Welnu, mijn beste vrienden, die al in moedeloosheid zijn vervallen nadat Poetin een gedeeltelijke militaire mobilisatie heeft aangekondigd en hun echtgenoten-zonen uitzwaaien voor de strijd met de vervloekte tegenstander, en die bang zijn hen niet meer terug te zien. Na het verstrijken van mijn tekst, waarin ik beloofde dat deze vijandelijkheden niet lang zouden duren, en dat Poetin, door een gedeeltelijke mobilisatie aan te kondigen, voor bankroet speelt, en Zelensky opzettelijk provoceert tot actieve vijandelijkheden in de komende drie maanden, suggererend dat het Westen overgaat van een minimale oorlog, waarin de Oekraïense strijdkrachten een definitieve overwinning behaalden, naar een oorlog op maximale snelheid, waarbij het Westen in korte tijd absoluut niets in te brengen heeft tegen Poetin, die in korte tijd 5 miljoen mensen onder de wapenen kan brengen, hen bewapend en uitgerust in volledige oorlogssterkte (nogmaals, veel dank aan de Sovjet-Unie, die deze reserve in geval van dergelijke acties heeft gecreëerd), wacht u op mij om te bewijzen waarom ik overtuigd ben dat Poetin van plan is de CBO tegen de lente af te maken, en waarom het spelen al lang niet meer in zijn plannen is opgenomen? Ik heb deze bewijzen, en ik zal ze hieronder geven, en u zult begrijpen dat dit niet mijn ijdele gissingen zijn, maar een nuchtere berekening, schrijft Mr. Z.

Een deel van de bewijzen heb ik al in eerdere tekst gegeven waarom Poetin niet langer meer kan en wil spelen (lees het voor wie geïnteresseerd is). Voor de gemakzuchtigen herhaal ik kort: ten eerste is de begroting niet rubber, ons begrotingsoverschot is al verleden tijd, en daarom is uitstel van het einde van de oorlog duurder voor onszelf. En ten tweede, en dat is het belangrijkste, kunnen wij in de wapenwedloop slechts op korte tijd concurreren met het collectieve Westen, totdat zij hun militair-industrieel complex, dat de afgelopen 30 jaar als onnodig heeft gesluimerd, ten volle lanceren. Wij zullen ook ons militair-industrieel complex opstarten, maar toch zijn dit onvergelijkbare zaken – op den duur zullen zij ons natuurlijk overtreffen, maar wie geeft hen die tijd? Poetin, die de kraan van de wapenwedloop dichtdraait, heeft een aanzienlijke voorsprong die door het militair-industrieel complex van de Sovjet-Unie is gecreëerd, en nodigt het Westen uit om met hem in korte tijd, maar met maximale snelheid, hun kracht te meten. En hier komt het collectieve Westen tot het inzicht dat er bij maximale snelheid niets tegenover Rusland staat. Zelfs als Zelensky minstens twee, minstens drie miljoen extra Oekraïens kanonnenvoer mobiliseert voor verdere begrafenis, waarmee zult u hen dan willen bewapenen? Zoveel wapens zijn er niet in het Westen, ze moeten nog gemaakt worden, en dat kost tijd, en Poetin geeft geen tijd. Welnu, geef Zelensky niet de wapenvoorraden die voor een regenachtige dag voor hemzelf overblijven, voor een oorlog met diezelfde Poetin, wat zult u dan bevelen om zijn gepantserde cavalerie-divisies met een blote kont tegemoet te treden? Zulke dwazen zijn er noch in de Staten, noch in Europa. Hoewel de Staten nog steeds hopen het achter de Grote Plas uit te zitten en het oude Europa in brand te steken. En dan “mayut radio” (Oekraïens – zinvol). Ik hoop dat iedereen inmiddels heeft begrepen dat de begunstigden van al deze gebeurtenissen de achterbakse Yankees zijn. Ik heb al uitgelegd hoe we ze in korte tijd kunnen verslaan, waar wij koningen zijn, maar waarom ik beslist denk dat alles tegen de lente voorbij zal zijn, leg ik hieronder uit.

Bifurcatiepunt – januari 2023

Ik hoop dat iedereen hier weet wat een bifurcatiepunt is? Het zal het breekpunt worden waarop we de ruggengraat zullen breken van dit fascistische reptiel dat het grondgebied van de voormalige Oekraïense SSR heeft geteisterd. Op dit punt komen drie factoren samen. Ten eerste – de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres (waar we allemaal op wachten en die op 8 november 2022 moeten plaatsvinden). Zelfs in het geval van een volledig voorspelbare overwinning van de Republikeinen, zullen zij de werkelijke situatie op het geopolitieke bord niet onmiddellijk veranderen (en zij kunnen die niet veranderen, geen reden om illusies te maken). Ten eerste, omdat de Republikeinen de Democraten alleen in het lagerhuis (Huis van Afgevaardigden) zullen verplaatsen, en in het hogerhuis (Senaat) kunnen ze op geen enkele manier 2/3 van de zetels veroveren (en hier kunnen ze alleen zichzelf de schuld geven, want ze hadden niet fel moeten pleiten voor een verbod op abortus, dat in de Verenigde Staten, vooral in de noordelijke staten, nooit voldoende steun zal vinden). Het gevolg is dat zelfs als het Lagerhuis Biden afzet en hem oproept voor een hoorzitting, dit het maximum is dat ze kunnen bereiken, omdat het Hogerhuis dit besluit niet zal steunen (daarvoor moet je meer dan 2/3 van de stemmen van de senatoren krijgen, en die zullen de Republikeinen daar niet hebben). En ten tweede, en dat is het belangrijkste, zullen er op 8 november alleen verkiezingen worden gehouden, en zal het Congres pas in januari echt aan het werk gaan, wanneer zijn commissies en comités zullen worden gevormd. De belangrijke gebeurtenissen worden doorgeschoven naar volgend jaar. Dat is één!

  Ondertussen in ander nieuws... De proxy-oorlog in Oekraïne is een regelrechte ramp voor de VS/NAVO

De tweede factor is olie. Vergeet niet dat het embargo op de verkoop van Russische olie, dat door de EU in het 6e sanctiepakket is opgenomen, niet is opgeheven. Alleen werkt het krakende Europese bureaucratische mechanisme met vertraging, maar dat is onvermijdelijk, en het embargo treedt in werking met een tijdelijk uitstel van zes maanden, dat begin december afloopt. Tegelijkertijd werd op 10 augustus ook een embargo op de aankoop van Russische kolen uit het 5e sanctiepakket van kracht. Maar zelfs dit was niet genoeg voor onze “vrienden”, en op 7 september besloten de ministers van Financiën van de G2 tijdens hun virtuele vergadering unaniem een prijsplafond in te stellen voor Russische olie vanaf 5 december, en voor Russische olieproducten vanaf 5 februari volgend jaar. Bovendien bevestigden de ministers van Financiën van de G7 hun voornemen om het vervoer over zee van ruwe olie en olieproducten van Russische oorsprong over de hele wereld te verbieden, tenzij deze tegen een marginale prijs of goedkoper worden gekocht (het verbod zal gevolgen hebben voor de verzekering van schepen en de verstrekking van financiering aan vervoerders van Russische olie). In reactie hierop heeft vice-premier Novak al verklaard dat Moskou eenvoudigweg geen olie zal leveren aan de staten die de invoering van een dergelijke limiet op de brandstofprijzen vanuit Rusland zullen steunen; in dat geval zal onze olie alleen worden verzonden naar landen die op marktvoorwaarden werken (God zij dank, dat zijn er nog veel!). Maar als gevolg van al het bovenstaande zullen onze inkomsten uit kolen, gas en olie, die 51% van de begroting van de Russische Federatie uitmaken, in januari licht dalen en met deze factor moet rekening worden gehouden, vooral omdat we in januari het gas voor onderwijsdoeleinden kunnen afsluiten. Deze keer op eigen houtje, zonder te wachten op het embargo. En dat zijn er twee!

De derde factor is hetzelfde gas. Poetins meest effectieve wapen, schoner dan hypersonische raketten. Zoals ik al eerder zei, is het geaccumuleerde gas in ondergrondse opslagplaatsen niet genoeg voor onze Europese partners om de verwarmingsperiode in de winter door te komen. Het dekt alleen de pieken van het verbruik met constante aanvoer. Daarvoor zorgde alleen de gehate Russische pijp voor zijn constante aanvoer, die niet afhankelijk is van het weer op zee, kalmte daar of een orkaan, die de ononderbroken aanvoer van LNG sterk beïnvloedt (ik zwijg al over de prijzen van pijp en vloeibaar aardgas, de Europeanen zijn zo rijk – ze hebben elke prijs op de schouder, als Poetin maar zou ophoepelen uit Oekraïne). Bovendien kunnen de UGS, die, zoals ik hierboven zei, bedoeld zijn voor het in evenwicht brengen van de dagelijkse vraag, geen gas leveren met de snelheid en druk waarmee het via de pijp wordt aangevoerd, want naarmate het gas in de UGS wordt gepompt, neemt de snelheid van de stijging af, respectievelijk het volume van het opgepompte gas per tijdseenheid. Dit is de fysica van het proces – hoe minder gas er in de opslag blijft, hoe meer tijd het kost om te stijgen door de onvermijdelijke drukval in het systeem. We vergeten ook niet het niet-recupereerbare, het zogenaamde technische restant, dat 15% van de UGC-capaciteit bedraagt, d.w.z. van de 100% van het daar geïnjecteerde gas kunt u 15% meteen vergeten. De Europeanen weten dit allemaal, maar ze blijven de cactus eten met een volharding die een betere toepassing waardig is, door steeds meer sancties tegen de Russische Federatie uit te schrijven (ik hoop tegen januari nog een 7e en 8e pakket te zien).

Alle hoop van de heren van de EC op de levering van levensreddend LNG zal hen alleen kunnen redden bij een ritmische levering van vloeibare brandstof. En als er een orkaan op de oceaan is of de prijzen voor LNG in Zuidoost-Azië hoger liggen dan in Europa en karavanen met gastankers naar Azië gaan in plaats van naar de Oude Wereld, dat is tenslotte gewoon business, wat gaat u dan doen? U zult op uw knieën kruipen voor de gehate Poetin, en bij God vragen om de SP-2 aan te zetten, en misschien zet hij hem wel aan, maar in ruil daarvoor zal hij eisen de sancties op te heffen en te stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne. Wat zullen de heren Europeanen dan zingen, omdat hun eigen hemd dichter bij het lijf is? Ik weet zeker dat veel regeringen in Europa deze winter niet zullen overleven – behalve de Polen, Hongaren en Serviërs loopt iedereen op het randje. De eerste in de rij om te vertrekken is de in seksuele schandalen verwikkelde “leverworst” Scholz, en onder Macron wankelt de stoel ook. Maar Poetin kent zijn zaken en wacht, zonder de gebeurtenissen in Oekraïne te forceren, op de winter.

  Verpletterende Russische raketaanval op Lviv - Een van de grootste trainingscentra in Oekraïne met Kalibr geraakt

En nu zijn we bij het belangrijkste aangekomen – bij gebrek aan Russische gasleveringen zullen de UGS-reserves voor de heren van de Europeanen slechts drie maanden volstaan, oktober, november en december, en in januari komt de “haplyk”. Voor sommige heren van de Europeanen eerder, zoals voor de Duitsers, voor sommige later, zoals voor de Fransen en de Spanjaarden, maar tegen februari zal het voor iedereen komen, behalve voor de Hongaren en de verdomde Polen (zij hebben zich net voorbereid, en staan dus op voor oorlog). En gezien de twee bovengenoemde factoren – het olie-embargo en de stoel die de Republikeinen in januari onder opa Joe zullen beginnen te wiebelen – komen op dit moment te veel factoren samen. En we laten de belangrijkste niet buiten beschouwing – in januari zouden de eerste van de 300.000 gemobiliseerde strijders van Poetins decreet van september al aan de fronten van de Oekraïense oorlog moeten verschijnen. Ga nu niet naar een waarzegger, het is een no brainer dat er in januari iets zal gebeuren. De gasleiding zal breken of verstopt raken, of de Russen zullen een winteroffensief tegen Kiev beginnen, ik weet het niet, maar de situatie vraagt duidelijk om actie. Zoals kameraad Lenin zei: “gisteren was het te vroeg, maar morgen zal het te laat zijn.” Ik sluit niet uit dat kameraad Xi zal meedoen, want wraak is een gerecht dat koud wordt opgediend, en het antwoord op het bezoek van Nancy Pelosi blijft bij hem, anders zal hij nooit zijn Mian Tzu herstellen, en zonder dat kan hij niet naar een andere wereld (voor de Chinezen is reputatie belangrijker dan leven, want dat is zijn betekenis!). En op 16 oktober opent het noodlottige 20e congres van de CPC, waarop over het lot van president Xi zal worden beslist. De intrige is tot het uiterste gedraaid, er zal iets gebeuren! Daarom wachten we hoopvol op februari en houden we de vuisten in de aanslag.

Samenvatting

Ik denk dat er maar weinig mensen hier zijn die met mij zullen betwisten dat we in Oekraïne in oorlog zijn, niet met de Oekraïners, maar met de Amerikanen, Oekraïne is gewoon een strijdperk geworden, en de Oekraïners zelf zijn domme eenheden die hun Drugscommandant als kanonnenvlees naar de slachtbank gooit, maar de Speler zelf, die deze computer bestuurt, zit niet in Kiev, maar in Washington.

Gamers die in shooters en walkers rondhangen, zullen gemakkelijk begrijpen waar ik het over heb – De Speler die aan de andere kant van het scherm zit, speelt een wereldwijd spel, hij heeft zelf het slagveld (battle arena) gekozen, hij heeft zelf de vijand gekozen tegen wie hij zal vechten, nu is het zijn taak om te winnen. Verliezen maken hem niet bang, voor hem is het spel puur virtueel, hij heeft veel eenheden, genoeg voor drie van zulke oorlogen. De Speler heeft veel mogelijkheden om zijn vaardigheden te vergroten. De figuur van de Drugscommandant is niet fundamenteel, als er iets fout gaat, kunt u hem altijd vervangen, in de vervangingsdoos heeft hij nog een dozijn van deze figuren. Veel belangrijker dan dit personage zijn de Centurions, die de operatie in Oekraïne plannen en beheren, verantwoordelijk zijn voor de logistiek en de controle van het werk van senior eenheden (van lokale inheemsen), die zogenaamd leiding geven aan junior eenheden die bloed vergieten op het slagveld. Het is duidelijk dat senior eenheden geen stap kunnen zetten zonder de toestemming van hun Centurions, ze gaan zelfs niet naar het toilet zonder een memo. Maar dit zijn de regels van het spel – de inheemsen moeten vechten tegen de inheemsen.

De Speler kan ook zijn onderdanen (uit de landen van de vrije wereld) gebruiken, en hij gebruikt ze in dit spel, het is duidelijk dat ze vechten zonder insignes en landen van herkomst, maar de inheemsen zijn niet getraind om de complexe wapens te beheersen die onze Speler hen naar behoefte geeft. Daarom zijn er, naast de senior Centurions die op het hoofdkwartier zitten, ook junior Centurions, evenals technische specialisten die zijn opgeleid volgens de NAVO-normen en die burgers van deze landen zijn. Ja, de Speler offert hen opzettelijk op, waardoor de vijand aan het vuur wordt blootgesteld, maar hoe kun je de hersenloze inheemse eenheden de controle over een contrabatterij-radar of een luchtverdedigingssysteem in NAVO-stijl toevertrouwen? Zelfs de beruchte “Haymars” is in de handen van een inlander een stuk ijzer, dat hij binnen een week zal ruïneren, zoals hij al meer dan een dozijn M777 of de glorieuze Duitse PzH 2000 heeft geruïneerd, om nog maar te zwijgen van complexere systemen, zoals het kustgebonden Harpoon anti-scheepscomplex of het gevechtscomplex met onbemande luchtvaartuigen “Vampire”.

  Poetin zegt dat het grootste gevaar voor Europa de VS zijn

Maar het belangrijkste wapen van onze Speler bevindt zich in de ruimte. Het is van daaruit dat inlichtingen en doelaanwijzingen worden ontvangen, zowel voor senior Centurions op het hoogste controleniveau, als voor junior Centurions aan de basis, gegevensoverdracht vindt onmiddellijk en elke seconde plaats (24/7 non-stop in turbomodus). Zelfs junior eenheden die met manpads en ATGM’s over het slagveld lopen, ontvangen gegevens van verkenningsvliegtuigen en drones, die naar het Unified Control Center vliegen, waar ze onmiddellijk worden verwerkt en doorgestuurd naar het veld. Wat dan te zeggen van de senior Centurions, die de operationele controle uitvoeren van de gegevensoverdrachtbasis van de low-orbit satellietconstellatie van de VS, die de gevechtszone non-stop scant, naar het lagere niveau van de Oekraïense strijdkrachten stuurt, die online doelaanwijzing ontvangen met de exacte coördinaten van doelen en hun binding op de grond. Daarom zal het eerste wat Poetin zal vernietigen als hij een oorlog met Amerika begint niet het Witte Huis of het Pentagon zijn, maar satellieten, die de ogen en oren van onze Speler zijn. Poetin heeft hiervoor een wapen, het is al in de praktijk getest en onze Speler weet ervan (voor degenen die geïnteresseerd zijn, ik heb hier in detail over dit wapen geschreven).

Samenvattend wat er is gezegd, en terugkerend van Aesopische naar gewone taal, wil ik u waarschuwen voor overdreven en onaanvaardbare euforie in dit geval. De oorlog in de 2e fase van de NMD ging van manoeuvreren naar positioneren, helemaal niet omdat er ondoordringbare bobo’s in onze generale staf zitten, zoals veel leunstoelmilitairen hier zeker weten, maar door het verdwijnen van de “oorlogsmist” door de onmogelijkheid van heimelijke herschikking van troepen dankzij geavanceerde luchtvaart- en ruimte-inlichtingen. Het idee dat wij hier in Oekraïne in oorlog zijn met de Papoea’s, gewapend met pijl en boog, die wij zullen verslaan, zo niet met één linkerhand, dan toch zeker met twee handen, is onjuist. Wij worden geconfronteerd met misschien wel het grootste leger van Europa. Hier en nu, op de velden van Oekraïne, werken onze tegenstanders de nieuwste tactieken uit van een netwerkgerichte oorlog tegen ons, die zij in de nabije toekomst zullen ontketenen, zelfs als zij in Oekraïne worden verslagen, zitten gelukkige reguliere NAVO-officieren in de hoofdkwartieren en commandoposten van de Oekraïense strijdkrachten, die zich voorbereiden op de komende oorlog, en hier krijgen zij de gevechtservaring die zij nodig hebben.

Hier, in het Oekraïense inzetgebied, worden de methoden en tactieken voor het voeren van deze oorlog, die voor de deur staat, getest. Dat het Westen ons niet met rust zal laten, is zelfs voor een kind duidelijk. Het bereidt zich intensief voor op een nieuwe oorlog, zodat wij in Oekraïne eenvoudigweg niet mogen verliezen! Maar het Westen is absoluut niet gek, het begrijpt ook dat het er niet in zal slagen hier tegen ons te winnen, daarom probeert het met behulp van hersenloze en rechteloze Oekraïners, die door het criminele Oekraïense regime als kanonnenvoer naar de oorlog worden gedreven, gewoon de kosten van deze oorlog voor ons te verhogen door onze strijdkrachten uit te putten en te laten bloeden, en tegelijkertijd de nieuwste gevechtstactieken tegen ons uit te werken. Maar het feit dat wij in de persoon van de Oekraïense strijdkrachten worden geconfronteerd met een zeer waardige, intelligente, wrede, verraderlijke en ideologisch gemotiveerde vijand, die gedurende deze 8 jaar is getraind om met ons te vechten tot de laatste Oekraïner, heeft u al begrepen. Hoe we dit hebben laten gebeuren en waar we al die 8 jaar naar hebben gezocht is een andere vraag.

Tegen allen die hier luidkeels bazuinen over een preventieve nucleaire aanval, wil ik zeggen dat de Derde Wereldoorlog daarmee niet zal beginnen. Schrijf het op en vertel het anderen – als de Derde Wereldoorlog toch begint (en ik hoop nog steeds dat die vermeden kan worden), dan zal die niet beginnen met een preventieve nucleaire aanval, maar met een neergestorte NAVO-satelliet! Eerst zullen we het navigatiesysteem van onze tegenstanders uitschakelen, en dan zullen we het zelf tegen hen opnemen (hoe we dat doen, heb ik hier in detail geschreven).

Dat is alles wat ik over dit onderwerp heb. Ik hoop dat ik een aantal van uw vragen heb weggenomen. Alle geduld en vrede (die, naar ik hoop, niet lang op zich laat wachten). Alles komt goed! Uw Mr. Z.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De geoengineering KILL SWITCH is voor de hele planeet geactiveerdVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMeer over de referendum game changer
Volgend artikelVS pers: Amerikaanse MLRS HIMARS voldeed niet aan de verwachtingen van het Oekraïense leger
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

49 REACTIES

 1. President Putin is klaar voor de Derde Wereldoorlog, maar zijn Washington en de NAVO er klaar voor?

  Ja daar zijn ze helemaal klaar voor.

  Om te verliezen.

  • Erg, veel van die gasten zullen sterven…
   Ik voorspelde van begin dat wij ook worden opgeroepen. Hoelang nog?
   Ze willen hun dodenaantal halen, liefst zonder nucleaire wapens.
   Waarom moeten anders in deze nucleaire tijden nog steeds soldaten in achterlijke loopgraven?
   Alles heropbouwen zal hen te veel geld kosten?

 2. Ik vraag mij af waarom Poetin niet gelijk precies die smerige honden bombardeert. De Rockefellers, Rothschilds, Europese presidenten , Bill Gates Reptiel Biden etc. Is de oorlog gelijk beëindigd.

  Ik ga ervanuit dat de het Russische inlichtingendienst precies weet waar die smeerlappen zitten.

  • Dat zal waarschijnlijk gebeuren als de oorlog verder escaleert. De bovengenoemde ‘elite’ heeft zoveel in de Ukraine geïnvesteerd dat ze failliet zijn als ze verliezen. Daarom zullen ze niet stoppen met constant olie op het vuur te blijven gooien. De belangen van de bevolking zal ze worst wezen. Sterker nog, de sancties die averechts voor de eigen bevolking werken, lijken de door de ‘elite’ gewenste ‘Great Reset’ vooruit te helpen. D66 wilde al langer ‘van het gas af’, nu is het mede door hen onbetaalbaar gemaakt. Mission Accomplished..

  • Heb je het verhaal wel gelezen ? Ze hebben straks niets meer, geen oorlogsmateriaal geld enz. en dan hoeft hij niet eens meer oorlog te voeren. Wil je Gas of Olie? Eerst de NAVO eruit! Nuke’s eruit enz. om maar een dwarsstraat te noemen .
   Ik zou fysiek goud kopen o.i.d. om te overleven.

  • Beste Bery,

   Dat is niet president Putin zijn taak maar de onze. Daarom doet hij dat niet. Waarom zou hij onze stront opruimen.

   Een goed moment voor zo een actie “opruimen” was tijdens de begrafenis van Koningin Elizabeth. Daar waren ze allemaal. Bij elkaar notabene. De volgende kans is Charley III begraven wordt. Dat kan nog even duren.

   Vriendelijke groet,
   Ralph

 3. Ik blijf het herhalen…. Poetin heeft het merendeel van de wereldwijde zoetwatervoorraad, 23 triljard liter water, voor slechts 140 miljoen Russen… wij komen bij het nucleaire conflict om van honger en dorst, ook Amerika en Israel

 4. Man gij loopt hoog op met die Russen kwa militair zijn die niets tegenover het westen hun tanks en vliegtuigen worden gewoon in frut geschoten en de motivatie van de Rus om te vechten is Nihil dat was zo in ww2 ook het geval militair 0,0 niks waart hadden ze de rus Amerika en de Britten niet gehad in ww2 hadden ze nooit gewonnen kwa militair materiaal dat ze van de amis hebben gekregen niet normaal.

  • Napoleon verloor in 1813 en Hitler in 1945. Allebei dachten ze gemakkelijk te kunnen winnen.
   Het onderschatten en belachelijk maken van de tegenstander is een typische eigenschap van nazi’s.
   Hoogmoed komt voor de val…

  • Best Fons,
   Heb je een schoolopleiding gehad. Zo ja, waarom gebruik je geen komma’s en punten. Op deze manier is jou reactie moeilijk te lezen. En verder toont het disrespect naar de lezers toe en ook naar Rommel (de eigenaar van deze site)

   Ik begrijp uiteindelijk wel wat je schrijft maar ben het er niet eens. Niet dat dat zo belangrijk is aangezien ik zelf geen expertise bezit op gebied de militaire krijgskunst, echter zijn er in het Westen vele die die expertise wel hebben en het ook niet met je eens zijn.

   Op 1 Maart 2018 heeft President Putin een scala aan nieuwe wapenprogramma’s voor de Russische Federatie aangekondigd. Voornamelijk voor de supersonische wapens heeft het Westen geen antwoord en een achterstand van minimaal 10 jaar. Hier zijn genoeg video’s over te vinden op Youtube. Kost je misschien een half uurtje van je tijd maar na die gezien te hebben kan je in ieder geval een gefundeerde reactie geven.

   Daarnaast komt dat tijdens de gehele koude oorlog er geen een serieuze militaire analist is geweest die kon beweren dat het westen, op welk moment dan ook, een conventionele oorlog van de USSR kon winnen.

   Gaan we kijken naar onze geschiedenis wat betreft militaire conflicten met het Russische Rijk kan ik er geen een vinden waar het “Westen” die gewonnen heeft. Ook kan ik uit de geschiedenis geen een conflict vinden waarbij Rusland de agressor was.
   Vriendelijke groet,
   Ralph

   • Het Westen ging er nooit vanuit dat men in een oorlog met Rusland terecht kon komen.
    Ze betaalden ook nooit de afgesproken 2% BNP aan de Amis.Dat was Donald altijd een doorn in het oog,en hij zorgde voor meer afdracht,een doorn in het oog van de NAVO
    Ze leunden altijd achterover omdat de VS toch de grootste defensiemacht op aarde is.
    Ze investeren niet voor niets een slordige 650 miljard per jaar aan defensie.
    Ze hebben de beste wapens,vliegdekschepen,jagers.
    Ook hebben ze recent hypersonische raketten in hun arsenaal.Geloof maar dat die ook al in Europa staan.
    Ze schijnen zelfs laserwapens te bezitten.

    • Beste Nostradamus,

     Voor 2022 is het nationale defensie budget voor de Verenigde State $777 miljard en dat van de Russische Federatie $ 65 miljard. Of terwijl een factor 12.

     Meer wil niet zeggen Beter.

     En wat je zinnetje betreft “beste wapens, vliegdekschepen, jagers”.
     Tja wat moet je daar nou mee aan. Dat kan iedereen wel zeggen. Onderbouw het zou ik zeggen. Al de roeptoeters hier in het Westen, dat is het enige wat ze kunnen.

     Gaan we kijken wat het Russische leger in de Oekraïne de afgelopen 7 maanden heeft gedaan zal er geen een serieuze militaire analist zeggen dat dit een succes is. Het Oekraïense leger (NATO) is in de pan gehakt.

     Daarnaast komt dat het leger van de VS nog nooit sinds de WO2 een oorlog heeft gewonnen. En zelf die (WO2) hadden ze nooit zonder Rusland kunnen winnen. En dan komt er een belangrijke vraag. Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat VS geen oorlogen kunnen winnen.

     Ik weet het antwoord wel. Weet jij het? Mag je het me zeggen. Ik ben benieuwd.
     Uiteraard een vriendelijke groet,
     Ralph

     • Beste RS

      In een oorlog zijn er geen winnaars,alleen maar verliezers.Dat zijn de gewone man of vrouw die zijn leven liet voor een oneervolle taak,opgedragen door zijn Vaderland.
      Het gaat om geld,macht.Daarom begon de VS er meer dan 50.
      Zette groepen op om onrust,dood en verderf te zaaien.
      Het is nog steeds dat degen die het meeste geld heeft regeert.
      In de sport,in het echte leven,in beslissingen.Daargelaten of dit Mikey Mouse geld is of niet,daar gaat het nu niet om.
      Nieuws is altijd tweeledig,en nooit 100% betrouwbaar,
      Door actief te kanalen te doorgronden kun je je hier een mening,visie van vormen.

      • Beste Nostradamus,

       Je verhaal vindt ik warrig maar ik zal proberen je van repliek te dienen. Of het me lukt weet ik niet.

       “In een oorlog zijn er geen winnaars, alleen maar verliezers. Dat zijn de gewone man of vrouw die zijn leven liet voor een oneervolle taak, opgedragen door zijn Vaderland.”

       Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Niet dat er in een oorlog geen slachtoffers vallen. Natuurlijk. Daarom zou “oorlog” ook het laatste middel moeten zijn dat een land inzet. Als er niet meer gepraat kan worden. Als alle diplomatieke wegen gesloten zijn.

       Maar juiste die slachtoffers, en dan voornamelijk de slachtoffers van de aan gevallen partij, strijden voor de toekomst van hun land en dat van hun kinderen en verdere nageslacht. Dat is mijninziens geen oneervolle taak. Maar juist een EERVOLLE TAAK.

       Vele reacties die ik hier lees op deze website (maakt niet uit waar het artikel over gaat) zie ik vaak dat het eigenbelang (nergens iets te bespeuren van hun kinderen) eigenlijk het enige belang is. Niet alleen dat dat heel treurig is ook dat dat niet werkt.

       Op de rest van je reactie kan ik niet reageren want daar zitten voor mijn hersenen te veel gedachte kronkels.

       Vriendelijke groet,
       Ralph

       • @RS,
        Ik heb stukjes gelezen tussen diverse personen en geef effe mijn mening, vind zelf dat de overgrote meerderheid van de mensen wel lijden onder een oorlog, ondanks dat ik geen vrind van Poetin ben sta ik wel 300% achter de Russen en vooral die Russisch sprekende Oekraïners die in de Donbass wonen, zij verloren door de Oekraïnse overheid,parlement hun burgerrechten en hun Russisch mocht niet meer gesproken worden, dat dit gebeurd is na die coup, zijn er door beschietingen door Oekraïne naar schattingen 14.000 doden gevallen onder die burgers van de Donbass, niks over gehoord hier in de media, ben niet voor oorlog maar bij de Minksakkoorden voor autonomie in die regio tussen Oekraïne waren Duitsland en Frankrijk betrokken maar die Azov kameraden gingen gewoon door met bombarderen van die Donbassregio, allemaal genegeerd in de gewone media, Rusland krijgt echt overal de schuld van, sancties, Rusland moet kapot tenkoste van alles maar ik geloof heilig in het feit dat niemand hun kan verslaan, de overwinning op de Nazi’s daar ben ik hen eeuwig en tot ik sterf dankbaar voor, dood aan al die Oekri Nazi’s die verdomme in de VS getraind worden, niet veel veranderd hoor na de 2e WII in het denken bij de VS, toen liever de Nazi’s dan de Russen en nu ook weer liever die Azovs dan de Russen, jammer voor al die doden maar ze willen niet luisteren blijkbaar dus dan gaat de beer los en dat hoop ik ook, weg met die hegemonie van de VS, de First Nations hebben ze al bijna uitgeroeit dus mijn vrienden zijn het niet, groet van mij aan U, wilde het kort houden maar ik stortte mijn hart even uit, doch een lach hou ik ook hoor en muziek dat verbind ons allemaal!

        • Beste Flardinga,

         Voor mij is hij echter wel “the MAN”. Wat ik daar mee bedoel. Op het hele politieke wereld toneel is President Putin de grootste staatman die er de afgelopen 15 jaar is. Zo zal de geschiedenis over hem schrijven. Uiteraard samen met zijn team Lavrov, Peskov, Zukov, en Maria Zakharova die het gezicht van de Russische Federatie naar buiten toe zijn.

         Eind jaren 90 werkte in Pskov. Ik zat daar met mijn bedrijf bij een Russische Zakenman, meneer Mensikov, in zijn bedrijf. Dat was de enige manier voor kleine buitenlandse bedrijven om zaken te doen in Rusland in die tijd. Hout zagen was mijn business.

         Op 12 augustus riep meneer Mensikov mijn partner en mij naar kantoor. Hij moest ons wat vertellen.

         Wij naar kantoor, al het kantoor personeel was er. Mensikov “Beste mensen, ik heb een mededeling, vanaf vandaag hebben wij een nieuwe President. President Putin. Gelijk memoreren dat ie met Putin in Petersburg samen rechten gestudeerd. Champagne ging open en wij op de nieuwe interim President van Rusland (want Putin werd pas op 1 januari 2000 President) een aantal glazen gedronken.

         Buiten het feit dat het een hele gezellige ochtend was, dat alle mensen aanwezig letterlijk straalde van hoop, deed het mij op die dag niet zoveel als het hun deed. Uiteraard was ik heel blij voor ze want Jeltsin was een ramp.

         In Pskov woonde ik in een hotel. Pskov Hotel (3jaar) Als ik avonds klaar was met werk was het eten en naar bed en dan altijd nog een uurtje tv kijken. Er was toen alleen maar staat TV. Al twee jaar zag ik die ellende in Tsjetsjenië. Elke avond er was niet anders. Vanaf de dag dat Putin aan de macht kwam zag je de situatie positief veranderen. En niet een beetje ook. Niet dat de oorlog gelijk was afgelopen. Die heeft nog wel even geduurd. Maar je zag dat de Russen van de verliezende partij over waren gegaan tot de winnende partij.

         Het effect wat dit had op de bevolking was ongelofelijk. Het was voor mij de eerste keer dat ik Russen (normale mensen) trots zag zijn. Rug recht en ogen met vertrouwen. Russen zijn mooie mensen. Je kan met ze werken, lachen en met ze huilen. Emoties kennen ze. Dat ze ons uit het Westen elke weer The Benefit of Doubt geven is voor mij moeilijk te begrijpen. Het heeft alles met hun geloof te maken. Dat is puur. En bij ons is dat verrot.

         Buiten dat we van ons geloof zijn gevallen is onze geschiedenis zo door en door vervalst das met geen pen te beschrijven.

         Daarnaast het demoniseren van de afgelopen 8 jaar is ook met geen pen te beschrijven. Met als hoogtepunt Merkel die de geschiedenis heeft geprobeerd te herschrijven.

         Ja, een ieder die zijn huiswerk doet kan niet concluderen dat het Westen Rusland heel veel onrecht heeft aangedaan. Nu weer. En als iedereen eindelijk wakker wordt dan zal, niet gelijk, iedereen beseffen dat de Zij ons weer bevrijd hebben. Dat Vrijheid uit het Oosten komt en niet uit het Westen. Want daar zijn wij ook mee belazert. Zo een beetje alles wat wij gedrogeerd hebben kregen van onze overheden is omgekeerd.

         Nog een weetje, niks om trots op te zijn, maar het geeft wel aan hoe gek het Westen de Oekraïners hebben gemaakt de afgelopen 20 jaar. Tijdens de beschietingen op Donetsk door het Oekraïense leger werden er ook weekend tripjes georganiseerd voor “burgers”, een soort uitje, om granaten op steden te schieten, moest je dan voor betalen. Voor de lol. Wat ga jij doen dit weekend? Hoe ver zin je het. Totale gekte.

         Ook ik wilde het kort houden. Thanks voor je bericht. En muziek is de manier. Het gaat je goed, Ralph

     • “Verenigde State $777 miljard en dat van de Russische Federatie $ 65 miljard. Of terwijl een factor 12. ”

      ….gezien de prijs van een AK47 tegenover een AR15 is factor 12 niet echt een argument.
      Als een moer van een Abrahms tanks al voor $1395 word gefactureerd tegenover een moer van dezelfde kwaliteit voor $ 6 in Russisch geld….geld uitgeven is niet hetzelfde als geld investeren in bewapening.
      En toch blijven al die “experts” op die uitgave bedragen hameren…nooit logica en praktijk geleerd maar enkel theorie..

      • Beste Duchesne,

       Gefeliciteerd, daarmee heb je in een keer de vraag “waarom de VS geen oorlog kan winnen” beantwoord”

       In de Verenigde Staten hebben ze een Ministerie van Defensie om geld mee te verdienen, de Russische Federatie heeft zijn Defensie om hun land mee te beschermen.

       In het Westen gaat die filosofie niet alleen op voor Defensie maar ook voor Energie, Onderwijs, Gezondheidszorg. Kan nog wel even verder gaan maar gebruik je eigen fantasie.

       Volgens mij is er vandaag in Nederland niets meer niet gecommerlariseerd. (sorry, dit is fout gespeld)

       De Diensten en Goederen die het algemeen belang dienen moet de markt, mijn inziens, met zijn poten af blijven. En de overheid heeft als taak dit te beschermen. (en dit heeft niks met communisme, socialisme, weet ik veel te maken) Dit heet logica.

       En voor Nostradamus vraag “wie betaald dan ….” is antwoord: WIJ

       Vriendelijke groet,
       Ralph

        • Beste Nostradamus,

         Niet alleen dat je reactie mij verdrietig maakt (soort geheim taal) maar ook dat ik er geen bal van begrijp.

         Een suggestie die ik je aanreik is wat meer woorden te gebruiken. Dat geeft je de mogelijkheid je duidelijk uit te drukken.

         Vriendelijke groet,
         Ralph

   • Ook kan ik uit de geschiedenis geen een conflict vinden waarbij Rusland de agressor was.
    Vriendelijke groet,
    Ralph
    Beste Ralph , wat heeft Rusland in ww2 gedaan , inderdaad Polen binnen gevallen. Geen agressor zegt hij je moet u is beter informeren Ralphke.
    Groeten Fons

    • Beste Fonzie,

     Mijn eerste reactie is: als je nu echt geïnteresseerd bent in geopolitieke situatie tussen Polen en Rusland, ga je er dan ook eerst eens in verdiepen. Serieus en objectief. En dan zal je snel constateren dat dat een hele lange geschiedenis is. Een van water en vuur.

     Maar je heet Fonzie, Respect the Fonzie, ik kan natuurlijk nooit kwaad op je worden met zo naam. Dus ik je een hint geven. Ik ga je het niet uitleggen maar wel een op weg helpen.

     Kort en krachtig: Stalin zat in een bijna vergelijkbare situatie als President Putin vandaag zit ten opzichte van Polen.

     Ben benieuwd naar jouw bevindingen. Misschien leer ik nog wat.

     En nog een kleine tip. Vergeet je geschiedenisboekjes van de middelbare school. Daar ga je de antwoorden niet vinden. Misschien een suggestie de geschiedenis tussen Polen en de Russische Federatie van de afgelopen 15 jaar is te bestuderen.

     Vriendelijke groet,
     Ralph

    • Je schrijf stijl is er trouwens stukken op vooruit gegaan. Veel prettiger om te lezen. Nog steeds niet optimaal, maar dat komt. Oefening baart kunst. Je kan het wel.
     RS

  • Zeker vergeten dat Rusland Hitler verslagen heeft en de ‘geallieerden’ pas twee jaar later kwamen om met er eer te kunnen gaan strijken.

   Vandaar ook geen Russische baby’s maar Canadese, Engelse en Amerikaanse.

  • Uhm….@ fons,niet voor t 1 of ander maar mijn ex is drie x uitgezonden naar iraq EN afghanistan.Ze werden door iedereen uitgelachen want de hooooolanders liepen met rubberen kogels rond.Ze werden uitgelachen en armoede genoemd.Wat een trots he?! Afgang man.Wat weet jij nu?!Ik heb alle verhalen…de WERKELIJKE verhalen gehoord.Van iemand die er was….ben jij daar? Wat weet jij nu? Als RUSSIA zo zwak was,waren ze er allang niet meer gewesst.Amerika heeft overal schijt aan.Houden zich niet aan de regels…NIKS.Maar nu dan in ene wel? Amerika is niks…moet het hebben van nato vn,what ever the fuck.Als IEMAND deze aardbol in het verderf heeft gestort is het amerika wel.Land of the free,laat me niet lachen.Vies volk.Freemasons,joden.Rot op zeg.Iedereen moet doen wat dat bedorven continent zegt.Daarom zitten we ook in de ellende ,al decennia lang.Golf van tonkin,USS Liberty,WW2,allle fucking oorlogen fonsje.Yemen,syrria,iraq,Lybia…ga maar door.Doe je huiswerk man.ALS t je UBERHAUPT iets interesseerd!Ik ben tig landen en oorlogsmisdaden vergeten.En geen blaam naar de kids die t uitvoerden……want propaganda en geloven in hun kut regering.Je dient je land.Hoeveel dooie kids hebben die gasten(cabal/shadow government/whatever al op hun geweten? Rot op met amerika.En noem putin maar WEF.Hijs de enige die er nog tegenin gaat hopende van het KEEP YOUR FRIENDS CLOSE BUT YOUR ENEMIES CLOSER scenario.Voor mij is onderhand alles show.We zullen zien.Ik geef Putin op dit moment het voordeel van de twijfel.Maar zeg niet dat hij niets heeft…das lulkoek.Van mij machtie LOOS!!!Excuse my mistakes,was typing in anger.

   • Beste trutju. Ja watte een sigaretje te veel gerookt zeker , als Amerike en England er niet was geweest dan was jij nu Duits en Rusland de (Untermenschen) die bestonden nu niet meer.
    Groeten Fons.

    • Echt man, ga wat doen aan je algemene kennis, werk een beetje aan je manieren, en leer normale converseren. Je maakt je zelf belachelijk.

     Ergens begrijp je ook niet helemaal dat er mensen zijn die hun kop uitsteken. En als ik het goed begrijp is de ex van Trutje daar een van. Het zou mij verbazen als zij zelf daar niet ook de nodige spanningen en stress van mee gekregen heeft.

     Mensen, in dit geval soldaten, die ingezet worden en ervan overtuigd zij dat ze voor een goede nobele zaak vechten maar door hun eigen overheid zijn belazerd door deze soldaten uiteindelijk precies voor het tegenovergestelde te laten vechten, is heel, maar dan ook heel droevig. Deze mensen verdienen echter alle RESPECT. Want hun intentie was goed.

     En wat betreft je “als Amerika en England er niet was geweest dan was jij nu Duits en Rusland de (Untermenschen) die bestonden nu niet meer.” kan ik alleen maar zeggen, ga je huiswerk doen. Het Engelse KH zijn Nazi. Het zelfde voor ons KH.

     Vriendelijke groet,
     Ralph

     • Frontnieuws:
      Reactie verwijderd en ban. Als u de mainstream media volgt, vind ik dat best, zolang u hun onzin maar niet in de commentaarsectie gaat papegaaien, wat ik beschouw als opzettelijke vervuiling van de commentaarsectie. Dat zal u een ban opleveren.

   • Wat een zever Mijn broer is para commando officier Belgische leger … Joegoslavie congo iraq Afghanistan… Daar liepen ze niet rond met rubber kogeltjes

  • Beter nog, een paar jaar geleden deed de Rand Corporatie een oorlogssimulatie voor het Pentagon van een strijd van de NAVO tegen de Russen in de Baltische regio.

   Pas na het aanpassen van de simulatie en wel in het nadeel van de Russen kon de NAVO het wel drie dagen tegen ze volhouden alvorens weggevaagd te zijn.

   Denk jij het beter te weten dan deze zgn yankee experts?

 5. De vorige Rus die het bestond een “gedeeltelijke mobilisatie” af te kondigen was Nicolaas II. Enkele jaren later werd ie samen met de rest van zijn familie afgeknald door Bolsjewieken.
  De deserteurs vallen onder de conventie van Geneve. Geen zin om voor Rusland kanonnenvoer te worden in Oekraïne? Okay, dan mag je voor Oekraïne kanonnenvoer worden tegen Rusland, maar asiel krijg je in geen geval. Dat staat expliciet in de conventie van Geneve, deserteurs kunnen nooit asiel krijgen, maar blijven soldaat voor de ene of de andere partij. Dus ofwel deserteur en crimineel, ofwel overloper en dus landverrader.
  Het einde van de wereld zoals we hem kennen maken we vandaag mee.

 6. Ik mis het hele financiële plaatje waarbij ook het goud en de BRICS betrokken zijn. Want ook de U Naait me Steeds heeft nu ook last van inflatie en de oliedollar zakt daardoor ook steeds verder weg. Helemaal omdat de grootste supporter Saudi Arabi Roebels en chineese Yuan accepteert. Gewoon omdat die stabieler, en veel betrouwbaarder zijn als de dollar

 7. Momenteel is Rusland bezig een groot aantal reservisten op te roepen en het betreft slechts mannen tussen de 18 & 60(?) jaar.
  Het feministisch maandblad ‘Opzij’ heeft nog niet gereageerd op deze uiterst discriminerende gang van zaken in moedertje Rusland.

  • daar zal SPECTRE wel achter zitten…..ik bedoel WEF.
   Een aanslag op de klimaat agenda! dat LNG is niet alleen duurder maar ook vervuilender, het comprimeren kost energie en het transport kost veel energie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in