Snelle toename van Covid-19 vaccin bijwerkingen in Europa

1
6129
Foto ter illustratie

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) registreert in zijn databank alle meldingen over “vermoedelijke gevallen” van bijwerkingen van geneesmiddelen die het ontvangt van nationale instanties zoals het Paul Ehrlich Instituut (PEI). En terwijl het PEI de neiging heeft de publicatie van de cijfers in zijn gegevensverwerking te vertragen en aan semantische witwassen te doen, heeft het EMA een visueel gegevensdoolhof gecreëerd dat het moeilijk maakt de gegevensstatus en de kerncijfers te herkennen, bericht reitschuster.de.

Een gegevensdoolhof met valkuilen

Op 1 mei meldde het EMA de volgende cijfers over geregistreerde “vermoedelijke ongewenste bijwerkingen” voor Corona-vaccins:

De gegevens in de eerste kolom zijn afkomstig van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), die in het Engels wordt afgekort als EEA voor European Economic Area. Deze associatie omvat alle 28 lidstaten van de EU, alsmede de EVA-landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Daarnaast beheert het EMA ook gegevens uit de “Niet-Europese Economische Ruimte”, die hierboven in de tabel onder “Nicht EWR / EEA” zijn vermeld.

De wijze waarop deze gevallen worden getoond, draagt niet bij tot de oriëntatie van de geïnteresseerde leek. Het helpt ook niet om deze gerust te stellen, want al te snel wordt ze getroffen door het verbazingwekkend hoge totaal van EER- en niet-EER-zaken. Een totaal van 384.178 gevallen.

5.317 Duitse BioNTech-gevallen niet geregistreerd bij het EMA

Wat Duitsland zelf betreft, zijn er onverklaarbare leemten in de EMA-gegevens. Zo bevat het rapport van 9 april 2021 van het Duitse Paul Ehrlich Instituut (PEI) alle “vermoedelijke gevallen” van ongewenste voorvallen met vaccins tot en met 2 april. Deze gegevens zijn echter nog niet volledig opgenomen in de dataset van het EMA. Het EMA meldt bijvoorbeeld 7.092 verdachte gevallen in Duitsland voor het BioNTech-vaccin (op 1 mei 2021). Daarentegen vermeldt het PEI in zijn “Veiligheidsrapport” van 9 april 12.409 “vermoedelijke gevallen”. Zo hebben 5.317 “BioNTech-gevallen” (43 procent) uit de PEI-databank het EMA nog niet eens bereikt.

Een vergelijking van het totale aantal meldingen over in Duitsland gebruikte Covid-19 vaccins levert ook een raadsel op. Blijkbaar hapert de EMA-database stand voor Duitsland op eind februari.

Nederlanders 18 keer meer “meldingsbereid” dan Duitsers

Een vergelijking van de EMA-cijfers tussen de afzonderlijke landen is al even verwarrend. Zo staan Duitsland, Italië en Nederland ongeveer op hetzelfde niveau wat betreft het percentage van de bevolking dat is gevaccineerd.

De meldingen van het EMA verschillen echter aanzienlijk tussen de drie landen. De Duitsers lijken extreem “lui” te zijn in het rapporteren vergeleken met de Italianen, die 6 keer “gretiger” zijn in het rapporteren. De vergelijking met Nederlanders is nog schrijnender. In zuiver wiskundige termen zijn zij 18 keer meer “bereid te rapporteren” dan de Duitsers.

Door deze schommelingen en de duidelijke vertraging van de gegevens (bijvoorbeeld van de PEI) ontsnappen de cijfers van het EMA-doolhof – bewust of onbewust – aan evaluatie. En zelfs indien beide tekortkomingen zouden worden verholpen, zouden de cijfers nog steeds niet in verband kunnen worden gebracht met de toegediende vaccindoses, omdat de EMA-cijfers geen vaste datum hebben. De EMA-datum van “1 mei 2021” is slechts een “verzameldatum”, meer niet.

En dus is de enige manier om het risico van de nieuwe Covid-19 vaccinaties alleen af te leiden uit de rapportage van het EMA met een truc. Het EMA heeft namelijk ook in voorgaande jaren gegevens bijgehouden over bijwerkingen van alle geneesmiddelen, dus niet alleen geneesmiddelen maar ook vaccins.

Vergelijking met voorgaande jaren

Als men nu kijkt naar de EMA-gegevens voor de EER en rekening houdt met het feit dat het VK met zijn vertrek uit de EU op 31 januari 2020 niet langer deel uitmaakt van de EER , zien we een vrij consistent niveau van meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen per 1.000 inwoners over de afgelopen drie jaar.

Dus tot het begin van de vaccinatiecampagne registreerde het EMA zeer consistente cijfers. In drie jaar tijd zijn ook miljoenen mensen gevaccineerd; alleen al in Duitsland waren dat er in 2019 iets minder dan 40 miljoen (39,7 miljoen doses). En er werden in deze periode ook geneesmiddelen ingevoerd en nieuw geïntroduceerd; in Duitsland in 2019 in totaal 25 nieuwe preparaten, tegen 36 het jaar daarvoor.

1e kwartaal 2021: meldingen zoals gebruikelijk in een heel jaar

Toen de Covid-19 vaccinaties begonnen, schoten deze voorheen vrij stabiele cijfers plotseling omhoog. In vergelijking met de gemiddelden van de jaren daarvoor was er in januari 2021 bijna een verdrievoudiging van het aantal meldingen. Precies kwam de stijging overeen met 258 procent, waarmee de fluctuatiecorridor van de voorgaande maanden volledig werd doorbroken.

De trend zette zich in februari voort. In vergelijking met voorgaande jaren vervijfvoudigden de aantallen, zodat het EMA aan het eind van het eerste kwartaal een hoeveelheid meldingen had als gewoonlijk in een heel jaar. Terwijl er in het afgelopen kalenderjaar 2020 in totaal 126.500 meldingen waren, waren er eind maart 2021 in totaal meer dan 130.000 geregistreerd.

En de gevallen van bijwerkingen die bij het EMA worden geregistreerd, worden, net als bij het Duitse Paul Ehrlich Instituut, opgevat als “vermoedelijke bijwerkingen”. Dit omvat niet de “ongewenste reacties” op vaccins, die deskundigen “vaccinreacties” noemen omdat zij een immuunreactie van het lichaam vertegenwoordigen, maar die een leek – zoals men gewend is van de bijsluiters van geneesmiddelen – ook een “bijwerking” zou noemen.

Het misleidende argument van ‘periode nabijheid’

En het zijn juist deze verdachte gevallen die zo snel zijn toegenomen dat zij een ongekend recordniveau hebben bereikt. Deze toename minimaliseren met het geliefde argument bij veel media en factcheckers dat de geregistreerde “vermoedelijke gevallen” van “bijwerkingen” alleen in de tijd, maar niet in oorzakelijk verband staan, is op zijn minst misleidend – zo niet onjuist.

Om te beginnen zijn ook in voorgaande jaren vaccins toegediend, en de “vermoedelijke gevallen” die daarmee verband houden, zijn in 2018 tot en met 2020 verzameld, net als nu. Ten tweede helpt een blik op de veiligheidsrapporten van het Paul Ehrlich Instituut (PEI). Helemaal aan het eind, onder methodologie, staat: “Artsen zijn wettelijk verplicht vaccinatiecomplicaties, d.w.z. gezondheidsklachten die verder gaan dan de gebruikelijke omvang van een vaccinatiereactie en niet klaarblijkelijk aan andere oorzaken te wijten zijn, met naam en toenaam te melden aan de bevoegde gezondheidsinstantie …”

Een geval wordt dus pas een geval in de boeken van het Duitse PEI of EMA als het een bepaalde “tijdsrelatie” met de vaccinatie heeft EN “niet duidelijk aan andere oorzaken te wijten is”.

Explosie van de cijfers in april 2021

Als men nu het gemiddelde berekent van de kennisgevingen van niet-Covid-19 vaccins (2018-2020) uit de kennisgevingen die het EMA voor alle geneesmiddelen heeft ontvangen, kan de explosie van de aantallen niet meer over het hoofd worden gezien. Het EMA zou dan in april 2021 evenveel meldingen van bijwerkingen voor Covid-19 vaccins hebben ontvangen als anders in een heel jaar – voor alle geneesmiddelen, van pillen tot injecties.

In het laatste veiligheidsrapport van het PEI over de Corona-vaccins viel ongeveer 11 procent van alle meldingen in de categorie “ernstig”. Deze categorie omvat alles van de noodzaak van opname in een ziekenhuis tot blijvende schade zoals verlamming tot de dood. Als dit percentage naar het EMA wordt overgeheveld, zou dat betekenen dat daar eind april ongeveer 25.000 “ernstige” gevallen waren geregistreerd.

Om een beter idee te krijgen van de omvang van dit cijfer, volgen hier de bevolkingscijfers voor Lindau aan het Bodenmeer: 24.673 en Zittau in Saksen: 25.086. Er tikt hier een bom… als hij al niet ontploft is.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bijwerkingen en sterfgevallen door vaccinaties nemen snel toe

Vorig artikelDocumentaire onthult de alarmerende waarheid – tv brengt ons in hypnotische toestand en onderdrukt kritisch denken
Volgend artikelNieuw artikel beweert dat lablek theorie aannemelijker is dan natuurlijke oorsprong theorie
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

1 REACTIE

  1. Goed werk.
    Ik heb verder gerekend o.m met het VK erbij. Uitkomst:
    “Toen 50-duizend gevallen per 4 maanden voor alle geneesmiddelen, nu 1,5 miljoen voor de corona-vaccins.
    Nogmaals: die 1,5 mln is een onderschatting. Qua aantallen bijwerkingen zijn we met de corona-vaccins in een nieuw tijdperk belandt.”
    Zie mijn pagina, onder Trede 1: kort durende reacties > Europa – EMA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in