Foto: freepik / somemeans

In Duitsland worden nu steeds meer rechtszaken aangespannen tegen de farmaceutische bedrijven achter de omstreden Covid-vaccins. Volgens een rapportage van MDR betreft het meest gevorderde geval het geval van een 37-jarige man die een hersentrombose kreeg na zijn AstraZeneca-vaccinatie. Artsen bevestigen zonder meer dat het om vaccinschade ging – maar AstraZeneca weigert schadevergoeding te betalen. De reden: het risico was bekend – en het was de eigen schuld van de gevaccineerde als hij zich toch liet inspuiten…

De farmaceutische giganten, die met de steun van regeringen over de hele wereld de bijwerkingenrijke Covid-vaccins op de markt hebben gebracht, maken het zichzelf gemakkelijk: talloze mensen hebben ernstige gezondheidsschade opgelopen na te zijn gevaccineerd – maar de fabrikanten ontlopen hun verantwoordelijkheid. Voor hen doet het er niet toe dat burgers door directe en indirecte verplichte vaccinatie tot de prik werden gedwongen. Als de risico’s van de vaccins bekend waren op het moment van de vaccinatie, is het de eigen schuld van de gevaccineerde als hij of zij het preparaat toch heeft laten inspuiten, stellen zij, schrijft Report24.news.

In het geval van een 37-jarige man die na zijn AstraZeneca-prik in mei 2021 een sinusadertrombose kreeg en volgens zijn eigen verklaring alleen overleefde door het zeer snelle optreden van zijn artsen, is het duidelijk: de vaccinatie was verantwoordelijk voor de medische noodsituatie. Verschillende artsen hebben dit bevestigd. De Wiesbadense advocaat Joachim Caesar-Preller, die de 37-jarige vertegenwoordigt, beschrijft de getuigenis van de medische rapporten als ondubbelzinnig – een zeldzaamheid in vaccinatiezaken. En toch: AstraZeneca wijst compensatie strikt af. Het MDR-rapport luidt:

  DEPOP OP: Een miljoen COVID-gevaccineerden zijn het afgelopen jaar overleden in Engeland vergeleken met slechts 61.000 ongevaccineerden

“In een door MDR verkregen brief benadrukt het bedrijf de “positieve risico-batenverhouding” van zijn vaccin Vaxzevria. Het “zeer lage” risico op sinusadertrombose met trombocytopenie was al bekend ten tijde van de vaccinatie en maakte deel uit van de productinformatie. Daarom is men niet verplicht om schadevergoeding te betalen, zelfs als een dergelijk “zeer zeldzaam risico” zich in een individueel geval “helaas voordoet”.

De 37-jarige klaagde AstraZeneca aan nadat deze een buitengerechtelijke betaling weigerde en zelf ongeveer 8.000 euro moest voorschieten. Hij eist 30.000 euro schadevergoeding – een klein bedrag voor de farmaceutische reus, maar als alle vaccinatieslachtoffers wereldwijd voor tienduizenden euro’s zouden procederen, zou dit het bedrijf waarschijnlijk echt in financiële problemen brengen. De zaak wordt momenteel behandeld bij de regionale rechtbank in Keulen; de rechters hebben een deskundige opdracht gegeven om te beoordelen of de vaccinatie de oorzaak was van de ziekte en de informatie van AstraZeneca “in het bijzonder – vanuit medisch oogpunt destijds – de mogelijkheid van trombose of trombocytopenie correct aan de orde stelde” te toetsen.

Het resultaat van de rechtszaak zal waarschijnlijk een signaalwerking hebben: Als de vaccinfabrikant gelijk krijgt, zouden gevaccineerde personen uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden voor bijwerkingen die bekend waren op het moment van vaccinatie. Volgens het motto: wie het risico neemt, heeft pech als hij schade lijdt. Dit gaat echter voorbij aan het feit dat er destijds in Duitsland enorme druk werd uitgeoefend om te vaccineren en dat er een wettelijke verplichting tot vaccineren zou komen. Ook werd in vaccinatiecentra, vaccinatiebussen en door de meeste vaccinatieartsen geen correcte informatie verstrekt over de risico’s van de vaccinatie – minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach beschreef de Covid-vaccinatie zelfs herhaaldelijk en met veel publiciteit als vrij van bijwerkingen.

  Borstgevoede baby overlijdt na een vergiftiging door moeder die Pfizer Covid-vaccin had genomen

Als de eiser daarentegen gelijk krijgt, zou dit waarschijnlijk het startsein zijn voor tal van andere rechtszaken tegen vaccinfabrikanten. Dan zou niet alleen AstraZeneca zich heel warm moeten kleden…


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vaccindeskundige Dr. Vanden Bossche waarschuwt ongevaccineerden: “In godsnaam, blijf ongevaccineerd. Jullie moeten ongevaccineerd blijven”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWaarom heeft het Westen de Russische economie onderschat?
Volgend artikelEngeland: Politie vreest vloedgolf van geweld door omhoogschietende energieprijzen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

  • Schapen de dood staat voor jullie deur maar let op vervolgens komt de deurwaarder hij komt dat klein beetje wat jullie nog hadden afnemen de personen die achter blijven zullen gaan lijden een leven vol onzekerheden zal de plaats van de gestorvene gaan in nemen elke dag ZULLEN JULLIE JE HANDJE MOETEN GAAN OPHOUDEN
   Rutte met zijn elite zitten aan een goed gedekte tafel de stand van zaken door te nemen hoeveel zijn er op dit moment dood hoeveel leven in schuld en armoede en hoeveel mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd, Kaag zal met blijdschap zeggen het is gestegen met 10% maar wij hebben nog een lange weg te gaan
   voor dat wij dat klootjes volk geheel op hun knieën hebben Rutte zal ze toespreken en zeggen nog even vol houden wij zijn de macht en doen met het volk wat wij willen, en ja zullen de schaapjes knikken u bent onze grote sekte leider voor U en U vrienden wil ik sterven O heer Rutte.

 1. Wappies werden als gekken neergezet en zie nu!

  Ik ben blij een wappie te zijn.

  Dan de vragen,,.
  Wie zijn de gekken in dit verhaal?
  Wie zijn de schoften in dit verhaal?
  Wie behoort te dokken in dit verhaal
  Wie behoren voor het gerecht gegooit te worden in dit verhaal?

 2. Het was van tevoren al bekend dat de fabrikanten niet verantwoordelijk werden gehouden voor bijwerkingen. Dan zou het kwartje toch moeten vallen bij de meeste mensen zou je zeggen. Ik was al sceptisch en wilde m’n gezondheid niet op het spel zetten. Dan maar niet op vakantie of naar een of ander evenement, de groeten! Mijn bloed is tenminste nog zuiver en dat wil ik liefst zo houden, punt!

 3. Het zijn niet de producenten die aangeklaagd dienen te worden het zijn de gezondheids organisatie’s die het hebben “goed gekeurd” en de overheden die zelfs het massaal schenden van oa Mensen en Burger rechten niet schuwden om mensen met dit gif in te laten spuiten. Of doktoren enz verantwoordelijk gehouden kunnen worden is een beetje de vraag want dat kan alleen als zij wisten wat er in zat en aangezien dat officieel een “staatsgeheim” was en nog steeds is (!!!) vraag ik mij af of die aangeklaagd kunnen worden. Maar mensen hadden meteen argwaan moeten hebben vanwege de veel te snelle productie’s en goedkeuringen en als hun geheugen een beetje meewerkte dan hadden ze een dejavu kunnen herkennen van het “Mexicaanse griep” gebeuren in 2009. Mensen hebben kunnen weten dat ze meededen aan een medisch experiment waarvan de gevolgen officieel volledig bij de geinjecteerden lag. Maar de manier waarop het gepushed is is een Misdrijf van de Hoogste orde geweest en de mensen die daar op wat voor manier dan ook aan meegewerkt hebben kunnen absoluut aangeklaagd worden voor alle gevolgen daarvan bij de mensen en dat is niet beperkt tot de geinjecteerden maar ook voor de schade bij de mensen die een mega berg van schendingen van hun grondrechten hebben moeten doorstaan omdat ze zich niet hebben willen laten injecteren met dat gif. En dat dient ook te gaan gebeuren ook!

  • Degenen die mensen hebben bang gemaakt en er een behoorlijke druk op hebben gezet zoals de boeven de Jonge, Rutte, Grapperhaus e.a. moeten in elk geval verantwoordelijk worden gesteld. Ook degenen die prikken zonder bv. de lijst van bijwerkingen van het CDC te lezen te geven. En die is niet mis!
   Op mijn uitnodiging door de GGD stond alleen dat je op de plek waar je geprikt wordt pijn kunt hebben of je kunt wat hoofdpijn hebben. Aangezien ik de boel vanaf het begin niet vertrouwde heb ik geen prik (ook geen test) genomen.
   Mensen zijn erin getrapt, heel jammer. Maar ja, ik heb zo gewaarschuwd en daar wilden ze ook niet naar luisteren.

 4. Voor zover ik weet waren er enkel lege bijsluiters in het killshot van de pharma giganten en is er verder géén enkele waarschuwing geven inzake gebruik van genetische manipulatie zoals voorgeschreven in Nurnberg 1! Verder is, aangezien dit een experiment is, het zo dat de deelnemers daarvan op de hoogte moet worden gesteld.
  1) De vrijwillige toestemming van de menselijke subject is absoluut essentieel. Dit betekent dat de betrokkene handelingsbekwaam moet zijn om toestemming te geven; moet zodanig gelegen zijn dat hij vrije keuzevrijheid kan uitoefenen, zonder tussenkomst van enig element van geweld, bedrog, misleiding, dwang, overbelasting of andere bijbedoeling; en moet voldoende kennis en begrip hebben van de elementen van het betrokken onderwerp om hem in staat te stellen een begripvolle en verlichte beslissing te nemen. Dit laatste element vereist dat vóór de aanvaarding van een bevestigende beslissing door de proefpersoon hem de aard, de duur en het doel van het experiment bekend wordt gemaakt; de wijze waarop en de middelen voor de uitvoering ervan; alle ongemakken en gevaren die redelijkerwijs te verwachten zijn; en de effecten op zijn gezondheid of persoon die mogelijk voortvloeien uit zijn deelname aan het experiment.

  Aan punt 1 is er door géén enkele overheid enig gevolg gegeven en evenmin door de bedrijven!

 5. Was bekend en alle informatie was vrij beschikbaar, inclusief de bijsluiters waarop bovenaan vetjes gedrukt stond dat je de bijsluiter aandachtig moest lezen en goed bewaren. Zonder de beschermingsclausules in de verkoopsovereenkomsten werden na een voorwaardelijke goedkeuring gewoon geen vaccins verkocht. Die fabrikanten zijn ook niet gek en wisten dat er ernstige risico’s genomen werden. Op de normale manier was er ten vroegste in 2036 een vaccin op de markt. Dat is allemaal openlijk gezegd in de aanloop van de EU-aankoop van covid-vaccins.
  Overigens werd er aan de EU verkocht en niet aan Duitsland. Als de Duitse rechter beslist dat Astra moet betalen gaat Astra in beroep tot en met Luxemburg om daar gelijk te krijgen. Gerechtskosten volledig ten laste van aanklagende vaccinidioot.
  De keuze was volledig vrij. Je kon ook gewoon thuisblijven. Dus niet op vakantiereis, sport, theater, café, restaurant, enzovoort. Vrije keuze.
  De geprikten hebben het aan zichzelf te danken.

  • Vind ik ook. Je moet nadenken wat je doet.
   Onze buurman was erg laconiek toen hij zag wat hij moest tekenen voordat hij gevaccineerd werd. Hij keek nooit zo nauw, dacht altijd dat het wel mee zou vallen.
   Hij vond het maar overdreven dat wij niet gevaccineerd wilden worden.
   Een paar maanden na de prik was hij dood. Aan hysterisch uitgebroken plotselinge kanker. Als hij had nagedacht had hij nog geleefd.

 6. AstraZeneca is een Griekse vertaling van (Astra=ster) en (Zeneca=demente)…dus all die mensen die dit vaccin hebben genomen, mogen hopen dat dementie op termijn niet toeslaat als covid schade in hun hersenen. Wie sloeg hier acht op, niemand want de naam was betrouwbaar toch, dat zei de overheid en zie nu, zij hebben 3x hun jaaromzet winst gemaakt reeds en patiënten kunnen sterven

 7. De farmacie is vrijgesteld van vervolging,dat hadden ze direct geeist bij de uitrol van de gifspuit.
  Astra is van naam veranderd na meerdere incidenten(doden,letselschades)Volgens de toenmalige minister de Jonge volledig veilig.
  Dus de schapen lieten zich weer gewillig prikken,en gaven zelfs de ongeprikten schuld van besmettingen.!
  Rechters geven natuurlijk niet toe,want dat zou een chaos gaan betekenen voor de hele wereld.
  Blijf gezond.

  • De schaapjes zijn slappelingen nu willen ze niet meer aan de giftspuit maar dat kan niet jullie hebben A gezegd en nu ook B zeggen door blijven spuiten dat jullie er dood bij neervallen komen jullie ook op TV als jullie ergens op straat in mekaar zijn gezakt ik kan niet wachten ik kijk er echt naar uit.

 8. Wat denken al die volwassen geprikten wel niet? Hoe lang lopen zij nu eigenlijk op aarde rond?
  Deze mensen moeten natuurlijk helemaal geen schadevergoedingen. In de perfecte wereld zouden zij opgepakt en opgesloten moeten worden voor medeplichtigheid aan massamoord. Omdat ze hebben meegeholpen aan de verkrachting van de natuurlijke groepsimmuniteit. En ook omdat hun ‘door de prikken getriggerde afweerstoffen’, ook over te dragen zijn op de ongeprikten.
  Daar is ook nog niet het laatste over gezegd.
  Verder moeten al deze volwassenen worden opgepakt omdat zij over het algemeen sowieso zeer schadelijk zijn voor de samenleving, met hun domme volgzame overheids-onderdanige schapengedrag.
  Ik hoop dat de natuur gaat ‘opruimen’.

 9. Toe ik in het begin 2021 begon over de Ongekeurde vaccins door eigen slagers werden gekeurd ne waar de bijsluiters waren heb gevraag waar hun 100% bewijzen en hun 100% onderbouwing bleven kreeg ik nooit iets te horen/lezen toegestuurd en dat bleef ik ze sturen maar geen gehoor tot men kinderen voor baarmoederhals kanker konden worden opgeroepen voor een Gif vaccines en weer bericht gestuurd naar gezondheidzorg GGD RIVM WHO dat die vaccins nooit zijn gekeurd en een bericht zette op feestboek over Astra Zenica en las dat zij al vaker een melding hadden gehad van zeer zware gif vaccins uitdeelden aan proefpersonen en dat het zeer gevaarlijk was om het vaccin te nemen wat neer Kwam op veel problemen met dat vaccin Toen stond Astra Zenica al in het zwartboek vermeld met vele hoge boetes van omkoping en illegale duistere zaken doen en veel problemen met een ongekeurde illegale vaccins uit te delen met vele gevolgen van die en kijk mensen die vaccins zijn nog nooit goed gekeurd door ALREB of EMA maar door eigen slager die het vlees zogenaamd zelf keurden met wanpraktijken van oplichting en zwendel zaken doen ( kijk PFIZER ) en er is nog niets verandert met al die Farmaceut bedrijven zij hebben overal schijt aan vandaag de dag en de waarheid is zeer hart maar bewijzen zijn er genoeg Front nieuws!!!!!!!!

 10. Toe ik in het begin 2021 begon over de Ongekeurde vaccins door eigen slagers werden gekeurd ne waar de bijsluiters waren heb gevraag waar hun 100% bewijzen en hun 100% onderbouwing bleven kreeg ik nooit iets te horen/lezen toegestuurd en dat bleef ik ze sturen maar geen gehoor tot men kinderen voor baarmoederhals kanker konden worden opgeroepen voor een Gif vaccines en weer bericht gestuurd naar gezondheidzorg GGD RIVM WHO dat die vaccins nooit zijn gekeurd en een bericht zette op feestboek over Astra Zenica en las dat zij al vaker een melding hadden gehad van zeer zware gif vaccins uitdeelden aan proefpersonen en dat het zeer gevaarlijk was om het vaccin te nemen wat neer Kwam op veel problemen met dat vaccin Toen stond Astra Zenica al in het zwartboek vermeld met vele hoge boetes van omkoping en illegale duistere zaken doen en veel problemen met een ongekeurde illegale vaccins uit te delen met vele gevolgen van die en kijk mensen die vaccins zijn nog nooit goed gekeurd door ALREB of EMA maar door eigen slager die het vlees zogenaamd zelf keurden met wanpraktijken van oplichting en zwendel zaken doen ( kijk PFIZER ) en er is nog niets verandert met al die Farmaceut bedrijven zij hebben overal schijt aan vandaag de dag en de waarheid is zeer hart maar bewijzen zijn er genoeg Front nieuws Of worden jullie ook al zwart betaald door illegale MEDIA en die criminele farmaceut bedrijven wef dan doen we ook onderzoek naar deze

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in