Veel mensen in Duitsland waren eerder deze maand diep geschokt door beelden waarop te zien is hoe een politiehond een vreedzame demonstrant in Amsterdam verminkt terwijl politieagenten hem bruut afranselen. De leidende stem van de protesten tegen de lockdown en de anti-covidumaatregelen in Nederland is Thierry Baudet, lid van het Nederlandse parlement en voorzitter van het “Forum voor Democratie” (FvD). Op hetzelfde moment dat de demonstrant werd mishandeld, begeleidde een groep politieagenten een Antifa-bende die een paar straten verderop naar het kantoor van de Forumpartij in Amsterdam marcheerde. De politie stond er zelfgenoegzaam bij en greep niet in toen de militante Antifa het partijgebouw met een brandende verfbom vernielden. Wat is er aan de hand in Nederland? Vorige week reisde PI-NEWS naar Amsterdam om Thierry Baudet te interviewen. Hij is een van de meest uitgesproken politici tegen de Covid-hoax in Europa en zoekt bondgenoten in Duitsland, schrijft Pi-news.net.

PI-NEWS: Hoe verklaart u het gedrag van de politie in Nederland?

Het maakt deel uit van de intimidatiestrategie van de Westerse autoriteiten tegen hen die het narratief van de autoriteiten over Covid in twijfel trekken. Zij worden bruut afgeranseld door de politie, terwijl de misdadigers die hun eigendom vernielen ongemoeid worden gelaten. Soortgelijke intimidatiemethoden werden gebruikt tegen dissidenten in het voormalige Oostblok. Ze zijn kenmerkend voor alle totalitaire regimes.

Is Nederland dan een totalitaire staat geworden?

Nou, het is beangstigend, maar we zijn op weg daarheen. Wat er sinds 2020 is gebeurd, heeft me daar pijnlijk bewust van gemaakt. In 2017 werd ik lid van het parlement. In de afgelopen decennia is de nationale soevereiniteit geleidelijk aan uitgehold, zijn nationale regeringen vervangen door supranationale organisaties en is onze samenleving steeds mondialer geworden. Dit heeft de groei mogelijk gemaakt van reusachtige multinationale ondernemingen die machtiger zijn dan de nationale regeringen.

Sinds de jaren zeventig vergadert Big Business met politici in organisaties als het Wereld Economisch Forum (WEF) en werkt strategieën uit om de macht van Big Business en Big Governance te vergroten. Big Business wil het midden- en kleinbedrijf verslinden; Big Governance wil de nationale identiteit uitroeien. Hun gemeenschappelijke vijand is de natiestaat, omdat nationale soevereiniteit en nationale grenzen niet alleen de lokale democratie en het zelfbestuur beschermen, maar ook het midden- en kleinbedrijf beschermen tegen multinationale reuzen. Het gemeenschappelijke doel van het grootkapitaal en Big Governance is de afschaffing van de natiestaten, hoofdzakelijk met drie middelen: bevordering van massa-immigratie, ondermijning van de nationale soevereiniteit en het uitvinden van zogenaamde dreigende rampen zoals de klimaatverandering die op supranationaal niveau moeten worden aangepakt.

Tot 2019 was ik optimistisch omdat ik dacht dat we een conservatieve lente zouden doormaken. Ik dacht dat de kiezers in het Westen genoeg hadden van immigratie, ondermijning van de nationale soevereiniteit, klimaatalarmisme. Er was Brexit, de verkiezing van Trump, de electorale successen van mainstream populistische partijen als Lega Nord, de Zweden Democraten, AfD en andere. En toen was er plotseling Corona, dat het perfecte alibi werd voor het grootkapitaal en Big Governance om te proberen de hele wereld om te vormen tot een quasi-totalitaire staat naar het voorbeeld van het Chinese neocommunisme en onze fundamentele vrijheden met voeten te treden. Op dit moment ben ik erg pessimistisch geworden over de toekomst. Ik vrees dat politici niet langer in staat zullen zijn om dit proces waarin we ons bevinden tegen te gaan.

  WEF-gelieerde wetenschappers onthullen nep'vlees' gemaakt van schimmel

Dit is geen boodschap die mensen willen horen van een politicus?

Misschien niet, maar het is een eerlijke boodschap. Vóór 2020 wisten we dat de machthebbers het transnationalisme hadden gestimuleerd door immigratie, klimaathysterie en de ontmanteling van de natiestaat. Maar nu is er een nieuw element bijgekomen. De zogenaamde pandemie is het perfecte alibi geworden voor wat Klaus Schwab, voorzitter van het WEF, de “Great Reset” noemt. Tegen 2030 hopen zij over de hele wereld een Chinafiele samenleving in te voeren. Zij proberen het aan de mensen te verkopen als een utopie waarin, om het WEF te citeren, “zij niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn”. Helaas trappen veel mensen erin of begrijpen zij de implicaties niet.

De politiek kan daar met politieke middelen weinig tegen doen. Zelfs indien een individueel staatshoofd zou trachten de vrijheden van zijn natie te beschermen, zal hij worden tegengehouden door het internationale systeem. Ik ben zeer cynisch geworden, niet alleen over de heersende elites, maar ook over het electoraat in het Westen. Het is niet moeilijk te zien wat de volgende stappen zullen zijn: de invoering van QR-codes, de afschaffing van contant geld, biometrische authentificatie waardoor alles wat wij doen permanent zal worden gecontroleerd. Maar de meeste mensen schijnen dit niet te beseffen. Zij zijn verlamd door angst voor “het virus” en trappen in de leugens van de media. De meerderheid denkt dat zij zonder lockdowns, zonder maskers, zonder vaccinaties, booster prikken en QR-codes ziek kunnen worden en sterven.

Bent u ook bang voor Corona?

Nee. In het begin van de zogenaamde pandemie werd zelfs ik aanvankelijk voor de gek gehouden door de media, maar al snel besefte ik dat Covid veel minder gevaarlijk was dan onze regeringen en hun zogenaamde deskundigen ons wilden doen geloven. Ik besefte al snel dat het Coronavirus door het regime werd gebruikt om mensen door angst te verlammen en tot onderwerping te dwingen. Toen de experimentele anti-covidvaccins – die toch geen echte vaccins zijn, maar gevaarlijke, giftige experimenten met vreselijke bijwerkingen die het natuurlijke immuunsysteem vernietigen – werden geïntroduceerd, heb ik de mensen onmiddellijk gewaarschuwd: neem het vaccin niet!

Helaas zijn veel mensen zo bang voor de meedogenloze propagandamachine van Big Pharma en Big Government dat zij weigeren het te geloven en lijken niet in staat te zijn kritisch en rationeel te denken. We moeten de leugens van de media tegengaan. Alternatieve media worden steeds meer gecensureerd door Big Tech, een andere tak van het regime. De mainstream media zijn allemaal in het gareel gebracht. Zij informeren niet meer en geven geen afwijkende mening meer, maar zijn dienaren van het regime geworden. Helaas geloven veel mensen wat ze op tv zien. Zelfs goede mensen doen dat, zelfs sommige van onze eigen mensen.

  Harde schijven en video's van Jeffrey Epstein 'per ongeluk zoek geraakt', zeggen autoriteiten

Toen ik onze FvD-kandidaten voor de verkiezingen van maart 2021 vertelde dat we onze campagne uitsluitend zouden baseren op de Corona-hoax, liep de helft weg. Wat, achteraf gezien, een goede zaak was. Wat een opluchting dat de zwakkelingen weg zijn. We kunnen ons nu concentreren op wat er gedaan moet worden.

Wat is dat?

We moeten parallelle structuren opbouwen die buiten de controle van de autoriteiten vallen. FvD moet meer zijn dan een politieke partij. Wij moeten onze eigen woke-vrije scholen en universiteiten bouwen, onze eigen gezondheidscentra, onze eigen woonblokken, flats, zelfs steden. We moeten onze eigen cryptocurrency lanceren en misschien onze eigen vakbonden beginnen. FvD is net begonnen met een eigen uitgeverij en we maken momenteel een app genaamd “Forumland”, die binnenkort in de App Store zal staan, waardoor onze 60.000 leden – we zijn de grootste ledenpartij van Nederland – geïnformeerd zullen worden. Al onze initiatieven in dit verband mogen uiteraard niet beperkt blijven tot Nederland en kunnen ook op internationaal niveau worden toegepast. Wij hebben onlangs “The Movement” gelanceerd, een reeks video’s in het Engels, en het “Forum for Democracy International”.

Hoe zit het met Geert Wilders, de leider van de “Partij voor de Vrijheid”, die in Duitsland zeer bekend is in kringen die kritisch staan tegenover de islam?

Ik heb Geert altijd bewonderd. Hij heeft gelijk over het gevaar van massa-immigratie, de noodzaak om onze eigen cultuur te verdedigen, de voordelen van het verlaten van de Europese Unie. FvD en Wilders zijn het op veel essentiële punten eens, maar zelfs hij heeft het narratief van het regime onderschreven. Hij moedigt mensen aan zich te laten vaccineren, hij moedigt mensen aan zich te laten boosten, hij steunt het WEF.

Maar hoe zit het met uw eigen verhaal? Als nieuwe Corona-varianten minder schadelijk worden – wat het geval lijkt te zijn – zou de pandemie dan spoedig voorbij kunnen zijn en de wereld weer normaal kunnen worden?

Ik denk niet dat ze dat zullen laten gebeuren. Wat er de laatste twee jaar is gebeurd heeft niets met Covid te maken. Dus als het aantal gevallen daalt of het aantal mensen dat ziek wordt, zullen ze iets anders verzinnen om de Great Reset door te drukken – een hacking aanval, een oorlog met Rusland, een valse vlag terroristische aanslag … wat dan ook. Het QR systeem dat ze introduceren is waar het in de eerste plaats om ging. Dat zal niet worden afgeschaft. Corona wordt gebruikt als een handig instrument in de strategie van de angst. Wanneer het virus niet langer wordt gebruikt om de mensen bang te maken, zal het regime – dit dit conglomeraat van Big Business und Big Governance – wel iets anders vinden om de mensen bang te maken. Misschien door de spanningen met Rusland op te voeren, misschien door de klimaathysterie op te voeren en klimaatlockdowns in te voeren. Ik geloof oprecht dat ze alles zullen doen om hun totalitaire controlestaat tegen 2030 in te voeren.

  Wie vertrouwt u?

Wat zegt u tegen mensen als Geert Wilders, die zeiden dat u “gek” was en dat het allemaal maar een “samenzweringstheorie” was?

Maar dat is het niet. In Nederland hebben we het geluk dat we wetgeving hebben die burgers in staat stelt de overheid te dwingen interne documenten openbaar te maken. Een van onze FvD-parlementsleden heeft de regering gevraagd de correspondentie tussen de autoriteiten en het WEF vrij te geven. Eerst weigerden ze, maar uiteindelijk moesten ze ons geven wat we vroegen. Wij hebben verschillende documenten opgegraven waarin het WEF de Nederlandse regeringsministers bedankt voor hun “bijdrage aan de Great Reset”.

Het blijkt dat de Nederlandse regering zelfs juridisch bindende contracten met het WEF heeft gesloten, waarbij bepaalde bevoegdheden praktisch aan het WEF worden uitbesteed. Dit is werkelijk verbazingwekkend, omdat het WEF een particuliere organisatie is. Toch vindt de mainstream media dit niet nieuwswaardig. Ik ben er zeker van dat soortgelijke contracten zijn ondertekend tussen het WEF en andere westerse regeringen, waaronder de Duitse.

U zei dat u pessimistisch was, maar u zou zeker niet doen wat u doet als u dacht dat het nutteloos was.

Ik ben pessimistisch, maar ik heb de hoop op een wonder nog niet opgegeven. Paus Johannes Paulus II bracht het communisme in Polen ten val met een zeer eenvoudige maar krachtige boodschap. Hij zei tegen zijn landgenoten, “Wees niet bang!” Ik ben ervan overtuigd dat als onze volkeren dezelfde boodschap ter harte nemen, wij zullen winnen. Wees niet bang! Wees niet onzichtbaar! Bange mensen zijn makkelijk te manipuleren. Dit is precies waarom het regime een strategie van angst gebruikt. Angst voor politiegeweld, angst voor het virus, angst voor klimaatverandering, angst voor oorlog met Rusland, enz. De strijd kan alleen worden gewonnen als de mensen ophouden bang te zijn. Dat hangt van ieder individu af. Sta me daarom toe me rechtstreeks tot u, lezers van deze regels, te richten. Zodra u besluit niet meer bang te zijn, stort de strategie van angst in. Dat is het wonder waar ik op hoop. Het hangt allemaal van u af! Wees niet bang!

Dank u, Thierry Baudet, voor het interview en veel geluk in de toekomst.

Dank u.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Thierry Baudet legt het kwaad bloot



Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVaccinregime op de rand van de afgrond: Nu waarschuwen ook de eerste ziekenhuizen voor Covid-“vaccinatie”
Volgend artikelReactie regering op Omicronvariant leidt tot oproer in Israël
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

47 REACTIES

 1. Ik ben gek op Thierry, wat een frisse wind.. elke keer weer… geldt ook voor Gideon en Pepijn!

  Geen populisme maar gewoon échte kracht vanuit Hart en Ziel.

  ANGST = FEAR

  Laat autonomie en innerlijke kracht ons leiden, géén angst!

 2. Een moedige man.
  Thierry en zijn moedige medewerkers Pepijn, Gideon en velen die niet in de schijnwerpers staan.
  Hopelijk krijgen ooit de waardering die ze verdienen.

 3. Mooi verwoord Thierry Baudet !!
  Want wat er momenteel gebeurd in Nederland, vind ik een zorgelijk Cenarium.
  Er is maar 1 iets wat dit kan stoppen, burgerlijke ongehoorzaamheid !
  Met zijn allen staan we sterk, helaas is de angst en verdeeldheid is zo groot.
  Maar er aan toegeven nooit.Ga liever vechtend te onder, dan er als een lafaard vandoor.
  Vrijheid is niet te koop, en dat merk je pas als je het niet meer hebt.

 4. Toppers FVD, onze hoop voor onze toekomst. Vrijheid komt niet zomaar, we zullen er veel voor moeten doen. Ook al lijkt het soms hopeloos, de demonstraties, geven hoop. Samen vechten voor onze rechten, mail kamerleden. Ze lijken stoïcijns, maar onder de geïndoctrineerd heid opgelegd door het WEF, zal toch nog wel menselijkheid aanwezig zijn. Ze hebben familie broers zussen kinderen. Wat gij niet wilt dat U geschied doet dat ook een ander niet, daar ben ik mee opgegroeid en daar leef ik naar. Leven en laten leven. Daar moeten we in vreedzaamheid naar toe. Met deze regering gaat dat niet lukken. Echter we mogen niet door een buitenlandse mogendheid, personen of groepen worden geregeerd, als daar de bewijzen van zijn, zou dat aangepakt kunnen worden. Geen belasting betalen, nergens aan meewerken. Naar de bedelstaf met de WEF-fers, blijf in verzet. Sterkte allemaal, met dank aan de strijders van FVD.

  • Het waren de meelopers die de fvd hadden verlaten toen ze hun mening moesten veranderen aangaande corona bestrijding van de corrupte regeringleiders die een slaatje wilden er uitslaan en zelfverrijking voor ogen hadden door niet mee te lopen met deze partij FDP Echter Baudet gaat veel stemmen krijgen als Rutte vier ineenstort wegens wanbeleid en volksverlakkerij Of baudet veel kan veranderen aan de gecreeerde situatie van Rutte en de Jonge is helaas niet meer mogelijk omdat angst er eenmaal ingebakken zit dat corona de sterfte ziekte is van de eenentwintigste EEUW……………..

  • Dat ben ik ook prikvrij en zal het niet zonder slag of verzet in mijn lijf laten zetten en ik ben helemaal niet bang voor een griepje wat corona maar is er steven meer mensen per dag aan zelfmoord en verkeer ongelukken waar hebben wij het over, verder ik was een grote bewonderaar van PVV maar zelfs Wilders heeft ons in de steek gelaten en loop aan de hand van de VVD en het WEF en Brussel dat had ik nooit verwacht maar zo zie je wat angst met mensen kan doen.

 5. Rutte is net als Xi een niet door het volk gekozen leider. En dat is hij net als andere dictators al een behoorlijke tijd. Dus kan je inderdaad spreken van een totalitaire staat.

 6. Helemaal mee eens, wat fijn dat er mensen zijn die net zo denken als ik.
  De strijd van ons leven is een ideale startpagina om eerlijk nieuws te lezen. Om ff snel het echte nieuws te lezen, dan hoef ik niet alle sites apart te bezoeken. Ook omdat al mijn favoriete websites hier allemaal te vinden zijn.

  • We “moeten” onze angst laten varen voor onze kinderen en kleinkinderen. Die worden geconfronteerd met een walgelijk en misdadig concept. Gemaskerde angstige mensen waar onder ouders overal om hen heen, paar keer per week testen, huilende kinderen bij prikken e/o boosters door chantage afgedwongen om maar een paar dingen re noemen. Een bestaande samenleving en wellicht beschaving worden vernietigd op een slinkse manier, maar alleen als wij het toestaan..

 7. Ik Oma kleinkind 1 jaar .Ik moeder 5 kinderen jongste 7 oudste 23 .Ik vrouw van me man .Ik een vrouw van 42 heb 2019 een hersentumor overwonnen .Ik prik vrij denk vrij .Bescherm me gezin en laat ze niet gek maken al is me lijf zwak mijn geest is zo sterk als diamant .Geen angst maar verzet .Niet buigen maar recht op .Geen haat maar boos veel liefde .Ik geloof in alle wel denkende mensen .Laat ze in hun waarde Thierry heel bedankt voor je mooie stuk .Goed gesproken .Wij gaan door zonder angst die ken ik niet dat breng ik over en het hebben van een keus .Onze kinderen graag bij jullie scholen .Zal me laten ademen geeft weer extra moed op een toekomst positief .We goan dr voor .Het spel word gespeeld wij gooien de pionnen om met zijn allen sterk .

 8. >>Paus Johannes Paulus II bracht het communisme in Polen ten val met een zeer eenvoudige maar krachtige boodschap. Hij zei tegen zijn landgenoten, “Wees niet bang!”<<

  Thierry weet niet dat het communisme was uitgevonden door de Jezuïeten en dat elke Paus de vermomde Luciferiaanse-Babylonische Romeinse keizer is sinds keizer Constantijn, dus hij weet niet dat 'het wonder' van Paus Johannes Paulus II GEPLAND was en dus helemaal geen wonder was.
  Hij weet niet dat de EU vlag de MARIA-vlag is die blauw is met een cirkel van twaalf sterren, en dat de Roomse 'Maria' niet de Maria van de Bijbel is maar 'de hemelkoningin' Semiramis van Babel.
  Hij weet niet dat Klaus Schwab een dienstknecht is van het Vaticaan, en dat het Vaticaan het als zogenaamde christelijke kerk vermomde ROMEINSE RIJK is dat achter ALLE ellende en kwaadaardigheden zit, dus ook aangaande de huidige 'great reset'.
  Kortom: Thierry Baudet, als enige echte oppositieleider, heeft GEEN BENUL waarom dit allemaal geschiedt, terwijl Robert Jensen al DRIE keer kort in zijn video's liet doorschemeren WAAROM dit allemaal gebeurt: de toekomstige implementatie van het MERKTEKEN van het BEEST, Openbaring 13.
  Hij weet dus niet dat ALLEEN het vertrouwen op God-de HEER JEZUS Christus uitkomst biedt, zoals onze voorouders dat leerden gedurende de 80-jarige oorlog tegen het duivelse Rooms Katholieke Spanje, dat onze lage landen terroriseerde namens het Vaticaan.
  Het wordt tijd dat Thierry zaken als dit gaat onderkennen, omdat hij zeer geïnteresseerd is in onze geschiedenis: Heroic Holland!! https://reformation.org/heroic-holland.html

  • >>> Thierry weet niet dat het communisme was uitgevonden door de Jezuïeten <<<

   Je bedoelt hier hopenlijk kikes!! aka 'joden'. Als je het over huiswerk hebt.. 🙁

   NB: ' ' omdat het gaat om zg. ashkenazi joden NEPPERS dus.

  • Ik draag en mijn meisje idem die troep niet .
   Gister weer een confrontatie mensen wijzen op hun muilkorf .. boze blikken .
   Een man die de confrontatie aangaat (probeerde met de filiaal manger ,(te praten) de zelfde die mij ontwijkt en met een boog om mij heen loopt. De man verhief zijn stem met de vraag waarom er zoveel leugens op de verpakking van de doosjes met muilkorf zijn ? we gingen meteen samen in conclaaf . (goed gesprek)
   Zijn vrouw zwierf ook rond net als mijn moppie beiden uiteraard zonder muilkorf .
   Ik ben alert . Om kort te gaan er hangt een diepe wolk van wanhoop overal . Ik ken van gezicht veel mensen , ben altijd vriendelijk tegen iedereen en bij het weggaan zeg ik meestal houdt vol !
   De man in questie zei ook nog (ik ben 67 jaar ) zag er nog stoer uit . en daar bouwde hij zijn statement op .. ik blijf vechten desondanks . komt de hamer dan rechtop nimmer gebukt .
   Mijn standpunt al jaren .. ik zelf ben en ervaar het absoluut niet zo (68) met het hart van een leeuw .
   Ik heb ook een standpunt “Hoedt U voor de naadloze kruisliggers ) Doordenker .
   Men probeert hun kruis op de jouwe te legen en op gegeven moment sjouw je je zelf het schompus . 😛

  • Goed te horen. Kom zelf alleen nog in winkels voor het hoognodige.. meeste komt inmiddels via DHL
   Op zich jammer maar wens niet geconnfronteerd te worden met imbecielen met een mondluier.

 9. Ach..gisteravond op TV in het journaal…
  Kaag, na de rechtzaak over de fakkeldrager, met uitgelopen mascara jammeren over de democratie die in NL zo belangrijk is…
  Dus die jongen mag niet met een fakkel voor haar huis lopen ( wat is de misdaad nou geweest dan?)
  Maar zij mag wel Nederland verkwanselen aan Brussel en WEF????????????

  • Zij? Zou zweren dat we ook bij ‘mw’ Kaag te maken hebben met een trannny net als geval is ‘mw” Lagarde vh IMF.
   Vrouwen ad top is gewoon lulkoek

 10. Fvd is het enige licht dat wat schijnt in deze surrealistiche tijden. Persoonlijk zou ik mij direct aansluiten bij Fvd omdat ze een klare kijk op de dingen hebben. Wie ooit gelooft heeft in democratie = 50+1 komt nu bedrogen uit. Democratie vervalt altijd naar particratie en dan vervolgens naar een tyrannie..;Zelfs ene Hitler was democratisch verkozen!
  Vermits ik echter een Belgisch staatsburegr ben kan ik niet aansluiten bij Fvd, en moet ik mijn partij Vlaans Belang gaan verlaten omdat zij ook voorstander zijn van dit killshot dus weldra scheiden onze wegen!
  Wat mij echter het meest heeft teleurgesteld is de onderdanigheid van de mensen, dit is een eyeopener die ik echt niet verwacht had!

  • Mensen eten te veel vegetarisch en vleesvervangers in de vorm van vooral SOJA. Laat soja nou vol zitten met plantaardige oestrogeen (vrouwelijk hormoon). Gevolg: gebrek aan TESTOSTERON. Dus ik begrijp wel dat er zoveel ‘kerels’ met een mondluier rondlopen. Softies.
   Ik verzin dit niet! Kun je allemaal redelijk gemakkelijk vinden.

 11. Goed stuk Thiery!
  Ik ben al vanaf het begin lid van de FvD en nooit spijt gehad! Ook ik nooit geprikt en ook nooit een mondkapje gedragen! Een keer maar aangesproken daarop. Rustig geantwoord dat die dingen meer schade doen aan je gezondheid dan dat ze ook maar iets tegenhouden! Ook ik zit uren achter de PC vanaf het begin van deze Hoax ,op allerlei sites te zoeken naar “goede en echte ” informatie van onafhankelijke wetenschappers. Die daar hun reputatie voor op het spel zetten en ook nog eens bedreigd worden door de Farma maffia.
  En net zoals ook anderen schreven; Niet bang zijn, want dan ben je makkelijk te beinvloeden.!!!

 12. Tot zover hulde voor Baudet, maar wanneer Baudet echt eerlijk was geweest dan had hij het volgende ook moeten aanhalen: in het Oost-Europese land Slovenië is een crisis uitgebroken: een klokkenluider verpleegster heeft het publiek verteld dat politici en andere hooggeplaatste burgers een zoutoplossing
  krijgen in plaats van het experimentele medicijn mRNA, schrijft de Bron

  https://dailytelegraph.co.nz/covid-19/crisis-in-slovenia-whistleblower-nurse-says-politicians-receive-saline-instead-of-mrna-jab/

  Hiermee in naar mijn mening aangetoond dat voor politici en de elite die hen besturen geen QR code of iets dergelijks geldt.

 13. het instand houden van een frauduleus onderdrukend system.
  dit heet gecontroleerde oppositie.
  de geldige en geldende gronwet stelt onverbiterlijk.

  medewerking verlenen aan fraude is schuld aan fraude.
  ook als dit tegen het zelf geschied.

  dus conformatie aan,
  medewerking verlenen aan,
  toegeven aan cohersie voor en namens
  eigen belang of zelfredzaamheid.

  is Schuldig zijn aan.

  de federale geplaatste bankieren vertegenwoordigers die zich het verkozene bestuur noemen , vertegeneoordigen uw tweede geboorte , die van het dode en zieloze product.
  verloren en dood gewaant op zee onder maritieme wetgeving onder erdeelt in oorlogswetgeving/zeevaartswetgeving en corporatie “regels”
  uw achter/i.p.v./sur / corp-oratie “achter” naam is de vermeende oprichting van een Corp-Oratie.
  voor levenslange belasting en vermeent eigendom van de centrale prive centrale bankiers.
  corp/corps definitie latijn
  oratie definitie latijn.
  zoek dit op…

  uw tweede geboorte na de eerste geboorte. conceptie van het levende en soevereine lichaam
  onder de grondwet.
  “uw” Corp of Corpus of corps staat ” vermeend” onder de corporatie regels ” vrijwillig” geacsepteerd als wetten.
  dit nwt zoals us tweede geboorte word uw of uw ouders bij inschrijving geboorte “register” ..
  niet juridisch juist of in duidelijk begrijpbare taal medegedeelt.

  dit houd is dat de,e juridische handeling is bedorven.
  bederf (juridische term) houd in dat elke juridische omgeving onderhevig aan fraude word genullificeerd en handelingen of claims,
  NULL / LEEG / Zonder waarde en/of Zonder betekenis zijn.

  het gehele kabinet waarop u stemde wetens of onwetens is federale overheid.
  een Buitenlandse usuperende vreemde mogendheid en bezetingsmacht waarop u niet stemde maar juridisch toezteming gaf voor u te beslissen.
  u tekend uw soevereine handtekenings recht en beslisvaardigheid weg.
  de minister president is een bankieren titel.
  en vermeend eigenaar van de tot dood verklaarde inwoners van het land.

  dode wetgeving voor dood geachte inwoners die vrijwillig toestemmen met deze juridische omschrijving.

  mondkapjes zijn volkstelings systemen voor data analyse wie zich levend en wie zich onwetend dood acht.
  uw veijwillige prik ,spuit , gen therapy expiriment is een aanpassing van uw dna voor patent/eigendom/slavernij.

  dus tjerrie bowdet speelt de vermoorde onschuld net als geiten Q koorts g.o.a.t. drump.

  de bijbel verbasterd en verranderde boek is een roadmap en voorspelingsmodel met juridisch medegedeelde toekomst plan voor nw-0.

  al geloof ik 100%in Krist-kristos/sophia
  fem/mas-culine equilibrium=Vrede.

  we werden allen dubbelspraak bedonderd.
  welkom bij het einde van het canaan /babylonian
  beestsysteem.
  mark of the beast = hun eigen ondergang.

  sta op en Rejoice.
  free at last free at last.

 14. Is het jullie nooit opgevallen dat als Baudet de kamer toespreekt over Corona c.q. het klimaat, iedereen stil is en niemand van ALLE politieke partijen het met hem eens is. Alsof een pastoor aan het preken is voor een lege kerk. Het enige wat ze doen tijdens en spreekbeurt van het FVD is deze aanvallen en belachelijk maken. Alle politieke partijen buiten het FVD zijn dus omgekocht door het WEF c.q. het grootkapitaal. Ook de PVV. De tweede kamer is verworden tot een misdaadorganisatie. Je kan ze maar beter met rust laten FVD want je word daar toch niet serieus genomen !

 15. Tja de tijd dat Geert Wilders stevig aan de weg timmerde met zijn one issue’s is verledentijd…ik heb spijt dat ik op 17-maart-2021 op hem heb gestemd, eigen schuld dikke bult.

  BREEK! PVV-europarlementariër Marcel de Graaff stapt over naar FVD: ‘Ik wil geen deel uitmaken van een partij die deze vaccins promoot’

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2022/01/breek-pvv-europarlementarier-marcel-de-graaff-stapt-over-naar-fvd-ik-wil-geen-deel-uitmaken-van-een-partij-die-deze-vaccins-promoot/#

 16. Paus Johannes Paulus II bracht het communisme in Polen ten val
  dat was het werk van de Cia via de vakbonden die meteen daarna de arbeiders een mes in de rug staken
  ik vind het jammer dat zelfs mensen als Baudet
  de kapitalistische leugens over China en het communisme blijven verspreiden
  Het woord communisme stamt af van het Latijnse communis, dat gemeenschappelijk en universeel betekent.
  in China hebben ze 800 miljoen mensen uit de armoede gehaald de levenstandaard van de gemiddelde Chinees is aan het stijgen

 17. Als 85 jarige flinke en gezonde senior, ben ik het leven elke dag weer dankbaar dat ik nog zelf voor mijn boodschappen kan zorgen. In alle super markten is het verplicht een mondoekje op de neus te hebben. Heb het doekje in de hand en probeer het zo lang mogelijk vol te houden het nog niet te dragen. Tot na paar minuten ik paar tikjes op de linker schouder voel, meneer mondkapje gebruiken of de winkel verlaten. Ik wordt dus letterlijk verplicht, als ik me verzet bellen ze gewoon de plitie. Zo werkt dat in Belgieland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in