Op het moment dat ik aandrong op coronavirus-kwesties en niet boog voor de gemeenschapsgeest van solidariteit, noemden de mensen met wie ik sprak me regelmatig een samenzweringstheoreticus, een zwetser, een aluminiumhoedjesdrager of iets dergelijks om een intellectuele discussie uit de weg te gaan. Als er meerdere gelijkgestemde “schapen” bij elkaar stonden in de coronavirus-tijd, dan deden ze mee aan de canon van samenzweringstheoreticus om hun solidariteit te tonen. In het begin ergerde dit gedrag me een beetje, maar nu amuseert het me, schrijft Uwe Froschauer.

Zodra gedachten als samenzweringstheorie worden bestempeld, is er geen intellectuele inspanning meer nodig van de promotors van deze dooddoener-argumenten – althans dat hopen ze. Achter deze hulpeloze manoeuvres zitten vaak mensen die het moeilijk vinden om na te denken, of die niet willen nadenken. Mentale maniakken die termen als Wappies gebruiken hebben sowieso een enorm tekort – en niet alleen in mentale termen. “Complottheoreticus”, “antisemiet” of “Poetin-aanhanger” zijn vechttermen, wapens die gebruikt worden tegen ongewenste vragen en meningen. Maar door te proberen de term te gebruiken als een dooddoener-argument, maken de afzenders van dit bericht een intellectuele faillietverklaring. Ze hebben vermoedelijk geen rationele argumenten.

Met dooddoeners als “ben jij ook een samenzweringstheoreticus” of “jij Poetin-liefhebber” willen “dialoogpartners” die op deze manier articuleren elke verdere discussie over het betreffende onderwerp verbieden. Het voorbeeld van “jij Poetin-liefhebber” laat zien dat bijvoorbeeld de (terechte) angst voor een verdere escalatie van het conflict met duidelijke gevolgen voor het grote publiek gelijk wordt gesteld aan het begrijpen van de aanpak van Poetin. Extreem goedkoop! Iedereen die rouwt om de duizenden dode kinderen in de Gazastrook wordt door bijzonder onwetenden al snel bestempeld als antisemiet. Sommige media en politici bestempelden degenen die deelnamen aan de demonstraties tegen het Covid-19 vaccin als rechts-extremisten. Blijkbaar is dit de nieuwe term voor mensen die letterlijk de grondwet hooghielden en nog steeds hooghouden. Zulke dooddoeners en lastercampagnes zijn meestal de slechte getuigenis van intellectueel minderbedeelden of duivels ingewijden over de gemakkelijke manipuleerbaarheid van de massa.

Sinds de moord op John F. Kennedy is “samenzweringstheoreticus” een pejoratief etiket geworden dat gebruikt kan worden om mensen te diskwalificeren en zonder bewijs aan de kant te zetten. Iedereen die mogelijke samenzweringen in twijfel probeert te trekken of aan het licht probeert te brengen – of ze nu bestaan of niet – wordt door machtige belangengroepen als “samenzweringstheoreticus” bestempeld om deze “onruststokers” – die de onmenselijke doelen van de elite “dwarsbomen” – het zwijgen op te leggen. Het probleem hier is dat de meerderheid van de mensheid, de schapen, deze belangengroepen geloven omdat ze eigendom zijn van de manipulatieve massamedia die aan hen gewijd zijn. De meeste burgers zijn verkeerd geïnformeerd, slecht geïnformeerd of helemaal niet geïnformeerd. Ongeïnformeerde burgers zijn onvolwassen burgers. Ongeïnformeerde burgers zijn de speelbal en het recept voor succes van de elites en hun politieke, media en wetenschappelijke marionetten.

Dooddoeners worden onder andere gebruikt om bestaande omstandigheden te rechtvaardigen of om lopende processen als correct voor te stellen omdat ze “al heel lang” op deze manier worden toegepast. Het oude, “beproefde en geteste” moet behouden blijven en opkomende, nieuwe ideeën en suggesties worden onderdrukt (“…dat hebben we allemaal al geprobeerd…”). “Waarden-mensen” maken graag gebruik van deze manipulatietechniek. Termen als traditie, veiligheid, vertrouwen of vertrouwdheid worden vaak gebruikt in de argumenten van dergelijke beïnvloeders. Als we waarden-mensen altijd hadden geloofd, zouden we nu nog steeds in rieten hutten wonen.

Slechte, incompetente en onuitstaanbare mensen zoals Ursula von der Leyen, die betrokken is geweest bij vele schandalen, maken hier vaak gebruik van als ze het hebben over “vertrouwen in kwaliteitsmedia” en dergelijke, die net zo goed dienaren van de elites zijn als zijzelf. Een afschuwelijk, in mijn ogen niet integer en crimineel, gevaarlijk en eigenlijk beklagenswaardig mens, deze mevrouw Von der Leyen. Naar mijn mening heeft ze niets te zoeken aan het hoofd van de EU en zou ze van plaats moeten ruilen met bijvoorbeeld Julian Assange. De goeden zitten in de gevangenis en de slechten staan aan het hoofd van supranationale instellingen zoals de EU, de WHO en het WEF. Ik vraag me af of de duivel hier de hand in heeft?

  Mainstream studie: COVID Vaccin kan ziekte verergeren; niet op het avondnieuws

Het herkennen van verbanden wordt tegenwoordig pejoratief een complottheorie genoemd. Ik vond de volgende regels op het internet (Kanal Politische Bilder):

“Een complottheoreticus zijn betekent jarenlang ontelbare uren besteden aan het verzamelen van informatie uit zoveel mogelijk bronnen, deze evalueren en kritisch in twijfel trekken, om vervolgens in één adem te worden uitgemaakt voor krankzinnig door mensen die de hele dag niets anders doen dan voor hun mobieltjes en tv zitten!”

Daar valt niets aan toe te voegen.

De poging van de zwakzinnigen om te belasteren eert de samenzweringstheoreticus, vooral omdat de meeste samenzweringstheorieën van de afgelopen jaren geen samenzweringstheorieën meer zijn en werkelijkheid zijn geworden.

In de diepe Middeleeuwen werden vrouwen met deze of soortgelijke vermogens bestempeld als heksen omdat ze achter de “heg” konden zien. Velen van hen werden gemarteld en verbrand. Welnu, dit is niet meer zo gemakkelijk in de wereld van vandaag, ook al lijkt de moderniteit af te stevenen op een nieuwe totalitaire en duistere Middeleeuwen. Samenzweringstheoretici executeren is niet meer zo gemakkelijk, zelfs niet voor de elites en hun prostituees die denken dat ze goden zijn. Ze werken met subtielere middelen zoals belasteren, in diskrediet brengen, etiketteren en zelfs opsluiten (bijv. in de “gevallen” van Julian Assange en Michael Ballweg). Moderne heksenverbranding. Het is altijd gevaarlijk geweest om slimmer te zijn dan de massa. Als je de waarheid spreekt, heb je een snel paard nodig, anders kun je in de gevangenis belanden, of erger.
Vaak is het niet alleen een “complot” van de samenzweerders: soms een oorlog, soms een kleine genocide, soms een pogrom, soms massamoord – als het gaat om het doordrukken van “elitaire” belangen en doelen.

Wat zit er achter de term samenzweringstheorie?

Een samenzwering is een geheime overeenkomst tussen een groep mensen die bepaalde maatregelen en middelen gebruiken om vooraf bepaalde doelen na te streven, zoals macht behouden, macht uitbreiden, rijkdom vergroten enzovoort.

Samenzweringen zijn waarschijnlijk zo oud als de Homo Sapiens. Er zijn talloze historisch gedocumenteerde voorbeelden van. Samenzweerders wilden bijvoorbeeld ooit koningin Elizabeth I uit de weg ruimen om de Schotse koningin Mary Stuart (geboren Mary Stewart) op de Engelse troon te zetten. Daar kwam niets van terecht en Mary werd geëxecuteerd. Andere historisch gedocumenteerde samenzweringen in het kort:

 • De samenzwering tegen Julius Caesar in 44 voor Christus.
 • De samenzwering rond kolonel Claus Schenk Graf von Stauffenberg tegen Hitler en de moordaanslag van 20 juli 1944.

Deze samenzweringen bevinden zich niet in het theoretische stadium, maar zijn (naar verluidt) historisch bewezen.

Samenzweringstheorieën die niet onderbouwd en duidelijk bewezen zijn, zijn bijvoorbeeld

– “De maanlanding was nep.”
– “De Holocaust is nooit gebeurd.”
– “Het World Trade Centre is opgeblazen door de CIA.”

Uiteindelijk is elke samenzweringstheorie gebaseerd op het volgende credo: niets gebeurt toevallig!

Onder de overkoepelende term samenzweringstheorie vallen verschillende termen.
Wanneer de term “samenzweringshypothese” wordt gebruikt, wordt er een samenzwering vermoed achter een bepaalde gebeurtenis, zoals de dagen van het World Economic Forum, en wordt er gezocht naar bewijs. Als er geen bewijs wordt gevonden, wordt de hypothese verworpen.

Als mensen in een samenzwering blijven geloven ondanks bewijs van het tegendeel, dan hebben we te maken met een “samenzweringsideologie”. Mensen die in zo’n ideologie geloven, geloven dat ze de absolute waarheid in pacht hebben – net als hun tegenstanders – en zien alle niet-gelovigen als kwaadaardige samenzweerders. Waar een ideologie is, is geen plaats voor feiten! Als de ideologie valt, worden ook de feiten uit hun ideologische gevangenis bevrijd.

Veel samenzweringen zijn nu echter gerealiseerd, wat betekent dat de ideologen gelijk hadden met hun theorie.

De “samenzweringsmythe” is een overschrijding van de samenzweringsideologie. Samenzweringsmythes zijn gericht tegen fictieve groepen zoals de “Illuminati”, “Reptiloïden” enzovoort, terwijl samenzweringsideologieën verwijzen naar echt bestaande groepen zoals de Rockefellers, de Rothschilds, de Melinda & Bill Gates Foundation, de WHO, het WEF, Vanguard, Blackrock, of zelfs specifieke geheime diensten zoals de CIA of de Mossad enzovoort, die samenzweringstheoretici verantwoordelijk houden voor een samenzwering.

  Prikspijt: COVID prikslachtoffers "Neem dit vergif niet"

Samenzweringstheorieën die op dit moment worden gerealiseerd

Toen in maart 2020 de onzin over de COVID-19 pandemie en de nog grotere onzin over het aanpakken van de pandemie in de vorm van maskers, lockdowns, G2, G3, sociale distantiëring enzovoort opdoken, zei mijn broer dat het ging om het plaveien van de weg voor de “allesreddende” vaccinatie en de bijbehorende controle van mensen in de vorm van een gestandaardiseerd (liefst wereldwijd) bewijs van vaccinatie. Ik was eerst een beetje sceptisch. Maar toen werd deze veronderstelling stap voor stap bevestigd. Toen het eind 2020 tijd was voor vaccinaties en het team

 • Biofarmaceutisch complex (inclusief regelgevende instanties),
 • de politiek (met inbegrip van ethische raden, vaccinatiecommissies, enz.)
 • media en
 • wetenschappers (inclusief staatsinstellingen zoals het RKI en PEI)

Toen de vaccinoplossing exclusief werd gepusht in plaats van een veel betere behandeloplossing met bijvoorbeeld hydroxychloroquine of ivermectine, was het duidelijk – althans voor degenen die zelf nadachten – hoe de race verliep.
De oorspronkelijke theorie bleek te kloppen.

Zeker, slechts een relatief klein aantal actoren in de bovengenoemde groepen was zich bewust van de valse beweringen. De meerderheid van de acteurs trapte zonder nadenken of onderzoek in de propaganda van de hoofdrolspelers. Naar mijn mening heeft een kleine kring – de samenzweerders – de aanzet gegeven tot deze plandemie met al haar ernstige en dodelijke gevolgen. Deze onmenselijke duivels moeten worden geïdentificeerd en berecht. Als deze demonen niet eindelijk ter dood worden gebracht, is Sodom en Gomorra, en daarmee de ondergang van de mensheid, niet ver weg meer.

“Beweringen” van sommige wetenschappers – en daarmee bedoel ik niet elite discipelen en politici zoals Christian Drosten, Lothar Wieler, Anthony Fauci en dergelijke, maar echte, onafhankelijke wetenschappers en echte experts zoals Sucharit Bhakdi, Robert Malone, Wolgang Wodarg en Michael Yeadon – dat vaccinatie geen goed zou doen en veel meer kwaad dan goed zou doen, werden afgedaan als samenzweringstheorieën. Deze “samenzweringstheorie” was ook nooit een samenzweringstheorie, maar een bewezen en verhulde realiteit op het moment dat deze werd verkondigd.
Steeds meer mensen realiseren zich dat ze zijn voorgelogen en bedrogen.

Hieronder staat het “succesverhaal” van de Covid 19 vaccinatie en de beloften die politici in de loop der tijd hebben gedaan:

 • 27 december 20: De vaccinatie maakt immuun.
 • 1 maart 21: De vaccinatie maakt niet immuun, maar beschermt.
 • 15 april 21: De vaccinatie biedt geen volledige bescherming, maar helpt tegen Covid 19-infecties.
 • 21 juni 21: Van de vaccinatie word je nog steeds ziek, maar je hebt een mild verloop.
 • 1 augustus 21: De vaccinatie kan je ook ernstig ziek maken, maar je vermijdt een ziekenhuisopname.
 • 12 september 21: Je kunt ondanks de vaccinatie in het ziekenhuis worden opgenomen, maar je wordt niet geïntubeerd (wat voor velen het eigenlijke doodvonnis was).
 • 30 oktober 21: De vaccinatie voorkomt niet dat je geïntubeerd wordt, maar wel dat je sterft.
 • 7 november 21: Helaas sterven er ook gevaccineerde mensen – geen enkele vaccinatie is perfect.
 • 23 december 21: De vaccinatie – zelfs twee keer en geboosterd – is niet genoeg – je moet nog steeds een test doen als je je redelijk vrij wilt bewegen.
 • 1 januari 22: De vaccinatie helpt tegen een ernstig verloop – 97% met de boostervaccinatie.
 • 3 januari 22: Als je al gevaccineerd, dubbel gevaccineerd of als booster gevaccineerd bent, vermijd dan elke infectie. Want zelfs als je gevaccineerd bent, riskeer je een ernstige ziekte in het geval van een corona-infectie (schreef BR24; https://www.br.de/nachrichten/wissen/super-immunitaet-gegen-corona-wenn-b-zellen-reifen,St4t0ox).

Conclusie: gentherapie beschermt niet tegen infectie met SARS-Cov-2, noch beschermt het tegen het doorgeven van het virus. Integendeel! Deze feiten worden nu bevestigd door talrijke wetenschappelijke bronnen en nu ook door overheidsinstanties. De samenzweringstheorie is werkelijkheid geworden.

De zogenaamde samenzweringstheoretici raken langzaam door hun materiaal heen voor hun samenzweringstheorieën, omdat de ene na de andere waarheid blijkt te zijn.

Het volgende is een tweet van de Saksische minister-president Michael Kretschmer van 5 mei 2020 – representatief voor vele soortgelijke uitspraken van andere politici over het onderwerp van verplichte vaccinatie in tijden van coronavirus:

Zijn video gericht aan de bevolking was nog urgenter, nog suggestiever: hier zijn een paar zinnen eruit:

“…als ieder van ons een beetje terugdenkt aan wat we al hebben meegemaakt in Duitsland, dan zullen we beseffen dat het het voorstellingsvermogen te boven gaat… En laten we zulke mensen ook samen confronteren… Ik ben iemand die erg open staat voor technologische vooruitgang en ook voor medicijnen. Als de Duitse autoriteiten een vaccin zouden toestaan, zou ik een van de eersten zijn die zich zou laten vaccineren, maar ik zou er ook voor zijn om ervoor te zorgen dat iedereen die dat niet wil, die het voor zichzelf uitsluit, er niet toe gedwongen kan worden…”

En waar werd op aangedrongen? Verplichte vaccinatie! En wat werd gerealiseerd? Verplichte vaccinatie voor specifieke instellingen! Geen complottheorie, meneer Kretschmer! Waar was u toen de “pandemie van de niet-gevaccineerden”, deze onuitsprekelijke agitatie tegen een minderheid, begon?

Tot slot is hier een uittreksel van een opmerkelijke toespraak van Markus Wagner (AfD) van 1 december 2021 in het deelstaatparlement van NRW. De bron is de originele notulen van het deelstaatparlement van Noordrijn-Westfalen van 1 december 2021.

“… Ik zou nog wel even door kunnen gaan met de opsomming van al die citaten die uw gebroken beloftes en uw gebrek aan vooruitziendheid aantonen. Maar wie voorspelde: “Dit beleid zal zo verstrikt raken in zijn fouten dat het uiteindelijk zal leiden tot verplichte vaccinatie” was wat? – Hij was een samenzweringstheoreticus, een zwetser en een rechtse populist. Er is zelden een tijd geweest waarin vermeende samenzweringstheorieën sneller waar werden dan nu. Zelden was er een tijd waarin vermeende rechtspopulisten zoveel extra euro’s konden verdienen als waarzegger. Zelden was er een tijd waarin incompetentie en buitensporige eisen sneller tot zulke flagrante wetsovertredingen leidden als vandaag.”
Bron: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP17-154.pdf.

Conclusie

Beste lezers, er zijn nog veel meer samenzweringstheorieën te melden die dat niet meer zijn. Ik wil er in dit artikel echter niet verder op ingaan.

Het is ook onbeduidend, misschien zelfs amusant – en in ieder geval eervol – om een complottheoreticus genoemd te worden. Wat kan het de sublieme eik schelen als een wild zwijn hem schuurt? Zelfdenkers kunnen het kaf van het koren scheiden, een stadium in iemands leven dat kuddedieren nog niet hebben bereikt. Wat nog niet is, kan nog worden.

De volgende regels (van Daya Devi, een spiritueel en goddelijk kanaal voor compassie en liefde) maakten grote indruk op me:

“Terwijl je verandert, zul je je realiseren dat je niet langer de persoon bent die je vroeger was.

De dingen die je vroeger tolereerde, zijn nu ondraaglijk geworden.

Waar je vroeger zweeg, spreek je nu je waarheid.

Waar je vroeger vocht en ruzie maakte, wil je nu stil zijn.

Je begint de waarde van je stem te begrijpen en er zijn situaties die je tijd, energie en aandacht niet meer verdienen.

…er zijn situaties die niet langer jouw tijd, energie en focus verdienen.”

Door deze verandering in bewustzijn ervaren we minder misleidingen en dus teleurstellingen. Velen van ons hebben een transformatie ondergaan door de “crises” van onze tijd. We maken ons los van voorheen vertrouwde mensen en gewoonten omdat we weinig met hen gemeen hebben.

We richten ons meer op wat echt belangrijk is in het leven: Persoonlijke ontwikkeling, compassievolle interactie met alle mensen en de natuur, zinvol beroep, gezondheid, harmonisatie van lichaam, geest en ziel.

Beste lezers, blijf werken aan je persoonlijke ontwikkeling! Als je denkt dat je iets bent, ben je gestopt iets te worden.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

10 meest VERRASSENDE en GEVAARLIJKE ingrediënten in vaccins, en de slechte verklaringen van de industrie voor het gebruik ervanVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“We gaan een heel nieuw tijdperk in”: AI-videogeneratie wordt “verbazingwekkend goed”
Volgend artikelOekraïne Situatierapport: Hoge verliezen, politiek gekrakeel, geblokkeerde grenzen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

13 REACTIES

  • Als iemand tegen mij zegt dat ik een complotdenker ben, dan knik ik enthousiast ter bevestiging en als iemand zegt dat ik een poetin aanhanger ben dan zeg ik dat als ik moet kiezen uit regeringsleiders ik liever poetin heb als iemand van een westers land die de bevolking heeft verkocht aan satanistische organisaties. Het antwoord is meestal gestotter…

 1. Mooi stuk werk❗️ Ben wakker dan overleef je langer! Dat credo geldt voor dier en mens.
  Die stickers zijn BIJzaak, wanneer je bezig bent met HOOFDzaken. Zoals zaken van het HART.

 2. Proberen te converseren/discussieren met een blind schaap is verspilling van tijd, energie en emoties!

  Zij zijn er in al hun illusies ZEKER van dat zij het goed zien en zullen dat desnoods met geweld verdedigen, dan wel opleggen. Daarbij worden helaas wel alle vormen van civilisatie overboord gegooid. Alles natuurlijk onder het mom van “voor het welzijn van allen moeten sommigen dan maar bloeden”…

  Het is nutteloos én gevaarlijk want de pandemie van de domheid is heel besmettelijk! Het is het belangrijkste symptoom van de Verdeel&Heers-ziekte.

 3. een goede kameleon worden en ze also misleiden, en er van profiteren op hun moment van zwakte…een soort dubbele persoonlijkheid creëren…doen zei ook, geen medelijden op het moment vd Wraak..🤫

 4. Nog maar een keer;

  Voor hen die weten, hoeft niets verklaard te worden.
  Voor hen die willen weten, verklaren zichzelf.
  Voor hen die niet weten, is geen enkele verklaring afdoende.
  Voor hen die niet willen weten, verklaren je voor gek.

 5. https://stopworldcontrol.com/nl/misbruik-2/

  🤨
  Ik heb dit doorgelezen duidelijk sceptisch met opgetrokken wenkbrauw (let wel ben voor 99% overtuigd dat dit geen daas verhalen zijn) .
  Ben verre van stadium oen .
  Refereer alleen aan topic misleiding .
  En een addon aan draadje Tigron .
  De laatste tijd heb ik iets van elke dag is mee genomen .
  Niet moedeloos maar moe . (geen zin meer in strijd ) Bewaar mijn laatste brul voor dat ik opstijg . 😀

  Zou nog zoveel kunnen door

 6. Het begrip complottheorie is in januari 1967 gelanceerd door de afdeling desinformatie van de CIA n.a.v. van de publicatie in 1966 van het boek ‘Rush to Judgement’ van Mark Lane waarin hij vraagtekens zet bij de conclusies van het in 1964 verschenen Warren-rapport.
  Het door Abraham Zapruder gemaakte filmpje van de aanslag op JFK op 22.11.1963 in Dallas is door Hollywood bewerkt, waardoor het aansluit bij de door het Warren-rapport gemaakte conclusies.

 7. Bestaan samenzweringen?
  Ja uiteraard, al minstens sinds de moord op Julius Caesar ruim 2000 jaar geleden.
  Vaak liggen ze aan de basis van grote oorlogen, of andere grote schandalen.
  Het is dus verstandig immer alert te zijn en het establishment inclusief de MSM niet zomaar blindweg te geloven.
  Een goed huisvader die begaan is met het wel en wee van zijn gezin, onderzoekt dus samenzweringen in de hoop de dans te kunnen ontspringen, of dat nou gaat om oorlog, dan wel om gedwongen inspuiting met vergif.
  Wie dit niet doet is ofwel ongelooflijk dom/naief of ongelooflijk onverantwoord.
  Kortom de erkenning door anderen dat ik samenzweringen nader onderzoek, is een welkom compliment. Niet dat ik nou bepaald wakker lig van andermans opinie, maar toch is het fijn af en toe een compliment te krijgen, ook al werd het vermoedelijk niet als dusdanig bedoeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in