wordt u opgevreten in het verzet waarvan u veronderstelt dat het u zal bevrijden. U kunt niet bevrijd worden. Stelt u zich eens voor hoe u dat wel kunt. Wij leveren uw brandstof voor uw auto’s. Wij kunnen die afzetten wanneer wij maar willen en beweren dat er een soort brandstoftekort is. Wat als uw auto stuk gaat? U kunt er zonder ons geen onderdelen voor krijgen.”

“Wij leveren al het geld dat u gebruikt. Wanneer wij maar willen, kunnen wij de geldvoorziening stopzetten of een totale crash veroorzaken. Wij kunnen dan de president bevelen om al het geld waardeloos te verklaren en dat er nieuw geld moet komen. Al uw geldvoorraad zal dan in een oogwenk in rook opgaan. Hebt u geen voedsel nodig? Als het nodig is, kunnen wij een vrachtwagenstaking veroorzaken, waardoor de leveringen van levensmiddelen aan uw lokale winkel worden stopgezet. Wij kunnen u uithongeren wanneer wij maar willen.”

Hij zegt dat de media de massa bezighouden met seks en geweld, zodat de mensen geprogrammeerd zijn om gedachteloos te dwalen en “niet de integriteit of de hersenkracht hebben om zich bezig te houden met de werkelijk belangrijke zaken, die geheel aan ons worden overgelaten.”

China en Rusland vormen geen uitdaging: “Wij hebben geen angst voor Rusland of China, want wij hebben hun systeem van dingen al volledig onder controle. China weet dat wij een willekeurig aantal van zijn bedrijven in Amerika en al zijn kapitaal met één pennenstreek kunnen bevriezen.”

CONCLUSIE

Ons wordt geleerd dat de samenleving deelneemt aan een tijdperk van verlichting en vooruitgang, maar dit is een list. In feite reikt een ruw satanistisch dogma zijn scherpe klauwen uit het verleden om de mensheid te spietsen.

Wij zijn getuige van het hoogtepunt van een duivelse samenzwering tegen de mensheid. De gebeurtenissen van de mensheid worden pas zinvol als wij beseffen dat discipelen van Lucifer bezig zijn een wereldregime op te richten dat aan het Kwaad gewijd is. Ik weet dat dit te bizar klinkt om waar te zijn. Daar rekenen zij juist op.

De “Brief van uw Globalistische Vriend” is in overeenstemming met de andere grote onthullingen van de onzichtbare regering:  the Harold Rosenthal Interviewthe House Reportthe Svali DisclosuresThe Soviet Art of Brainwashing: Quiet Weapons for Silent WarsThe Report from Iron Mountain, The Red Symphony en de Protocols of the Elders of Zion.

Wij leven in een paradijs voor dwazen. Helaas zullen de mensen pas wakker worden als ze het lekkers afpakken, en dan zal het te laat zijn.

Meer citaten:

” Wij willen dat u volledig betrokken kunt raken bij en geïntegreerd kunt worden in onze nieuwe maatschappij. Dat is immers in uw eigen belang, als u dat wilt. Uw kinderen zijn niet van u. Zij zijn van ons. U moet ze inenten, als wij dat bevelen moet u ze naar onze ziekenhuizen brengen of wij zullen ze van u afnemen. U weet dit en wij weten dit. Door onze elektronische handel kunnen wij zien waar u bent, wat u koopt, en hoeveel dingen u koopt. Waar denkt u dat wij onze maandelijkse financiële statistieken vandaan halen?

“Wij hebben ons tegenwoordig zo’n beeld gevormd van de werkkampen in onze gevangenissen, dat niemand er bezwaar tegen schijnt te hebben. Wij vertellen de mensen dat moordenaars voor hun eigen onderhoud moeten betalen. Niemand schijnt er aan te denken dat wij de macht hebben om daar ook tomatentelers in te stoppen. Wij kunnen wetten uitvaardigen die tuinen verbieden en dan een of andere wetenschappelijke reden verzinnen waarom u alleen voedsel uit onze bron mag kopen. Als iemand u tomaten ziet kweken, zal hij u bij ons aangeven en dan zullen wij u op onze velden voor ons laten werken. O, onnozele nationalisten, er is geen ontsnappen aan, want al lang voordat u geboren werd, hebben wij uw gevangenneming gepland. Uw leraren en ministers hebben uw gedachten nu al generaties lang voor ons gevormd. U hebt geen idee hoe u zich aan onze invloed kunt onttrekken, behalve door zelfmoord te plegen. Ga uw gang en pleeg zelfmoord, het zal ons alleen maar helpen om de overbevolking aan te pakken. U kunt ons geen kwaad doen, ons niet vinden, en u kunt zich zelfs niet voorstellen wat wij van plan zijn. Ik werp u deze paar kruimels alleen toe, opdat u, als u een beetje gezond verstand hebt, onze bevelen zult gehoorzamen en opvolgen.”

“Wij besturen Hollywood. De films zoals Terminator en Armageddon, samen met een groot aantal andere, zijn alleen maar gemaakt om u volgens onze aanwijzingen aan het denken te zetten. Wij hebben u gewelddadig gemaakt, zodat wanneer wij u op pad sturen om een slechte man te doden die wij u hebben voorgehouden, u zonder morren in beweging komt. Wij hebben gewelddadige arcadespelletjes in uw winkelcentra geplaatst om uw jonge geesten voor te bereiden in de kunst van het vechten. Wij hebben u onze legers en politie doen beschouwen als de goede krachten en u onderwerpt aan dingen die enkele tientallen jaren geleden nog ondenkbaar waren. Onze kunstige programma’s, zijn allemaal ontworpen om u te helpen u te onderwerpen en zelfs de Nieuwe Wereld Orde te helpen. Star Trek, en andere dergelijke creaties, hebben u geleerd om gewoon bevelen van de nieuwe internationale heersers op te volgen.”

“UW ZIELIGE REBELLIE TEGEN ONZE OVERHEERSING: sommigen onder u hebben gedacht ons te kunnen stoppen door een bom te plaatsen in een van onze abortusklinieken of in een regeringsgebouw. Domme zielen! Hoe kan dat ons schaden? Het enige wat dat doet is ons een voorbeeld geven om te gebruiken, zodat wij meer controles en zware lasten op de bevolking kunnen leggen. Wij vinden het heerlijk als u in opstand komt en iets opblaast. U bent onze reden om meer wetten te maken tegen al die dingen die zouden kunnen bijdragen tot uw vrijheid. Als iemand niet af en toe iets zou opblazen, zouden wij geen reden hebben om meer hekken om u heen te plaatsen. Ziet u dan niet hoe onmogelijk het voor u is om ons te weerstaan? Hoe meer u zich wringt, hoe meer wij knijpen. Ons koninkrijk is het koninkrijk van het geld. Neemt u mij niet kwalijk, maar ik moet bekennen dat wij ook de heersers zijn van het koninkrijk van het niet-geld.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De berg rookte, het bliksemde en het geluid van een bazuin was te horenVolg Frontnieuws op Telegram

Blobocracy

Lees meer over:

11 REACTIES

 1. De hele wereld in hun macht , een goed idee dat op 10 % van de bevolking van de aarde van toepassing is , en dan nog geen volle 10% . Bezin maar NEURENBURG 2.0 komt eraan.

  • Neurenberg 1 was al een farce van jewelste, één groot bedrog. De echte criminelen zijn toen mogen ontsnappen! Net na WOII is de VN en andere NGO’s opgericht als instrumenten voor de creatie van de waanzin waarin we ons nu bevinden! Zij die denken dat ze ooit één seconde in een democratie hebben geleefd vergissen zich, ‘ze’ hebben ons wat meer van de vrijheid laten proeven zodat we zouden beseffen wat we zullen moeten opgeven!

 2. Uiteraard is de hele wereld in hun macht.
  Dat was het bij de verzoeking van Jezus ook al.
  Lucifer is de heer van de aarde.
  Vandaar dat Christelijke geloofsgemeenschappen, zeker de pure in het begin, zo werden onderdrukt.
  Zij stonden naast het geld van de globalisten en hadden hun eigen locale economie.
  Je leven op aarde duurt maar even. Aan de eventuele roem heb je niets als je dood bent.

 3. Jammer dat ik niet bij de knop kan. Ik zou bewust alle kernwapens lanceren. daarna zal de wereld een mooie plek zijn. Flora en fauna hersteld zich wel en een wereld zonder mensen is een vredige wereld. De mens is het meest smerige ding dat hier op aarde aanwezig is. Dankzij de ervaringen van de laatste jaren kom ik tot de conclusie dat een mens geen enkele waarde heeft en ik ze ook allen haat. behalve mezelf natuurlijk

 4. De hele brief:
  https://www.deviantart.com/flipswitchmandering/art/Letter-From-Your-Globalist-Friend-511468484

  Deze brief is geschreven door iemand (of meerderen) die het eea goed zag(en) aankomen. Het was een waarschuwing in de vorm van een dreigbrief, zodat niemand kon zeggen dat het complotterij was. Ook was Engels niet de voertaal van de schrijver(s).

  De schrijvers zagen het komen, maar niemand luisterde. De protocollen van zion waren ook al heel lang bekend, maar niemand nam de moeite ze te bekijken. Vandaag de dag neemt nog steeds niemand de moeite om zich af te vragen ‘waarom’ allerlei shit plaatsvindt, want ze hebben ‘al genoeg aan hun hoofd’ en zo. Zo geven de schapen de macht in handen aan een paar machtswellustelingen. En zo wonderbaarlijk is het niet; inentingen bestaan al heel lang, en macht kruipt opmhoog over de ruggen van anderen. Dat zie je zelfs in je eigen kleine kringetje.

 5. Tja gewoon negeren zoiets. Geef ze niet jouw beste mooiste kant aan verspilde boze energie niet. Hetis uitschot zielige liefdeloze hufters je adem en liefde niet waard.
  We vallen samen een stukje door de kosmos om ervan te genieten .
  Zij willen dat verstoren, blijf vallen en genieten!

 6. Dat toe-eigenen van ons is bij onze geboorte registratie op het gemeentehuis gebeurd. Maar daar werd jij niet geregistreerd, maar werd een bedrijf opgericht onder jouw naam. Want een natuurlijk persoon verwijst niet naar een mens, maar naar een entiteit c.q. een bedrijf. In dat bedrijf werd door de bankiers 600.000 gulden gestort als start kapitaal, met dit kapitaal wordt jij verhandelt op de beurzen door middel van staatsobligaties. Daar werd alle gemeenschappelijke staatsbedrijven en voorzieningen van betaald. Nu er steeds meer staatseigendommen geprivatiseerd zijn, moet de burger alles 2x betalen. De ene aan de staat zoals altijd en aan de geprivatiseerde staatseigendommen. Want elke staat geeft altijd meer uit dan binnen komt aan belastingen.

  Zolang jij de illusie hebt, dat jij die natuurlijke persoon bent, ben jij eigendom van de bankiers c.q. de staat. Want de vrije mens is na zijn 7e jaar dood en verloren op zee verklaard, omdat er geen lijk is. Dit wordt zo gedaan doordat het zeerecht gehanteerd wordt. Zeerecht = handelsrecht = contractrecht. Alles in ons leven wat wij ooit op onze naam zetten, zoals een auto, een huis. Die is dan van het bedrijf met jouw naam of te wel van de bankiers c.q. de staat. Zodra je gaat werken kun je alleen werken als een bedrijf, want iedere werkgever wil jouw registratie nummer hebben, wat het Burger Slaven Nummer voorstelt. Zo ook dat het geld wat we gebruiken, altijd eigendom blijft van de bankiers. Onze identificatie papieren blijven altijd eigendom van de staat, al onze zogenaamde rechten zijn niets anders dan betaalde privileges. Die de staat per direct van jouw kan intrekken, als zij dat willen. (dat is met de Covid plandemie goed zichtbaar geworden) Als je geld op je bankrekening zet geef jij het geld letterlijk aan de bank en die kunnen er alles mee doen wat zij willen, ze behoeven het zelfs niet terug te geven als zij dat niet willen. Dit staat letterlijk in de voorwaarde als je een bankrekening afsluit. Daar beschermt de staatswetten ervoor dan jij letterlijk met legen handen staat. Want geen rechtbank brandt daar zijn vingers aan.

  Op deze slinkse manier werkt iedereen die een bankrekening heeft en/of werkt in loondienst of zelfstandig. Die geld gebruikt dat door bankiers in omloop hebben gebracht, voor deze bankiers. Alles wat wij kopen en/of verkopen met dat geld is in wezen van de bankiers. Als je online aankopen wil doen, staat in elke voorwaarde van de verkopers, dat het alleen verkocht kan worden aan natuurlijke personen. Zo kunnen ze letterlijk alles regelen wat zij maar willen in de wereld. Zo hebben de bankiers alles met list en bedrog op de aarde toe geëigend en alle bevolkingen werken er allemaal hard aan mee, zonder zelf dat te beseffen.

  De echte redenen van het reduceren van de wereldbevolking is dat zij zelf zo hebzuchtig zijn. Want als de bevolking steeds groter wordt, wordt hun bewegingsruimte en rijkdom en macht minder. Want bijna iedere burger brengt wel rijkdom op, maar neemt ook ruimte in beslag die zij voor zich zelf willen hebben.

 7. Nou laten wij ervan uit gaan dat maar 10% van waar is dan staat ons nog heel wat te wachten en ik vraag mij wil je in zo een wereld leven waar al je bezittingen zelfs je kinderen in de handen vallen van de pedofielen club maar alle steentjes vallen wel langzaam op hun plaats, waarom zijn ze zo bezig met gender neutraal mensen door de strot te duwen zij willen dat wij mannen konten moet neuken maar de elite nemen de kinderen en de vrouwen en zijn ze afgeschreven dan worden ze vervangen en ja u kinderen zijn de seks slaven van de elite.

 8. Je moet ook inderdaad nooit gaan zitten wachten tot de grote massa wakker wordt of teveel energie steken in het realiseren daarvan…De overgrote massa is altijd te braaf en te gewillig, gaat met de pootjes omhoog liggen voor wie ze denken dat het sterkste is, heeft ook geen capaciteit voor meer dan dat, tenzij opgezweept door volksmenners, demagogen…De missionarissen die ooit Europa kerstenden wisten het al : preek voor het volk, maar zie vóór alles daarin de leiderstypen te overtuigen, over te halen en als het éven kan de adel of zelfs de koningen : “cuius regio, illius et religio !!”…Wie het land regeert bepaalt het geloof ! Basta ! Ergo : je moet de kopstukken, de leiders, de zogenaamde élite zelf bestormen en om zien te krijgen ! De grap is dat het ook gewone mensen zijn net als wij ! Dit artikel, geschreven door een over het paard getild rijkeluiskind, middelbare schoolpuber–met hersens en goed inzicht, dat wel !–en naar ik hóóp eigenlijk door iemand die aan onze kant staat en expres op deze manier chargeert om wakker te schudden– vertoont namelijk een simpele denkfout, waar met name pubers–ook intelligente–nog graag intrappen.. Die denkfout is dat er helemaal geen eensgezind ‘wij’ bestáát ! Elke groep, orde of wat voor vereniging of bond ook maar die tezeer tegen de natuurwetten, de psychologische wetten, principes van natuurlijke rechtvaardigheid ingaat–zeg voor het gemak ‘crimineel denkend’–zal vroeg of laat voor de eigen arrogantie gruwelijk afgestraft worden doordat ze overlopen gaan worden door hun slachtoffers óf mekaar onderling gaan beconcurreren en verscheuren óf door andere relatief minder verdorven–en daardoor sterker gebleven–machten platgewalst en kaltgestellt worden enz. enz. De oude Grieken wisten het al toen ze hoorden dat koning Xexes de zee had laten geselen om een rustige overtocht af te dwingen : iemand met zó’n ‘hubris’, verwaandheid, arrogantie om de goden zelf uit te dagen, zou de grote oorlog nooit winnen !
  En zij schepten moed en schopten hem en zijn legers terug naar Perzië…En later deed Alexander dat nog eens definitief beslissend over… Maar inderdaad, voor de duivel van het Arrogante Kortzichtig Egoïsme–met alle bijbehorende leugens en waanbeelden–in de mensheid overwonnen wordt kan en zal het nog heel veel kwaad kunnen doen… En het zit niet alleen bij de miljardairs..Alleen mensen op ons niveau kunnen er wat minder kwaad mee, hopen we dan maar..Hoewel het nog steeds zo is dat er geen tiran kan zijn zonder mensen die bereid zijn zich te láten tiranniseren en bij voorbaat meyt de pootjes omhoog gaan liggen…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here