Sinds een half jaar suddert het debat voort over de vraag of de voordelen van vaccinatie opwegen tegen de schade die zij veroorzaakt. Vaccinproducenten, de WHO, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en vele nationale gezondheidsautoriteiten hebben aangevoerd dat het vaccin een vermeende hoge relatieve bescherming van 60 tot 90% biedt, zoals blijkt uit de goedkeuringsstudies. Nu is er een onafhankelijke studie die de werkelijke gegevens vergelijkt, bericht tkp.at.

Vaccinproducenten beweren dat COVID-vaccins “95% effectief” zijn – maar wat betekent dat?

Het nieuwe rapport van prof. Harald Walach, Rainer Klement en de Nederlandse data-analist Wouter Aukema is op 24 juni 2021 volledig peer-reviewed gepubliceerd in MDPI. De reële gegevens over het aantal vaccinaties dat nodig is om één sterfgeval te voorkomen, zijn afkomstig van een groot Israëlisch veldonderzoek. Op basis hiervan werd het aantal vaccinaties (NNTV – Numbers Needed To Vaccinate) berekend dat nodig is om één sterfgeval te voorkomen. De ongewenste vaccin bijwerkingen werden verkregen uit de databank van het Europees Geneesmiddelenbureau en het Nederlandse nationale register (lareb.nl) vanaf 28 mei 2021 om het aantal gevallen met ernstige bijwerkingen en het aantal gevallen met dodelijke bijwerkingen te extraheren.

In de studie wordt geconcludeerd dat voor het mRNA-vaccin dat door Pfizer op de markt wordt gebracht, de NNTV om één geval te voorkomen tussen 200-700 ligt, terwijl de NNTV om één sterfgeval te voorkomen tussen 9000 en 50.000 ligt (95%-betrouwbaarheidsinterval), met 16.000 als de puntschatting.

Het aantal gevallen waarin bijwerkingen optreden is 700 per 100.000 vaccinaties, waarvan 16 ernstig, en het aantal dodelijke bijwerkingen is 4,11 per 100.000 vaccinaties.

  Reiner Füllmich: "Onze regeringen zijn overgenomen door het Economisch Wereldforum"

Het resultaat is dat we voor elke drie sterfgevallen die door vaccinatie worden voorkomen, twee door vaccinatie veroorzaakte sterfgevallen moeten accepteren.

De auteurs concluderen dat het klaarblijkelijke gebrek aan duidelijke voordelen de regeringen ertoe zou moeten aanzetten hun vaccinatiebeleid te heroverwegen.

Verloren levensjaren

Bij volksgezondheidsoverwegingen speelt de leeftijd van de overledene altijd een belangrijke rol, aangezien kinderen meer levensjaren verliezen dan 80-plussers. Nu ligt de gemiddelde leeftijd van sterfgevallen met en door covid ongeveer twee jaar boven de gemiddelde levensverwachting. Het gemiddelde wordt geschat op ongeveer 9 verloren levensjaren.

Het is een heel ander verhaal met vaccinaties. Gemiddeld worden veel jongere mensen getroffen. Helaas zijn er geen exacte statistieken over, op het EMA zijn ze slechts zeer ruwweg in leeftijdsgroepen verdeeld, de grootste variërend van 18 tot 64. De gegevens uit Oostenrijk zijn iets exacter. Hier, eerst uit het AGES Dashboard per 25-06-2021, de leeftijdsverdeling van degenen die aan en met Covid zijn overleden:

mannelijk/vrouwelijk

En hier zijn de gegevens van het weekverslag van het Bundesamt für Sicherheit in der Gesundheitszorg (BASG) per 15-06-2021:

Afbeelding 1. Leeftijdsverdeling van de personen met vermoedelijke bijwerkingen

Van de 27.829 meldingen hebben er 15.719 betrekking op de leeftijdsgroep 18 tot 44 jaar, hoewel dat niet om sterfgevallen gaat, maar om alle ongewenste bijwerkingen. Uitgaan van waarschijnlijk 40 verloren levensjaren is nog steeds aan de veilige kant, maar zelfs met slechts 30 jaar krijg je een verhouding van verloren levensjaren door vaccinatie tot COVID-19 van 60 tot 27 jaar.

Onvolledige rapportage van gegevens

Het Europese gemiddelde bedraagt 127 veiligheidsrapporten over individuele gevallen (Individual Case Safety Reports – ICSR’s), d.w.z. rapporten over gevallen met bijwerkingen per 100.000 vaccinaties. De Nederlandse autoriteiten hebben echter 701 meldingen per 100.000 vaccinaties geregistreerd, terwijl Polen slechts 15 ISCR’s per 100.000 vaccinaties heeft. Ervan uitgaande dat dit verschil niet te wijten is aan een verschillende nationale gevoeligheid voor ongewenste bijwerkingen van vaccins, maar aan verschillende nationale meldingsnormen, hebben wij, de auteurs, besloten gegevens van het Nederlands Rijksregister (https://www.lareb.nl/coronameldingen; geraadpleegd op 29 mei 2021) te gebruiken om het aantal ernstige en fatale ongewenste bijwerkingen per 100.000 vaccinaties te meten. Deze gegevens werden vergeleken met de NNTV, om één klinisch geval en één sterfgeval als gevolg van COVID-19 te voorkomen.

  Corona-vaccinatiecampagne veroorzaakte 338-voudige toename van kankergevallen en AIDS

Aukema laat dit zien in deze tweet:

Voor het geval de tweet is verwijderd, is hier de grafiek als screenshot uit de studie:

De zogenaamde onderrapportage ligt ergens tussen 90% en 99%, slechts 1 tot 10% van de werkelijke gevallen wordt gemeld. Hoewel Nederland dichter bij de waarheid lijkt te liggen dan enig ander Europees land, kunnen we ook hier uitgaan van hogere werkelijke aantallen.

Oostenrijk, met 331/100.000, staat op de 5e plaats in de bovenste middenmoot. De Oostenrijkse vereniging van apothekers, Pharmig, had onlangs de verhouding tussen gemelde en werkelijke gevallen op 6% geschat. Met deze aanname zouden er in Oostenrijk ongeveer 5.500 werkelijke gevallen van bijwerkingen per 100.000 vaccinaties moeten zijn.

Bij al deze berekeningen is in het geheel geen rekening gehouden met de gevolgen op lange termijn, zoals auto-immuunziekten, trombocytopenie, verhoogde neiging tot trombose, gevolgen van myocarditis, neurologische aandoeningen en dergelijke. De balans van de vaccinatie zal dus daardoor nog negatiever worden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Duitse arts doorbreekt stilzwijgen: ernstige bijwerkingen, kinderen en ouderen in gevaarVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSteeds meer berichten van ernstige bijwerkingen en sterfgevallen bij kinderen na COVID-19 vaccinatie
Volgend artikelCanadese chirurg ontslagen wegens uiting van bezorgdheid over veiligheid COVID-19 injecties voor kinderen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

1 REACTIE

  1. In de berekening maakt men vaak fouten.

    Als je kiest voor de injektie loop je 100% risico dat je de injektie krijgt en bij elke injectie loop je risico op problemen. Houd er rekening mee in je berekening dat het niet bij 1 of 2 zal blijven. Het risico op overlijden wordt dus aanzienlijk hoger als je er voor kiest om mee te doen met de Gifprikken.

    Kies je voor geen injekties dan loop je geen risico van 100% om Covid te krijgen, maar een veel lager risico. Hoeveel lager is onduidelijk op dit moment.
    Het risico op overlijden ALLEEN door Covid is erg laag.
    Mocht je net als de meesten niet overlijden dan heb je daarna wel bijna perfecte immuniteit voor een zéér lange tijd en ben je er eigenlijk vanaf, ware het niet dat de overheid je zeer nadrukkelijk gaat PESTEN in de zin dat men je immuniteit betwijfelt en het ‘vaccinazi paspoort’ weigert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in